Πρώτη κατοικία: Αυτό είναι το νέο σχέδιο προστασίας του Υπουργείου Οικονομικών


Ρυθμίσεις για δημοσίους υπαλλήλους, εγγυητές και κρατική επιδότηση - Νέες δυνατότητες και επιλογές στους οφειλέτες - Το ισχύον καθεστώς λήγει στο τέλος της χρονιάς - Δείτε το σχέδιο νόμοιυ που κατατέθηκε στη Βουλή αργά το βράδυ της Δευτέρας
Σύστημα προστασίας της α' κατοικίας, που θα διαδεχθεί το ισχύον καθεστώς, το οποίο λήγει στο τέλος της χρονιάς, προαναγγέλλει, με δελτίο Τύπου που εξέδωσε το βράδυ της Δευτέρας, το υπουργείο Οικονομικών.

Το νέο σύστημα, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση, δίνει νέες δυνατότητες και επιλογές στους οφειλέτες, αλλά δεν αναφέρεται τίποτα για νομικές διεξόδους για λόγους προστασίας της κατοικίας του οφειλέτου.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, μάλιστα, κατατέθηκε στη Βουλή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την «απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής», με το άρθρο 6 να αφορά στο νέο σχέδιο για την προστασία της κύριας κατοικίας.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται  η διεύρυνση των πιστωτών έναντι των οποίων μπορεί να επέλθει ρύθμιση οφειλών για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Πέραν των τραπεζών, μπορούν να ρυθμιστούν και χρέη προς εταιρείες παροχής πιστώσεων, δηλαδή ανώνυμες εταιρείες που νόμιμα παρέχουν δάνεια.

Παράλληλα, με το ίδιο νομοσχέδιο, επιτρέπεται πλέον να υποβάλουν αίτηση για να προστατέψουν την κύρια κατοικία τους και όσοι διαμένουν σε μισθωμένο ή παραχωρημένο ακίνητο, εκτός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία τους. Αφορά κυρίως σε όσους διαμένουν σε άλλη πόλη λόγω της εργασίας τους, π.χ. σώματα ασφαλείας, γιατρούς, εκπαιδευτικούς, ενώ σε περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, δίνεται η δυνατότητα προστασίας ολόκληρης της κατοικίας, με αίτηση μόνο του ενός συνιδιοκτήτη, διευκολύνοντας έτσι συγγενείς, διαζευγμένα ζευγάρια κ.ά.

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα συνυποβολής της αίτησης από όλους τους συγκύριους, προκειμένου να ενταχθούν σε ρύθμιση ανάλογα με το ποσοστό που κατέχει ο καθένας, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζεται και το ζήτημα της μη υποβολής αίτησης ενός ή περισσοτέρων συγκυριών. Ακόμη, θεσπίζεται συγκεκριμένη προθεσμία 30 ημερών, εντός της οποίας μπορεί να ζητήσει ο πιστωτής από τον οφειλέτη να διαγράψει και να επανυποβάλει την αίτηση, προκειμένου να λάβουν χώρα διορθώσεις σφαλμάτων ή ελλείψεων.

Με το νομοσχέδιο καθορίζεται και η διαδικασία για την εξεύρεση κοινώς αποδεκτού εγγυητή για την υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον ο ίδιος ο αιτών επιλέξει να συμβληθεί και τρίτο πρόσωπο, ως εγγυητής, στην σχετική διαδικασία. Επίσης, καθιερώνεται η ενδεχόμενη συνδρομή του πληρεξούσιου δικηγόρου στην υποβολή της αίτησης, ανεξαρτήτως εάν προσυπογράφει την εν λόγω αίτηση ή όχι και ορίζεται η αμοιβή του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Το Υπουργείο Οικονομικών θεσμοθετεί βελτιώσεις στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας με σκοπό τη διευκόλυνση των οφειλετών, έτσι ώστε περισσότεροι δικαιούχοι να μπορούν να ενταχτούν στις προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου. Οι αλλαγές αφορούν τόσο σε νέες αιτήσεις που θα υποβληθούν όσο και σε αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Αναλυτικότερα, επιτρέπεται πλέον να υποβάλουν αίτηση για να προστατέψουν την κύρια κατοικία τους και όσοι διαμένουν σε μισθωμένο ή παραχωρημένο ακίνητο, εκτός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία τους. Αφορά κυρίως σε όσους διαμένουν σε άλλη πόλη λόγω της εργασίας τους, π.χ. σώματα ασφαλείας, γιατροί, εκπαιδευτικοί κλπ.

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, δίνεται η δυνατότητα προστασίας ολόκληρης της κατοικίας, με αίτηση μόνο του ενός συνιδιοκτήτη. Διευκολύνονται έτσι, συγγενείς, διαζευγμένα ζευγάρια κλπ.

Ακόμη, ρυθμίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για οφειλέτες που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε διάσταση, κατά τρόπο ώστε να μην χρειάζεται πλέον η συνυπογραφή της αίτησης από το έτερο εν διαστάσει μέλος.

Περαιτέρω, δικαιούνται της κρατικής επιδότησης όλοι οι συνιδιοκτήτες που αιτούνται της προστασίας της κύριας κατοικίας.

Για πρώτη φορά μάλιστα, παρέχεται η δυνατότητα να συμμετέχει εγγυητής μικρότερης ηλικίας σε περιπτώσεις ηλικιωμένων οφειλετών, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ωφεληθούν από τη ρύθμιση των δόσεων σε βάθος 25-ετίας.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο από εταιρείες παροχής πιστώσεων (ανώνυμες εταιρείες που νόμιμα παρέχουν δάνεια) να ρυθμίζουν τις οφειλές τους και να προστατεύουν την κύρια κατοικία τους μέσω της πλατφόρμας.

Τέλος, εάν χρειαστεί κάποια αίτηση να επανυποβληθεί λόγω ελλείψεων ή σφαλμάτων, διατηρείται η προστασία της κύριας κατοικίας κατά το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την επανυποβολή».
loading...

Δεν υπάρχουν σχόλια :