Ἡ σκοτεινή πλευρά τοῦ φεγγαριοῦ. Ἡ σκοτεινή πλευρά τῆς δημοσιογραφίας. Ἡ δημοσιογραφία τοῦ σκοταδισμοῦ.


Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ

Τήν πρωΐαν τῆς 10/11/2019 ὁ μητσοτάκης παρεχώρησεν συνέντευξιν εἰς τόν γιώργη αὐτιά εἰς τόν ΣΚΑΙ. Μία συνέντευξις φλύαρος, ἀνούσια, ἔνευ περιεχομένου.

Τό μεῖζον θέμα πού ἀπασχολεῖ τήν Ἑλληνικήν κοινωνίαν, πέραν τῶν ἄλλων προβλημάτων, εἶναι καί οἱ λαθροεισβολεῖς. Δυστυχέστατα ὁ δημοσιογράφος ἔγλυψεν καλῶς τόν μητσοτάκη. Τό μόνον πού ἐλέχθει δ’αὐτό, εἶναι αὐτό πού εἶπεν ὁ μητσοτάκης, ὅτι θά κάνει κλειστοῦ τύπου κέντρα. Ἐνῶ ἕνας φυσιολογικός Ἕλλην δημοσιογράγος θά τοῦ ἔλεγεν, κύριε πρωθυπουργέ δημοσίως ἔχετε δηλώσει ὅτι «ἡ ἀποσυμφόρηση τῶν νησιῶν δέν μπορεῖ νά γίνεται μέ ροές ἀπό τά νησιά πρός τήν ἐνδοχώρα, πρός τήν Ἡπειρωτική Ἑλλάδα, ὄπως γίνεται σήμερα, πρέπει νά γίνεται μέ ἐπιστροφές ἀπό τά νησιά στήν Τουρκία». Τώρα ὅμως ἐσεῖς κάμετε ἀκριβῶς τό ἀντίθετον, κάνετε βίαιον ἐπικοισμόν τῆς Ἑλλάδος μέ λαθροεισβολεῖς μουσουλμάνους.

Ἐπίσης εἶναι ἀδιανόητον ἀπό Ἕλληνα πρωθυπουργόν πού ἐψηφίσθει ἀπό Ἕλληνας, νά μήν ἀναγνωρίζει τούς Ἕλληνας ὅτι εἶναι Ἕλληνες, αλλά UFO, ἀγνώστου ταυτότητος ἀντικείμενα, καθ΄ὅτι ἡ ὑπουργός Παιδείας καί Θρησεύματος, ἐκφράζοντας τήν σκέψιν σας δηλώνει: «Εν προκειμένω, κρίθηκε ότι η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών δεν είναι αναγκαία και πρόσφορη». Ἀλλά καί ἐσεῖς δηλώσατε ἀπό τήν βουλήν τῶν Ἑλλήνων καί ὄχι ἀπό κάποιο κωλοχανεῖον ὅτι: «Εἶμαι περήφανος ὅταν πηγαίνω σέ παρελάσεις καί βλέπω τήν κοινωνία μας νά μετατρέπεται σιγά σιγά σέ πολυπολιτισμική». Δέν μᾶς ἐξηγήσατε διά ποῖον λόγον εἶσθε περήφανος. Πάντως μέ αὐτά πού λέτε προσβάλλετε καί ξεφτυλίζετε τάς μεγαλυτέρας προσωπικότητας ὅλων τῶν ἐποχῶν.

Καί κάτι ἀκόμη πρωθυπουργέ ἐδῶ εἶναι ἡ Πατρίδα, τοῦ Μίνωα, τοῦ Ἀχιλλέα, τοῦ Ἰάσωνα, τοῦ Ἡρακλῆ, τοῦ Θησέα, τοῦ Ἀρχιμήδη, τοῦ Πυθαγόρα, τοῦ Περικλῆ, τοῦ Ἰσοκράτη, τοῦ Σωκράτη, τοῦ Πλάτωνα, τοῦ Ἀριστοτέλη, τοῦ Φειδία, τοῦ Σοφοκλῆ, τοῦ Εὐριπίδη, τοῦ Αἰσχύλου, τοῦ Μιλτιάδη, τοῦ Θεμιστοκλῆ, τοῦ Φιλίππου, τοῦ Μέγα Ἀλέξανδρου, τῶν Βυζαντινῶν Αὐτοκρατόρων καί τοῦ Βυζαντίου, τοῦ Ἀνθεμίου ἀπό τάς Τράλλεις, τοῦ Ἰσιδώρου ἀπό τήν Μίλητον, τοῦ Πλήθωνος Γεωργίου Γεμιστοῦ, τοῦ Σχολαρίου Γενναδίου, τῶν Ἡρώων τοῦ 21, καί τόσων ἄλλων πού οὔκ ἔστιν τέλος εἰς τόν κατάλογον τῶν ὀνομάτων. Εἶναι μόνον μερικά ἀπό τάς χιλιάδας τῶν ὀνομάτων πού ἐθεμελίωσαν τόν ἔνα καί μοναδικόν πολιτισμόν, ἐγκωμιασθέντα ἀπό ὅλους τούς σημερινούς πνευματικούς ἀνθρώπους, τούς ἀκαδημαϊκούς καί ἐπιστήμονας. Ὑποβαθμίζετε τόν Ἑλληνικόν πολιτισμόν.

Ἐπίσως δέν γνωρίζετε ὅτι ἡ παιδεραστία εἰς τόν Δυτικόν πολιτισμόν εἶναι ἀνήθικος πράξις καί διαστροφή, διώκεται δέ ποινικῶς, ἐνῶ ἀπό ἕναν ἄλλον (πολιτισμόν) ὄχι μόνον θεωρεῖται ἡθική πράξις ἀλλά καί εὐλογεῖται ἀπό τήν (θρησκείαν) τους ὡς γάμος, ἀκόμη καί γιά κοριτσάκια πού παίζουν μέ τίς κοῦκλες των ἑννέα ἐτῶν. Αὐτός εἶναι ὁ πολιτισμός σας, πού εἶσθε περήφανος; πόσον ἀνήθικος καί πόσον μισέλλην εἶσθε.

Αὐτά ὅμως κύριε πρωθυπουργέ τά λέγατε προεκλογικῶς καί μάλιστα εἴσασταν μεταμφιεσμένος σέ σπουδαῖον Ἕλληνα διατυμπανίζοντας: «Συμφωνία Αλήθειας» «Ενωμένοι για την Ελλάδα μας». Ἀλλά τά ἀντίθετα πράττετε μετεκλογικῶς, ὅταν κερδίσατε τάς ἐκλογάς. Αὐτό ὅμως εἶναι ἐξαπάτησις ἐκλογικοῦ σώματος.

Άρθρο 162 TOY ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Εξαπάτηση εκλογέων
«Όποιος με ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που ανάγονται στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου ή με άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα είτε για να μην ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, είτε για να μεταβάλει το εκλογικό του φρόνημα σε κάποια από τις εκλογές που αναφέρονται στο άρθρο 161 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή».

Ἀλλά κύριε πρωθυπουργέ πέραν τῆς ἐξαπατήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος πού ἄπτεται τῶν ποινικῶν ἀδικημάτων, θά τά ποῦμε καί εἰς τό στρατοδικεῖον, διότι ναί μέν εἶσθε πολιτικός, ἀλλά αὐτά ὅμως πού κάμετε, μέ τήν ἐγκατάστασιν τῶν λαθροεισβολέων εἰς τήν Ἑλλάδα καί τήν μή ἀναγραφήν τῆς Ἰθαγένειας καί τοῦ Θρησκεύματος εἰς τά πιστοποιητικά σπουδῶν εἶναι ἐγκλήματα κατά τοῦ Ἔθνους καί πρέπει νά δικασθοῦν ἀπό στρατοδικεῖον.

Καί ἐδῶ τελειώνει ἐκεῖ ἡ συνέντευξις.
loading...

Δεν υπάρχουν σχόλια :