Για αυτό οι αριστεροί δεν θέλουν παρελάσεις ! - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΚΕ- ΓΚΕΣΤΑΠΟ!!! ΜΕ ΤΟΝ Ι. ΣΙΑΝΤΟ


Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ 

Οἱ ἀριστεροί ἀποκαλοῦν τόν Ἐθνάρχην Ἰωάννην Μεταξάν φασίστα. Τό ΟΧΙ βεβαίως εἰς τούς Ἰταλούς τό εἶπεν ὁ Ἰωάννης Μεταξάς εἰς τάς 03.00, καθ’ὅτι ὁ λαός ἐκείνην τήν ὥρα ἦτο στό κρεβάτι του. Τό μολυσμένο ἀνθελληνικό μυαλό τῶν ἀριστερῶν χωρίς νά τό ἀντιλαμβάνεται ὀμολογεῖ ὅτι ὁ φασίστας Ἰωάννης Μεταξάς εἶπεν τό ΟΧΙ εἰς τόν φασίσταν Μουσολίνη καί εἰς τόν Ναζιστήν Χίτλερ. Χαρακτηριστικόν δέ τῶν ἀριστερῶν εἶναι ἡ διαστρέβλωσις καί ἡ παραμόρφωσις τῆς ἀληθείας. Ὁ Ἐθνάρχης Ἰωάννης Μεταξάς ἐκείνην τήν ὥρα δέν κάμει κομματικήν ἀντιπαράθεσιν μέ τόν Μουσολίνην, λέγοντας πολεμῶ τόν φασίσταν Μουσολίνη, ἀλλά Ἐθνικήν. Εἰς τό διάγγελμα του πρός τόν Ἑλληνικόν λαόν ἀναφέρεται εἰς τούς Ἰταλούς ἐχθρούς τῆς Ἑλλάδος, πού ζητοῦν τήν ὑποταγήν της καί τά ἐδάφη της, καλεῖ δέ τούς Ἕλληνας λέγοντας: «Ἕλληνες, τώρα θά ἀποδείξωμεν ἐάν εἴμεθα ἄξιοι τῶν προγόνων μας καί τῆς ἐλευθερίας, τήν ὁποίαν μᾶς ἐξησφάλισαν οἱ προπάτορές μας. Ὅλον το Ἔθνος ἀς ἐγερθῆ σύσσωμον, ἀγωνισθῆτε διά τήν Πατρίδα, τάς γυναίκας, τά παιδιά σας, καί τάς ἱεράς μας παραδόσεις. Νῦν ὑπέρ πάντων ὁ ἀγών».

ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως

Ἰωάννης Μεταξάς

Ὁ Ἰωάννης Μεταξάς μέ αὐτό τό διάγγελμα δέν κάμει τίποτε ἄλλο παρά μόνον νά ἐπαναφέρει εἰς τήν μνήμην τῶν Ἑλλήνων αὐτό τό ὁποῖον παιάνιζαν τά παιδιά τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν ναυμαχίαν τῆς Σαλαμῖνος ἐναντίον τῶν Περσῶν, ὅταν αὐτοί μέ 45 μισθοφορικές φυλές εἶχον ἔλθει νά καταλάβουν τήν Ἑλλάδα μας: «Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾽, ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων ἕδη, θήκας τε προγόνων· νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών».

Ἐάν τότε οἱ Ἰταλοί εἶχον κουμουνιστικόν καθεστώς, οἱ ἐδῶ ἀριστεροκουμουνιστές ὄχι μόνον δέν θά προέβαλλον οὐδεμίαν ἀντίστασιν, ἀλλά ἀντιθέτως θά ἔβγαιναν εἰς τούς δρόμους νά τούς ὑποδεχθοῦν μέ τριαντάφυλλα καί γαρύφαλλα. Ἄλλωστε οἱ ἐδῶ ἀριστεροκουμουνιστές τό ἔπαιξαν μουγκα, ὅταν τά κουμουνιστικοΣταλινικά ἄρματα μάχης τῆς τότε ΕΣΣΔ εἰσέβαλλον εἰς τάς 20/08/1968 μέ 800.000 ἄνδρες εἰς τήν Τσεχοσλοβακίαν διά νά καταστείλουν καί νά καταπνίξουν εἰς τό αἷμα τήν <Ἄνοιξιν τῆς Πράγας>, μέ τήν ὁποίαν οἱ Τσεχοσλοβάκοι ζητοῦσαν τήν ἐλευθερίαν τους ἀπό τήν κουμουνιστικήν θηριωδίαν.

Τσίπρας διά τήν 28η Ὀκτωβρίου γράφει:

Μέρα μνήμης και υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες σήμερα.

Θυμόμαστε τον αγώνα της μικρής Ελλάδας κατά του ιταλικού φασισμού και του γερμανικού ναζισμού. Το αλβανικό έπος. Την Εθνική Αντίσταση, το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ, όλους όσοι έδωσαν και τη ζωή τους ακόμα στον αγώνα κατά του πάνοπλου κατακτητή.

Τίποτε και κανένας δεν ξεχάστηκε».

«Και η μνήμη γίνεται απόφαση να αντιπαλέψουμε και σήμερα, με όλες μας τις δυνάμεις, τον φασισμό, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, με όποιο πρόσχημα, όνομα, στολή ή κοστούμι και αν εμφανίζονται στην Ελλάδα και την Ευρώπη»,

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ. Μία ἀνιστόρητος, ἀσυνάρτητος, ἀνθελληνική διατύπωσις πού σκοπόν μόνον ἔχει νά προσβάλλη τήν ἐλευθερίαν, πού εἶναι ἀπ’τά κόκκαλα βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά Ἱερά. Καί νά παραθέσωμεν μόνον ἕνα μικρόν ἀνθολόγιον ἀπό τήν συνεργασίαν τῶν προγόνων τοῦ Τσίπρα μέ τούς Ναζιστές τοῦ Χίτλερ καί τήν Γκεστάπο.

Η Παρουσίαση των Πρωταγωνιστών Στη φωτογραφία:
Οι δύο γερμανοί: Ο διοικητής της Γκεστάπο Τριπόλεως (αριστερά) και ο διοικητής της Γκεστάπο Σπάρτης (δεύτερος από δεξιά) Ο πρώτος από δεξιά ΕΛΑΣίτης λέγεται Κων/νος Μαρινάκης, οἱ ἀλλοι δύο εἶναι ο Μπαραμπαπλιάς καί ο Γιάτρας. Ὁ Μαρινάκης θα καταθέσει ενόρκως αργότερα: "Κατόπιν της συμφωνίαςαυτής διετάχθημεναπό τον ΕΛΑΣ να μην προσβάλωμεν ενόπλως τις Γερμανικές φάλαγγες. Εγώ φωτογραφήθηκα την ημέρα εκείνη εις την διακλάδωση των οδών Σπάρτης -Αραχώβης μετά την υπογραφή της συμφωνίας."

Επιβεβαίωση από το «Ριζοσπάστη»! (14/5/1944)
«Το 8ο σύνταγμα του ΕΛΑΣ Λακωνίας, πιεζόμενο σκληρά, συμφώνησε με τις τοπικές γερμανικές αρχές, αναστολή εχθροπραξιών από 30-3-44 μέχρι 10-4-44ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΚΕ- ΓΚΕΣΤΑΠΟ!!! ΜΕ ΤΟΝ Ι. ΣΙΑΝΤΟ
«Ύστερα από διαπραγματεύσεις με τη Γερμανική Διοίκηση καταλήξαμε μαζί της σε συμφωνίες που θα πρέπη στο μέλλον να τις εφαρμόσουμε πιστά γιατί αυτό επιβάλλουν τα κομματικά μας συμφέροντα. Σύμφωνα μ αυτές κάθε «σαμποτάζ» ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μας ενάντια οπλιτών ή βαθμοφόρων του Στρατού Κατοχής θα γίνεται υστέρα από σχετικές υποδείξεις του αρχηγού της Γκεστάπο.
Δόστε επομένως εντολή στις Αχτίδες να πάψουν στο εξής οι ξεκάρφωτες ενέργειες. Οπλισμός μας εξασφαλίστηκε αρκετός. Σαν υπεύθυνο για τη δουλειά αυτή ή Γερμανική Διοίκηση όρισε τον Ταγματάρχη Όττο του Β' Γραφείου. Ακόμα ανάλαβαν την υποχρέωση να μας ειδοποιούν για τα μπλόκα και τις συλλήψεις ώστε κανείς να μην υπάρχη κίνδυνος για τα μέλη της οργανώσεως μας. Παράλληλη υποχρέωση αναλάβαμε και μεις για την περίπτωση της αναχώρησης τους από την Ελλάδα. Κανένας δεν πρέπει να ενοχληθή. ΑΘΗΝΑ 13/8/44 Ι. ΣΙΑΝΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :