«Η ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΤΟΜΟΣ ΡΟΜΦΕΑ…ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΕΙΘΗ ΕΘΝΗ»


ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
(Μερικά ενδιαφέροντα αποσπάσματα…) 

Συν Θεώ προχωρήσαμε στη δεύτερη και επαυξημένη έκδοση του παρόντος βιβλίου με αναλυτικά και διαφωτιστικά στοιχεία για όλες τις προφητείες της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης
τις οποίες παραθέτουμε, ώστε με την προσεκτική μελέτη τους ο αναγνώστης να μπορέσει να εννοήσει το προφητικό περιεχόμενο, αλλά και να ωφεληθεί εποικοδομητικά.

Η ορθή ερμηνεία και κατανόηση των προφητειών εξαρτάται από τη βαθιά και ορθή γνώση της Βουλής του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος να έχει Ορθόδοξες γνώσεις περί Θ ε ο ύ, Κ ό σ μ ο υ και Α ν θ ρ ώ π ο υ.

 Ποιος ο τελικός σκοπός της δημιουργίας του ορατού και αόρατου κόσμου. Ποιος ο σκοπός ζωής του ανθρώπου επί της γης και ποιος ο υψηλός προορισμός του.

Υπήρξε καιρός, που δεν υπήρχε τίποτε από τον ορατό και αόρατο κόσμο, παρά μόνο ο άναρχος Θεός. Ο οποίος θέλησε να ποιήσει όντα κ α τ’ ε ι κ ό ν α κ α ι κ α θ’ ο μ ο ί ω σ η Α υ τ ο ύ (Γεν. Α’ 26).

Για την επίτευξη του έργου αυτού ξεκίνησε τη Δημιουργία του ορατού και αοράτου κόσμου ώστε να υποστηρίξει το τελειότατο έργο Του. Ίνα ποιήσει άνθρωπον και δι’ αυτού πολλούς ανθρώπους υιούς Θεού και κατά χάριν θεούς.

Υ ι ο ύ ς κ α ι θ υ γ α τ έ ρ α ς, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος (Β’ Κορ. Δ’ 18). Εκ του μηδενός έφερε εις το είναι την ύλη. Οντοποίησε δηλαδή την ύλη.

 Κατόπιν έφτιαξε τα δέκα αγγελικά τάγματα, κοσμοποίησε την ύλη και όταν το τάγμα του Εωσφόρου έπεσε και έγιναν δαίμονες κοσμοποίησε τη γη και έπλασε τον άνθρωπο, ώστε δοκιμαζόμενος ο άνθρωπος, πειραζόμενος υπό του διαβόλου και πειθαρχώντας στις εντολές του Θεού, να γίνεται αξιόμισθος δια της νίκης κατά του αντικειμένου προς το Θεό Διάβολο και έτσι να προάγεται στην υιοθεσία και τη θέωση.

Ο πρώτος άνθρωπος πειρασθείς από του Διαβόλου έπεσε παρακούοντας την εντολή του Θεού και υπακούοντας στο ψεύδος του Διαβόλου και μέσω των Πρωτοπλάστων εισήλθε κληρονομικά η αμαρτία και ο θάνατος σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος.

Ο Θεός απέστειλε το Μονογενή Αυτού Υιόν και έγινε άνθρωπος αναμάρτητος, σαρκωθείς εκ Πνεύματος Αγίου και γεννηθείς εκ της Αειπαρθένου Μαρίας, για να σώσει το ανθρώπινο γένος και να το οδηγήσει στην υιοθεσία και τη θέωση.

Μας δίδαξε την αληθινή πίστη, σταυρώθηκε, ετάφη, ανέστη εκ νεκρών και ανελήφθη στους Ουρανούς.

Οι μαθητές Του και Απόστολοι κήρυξαν το Χριστό σε όλο τον κόσμο και ίδρυσαν την Εκκλησία του Χριστού επί της γης.

Τη διδασκαλία του Χριστού, των Αποστόλων και των επτά Οικουμενικών Συνόδων κρατά μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι άλλοι νόθευσαν τη διδασκαλία τους, έγιναν αιρετικοί και δεν επιτυγχάνουν τον προορισμό τους, δε σώζονται.

 Εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες κρατήσαμε την Ορθόδοξη Πίστη του Χριστού και τη μεταδώσαμε και σε άλλα Έθνη.

Εκείνος λοιπόν ο άνθρωπος που πιστεύει ορθώς περί του Θεού και του Δημιουργού, δηλαδή εκείνος που θα ζήσει εδώ με Ορθόδοξη Πίστη και με βίο ορθό και ενάρετο, όπως μας διδάσκει ο Χριστός, θα γίνει εικόνα και ομοίωμα Θεού και θα ζει αιωνίως με το Θεό στην Ουράνια Βασιλεία Του.

Για να ζήσει ο άνθρωπος με πίστη και βίο ορθό πρέπει να γνωρίζει τη διδασκαλία της θρησκείας μας. Για να τη γνωρίσει πρέπει να μελετά βιβλία χριστιανικά, από τα οποία υπάρχουν σήμερα αναρίθμητα.

Μελέτη, Εκκλησιασμός, Εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία, Προσευχή, Νηστεία, αποχή από κάθε κακό και ποίηση του καλού και αγαθού, οδηγούν το Χριστιανό στην επιτυχία του υψηλού προορισμού του.

Όταν δε συμπληρωθεί ο αριθμός των ανθρώπων κατ εικόνα Θεού και καθ’ ομοίωση, τον οποίον αριθμό γνωρίζει μόνον ο Θεός θα γίνει η συντέλεια του κόσμου τούτου, ο οποίος είναι υπηρετικός της Βουλής του Θεού. Θα γίνει η ανάσταση όλων των νεκρών.

Κρίση και ανταπόδοση σε καθέναν κατά την πίστη και τα έργα του. Και οι μεν πιστοί και ενάρετοι θα εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού ως επιτυχόντες του προορισμού τους, οι δε «εις κόλασιν αιώνιον» μαζί με τον αποστάτη Διάβολο, του οποίου τις συμβουλές άκουσαν και τα έργα του οποίου εποίησαν επί της γης.

Φαινομενικώς λοιπόν, βλέπουμε να γίνονται αγώνες και πόλεμοι μεταξύ ανθρώπων και εθνών με υλικά όπλα. Στην πραγματικότητα όμως γίνεται αγώνας μεταξύ του καλού και του κακού, του Θεού και του Διαβόλου, του φωτός και του σκότους, της αλήθειας και του ψεύδους, ποιος από τους δύο θα επικρατήσει στον καθέναν από τους ανθρώπους και σε όλη την ανθρωπότητα.

Τα μεγάλα γεγονότα που προέκυψαν από την πάλη αυτή, που προκύπτουν και θα προκύψουν στο μέλλον μέχρι και τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, ο Θεός έχει προείπει μέσα από εκλεκτούς Του Αγίους, οι οποίοι λέγονται Προφήτες. Για την εποχή δε, στην οποία ζούμε προφητεύουν αυτά που περιέχει το βιβλίο αυτό.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

1. – Προφήτες της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και οι προφητείες τους

Ο Θεός απέστειλε τους προφήτες της Π. Διαθήκης και προφήτευσαν όλα τα γεγονότα που θα συνέβαιναν στο λαό των Εβραίων εξ’ αιτίας των αμαρτιών τους για να μετανοήσουν και να σωθούν. Τους προέλεγαν τις επερχόμενες τιμωρίες του Θεού, τους δίδασκαν και τους καλούσαν σε μετάνοια, ώστε να τους συγκρατήσουν στη λατρεία του αληθινού Θεού.

Επίσης προφήτευσαν την έλευση του Μεσσία Χριστού με λεπτομέρεια την εκ της Παρθένου γέννησή Του, τον τόπο της γέννησης, το χρόνο, το έργο, το Πάθος, την Ταφή, την Ανάσταση και την Ανάληψή Του. Ακόμα προφήτευσαν και για τη μετά Χριστού εποχή, αλλά όχι με λεπτομέρεια.

Προφήτευσαν το διασκορπισμό των Εβραίων σε όλα τα έθνη της γης, διότι θανάτωσαν τον Υιόν του Θεού, παρ’ ό,τι δι’ αυτων των προφητειών Τον ανέμεναν. Και τη λήξη της τιμωρίας τους, με την ίδρυση κράτους στην Παλαιστίνη, της επισυναγωγής αυτών εκ των Εθνών και για την επιστροφή μέρους εξ’ αυτών στον Ιησού Χριστό.

Προφήτευσαν την ίδρυση της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού και το θρίαμβό της κατά των δυνάμεων του σκότους, ακόμα και περί της συντέλειας του αιώνος ετούτου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ KAI ΔEΙΤΕ TOΝ ΣΥNΔEΣΜO ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑloading...

Δεν υπάρχουν σχόλια :