Βασιλεύς Κωνσταντίνος Α' - Ήρωας ή ... «βάρος» για το έθνος;


Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ήδη καταφθάσει, ενώ οι δύο κυρίαρχες πολιτικές προσωπικότητες της εποχής, ο Ε. Βενιζέλος και ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος Α' είχαν διαφορετικές απόψεις ως προς τι δυνάμεις στις οποίες έπρεπε η Ελλάδα να προσχωρήσει.Ο βασιλεύς Κωνσταντίνος Α' ήταν ένας ικανός στρατιωτικό ηγέτης, που μάλιστα διοικούσε από την πρώτη γραμμή.Μολαταύτα, εγείρεται ένα ερώτημα καίριο. Ήταν ένας εθνικός ήρωας ή ένα εμπόδιο στη ολοκλήρωση του Ελληνικού έθνους;


Δεν υπάρχουν σχόλια :