ΝΑΥΠΛΙΟ Σπάνιο είδος ψαριού - ΦΥΚΟΨΑΡΟ- ΚΑΤΟΥΡΛΙΔΑ


Σπάνιο είδος ψαριού, το είδος Κατουρλίδα  Sygnathus typhle. ή Σακοράφα στην παραλία της Καραθώνας στο Ναύπλιο, Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019.Το ψάρι κατουρλίδα ή σακοράφα αποτελείται από 11 διαφορετικά είδη και είναι συγγενείς των ιππόκαμπων. Έχει πολύ μακρύ, γωνιώδες, βελονοειδές κορμί, μήκους περίπου 35 εκατοστά. Έχει κυρτό κεφάλι που καταλήγει σε σωληνοειδές, συμπιεσμένο και ευθύ ρύγχος. Είναι τελείως άκακη. Προτιμά τα εύκρατα κλίματα 8-24 βαθμούς κελσίου, το θαλασσινό αλλά και το υφάλμυρο νερό και γενικώς δεν της αρέσουν οι μετακινήσεις. Τρέφεται με οστρακόδερμα, πλαγκτόν, αβγά και μικρά ψάρια, όπως ισόποδα, αμφίποδα και γωβιούςloading...

Δεν υπάρχουν σχόλια :