ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΕΤΟΥΝ ΤΑ «ΕΙΔΙΚΑ» ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ!


ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ : «Σχετικά με την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια ταυτοτήτων και λοιπών εγγράφων ασφαλείας».

Σχόλιο ID-ont: Πολύ σημαντική παρέμβαση από ειδικούς. Αναδεικνύει σημαντικότατα προβλήματα από την υπερσυγκέντρωση
τεράστιου πλούτου πληροφοριών για τους πολίτες, σε συστήματα κατασκευασμένα από ιδιώτες, με «κλειστό» κώδικα.

Η απορία μας έγκειται στο κατά πόσον βελτιώνεται η ζωή ενός φυλακισμένου με αλυσίδες, εάν αυτές γυαλιστούν. Τελικά, είτε βρώμικες ("κλειστός" κώδικας) είναι οι αλυσίδες, είτε γυαλισμένες (ανοικτές προδιαγραφές), παραμένουν αλυσίδες για τους πολίτες.
Το θέμα μας είναι τα συστήματα, ή η φιλοσοφία της συλλογής δεδομένων στον πυρήνα της;;;

Αξιότιμοι κύριοι,

Με μεγάλη μας έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι ματαιώθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας ταυτοτήτων και λοιπών εγγράφων ασφαλείας διότι “...οι προδιαγραφές του συστήματος, οι οποίες υποτίθεται ότι είναι απόρρητες, ήδη κυκλοφορούσαν στην αγορά”.

Δυστυχώς, θα χρειαστεί και πάλι να υπενθυμίσουμε ότι τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα θα πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με βάση ανοικτά πρότυπα (open standards).

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και έργων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) με βάση τα ανοιχτά πρότυπα, εξασφαλίζει -μεταξύ άλλων- τον ενδελεχή έλεγχο των προδιαγραφών και των προτεινόμενων λύσεων, τη διαφάνεια κατά την παραλαβή και την εύρυθμη λειτουργία των έργων αυτών, καθώς καθίσταται εφικτός ο λεπτομερής έλεγχος από ειδικούς εμπειρογνώμονες που θα παραλάβουν τα τελικά παραδοτέα του έργου, αλλά και σε όλα τα στάδια ανάπτυξής του.

Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα αποτελεσματικής επικαιροποίησης, αναβάθμισης και ευχερέστερης μελλοντικής συντήρησής του χωρίς εξαρτήσεις από συγκεκριμένους προμηθευτές, όπως επίσης και τη δυνατότητα διασφάλισης των απαιτούμενων επιπέδων ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας της πρόσβασης, βάσει της υφιστάμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Σημαντικοί διεθνείς οργανισμοί όπως ο EFFκαι ο FSF, καθώς επίσης και η ΕΕΛ/ΛΑΚ προβάλλουν σταθερά την αξία της υιοθέτησης Ανοικτών Προτύπων, όπως π.χ. είναι ο ίδιος ο Παγκόσμιος Ιστός του διαδικτύου (World Wide Web).

Η μεγάλη παγκόσμια άνθιση των ΤΠΕ στηρίχθηκε κυρίως στην αξιοποίηση ανοικτών προτύπων, τα οποία επέτρεψαν τον ανοικτό σχεδιασμό και την ευρεία χρήση των αντίστοιχων συστημάτων.

Τα πλέον ευρέως διαδεδομένα πληροφοριακά συστήματα σήμερα βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα για την πρόσβαση και διαχείριση κειμένων, εικόνων, βίντεο, ιστοσελίδων, αλλά και για την επικοινωνία μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων μέσω δικτύων δεδομένων (π.χ. PDF, MPEG, HTML, XML, TCP/IP, PCI κλπ).

Αυτή η εξέλιξη και η άνθιση των ΤΠΕ τα τελευταία 30 έτη βασίστηκε στα ανοικτά πρότυπα και δεν θα ήταν εφικτή εάν τα πρότυπα αποθήκευσης και διαχείρισης των δεδομένων ήταν “κλειστά” και ιδιοταγή (proprietary).ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ
loading...

Δεν υπάρχουν σχόλια :