ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ


“Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον,
λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.”

Ο Ιησούς και οι Έλληνες
Εις τον Ευαγγελιστήν Ιωάννην κεφ. 12 § 20-23 διαβάζουμε:
Ήσαν δε τινες Έλληνες εκ των αναβαινόντων ίνα προσκυνήσωσιν εν τη εορτή. Ούτοι ούν προσήλθον Φιλίππω τω από Βηθσαϊδά της Γαλιλλαίας και ηρώτων αυτόν λέγοντες: κύριε θέλομεν τον Ιησούν ιδείν.
Έρχεται Φίλιππος και λέγει τω Ανδρέα και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι τω Ιησού, ο δεΙησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων: “ Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του Ανθρώπου”.
Η φράση αυτή του Ιησού είναι ημιτελής, διότι
δεν δίδεται εξήγηση πώς θα δοξασθή ο “Υιός του Ανθρώπου”.
Όπως αναφέρει ο Μενέλαος Παγουλάτος εις το βιβλίον του “Ανθολόγιον Πατριδογνωσίας”, το έτος 1974 ο καθηγητής Ελευθ. Πρόκος –επίτιμος καθηγητής ξένων πανεπιστημίων- συμμετέχων σε επιστημονική επιτροπή της UNESCO, ανεκάλυψε σε μία βιβλιοθήκη του Βατικανού, χειρόγραφο του ΕΥΣΕΒΙΟΥ του ΠΑΜΦΙΛΟΥ, επισκόπου Καισαρείας, 265 μ.Χ., το οποίον περιέχει την συνέχεια της ως άνω φράσεως ως εξής:
“Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.”
Διότι μόνη η Ελλάς γεννά ανθρώπους φυτόν εκ του ουρανού και του Θεού Βλάστημα εξακριβωμένον απογεννώσα λογικήν σκέψιν, ιδιοποιουμένη την επιστήμην.
Πιστεύω ότι αυτή η περικοπή θα έπρεπε να λέγεται και να αναλύεται εις τους ιερούς ναούς ιδιαίτερα, αφού μάλιστα απευθύνεται σε Έλληνες ορθοδόξους. Αυτό τουλάχιστον απαιτεί και το δίπτυχον Ελληνο-Ορθοδοξία.
Αλλά γιατί ο Ιησούς ομιλεί έτσι και εναποθέτει την δόξαν Του εις τους Έλληνας και πλέκει εγκώμιον δια την Ελλάδα και δεν πιστεύει ότι θα δοξασθή από τον “περιούσιον λαόν” του Θεού δηλ. τους Εβραίους;
Πιστεύω ότι η εξήγησις είναι απλή: Όλη η διδασκαλία του Ιησού ταυτίζεται απόλυτα με την αρχαίαν Ελληνικήν φιλοσοφίαν και σκέψιν και ως προς αυτό υπάρχει σωρεία παραδειγμάτων.
Ενδεικτικά αναφέρω τα εξής:
Ιησούς: “ Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται και ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται.”
Χείλων ο Λακεδαιμόνιος (600 π.Χ.): “Τα μεν υψηλά ταπεινούν (ο Θεός), τα δε ταπεινά υψούν.”
Ιησούς: “ Αγαπάτε τους εχθρούς υμών” Ματθ.κεφ.5 §44
Κλεόβουλος ο Ρόδιος (500 π.Χ.): “ Τον δε εχθρόν φίλον ποιείν.”
Ιησούς: “ Ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν” Ματθ.κεφ.5 §44.
Κλεόβουλος ο Ρόδιος (500 π.Χ.): “ Τον δε εχθρόν ευεργετείν”.
Ιησούς: “ Ουκ επιορκήσεις” Ματθ.κεφ.5 §33.
Πυθαγόρας: (580 π. Χ.) “Σέβου όρκον.”
Ιησούς: “ Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην.”
Πλάτων (427 π.Χ.): “Η δικαιοσύνη είναι το μεγαλύτερον αγαθόν για την ίδια την ψυχήν.”
Και ο χρυσός κανών
Ιησούς: “Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, κάνετε και σείς τα ίδια σ΄αυτούς.”
Ματθ.κεφ.7 §12
Ισοκράτης (430 π.Χ.): “Μην κάνετε στους άλλους εκείνα για τα οποία εσείς θυμώνετε όταν τα κάνουν οι άλλοι σε σας.”
Βλέπουμε λοιπόν ότι όλο το ηθικόν δίδαγμα του Ιησού είναι ταυτισμένο με το αρχαίονΕλληνικόν πνεύμα. Και εδώ νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνεται αναφορά στους ιερούςΕλληνορθόδοξους Ναούς για το ποίοι πρωτοείπαν τα μεγάλα αυτά ηθικά διδάγματα.
Βλέποντας λοιπόν ο Ιησούς τους Έλληνες να έρχονται προς Αυτόν, διαβλέπει ότι μόνον δια μέσου του Ελληνισμού θα ηδύνατο να διαδοθεί η διδασκαλία Του –πράγμα το οποίον ακριβώς έτσι συνέβη- και είναι όντως μία τεράστια αναγνώριση του Ελληνικού πνεύματος από Αυτόν τον ίδιον τον Υιόν του Ανθρώπου.
Τι μεγαλείο αλήθεια και τι αρετή στο πρόσωπο του Θεανθρώπου!
Όταν λοιπόν ο ιδρυτής της θρησκείας της αγάπης ομιλεί έτσι για την Ελλάδα και τους Έλληνες, εμείς τι άλλο μπορούμε να πούμε περισσότερον;
Δύο χιλιάδες χρόνια τώρα μετά Χριστόν τα λόγια του Ιησού περισσότερον από κάθε άλλη φορά πρέπει να γίνουν ο Φάρος που θα μας οδηγήσει δια της αρετής και της δικαιοσύνης εις την αναζήτησιν του Θείου, ώστε να εκπληρώσουμε την αποστολήν μας δια της τελειοποιήσεως ως πνευματικών ανθρώπων επί της Γης.


Ηλίας Παπαδόπουλος
Καθηγητής μουσικής


ΠΗΓΗ
loading...
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger

20 σχόλια :

 1. Αγία Γραφή
  Ζαχαρίας Κεφ. 9

  13 ........ Θα εξεγείρω τα τέκνα σου, ω Σιών, εναντίον των τέκνων των Ελλήνων και θα σε χειρισθώ ως ρομφαίαν πολεμιστού.

  14 Ο Κυριος θα επέλθη εναντίον αυτών των εχθρών και τα βέλη του θα εξακοντισθούν ως αστραπαί. .......


  15 Αλλά ο Κυριος ο παντοκράτωρ, θα βοηθήση τους Ιουδαίους και θα εξοντώσουν τους εχθρούς. Θα τους καταχώσουν με τους λίθους της σφενδόνης των, θα τους καταπιούν, όπως πίνουν τον οίνον, θα γεμίσουν δοχεία από αίμα όπως γεμάται από το αίμα των θυσιαζομένων ζώων είναι αι φιάλαι και το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων.

  Στο κείμενο αυτό της Αγίας Γραφής, που αποδίδεται στον Εβραίο "προφήτη" Ζαχαρία, βλέπουμε το μίσος του ιερού βιβλίου των Χριστιανών κατά των Ελλήνων και οι απειλές εναντίον τους.

  Προσέκτε την σκληρότητα, βαρβαρότητα και τον ρατσισμό κατά των Ελλήνων της παραγράφου 15.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. **********************************************
   Ξέχασες, φίλε μου, να γράψεις τα πανανθρώπινα διδάγματα της διδασκαλίας του Χριστού, που καταγράφονται στην Καινή Διαθήκη:

   Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν.

   Αγαπάτε αλλήλους.

   Αγάπα και τον εχθρόν σου.

   Αυτά, φίλε μου, γιατί τα ξέχασες; Δεν πιστεύω να τα ξέχασες σκόπιμα;
   *********************************************

   Διαγραφή
  2. Δες σε τι σφαίρες μεγαλείου ανεβάζει η Χριστιανική αγάπη τον άνθρωπο:
   «Εάν πεινά ο εχθρός σου, πρόσφερέ του ψωμί,
   εάν διψά, δώσε του νερό,
   να μη νικηθείς από το κακό που σου έκανε ο εχθρός σου, αλλά να νικήσεις το κακό με το καλό που θα του κάνεις».

   (Απόστολος Παύλος)

   Γι' αυτά, Ανώνυμε 30 Μαΐου 2019 - 7:04 μ.μ., τι έχεις να πεις;
   Μήπως πρέπει να αρχίσεις να διαβάζεις Καινή Διαθήκη, μήπως πρέπει να αρχίσεις να διαβάζεις τη διδασκαλία του Χριστού;

   Διαγραφή
  3. ΠΟΣΟ ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ?????

   ΕΧΕ ΕΣΥ ΤΟΝ ΠΑΥΛΙΤΟ ΚΑΙ ΑΣΕ ΜΑΣ ΕΜΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ...
   Προσέχειν τοις εχθροίς· πρώτοι γαρ των αμαρτημάτων αισθάνονται.
   – Να προσέχεις αυτά που λένε οι εχθροί σου· είναι οι πρώτοι που θα επισημάνουν τα λάθη σου.

   Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

   Τον εχθρόν φίλον ποιείν και ευεργετείν.
   – Τον εχθρό σου να τον κάνεις φίλο και να τον ευεργετείς.

   Κλεόβουλος ο Ρόδιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος
   Είναι καλύτερα να κάνεις το διαιτητή ανάμεσα σε δύο εχθρούς σου παρά ανάμεσα σε δύο φίλους. Επειδή ο ένας από τους εχθρούς θα γίνει φίλος, ενώ ο ένας από τους φίλους θα γίνει εχθρός.
   Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

   Να αντιμετωπίζεις τους φίλους σου σαν να πρόκειται να γίνουν εχθροί σου και τους εχθρούς σου σαν να μπορούσαν να γίνουν φίλοι σου.
   Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

   Διαγραφή
  4. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΛΗΚΤΕ.....

   Άνθρωποι με φρόνηση πολλές φορές μαθαίνουν πολλά από τους εχθρούς τους. Η φρόνηση είναι ο πιο καλός φρουρός. Αυτό δεν διδάσκεται από τους φίλους, όμως ο εχθρός μάς αναγκάζει να το παραδεχτούμε. Από τους εχθρούς και όχι από τους φίλους μάθαμε να χτίζουμε ψηλά τείχη και να φτιάχνουμε μεγάλα πλοία, κι αυτό το μάθημα σώζει τα παιδιά μας, τα σπίτια μας και τα αγαθά μας.
   Αριστοφάνης

   Ένας γενναίος άνθρωπος δεν θα ήθελε ποτέ να χτυπήσει τον εχθρό του ύπουλα, αλλά τον προσβάλει κατά μέτωπον.
   Ευριπίδης

   Να φοβάσαι τον εχθρό που ζητάει να σε καθησυχάσει με γλυκά λόγια. Εάν αφεθείς στα χέρια του, δεν θα σκεφτεί τότε παρά την εκδίκηση και τίποτε δεν θα μπορέσει να τον αφοπλίσει.
   Θέογνις ο Μεγαρεύς

   Όταν μιλάς για τον εχθρό σου, σκέψου ότι μια μέρα θα γίνεις φίλος του.
   Περίανδρος

   Τι πιο ωραίο υπάρχει απ' το να χαμογελάς στους εχθρούς σου;
   Σοφοκλής

   Είναι άτυχος στη ζωή όποιος δεν έχει εχθρούς.
   Πόπλιος Σύρος

   Διαγραφή
  5. Aγαπητέ Συνέλληνα 7:04
   Οι υποανάπτυκτοι αρχαίοι Εβραίοι είχαν σοβαρό λόγο να μισούν τους Έλληνες, όπως προκύπτει και από την α. γραφή.

   Οι Έλληνες με την τεραστία πολιτισμική τους ακτινοβολία ήσαν εμπόδιο στα κοσμοκρατορικά τους σχέδια.

   Αλλοιώνοντας την πολιτισμική ταυτότητα των Ελλήνων, οι Εβραίοι, μέσω του χριστιανισμού, επέτυχαν την παγκόσμια επικράτηση.

   Διαγραφή
 2. Αγία Γραφή
  Επί του Όρους ομιλία
  Ιησούς:
  ".....Μη νομίσετε ότι ήρθα για να καταργήσω τον Νόμο του Μωυσή ή τη διδασκαλία των Προφητών. Δεν ήρθα για να καταργήσω αλλά για να συμπληρώσω. Συνεπώς σας διαβεβαιώ ότι, όσο υπάρχει ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα ή ένα κόμμα δεν θα αλλάξει στον νόμο,.........."

  Κατά Ιωάννην 5.39
  Ιησούς:
  "ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς,
  [εννοεί προφανώς την Π. Διαθήκη, αφού η Καινή ΔΕΝ είχε ακόμα γραφεί]
  ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ·"

  "Λοιπόν, σεις πρέπει να ερευνάτε τας Γραφάς, διότι και σεις οι ίδιοι πιστεύετε ότι εις αυτάς θα έχετε ζωήν αιώνιον. Και αυταί ακριβώς αι Γραφαί είναί που μαρτυρούν δι' εμέ."


  Ο Ιησούς λοιπόν, ως γνήσιος Ιουδαίος (προσήρχετο στην Συναγωγή, υπέστη και περιτομήν), όχι μόνον αποδέχεται πλήρως την ιουδαϊκή Π.Διαθήκη, αλλά μας προτρέπει να την μελετούμε.

  Ο Ιησούς δεν αλλάζει ΤΙΠΟΤΕ, απλά ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ την Π. Διαθήκη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσύ δεν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις. Γιατί άραγε;
   Ο Ιησούς σαφώς και δεν καταργεί τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά τον συμπληρώνει με τις εντολές της διδασκαλίας του.
   Σε προκαλώ να μου πεις τι κακό για τον άνθρωπο περιέχουν οι Δέκα εντολές, δηλαδή ο νόμος που παρέλαβε ο Μωυσής από τον Θεό;
   Ιδού οι δέκα εντολές(= νόμος της Παλαιάς Διαθήκης).

   https://www.vimaorthodoxias.gr//theologikos-logos-diafora/αυτές-είναι-οι-δέκα-εντολές-του-κυρίου/

   Περιμένω οπωσδήποτε απάντηση.

   Διαγραφή
  2. Η Ορθοδοξία ακολουθεί τον νόμο του Χριστού, όπως ακριβώς κατεγράφη στη διδασκαλία του. Δεν ακολουθεί τα ήθη και έθιμα των τότε Εβραίων, π.χ. οι Εβραίοι τότε είχαν περί πολλού την ποινή του θανάτου διά λιθοβολισμού ή της θανατώσεως επί του σταυρού.
   Θύματα αυτών των εθίμων υπήρξαν ο Άγιος Στέφανος (λιθοβολήθηκε) και ο Χριστός (σταυρώθηκε).
   Άλλο έθιμο ήταν επίσης η απαγόρευση βρώσης χοιρινού κρέατος ή η περιτομή. Η Ορθοδοξία δεν ακολουθεί τα ήθη και τα έθιμα των τότε Εβραίων, αλλά τη διδασκαλία του Χριστού.
   Ο έχων νουν νοείτω.

   Διαγραφή
 3. ΚΥΡΙΕ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΜΑΣ
  ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ
  ΤΟΥΣ ΑΓΝΩΜΩΝΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΕΙΣΤΕ ΨΥΧΑΝΩΜΑΛΟΙ!!

  ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΤΖΕΣΟΥΑ?
  ΟΤΙ ΕΙΠΑΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ!!
  ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ ΕΛΕΓΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΠΡΗΞΕΙ ΤΑ ΜΕΖΕΑ!

  ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΣΕΣ ΑΡΕΤΕΣ
  ΠΑΡΡΗΣΙΑ
  ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ
  ΕΥΣΑΙΒΕΙΑ
  ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑ
  ΑΝΔΡΕΙΑ
  ΑΓΧΙΝΟΙΑ
  ΦΙΛΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑ
  ΜΕΓΑΛΟΔΩΡΙΑ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΤΗΣ
  ΑΡΜΟΝΙΑ
  ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ
  ΑΠΛΟΤΗΣ..ΚΤΛ
  ΑΥΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΑΜΕ ΘΕΟΥΣ Η ΑΓΙΟΥΣ

  ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΑΚΟΥΣΩ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Η ΤΟΥΣ ΨΑΡΑΔΕΣ?

  ΤΟΝ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟ ΝΑ ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΣΑΝ ΘΕΟ?

  ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΣΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΤΖΕΣΟΥΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΗΡΘΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΜΩΗΣΗ??
  ΘΕΛΕΤΕ ΜΗΠΩΣ ΕΒΡΑΙΟΤΡΑΦΕΙΣ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΣΥΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΩΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ?
  ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ?
  ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΤΙΣ 10 ΕΝΤΟΛΕΣ Η ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΤΖΕΣΟΥΑ?

  ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΚΟΥΦΙΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΤΟΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΙ Ο ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΣΑ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΑ ΕΚΟΒΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΑΒΑΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ?

  ΦΤΙΑΞΑΤΕ ΕΝΑΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ
  ΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΠΕΣΕ ΣΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΣΩΣΕΙ
  ΠΟΥ ΕΤΡΕΧΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙ
  ΠΟΥ ΕΣΩΣΑΝ ΤΟΝ ΑΝΤΑΡΤΗ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΙΧΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ
  ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΑΓΕ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ
  ΠΟΥ ΤΟΝ ΞΕΦΤΙΛΙΣΑΝ ΚΑΤΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙΑ
  ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΕ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ
  ΠΟΥ ΟΥΤΕ Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΨΕ ΟΤΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ
  ΠΟΥ ΤΟΝ ΦΩΝΑΖΕΤΕ ΥΠΟΚΟΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ!!!
  ΠΟΥ ΤΟΝ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΤΟ ΚΑΝΑΤΕ ΕΙΔΩΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΑΤΕ ΣΤΟΝ ΛΑΙΜΟ ΣΑΣ!!!
  ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΟΩΝ ΑΚΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ ΠΑΝΑΓΑΘΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΤΕ
  ΕΛΛΗΝΕΣ-ΚΕΛΤΕΣ-ΔΡΥΙΔΕΣ-ΜΑΓΟΥΣ-ΙΝΔΙΑΝΟΥΣ-ΑΦΡΙΚΑΝΟΥΣ-ΑΒΟΡΙΓΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΕΣ ΑΛΛΕΣ ΓΕΝΝΟΚΤΟΝΙΕΣ!!!!(ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΑ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΘΕΛΩ ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΙΣΩ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ!!)
  ΚΑΙ ΤΟΣΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΣΕ ΘΕΟ ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ...


  ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΒΑΤΑ ΑΠΟΥ ΓΟΥΣΤΑΡΕΤΕ
  ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΙΠΕ ΚΑΙ Ο ΑΙΣΤΑΙΝ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΒΛΑΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΗ!!
  ΠΩΣ ΑΛΛΟΣ ΨΗΦΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΥΛΗ Η ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ Η ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ
  ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

  Ο ΥΠΟΛΟΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ ΜΕ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΘΕΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΣΑΝ ΑΛΛΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΕΤΕ ΟΤΙ ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ ΚΑΤΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ??

  ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΡΕ ΧΑΒΑΛΕΔΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΦΤΑΙΝΕ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ 2.000 ΧΡΟΝΙΑ Ο ΘΕΟΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΦΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΤΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΑΡΑ...

  ΣΤΟΥ ΚΟΥΦΟΥ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΟΣΟ ΘΕΛΕΙΣ ΒΡΟΝΤΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο ΠΑΝΑΣ ΣΤΟ ΜΑΝΤΡΙ ΤΟΥ ΜΑΡΚΑΛΑΕΙ ΓΙΔΕΣ
   ΤΡΑΒΑ ΚΑΙ ΣΥ ΨΩΡΡΑΛΕΟ ΓΙΔΙ ΝΑ ΣΟΥ ΤΡΑΒΗΞΕΙ ΚΑΝΑ ΜΑΡΚΑΛΟ ΝΑ ΣΤΑΝΙΑΡΕΙΣ
   ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΡΕΧΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥ ΠΣΩΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΚΑ ΟΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΕΙΡΙΟ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ 20ΧΙΛΙΑΡΑ.
   ΤΡΕΧΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙΣ.

   ΤΟ ΞΕΠΕΡΑΣΑΤΕ ΤΟ 90% ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ; ΟΥΤΕ ΟΙ ΜΑΝΑΔΕΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΛΕΧΡΙΤΕΣ.

   ΟΥΣΤ !!! ΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥΡΚΟΓΥΦΤΟΙ ΓΥΦΤΟΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΕΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ


   Διαγραφή
  2. ΚΑΛΑ ΘΑ ΤΟΝ ΓΑΜΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΓΥΦΤΟ ΠΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΟΡΙΟΥΛΑ..ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΠΟΥΤΣΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΓΥΦΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΒΓΕΙ ΠΑΝΤΩΣ...ΣΕ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΒΡΑΧΥΣΩΜΟ ΚΟΥΦΑΡΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΝΑ ΤΟΝ ΦΑΝΕ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ....

   Διαγραφή
 5. βασικά σε πιάνουν τα χαπάκια βλέπω κάνουν δουλίτσα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δεν έχει υπάρξει κανένα χριστός ρε πυροβολημένα γίδια,
  ούτε καμία παναγία μαρίκα, ούτε γεώργιος, ούτε δημήτριος,
  ούτε το μουνί της μάνας τους, όλα είναι παραμύθια της χαλιμάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ουκ εά σε καθεύδειν Ιησού του Ναζωραίου τρόπαιον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μπούρδες αριστερών νεοεποχικων παγκοσμιοποιημενων ,ανθελλήνων....το εδαφιο υπαρχει κανονικα,και διαβάζεται στα 12 ευαγγέλια την μεγάλη εβδομάδα...αμάν με τα ψέματα και αυτό το θέμα κάθε λίγο και λιγακι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ηλίας Παπαδόπουλος καθηγητής μουσικής !!! Δηλαδή αρχίδια πατέρα .Ενας μπάσταρδος βλάκας που απευθύνεται σε ηλίθιοτυς παγανιστές και κουράδες του Σώρα .Βγαίνουν τα ζώα και υιοθετούν τηνμβλακεία περί απόκρυψης του χωρίου που αναφέρεται στούς Ελληνες .Ποιός το απέκρυψε ? πότε και από που ρε ξεφτιλισμένα γομάρια .Ζητώ συγνώμη από τα γομάρια που αθέλητα τα υποβιβάζω στο επίπεδο σας ανθρωπόμορφα κτήνη !Άει σιχτίρ πιά σας αηδίασα σκατόψυχοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή