ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ, ΠΥΡΙΝΗ ΦΛΟΓΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ…


Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ


Κοινοποιεί ο Γεωκών

Κρατείστε στην ψυχήν σας την εικόνα Του Θεού Πατέρα, και εάν ρωτήσετε Τον Χριστό ποια είναι η εικόνα Του (Θεού) θα σας πει : Ιδού Ο Υιός του,
και εάν ρωτήσετε ποιος είναι Ο Υιός, θα σας πει, ιδού Ο Πατήρ.

Την μνήμην, την φέρνει Ο Χριστός παιδιά μου, επίσης και τα λόγια τα φέρνει και τα εμφυτεύει με αγάπη στις ψυχές σας, και εσείς ως καλοί εργάτες, μετατρέψτε τα σε πράξεις.

Όσο μικρό,  ψυχές μου να είναι το σώμα σας, τόσο μεγάλη και δυνατή να είναι η ψυχή σας παιδιά μου, και όπως η μάνα ταΐζει  το παιδί της με το μητρικό της γάλα, έτσι εσείς παιδιά μου να ταΐζετε τον νουν σας, τις ψυχές σας και το σώμα σας με τον Λόγον Του Θεού. Και να τον μετατρέψετε σε φλόγα αληθινή πίστεως .

Τα γόνατα σας να είναι η ταπεινότητα, η κλίση της κεφαλής σας να δείχνει την μετάνοια σας και τα λόγια Του Θεού Πατέρα να πλουτίζουν την ψυχήν σας.

Και όταν όρθιοι είσθε, να είσθε γονατισμένοι μπροστά στον Ουράνιο Πατέρα, μπροστά στον Χριστό σας, μπροστά στην Αγία Τριάδα.

Η ψυχή σας να ομολογεί Τον Θεό, το στόμα σας να βγάζει λόγια μετανοίας και εξομολογήσεως και ο νους σας παιδιά μου να ισορροπεί τα λόγια και τις πράξεις σας.

Να ομολογήσετε την αγάπην Του Χριστού προς εσάς και προς όλον τον κόσμον, να ομολογήσετε Ομοούσια Τριάδα ως Άγιον Φως και Άγιον Πνεύμα.

Να ομολογήσετε με δύναμιν ψυχής και σπλάχνων Τον Πατέρα σας τον Ουράνιον, Τον άφθαστον, Τον άχρονον, ως δύναμιν της Δημιουργίας, στα πάντα και των πάντων.

Και να έχετε αγκαλιά μεγάλην και ανοιχτή, όπως τα παιδιά για την Μητέρ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ 
loading...

Δεν υπάρχουν σχόλια :