Από τά γενέθλια τού υφυπουργού Υγείας (γιδοβοσκού, αρκουδιάρη κλπ.)Μενού: Πιτόγυρα, τηγανητές πατάτες καί σαμπάνια. Καρακιτσαριό καί decadence τού αιώνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :