Το πείραμα της κβαντικής φυσικής


Το πιο σημαντικό πείραμα που μας βοηθά να καταλάβουμε την θεωρία της κβαντικής φυσικής, είναι αυτό με τις δύο σχισμές. Το πείραμα έχει διχάσει την επιστημονική κοινότητα για το τι ακριβώς
συμβαίνει όταν ένα σωματίδιο διέρχεται από τη διάταξη των δύο σχισμών, και οι εξηγήσεις που έχουν επιχειρηθεί να δοθούν ξεπερνούν τα όρια της ανθρώπινης λογικής. Εδώ βλέπουμε την εφαρμογή του πειράματος στην εκπομπή “Through The Wormhole”, με αφηγητή τον Morgan Freeman.


Δεν υπάρχουν σχόλια :