ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ!ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΩ ΚΑΙΡΩ ΕΚΕΙΝΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ


Γράφει ο Δημήτριος Β. Εμμανουήλ


Είναι γνωστή η περικοπή του κατά Μάρκου αγίου Ευαγγελίου όπου ο Ιησούς ελέγχει για μία ακόμη φορά τους Φαρισαίους λόγω του ότι αυτοί
τω καιρώ εκείνω πρόσεχαν τους τύπους και όχι την ουσίαν, την εξωτερική συμπεριφορά και όχι την εσωτερική αγνότητα, επινοήσεις ανθρώπων και όχι τις εντολές του Θεού.

«Αυτός ο λαός με τιμά μόνον, με τα χείλη, ενώ η καρδιά των απέχει πολύ από εμένα. Ανώφελα δε και χαμένα με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίες που είναι εντολαί ανθρώπων και όχι ιδικαί μου» (Μαρκ. 7,7). Τα λόγια αυτά που ο Τριαδικός Θεός έβαλε στο στόμα του προφήτη Ησαΐα επαναλαμβάνει και πάλι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός προς τους υποκριτές Φαρισαίους!

Πριν φτάσουμε στις σύγχρονες επινοήσεις της ευθανασίας, του εγκεφαλικού θανάτου ή του πτωματικού δότη καλόν είναι να ακούσουμε τον π. Αθανάσιο Μυτιληναίο που ομιλεί για μία από τις δέκα εντολές του Τριαδικού Θεού μας, το «Ου φονεύσεις» που σημαίνει «δεν θα σκοτώσεις, με κανένα τρόπο δεν θα αφαιρέσεις τη ζωή του συνανθρώπου σου»… 

Θεμέλιο στην υπόθεσή μας αποτελεί ο λόγος του αγίου Πατρός εν σχέσει με τα αίτια του φόνου που είναι κυρίως δύο, το κακώς νοούμενο συμφέρον και ο θυμός: «Αν καταλάβαμε, τα αίτια του φόνου είναι: πρώτα το κακώς νοούμενο συμφέρον και μετά ο θυμός· αυτά τα δύο. 

Προσέξτε: το κακώς νοούμενο συμφέρον! θέλετε με τη νοθεία, θέλετε με την πώληση και διάδοση αθεϊστικών ή πορνικών βιβλίων, θέλετε με την διοχέτευση βρόμικων πραγμάτων, εκπομπών, μέσω της τηλεοράσεως και του ραδιοφώνου; Σε όλα αυτά κυριαρχεί το συμφέρον. 

Είτε ατομικό είτε ομαδικό, πάντως το συμφέρον! Αν ξέρατε, αγαπητοί μου, αυτό το συμφέρον, το κακώς νοούμενο συμφέρον, πόσο συντελεί στον φόνο ψυχών και σωμάτων!»[1]! 

Το κακώς νοούμενο συμφέρον τω καιρώ εκείνω! 

Ο Κύριος μιλώντας στους Φαρισαίους για το ότι με την παράδοσή τους αχρηστεύουν τον λόγο του Θεού αναφέρει ένα παράδειγμα υψηλού συμβολισμού: 

«Και έλεγεν εις αυτούς· "πολύ εύκολα με την ιδέαν ότι καλώς πράττετε, παραβαίνετε την εντολήν του Θεού δια να τηρήσετε την παράδοσί σας. Διότι ο Μωϋσής είπε· τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου· και εκείνος που κακολογεί τον πατέρα η την μητέρα, να καταδικάζεται εις θάνατον. 

Σεις όμως λέγετε· ένας άνθρωπος είναι αδέσμευτος απέναντι των γονέων του, εάν πει στον πατέρα του η την μητέρα του, ότι αυτό που θέλεις να πάρεις από εμέ δια την εξυπηρέτησίν σου είναι κορβάν, δηλαδή ιερόν δώρον και αφιέρωμα στον Θεόν. 

Και δεν τον αφήνετε πλέον αυτόν να κάμει τίποτε δια την εξυπηρέτησιν του πατρός του η της μητρός του, όπως διατάσσει ο νόμος του Θεού. 

Και έτσι αχρηστεύετε τον λόγον του Θεού με την παράδοσίν σας, την οποίαν έχετε παραδώσει στον λαόν. Και πολλά τέτοια παρόμοια κάνετε"» (Μαρκ. 7,9-13)… 

Το κακώς νοούμενο συμφέρον σήμερα! 

Το κακώς νοούμενο συμφέρον στο σήμερα εκφράζουν άριστα οι παρακάτω υποστηρικτικές γραμμές που σχετίζονται με την ιδέα της ευθανασίας. 

Έχοντας κατά νου ότι ο σύνθετος αυτός όρος προέρχεται από τις λέξεις «ευ» και «θάνατος», ορίζοντας έτσι τον ευτυχισμένο ή αξιοπρεπή θάνατο (!), ακούμε τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Βέλιο που ορίζει τα της ευθανασία ανά τον κόσμο: 

«Λόγω όλων αυτών των ενστάσεων, η νομοθεσία σε χώρες όπου επιτρέπεται η ευθανασία είναι ιδιαίτερα αυστηρή και υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν (!), ώστε να δικαιούται ο ασθενής να προχωρήσει σε ευθανασία. 
loading...

Δεν υπάρχουν σχόλια :