Τα άγνωστα χρόνια της ζωής του Ιησού: Πού ήταν από 13 έως 30 ετών;

Τα άγνωστα χρόνια της ζωής του Ιησού. Πού βρισκόταν από 13έως 30 ετών; Υπήρξε στα αλήθεια Εσσαίος; Ποιά είναι η αλήθεια για τα θαύματά Του, τη διδασκαλία Του, αλλά και τη θεϊκή Του υπόσταση;


Ορισμένοι συγγραφείς στην αναζήτησή τους για τα προεφηβικά και νεανικά χρόνια του Ιησού, ισχυρίζονται λανθαμένα ότι τόσο o Πρόδρομος Ιωάννης, όσο και ο Ιησούς Χριστός, ανήκαν στην Ιουδαϊκή αίρεση των Εσσαίων.

Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμία ιστορική απόδειξη ότι ο άγιος Ιωάννης και ο Χριστός μαθήτευσαν στους Εσσαίους (ιουδαϊκή αίρεση με βάπτισμα, ευχαριστία, καθάρσεις, ποινές, έντονο ασκητικό χαρακτήρα και διαχωρισμό των ανθρώπων σε αγίους και βέβηλους). Η θέση αυτή χρησιμοποιείται συνήθως για να χτυπήσει την πίστη στον Ιησού Χριστό ως Υιό και Λόγο του Θεού.

Άλλωστε, ενώ στους Εσσαίους ίσχυε ότι: α) όλα τα μέλη της κοινότητας προετοίμαζαν τον ερχομό δύο Μεσσιών και όχι ενός, β) υποτιμούσαν τις γυναίκες, γ) εξαφανίζεται η προσωπικότητα στα μέλη τους, δ) εφάρμοζαν αυστηρό τελετουργικό με πολύ συχνές πλύσεις – καθάρσεις και διατάξεις Σαββάτου, ε) ετοιμάζονταν για πνευματικό πόλεμο,στ) ήσαν σωβινιστές Ισραηλίτες, ζ) επικεντρώνονταν στο Μωυσή, η) ερμήνευαν αριθμολογικά τις Γραφές, θ) το βάπτισμά τους είχε μαγική σημασία και ι) η ευχαριστία τους είχε έννοια ειδωλολατρικής ιερής τελετής….

Εντελώς αντίθετα, στον κύκλο της πρώτης χριστιανικής κοινότητας και του Αγίου Ιωάννη: α) μόνο ο Ιωάννης αποκαλείται «βαπτιστής», βαπτίζει μεγάλα πλήθη θρησκευόμενων και προετοιμάζει την οδό τού ενός και μοναδικού Μεσσία, β) οι μαθητές του Κυρίου και η πρώτη Εκκλησία σέβονται απόλυτα τις γυναίκες, γ) διατηρούσαν τα ονόματα και την προσωπικότητα τους, δ) ζούσαν ελεύθερα, ε) δεν εφάρμοζαν αυστηρά το τυπικό και τις διατάξεις του Νόμου, στ) αγαπούσαν όλους τους λαούς χωρίς διακρίσεις, ζ) δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα με τον Μωυσή, η) ούτε ερμήνευαν μυστικά τις Γραφές, θ) το βάπτισμα αφορούσε στη σωτηρία μέσω της πίστεως και ι) η Θεία Κοινωνία είναι Τράπεζα συνδεδεμένη με το υπερουράνιο θυσιαστήριο όπου παρατίθεται για τροφή ο ενανθρωπήσας Λόγος του Θεού (βλ. και «Ιωάννης ο Βαπτιστής βάσει των Πηγών», Γ.Σ. Γρατσέα, Αθ. 1968, σελ. 158-160, 182-200)

Κατά την απορριπτέα πίστη αποκρυφιστικων κύκλων, ο Ιησούς Χριστός ταξίδεψε μετά τα 12 χρόνια Του και πριν τα 30 Του, σε Ινδίες, Αίγυπτο, Θιβέτ, όπου και μαθήτευσε στη θεοσοφία και τον αποκρυφισμό.

Κάθε άλλο συνέβη ωστόσο:

α) Ο Ιησούς, αν και δωδεκαετής, άφησε άφωνους τους μορφωμένους νομοδιδασκάλους στο ναό της Ιερουσαλήμ, από την κατά Θεόν σοφία του, χωρίς να χρειάζεται γι’ αυτό να μαθητεύσει σε αποκρυφιστικά κέντρα της Ανατολής.

β) Το Ευαγγέλιο αναφέρει καθαρά ότι από 12 μέχρι 30 ετών, όταν δημόσια άρχισε το σωτηριώδες κήρυγμα του, «ην υποτασσόμενος» στον «Ιωσήφ και στη μητέρα του» (Λουκ. 2,51). Τον ονομάζουν μάλιστα «υιό τέκτονος» (Ματθ. 13,55) και «Ιησούς ο τέκτων» (Μαρκ. 6,3), πού σημαίνει ότι αναμφισβήτητα δούλευε μαζί με τον Ιωσήφ ως μαραγκός, αλλά και οικοδόμος, πριν τη δημόσια δράση του.

γ) Αν είχε πάει για σπουδές σε ανατολίτικα κέντρα θεοσοφίας, οι Γραμματείς και Φαρισαίοι θα το χρησιμοποιούσαν εναντίον του, παρουσιάζοντας στους οπαδούς Του τη δήθεν μαγική πηγή της δύναμης του, όταν ο Ιησούς επέμενε ότι θεράπευε με τη δύναμη του Πατρός Του.

δ) Οι συμπατριώτες του, όταν ο Χριστός επανειλημμένα θαυματουργούσε και κήρυττε, έλεγαν: «Πώς αυτός γνωρίζει τα ιερά γράμματα χωρίς να έχει σπουδάσει;» (Ίω. 7,15). Γνώριζαν καλύτερα βέβαια, από τους σύγχρονους αμαθείς άθεους και αποκρυφιστές ότι δεν είχε μεταβεί για σπουδές εκτός της φυσικής του πατρίδας (Πίστη και Λογική, Μανώλη Μελινού, Διαδρομή Α’, σελ. 81,82).

Τα θαύματα του Χριστού, πλανεμένα γράφουν κάποιοι, πώς ήταν αποτέλεσμα φυσικών βιολογικών δυνάμεων και όχι υπερφυσικά.

Τα θαύματα είναι συστατικά στοιχεία των ευαγγελικών διηγήσεων και λάμβαναν χώρα σε αναφορά πάντοτε προς τον Θεό, η Τριαδική Χάρη του οποίου είναι ή αιτία της υπερφυσικής πραγματοποίησής τους.

Τα θαύματα του Χριστού προϋποθέτουν και βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τη διδασκαλία του, την αλήθεια, αγάπη και ζωή, που παρέχει ο υπερουράνιος Πατέρας Του. Αν λοιπόν, ο Χριστός είχε συγκεκριμένη πηγή και περιεχόμενο διδασκαλίας και με διαφορετικό τρόπο, τελείως φυσικό ή μαγικό, επιτελούσε τα άπειρα θαύματα που έκανε στη διάρκεια της επίγειας διαμονής του, τότε θα ήταν… ο μεγαλύτερος δημαγωγός και βλάσφημος άνθρωπος της ιστορίας.

Επειδή, όμως, ο Ιησούς ήταν άγιος στη ζωή και στο έργο του και βρισκόταν σε τέλεια αρμονία με τη διδασκαλία του -η δε διδασκαλία και το κήρυγμα του υπήρξε το πλέον απαράμιλλο και το πλέον ανώτερο, πού ακούστηκε ποτέ από χείλη τόσο υπεύθυνου και συγκροτημένου (Θε)ανθρώπου- συμπεραίνει κανείς ότι τα θαύματα τα τελούσε με τη δύναμη της θεότητάς του και άρα ο τρόπος πραγματοποιήσεώς των ήταν υπερφυσικός. Τις ψευτοθεραπείες του ειδωλολατρικού κόσμου χαρακτηρίζουν: η χρήση μαγικών τύπων, φαρμάκων και υπνωτισμού, η μυστικιστική ερμηνεία των ονείρων, η αλαζονεία του δήθεν θαυματουργού και η αναξιοπιστία των διηγήσεων, πρακτικές και ιδιότητες πού δεν συναντώνται στον Ιησού Χριστό (βλ. «Ψυχικαί Έρευναι» Γ, Αντ. Πισσάνου, έκδ. Πρόοδος, Αθ. 1975, σελ. 62,63 και Παν. Τρεμπέλα. όπου ανωτέρω, σελ. 493. 494, 497, 512, 513. 516-518).

Κανένας εξάλλου αποκρυφιστής δεν κατάφερε ποτέ να θεραπεύσει βλάβες οργάνων ανεπανόρθωτες (σαν τον τυφλό εκ γενετής π.χ. πού δεν είχε κόρες οφθαλμών και τον επί 38 χρόνια παράλυτο με φθορά των μελών του από την μακροχρόνια κατάκλιση), να υποτάξει τα στοιχεία της φύσεως (ειρήνευση της φουρτουνιασμένης θάλασσας και θαυμαστή αλιεία), να εκδιώξει δαιμόνια και να τα στέλνει στους χοίρους, να ανασταίνει νεκρούς (τον τετραήμερο Λάζαρο, αλλά και την κόρη του Ιαείρου και τον υιό της χήρας της Ναΐν), να χορταίνει χιλιάδες άτομα με λίγα ψωμιά και ψάρια και να ενεργεί τόσα άλλα θαύματα, όσα δεν θα χωρούσαν σε όλα τα βιβλία του κόσμου να γραφτούν (Ίω. 21,25) (βλ. «Πίστη και Λογική», Α’, Αθ. 1993 και «Απολογητικοί Μελέται Ε’», Παν. Τρεμπέλα).

Η διδασκαλία του Ιησού Χριστού υπήρξε κατά τη γνώμη άσχετων ερευνητων μυστικιστική και εσωτεριστική.

Αντίθετα, η διδασκαλία του Κυρίου υπήρξε πάντοτε φανερή, αφορούσε στον Ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, τον Ιησού Χριστό, τον Υιόν του, τον οποίον απέστειλε στον κόσμο, ‘ίνα ο κόσμος σωθεί δι’ αυτού’ και στον Παράκλητο -Πνεύμα, το ζωοποιόν τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Η αγάπη υπήρξε η πρακτική, κατεξοχήν, διδασκαλία του Θεανθρώπου, χωρίς την οποία, και σε συνδυασμό με τη μετάνοια, ταπείνωση και την προσευχή, είναι κλειστή η οδός προς τη Βασιλεία των Ουρανών.

Αν το ευαγγέλιο της σωτηρίας, στο οποίο καλούσε ο Χριστός τους ανθρώπους, ήταν αποκρυφιστικό, θα τον είχαν κατηγορήσει οι εχθροί Του σαν μάγο και γητευτή στο Συνέδριο, βρίσκοντας πρόφαση για τη θανάτωση του, διότι η μαγεία, η μαντεία, η νεκρομαντεία, η οιωνοσκοπία, κ.λπ. τιμωρούνταν με τον δια λιθοβολισμού θάνατο (Λευϊτικόν 19,26 & 20-27- Ιερεμ. 34,9- Εξ. 22,18- Δανιήλ 2,27-28). Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες τιμωρούσαν επίσης με ποινή θανάτου τη μαγεία («Στο Γιάννη Κορδάτο, οφειλόμενη απάντηση», π. Ευ. Κ. Μαντζουνέα, Αθ. 1983, σελ. 43,44). Αλλά και ο απ. Παύλος, ο θαυμάσιος αυτός κήρυκας και μέγιστος ιεραπόστολος, πού διακηρύσσει ότι ‘έχει Πνεύμα Θεού’ και ‘φέρει στο σώμα του τα στίγματα του Ιησού’, επιτίθεται με δριμύτητα εναντίον των Εθνικών Μυστηρίων, τα οποία ονομάζει ‘Τράπεζα δαιμονίων’ (Α’ Κορ. 10,19-21, αλλά και Β’ Κορ. 6,14 – Α’ Τιμ. 6,20).

Οι Ορθολογιστές ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς δεν είχε συνείδηση της θεϊκής του υπόστασης και ότι δεν είναι Υιός του Θεού κατά φύσιν.

O Χριστός είχε πλήρη συνείδηση της θεϊκής Του υπόστασης και αποστολής. Ο ίδιος αποκαλύπτει: «Πριν γεννηθεί ο Αβραάμ εγώ υπάρχω (όχι υπήρχα)» (Ίω. 8,58) και «Εγώ και ο Πατέρας είμαστε Ένα» (Ίω. 10,30). Στην παράκληση του Φιλίππου να τους δείξει τον Πατέρα, του επισημαίνει: «Τόσο καιρό είμαι μαζί σας Φίλιππε και δεν με γνώρισες; Εκείνος πού έχει δει εμένα, έχει δει τον Πατέρα» (Ιω. 14,9).

Στον Όρο της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου (Χαλκηδόνα 451 μ.Χ.) διατυπώνεται η πίστη της Εκκλησίας ότι στο Χριστό υπάρχουν δύο φύσεις, η θεία και η ανθρώπινη. Ως προς τη θεϊκή του φύση, ο Χριστός είναι ομοούσιος με το Θεό Πατέρα, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, πού γεννήθηκε από τον Πατέρα προ πάντων των αιώνων. Ως προς την ανθρώπινη φύση του είναι ομοούσιος με μας τους ανθρώπους, πλήρης και τέλειος άνθρωπος, χωρίς αμαρτία. Όμως, αν και ο σαρκωμένος Χριστός υφίσταται με δύο φύσεις, είναι ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού.

Μιχαήλ Χούλης, Θεολόγου

Πηγή: Ορθόδοξες Απαντήσεις

dogma.gr
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

8 σχόλια :


 1. http://sfrang.blogspot.com/2006/12/blog-post_12.html

  Ιησούς Χριστός, υπήρξε ποτέ; (μέρος α')  http://sfrang.blogspot.com/2006/12/blog-post_14.html

  Ιησούς Χριστός ... υπήρξε ποτέ; (μέρος β')

  https://youtu.be/01Qwtq8_UN4

  Αναζητώντας τον ιστορικό Ιησού Μέρος Α΄-Ποιος έγραψε ο,τι ξέρουμε για τον Ιησού;  https://www.pare-dose.net/536

  «Ιστορικά, είναι πολύ αμφίβολο ότι ο Ιησούς υπήρξε. Αλλά και να υπήρξε, το σίγουρο είναι ότι δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα γι’ αυτόν».

  Για τη ζωή του Ιησού δεν υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες, εκτός των Ευαγγελίων, τα οποία όμως, όπως όλα τα ιερά βιβλία των θρησκειών, δεν θεωρούνται έγκυρα ιστορικά συγγράμματα.

  Για τη ζωή του Ιησού δεν υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες, εκτός των Ευαγγελίων, τα οποία όμως, όπως όλα τα ιερά βιβλία των θρησκειών, δεν θεωρούνται έγκυρα ιστορικά συγγράμματα.

  http://mythikismos.gr/?p=2339

  Είναι πραγματικά εκπληκτικό πως η ιστορία δεν μας έχει δώσει ούτε μία διαβεβαίωση για τα ακριβή λόγια και έργα του Σωτήρα της ανθρωπότητας… Δεν υπάρχει καμία δήλωση σε όλη την ιστορία ότι κάποιος είδε τον Ιησού ή μίλησε μαζί του. Τίποτα στην ιστορία δεν είναι πιο συγκλονιστικό από την σιωπή των σύγχρονων συγγραφέων για τα γεγονότα που περιγράφονται στα τέσσερα Ευαγγέλια.” (The Life of Christ, Frederic W. Farrar,Trinity College, Cambridge 1874)


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ******************************************************
   1) Οι μαρτυρίες των ευαγγελιστών είναι συγγραφές, όπως ακριβώς συγγραφές είναι και οι μαρτυρίες του Πλάτωνα περί του Σωκράτους.

   2) Οι ιστορικοί της αρχαιότητας αναφέρονταν πάντοτε σε πολεμικά γεγονότα και στους βασιλείς ή στρατηγούς που μετείχαν στους πολέμους. Ο Ιησούς δεν έκανε πολέμους, δεν υπήρξε ηγέτης κράτους ή στρατηγός.

   Ο έχων νουν νοείτω. Ο έχων νουν κρίνει, ερευνά, δεν χάβει ό,τι του λένε.
   ***************************************************

   Διαγραφή
  2. ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΕΩΝ ΨΕΥΔΟΛΟΓΩΝ .ΒΛΑΚΩΔΩΣ ΔΟΓΜΑΤΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΘΟΣΟΝ ΟΥΤΕ ΤΟ CNN ΟΥΤΕ ΟΙ ΤΑΙΜΣ ΟΥΤΕ Η ΠΡΑΒΔΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΦΙΕΡΩΣΑΝ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ .ΣΚΟΠΙΜΑ ΑΓΝΟΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΚΡΣΤΟΥΣΕΣ ΣΤΟΝ ΓΝΩΣΥΟ ΤΟΤΕ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΔΟΛΙΑ ΞΕΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΙΩΣΗΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΓΡΑΦΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ .ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΥΘΕΝΤΙΕΣ .

   Διαγραφή
  3. ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΕΩΝ ΨΕΥΔΟΛΟΓΩΝ .ΒΛΑΚΩΔΩΣ ΔΟΓΜΑΤΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΘΟΣΟΝ ΟΥΤΕ ΤΟ CNN ΟΥΤΕ ΟΙ ΤΑΙΜΣ ΟΥΤΕ Η ΠΡΑΒΔΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΦΙΕΡΩΣΑΝ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ .ΣΚΟΠΙΜΑ ΑΓΝΟΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕΣ ΣΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΤΟΤΕ ΚΟΣΜΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΟΛΙΑ ΞΕΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΙΩΣΗΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΓΡΑΦΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ .ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΥΘΕΝΤΙΕΣ .

   Διαγραφή
  4. Ωωω ρε πουστη μου μας εσκισες!! Τι επιστημονικα πραγματα ειναι αυτα που μας εφερες ρε? πωω πωω σαντουιτς με διπλο κασερι και ζαμπον θα πηρες φανταζομαι ε?

   Διαγραφή
 2. Έλληνες ''άνοιξαν'' τον Πανάγιο Τάφο-Ευωδία η οποία αναδύεται απο τα μύρα μετά απο 2.000 χρόνια! ''Νεκροί'' οι υπολογιστές των επιστημόνων


  *
  Η εκπομπή "Αυτοψία" στον Πανάγιο Τάφο (ALPHA, 16/12/2016) 2ο μέρος.
  Η εκπομπή «Αυτοψία» με τον Αντώνη Σρόιτερ ταξίδεψαν στα Ιεροσόλυμα για τις εργασίες της αποκατάστασης του Πανάγιου Τάφου.
  Στην εκπομπή κατεγράφησαν μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι έζησαν από κοντά το άνοιγμα του Πανάγιου Τάφου.
  Οι Έλληνες επιστήμονες που ανέλαβαν το έργο, μιλούν για όλες εκείνες τις μοναδικές εκείνες στιγμές, όταν σηκώθηκε η μαρμάρινη πλάκα και αποκαλύφθηκε ο βράχος πάνω στον οποίο ακούμπησε το σώμα του Χριστού.
  Οι επιστήμονες περιγράφουν και τα μυστηριώδη φαινόμενα που κατέγραψαν, όταν μια ευωδία άρχισε να αναδύεται από τον ανοικτό τάφο αλλά και όταν έσβησαν, ξαφνικά, τα ηλεκτρονικά τους όργανα.
  Στην εκπομπή, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος περιγράφει πώς έζησε ο ίδιος το σπουδαίο αυτό γεγονός αλλά και τις προσπάθειες των Ισραηλινών να σφραγίσουν τον τάφο.
  Η «Αυτοψία» επισκέπτεται, επίσης, το σημείο της γέννησης του Χριστού στη Βηθλεέμ, όπου ενόψει Χριστουγέννων, συρρέουν χιλιάδες άνθρωποι.
  Ακόμη, η κάμερα της εκπομπής καταγράφει τη ζωή των μοναχών-φρουρών του Πανάγιου Τάφου, καθώς και των Ελλήνων του Πατριαρχείου, οι οποίοι ζουν ανάμεσα σε Παλαιστίνιους, Ισραηλινούς, Αρμένιους και Μουσουλμάνους.

  http://ellinonea.blogspot.com/2019/03/2000_21.html#more

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τα ιστορικά και αρχαιολογικά ευρήματα για την ιστορική προσωπικότητα του Ιησού Χριστού, αλλά και τα θαύματά Του, δεν σταματούν!.. Σχεδόν σε καθημερινή βάση όλο και κάποιο νέο δεδομένο έρχεται να προστεθεί!.. Κι όχι μόνον!.. Ο Ιησούς Χριστός, εις πείσμα ορισμένων, κάνει αισθητή την παρουσία Του με νέα θαύματα!..

  Ας διαβάσουμε τα κείμενα, που ακολουθούν!..  Το δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία» της Δευτέρας 4 Απριλίου 2011.

  Ερευνητές έφεραν στο φως το πρώτο πορτρέτο που φτιάχτηκε με τον Ιησού Χριστό

  Η ΦΙΓΟΥΡΑ μοιάζει γνωστή. Παραπέμπει σε έναν γενειοφόρο νέο άνδρα με μακριά, σγουρά μαλλιά. Παρ' όλα αυτά, αν και όντας θαμμένο για περίπου 2.000 χρόνια σε ένα σπήλαιο κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, στο ιδιότυπο αυτό πορτρέτο εύκολα μπορεί να διακρίνει κάποιος και τα σημάδια που έχει αφήσει στο μεταλλικό φύλλο το ακάνθινο στεφάνι στο μέτωπο του άνδρα.

  Σύμφωνα με τους ειδικούς, το πορτρέτο αυτό είναι αποτυπωμένο επάνω σε ένα από τα συνολικά εβδομήντα λεπτά μεταλλικά φύλλα-κώδικες που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και ήδη κάποιοι ερευνητές πιθανολογούν πως ίσως να πρόκειται για το παλαιότερο πορτρέτο του Ιησού Χριστού! Εικόνα που φιλοτέχνησε κάποιος σύγχρονος του που τον ήξερε!

  Το μέγεθος του κώδικα είναι μικρότερο από μια πιστωτική κάρτα, ενώ εντυπωσιακό είναι και το γεγονός πως είναι σφραγισμένος από όλες τις πλευρές κι έχει μία τρισδιάστατη απεικόνιση του ανθρώπινου κεφαλιού τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος του. Τέλος, εύκολα διακρίνει κανείς επάνω στον κώδικα και το δακτυλικό αποτύπωμα του άγνωστου δημιουργού του. (Εφημερίδα «δημοκρατία», Δευτέρα 4 Απριλίου 2011).

  Βρέθηκαν βιβλία με αναφορές στη σταύρωση του Χριστού  Νέες διαστάσεις για το Θείο Δράμα

  Νέα δεδομένα για τα τελευταία χρόνια του Χριστού πρόκειται να δουν το φως της δημοσιότητας μετά από ανακάλυψη 70 μεταλλικών εγχειριδίων με κρυπτογραφημένο υλικό για τη Σταύρωση Του. Τα μεταλλικά βιβλία βρέθηκαν σε σπηλιά της Ιορδανίας και αναμένεται ότι θα φέρουν στο φως άγνωστες πτυχές των πρώιμων χρόνων του Χριστιανισμού.

  Το μέγεθος των σελίδων είναι παρόμοιο με πιστωτικής κάρτας και υπάρχουν χαραγμένες εικόνες και σύμβολα, που αναφέρονται στο Μεσσία και ειδικότερα στη Σταύρωση και την Ανάσταση Του. Τα εγχειρίδια είναι δεμένα με μεταλλικό σύρμα, ενώ κάποια από αυτά είναι σφραγισμένα.

  «Ίσως είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη στην ιστορία του Χριστιανισμού», σχολιάζει ο βρετανός καθηγητής Αρχαιολογίας και Ιστορίας των Θρησκειών Ντέιβιντ Έλινγκτον, ενώ ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ, Φίλιπ Ντέιβις, σχολιάζει ότι «ανάμεσα στα περιεχόμενα διακρίνονται εικόνες που δείχνουν τα τείχη μιας πόλης, ένα σταυρό και ένα τάφο. Είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι πρόκειται για τα Ιεροσόλυμα και τη Σταύρωση του Χριστού».

  Για να λυθεί το μυστήριο γύρω από το περιεχόμενο των εγχειριδίων χρειάζεται πρώτα να τα δώσει πίσω ένας Ισραηλινός, ο οποίος υποστηρίζει ότι είναι δικά του και της οικογένειάς του εδώ και εκατό χρόνια. Οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι οι αποκαλύψεις από τα βιβλία αυτά θα ξεπεράσουν αυτές των 900 χειρογράφων της Νεκρής Θάλασσας που βρέθηκαν το 1947. (http://pneymatiko.wordpress.com/)

  Και νέο θαύμα!..

  Η συχνή παρουσία του Ιησού Χριστού δεν αποδεικνύεται μονάχα από τα θαύματα, που ο Ίδιος κάνει (όπως για παράδειγμα προ ολίγων ημερών σε Εκκλησία της Καλύμνου), αλλά, κυρίως, στις καρδιές των Χριστιανών, που μένει ζωντανός εδώ και 2000 χρόνια!  Πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερη Ώρα» της Τετάρτης 6 Απριλίου 2011.

  Είναι οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί οι οποίοι έχουν συνεχώς αναμμένη στην ψυχή και την καρδιά τους μία αναμμένη λαμπάδα, για να φωτίζει όχι μόνο τον εσωτερικό και πνευματικό τους κόσμο, αλλά για να τους δίνει δύναμη και κουράγιο να αντιπαλέψουν το πνευματικό σκότος που κυριαρχεί στις μέρες μας και κάθε μέρα που περνάει θα είναι πιο σκληρή για κάθε Έλληνα και κάθε πιστό χριστιανό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο Χριστός είναι αγάπη,ελευθερία φωςκαι όποιος τον πιστεύει, τον ακολουθεί.Και γιατί να μην πιστέψω ότι ήρθε στη γη σαν Θεάνθρωπος; ήτανε όλος αγάπη και συγχωρητικότητα . Ήρθε ο Πρόδρομος του για να μας δώσει το μήνυμα της μετανοίας και ο Χριστός με το αίμα του να μας σώσει.Εμείς καλούμαστε να εναποθέσουμε τις αμαρτίες και τα πάθη μας κάτω από το Άγιο πετραχήλι , και να νιώσουμε την χαρά της αναγέννησης. Είναι επίπονος ο αγώνας της μετάνοιας και της ταπείνωσης αλλά οι καρποί της γλυκύτατοι. Ο Ιούδας απο τον πολύ εγωισμό του δεν ζήτησε συγχώρεση και έπεσε όπως ο εωσφόρος. Εδώ οι άνθρωποι μαχόμαστε να σπουδάσουμε , να βρούμε μια δουλίτσα , να βρούμε το ταίρι μας να κτίσουμε το σπιτάκι μας, να φτιάξουμε την γαλήνια οικογένεια μας .Και όταν αρρωστήσουμε κάνουμε το παν να γιατρευτούμε,να συνεχίσουμε την ζωή μας, να συνεχίσουμε τον βίο μας.Αγωνίζομαστε για τα επίγεια χωρίς να ξέρουμε πως και πότε θα είναι το τέλος της μικρής προσωρινής επίγειας ζωής μας.Γιατι εδώ όλοι προσωρινοί είμαστε.Ο καθένας από εμάς χρειάζεται την παραμυθία του, την παρηγοριά του, γιατί να την στερήσουμε απο τους ανθρώπους, την στιγμή που δεν γίνεται όλοι ζήσαμε την ζεστασιά της αγάπης του Χριστού στην καρδιά μας.Μπορεί κάποιοι να μην την κατάλαβαν ακόμη ή να μην την δέχτηκαν .Αλλά δεν γίνεται να μην την νιώσεις όταν την αναζητήσεις. Ο Χριστός είναι μια όμορφη εμπειρία δεν ειναι μαθηματική πράξη, όντως .Είναι άνοιγμα ψυχής και καρδιάς. Και τι χάνουμε εάν δεν υπήρξε ή ήταν απλώς ένας καλός άνθρωπος; Τίποτα.Το αντίθετο Κερδίζουμε πολλά....Συνεχίζουμε να ζούμε μια όμορφη ,ήσυχη γαλήνια ,ζωη.Και βλέπουμε στα πρόσωπα των άλλων τον Χριστό. Και έτσι θα ζούσαμε όλοι εαν το κάναμε.Παρά μόνο βλέπουμε πως να κλέψουμε, να σκοτώσουμε , να ζηλέψουμε, να εκμεταλευτούμε, να γίνει το ένα έθνος πιο δυνατό εις βάρος του άλλου έθνους χρησιμοποιώντας βία τρομοκρατίας, εκφοβισμούς, κρισεις.Και όλα αυτά γιατί αρνούμαστε να δούμε στο πρόσωπο του αδελφού μας τον Χριστό.Και πίστεψε με και τον Χριστό να βλέπαμε σήμερα πάνω στη γη , πάλι δεν θα τον αναγνωρίζαμε και χειρότερα θα του κάναμε τώρα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.Άρα το θέμα δεν είναι εάν ήρθε ή δεν ήρθε ο Χριστός στη γη,αν έζησε αυτό είναι αυτονόητο .Το θέμα είναι γιατί φοβούνται ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ και τον πολεμάνε οι ασήμαντοι, οι λίγοι εκείνοι που ταυτίζονται με αυτούς που τον μαστίγωσαν,τον έφτυσαν,΄τον φραγγέλωσαν και τέλος τον εστάυρωσαν.Αλήθεια έχουν σκεφεί αυτοί οι ασήμαντοι ποτέ οτι μπροστά στο ένα τρίτο δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων στη γη ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ενω αυτοί παλευουν μόνοι τους οι δυστυχισμένοι για το αντίθετο και στο τέλος μόνο η αιώνια μοναξιά τους μένει,ΌΝΤΩΣ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΛΥΠΆΤΑΙ ΚΑΝΕΊΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Loading...