ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ


04/02/1843

Ἀπέθανεν διά νά παραμείνη Ἀθάνατος

Ἐκοιμήθει διά νά παραμείνη ἄγρυπνος φρουρός τῆς ἐλευθερίας μας.

Αἰωνία ἡ μνήμη του

Τόν εὐχαριστουμεν.

ΚΗΔΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ


ΕΛΛΑΣ Η ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ.

Αὐτός ὁ πίνακας κοσμοῦσεν τό πρωθυπουργικόν γραφεῖον. Φιλοτεχνήθηκεν ἀπό τόν Κον Θεόδωρον Βρυσάκη τό 1858. Ἀναπαριστᾶ τούς ἥρωας τοῦ 1821, οἱ ὁποῖοι γονυπετεῖς προσφέρουν τήν ζωήν τους καί τήν περιουσίαν τους διά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς μητέρας Ἑλλάδος, αὐτή δέ εὐγνωμονεῖ τά παιδιά της. Τόσον πολύ ὡς φαίνεται ἐνοχλοῦσεν τόν κον Τσίπρα ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Ἑλλάδος ἀπό τούς Τούρκους, ὁ ὁποῖος ἄμα τῇ εἰσόδῳ εἰς τό πρωθυπουργικόν γραφεῖον καί μάλιστα ὀλίγας ἡμέρας πρό τῆς 25ης Μαρτίου τοῦ ἔτους 2015 τόν ἐξωστράκισεν, καί τὀν ἀντικατέστησεν μέ αὐτό τό παρδαλόν. Ὅταν ἔγινεν πρωθυπουργός ὀρκίστηκεν εἰς τήν τιμήν του, τώρα ἐάν ὁ κος Τσίπρας ἔχει τιμήν, δῶστε τήν ἀπάντησιν ἐσεῖς.

ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γράψτε το Σχόλιο σας
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :


Loading...