Η συγκλονιστική προφητεία του Αγίου Κοσμά για το φοβισμένο πρωθυπουργό

Είναι μια από τις πλέον συγκλονιστικές προφητείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, η οποία φωτογραφίζει τόσο την εποχή μας, όσο και τα συμβαίνοντα στη χώρα μας.
Λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «..Τότε θά σάς βάλουν μεγάλους φόρους οι Ευρωπαίοι. Θά βάλουν φόρους καί στά παράθυρα καί στά χωράφια. Θά ξεκινήσουν νάρθουν γιά νά εισπράξουν τους φόρους. Δέν θά προφθάσουν όμως, γιατί θά γίνει πόλεμος…».

Στο περιοδικό «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» διαβάζουμε: Ο Άγιος Κοσμάς είπε: » Οί Τούρκοι θά ξανάρθουν μέχρι τό Ντουγρί!… «Επειδή όμως τοποθεσίες μέ τό όνομα «Ντουγρί» υπάρχουν καί σέ άλλα μέρη της Πατρίδος μας, δέν έδωσα καί τόση σημασία… Όταν π. Κωνσταντίνος Γιολδάσης ύπηρετούσε ως διάκονος εις τόν Ιερόν Ναόν της Ζωοδόχου Πηγής, Αγρινίου, σέ μιά συζήτηση, μού απεκάλυψε, ότι πρόκειται γιά τό Ντουγρί Τριχωνίδος, άρχισα νά ερωτώ…

Επισκέφθηκα γέροντας της περιοχής μας καί δή τής ορεινής Τριχωνίδος, καί άκουσα, σχεδόν τά ίδια, μέ αυτά πού μού διηγήθηκε ό κ. Μιχαήλ Γιολδάσης, κάτοικος Αγίας Βαρβάρας.

Ό κ. Μιχαήλ Γιολδάσης επί λέξει είπε:

«Όταν ήμουν στό δημοτικό Σχολείο ή γιαγιά μου και ό πάππους μου, μού μιλούσαν γιά τόν «Άγιο Παπουλάκη» πού πέρασε καί άπό τό χωριό μας. Ό Παντελής Καρόπουλος, ή Ζάρας, μας διηγείτο γεγονότα καί λόγια τού «Αγίου Παπουλάκη» που κι εκείνος τά ήκουσε από τόν παππού του, που ήταν αυτήκοος μάρτυς τών λόγων τού Αγίου Κοσμά, νέος τότε.

Έλεγε λοιπόν ότι:

Κάποτε κατεβαίνοντας από τό χωριό του, Μέγα Δένδρο, ό Άγιος Κοσμάς έφθασε στην Παραβόλα. Διψασμένος, ζήτησε από τους κατοίκους της Παραβόλας λίγο νερό νά ξεδιψάσει…

Οι Παραβολιώτες όμως δέν τού έδωσαν νερό από εκείνο που έπιναν, αλλά νερό από μία στέρνα… Ό Άγιος δέν τό γεύτηκε καί είπε:– Νερό νά μήν έχετε. Στά πόδια σας είναι τό νερό. Στά πόδια σας είναι το νερό, κι΄ εσείς δέν θάχετε δικό σας νερό. Κοίταξε κατά τη λίμνη καί τά βουνά ό Παπουλάκης καί είπε : » Νερό, Νερό…»Έφυγε διψασμένος καί προχώρησε καί έφθασε στην Ντέμη, τό σημερινό χωριό Καινούριο.

Κάθισε κάτω από ένα Πλάτανο μεγάλο. Οι κάτοικοι τού προσέφεραν νερό. Κάλεσε τότε τους Έλληνας τού χωριού νά έλθουν νά τους μιλήσει… Όμως, ήλθαν λίγοι…

Απορημένος τους ρώτησε:
– Γιατί δέν έρχονται καί οι άλλοι; καί τού απάντησαν:
– Άγιε Παπουλάκη φοβούνται μήπως ό Ντέμ, ή Άντέμ αγάς, που είναι εδώ, όταν μας δεί μαζεμένους θά μας κόψει ( τα κεφάλια )…
Τότε ό Άγιος Κοσμάς τους βεβαίωσε, ότι ό Ντέμ αγάς έφυγε απ’ εδώ καί βρίσκεται στό Ζαπάντι. Καί πρόσθεσε ο Άγιος:
– Θά ξανάρθουν οι Τούρκοι…

ΟΙ ΔΥΟ ΧΩΡΕΣ

Έν τω μεταξύ συγκεντρώθηκαν οι κάτοικοι καί ό Άγιος Κοσμάς τούς μίλησε καί τούς δίδαξε… Όταν τελείωσε τό Θείο λόγο του, οι κάτοικοι τόν ερώτησαν.

– Πότε, άγιε Παπουλάκη, θάρθουν οι Τούρκοι εδώ;
Κι΄ εκείνος απάντησε, βάζοντας μία εικόνα της Παναγίας μέσα στην κουφάλα τού Πλατάνου.

– «Όταν θά ξεραθεί αυτός ό Πλάτανος καί θά σμίξουν οι δυό χώρες, τότε οι Τούρκοι θάρθουν ατουφέκιστοι καί θά πιουν καφέ στό Ντουγρί».
-Καί πότε, Άγιε τού Θεού, θά σμίξουν οι δυό χώρες, καί ποιές είναι αυτές;

– «Σας είπα ότι, όταν ξεραθεί καί κοπεί ό πλάτανος καί σμίξουν οι δυο χώρες. Οι δυο χώρες είναι τό Βραχώρι καί ό τόπος πού πατάμε τώρα (ή Ντέμη). Τότε θά σάς βάλουν μεγάλους φόρους οι Ευρωπαίοι. Θά βάλουν φόρους καί στά παράθυρα καί στά χωράφια. Θά ξεκινήσουν νάρθουν γιά νά εισπράξουν τους φόρους. Δέν θά προφθάσουν όμως, γιατί θά γίνει πόλεμος…».

Έδώ καί αρκετά χρόνια τό 1974, ό πλάτανος ξεράθηκε… Οι κάτοικοι τού Καινούριου (Ντέμη), καλύπτοντας τό ρέμα, στην όχθη τού οποίου ήταν ό πλάτανος, έκοψαν τίς ρίζες τού δένδρου καί έριξαν τσιμέντα. Φυσικό ήταν, ό πλάτανος νά ξεραθεί, όποτε τόν έκοψαν…

Δίπλα ακριβώς από τόν πλάτανο καί τό ρέμα, κάποιος κάτοικος τού χωριού επονομαζόμενος Τασούλης, ανήγειρε τό σπίτι του καί στό ισόγειο άνοιξε καφενείο. Όταν έκλεινε αργά τό βράδυ τό καφενείο, γιά νά ανέβει στό σπίτι του, έβλεπε μία σκιά νά περιφέρεται, στον τόπο εκείνο. Κατ’ αρχάς φοβήθηκε…

Όταν τού είπαν, ότι έδώ ό Άγιος Κοσμάς στάθηκε καί ομίλησε, συγκινημένος καί εκδηλώνοντας την ευλάβεια του προς τόν Άγιο, έκτισε ένα εικόνισμα, ή Προσκυνητάρι καί έβαλε μέσα τήν εικόνα τού Αγίου Κοσμά. Άπό τότε δέν είδε ξανά τήν σκιά!!! Σήμερα τό καφενείο τό έχουν τά παιδιά του.

Τό δεύτερο «σημείο» τό όποιο έδωσε ό Άγιος Κοσμάς είναι

«Όταν θά ενωθούν οι δυό χώρες, Βραχώρι καί Ντέμη…».

Ήδη μέ τό σχέδιο «Καλλικράτης» τό Αγρίνιο καί τό Καινούριο (Ντέμη) έχουν γίνει ένας δήμος.

«Οι δύο χώρες, ενώνονται»!!!

Άλλοι γέροντες προσθέτουν στην ανωτέρω προφητεία τού Αγίου Κοσμά καί τούτα τά λόγια του:
«Αυτά θά γίνουν όταν θά είναι τά τέσσαρα 7, τά 3 Κ, καί ένα Π».

Προσθέτουν ακόμη οι Γέροντες, ότι ό Άγιος Κοσμάς είχε μαζί του τρία πράγματα: Ένα σκαμνάκι, στό όποιο ανέβαινε νά ομιλήσει, ένα σακούλι (που είχε μέσα βιβλία), καί ένα Σταυρό, τόν όποιο έστηνε καί κάτω άπό τή σκιά του ομιλούσε… Τά προφητικά λόγια τού Αγίου είναι φοβερά καί συγκλονιστικά! Τό δικό μας χρέος είναι νά ετοιμαζόμαστε, διότι «ό καιρός συνεσταλμένος έστι» καί «αί ήμερα πονηρά είσί…».

Σημειώσεις

Πράγματι η Παραβόλα, μέχρι πρότινος δέν είχε νερό…

Ό Δήμαρχος κ. Βασίλειος Καπέρδας, προέβη εις γεώτρηση εις τήν Παραβόλα, καί βρήκε ολόκληρο «Ποτάμι» νερό. Όχι μόνο εις ποσότητα άλλα καί εις άρίστη κατάσταση καί ποιότητα.

Άπό ευγνωμοσύνη προς τόν Άγιο Κοσμά, έκτισε εκκλησάκι εις τό «Ονομα τον Αγίου. Πόσον φωτισμένη και όντως αληθινή υπήρξε ή προφητεία τον Αγίου μας: «Κάτω άπό τά πόδια σας είναι ποτάμι νερό»!
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

15 σχόλια :

 1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Προφητείες και λεκτικές παπαριές από τον ανθέλληνα καραγκιόζη

  • «Ο ήλιος και το φεγγάρι και τ’ άστρα είναι κολλημένα εις τον ουρανόν και ο ουρανός γυρίζει μαζί με τον ήλιον… Όπου πηγαίνει ο ήλιος εκεί γίνεται ημέρα» (Χειρόγραφο 12 Λευκοπηγής, σελ. 31).

  • «Και από τον καιρό οπού έκαμεν ο πανάγαθος Θεός τον κόσμον είναι επτά χιλιάδες και διακόσιοι ογδοήντα οκτώ χρόνοι» (Διδαχή Α2 , 19, Ι. Μενούνου).

  «Και εγώ αδελφοί μου, όπου αξιώθηκα και εστάθηκα εις αυτόν τον άγιον τόπον τον αποστολικόν, δια την ευσπλαχνίαν του Χριστού μας, εξέταξα πρώτον δια λόγου σας και έμαθα πώς με την χάριν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού, δεν είσθενε Έλληνες, δεν είσθενε ασεβείς, αιρετικοί, άθεοι, αλλ’ είσθενε ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί…».

  «Τριακόσιους χρόνους μετά την Ανάστασιν του Χριστού μας έστειλεν ο Θεός τον άγιον Κωνσταντίνον και εστερέωσε βασίλειον χριστιανικόν· και το είχαν χριστιανοί το βασίλειον 1150 χρόνους. Ύστερον το εσήκωσεν ο Θεός από τούς χριστιανούς και έφερε τον Τούρκον και του το έδωσε (το Βυζάντιο) δια ιδικόν μας καλόν, και το έχει ο Τούρκος 320 χρόνους. Και διατί έφερεν ο Θεός τον Τούρκον και δεν έφερεν άλλο γένος; Δια ιδικόν μας συμφέρον· διότι τα άλλα έθνη θα μας έβλαπτον εις την πίστιν, ο δε Τούρκος άσπρα (χρήματα) άμα του δώσης κάμνεις ο,τι θέλεις. Και δια να μη κολασθώμεν, το έδωσε του Τούρκου, και τον έχει ο Θεός τον Τούρκον ωσάν σκύλον να μας φυλάει».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εχετε καταλαβει ποιος ειναι ο zaglaras mad dog? ο Εκλεκτος "Νεος Οπαδος σας" κυριε Ευταξια που κανετε οτι λειπετε?
   Διοτι κανει ΜΠΑΜ πλεον οσο διαβαζουμε τη φαντασια του και την επιμονη του

   Διαγραφή
  2. ΜΑΙΡΗ said

   Οκτώβριος 9, 2016 στις 6:57 μμ
   Ζαγκλε

   Πάλι για τον εαυτό σου μιλάς ??

   Εννοείς λίγο καιρό πρίν που σχολίαζες με το γυναικείο ψευδώνυμο «Χριστινα η Βουλγαρα» ??

   Και κάτι πικάντικα σχόλια που έκανες άτιμο……!!!

   Έλα Ζαγκλε,γέλα σαν κατινούλα,ξέρεις εσύ…..
   χιχιχιχιχιχιχιχιχι

   Μου αρέσει!

   Απάντηση

   ΜΑΙΡΗ said

   Οκτώβριος 9, 2016 στις 7:04 μμ
   Πουτ@να είναι η μάνα σου.

   Μου αρέσει!

   Απάντηση

   ΜΑΙΡΗ said

   Οκτώβριος 9, 2016 στις 7:08 μμ
   Το παρακάτω «σχόλιο» το έκανε ο Ζαγκλος με το ψευδώνυμο Χριστινα η Βουλγαρα.

   —————————————————————————————————————–
   Στέργιος Ζαγκλάρασ said
   Μαΐου 26, 2016 στις 9¨05 πμ
   Χλαπ.. χλουπ.. όλα τα γλείφω όλα τα καταπίνω
   χλουπ..χλουπ..
   ************
   Και εδώ που η Ολυμπια σου το έσβησε με αστεράκια είχες γράψει…..

   «Σπερμ@ χυσι@ και σκ@τα είναι τα δικά μου ορεκτικά»
   ——————————————————————————————————————-

   Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πια,ο Ζαγκλος είναι μισογύνης και όλα αυτά επειδή δεν του σηκώνετε…..

   Μου αρέσει!

   Απάντηση

   Mad Dog said

   Οκτώβριος 9, 2016 στις 7:11 μμ
   Παίρνω την μάνα σου στα τέσσερα, στο τηλ, και χύνω στα μούτρα του πατέρα σου,
   το γάλα, εσύ μπορείς να παίρνεις βίντεο, ή να με τραβάς τα μπαλάκια!

   Μου αρέσει!


   ΜΑΙΡΗ said

   Οκτώβριος 9, 2016 στις 7:19 μμ
   Βρίσε όσο θέλεις,τους γονείς σου προσβάλεις,τέτοια ανατροφή σου δώσανε,σκέψου τι θα ήταν και αυτοί…..

   Το παρακάτω «σχόλιο» το έκανε ο Ζαγκλος με το ψευδώνυμο Χριστινα η Βουλγαρα.

   —————————————————————————————————————–
   Στέργιος Ζαγκλάρασ said
   Μαΐου 26, 2016 στις 9¨05 πμ
   Χλαπ.. χλουπ.. όλα τα γλείφω όλα τα καταπίνω
   χλουπ..χλουπ..
   ************
   Και εδώ που η Ολυμπια σου το έσβησε με αστεράκια είχες γράψει…..

   «Σπερμ@ χυσι@ και σκ@τα είναι τα δικά μου ορεκτικά»
   ——————————————————————————————————————-

   Άλλωστε ποιός Άντρας θα έγραφε ένα τέτοιο σχόλιο και με γυναικείο όνομα ???

   Υ.Σ
   Πάντως τα νεύρα σου,τα έχω κάνει τσατάλια,αν κρίνω απο τον εκνευρισμό σου……

   Και που είσαι ακόμα,με ζουρλομανδύα θα φύγεις απο εδώ…..!!!

   Μου αρέσει!

   Διαγραφή
 3. ΜΕΓΑΛΗ Η ΧΑΡΗ ΤΟΥ

  ΑΣ ΜΑΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΑΦΡΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΠΑΝΩ Η ΤΟΥΡΚΟΓΥΦΤΙΣΣΑ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΑΤΑΝΙΑΣΜΕΝΗ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΦΑΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΗΣ.
  ΤΙ ΘΑ ΤΟ ΦΑΕΙ ΠΟΥ ΤΟ 'ΦΑΓΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΑΥΚΑΛΟ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΕΧΕΙ ΠΕΤΑΞΕΙ.

  Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

  Έλληνόρθοδοξος ιερομόναχος, ιερομάρτυρας, ισαπόστολος και εθνεγέρτης. Υπήρξε η πλέον δραστήρια και επιβλητική φυσιογνωμία του νεοελληνικού Μαρτυρολογίου. Η μνήμη του παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα.

  Το βαφτιστικό του όνομα ήταν Κώνστας και γεννήθηκε στο Μεγάλο Δέντρο της Αιτωλίας το 1714 από γονείς θεοσεβούμενους. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο ιεροδιδασκαλείο του Γεράσιμου Λύτσικα στη Σιγδίτσα Φωκίδας και στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα στη Μονή της Αγίας Παρασκευής στα Βραγγιανά των Αγράφων.

  Μόλις τελείωσε το σχολείο δούλεψε ως δάσκαλος στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας και μόλις ιδρύθηκε η Αθωνιάδα Σχολή στο Άγιο Όρος ήταν από τους πρώτους σπουδαστές της. Παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας, με δασκάλους τον Παναγιώτη Παλαμά, τον Ευγένιο Βούλγαρη και το Νικόλαο Τζαρτζούλη και μελέτησε σε βάθος την Αγία Γραφή και το έργο των Πατέρων της Εκκλησίας. Το 1759 ενδύθηκε το μοναχικό σχήμα στη Μονή του Αγίου Φιλοθέου κι έλαβε το όνομα Κοσμάς. Μετ’ ολίγον χειροτονήθηκε ιερέας.  Τον επόμενο χρόνο, με την προτροπή του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Σωφρονίου Β’, ο οποίος είχε εκτιμήσει τις αρετές και το δυναμικό του χαρακτήρα, ξεκίνησε το ιεραποστολικό του έργο στο υπόδουλο έθνος, το οποίο συνέχισε αδιάλειπτα για είκοσι χρόνια και επισφράγισε με το μαρτύριό του. Ο πατρο-Κοσμάς πραγματοποίησε τέσσερις μεγάλες περιοδείες σε διάφορες περιοχές του Ελληνισμού, από την Κωνσταντινούπολη ως την Πελοπόννησο και από τα νησιά του Αιγαίου ως την Αλβανία. Κήρυττε το λόγο του Θεού σε γλώσσα απλή και κατανοητή, ενώ παράλληλα ενίσχυε το φρόνημα του υπόδουλου γένους στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας.

  Απ’ όπου περνούσε πλήθος πιστών «ραγιάδων» τον άκουγε με πολλή προσοχή. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε κάποτε στην ομιλία του σ’ ένα χωριό:

  Ήρθα στο χωριό σας να σας κηρύξω τον λόγο του Θεού. Δίκαιο, λοιπόν, είναι να με πληρώσετε για τον κόπο μου. Όχι, όμως, με χρήματα, γιατί τι να τα κάνω; Η πληρωμή μου είναι να βάλετε τα λόγια του Θεού στην καρδιά σας για να κερδίσετε την αιώνια ζωή.

  Ο φλογερός ιερωμένος προέτρεπε να ιδρύουν σχολεία και εκκλησίες, γιατί θεωρούσε το σχολείο θεμέλιο για τη θρησκευτική και ηθική αναγέννηση των Ελλήνων. «Καλύτερον, αδελφέ μου, να έχης ελληνικόν σχολείον εις την χώρα σου, παρά να έχης βρύσες και ποτάμια» έλεγε. Κατέκρινε όσους Έλληνες μιλούσαν βλάχικα ή αρβανίτικα και τους προέτρεπε να μαθαίνουν στα παιδιά τους Ελληνικά, γιατί «και η εκκλησία μας είναι εις την Ελληνικήν». Από επιστολή του προς τον αδελφόν του Χρύσανθο πληροφορούμαστε ότι ίδρυσε 10 ελληνικά σχολεία της αρχαίας ελληνικής διαλέκτου και 200 δημοτικά σχολεία.

  Ο Κοσμάς κήρυττε την εμμονή στην ορθόδοξη πίστη. Η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον πλησίον είναι οι δύο άξονες γύρω από τους οποίους περιστρεφόταν περισσότερο η διδασκαλία του. «Καθώς ένα χελιδόνι χρειάζεται δύο πτέρυγας δια να πετά εις τον αέρα, ούτω και ημείς χρειαζόμεθα αυτάς τα δύο αγάπας, διότι χωρίς αυτών είναι αδύνατον να σωθώμεν» έλεγε.

  Η αγάπη και η ευλάβεια προς τον Θεό έπρεπε να εκδηλώνεται και με την τήρηση της Κυριακής αργίας, την οποία όμως κατέλυαν οι Εβραίοι με τα παζάρια. Γι’ αυτό το λόγο κατά τα τελευταία χρόνια της δράσης του επιτέθηκε με ασυνήθιστη οξύτητα εναντίον τους. «Δέκα χιλιάδες χριστιανοί με αγαπώσι και ένας με μισεί. Χίλιοι Τούρκοι με αγαπώσι και ένας όχι τόσον. Χιλιάδες Εβραίοι θέλουν τον θάνατόν μου και ένας όχι» έγραφε στον αδελφό του Χρύσανθο.
  .........................................................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ......................................................

  Ο πατροΚοσμάς με το κήρυγμά του προκάλεσε την οργή των Εβραίων της Ηπείρου, οι οποίοι τον διέβαλαν ως όργανο των Ρώσων και υποκινητή επανάστασης των χριστιανών εναντίον του οθωμανικού κράτους στον πασά της περιοχής. Έτσι, καθώς κήρυττε το λόγο του Θεού στο χωριό Κολικόντασι του Βερατίου (σημερινό Μπεράτι Αλβανίας) συνελήφθη στις 23 Αυγούστου 1779 με εντολή του τοπικού ηγεμόνα Κουρτ Πασά και την επομένη κρεμάστηκε από δέντρο στις όχθες του ποταμού Άψου. Το σώμα του ρίχτηκε στο ποτάμι, απ’ όπου το ανέσυρε ο εφημέριος του χωριού και το έθαψε.

  Τον χαρακτήρα του κηρύγματός του δείχνουν οι «Διδαχές» του, όσες διασώθηκαν από τους μαθητές του, οι οποίοι τον ακολουθούσαν στις διάφορες περιοδείες του και κρατούσαν σημειώσεις. Ο Κοσμάς είναι γνωστός στις μέρες μας και για τις προφητείες του.

  Από τις πολλές προφητείες του, που διασώζονται, άλλες αναφέρονται στην απελευθέρωση του Γένους, άλλες στο μέλλον προσώπων και πόλεων, άλλες στο μέλλον της ανθρωπότητας και άλλες στις καταπληκτικές εφευρέσεις της επιστήμης. Αναφέρουμε τις πιο γνωστές:

  «Το ποθούμενον θα γίνη στην τρίτη γενεά. Θα το ιδούν τα εγγόνια σας». Πράγματι, η γενιά του 1821 υπήρξε η τρίτη από την εποχή του Κοσμά.
  «Πότε θα ‘ρθή το ποθούμενον;» ρώτησαν τον Κοσμά στα Τσαραπλανά της Ηπείρου. «Όταν θα σμίξουν αυτά» απάντησε εκείνος, δείχνοντας δύο μικρά δέντρα. Αυτά, τελικά, μεγάλωσαν κι ενώθηκαν το 1912, χρονιά των Βαλκανικών Πολέμων.
  Θα έλθη καιρός που θα διευθύνουν τον κόσμον τα άλαλα και τα μπάλαλα», εννοώντας τα άψυχα μηχανήματα των διαφόρων εφευρέσεων».
  «Θα ‘ρθή καιρός που οι άνθρωποι θα μιλούν από ένα μακρυνό μέρος σε άλλο, σαν νά ‘ναι σε πλαγινά δωμάτια».
  «Θα δήτε να πετάνε άνθρωποι στον ουρανό σαν μαυροπούλια και να ρίχνουν φωτιά στον κόσμο».

  Στις 20 Απριλίου 1961, το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης ανακήρυξε τον Κοσμά τον Αιτωλό Άγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και όρισε η μνήμη του να εορτάζεται στις 24 Αυγούστου, ημέρα του μαρτυρίου του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Απολυτίκιο

  Θείας πίστεως διδασκαλία,
  κατεκόσμησας τὴν Εκκλησίαν,
  ζηλωτής των Αποστόλων γενόμενος
  και κατασπείρας τα θεία διδάγματα,
  μαρτυρικώς τον αγώνα ετέλεσας.
  Κοσμά ένδοξε,
  Χριστόν τον Θεόν ικέτευε,
  δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΔΕΝ ΤΟ 'ΓΡΑΨΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΡΕΝΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΓΡΑΨΕΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

  ΑΛΛΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΑΤΑΝΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΛΟΥΦΑΞΕΙ ΣΤΟ ΛΑΓΟΥΜΙ ΤΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μαΐου 26, 2016 στις 9¨05 πμ
  Χλαπ.. χλουπ.. όλα τα γλείφω όλα τα καταπίνω
  χλουπ..χλουπ..
  ************
  Και εδώ που η Ολυμπια σου το έσβησε με αστεράκια είχες γράψει…..

  «Σπερμ@ χυσι@ και σκ@τα είναι τα δικά μου ορεκτικά»
  ——————————————————————————————————————-

  Μου αρέσει!

  Απάντηση

  Stergdoc said

  Ιουλίου 9, 2017 στις 9:14 πμ
  Ολυμπια η «Sxoliastes».
  Στο ονομα των κλικς αφηνεις και δημοσιευονται ΑΙΣΧΡΟΙ διαλογοι.Αυτος ητανε και ο κυριοτερος λογος που εμεινα εκτος του ιστολογιου σου για 4 χρονια.Και μη νομισεις οτι δεν γνωριζω την γλωσσα αυτη αλλα εδω ο σκοπος ειναι πολυ μεγαλυτερος απο την εκτονωση,στην γλωσσα που γνωριζει, του καθε κερατα.

  Μου αρέσει!

  Απάντηση

  Sxoliastes said

  Ιουλίου 9, 2017 στις 12:01 μμ
  Εχετε δίκιο. Αν λείψουμε απο τα σχόλια, γίνεται σε λίγο το έλα να δείς.
  Πάντως και ο σχολιαστής ατομικά ευθύνεται για τον τρόπο έκφρασής του.
  Οπότε στην ανάγκη αφαιρείται το σχόλιο. Χρόνος για αστεράκια δεν υπάρχει.
  Καλή σας ημέρα.

  Μου αρέσει!


  Ζαγκλάραs Στέργιοs said

  Ιουλίου 9, 2017 στις 1:27 μμ
  Αγαπητέ συνονόματε Στέργε,

  Δεν ξέρω αν τα βέλη σου σκοπεύουν εμένα, αλλα και αν το κάνεις, δεν έχεις και άδικο!
  Δεν είμαι υπερήφανος για αυτούς τους διαλογους, προκλήθηκα και απάντησα στις ύβρεις με ύβρεις.

  Από την φύση μου είμαι πάντα ευγενικός στους ευγενικούς αλλα μπορεί να είμαι και
  extremely aggressive στους υβριστές μου και στους εμμονικους μαλάκες.

  Όλοι είμαστε αυτό που είμαστε και καθένας με το κομπολόι του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στις προβοκάτσιες, για έναν ανεξήγητο λόγο, πάντα απλώνουν τα αρχίδια μου!
   Λες να είναι θαυμα? Μήπως καμία ζωγραφιστή σανίδα με την μαριάμ
   συμβάλει σε αυτό το υπερφυσικό φαινόμενο?

   Διαγραφή
  2. ΦΤΟΥ ΟΥΟΥΟΥ!!!

   Διαγραφή
  3. Κάντο πρώτα γαργάρα πριν το καταπιείς

   Διαγραφή
 8. ΤΑ ΕΙΠΑΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ...ΕΝΑΣ ΠΟΥΣΤΗΣ ΕΝΑΣ ΓΑΜΗΜΕΝΟΣ ΚΑΡΙΟΛΗΣ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΜΠΟΡΔΕΛΟΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΑΜΑΤΕ ΡΕΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΡΕΕ ΒΛΕΠΕΙ ΟΤΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΚΛΑΝΕΙ ΑΡΧΙΔΙΑ ΟΥΤΕ ΤΟ ΜΟΥΝΙ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΤΟΝ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΙ ΝΑ ΚΑνΩ ΣΟΥ ΛΕΕΙ Ε ΕΔΩ ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΝΤΑ ΕΔΙΝΕ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΒΗΜΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΠΡΙΤΗ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΚΟ ΓΙΑ 4 ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝ ΓΥΦΤΟ ΛΩΠΟΔΥΤΗ ΔΙΝΕΙ ΒΗΜΑ 24 ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΠΑΜΕ ΟΥΤΕ ΤΟ ΜΟΥΝΙ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΤΟΝ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥΣΤΗΔΕΣ ΚΟΠΡΙΤΕΣ ΖΑΓΚΛΑΡΕΣ ΤΣΑΠΕΛΟΠΟΥΣΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΔΕΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΟΥΝΙΑ ΤΑ ΓΥΦΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΩ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΘΑ ΑΡΧΙΣΩ ΝΑ ΒΡΙΖΩ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΩ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΠΡΩΣΟΠΙΚΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΠΟΥΣΤΟΓΕΡΟΣ ΝΑ ΚΑΘΕΤΑΙ 24 ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΒΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΥΝΟΥΜΕ ΤΑ ΨΩΛΟΧΥΜΑ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΝΑ ΚΑΘΕΤΑΙ ΔΗΘΕΝ ΑΜΕΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΠΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΠΟΡΔΕΛΟΙΣΤΕΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΠΛΟΓΚ ΠΟΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΝΚΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ!!!....ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η Δ.Η.Ε ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΝΑ ΣΒΕΡΚΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΨΩΛΟΔΗΜΟΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΚΛΠ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ...ΝΑ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ ΤΟ ΜΟΥΝΙ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΣΟΥ ΜΑΛΑΚΑ ΚΑΡΙΟΛΗ ΚΑΙ ΜΗΝ ΜΑΣΑΤΕ ΓΑΜΗΣΤΕΤΟΝ! ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ Ξ/6 ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΚΟΠΡΟΠΟΥΣΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΙΑΝΟΜΑΣΤΕ ΚΟΡΟΙΔΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΟΥΣΤΗ ΠΟΥ ΑΝ ΤΟΝ ΚΛΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΕΣΟΥΜΕ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΠΟΥΤΣΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΝΙ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΟ ΒΑΘΕΙΑ....ΦΤΟΥΥΥ ΡΕ ΠΟΥΣΤΗ ΞΕΥΤΙΛΑ ΚΑΡΙΟΛΗ ΣΚΑΤΑ ΣΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΙΑΣ ΣΟΥ ΠΟΥΣΤΗ ΟΥΥΥΣΤ ΠΟΡΝΟΜΠΑΣΤΑΡΔΕ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Άμα δεν σε αρέσει το blog, γιατί καπιοι απαντούν με ύβρεις στις
  ύβρεις σας, να πας να γαμηθείς σε άλλο blog, καραγιόζη,
  και μην κλαίγεσαι σαν δαρμένη πουτάνα, βλακα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προσωπικά εμένα δεν με ενοχλείς ούτε καν στο ελάχιστο, έψαξες μέσα σε 2-3 χρόνια
   τα σχόλια μου και τα παρουσιάζεις σαν τα χειρότερα μου για να με πλήξεις,
   αλλά ρε κατώτερε, όλα μου τα σχόλια είναισε βάση αρχών, ακόμα και όταν
   βρίζω χυδαία, είναι δίκαια για τον που τα λέω.

   Βασικά αυτό που κανείς, είναι να καταστρέφεις τις αναρτήσεις και να σιχαινοντε
   oi επισκέπτες τον προβοκατόρικο βόθρο των ιουδαιοχριστιανών, για αυτό σε λέω,
   gracias koskota! Χα..χα..κατάλαβες μαλάκα?

   Διαγραφή


Loading...