ΠΟΣΟΥΣ Ανθρώπους ΣΚΟΤΩΣΕ ο ΓΙΑΧΒΕ και ΠΟΣΟΥΣ ο ΣΑΤΑΝΑΣ

«…δεν υπάρχει εκτός από μένα άλλος θεός, εγώ θανατώνω κι εγώ δίνω ζωή…θ’; ακονίσω το αστραφτερό μου το σπαθί…τα βέλη μου θα τα μεθύσω με αίμα και το σπαθί μου θα κατατρώει κορμιά…» Δευτερονόμιον (32:39-42)


Πόσους ανθρώπους σκότωσε ο Γιαχβέ;
Πόσους σκότωσε ο Γιαχβέ σύμφωνα με την ιερή εβραϊκή Έμπνευση;
Είναι αδύνατον να πούμε με βεβαιότητα πόσους, σίγουρα, όμως, είναι πολλοί. Πόσους έπνιξε ο Γιαχβέ στον Κατακλυσμό; Πόσους έκαψε στα Σόδομα και Γόμορρα; Πόσα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων σκότωσε; Η Έμπνευση δεν μας λέει κι έτσι δεν μπορούμε να ξέρουμε σίγουρα, μπορούμε όμως να υπολογίσουμε και να φτάσουμε σε μια κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Ο Γιαχβέ εξαφανίζει κάθε ύπαρξη από την επιφάνεια της γης: (Γενεσις 7:23)
1.000.000; 5.000.000; 10.000.000;
Ο Γιαχβέ βρέχει θειάφι και φωτιά στα Σόδομα και Γόμορρα: Γένεσις 19:24 1.000;
Η γυναίκα του Λωτ: Γένεσις 19:26 1

Ο Γιαχβέ θανάτωσε τον Ηρ: Γένεσις 38:7, Χρονικών 2:3 1
Ο Αυνάν δυσαρέστησε τον Γιαχβέ γι αυτό τον θανάτωσε: Γένεσις 38:10 1
7η Αιγυπτιακή πληγή: Έξοδος 9:25 50.000;
Ο Γιαχβέ σκοτώνει τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων: Έξοδος 12:29-30 100.000;
Ο Γιαχβέ πνίγει το στρατό των Αιγυπτίων: Έξοδος 14:28 1.000;
Ο Γιαχβέ και ο Μωϋσής βοηθούν τον Ιησού του Ναυή να σκοτώσει τους Αμαληκίτες: Έξοδος 17:13 1.000;
Επειδή χόρευαν γύρω από το μοσχάρι: Έξοδος 32:27-28,35 3.000
Οι γιοι του Ααρών επειδή έβαλαν μη ιερή φωτιά: Λευιτικόν 10:1-3, Αριθμοί 3:4, 26:61 2

Ο γιος της Ισραηλίτισσας που βλαστήμησε: Λευιτικόν 24:10-23 1
Ο Γιαχβέ καίει τους ανθρώπους επειδή παραπονέθηκαν. Αριθμοί 11:1 100;
Ο Γιαχβέ τους χτύπησε με μεγάλη συμφορά γιατί ζήτησαν κρέας. Αριθμοί 11:33 10.000;
Ο Γιαχβέ σκοτώνει με θανατικό. Αριθμοί 14:35-36 100;
Ένας άνδρας που μάζευε ξύλα το Σάββατο. Αριθμοί 15:32-36 1

Ο Κορέ, ο Δαθάν, ο Αβιρώμ (και οι οικογένειές τους) Αριθμοί 16:27 12+
Έκαψε επειδή πρόσφεραν λιβάνι. Αριθμοί 16:35, 26:10 250
Επειδή δυσανασχέτησαν. Αριθμοί 17:14 14.700
Καταστρέφει τους Αραδίτες. Αριθμοί 21:1-3 3.000;
Επειδή έχασαν την υπομονή τους έστειλε φίδια. Αριθμοί 21:6 100;

Ο Γιαχβέ παραδίδει το στρατό του Βασάν στο Μωυσή. Αριθμοί 21:34-35 1000;
Επειδή λάτρεψαν το Βάαλ-Φεγώρ Αριθμοί 25:9 24.000
Δολοφονία των Μαδιανιτών. Αριθμοί 31:1-35 90.000+
Δολοφονία των Ανακίμ. Δευτερονόμιον 2:21-22 5.000;
Δολοφονία του στρατού του Σιχόν Δευτερονόμιον 2:33-34 3.000;
Δολοφονία του στρατού του Ωγ. Δευτερονόμιον 3:3-6 60.000;
Σφαγή της Ιεριχούς. Ιησούς Ναυή 6:21 1.000;
Λιθοβολούν τον Αχάν και τους συγγενείς του. Ιησούς Ναυή 7: 24-26 5+

Ο Γιαχβέ λέει στον Ιησού να κάνει στη Γαι ότι έκανε στην Ιεριχώ Ιησούς του Ναυή 8:1-25 12.000
Ο Γιαχβέ ρίχνει χαλάζι στους Αμορραίους Ιησούς του Ναυή 10:10-11 1.000;
Σκοτώνει 5 βασιλιάδες και κρεμάει τα πτώματά τους. Ιησούς του Ναυή 10:24-26 5
Σφαγή 7 πόλεων Ιησούς του Ναυή 10:28-42 5.000;

Ο Γιαχβέ παραδίδει τους Χετταίους Ιησούς του Ναυή 11:8-12 1.000;
Σφαγή των Ανακίμ. Ιησούς του Ναυή 11:20-21 1.000;
Ο Γιαχβέ παραδίνει τους Χαναναίους και Φερεζαίους. Κριταί 1:4 10.000
Ο Εούδ παραδίδει ένα μήνυμα από το Γιαχβέ, ένα σπαθί στην κοιλιά Κριταί 3:15-22 1

Ο Γιαχβέ παραδίδει τους Μωαβίτες Κριταί 3:28-29 10.000
Σφαγή των στρατιωτών του Σίσερα. Κριταί 4:15 1.000;
Ο Γιαχβέ κάνει τους στρατιώτες να αλληλοεξοντωθούν. Κριταί 7:2-22, 8:10 120.000
Ο Γιαχβέ παραδίδει τους Αμμωνίτες στον Ιεφθάε για να τους σκοτώσει. Κριταί 11:32-33 1.000;

Το πνεύμα του Γιαχβέ κατέβηκε στον Σαμψών. Κριταί 14:19 30
Πάλι το πνεύμα. Κριταί 15:14-15 1.000
Η εκδίκηση του Σαμψών με τη βοήθεια του Γιαχβέ Κριταί 16:27-30 3.000
Ο Γιαχβέ σκοτώνει τους Βενιαμινίτες. Κριταί 20:35-37 25.100
Και περισσότεροι Βενιαμινίτες. Κριταί 20:44-46 25.000
Επειδή κοίταξαν την κιβωτό Σαμουήλ Α! 6:19 50.070

Ο Γιαχβέ παραδίδει τους Φιλισταίους Σαμουήλ Α! 14:12 20
Ο Γιαχβέ υποχρεώνει τους Φιλισταίους να αλληλοσκοτωθούν. Σαμουήλ Α! 14:20 1.000;
Ο Γιαχβέ διατάζει το Σαούλ να εξοντώσει άνδρες, γυναίκες, παιδιά. Σαμουήλ Α! 15:2-3 1.000;
Σκοτώνει τον Αγάγ. Σαμουήλ 15:32-33 1
Ο Γιαχβέ παραδίδει τους Φιλισταίους. Σαμουήλ Α! 23:2-5 1.000;
Ο Γιαχβέ σκοτώνει τον Ναβάλ Σαμουήλ 25:38 1
Ο Γιαχβέ παραδίδει τους Φιλισταίους στο Δαβίδ (πάλι) Σαμουήλ Β! 5:19 1.000;
Ο Γιαχβέ σκοτώνει τον Ουζζά επειδή έπιασε την κιβωτό. Σαμουήλ Β! 6:6-7 Χρονικών 13:9-10 1

Το μωρό της Βηθ-Σαβεέ Σαμουήλ Β! 12:14-18 1
Ο Γιαχβέ στέλνει πείνα επί 3 χρόνια. Σαμουήλ Β! 21:1 5.000;
Κρεμιούνται οι γιοι του Σαούλ. Σαμουήλ Β! 21:6-9 7
Με θανατηφόρα επιδημία επειδή ο Δαβίδ έκανε απογραφή. Σαμουήλ Β! 24:13, Χρονικών Α! 21:7 70.000;
Ένα προφήτη Βασιλέων Α! 13:1-24 1
Εξόντωση της οικογένειας του Ιεροβοάμ. Βασιλέων Α! 15:29 1.000;
Ο Ζιμρί σκοτώνει με εντολή του Γιαχβέ. Βασιλέων Α! 16:11-12 1.000;
Αυτοκτονία ιερέων. Βασιλέων Α! 18:22-40 450

Ο Γιαχβέ παραδίδει τους Σύριους στα χέρια των Ισραηλιτών. Βασιλέων Α! 20:28-29 100.000
Ο Γιαχβέ ρίχνει το τείχος επάνω στους στρατιώτες. Βασιλέων Α! 20:30 27.000
Ο Γιαχβέ στέλνει ένα λιοντάρι να φάει έναν άνδρα. Βασιλέων Α! 20:35-36 1
Σκοτώνεται ο Οχοζίας Βασιλέων Β! 1:2-4, 17, Χρονικών Β! 22:7-9 1
Ο Γιαχβέ καίει τους ανθρώπους. Βασιλέων Β! 1:9-12 102
Ο Γιαχβέ στέλνει 2 αρκούδες να κατασπαράξουν τα παιδιά. Βασιλέων Β! 2:23-24 42
Ποδοπατείται ο αγγελιοφόρος. Βασιλέων Β! 7:17-20 1

Ο Γιαχβέ στέλνει 7 χρόνια πείνας. Βασιλέων Β! 8:1 10.000;
Σκοτώνει την Ιεζάβελ. Βασιλέων Β! 9:33-37 1
Ο Ιηού θανατώνει όλους όσοι είχαν απομείνει. Βασιλέων Β! 10:16-17 100;
Ο Γιαχβέ στέλνει λιοντάρια να τους κατασπαράξουν. Βασιλέων Β! 17:25-26 500;
Σκοτώνει τους στρατιώτες των Ασσυρίων. Βασιλέων Β! 19:35, Χρονικών Β! 32:21 185.000

Ο Γιαχβέ θανατώνει το Σαούλ. Χρονικών Α! 10:14 1
Ο Γιαχβέ παραδίδει τους Ισραηλίτες στα χέρια του Ιούδα. Χρονικών Β! 13:15-17 500.000
Ο Γιαχβέ θανάτωσε τον Ιεροβοάμ. Χρονικών Β! 13:20 1
Ο Γιαχβέ σκοτώνει τους Αιθίοπες. Χρονικών Β! 14:9-14 1.000.000
Ο Γιαχβέ σκοτώνει τον Ιωράμ. Χρονικών Β! 21:14-19 1
Εξοντώνει το στρατό του Ιούδα. Χρονικών Β! 28:6 120.000
Ο Γιαχβέ παραδίδει τους Ισραηλίτες στο βασιλιά των Βαβυλωνίων. Χρονικών Β! 36:16-17 1.000;
Σκοτώνει τη γυναίκα του Ιεζεκιήλ. Ιεζεκιήλ 24:15-18 1
Σκοτώνει τον Ανανία και τη Σαπφείρα. Πράξεις Αποστόλων 5:1-10 2
Σκοτώνει τον Ηρώδη. Πράξεις Αποστόλων 12:23 1

Βλέπουμε λοιπόν ότι με συντηρητικούς υπολογισμούς ο Γιαχβέ σκότωσε περίπου 2.500.000 ανθρώπους.

Εδώ έρχεται μία ερώτηση στα χείλη μου.

Πόσους ανθρώπους σκότωσε ο σατανάς;
Ο Γιαχβέ τον ρώτησε: «Από πού έρχεσαι εσύ;» Κι εκείνος απάντησε: «Περιπλανήθηκα πάνω σ’; όλη τη γη και την περιδιάβηκα». Ιώβ 1:1-19

Στην παραπάνω προσπάθεια καταγραφής των εγκλημάτων του Γιαχβέ οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν απ’; αυτόν ήταν 2.500.000, ένα σύνολο σημαντικά χαμηλότερο του πραγματικού συνόλου διότι περιέλαβα μόνο τους θανάτους των οποίων ο πραγματικός αριθμός μας δίνεται. Δεν έκανα καμία προσπάθεια να περιλάβω τα θύματα του κατακλυσμού του Νώε, τα θύματα των Σοδόμων και Γομόρρων, ή τα θύματα των αμέτρητων επιδημιών, λιμών, βιασμών, κλπ με τα οποία το καλό βιβλίο είναι γεμάτο. Αλλά ακόμη και 2.500.000 είναι ένας σεβαστός αριθμός ακόμη και για έναν παγκόσμιο δολοφόνο.

Πώς αυτός ο αριθμός συγκρίνεται με τον σατανά; Πόσους αυτός σκότωσε σύμφωνα με το ιερό βιβλίο;

Το μόνο που κατόρθωσα να βρω είναι δέκα (10), και αυτές τις δολοφονίες τις μοιράζεται με τον Γιαχβέ, αφού ο Γιαχβέ του επέτρεψε να τις κάνει ως μέρος ενός στοιχήματος. Αναφέρομαι στους 7 γιους και τις 3 κόρες του Ιώβ.

Στην Αυσίτιδα ζούσε κάποτε ένας άνθρωπος που ονομαζόταν Ιώβ …;είχε αποκτήσει εφτά γιους και τρεις θυγατέρες …;

Ο Γιαχβέ του είπε: «Πρόσεξες το δούλο μου, τον Ιώβ;Δεν υπάρχει άλλος σαν κι αυτόν πάνω στη γη, είναι άνθρωπος ακέραιος κι ευθύς, με σέβεται και αποστρέφεται το κακό.» Ο σατανάς του απάντησε: «Μήπως με το αζημίωτο σε σέβεται ο Ιώβ; …;κάνε πως αγγίζεις τα υπάρχοντά του και να δεις αν δημόσια δεν σε βλαστημήσει.» Είπε τότε ο Γιαχβέ στο σατανά: » Ορίστε, σου παραδίδω όλα τα υπάρχοντά του, μόνο πάνω στον ίδιο να μην απλώσεις χέρι.» Και ο σατανάς έφυγε από τη σύναξη του Γιαχβέ …;.

Μια μέρα που οι γιοι και οι κόρες του Ι ώβ έτρωγαν κι έπιναν στο σπίτι του μεγαλύτερου αδερφού τους, φτάνει στον Ιώβ ένας αγγελιοφόρος …;Ξαφνικά φύσηξε άνεμος δυνατός από την άλλη άκρη της ερήμου, χτύπησε το σπίτι από παντού και το γκρέμισε! Τα παιδιά πλακώθηκαν στα ερείπια και σκοτώθηκαν …;Ιώβ 1:1-19

Έτσι φαίνεται ότι τόσο ο Γιαχβέ όσο και ο σατανάς πιστώνονται γι αυτήν τη δολοφονία. Αν είναι έτσι, το αποτέλεσμα θα ήταν:

Γιαχβέ: 2.658.717+10= 2.658.727 δολοφονίες.
Σατανάς: 10 δολοφονίες.

Καθόλου συναγωνισμός.
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

54 σχόλια :

 1. Η αγάπη του Υιού.


  ὁ μὴ ὢν μετ᾿ ἐμοῦ κατ᾿ ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾿ ἐμοῦ σκορπίζει. (Ματθαίος 12:30)
  Δηλαδή: "Εκείνος που δεν είναι μαζί μου είναι εχθρός μου, και εκείνος
  που δεν με ακολουθεί θα χαθεί (απωλεσθεί)".

  «Εάν κάποιος έρχεται προς τα μένα και δεν μισεί τον πατέρα του και την μητέρα του και τη γυναίκα και τα παιδιά και τους αδελφούς και τις αδελφές, ακόμα και την ψυχή του (φαντασθείτε: να μισήσετε και την ίδια σας την ψυχή!), δεν γίνεται να είναι μαθητής μου» (κατά Λουκά ιδ΄ 26)

  Κι ο Ματθαίος τα ίδια γράφει (ι΄ 34-38): «Μη νομίσετε ότι ήλθα να βάλω ειρήνη στη Γή. Δεν ήλθα να βάλω ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Γιατί ήλθα για να διχάσω τον άνθρωπο από τον πατέρα του και την κόρη από τη μάνα και τη νύφη από την πεθερά της».

  Και ο Ιωάννης, άξιο τέκνο του δασκάλου του δίνει την τερατώδη εντολή: «Μην αγαπάτε τον κόσμο και ό,τι ανήκει στον κόσμο. Όποιος αγαπάει τον κόσμο δεν αγαπά τον Θεό». (Α΄επιστολή Ιωάννη)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ***************************************************
   Γιατί υποκρίνεστε;
   Ο Χριστός δεν σκότωσε κανέναν άνθρωπο, αντίθετα ο ίδιος θυσιάστηκε για τη σωτηρία των ανθρώπων.

   Τι δεν καταλαβαίνεις;
   ***************************************************

   Διαγραφή
  2. Γιαχβέ (ο..... Πανάγαθος) - Σατανάς 2.658.727 - 10 δολοφονίες
   Καλό σκορ!

   Τι λες 3.31;
   ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ;

   Διαγραφή
 2. Η αγάπη του Πατρός.

  Εντολές του Θεού
  Ποιους να σκοτώνετε:
  --Το άτακτο και ανυπάκουο παιδί. Δευτερονόμιον 21: 20-21.[ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των παιδιών δηλαδή]
  --Αυτούς που καταρρώνται ή χτυπούν τους γονείς των. Λευιτικόν 20: 9, Έξοδος 21: 15.
  --Τους λάτρεις άλλων θεών. Δευτερονόμιον 13: 6-11.[ εδώ δεν γλυτώνουν Δωδεκαθεϊστές, ούτε Μουσουλμάνοι, Ινδουιστές, Βραχμάνοι, Βουδιστές. Την γλυτώνουν όμως άθρησκοι και άθεοι!!!]
  --Τους πνευματιστές και τις μάγισσες. Λευιτικόν 20: 27, Δευτερονόμιον 13: 6-11, Έξοδος 22: 18.
  --Αυτούς που δεν πιστεύουν στον Χριστό (παραβολή). Λουκάς 19: 27.
  --Αυτούς που εργάζονται τα Σάββατα. Έξοδος 35: 2 (ο Μωυσής σκότωσε κά­ποιον γι’ αυτόν τον λόγο), Αριθμοί 15: 32-36. [την γλυτώνουν οι Εβραίοι!]
  --Αυτούς που κατηγορούνται από δύο μάρτυρες για κακοήθεια. Δευτερονόμιον 17: 6.
  --Τα παιδιά και τα μωρά των εχθρών. Αριθμοί 31: 17, Δευτερονόμιον 20: 13, Ψαλμοί 136 (ή 137): 9, Λευιτικόν 26: 29.

  [τώρα τί φταίνε τα αθώα αυτά πλάσματα, μόνο η χριστιανική "αγάπη" ξέρει]

  --Τους Μοιχούς. Λευιτικόν 20: 10.
  --Τους ομοφυλοφίλους. Λευιτικόν 20: 13.
  --Τη γυναίκα που δεν είναι παρθένος όταν παντρεύεται. Δευτερονόμιον 22: 13-21.[εδώ λίγες θα γλυτώσουν!]
  --Αυτούς που έχουν φονικά ζώα. Έξοδος 21: 29.
  --Τους κτηνοβάτες. Έξοδος 22: 19, Λευιτικόν 18: 23, 20: 15-16.
  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΩΝΕΤΕ!

  Τώρα ποιούς να μισείτε:
  --Αυτούς που τρώνε καβούρια και γαρίδες. Λευιτικόν 11: 10. [τρέμετε καλοφαγάδες!]
  --Αυτούς που ξαναπαντρεύονται το ίδιο άτομο μετά από διαζύγιο. Δευτερονό­μι­ον 24: 4.
  --Τους ομοφυλοφίλους. Λευιτικόν 18: 22.
  --Τους υπερηφάνους. Παροιμίαι 16: 5.
  --Τις γυναίκες που φοράνε παντελόνια. Δευτερονόμιον 22: 5. [να τ ακούνε κυρίες και δεσποινίδες]
  --Τον άνδρα με μακριά μαλλιά (τον Ιησού άραγε;) Α΄ Πρός Κορινθίους 11: 14, αντί­φαση με: Αριθμοί 6: 5, Α΄ Σαμουήλ (ή Βασιλειών), 1: 11, Κριταί 13: 5.
  [οι φαλακροί να κοιμούνται ήσυχοι!]
  --Αυτούς που αποκαλούν άλλους βλάκες. Ματθαίος 5: 22.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. *******************************************
   Έχουμε δώσει αποστομωτικές απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω επανειλημμένως.
   Η αλήθεια δεν σε αγγίζει;
   (Η Ορθοδοξία δεν ακολουθεί τα ήθη και έθιμα των Εβραίων εκείνης της εποχής. Αν τα ακολουθούσε δεν θα υπήρχε κανείς Ορθόδοξος Χριστιανός. Οι Εβραίοι εκείνης της εποχής σκότωναν με λιθοβολισμό όσους πίστευαν στον Χριστό. Π.χ. λιθοβολισμός του Αγίου Στέφανου. Καταδίωκαν τους πιστεύοντες στον Χριστό. Οι Εβραίοι σταύρωσαν τον Χριστό).
   Τι δεν καταλαβαίνεις;
   **********************************************

   Διαγραφή
 3. Οι Xριστιανοί στην συντριπτική τους πλειονότητα, δεν έχουν διαβάσει ποτέ στη ζωή τους, ούτε μια αράδα από το ιερό βιβλίο της θρησκείας τους την Αγία Γραφή.

  Απλά καταπίνουν αμάσητο, ό,τι τους ταΐζουν, αυτοί που υποτίθεται ότι το έχουν διαβάσει (ιερατείο, θεολόγοι, κατηχητές), οι κατ΄επάγγελμα Xριστιανοί δηλαδή.

  Οι Xριστιανοί, θέλουν να πιστεύουν ότι η Α. Γραφή, έχει ηθικοπλαστικά μηνύματα, ότι ο Θεός των Ιουδαίων είναι......"Πανάγαθος".

  Μία απλή όμως ανάγνωση της Αγίας Γραφής, καταρρίπτει αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ****************************************
   Αυτά που λες δείχνουν ότι εσύ δεν έχεις διαβάσει την Αγία γραφή.
   Αν την είχες διαβάσει, θα παρουσίαζες τώρα τα πανανθρώπινα μηνύματα της διδασκαλίας του Χριστού:

   Αγάπα τον πλησίον σου,
   Αγαπάτε αλλήλους,
   Αγάπα ακόμη και τους εχθρούς σου,
   Ου φονεύσεις κ,λ.π., κ.λ.π.
   *********************************************

   Διαγραφή
  2. Ποιος ο ανωθεν σου? Αυτος ειναι φασουλαδοταιζομενος απο τους Γιαχωβαδες ειναι γνωστος εδω μεσα με τα εντονα μαυρα γραμματακια πληρωνετε απο αυτους για να ανεβαζει ολα αυτα που του δινουν και παιρνει καμια φασουλαδα και κανενα 10αρικο και ζει. Οι γιαχωβαδεσ απαγιρευουν στα μελλη τους να χρησιμοποιουν καν το διαδυκτιο και ετσι αναλαμβανει εργολαβια αυτο το στρουθιο το αγραμματο και απλως κανει την δουλεια . Ειναι για χεσιμο πατοκορφα. Γαμησετον ...

   Διαγραφή
 4. ΚΑΛΛΥΤΕΡΑ ΦΤΩΧΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΗΣ ΠΑΡΑ ΖΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΟΒΛΑΒΗΣ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπροστά μου ανυπαρκτε είσαι νάνος σε όλα!
   Στο οικονομικό δε, αν έχεις κάποιο καλό μισθό
   σε πληροφορώ αυτά που καρδήζεις εσύ σε 2,5
   μήνες, ο Ζαγκλάρας τα κερδήζει ημερησίως.
   Τι να με πεις ρε προσκυνημένο γιουσουφάκι?

   Διαγραφή
 5. Στην «Παλαιά Διαθήκη» περιγράφονται πλήθος εγκλημάτων καθώς καί
  ρατσιστικών κι αποτρόπαιων πράξεων τού Γιαχβέ, οι οποίες
  κατά κανόνα υπερβαίνουν τα όρια τής κοινής λογικής.
  Εδώ η θρησκεία της αγάπης!

  «Και θέλει είσθαι η πληγή, με την οποίαν ο Κύριος θέλει πληγώσει πάντας τους λαούς,
  όσους επεστράτευσαν κατά τής Ιερουσαλήμ· η σάρξ αυτών θέλει τήκεσθαι ενώ ίστανται
  επί τους πόδας αυτών, και οι οφθαλμοί αυτών θέλουσι διαλυθεί εκ των οπών αυτών,
  και η γλώσσα αυτών θέλει διαλυθεί εν τω στόματι αυτών». (Ζαχαρίας», ιδ΄ 12).

  «Θέλω μεθύσει τα βέλη μου από αίματος και η μάχαιρά μου θέλει καταφάγει κρέατα από του
  αίματος των πεφονευμένων και των αιχμαλώτων, από τής κεφαλής των αρχόντων των εχθρών.» (Δευτερονόμιον», λβ΄ 42).

  «Και πατάξω πάντας τούς κατοικούντας εν τη πόλει ταύτη, τούς ανθρώπους και τα κτήνη,
  υπό λοιμού μεγάλου θέλουσι αποθάνει.» («Ιερεμίας», κα΄ 6).

  «Μεσούσης τής νυκτός, ο Κύριος επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτω, από τού πρωτοτόκου
  τού Φαραώ τού καθημένου επί τού θρόνου, έως τού πρωτοτόκου τού αιχμαλώτου τού εν τω
  δεσμωτηρίω και πάντα τα πρωτότοκα των κτηνών.» («Έξοδος», ιβ΄ 29).

  «Τους βωμούς αυτών θέλεις καταστρέψει και τα είδωλα αυτών θέλεις συντρίψει
  και τα άλση αυτών θέλεις κατακόψει.» («Έξοδος», λδ΄ 13).

  «Κατηραμένος ο καρπός τής κοιλίας σου και τα γεννήματα τής γής σου... αι αγέλαι των
  βοών σου και τα ποίμνια των προβάτων σου... Προσκολλήσαι Κύριος εις σε το θανατικόν ...
  Θέλει σε πατάξει ο Κύριος με μαρασμόν και με πυρετόν και με ρίγος και με φλόγωσιν και με
  μάχαιραν και με ανεμοφθορίαν και με ερυσίβην.. Θέλει σε πατάξει ο Κύριος εις τα γόνατα
  και εις τα σκέλη με πληγήν κακήν... Και θέλει φάγη τα έκγονα της κοιλίας σου,
  από των σαρκών των υιών σου και των θυγατέρων σου.»

  «Χαίρε σφόδρα θύγατερ Σιών· αλάλαζε θύγατερ Ιερουσαλήμ... Και εξεγειρώ τα τέκνα σου Σιών,
  κατά των τέκνων σου, Ελλάς· και σε έκαμον ως ρομφαία μαχητού.» («Ζαχαρίας», θ΄ 9-15).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ααα βγηκες να απαντησεις φρενοβλαβη ε? Ησουν κατω απο το VOLVO και αλλαζες τακακια? χα χα χα χααααααα πολυ νουμερο εισαι μεγαλε πολυ!!!!

   ΤΣΑΠΕΛΟΦΑΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΣΘΗ ΤΟΥ Κου Καθηγητου του Νομικου Λεπιδα υπο την Ιατρικην φροντιδα του Ιατρου Ρινο στα τεσσεrα oloi θα πεσετε να κανετε ΚΛΑΡΙΝΟ.....ΤΣΑΠΕΛΕςςςς ΠΑΡΤΕ ΜΙΑ ΤΣΑΠΕΛΑ ΕΛΛΑΝΙΕ....150νηντα ΟΡΙΣΤΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΤΣΑΠΕΛΑ......ΞΕΡΕΙΣ ΑΠΟ VOLVO???? AAA XA XA XA XA XAAAAAAAA ...

   Διαγραφή
 6. TO MASONIKO 12 ΘEO SKOULHKI ARTEMHΣ ΨΩΡΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΩΣ ΜΑΣΟΝΟ ΤΟΝ ΟΓΚΟΛΙΘΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΑΓΓΕΛΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ.

  ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΜΙΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΑΝΑΤΙΚΩΝ 12ΘΕΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.


  ΕΑΝ ΗΤΑΝ "ΜΑΣΟΝΟΣ" Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΕΔΙΩΧΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΤΟΣΟ ΚΥΝΗΓΗΤΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ.

  ΣΥΝ ΟΤΙ ΤΟΥ ΣΤΕΡΗΣΑΝ ΑΔΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΕΙΝ Η ΑΠΟΛΛΥΘΣΑΙ.

  ΠΡΑΚΤΟΡΑΚΟ ΑΘΙΓΓΑΝΕ ΑΡΤΕΜΗ ΨΩΡΡΑ ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΜΑΣΟΙΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

  ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ "ΜΑΣΟΝΟΣ" Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΣΘΕΝΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΟΥΝ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΜΕ ΤΟΣΟ ΜΙΣΟΣ ;


  FTOU ΣΟΥ ΤΟΥΡΚΟΠΡΑΤΚΟΡΑ ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΗ 12ΘΕΕ ΑΓΡΑΜΜΑΤΕ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΠΡΟΔΟΤΗ ΑΡΤΕΜΗ ΨΩΡΡΑ ΖΟΥΓΚΛΑΡΑ.

  Mad Dog16 Σεπτεμβρίου 2018 - 2:58 μ.μ.

  Κορίτσια, ακούστε, όταν πριν μερικές εβδομάδες ήρθα στο σάιτ, έφριξα με τον
  ανθελληνισμό και τους ύμνους στην σιών από τον ανθέλληνα μασόνο γιανόπουλο.

  Έκτοτε σκέφτηκα, μα δεν χριαζεται να γράφω τίποτα, απλώς θα αναδημοσιευω
  γραπτά ιερωμένων, εκεί φενεται όλη η απάτη και το μίσος κατά του Ελληνισμού,
  επιπροσθέτως, πίστευα, ότι τα ζαγάρια σαν του λόγου σας ΔΕΝ θα μπορούσαν να
  αμφισβητήσουν τα γραπτά των ευαγελιστών και άλλων σιωνιστικών σκατών.

  Αλλά διαψευθηκα, πάλι φταίω εγώ που διαδήδω ψέματα! Μα όλα υπάρχουν στο ίντερνετ
  ρε γυμνοσάλιαγες! Χα..χα.. η ξεφτίλα σας και σκοταδισμός σας δεν έχει όριο!  ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ 12ΘΕΟΙ, ΟΙ ΓΙΑΧΟΥΒΕΔΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΕΣ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΤΡΕΜΕΤΕ ΟΣΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟ,
  ΤΟΝ ΑΞΙΟΣΕΒΑΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΑΓΓΕΛΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ.

  Ανώνυμος15 Σεπτεμβρίου 2018 - 11:50 μ.μ.
  ΚΛΑΝΙΑ ΜΑΓΚΙΑ ΚΑΙ ΚΩΛΟΣ ΦΙΝΙΣΤΡΙΝΙ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΑ ΑΥΤΟ ΣΥΝΒΑΙΝΕΙ ΚΑΠΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΚΑΤΙ ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙΑ ΧΟΥΦΤΑΛΑ ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΖΟΥΝ ΕΞ'ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΚΥΡΙΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
  ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΙΝ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΨΕΥΤΟΓΥΦΤΑΞΙΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να πα να γαμηθείς και εσύ και o σώρας μαζί, σκατά στην εβραϊκή σου αίρεση του μίσους,
   γαμώ την τουρκία σου και τους δεσποτάδες σας που υπερμάχοντε την ένωση Ελλάδας
   με Οθωμανούς, ελεεινό σκατό, εμένα ΔΕΝ με κουνάς από τις θέσεις μου, είμαι
   Έλληνας και όχι εβραιομούνι όπως εσύ αθλειε.

   Παρασκευάζετε κατηγορείες στα ιουδαϊκά σας εργαστήρια και τις ρίχνετε στους Έλληνες,
   δεν έχω καμία διάθεση να σε απαντώ γιατί είσαι ένα κατώτερο τσογλάνι, ούτε
   έχω διάθεση να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας.
   Άιντε στον πατέρα σας τον αβραάμ ισαάκ και στον σατανά, ψοφήμι.

   Ο γιανόπουλος είναι ο μεγαλύτερος ανθέλληνας που έχω διαβάσει, αλλά σας
   πιπιλίζει τις κωλοτρυπιδες σας με ορθοδοξία και αυτό σας τυφλώνει, μνια.

   Διαγραφή
 7. ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΠΑΡΑΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟ ΦΡΕΝΟΒΛΑΒΗ ΖΑΓΚΛΑΡΑ ΠΩΣ ΕΜΑΘΕ ΑΥΤΟΣ Ο ΓΥΦΤΟΣ ΞΑΦΝΙΚΑ ΓΤΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΕΣ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΖΕΙ ΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΡΧΙΔΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΑ!!! ΠΙΚΙ ΠΙΚΙ ΤΟ ΚΑΥΛΙ ΤΟΥ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΣΑΝ ΤΟ Μ'ΝΙ ΤΗΣ ΤΣΙΒΙΚΗ!! ΑΤΕΛΕΙΩΤΕ ΖΑΓΚΛΑΡΑ ΜΑΡΣΑΡΙΣΕ ΜΕ ΤΟ VOLVO ΚΑΙ ΚΛΑΣΕ ΜΙΑ ΚΑΥΛΑΡΑ.....ΑΑΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑΑΑΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παίζει να έχω και το διπλό από σένα μαρίκα!

   Διαγραφή
  2. O ZAGKLARAS ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥΓΝΩΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ
   ΜΑΛΑΠΕΡΔΑΣ ΤΑ ΒΡΑΔΥΑ ΑΡΓΑ ΤΗ ΒΑΖΕΙ ΣΤΗ ΚΩΛΟΤΡΥΠΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙ ΣΚΑΤΑ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΧΥΛΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΟΥΦΡΑΣ ΤΟΥ

   ΜΟΡΦΕΑΣ

   Διαγραφή
  3. Παραμάσκαλα και πάμε βόλτα
   Η' αλλιως, έλα μέσα στον όντα μνάραμ απτην σκιά να σι κάνου νταχτιρντα!

   Διαγραφή
  4. ΤΙ ΝΑ ΣΡ ΚΑΝΩ ΡΕ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑ ΚΡΗΤΙΚΙΑ ΠΟΥΤΑΝΑ ΕΣΕΝΑ ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΜΕΓΑΑΑΑΑΑΛΟ ΠΡΑΓΜΑ ΣΕ ΛΕΩ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑ ΕΙΜΑΙ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΟΠΩΣ ΠΗΔΑΓΕ Ο ΠΟΥΣΤΗΣ ΤΗΝ ΑΔΕΡΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ Η ΣΚΡΟΦΑ ΖΗΛΙΑΡΟΓΑΤΑ ΤΗΝ ΗΡΑ ΝΑ ΠΗΔΑΕΙ ΚΑΙ ΜΕΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΗΛΑΔΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΥ
   ΝΑ ΡΑ ΕΙΧΕ ΑΥΤΗ ΑΠΟ ΜΕΝΑ ΠΗΓΑΔΑ Η ΗΡΑ ΠΗΓΑΔΑ ΚΑΙΓΩ ΑΜΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

   ΑΓΓΕΛΙΚΗ Η ΜΝΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΡΑ

   Διαγραφή
  5. Χμμμ τώρα το είδα αυτό, δεν με αρέσει να μιλάς έτσι για Θεούς, πλάκα βέβαια
   κάνεις, αλλά όχι για τα θεία, πες να σε γαμούσε ο απόστολος παύλος!
   Χα..χα..χα.. α ξέχασα αυτός το είχε κόψει το πουλί του
   και το πέταξε σε μια εβραία γάτα!

   Διαγραφή
  6. ΓΙΑΤΙ ΜΠΡΕ Ο ΔΙΑΣ Ο ΚΑΥΛΙΑΡΗΣ ΔΕΝ ΠΗΓΑΙΝΕ ΜΕ ΘΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΚΑΣΤΡΩΝΕ ΧΑΧΑΧΑΧΑ ΑΜΑ ΖΟΥΣΕ ΤΩΡΑ ΘΑ ΓΚΑΣΤΡΩΝΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΕΝΑ ΧΑΧΑΧΑΧΑ

   ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΡΕ Η ΜΝΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΡΑ

   Διαγραφή
 8. Mad Dog

  ΕΧΑΣΕΣ ΤΗ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΣΟΥ ΕΙΣΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΟΣ ΘΑ ΣΕ ΔΩΣΩ ΜΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑ ΓΛΥΚΑΘΕΙΣ ΕΛΑ ΜΠΡΕ ΦΤΙΑΧΤΕΙ ΝΑ ΣΙΡΟΠΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΙΦΙ ΕΚΜΕΚ

  Σε μία κατσαρόλα βάζουμε το νερό, τη ζάχαρη, τη φλούδα από το λεμόνι (όχι το άσπρο μέρος) και το στικ κανέλας.
  Μεταφέρουμε σε χαμηλή φωτιά και βράζουμε για 3-4 λεπτά μέχρι να λιώσει η ζάχαρη.
  Μόλις αρχίσει να βράζει προσθέτουμε το μέλι. Αφαιρούμε από τη φωτιά, ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει.
  Για τη βάση

  Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160ο C στον αέρα.
  Ξάνουμε το καταΐφι με τα δάχτυλά μας και φροντίζουμε να μην έχει καθόλου κόμπους.
  Βουτυρώνουμε ένα ταψί 25x35 εκ. και απλώνουμε το 1/3 από το καταΐφι. Πασπαλίζουμε με το 1/3 από το βούτυρο.
  Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία άλλες 2 φορές μέχρι να τελειώσει όλο το καταΐφι και το βούτυρο. Με τη βοήθεια ενός πινέλου ακουμπάμε μόνο τις άκρες από το καταΐφι.
  Ψήνουμε για 1 ώρα. Στα 30 λεπτά το αναποδογυρίζουμε ώστε να πάρει χρώμα και από τις δύο πλευρές.
  Αφαιρούμε από τον φούρνο, περιχύνουμε με μία κουτάλα το κρύο σιρόπι και αφήνουμε στην άκρη 30 λεπτά μέχρι να το απορροφήσει όλο.
  Για την κρέμα

  Βάζουμε σε μία κατσαρόλα 900 γρ. γάλα, 100 γρ. ζάχαρη, το εκχύλισμα βανίλιας. Μεταφέρουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά για να μην καεί το γάλα.
  Σε ένα μπολ βάζουμε τα 100 γρ. ζάχαρη και τους κρόκους. Ανακατεύουμε με ένα σύρμα χειρός μέχρι να διαλυθούν οι κρόκοι και στη συνέχεια προσθέτουμε τα 100 γρ. γάλα. Ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη.
  Προσθέτουμε το κορν φλάουρ και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.
  Μόλις πάρει μία βράση το μείγμα στην κατσαρόλα αφαιρούμε από τη φωτιά.
  Παίρνουμε λίγο από το μείγμα της κατσαρόλας με μία κουτάλα και το προσθέτουμε σιγά σιγά στο μείγμα με τα αυγά ανακατεύοντας συνέχεια. Στη συνέχεια βάζουμε όλο το γάλα από την κατσαρόλα στο μείγμα με τα αυγά.
  Μεταφέρουμε την ίδια κατσαρόλα σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά και βάζουμε όλο το μείγμα από το μπολ. Ανακατεύουμε μέχρι να πήξει.
  Σβήνουμε τη φωτιά και δοκιμάζουμε. Δεν πρέπει να νιώθουμε καθόλου τη γεύση από το κορν φλάουρ.
  Προσθέτουμε το παγωμένο βούτυρο και ανακατεύουμε με ένα σύρμα χειρός μέχρι να λιώσει.
  Βάζουμε την κρέμα πάνω από το καταΐφι και την απλώνουμε με μία μαρίζ ώστε να καλυφθεί όλη η επιφάνειά του.
  Καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και βάζουμε στο ψυγείο για 3-4 ώρες. Φροντίζουμε να εφάπτεται πάνω στην κρέμα ώστε να μην δημιουργηθεί κρούστα.
  Για τη σαντιγί

  Στον κάδο του μίξερ βάζουμε την παγωμένη κρέμα γάλακτος, το εκχύλισμα βανίλιας, τη ζάχαρη άχνη και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να γίνει η σαντιγί και αποκτήσει υφή γιαουρτιού.
  Για τη σύνθεση

  Αφαιρούμε το καταΐφι από το ψυγείο και απλώνουμε τη σαντιγί με μία μαρίζ.
  Περνάμε την επιφάνεια της σαντιγί με την πίσω πλευρά ενός πιρουνιού ώστε να σχηματίσουμε γραμμές.
  Πασπαλίζουμε με το φιστίκι και σερβίρουμε.
  Μπορούμε να σερβίρουμε και με φρούτα της αρεσκείας μας.ttps://akispetretzikis.com/el/categories/glyka/ekmek-kantayifi

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΡΕ Η ΜΝΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΡΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χα..χα.. σε ευχαριστώ κούκλα μου (όλες τις γυναίκες της λέω κούκλες!)
   με έφτιαξες, ναι είναι αλήθεια τσατίσθηκα λιγάκι με τους γυναικωτούς σαλιάρηδες!

   Την κρατώ την συνταγή, θα την δοκιμάσω, αν και είναι δύσκολη!

   Διαγραφή
  2. ΧΑΧΑΧΑΧΑ ΓΟΥΣΤΟ ΕΧΕΙΣ ΜΠΡΕ ΓΛΥΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΘΕΜΑΣΕ ΜΕ ΚΑΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΛΑΣΑ ΑΜΑΝΗΣΟΥΝΑ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΣΕ ΤΟ ΦΤΙΑΧΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΗ
   ΟΛΟ ΜΕΛΙΑ ΘΑ ΣΕ ΓΕΜΙΖΑ ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

   ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΡΕ Η ΜΝΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΡΑ

   Διαγραφή
  3. Είμαι λίγο απασχολημένος τώρα, τα λέμε μετά, χάρηκα για την γνωρημία,
   για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τι, αλλά διαβάζοντας σε,
   άπλωσε ο παντελής μου ρε αγγέλο, αλήθεια σε λέγω!

   Διαγραφή
  4. ΚΑΙ ΜΕΝΑ ΜΠΡΕ ΑΠΛΩΣΕ Ο ΚΩΛΟΣ Μ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΝ ΕΡΜΗ ΤΟΝ ΤΡΙΜΕΓΨΟΥ ΑΥΤΟΝ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΟΧΙ ΣΑΝ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΚΟΥΤΣΑΥΛΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΗΔΑΓΕ Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΟΥ ΝΑ ΡΑ ΚΙ ΑΥΤΗ ΜΗ ΜΕ ΠΕΙΣ

   ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΡΕ Η ΜΝΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΡΑ

   Διαγραφή
  5. Είπα της γυναίκας μου μια φορά, ότι οι γυναίκες στην Ελλάδα που αγαπάνε τους
   άνδρες τους, κάνουν συχνά πίτες και το έχω ψιλιασθεί ότι όποτε θέλει έρωτα,
   ξέρεις αυτό του είδους τον έρωτα που παίρνει μια ώρα η προθέρμανση, τότες
   με φτιάχνει, όπως σήμερα, σπανακοτυρόπιτα και τρελενομαι, πάω να σκάσω,
   άνοιξα και ένα μπουκάλι από το καλό που εφραίνει καρδίαν, κυριακή ντε!

   Λοπόν τι λέγαμε? Χμμμ βασικά τίποτα, θα μπω να παίξω ένα πόκερ ιντερνετικό,
   πάντα χάνω βασικά γιατί είμαι νευρικός, δεν πάω πάσο ποτέ, εχθές όμως
   έσκασε ο διάολος και κέρδισα, 90 δολάρια!

   Φιλάκια!

   Διαγραφή
  6. ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟ ΕΙΣΑΙ ΜΠΡΕ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΕΧΕΙΣ Η ΜΗΠΩΣ ΤΑΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΟ ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ ΓΙΑΤΙ ΕΣΥ ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΝΤΑΚΑ ΝΤΟΥΚΑ ΔΕ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΧΑΧΑΧΑΧΑ ΑΝΤΕ ΜΠΡΕ ΠΑΤΡΙΩΤΗ ΝΑΡΘΡΕΙΣ ΣΕ ΛΕΩ ΠΙΣΩ ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΩ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΜΕ ΚΡΕΜΑ ΝΑ ΓΛΕΙΦΕΣΑΙ ΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑ ΟΤΑΝ ΕΒΛΕΠΕ ΤΑ ΠΟΥΤΑΝΑΚΙΑ ΤΑ ΘΝΗΤΑ ΚΑΙ ΞΕΡΟΓΛΕΙΦΟΤΑΝΕ

   ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΡΕ Η ΜΝΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΡΑ

   Διαγραφή
 9. ηρθαν συγγενεις απο το διπλανο χωριο
  κατσε τωρα περιμενε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. γαμω τους θεους σας στην πουτανα την γη μαλακες αποτυχημενα υβριδια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγώ γαμώ τον μελαχρινό αφράτο κώλο της πόρνης μαρίκας!
   Άνδρες δεν γαμώ, αλλά μια πίπα μπορεί να με πάρει το
   μπασταρδο της που βγεικε από τον κρινο!

   Διαγραφή
 11. Αυτό δεν είναι
  μπλόγκ
  είναι του
  ζαγκλαρα
  η οικογένεια
  ενα μπουρδέλο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα οικογενειακά σας περί επιχείρησης μπουρδέλο στο σπίτι σου δεν
   ενδιαφέρουν κανέναν, αλλά βάλε μια αγγελία για καλό και για κακό,
   πόσο πάει η κωλοτρυπίδα και πόσο πάει το στοματικό?

   Διαγραφή
 12. χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΚΑΠΟΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΟΥ ΖΑΓΚΛΑΡΑ ΟΤΑΝ ΚΤΗΝΟΒΑΤΟΥΝ ΣΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΣΚΥΛΩΝ ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΞΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ?...

  ΣΤΑΣΟΥ VOLVO!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Στα χρόνια που ήμουν επιστάτης στο κέντρο αποκατάστασης νέων (rehabilitation center)
  έμαθα πολά πράγματα για την ψυχολογία ειδικά των νέων, αυτό που ήταν προφανές
  και με έκανε εντύπωση, είναι ότι όλοι που είχαν ένα κάποιο βαρίδιο,
  είχαν την τάση να το μεγενθύνουν! Τι θέλω να πω.

  Ο υπέρβαρος έτρωγε διπλές μερίδες τούρτα, ο ψευτης έλεγε ασταμάτητα φαντασιώσεις,
  ο κομπλεξικός έτρωγε τα νύχια του και κρυβόταν, ο βλάκας (καλή ώρα σαν και σένα)
  γινόταν ακόμη μεγαλύτερος βλάκας.

  Για να είμαι ειλικρινής, αν και γνωρίζω τα συμπτώματα, δεν γνωρίζω τι δημιουργεί
  αυτή την τάση! Θέλω να πω, είναι προφανές ότι είσαι βαρεμένος από την φύση σου,
  αυτό βέβαια δεν το γνωρίζεις και μάλλον ΔΕΝ θα το μάθεις ποτέ, αλλά με κάνει
  εντύπωση, αντί να πεις λχ μια "καλημέρα", καλή εβδομάδα, ανήγεις τον βόθρο
  που έχεις για στόμα και αφοδευεις.

  Ελπίζω, η διάγνωση μου στο νόσημα σου σε προβληματήσει λιγάκι και
  ερεθήσει τα κέντρα αυτοκριτικής, δεν μπορεί, κάτι θα έχεις!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΛΑ ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΥΤΟ ΣΟΥ ΕΔΩΣΕ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙ ΑΥΤΑ Ε ΕΣΥ ΕΞΥΠΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣ ΕΙΣΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΤΑΣ ΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΙ ΤΣΟΥΥΠ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΚΑΙ ΟΛΑ ΚΑΛΑ ..ΝΑ ΠΑΡΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΣΑΠΕΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΚΑΘΕΙΣ...ΤΩΡΑ ΤΟΥΔΩΣΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΧΘΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε? ΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΠΗΓΕ ΓΟΝΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΔΩΣΕΜΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΚΑΤΟΥΡΗΘΗΚΕΣ ΕΠΑΝΩ ΣΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΤΣΑ ΣΕ ΕΧΟΥΝ ΕΚΕΙ ΣΕ ΜΕΘΑΝΕ ΚΑΙ ΓΕΛΑΝΕ ΜΕΤΑ...ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΑΥΤΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΤΑΡΕΙΣ ΕΣΥ Ε ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΥΤΟΝ ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΣΟΥ....ΑΝΤΕ ΔΕΝ ΗΛΘΕ ΠΡΑΜΑ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΒΙΜΒΑΡΔΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΠΟΥ ΑΜΟΛΑΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ? ΓΑΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΚΥΛΙ ΚΑΙ ΑΝ ΚΡΙΝΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΝΕ ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΛ0ΠΟΡΝΕΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΣ ΜΕ ΝΕΟ ΑΙΜΑ....ΑΑΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑΑΑΑΑ ΚΑΚΟΜΟΙΡΕ ΚΑΚΟΜΟΙΡΕ ΣΑΝ ΤΟ ΣΚΥΛΙ ΣΤ'ΑΜΠΕΛΙ ΘΑ ΠΑΣ ΗΜΙΜΑΘΗ ΚΑΚΟΜΟΙΡΗ!!!!!

   Διαγραφή
  2. μια φορα κι ενα καιρο γεννηθηκε ο Διας σε ενα μπουρδελο το οποιο βρισκοταν καπου στη Σουηδια απο εκδιδομενη μητερα τη γνωστη πορνη της εποχης Ρεα και τον Κρονο ενα μεθυστακα ιδρυτη οικων ανοχης που γκαστρωνε τις γυναικες και ειχε βιτσιο νατρωει τα παιδια του.
   Ο Διας ομως σωθηκε αλλα του εμεινε το κουσουρι επειδη εβλεπε τη μανα του να ξενογ@ @αμιεται εγινε νταβατζης και πορνοδιαστροφικος παρολο ΘΕΟΣ δεν ειχε αφησει αδερφη αδερφο ανηψια κουμπαρους ακομα και τη μανα του να τους πηδαει και να τους γκαστρωνει
   και δεν φτανουν αυτα τα ανωμαλα που εκανε παντρευτηκε την αδερφη του την οποια ειχαν μαζι ολα τα αδερφια γκομενα .
   ειδικα ο ερμης ο καυλιαρης ο τρισμεγιστος πηδαγε τον αδερφο του το μορφεα το σερραιο το ζαγκλαρα το παππου του και τη γιαγια του που το επαιζε σε διπλο ταμπλο μια πηγαινε με τη κατσικοκερατη μια με τον πατερακη
   οσπου στο τελος ο ζαγκλαρας την τιμωρησε σκλρα την εβαλε και κατσανε μαζι σε παλουκι χοντρο για να νιωσει το ζευγαρι τον θεο ερωτα μια και ο ζαγκραρας απο τη πολλη τσικουδια του ηταν αδυνατο να συντηρισει το μπουρδελο του και ετσι τοριξε ολη μερα να στροβιλιζεται καθισμενος στο παλουκι και να γραφει του γυφταξια τις εξυπναδες

   αγγελικη

   Διαγραφή
  3. Με κάνεις και γελώ, νομίζω δεν είσαι τόσο βλάκας όσο φένεσαι, αλλά σαν παθητικός
   βλακούλης όπως όλοι οι βλάκες, γίνεσαι πιο βλάκας από ότι είσαι! Γιατί ρε?

   Τι είναι αυτά τα παράλογα που ξεστομίζεις? Θέλεις να με πληγώσεις?
   Το μόνο που κατορθώνεις είναι να με κάνεις να γελώ και να αισθάνομαι
   συμπόνια για την κατάντια του λαού μας, αν βέβαια είσαι Έλληνας.

   Μου τα δίνουν γραμμένα! Χα..χα.. ποιος ρε γυμνοσάλιαγγα?
   Στο γραφείο μου είμαι στην Στοκχόλμη, έχω πολύ ελευθερο χρόνο
   και σχολιάζοντας (με έχει γίνει πάθος) κάνω πρακτική τα Ελληνικά μου,
   ενημερώνουμε (χμμμ αυτό παίζει) αλλά και διαπιστώνω ότι το ότι η Ελλάδα
   έφτασε εδώ που έφτασε, δεν είναι τυχαίο αν κρίνω από τους σχολιαστές
   οι οπιοι είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας!

   Μια κοινωνία θρησκόπληκτων καθυστερημένων που πιστευουν ότι οι ζωγραφιστές
   σανίδες κλάνουν κλπ δεισιδαιμονικά σκοταδιστικά του μεσαίωνα!
   Μπλιαχ!

   Ρε συ, αν είσαι άνεργος να σε πάρω για σκυλίτσα στην επιχείρηση μου?
   Χα..χα..χα.. ου ρε μήτρου!

   Διαγραφή
  4. @ αγγελικη

   Προφανώς και είσαι ένας ερμαφρόδιτος κακομοίρης που έχοντας λάβει
   αυτή την τιμωρία από την φύση, μισείς τους πάντες και τα πάντα.

   Δεν θα ανταποδώσω στις ύβρεις στα σεβασμα των Ελλήνων βρίζοντας τα
   σεβασματα των Ελλήνων χριστιανών, ελπίζω κάποιος χριστιανός με
   αρχές και ήθος απαντήσει στην διστροφή σου.

   Ένα άτομο που έχει φτάσει στην δική σου θέση, δηλαδή στον πάτο του
   βόθρου, δεν υπάρχουν λόγια που να τον πληγώσουν, παρά η υπόδειξη
   ότι είσαι ότι αισχρότερο στην κοινωνία, το ότι είσαι αυτό που είσαι
   γιατί λχ κακό ποιήθηκες σεξουαλικά κλπ, δεν είναι δικαιολογία, έχεις
   επιλέξει να ζεις κάθε μέρα μέσα στην κόλαση και να σε ξεκωλιάζου σωματικά
   και ψυχικά τα διαβόλια, ψόφα ρε πούστη, δεν αξίζει να ζεις, τραβά βρέκα
   ένα δένδρο και κρεμάσου, αρουραίε.

   Διαγραφή
 15. Κατα βαθος εγω πιστευω οτι ο Ζαγκλαρας ειναι Βουδιστης Και μαλιστα πολυ πιστος Βουδιστης.
  Ο ανθρωπος δηλωνει οτι ειναι επιχειρημαυιας και μαλιστα πετυχημενος οπως δηλωνει ασχολειται με πληθωρα πραγματων σχετικα με την εργασια του μπορει και κανει πολλα πραγματα μαζι αλλα εξ'οσων βλεπουμε το ατομο απο το πρωι μεχρι το αλλο πρωι ειναι εδω μεσα στο ξ/ρε και οτι ωρα και αν π.χ γραψεισ κατι και πεις ο Ζαγκλαρας τσουυπ σαν το πουτσοκεφαλο θα πεταχτει αμεσωσ ειναι φανερο οτι κανει συνεχη βαρδια συνεχη σαρωση εδω μεσα μερα και νυχτα και εκει γενιεται το ερωτημα καλα πως μπορει αυτος ο πετυ(χυ)μενος μπιζνεσΜαν να μπορει ολη μερα να βγαινει και να βριζει τα παντα Παναγιες Θρησκειες τον κοσμο ολο πως καταφερνει και τα προλαβαινει ολα αυτα και οι επιχειρησεις του να πανε πριμα οπως κοκοτρευεται εδω μεσα? (εχει και VOLVO) Γιαυτο λεω οτι πρεπει να ειναι Βουδιστης εχει χιλια χερια οπως ο ΒΟΥΔΑΣ!! Ετσι εξηγειται να ειναι επιτυχυμενος επιχειρηματιας να ασχολειται ολη μερα και ολη την νυχτα εδω μεσα με το να ανεβαζει θεωριες και καθαρογραμμενα κειμενα δυσνοητα τα οποια οχι μονο δεν μπορει να σκεφτει και να γραψει γιατι ολοι εχουμε δει και ξερουμε το πως εγραφε στο Ολυμπια πριν καποιο καιρο και το πως γραφει τωρα εδω αλλα μερικες φορες οταν εχουν αργησει να του στειλλουν τα κοπρανα που ειναι να ποσταρει ε οτι γραψει αυτο ο ιδιος γελαει ολη η κοινωνια. Ταυτοχρονως δε εχει και την ευχαιρεια τον χρονο να τον ''Παιζει'' οχι με ενα αλλα με τα δυο χερια ε πως γινεται αυτο το οραγμα μπορειτε να μου πειτε? Βουδιστης ειναι μετενσαρκωση του Βουδα εχει πολλα χερια με τα 2 μαζι μαλακιζεται με αλλα δυο γραφει τις μαλακιεσ που του δινουν εδω μεσα και με αλλα δυο τεσρα ποσα θελει τελοσπαντων ασχολειται με τις δουλειες του αλλα η μαλακια μαλακια και πανε ολες καλα καυχιεται γιαυτο το πραγμα.....Απο κλασιμο δεν ξερουμε κλανει επαναληπτικα σαν καραμπινα ρεμινγκτον η απλως ριχνει ενα βροντοπορδο και αυτο ητανε?
  Να τον βοηθησει ο Θεος οι δικοι του να κυτταξουν για καμια θεραπεια αν και να ψωφησει θα μου πεισ δεν θα χασει και βενετια βελονι ενας σσκατανθρωπος η μαλλον ανθρωποειδες ειναι αντε να δουμε ποτε θα γλυτωσει η κοινωνια απο εναν δαιμονισμενο σκυλογαμη παλαβο....
  Ο θεος να βοηθαει τους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ...Αααααμηηην..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  2. @ ανώνυμε
   Η αλήθεια μπορεί να είναι και είναι πολύ απλή!
   Η δουλειά μου είναι να είμαι πολλές ώρες μπροστά από ένα κομπιούτερ, ο τρόπος
   που ανέπτυξα τις πρακτικές των συναλαγών μου, είναι πολύ απλός και με δίνει
   παρά πολύ ελευθερο χρόνο που μέρος αυτού, δυστυχώς, τον καταναλώνω στις
   κοκορομαχίες στο σάιτ, θα προσπαθήσω να το βελτιώσω.

   Οι θέσεις μου τις οποίες της διαλαλώ παντού και πάντα είναι:
   1) Αντιχριστιανός
   2) Αντικομμουνιστής,
   3) Ναζιστής

   Και όλες είναι με μια αρκετά μεγελή δόση φανατισμού.
   Ξέρεις εσύ καμία οργάνωση ή δε ξέρω τι που να έχει αυτές τις βάσεις?
   Αυτές είναι οι απαντήσεις μου στια γελεία σαλιαρίσματα σου, αλλά,
   αν δεν σε κάνουν, την συνταγή την έχεις ξανακούσει για τους
   καθηστερημένους του είδους σου.

   Ένα χλιαρό ντουσάκι, δύο δάκτυλα down there και μια χλαπατης
   κάθε βράδυ πριν πας για νανάκια, ασβέ!

   Χα..χα.. εγώ δεν ρώτησε ποτέ κανέναν τι είναι και τι κάνει, πάντα
   απαντώ με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις πάντων και πάντα λαμβάνω χλευασμούς,
   αλλά who cares? Τα τουμπερλέκια μου κουνιούντε ακούγοντας τις μαλακίες σας, μνια!

   Διαγραφή
  3. Δηλαδη Ζαγκλαρα εχεις αγκυλωτους σταυρους χτυπημενους με τατουαζ στα αρχιδακια σου? Τωρα αληθεια να πες τον παιρνεις που και που? ολο με τα οργανα σου και τουμπερλεκια μασ τσαμπουνας αλλα απο οτι ακουω τα περικλανιδια σου εχουν κρεμασει και ειναι μαυρα σαν σκώταρια πολυκαιρισμενη ετσι λενε οι πληροφοριες μου....χα χα χα χααααα μαλακας γεννηθηκες Ζαγκλαρα Μαλακας θα ψωφησεις και μαλιστα ασχημα....

   Διαγραφή
  4. Είμαι υγιέστατος έχω μια υπέροχη ζωή, και
   είμαι πετυχημένος σε όλους τους κοινωνικούς τομείς.
   Κλάψε για το χάλι σου τσέτουλα, εμένα μόνο θα με φθονείς, κατώτερε.
   Καθώς λέει ο σοφός λαός: Η ζηλια αν ήταν ψώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.

   Διαγραφή
  5. εκτος απο την υπεροχη ζωη εχεις βγαλει και τη κυρα σου στο κλαρι απο τις πληροφορειες που εχω δεν μπορεις μαλακα μου να ουτε να τη βρεις κωλογερακο χαχαζαχαχαχαχαχα πουτανιτσα
   συκιωτισσα κωλοκουμπαρου

   Διαγραφή
 16. Η γυναικα μου είναι οικονομολόγος, εχει την δική της επιχείρηση σαν
  λογιστικό γραφείο με 4 κυρίες υπαλλήλους και τα κέρδη της
  είναι 4,5-5,5 χιλ ευρώ μηνιαίως.

  Σε παρακαλώ μη μιλάς έτσι για την οικογένεια μου, τι θέλεις να αποδιξεις?
  Σε απαντώ και συνομιλώ μαζί σου αν και είσαι βλάκας, αλλά αν το πας στην
  χυδαιότητα θα σε απαντήσω αναλόγως και θα πικραθούμε και οι δύο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. η γυναικα σου ειναι πορνη και τη πηδαει ολη η κρητη

   Διαγραφή
 17. παρακαλω τους φιλους που βριζει ο ζαγκλαρας mad dog
  να διαβασουν εδω τα σχολια που κανει στο olympia gr
  ως mag dog για να διαπιστωσουν με τα ματια τους
  οτι αντιγραφουν καποιοι τα σχολια του αφου τα επενδυουν και τα ποσταρουν για να μην φαινονται οι ιδιοι επισης δεν μπορει ενας ανθρωπος σε συνομιλια που εχει να γραφει συνεχως τα ιδια ... .. επισης ο ζαγκλαρας δηλαδη οι μιμητες του γραφουν απο τη κρητη αυτο ειναι καρατσεκαρισμενο απο το ξυπνηστε ρε μπητε εδω και θα καταλαβεται

  https://olympia.gr/2017/08/15/%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5-%CE%BD%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5-2/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Σουηδικα νεα το ψ@λογραφειο του επιχειρηματια...
  Τα κοριτσια ακουσανε...
  Απο το διπλανο γραφειο ακουσανε βογγητα πηγε λεει...εναs πελατηs στο γραφειο τηs γυναικαs που (η οικονομοκωλωγοs εχει και master στιs πιπεs)...και αργησε λιγακι...Και τα κοριτσια ειπανε τηs εσκισε το Κ@ΛΟΤΡΥΠΙΔΑΚΙ αλλα καλοs πελατηs με μια Ψ@ΛΑΡΑ ΝΑΑΑαααα ειπαν τα κοριτσια..τιs προαλλεs λεει ξαναηρθε ο πελατηs και τηs ζητησε να σκουπισει το γραφειο και εκεινοs δεν τηs αφησε ΑΓ@ΜΗΤΟ μητε την Κ@ΛΟΤΡΥΠΙΔΑ τηs μητε και το ΒΡΩΜΟΑΙΔΟΙΟ...Μετα απο λιγεs μερεs παλι νατονε τηs ειπε ρουφα τον Ψ@ΛΑΡΟ ετουτο τουρλωσε τον Κ@ΛΟ σου και κοιταζε στο παρκινγκ μην ερθει αυτη η Π@ΥΣΤΡΑ ο συζυγοs σου και του Γ@ΜΗΣΩ το Μ@ΥΝΙ που τον πεταξε τον Π@ΥΣΤΗ!
  τα κοριτσια παλι ειπανε μια μερα σαν πηρε να βραδυαζει ακουσανε τον Π@ΥΣΤΗ συζυγο τηs κυριαs του διπλανου γραφειου επανω στο παταρι με λυσσα τον Π@ΥΤΣΟ να ρουφα και με Κ@ΥΛΑ να φωναζει αηρ αηρ αηρ τον Π@ΥΤΣΟ σου που λαχταρω βαλτον ολο μεσα και ο Ψ@ΛΑΡΑΣ μεσα στην σαποια Κ@ΛΟΤΡΥΠΙΔΑ του επιχειρηματια εβαλε και τα @ΡΧΙΔΙΑ του μεσα!
  πολυ κουτσομπολεs τα κοριτσια του διπλανου γραφειου παντωs

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι προφανές, ότι αυτή σου η λύσσα και διαστροφή να έχεις όλη μέρα την
   πούτσα καρφωμένη στο στόμα σου, προέρχεται από το άγριο βιασμό που
   υπέστης από τον αθλειο πατέρα σου.

   Η περίπτωση είναι κλασική, όπου ο πατέρας διαπιστώνει ότι ο γιος του δεν είναι
   βιολογικά δικός του αλλά προϊόν μοιχίας, και τότε αποφασίζει να τημωρησει
   την μοιχαλίδα γυναίκα του, αλλά και το μπασταρδο
   της και αρχίζει να τον γαμα κάθε βράδυ!

   Ιδού το αποτέλεσμα, ένα βασανισμένο παιδί που κατέληξε, να έχει
   την πούτσα σαν καραμέλα στο στόμα όλη μέρα κάθε μέρα!

   Διαγραφή
 19. Ζητειτει απο επιχειρηματια γυναικα οικονομολογοs με mster στην ΠΙΠΑ στο ΤΣΙΜΠ@ΥΚΙ και για Γ@ΜΗΣΙΑ Κ@ΛΟΤΡΥΠΙΔΑΣ για προβληματα τηs Π@ΥΤΣΑΣ ΤΟΥ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ΕΜΠΡΌΣ ΕΜΠΡΌΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΏΡΑ ΑΡΧΗΓΌ ΝΑ ΓΑΜΉΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΠΑΔΙΣΤΙΚΌ ΚΗΦΗΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΆΘΕ ΑΝΘΈΛΛΗΝΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΌ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. ΕΣΥ ΕΣΥ ΕΣΥ εισαι βρε Γ@ΜΗΜΕΝΕ (Mad Dog) που φωναζεs τον Κ@ΛΟ σου θοδωρα;Μα τωρα καταλαβαμε οτι Π@ΥΤΣΟ ψαχνειs για να βρειs για να ταισειs την Κ@ΛΟΤΡΥΠΙΔΑ σου θοδωρα αηρ αηρ αηρ

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]