ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, εν όψει πραγματοποιήσεως της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, απέστειλε στον Πρωθυπουργό και σε όλους τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων επιστολή, από την οποία ζητάει από αυτούς να λάβουν συγκεκριμένα δημογραφικά μέτρα – κίνητρα για την ανάσχεση της υπογεννητικότητος, που έχει οδηγήσει τη χώρα μας στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης.

Περαιτέρω τους καλεί να αναπτύξουν πρόγραμμα στήριξης των πολυτέκνων οικογενειών, δεδομένου ότι τα χρόνια των μνημονίων συντελέστηκε μιά άνευ προηγουμένου επιδρομή κατά των πολυτέκνων.
Ειδικότερα και συνοπτικά η ΑΣΠΕ ζητάει από τον Πρωθυπουργό και τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων να λάβουν:
- Α -
ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
- Ι -
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Να επανέλθει το ποσοστό 20% για τις προλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, που μειώθηκε απαραδέκτως με το άρθρο 25 του Ν. 4440/2016 στο 15%.
- ΙΙ -
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Να καθιερωθεί και για τις πάσης φύσεως προσλήψεις των εκπαιδευτικών όπως το 20% προέρχεται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων [όπως ίσχυε για προσλήψεις όλων των άλλων υπουργείων (άρθρο 1 παρ. 3 περ. δ και άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 3454/2006)].
- ΙΙΙ -
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Να καθιερωθούν οι ελεύθερες (χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια) μετεγγραφές των πολυτέκνων και των τέκνων τους, που είναι φοιτητές, όπως ίσχυαν από το 1979 για 32 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως ομολογούσαν οι ίδιοι οι Πρυτάνεις, ώστε να μπορούν οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, κατά τη διάρκεια της φοιτήσεως τους, να μετεγγράφονται σε αντίστοιχη Σχολή και σε αντίστοιχο έτος, που είναι πλησιεστέρα στον τόπο μονίμου κατοικίας των γονέων τους ή σε πόλη που σπουδάζει άλλος αδελφός (η) τους.
-ΙV-
ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΠ. ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. Ή ΑΠΟ  ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ.
Να συμπεριληφθούν αυτοτελώς στους φορείς διανομής φρούτων, λαχανικών κ.λπ., οι Σύλλογοι Πολυτέκνων – Μέλη της ΑΣΠΕ, όπως γινόταν για 30 χρόνια, που τους έθεσε εκτός η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1701Β/14-8-2015), με αποτέλεσμα οι πολύτεκνοι πλέον να τα στερούνται. Επί πλέον να αυξηθεί το όριο εισοδήματος για την διανομή τροφίμων παρεμβάσεως Ε.Ε. ή άλλων πηγών, για τους πολυτέκνους.
- V -
ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠOΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥΣ.
Με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 και του άρθρου 31 του Ν. 4172/2013 θεσπίσθηκε φόρος πολυτελούς διαβιώσεως για όσους κατέχουν αυτοκίνητα 1928 κ.ε. και άνω. Δεν προβλέπεται, όμως, εξαίρεση για τους πολυτέκνους, που εξ ανάγκης και όχι από πολυτέλεια αγόρασαν ένα αυτοκίνητο, για την μεταφορά της οικογένειας τους, που είναι 7θέσιο ή 9θέσιο και τα οποία είναι συνήθως κυβισμού μεγαλύτερου του 1928 κεκ.
- VI -
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ
Να επανέλθει η καταργηθείσα διάταξη της παρ 1 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, που παρείχε τη δυνατότητα στους πολυτέκνους με ορισμένες προϋποθέσεις, να απασχολούνται άνευ περικοπής της συντάξεως τους.
- VII -
ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 10% ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ.
Να επανέλθει η διάταξη του άρθρου 53 του Π.Δ. 53/1989, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου Π.Δ. 175/2006, βάσει της οποίας εισήγοντο κάθε φορά στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σε ποσοστό 10% επί του αριθμού των δοκίμων και η οποία διάταξη καταργήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 44/2016.
- VIII -
ΛΗΨΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ
Να παρασχεθεί η δυνατότητα στους Δήμους και τις Περιφέρειες να χορηγούν, ως δημογραφικά κίνητρα, χρηματικά βοηθήματα στις μητέρες που αποκτούν το 4ο και άνω τέκνο τους και συγχρόνως αποκτούν και την πολυτεκνική ιδιότητα, δεδομένου ότι οι υπάρχουσες σήμερα διατάξεις είναι ασαφείς και δημιουργούν προβλήματα για την χορήγηση τέτοιων βοηθημάτων.
- IΧ -
ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕ ΜΕ ΤΗΝ Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/22891/17-12-2004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152/8-1-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
Με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152/8-1-2018 απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
α) μειώνεται το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης για « Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη σε 2.000 KWh..Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται κατανάλωση 200 KWh και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος κατανάλωση 100 KWh, μέχρι του συνολικού ορίου των 2.400 KWh ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού..»!!
β) Τίθενται όρια εισοδήματος για « Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικα μέλος ή δύο ανήλικα και τρία ανήλικα 24.750 ευρώ.. από τέσσερα ενήλικα ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ και ..Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού..»!!
γ) Θεσπίζεται να έχουν ακίνητη περιουσία το ανώτατο όριο μέχρι 180.000 ευρώ.
- Β -
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ.
- Ι -
ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
Να επανέλθουν ως δημογραφικά κίνητρα η επαναχορήγηση της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας και η επαναχορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων, όπως γινόταν μέχρι το 2009, αφού το κόστος τους είναι μικρότερο από το κόστος του λεγομένου επιδόματος παιδιού.
- ΙΙ -
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟ.
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟ.
Να υπάρξει εξαίρεση της πρώτης κατοικίας των πολυτέκνων από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ και η εξαίρεση των γραφείων των πολυτεκνικών Συλλόγων από τον παραπάνω φόρο. Δεν είναι δυνατόν να φορολογείται ο πολύτεκνος και να υποχρεούται στην καταβολή ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία του. Ούτε να υποχρεούται σε συμπληρωματικό φόρο όταν η ακίνητη περιουσία του υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ, όπως διαμορφώθηκε φέτος. Δηλαδή ο άγαμος δεν πληρώνει συμπληρωματικό φόρο για ακίνητη περιουσία μέχρι 250.000 ευρώ και το ίδιο ποσό ισχύει και για τον πολύτεκνο με όσα παιδιά και εάν έχει!!!
- ΙΙΙ -
ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΘΕΙ ΩΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.
Με το άρθρο 112 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85Α/12-5-2016), που ψηφίσθηκε ορίζονται τα εξής: «1...2. Το άρθρο 16 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100)ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου....».
Η διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 4172/2013 καθιέρωνε μείωση φόρου 2.100 ευρώ για όλους και φυσικά και τους πολύτεκνους με όσα τέκνα προστατευόμενα και εάν είχαν και συνεπώς αυτό το λεγόμενο αφορολόγητο έμεινε ακριβώς το ίδιο!!!
Αν δε ισχύσει και η συζητούμενη περεταίρω μείωση του αφορολογήτου ορίου στα 5.681 έως 6.590€  και η έκπτωση φόρου στα 1.250 έως 1.450€… τότε πραγματικά επέρχεται η ολοκληρωτική εξαθλίωση της πολύτεκνης οικογένειας.
Οι πολύτεκνοι στην ουσία φορολογούνται ακόμη και όταν ζουν όχι στα όρια της φτώχειας αλλά και στην εξαθλίωση. Με την παραπάνω ρύθμιση του Ν. 4387/2016 ο άγαμος έχει αφορολόγητο 8.636 ευρώ, που είναι το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο εν λόγω ποσό (8.636 Χ 22%). Το όριο της φτώχειας σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική αρχή ανέρχεται σε 4.560 για τον άγαμο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50% για την σύζυγο (δηλ. για τον έγγαμο χωρίς παιδιά είναι επί πλέον 2280 σύνολο 6.840 ευρώ) και κατά 30% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο κάτω των 14 ετών και κατά 50% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο άνω των 14 ετών (βλ. δελτίου τύπου ΕΛΣΤΑΤ 22-6-2018). Δηλ. το όριο φτώχειας για έναν πολύτεκνο με σύζυγο και 4 εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 14 ετών ανέρχεται στο ποσό των 12.312 ευρώ (4.560 συν 2.280 συν 4 x1.368). Εάν είναι άνω των 14 ετών τότε το όριο της φτώχειας για τον πολύτεκνο θα είναι 15.960, αυξανόμενο βέβαια εάν έχει περισσότερα τέκνα κατά 1.368 ευρώ εάν είναι κάτω των 14 ετών και κατά 2.280 ευρώ εάν είναι άνω των 14 ετών.
Έτσι καθιερώνεται για τον άγαμο ως αφορολόγητο το όριο των φτώχειας (4.580 ευρώ) προσαυξημένο κατά 90% (4.056 ευρώ). Για τον πολύτεκνο με τα 4 εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 14 ετών, που έχει όριο φτώχειας 12.312 ευρώ, αντί να καθιερώσει ως αφορολόγητο το ποσό αυτό προσαυξημένο κατά 90% (11.080 ευρώ), δηλ. σε 23.392 ευρώ, μεταχειριζόμενη τον πολύτεκνο, όπως ακριβώς και τον άγαμο, η κυβέρνηση καθιερώνει γι΄ αυτόν ως αφορολόγητο το ποσό των 9.550 ευρώ!!! Δηλ. καθιερώνει όχι καν το όριο της φτώχειας, αλλά καθιερώνει το όριο της φτώχειας μειωμένο κατά 25%(από 12.312 σε 9.550 ευρώ), κάτω και από τα όρια της εσχάτης εξαθλίωσης!!! ΄Ετσι ο πολύτεκνος αυτός θα πληρώσει για το ποσό που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας (12.312-9.550 δηλ.2.762Χ22% ). Εάν τα τέκνα του είναι άνω των 14 ετών τότε το όριο της φτώχειας είναι 15.960 ευρώ και ο πολύτεκνος αυτός  πληρώσει φόρο για το ποσό που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας (15.960-9.550 δηλ.6.410Χ22% ίσον 1.410. Εάν έχει περισσότερα τέκνα θα φορολογείται ακόμη παραπάνω για τα ποσά κάτω των ορίων της φτώχειας. Τα παραπάνω αφορούν μόνο τους μισθωτούς, γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται από το πρώτο ευρώ!! 
Με την κατάργηση των αφορολογήτων των παιδιών η φορολογική επιδρομή κατά των πολυτέκνων υπήρξε εξοντωτική, αφού πληρώνουν φόρο και για το εισόδημα, που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας.
- ΙV-
ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΝ  ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Με το άρθρο 112 του Ν. 4387/12-5-2016, η Κυβέρνηση ρύθμισε και τα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, άφησε τις 12.000 ευρώ, ποσό μέχρι το ύψος του οποίου δεν επιβάλλεται εισφορά (δηλ. έχει το ίδιο ύψος εισοδήματος για την μη πληρωμή εισφοράς αλληλεγγύης τόσο ο πολύτεκνος, με οσαδήποτε προστατευόμενα τέκνα, όσο και ο άγαμος!!).
- V -
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ
Να εξαιρεθεί η πρώτη κατοικία των πολυτέκνων από τους πλειστηριασμούς.
- VI -
ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Να υπάρξει μέριμνα ώστε οι πολύτεκνοι ελεύθεροι επαγγελματίες ν΄ απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος και το όποιο αφορολόγητο να ισχύει και γι΄ αυτούς.
- VIΙ –
ΟΥΔΕΜΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ
Αν τελικά μειωθούν οι συντάξεις από 1/1/2019 όπως είναι ήδη νομοθετημένο, θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόνοια για τους  συνταξιούχους – πολυτέκνους, ώστε να εξαιρεθούν των μειώσεων αυτών - καθώς αυτοί δεν ευθύνονται καθόλου για την κατάντια του ασφαλιστικού μας συστήματος, ή τουλάχιστον η μείωση γι αυτούς, να είναι αναλογικά μικρότερη, με βάση τον αριθμό των τέκνων τους. Έτσι θα επισημανθεί και η σημασία του δημογραφικού προβλήματος στο ασφαλιστικό μας σύστημα, δεδομένου ότι ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει την προοπτική του ασφαλιστικού συστήματος είναι η γήρανση του πληθυσμού και η συνεχώς φθίνουσα αναλογία πληθυσμού σε παραγωγικές ηλικίες προς πληθυσμό πάνω από 65 χρονών.
 Να ληφθεί υπόψη ότι:
Σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, το ύψος της σύνταξης είναι σε συνάρτηση με τον αριθμό των παιδιών που απέκτησε ο συνταξιούχος, αναγνωρίζοντας έτσι τη συμβολή του στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.
Ενώ  το ΔΝΤ σε πρόσφατη μελέτη του επισημαίνει: 
«… τα επόμενα χρόνια το εργατικό μας δυναμικό θα γεράσει παραπάνω, με την παραγωγικότητα να πέφτει συνολικά στην ευρωζώνη, αλλά στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία, το πρόβλημα θα είναι οξύτερο[…].


Από το Γραφείο Τύπου της ΑΣΠΕ

Γράψτε το Σχόλιο σας
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :


Loading...