Τί απέγινε ο Λάζαρος μετά το θαύμα της εγέρσεώς του; - Πώς έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του;


Όλοι γνωρίζουμε το θαύμα της Ανάστασης του Λαζάρου, όμως πόσοι από εμάς γνωρίζουμε τι απέγινε ο Λάζαρος μετά από αυτό; Πώς έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του, πού και πότε τελικά πέθανε;


Ο Λάζαρος, ο επονομαζόμενος Δίκαιος και Τετραήμερος, ήταν αδελφός της Μάρθας και της Μαρία, με τις οποίες ζούσε στη Βηθανία, κοντά στα Ιεροσόλυμα. Στο σπίτι τους είχε φιλοξενηθεί επανειλημμένα ο Χριστός, όταν περνούσε από την περιοχή, με κατεύθυνση προς την Ιερουσαλήμ.

Όπως ήταν φυσικό, το θαύμα της εγέρσεως του Λαζάρου εξέγειρε τους Ιουδαίους και «εβουλεύσαντο οι αρχιερείς, ίνα και τον Λάζαρον αποκτείνωσιν» (Ιω. ιβ΄ 9-11), καθότι ήταν το ζωντανό τεκμήριο του θαύματος. Ετσι ο Άγιος διωκόμενος από τους Ιουδαίους καταφεύγει στη νήσο Κύπρο, όπου τον συναντούν οι απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας και τον χειροτονούν πρώτον επίσκοπο Κιτίου.

Το αρχαίο Κίτιο, η πόλη του φιλοσόφου Ζήνωνος είχε τη μεγάλη τιμή να ευαγγελισθεί το λόγο της Αληθείας όχι από έναν απλό εργάτη του Ευαγγελίου αλλά από ένα προσωπικό φίλο του Κυρίου. Σύμφωνα με τον Άγιο Επιφάνιο επίσκοπο Κωνσταντίας της Κύπρου (367-403), ο δίκαιος Λάζαρος έζησε άλλα τριάντα χρόνια μετά την έγερσή του. «Εν παραδόσεσιν εύρομεν ότι τριάκοντα ετών ήταν τότε ο Λάζαρος ότε εγήγερται, μετά δε το αναστήναι αυτόν άλλα τριάκοντα έζησε, και ούτω πρός Κύριον εξεδήμησε κοιμηθείς».

Οι παραδόσεις τον θέλουν σκυθρωπό και αγέλαστο κατά την παρούσα ζωή, και αυτό οφειλόταν στα όσα είχε δει κατά την τετραήμερη παραμονή του στον Άδη. Οι ίδιες παραδόσεις αναφέρουν ότι δε γέλασε ποτέ στη ζωή του παρά μία φορά, όταν είδε κάποιον να κλέβει ένα πήλινο αγγείο και σχολίασε αποφθεγματικά: «το ένα χώμα κλέβει το άλλο».

Άλλη παράδοση συνδέει τον Άγιο με την Αλυκή της Λάρνακος (σημερινή ονομασία του Κιτίου). Στη θέση της Αλυκής υπήρχε τον καιρό του Αγίου ένα μεγάλο αμπέλι. Διερχόμενος μια μέρα από εκεί ο Άγιος, δίψασε και ζήτησε λίγο σταφύλι από τη γυναίκα-ιδιοκτήτη του αμπελιού. Εκείνη αρνήθηκε και για να την τιμωρήσει, μετέτρεψε θαυματουργικά το τεράστιο αμπέλι σε αλυκή.

Η παράδοση αυτή επιβεβαιώνεται από τους εργάτες που συλλέγουν το αλάτι. Ισχυρίζονται ότι σκάβοντας βρίσκουν ρίζες και κορμούς αμπελιού. Λέγεται μάλιστα, πως στο μέσο της αλυκής βρίσκεται πηγάδι με γλυκό νερό, γνωστό ως «πηγάδι της «ρκάς» δηλ. της γριάς. Ο Συναξαριστης της Κωνσταντινουπόλεως, σχετικά με αυτή την παράδοση, αναφέρει ότι τη λίμνη διεκδικούσαν δύο αδέλφια, οι οποίοι ήρθαν σε έντονη ρήξη για την κατοχή της. Ο Άγιος «διά προσευχής εξήρανε και εις άλατος φύσιν αυτήν επήξατο».

Στα «Πάτρια» του Αγίου Όρους γίνεται άμεση σύνδεση της Κύπρου και του Αγίου Λαζάρου με τη Θεοτόκο και τον Άθωνα. Η μητέρα του Κυρίου, συνοδευομένη από τόν Ευαγγελιστή Ιωάννη, ήλθε στο Κίτιο, συνάντησε τον Άγιο Λάζαρο, στον οποίο μάλιστα δώρησε ωμοφόριο και επιμάνικα, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε τόν Άθω.

Σύμφωνα πάντα με τον Συναξαριστή της Κωνσταντινουπόλεως, ο Άγιος ετάφη σε μαρμάρινη λάρνακα η οποία έφερε την επιγραφή: «Λάζαρος ο τετραήμερος και φίλος του Χριστού». Η λάρνακα τοποθετήθηκε αργότερα σε έναν μικρό ναό.

Πέραν από την πληροφορία του αγίου Επιφανίου, σχετικά μέ τά τριάντα χρόνια της δεύτερης ζωής του Αγίου, η παλαιότερη, κατά τους ερευνητές, μαρτυρία για την παράδοση της παρουσίας του αγίου Λαζάρου στην Κύπρο αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη Ευβοίας, πρεσβύτερο και μοναχό του Πατριαρχείου Αντιοχείας (περι τό 744). Ο Άγιος σε ομιλία του «Εις τον τετραήμερον Λάζαρον» αναφέρει:


«΄Εμοι γάρ είρηκεν γέρων τις περι του μακαρίου Λαζάρου πληροφορηθείς από γραφης τών αυτου υπομνημάτων, ότι εν Κύπρω τη νήσω επίσκοπος γενάμενος και τόν του μαρτυρίου στέφανον υπέρ Χριστου ανεδήσατο τόν δρόμον τελέσας και την πίστην τηρήσας και συν τώ Χριστώ αιωνίως αγάλλεται».

Όπως γίνεται φανερό, γύρω στα 744 στον χώρο της Αντιοχείας είναι γνωστή και διαδεδομένη η παράδοση για τον Άγιο Λάζαρο. Η πληροφορία για μαρτυρικό θάνατο του Αγίου είναι μοναδική και δεν συναντάται σε άλλους εκκλησιαστικούς συγγραφείς.

Η τριακονταετής παραμονή του αγίου Λαζάρου στον επισκοπικό θρόνο του Κιτίου είναι γνωστή και στον Άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη (759-826), ο οποιος αναφέρει εις τας Κατηχήσεις του: «Λαζάρου του μακαριωτάτου εορτάζωμεν τα μνημόσυνα, μαλλον δέ τά εγέρσια, Λαζάρου εκείνου τά τριάκοντα έτη ζήσαντος, ώς ο λόγος, και επισκοπήσαντος μετά την ανάζησιν».

Η ανακομιδη και μετάθεση του ιερού λειψάνου του αγίου Λαζάρου από το Κίτιο στην Κωνσταντινούπολη, η οποία τιμάται από την Εκκλησία τη 17ην Οκτωβρίου, έγινε κατά το έτος 899/900 μετά από εντολή του αυτοκράτορος Λέοντος Στ΄ του Σοφού.

Η μετάθεση του λειψάνου περιγράφεται λεπτομερώς σε δύο πανηγυρικούς λόγους που εκφώνησε μπροστά στο ιερό λείψανο παρουσία του αυτοκράτορος ο μαθητής του Μεγάλου Φωτίου, μητροπολίτης Καισαρείας Αρέθας (850-μετά το 932). Στον πρώτο Λόγο, ο λόγιος κληρικός εκθειάζει το γεγονός της αφίξεως του λειψάνου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ στο δεύτερο περιγράφει διεξοδικά την πομπή που σχηματίσθηκε, με τη συμμετοχή του αυτοκράτορα, για τη μεταφορά του λειψάνου από τη Χρυσούπολη στην Αγία Σοφία.

Ο Λέων Στ΄, ως αντάλλαγμα της μεταφοράς του λειψάνου στην Κωνσταντινούπολη, απέστειλε χρήματα και τεχνίτες στην Κύπρο, όπου έκτισαν το μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου, ο οποίος διατηρείται ως σήμερα στη Λάρνακα. Εκτός τούτου οικοδόμησε μονή στην Κωνσταντινούπολη επ’ ονόματι του δικαίου Λαζάρου, όπου εναπόθεσε το ιερό λείψανο. Στην ίδια μονή μεταφέρθηκε αργότερα από την ΄Εφεσο και το λείψανο της αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Κατά τη βυζαντινή εποχή διατηρήθηκε το έθος να εκκλησιάζεται στη μονή κατά το Σάββατο του Λαζάρου, ο ίδιος ο αυτοκράτορας.

Το ιερό λείψανο του Αγίου πρέπει να μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με την παλαιά λάρνακα. Τούτο συμπεραίνεται από το ότι η μαρμάρινη λάρνακα, που εναπόκειται σήμερα κάτω από την αγία Τράπεζα του ομωνύμου ναού στη Λάρνακα, φέρει επιγραφή, σε μεγαλογράμματη γραφή, «ΦΙΛΙΟΥ» (ονομαστική: Φίλιος), ενώ η παλαιά «Λάζαρος ο τετραήμερος και φίλος του Χριστού». Στη σημερινή λάρνακα ανευρέθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1972 τμήμα του ιερού λειψάνου του δικαίου Λαζάρου μέσα σέ ξύλινη θήκη.

Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι οι Κιτιείς δεν πρέπει να είχαν παραδώσει ολόκληρο το λείψανο στον αυτοκράτορα αλλά το μεγαλύτερο μέρος του. Εξάλλου και ο Αρέθας στους Λόγους του δέν αναφέρεται σε άφθαρτο σκήνωμα αλλά σε «οστά » και «κόνιν». Εκτός αυτού ρωσική πηγή στη βιβλιοθήκη της Οξφόρδης αναφέρει ότι ένας Ρώσος μοναχός από το Μοναστήρι του Πσκώβ, που επισκέφθηκε κατά το 16ο αιώνα την πόλη της Λάρνακας, προσκύνησε τα οστά του αγίου Λαζάρου και πήρε μαζί του μικρό τεμάχιο από αυτά.

Το τεμάχιο διαφυλάσσεται ως σήμερα στο παρεκκλήσιο του αγίου Λαζάρου, στη μονή Πσκώβ. Η δυνατότητα την οποία είχε ο Ρώσος μοναχός να προσκυνήσει τον Άγιο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η λάρνακα με τα εναπομείναντα λείψανα ήταν θεατή στους προσκυνητές τουλάχιστον ως το 16ο αιώνα. Αργότερα σε χρόνο που δεν προσδιορίζεται, οι Κιτιείς τα έκρυψαν κάτω από την αγία Τράπεζα όπου παρέμεινε μέχρι την ανεύρεσή της κατά το έτος 1972.

Απόσπασμα ομιλίας του Aρχιμανδρίτη Λαζάρου του Βατοπεδινού
loading...
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger

56 σχόλια :

 1. Πηγε με τον ψευτοπατερακη και τον ζαγκλον στο σειριο οπου ζει ακομα και σημερα πινοντας θαλασσινο νερο που
  θεραπευει και αναζωογονει το κυτταρικο ιστο πριν τον ορκο πιστης στο πολεμαρχο του κωλου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΒΝ ΑΕΚ.ΠΗΡΕ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ.ΕΒΑΛΕ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΒΕΤΟΥΣ.ΜΕΤΑ ΠΗΓΕ ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΦΩΝΑΞΕ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ,ΛΑΖΑΡΕ ΔΕΥΡΟ ΕΞΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η χριστιανική θρησκεία δέχεται την συνομιλία μιάς γυναίκας κι ενός....φιδιού, ως πραγματικό γεγονός!

  Πρόκειται για την Εύα και τον "κατηραμένο όφη" και την "συνομιλία" τους στον Παράδεισο.
  Γένεσις, 3: 1-3

  Επίσης ότι άνθρωπος "συνομίλησε" με.....γαϊδούρι!
  Αριθμοί, 22: 28-30

  Αν σκεφτεί λοιπόν κανείς, ότι υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν πως όντως συνέβησαν αυτά,
  τότε δεν χρειάζεται και μεγάλη προσπάθεια
  οι ίδιοι άνθρωποι να πειστούν ότι ανεστήθη κάποιος Λάζαρος,
  ότι άνοιξαν τα μνήματα και σηκώθηκαν "κεκοιμημένοι",
  ότι μετά την σταύρωση έγινε σεισμός και σκοτάδι σ όλη την Γη,
  (Ματθαίος κεφ. 27 - 45,51,52,53),
  ότι υπάρχει κάποιο "Ά. Πνεύμα" και ό,τι άλλo.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ Ε ΣΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΟΠΑΔΟΣ ΤΟΥΣ
   ```````````````````````````````````
   Stergios Zaglaras16 Αυγούστου 2018 - 11:09 π.μ.
   Και δε με λες ρε δαιμονισμένε πρωκτκε, το:
   "με την βοήθεια της παναγίας θα σας γαμήσουμε τον χριστό" από που βγεικε?
   Για πες μωρή καραπουτάνας αλβανίδας έκτρωμα, γαμώ το σπίτι σου αλητοκατίνα.

   ``````````````````````````````````````
   Giannis Paterakis16 Αυγούστου 2018 - 1:55 μ.μ.
   ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΖΑΚΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΠΤΥΧΙΟ Ο ΜΑΣΟΝΟΚΟΥΜΜΟΥΣΙΣΤΗΣ....

   ΕΧΕΙ ΝΑ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΗΞΗ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ Νο ΤΟΥ ΕΠΑΜ...

   Διαγραφή
 4. ΧΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ « olympia.gr
  https://olympia.gr/2017/08/15/χαιρε-νυμφη-ανυμφευτε-2/

  15 Αυγ 2017 - Ως Στελιος Ζαγκλαρας κε ωσ ανθροπωσ το ομολογω ειμε καθαρμα κε ... Φιλε σε ειπα ωσ Ζαγκλαρας κε ωσ ανθροπως ειμε μεγαλο καθαρμα κε ...

  Giannis Paterakis16 Αυγούστου 2018 - 2:26 μ.μ.
  ΕΒΡΑΙΟΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

  ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ "ΔΟΛΟΣ",ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΨΗΦΙΖΕ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΣΑΡΑ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ 50.000 ΘΥΜΑΤΑ..

  Stergios Zaglaras16 Αυγούστου 2018 - 2:00 μ.μ.
  Ευχαριστώ για την αναδημοσίευση, πολύ ενδιαφέρον διάλογος και συλογισμοί,
  ελπίζω πολλοί σχολιαστές να διαβάσουν όλα τα σχόλια και να μάθουν να ξεχωρζουν
  πατριώτες με δαιμονισμένους εβραιοχριστιανούς που μόνο να βρίζουν ξέρουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος16 Αυγούστου 2018 - 2:23 μ.μ.
  Στέργιοs Ζαγκλάραs said

  Ιανουαρίου 25, 2017 στις 8:07 μμ
  Μα και εγώ δεν σε έβρισα!
  Είπα μονο θέλω να πάρω την μάνα σου στα τέσσερα, στο τηλέφωνο,
  και να χύσω στα μούτρα του πατέρα σου, ένα ποτήρι γάλα.

  Μου αρέσει!


  Χριστινα Η Βουλγαρα said

  Ιανουαρίου 25, 2017 στις 8:06 μμ
  +1000000

  Μου αρέσει!


  Στεργιος Ζαγκλαρας said

  Ιανουαρίου 25, 2017 στις 8:09 μμ
  Σε εφχαριστω γεια τα καλα σου λογια
  Μιλαο παντα ωσ ������ ωσ ���� ωσ ανθροπωσ ωσ Ζαγκλαρας κε ωσ Χριστινα η Βουλγαρα
  Εχο κε κουρσα μεγαλτ βολβω παμε μια βολτα;

  Μου αρέσει!


  Χριστινα Η Βουλγαρα said

  Ιανουαρίου 25, 2017 στις 8:12 μμ
  Ζαγκλαρα να πασ μοναχωσ σου βολτα με το βολβω σου

  Μου αρέσει!


  Στεργιος Ζαγκλαρας said

  Ιανουαρίου 25, 2017 στις 8:13 μμ
  Παλυ χηλοπυτα εφαγα
  Συνιθισμενα τα βουνα στα χοιονεια

  Μου αρέσει!


  Στέργιοs Ζαγκλάραs said

  Ιανουαρίου 25, 2017 στις 8:15 μμ
  Παλιά σε άλλο blog έβριζα ένα μπ@στ@ρδο σαν και σένα, του έλεγα για την μάνα του
  με τον γιγαντιαίο κwλο, μετά κατάλαβα ότι τον άρεσε να του γ»»ώ την μάνα,
  με κέρδισε στα σημεία, για πες εσύ σε αρέσει να βλέπεις από την
  κλειδαρότρυπα να της κάνω τον πάτο άνω κάτω?

  Μου αρέσει!


  Στεργιος Ζαγκλαρας said

  Ιανουαρίου 25, 2017 στις 8:20 μμ
  Προσ χριστινα η βουλγαρα
  Μιν κιτασ τη φοτωγραφια που διχνω γεροσ
  Ιπια σερβικο νερο κε τορα ιμε καλυτερα
  Σιντομα θα βαλλο κε μαλια εχο λε λευτα πολα κε κουρσα βολβω μεγαλη του 1978 αντικα
  Μαρεσουν τα παλεια αφτοκινητα γιατι ινε κε φθυνα δεν εχο κε πολα λεφτα να παρο αλο
  Εχω ομοσ καλυ καρδια ιμε καλοκαρδοσ

  Μου αρέσει!


  Στέργιοs Ζαγκλάραs said

  Ιανουαρίου 25, 2017 στις 8:24 μμ
  Πάντως για να το ευχαριστηθούμε όλοι μας, προτείνω να είμαστε όλοι μαζί στο κρεβάτι, να δει
  και ο καραγκιόζης πατέρας σου τι τσεσπού έχουν οι βουνίσιοι Χαλκιδικιώτες! Αχ γλέντια!

  Απάντηση
  Απαντήσεις

  Giannis Paterakis16 Αυγούστου 2018 - 3:22 μ.μ.
  ΠΑΡΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑ ΕΒΡΑΙΟΥ,ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΚΥΛΟΦΑΡΑ ΠΟΥ ΒΑΛΑΜΕ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΚΡΥΜΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ


  ΟΜΩΣ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΡΙΞΕ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΞΕΒΡΑΚΩΤΕΣ ΠΟΥΤΑΝΕΣ ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΕΛΕΙΩΣΝΕ,ΑΛΛΟΙ ΣΤΑ ΕΞΗ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΕΨΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΦΟΥΣΤΗΔΕΣ,ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ,ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ ΕΙΣΤΕ ΠΟΥ ΕΝΑ ΦΥΣΗΜΑ ΘΕΛΕΤΕ ΜΟΝΟ....


  Ανώνυμος16 Αυγούστου 2018 - 4:05 μ.μ.
  ΟΠΑΔΟΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΖΑΓΚΛΑΡΑΣ ΝΑΤΟΝ ΧΑΙΡΟΣΑΣΤΕ ΗΡΘΕΣ ΕΣΥ ΨΕΥΤΟΠΑΤΕΡΑΚΗ
  ΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΑ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΑΣ

  ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
  ΖΑΓΚΛΑΡΑΣ
  ΜΟΡΦΕΑΣ
  ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  ΕΥΤΑΞΙΑΣ
  ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ

  ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ
  ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΕ ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΡΕ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΙΣΕΙ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κι εγώ βρίζω αλλά δεν μ' εβαλες στη λίστα..!

   Διαγραφή
  2. ΕΣΥ ΠΟΙΑ ΓΥΦΤΟΠΟΥΤΑΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΟΥ ΜΟΥ ΞΕΦΥΓΕΣ ΝΑ ΣΕ ΒΑΛΩ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ

   Διαγραφή
  3. Ο ΠΟΥΣΤΟΓΕΡΟΣ Ο ΤΣΑΠΕΛΟΦΑΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΠΕΡΟΥΚΑ ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΑΦΛΑΣ. ΑΑΑΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑΑΑΑΑΑΑ ΕΥΘΥΜΗΣΑΜΕΝ ΠΑΛΙ!!

   Διαγραφή
  4. ΕΙΜΑΙ Η ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

   Διαγραφή
  5. Το τροπάριο της Κασσιανής

   «Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα Γυνή,
   την σην αισθομένη Θεότητα, μυροφόρου αναλαβούσα τάξιν,
   οδυρομένη μύρα σοι, προ του ενταφιασμού κομίζει.
   Οίμοι! λέγουσα, ότι νυξ μοι, υπάρχει, οίστρος ακολασίας,
   ζοφώδης τε και ασέληνος, έρως της αμαρτίας.
   Δέξαι μου τας πηγάς των δακρύων,
   ο νεφέλαις διεξάγων της θαλάσσης το ύδωρ•
   κάμφθητί μοι προς τους στεναγμούς της καρδίας,
   ο κλίνας τους Ουρανούς, τη αφάτω σου κενώσει•
   καταφιλήσω τους αχράντους σου πόδας,
   αποσμήξω τούτους δε πάλιν, τοις της κεφαλής μου βοστρύχοις•
   ων εν τω Παραδείσω Εύα το δειλινόν,
   κρότον τοις ωσίν ηχηθείσα, τω φόβω εκρύβη.
   Αμαρτιών μου τα πλήθη και κριμάτων σου αβύσσους,
   τις εξιχνιάσει ψυχοσώστα Σωτήρ μου;
   Μη με την σην δούλην παρίδης, ο αμέτρητον έχων το έλεος».

   Διαγραφή
 7. ολους τους ηλιθιους, ολα τα σκουπιδια, ολα τα κατακαθια της κοινωνιας τα εχει μαζεψει ο γυφτος στην παραγκα του
  την ιδια τυχη με τον γυφτο θα εχουν κι αυτα τα αποβλητα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΧΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ « olympia.gr
  https://olympia.gr/2017/08/15/χαιρε-νυμφη-ανυμφευτε-2/

  15 Αυγ 2017 - Ως Στελιος Ζαγκλαρας κε ωσ ανθροπωσ το ομολογω ειμε καθαρμα κε ... Φιλε σε ειπα ωσ Ζαγκλαρας κε ωσ ανθροπως ειμε μεγαλο καθαρμα κε ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Το μπλογκ εχει προβλημα για να μην μπορει να καθαρισει απο αυτη τη κατασταση που δημιουργειτε οταν γραφουν οι κακοβουλοι και βριζουν με τετοια λογια το Χριστο αυτα δεν συμβαινουν πουθενα αλλου....Λ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σκούπισε της τσίμπλες σου από λιβάνι και κοίτα ποιος βρίζει, κουραμπιέ.

   Διαγραφή
  2. Στεργιος Ζαγκλαρας said

   Ιανουαρίου 28, 2017 στις 12:12 πμ
   Ο σωρασ ινε παυριοτησ ρε τι ινε αφτα που λετε;

   Μου αρέσει!

   Απάντηση

   Στεργιος Ζαγκλαρας said

   Ιανουαρίου 28, 2017 στις 12:24 πμ
   Διορθοσει
   Πατριοτησ

   Διαγραφή
 10. αυτοσ ο ζουγκλαρας παλι ποιος ειναι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στέργιος Ζαγκλάρας said
   Μαΐου 15, 2016 στις 10:42 πμ Σιχαμερέ γυμνοσάλιαγκα, χυδαίε υβριστή, άρρωστε βρωμόγερε, αποπνέεις σκατίλα και πτωμαΐνη.

   Στέργιος Ζαγκλάρας said
   Μαΐου 15, 2016 στις 11:25 πμ “..ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ ΩΡΑΣ,ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ,
   ΤΗΣ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟΦΙΛΕΛΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΑΙΣΧΡΟΤΗΤΟΣ…”
   “..ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΥΤΑΝΟΚΟΛΑΣΜΕΝΟΝΑΖΙΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ..” “..ΚΟΥΛΗΣ Ο ΜΑΛΑΚΟΥΛΗΣ..”
   “..ΟΛΗ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΠΑΣΟΚΟΝΟΥΔΟΥΛΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ..”
   “.. Η ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟΚΡΑΤΙΑ..”


   Στέργιος Ζαγκλάρας said
   Μαΐου 15, 2016 στις 11:53 πμ Ρε παππού, ο πόλεμος τελειωσε πριν 75 χρονια, με το ένα πόδι στον τάφο είσαι και αφοδεύεις
   από το στόμα συνεχεια, άντε σκάσε και γίνε άνθρωπος, προσποιήσου τουλάχιστον, φρικιό.


   Στέργιος Ζαγκλάρας said
   Μαΐου 15, 2016 στις 11:28 πμ Αίντε πάλι μια από τα ίδια, όλα σου μα όλα σου τα σχόλια απευθύνονται σε μένα με το ίδιο υβρολόγιο
   όπως πάντα. Είμαι τούρκος, γερμανός, σλάβος, τώρα και αλβανός, αλλά δεν είμαι Έλληνας!
   Ενώ εσύ ο βούλγαρος είσαι Έλληνας!
   Ο λόγος για την εμμονικη σου αυτή δυστροπία, είναι κατά πρώτον γιατί έχεις φάει μεγάλο παπάρι
   εκ μέρους μου και σε τσούζει, κατά δεύτερον γιατί κανείς, μα κανείς δεν σου μιλα!
   Είσαι η μαύρη προβατίνα του blog, ποτέ δεν είπες κάτι θετικό για κανέναν και για τίποτα,
   παρά παραμιλάς και βρίζεις όλους τους σχολιαστές για τα πιστεύω τους.
   Ενώ εσύ προσκυνημένη κατίνα κατέχεις την απόλυτη αλήθεια!
   Ασφαλώς έχεις και το σύνδρομο της κατωτερότητας, γιατί έτσι όπως είσαι φτιαγμένος κακομούτσουνος
   και ερμαφρόδιτος, οι περισσότεροι θα αυτοκτονούσαν, εσύ επέλεξες να είσαι κακός!
   Χα..χα..χα.. μα δεν σε φταίω εγώ ρε γυμνοσάλιαγκα για αυτό που είσαι, κουραμπιέ.

   Στέργιος Ζαγκλάρας said
   Μαΐου 15, 2016 στις 12:03 μμ Υποψιάζομαι ότι σε ταΐζουν ακόμη οι γονείς σου για να σπουδάζεις στο London ****.
   Αλλά όταν θα αρχίσεις να εργάζεσαι, να ξέρεις, αυτά που θα κερδίζεις τον μηνα, ή στους
   δυο μήνες μάλλον, αυτά τα κερδίζω εγώ την ημερα.
   Έτσι για να ξεχωρίσουμε τις θέσεις μας, δεν θα αναφερθώ για τις κοινωνικές μας δραστηριότητες και θέσεις,
   γιατί εκεί η διαφορα μας είναι ακόμη μεγαλύτερη, εγώ κάνω κοινωνικό έργο, ενώ εσύ ζεις για να τρως
   και να χέζεις από πίσω και από το στόμα, άθλιε

   http://pytheas-hmerologioporeias.blogspot.com/2016/05/blog-post_15.html

   Διαγραφή
  2. αχαχαχα

   Ο Ζαγκλαρας, ο Ψωλαρας... ο πηδηκουλας...που πηδαει Χριστους και Παναγιες...αλλα για να περασει την πορτα του σπιτιου του σκυβει γιατι τον εμποδιζουν να περασει τα κερατα του...

   Ενα σκουπιδι, ενα ανυπαρκτο, ασημαντο, τιποτενιο, κομπλεξικο ανθρωπακι που θελει να αισθανθει οτι ειναι καποιος βριζοντας τα ιερα και τα οσια 2.5 δισεκατομμυριων ανθρωπων

   Φτυστε τον οπου τον βλεπετε.

   ΦΤΟΥ ΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥ !!!!

   Διαγραφή
  3. Ευχαριστώ πολύ για την αναδημοσίευση σχολίων μου, φαίνεται
   καθαρά ποιος αποπνέει σκατίλα και κολυμπάει στον βόθρο!
   Χα..χα..χα..γουστάρω της έμμονικές σας προσπάθειες να με
   πληγώστε με παλιά μου σχόλια, αλλά κατορθώνετε το αντίθετο!
   Συνέχισε μαρίκα...

   Με φτιάξατε πάλι την μέρα χα..χα..
   για πες, όταν παραμιλάς, ανοιγοκλίνει το σουφρίδιο σου?

   Διαγραφή
  4. ΝΑΖΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΛΟΥΜΠΕΣ 6
   Σαν σήμερα εκοιμήθη η Κυρά της Ρω. Η Μάνα του Έθνους: Εις τα βάθη της καρδιάς μου των ματιών σου η Βολή.

   Posted by olympiada στο Μαΐου 13, 2016

   Περικλης said
   Μαΐου 13, 2016 στις 1:35 μμ Ψηφοφορα της Νουδουλας για το ρουσφετι
   Υπαρχουν οι Ελληνες που μας γεμιζουν περηφανια και οι «Ελληνες» που μας γεμιζουν ντροποι,οπως τα κομματοσκυλα της Νουδουλας σας….

   Απάντηση

   Στέργιος Ζαγκλάρας said
   Μαΐου 13, 2016 στις 1:38 μμ Έτσι κεφτέ, εκεί σε παίρνει παλιοκοτα, να την βγαίνεις
   σε ευγενικές κυριες και να κανεις το θεριό, άθλιε πανιβλακα.

   Περικλης said
   Μαΐου 13, 2016 στις 1:41 μμ Ποιος ασχολειται με σενα ρε ψευτομαγκα εκ του ασφαλους;
   Η Δυσπιστη ειναι κομματοσκυλο της Νουδου και παιρνει οτι της αξιζει.


   Στέργιος Ζαγκλάρας said
   Μαΐου 13, 2016 στις 1:47 μμ Έχεις την φωτογραφία μου, να σε δώσω και το όνομα του ξενοδοχείου που θα μένω,
   ή δώσε εσύ διεύθυνση να βρεθούμε και να το συζητήσουμε, σε υπόσχομαι
   αν με ζητήσεις συγγνώμη, δεν θα πάθεις τίποτα, περιμένω …

   Περικλης said
   Μαΐου 13, 2016 στις 1:57 μμ Αυτος ο κολογερος στη φωτογραφια εσυ εισαι η μηπως ειναι καμια φωτογραφια απο καποιον που προσπαθεις να γελοιοποιησεις;
   Ρε νουμερο εε νουμερο,πολυ ασχοληθηκα μαζι σου,εγω δεν προκειται να σου ξανα απαντησω,συνεχισε να βριζεις εσυ,να δειχνεις ποσο ανανδρος εισαι και ψευτομαγκας,πισω απο την ασφαλεια και την ανωνυμια του ιντερνετ.
   Και μην ποσταρεις πανω στα σχολια μου και τα βρωμιζεις.

   Στέργιος Ζαγκλάρας said
   Μαΐου 13, 2016 στις 7:46 μμ Αυτός ο «κολογερος» που λες,
   μπορεί να σε δέρνει και να σε γ*μ* 8 ώρες 8 μέρες την βδομάδα, κεφτέ.

   Περικλης said
   Μαΐου 13, 2016 στις 1:38 μμ Ψηφοφορα της Νουδουλας για το ρουσφετι
   Καθε φορα που σας βλεπω να παριστανετε τους πατριωτες ολους εσας,εγω βαζω τα γελια!
   Αυτοι ειστε

   Απάντηση

   Περικλης said
   Μαΐου 13, 2016 στις 1:44 μμ Ψηφοφορα της Νουδουλας για το ρουσφετι
   Τι εννουσανε οι νεολαιοι της Νουδουλας,οταν τραγουδουσανε εν χορο Γερουν γερα;;

   Τολματε και μιλατε εσεις οι διαχρονικα δοσιλογοι,για πατριωτισμο…..
   Απάντηση

   Στέργιος Ζαγκλάρας said
   Μαΐου 13, 2016 στις 7:50 μμ Γιατί ρε κεφτέ την βγαίνεις μονο σε ευγενικές γυναίκες?
   Είσαι μήπως ζούλα μπινεκλα? Για πες.

   Διαγραφή
  5. αντε ψοφα ρε σε καμια τρυπα να ξεβρωμισει η πλαση απο σενα σιχαμα

   Διαγραφή
  6. Χαίρομαι την ζωή και τους κόπους μου με όλα τα αγαθά γύρω μου, πρωτίστως
   είμαι ευτυχής και υγιείς, με τα λεφτά βέβαια, δεν τα αγοράζεις όλα,
   αλλά κάνεις την ζωή σου καλύτερη
   Εσύ τσέτουλα βράζεις μέσα στα σκατά σου έχοντας μίσος και φθόνο για ανθρώπους
   που ΔΕΝ γνωρίζεις, είμαι βεβαίως αν γνωριζόμασταν όσο και αν απέχουν τα πιστευω μας,
   θα γινόμασταν (θα ήθελες, αν εκπληρούσες τα κριτήρια) τα καλύτερα φιλαράκια.

   Γιατί ο Ζαγκλάρας είναι ευγενικός, γεναιόδωρος, φιλικός με χιούμορ και αυθεντικός!

   Διαγραφή
 11. Στέργιος Ζαγκλάρας said
  Μαΐου 14, 2016 στις 12:26 μμ Ο πόλεμος τελείωσε πριν 75 χρονια γελοίε, ο πατέρας μου ήταν παιδί τότε,
  τι σχέση και ευθύνη να έχω εγώ και η Χρυσή Αυγή?
  Επίσης οι κομμουνιστοσυμμορίτες έκαναν και κάνουν περισσότερα εγκλήματα από τους γερμανούς.
  Αν υπάρχει κάποια συμπάθεια από στελέχη της Χρυσής Αυγής για τους Ναζί, αυτό έχει να κάνει με το κόμμα τους
  και την διακυβέρνηση της χώρας τους πριν από τον πόλεμο, *** δεν υπάρχει κανείς που υμνεί εγκλήματα, αυτό
  το κάνουν μονο τα κομμούνια που ακόμη και σήμερα σχολιάζουν υπέρ, για τον Μελιγαλά, καθυστερημένε.
  Πες ελευθερα την γνώμη σου, αλλά μη βρίζεις, προσπάθησε να συμπεριφέρεσαι σαν άνθρωπος
  μεταξύ ανθρώπων, η διαφορετικότητα είναι δικαίωμα και πλούτος Δεν θέλω να αναφέρεσαι σε μένα μωρή εμμονικη πόρνοβουλγάρα, αίντε στο διάλα φρικιό.Καλαταβες δεν θέλω να αναφέρεσαι σε μένα μωρή ξεχειλωμένη εμμονικη πόρνοβουλγάρα,
  αίντε στον αμπντούλ σου να σε φερμάρει φρικιό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και πάλι ευχαριστώ για την αναδημοσίευση, αλλά έχω μια απορία, αν θέλεις με απαντάς, μπερδευτηκα και δεν μπορώ να καταλάβω, το σχόλιο αυτό που ανέβασες και απευθύνεται σε
   έναν εμμονικό πούστη στο μυαλό, είναι κατά την γνώμη σου αρνητικό για μένα ή θετικό?
   Εγώ πάντως το καταλαβαίνω σαν μια ειλικρινή αντίδραση, ένα ξέσπασμα κατά του κιναιδου.

   Διαγραφή

  2. Στέργιος Ζαγκλάρας said
   Μαΐου 11, 2016 στις 11:27 πμ Καραγκιόζη σκοταδιστή και δεισιδαίμονα, δούλε εβραίων και σατανάδων, ζήσε
   την κόλαση σου επί της γης και στον άλλο κόσμος, όπως και οι ισλαμιστές με τις
   72 παρθένες, έτσι και εσύ θα ζεις στον παράδεισο που οι απατεώνες της ανθρωπότητας
   οι αισχροί ιουδαίοι ζωγράφισαν αυτή την αηδία που προσκυνάς, καλικάντζαρε.
   Και γιατί γράφεις αυτά τα ακαταλαβίστικα παπαδίστικα?
   Για να δείξεις ότι κατέχεις το πνεύμα που αναδύει από την χέστρα που έχεις για γκλάβα?
   Χμμ μάλλον, πιστεύω, για να με σνομπάρεις με κάτι που απεχθάνομαι, μάλλον,
   είσαι τόσο διαστραμμένος νους, που έτσι άρρωστα σκέφτεσαι!
   Δεν βαριέσαι μωρέ, φάγε την τυρόπιτα σου τώρα (αν έχεις δόντια) και στην άλλη
   την ζωή, χαρές και πανηγύρια, και δε με λες ρε παιχνιδιάρη, ο παράδεισος των
   εβραιοχριστιανών συνορεύει με τον παράδεισο των ισλαμιστών? όχι τίποτα άλλο,
   αλλα να, να δανείζεσαι καμια παρθένα και εσύ, φουκαρά!

   Στέργιος Ζαγκλάρας said
   Μαΐου 11, 2016 στις 11:31 πμ Χμμ, ξέχασα το σπουδαιότερο, χέζω τον αλλάχ
   και κατουρώ τον γιαχβέ σου εβραϊκό γίδι.

   Διαγραφή
  3. Χα..χα..χα..χα.. δεν το θυμάμαι αυτό, πήγαινα να δώσω τα ευσημα στον συγραφέα,
   μετά κατάλαβα ότι εγώ το έγραψα, έλα πες μου τώρα και μη με βασανίζεις, αυτό το
   σχόλιο, όπως και προηγούμενα, τα ανεβάζει για να με σνομπάρεις ή για να με στηρήξεις?
   Από μένα χίλια ευχαριστώ, συνέχισε!

   Διαγραφή

 12. Στέργιος Ζαγκλάρας said
  Μαΐου 10, 2016 στις 4:58 μμ Ποτέ δεν άκουσα από κανέναν χρυσαυγίτη «..όταν γίνουμε κυβέρνηση..»
  Η Χρυσή Αυγή δεν έχει πολιτικούς για να κυβερνήσουν, αλλά στρατιώτες
  παλικάρια μπροστομαχους που μάχονται για την πατρίδα, χλεχλέ.
  Όταν μιλάς να βγάζεις τα δάκτυλα σου from down there, γιατί βρωμάς κουκουδίστικη σκατίλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ο ΖΑΓΚΛΑΡΑΣ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΛΕΦΤΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΒΟΛΒΟ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟ ΜΕ ΣΚΑΤΑ ΕΝΑ ΠΡΑΜΑ ΣΑΝ ΤΟΝ ΜΠΑΤΙΡΟΓΥΦΤΟ
  ΜΗΝ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΣΚΑΣΕΙ ΘΑ ΠΑΘΕΤΕ ΑΣΦΥΞΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΧΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολλές φορές μιλώ στο τηλ με ανθρώπους από διάφορες εταιρείες που
   δεν έχω συναντήσει και μέσω της συνομιλίας προσπαθώ να σχηματίσω
   μια εικόνα του συνομιλητή μου, για σένα έχω να πω.

   Είσαι της τρίτης ηλικίας, φαφούτης, σκελετωμένος, ζης μέσα στην μιζέρια,
   δεν έχεις φίλους και οι συγγενείς σου σε κάνανε πέρα και η μόνη σου διασκέδαση
   είναι να βρίζεις, όχι βέβαια στους ανθρώπους κατάματα γιατί θα έτρωγες καρπαζιές,
   αλλά μέσω της ανωνυμίας στα σάιτ.

   Δεν στηχίζει τίποτα να είσαι ευγενικός και να πεις δύο καλές κουβέντες, για σκέψου!

   Διαγραφή
  2. ΔΕΝ ΜΟΥ ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΝΑ ΣΕ ΠΑΤΗΣΩ ΜΕ ΤΗΝ ΦΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΧΩΣΩ ΠΑΛΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΒΟΥΝΙΑ ΑΠ' ΟΠΟΥ ΒΓΗΚΕΣ

   Διαγραφή
  3. Σε καταλαβαίνω, ζεις μέσα στην κόλαση, κουράγιο, στην άλλη την ζωή όμως ε?
   Αλλά με τόσα βρισίδια και κακία, θα σε έχει στα κάρβουνα ο εκδικητικός ασιάτης θεός σου!
   Κόλαση στην γη, κόλαση και στην αλλά ζωή, γιατί άραγε? Λες να φταίει το αλέξη,
   ή ο κυριάκος? Mαλον οι άθεοι φταίνε, έτσι δεν είναι?

   Διαγραφή
  4. ΕΞ' ΙΔΙΩΝ ΚΡΙΝΕΙΣ ΤΑ ΑΛΛΟΤΡΙΑ...
   ΕΓΩ ΔΕΝ ΜΠΗΚΑ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΝΑ ΚΟΚΟΡΕΥΤΩ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΟΥ ΟΥΤΕ ΝΑ ΒΡΙΣΩ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΑΙΞΩ ΓΑΜΙΑΣ
   ΠΑΡΕ ΤΟ ΒΟΛΒΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΤΑ ΚΑΙ ΓΑΜΗΣΟΥ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΙΑΤΣΑ ΠΟΥΣΤΑΡΑΔΩΝ ΣΚΑΤΑΝΘΡΩΠΕ

   Stergios Zaglaras14 Αυγούστου 2018 - 10:02 π.μ.

   Δεν ξέρω τι κάνουν οι δωδεκαθεϊστές, αλλά εγώ σαν άθεος με σεβασμό στα σεβασματα
   των προγόνων μας, όταν ακούω για χριστιανισμό και χριστό, απλώνει ο
   παντελής μου σκεφτόμενος την μελαχρινή κωλάρα της μαρίας


   Διαγραφή
  5. ΤΟ 2016 ΗΤΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ & ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
   ΤΟ 2017 ΗΤΑΝ ΜΕ ΤΗ Ν,Δ & ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΔΩΝΙ
   ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

   [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[


   Στέργιος Ζαγκλάρας said

   Απρίλιος 20, 2016 στις 5:59 μμ
   Δηλαδή άμα δεν ανοίγει κυριακές είναι κάτι καλο?
   Θα μου πεις βεβαια, ε κυριακή είναι, η ημερα του κυριου!
   Ο κόσμος πρέπει να πάει και στην εκκλησία να ακούσει κάνα τροπάρι!

   Ρε σε τι κόσμο ζείτε ρεεεεεεεε!   Στεργιος Ζαγκλαρας said

   Φεβρουαρίου 1, 2017 στις 12:54 πμ
   Η νδ με τιν ανανεοση που γινετε συντωμα θα γινη
   εννα σοβαρω κωμα
   Με βλεπο να φεβγο απ τι χρυση αβγη κε να πιγενω στη νδ μαζι

   Διαγραφή
  6. ΡΕ ΣΕΙΣ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΡΟΙΔΟ ΝΑ ΓΕΛΑΜΕ ΠΟΥ ΘΑ
   ΒΡΕΙΤΕ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

   Διαγραφή
  7. Στεργιος Ζαγκλαρας said

   Φεβρουαρίου 1, 2017 στις 12:49 πμ
   Με τιν ελλαδα αλα μετον αδονι θανε καλιτερα τη λεσ κε συ ωρε μπεγιαρ;

   Διαγραφή
 14. ΠΩΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ
  ΕΤΣΙ ΟΛΟΥΣ ΓΕΜΑΤΟΥΣ ΨΩΡΑ
  ΚΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝΕ
  ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
  ΣΤΑ ΕΠΙΓΟΝΤΑ ΜΕ ΟΜΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ
  ΕΧΟΥΝΕ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Η ΨΩΡΑ
  ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Stergios Zaglaras14 Αυγούστου 2018 - 10:02 π.μ.
  Δεν ξέρω τι κάνουν οι δωδεκαθεϊστές, αλλά εγώ σαν άθεος με σεβασμό στα σεβασματα
  των προγόνων μας, όταν ακούω για χριστιανισμό και χριστό, απλώνει ο
  παντελής μου σκεφτόμενος την μελαχρινή κωλάρα της μαρίας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό δεν σε ενόχλησε ε? αλλά όπως είπαμε,
   "με την βοήθεια της παναγίας θα τον γαμήσουμε το jushua"
   ---------------------
   Ανώνυμος16 Αυγούστου 2018 - 10:55 π.μ.
   θεοι και θεες αδερφοι και αδερφες
   δωδεκαθεο
   της ποutsas

   Η ΦΡΑΣΗ "ΤΙ ΣΟΥ ΚΑΝΩ ΜΑΝΑ ΜΟΥ"

   ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑ

   ΤΟ ΕΛΕΓΕ ΣΤΗ ΡΕΑ ΤΗ ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΟΤΑΝ ΤΗΣ ΠΕΤΑΓΕ
   ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΞΩ

   Διαγραφή
 16. o zagklaras efuge
  nuxta apo ellada
  giati ton gamhsane
  duo boulgaroi kai
  toy rapsane to kwlo
  se nosokomeio
  epa8e megalh zhmia
  apo tote exei problhma

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μας την έπεσαν και οι βούλγαροι τώρα!
   Χα..χα..χα.. ρε συ τάταρε, το βράδυ όταν σούρχετε
   η γυναίκα από την πιάτσα σε μυρίζει σκατό ή σπέρμα στο στόμα?
   Χα..χα..χα.. έχει γεμησε πουτάνες βουλγάρες η Ελλάδα και μας την βγαίνει ο τάταρος

   Διαγραφή
 17. Ζαγκλαρα δεν υπαρχεις ...ιστορια για τον πουτσο εισαι... απο αλλον πλανητη


  Stergios Zaglaras16 Αυγούστου 2018 - 11:46 π.μ.

  Έχω μια ερώτηση να απευθύνω στα χριστιανόπουλα.

  Καλά οι Θεοί του Ολύμπου, ήταν ιδέες, η φύση και ίσως ίσως ακόμη και άνθρωποι
  από άλλους πλανήτες, δηλαδή ή δεν υπήρξαν ή είχαν μια μεγάλη τεχνολογία.

  Θέλω να ρωτήσω, με γενάται το ερώτημα, καλά ο χριστός είναι ιστορία για τον
  πούτσο, δεν υπήρξε, αλλά υπήρξε η μαρία η παρθένα ντε από το δεξί αυτί,
  η ερώτηση μου απλή αλλά και υπάρχουσα!

  Όταν έχεζε η εβραία μαρία, με τι σκούπιζε την κωλοτρυπίδα της?
  Με καμιά πέτρα? Με τα δάκτυλα? Με το τρύπιο φουστάνι της?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και για δεν απαντάς ρε χριστιανόπουλο κοτόπουλο? Πες δεν ξέρω, αν δεν ξέρεις,
   εγώ πιστευω σκούπιζε τα σκατά από την κωλοτρυπίδα της με το τρύπιο
   φουστανάκι της, αλλά μπορεί και με τα δύο δάκτυλα!

   Και πούσαι Υπάρχω και σας γλεντω! Χα..χα..χα..

   Διαγραφή
  2. ΑΦΟΥ ΕΙΣΑΙ ΒΙΤΣΙΟΖΑ ΜΩΡΗ ΖΑΓΚΛΑΡΩ ΚΑΙ ΣΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΤΟΥΖΕΣ ΚΑΘΗΣΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑ
   ΠΙΠΑ ΚΩΛΟ ΘΑ ΣΕ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ
   ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΑΘΕΕΣ ΠΟΥΣΤΡΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ. ΤΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΛΑ.
   ΚΡΕΑΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΡΕΑΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΖΟΥΜΙ ΣΑΣ ΜΕΝΕΙ...

   Διαγραφή
  3. ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΩΡΕ ΖΑΓΚΛΑΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΡΑΤΗ ΤΗ ΚΩΛΑΡΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΥΝΗΘΕΙΣ ΛΙΓΑΚΙ ΟΤΑΝ ΣΕ ΠΙΑΝΕΙ ΤΟ ΜΕΡΑΚΙ

   Διαγραφή
 18. th zhmia pou tou gamhsane
  oi boulgaroi to kwlo thn
  epa8e o zagklaras sta 17
  otan eboske ya probata
  auto einai gegonos apo
  tiw sukies einai oreino
  meros kai malista epeidh
  ton gamhsane oi boulgaroi
  den pantreuthke kai den
  kanw plaka milaw sobara
  eixe ginei tote 8ema

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. συνεδριαζουνε στα φωνια να του λενε τι θα γραφει του μπασταρδου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Εδώ έχουμε μια absurd κατάσταση, όπου τρία κακόμοιρα
  καλικαντζαράκια, με βρίζουν και διαμαρτύροντε γιατί βρίζω!
  Μα τι θέλετε ρε εβραιοπροσκυνημένα ζόμπι, να με βρίζετε και να σκύψω το κεφάλι?

  Σας μιλώ με ευγένεια και λογική και γινόσαστε ακόμη πιο επιθετικοί,
  νομίζω πρέπει να το τραβήξουμε στα άκρα, πάμε λοιπόν.
  Το δικό σας μοτίβο είναι ότι είμαι πούστης από την συκιά, οκ.

  Εγώ παρακάλεσα εχθές την μεγαλόχαρη να έρθει να με πάρει μια πίπα, δεν ήρθε,
  μάλλον ήταν σε κανα πάρτι με τα διαβόλια εκεί να την ξεχίζουν την σούφρα!

  Έχω λίγη δουλίτσα τώρα, αλλά μη μου στεναχωρηθείτε, εδώ θα είμαι να σας γαμώ
  και εσάς και όλο το εβραϊκό σας πιστευω κάθε μέρα ώσπου να εξαφανισθείτε η
  να μάθετε να σέβεστε τα σεβάσματα άλλων, πρωκτογεννημένα μουνιά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δίας
   Ελληνικά
   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

   SHARE
   Zeus1
   Ο Άντρακλας.
   “Βαρύ είναι το μπάσταρδο.”
   - Ο Κρόνος για την κοτρώνα που νόμιζε ότι ήταν ο Δίας.
   “Είναι ο μπαμπάς μου!”
   - Περίπου ο μισός πληθυσμός της Αρχαίας Ελλάδας για το Δία.
   “Θέλω διαζύγιο! Θα του πάρω τα πάντα!”
   - Η Ήρα στον Κούγια για το διαζύγιο της με το Δία.
   Ο πατέρας θεών και ανθρώπων, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία. Αποτελεί διαχρονικό σύμβολο αντρισμού και σεξ σύμπολ.

   ΙδιότητεςEdit
   Ο Δίας είναι γνωστός ως θεός των καιρικών φαινομένων και βασιλιάς του κόσμου. Λόγω όμως της προπαγάνδας των Δ.Ε. είναι ελάχιστα γνωστές οι άλλες του ιδιότητες:

   Προστάτης των ξενοπηδούντων συζύγων
   Προστάτης των εξώγαμων
   Προστάτης των πορνοστάρ
   Σεξουαλικές ορέξειςEdit
   Αν μη τι άλλο, αυτό για το οποίο είναι γνωστός ο Δίας είναι οι σεξουαλικές του ορέξεις, οι οποίες ήταν ακόρεστες από αρχών του κόσμου. Όλα του τα ανήθικα σχέδια τα εφάρμοζε σε θεές και θνητές. Είχε ιδιαίτερη προτίμηση στις μεταμφιέσεις και τα "παιχνιδάκια" με ρόλους. Περιέργως, η όρεξη του κοβόταν όταν έμπαινε στο σπίτι του, στον Όλυμπο. Σύμφωνα πάντως με πρόσφατες έρευνες αυτό οφειλόταν στην απίστευτη κρεβατομουρμούρα της γυναίκας του, Ήρας.

   Διαγραφή
  2. Η Άρτεμις είναι δίδυμη αδελφή του Απόλλωνα ο οποίος βγήκε τόσο καθυστερημένος που η Άρτεμις πρόλαβε και μεγάλωσε, αφού βοήθησε τη μάνα της τη Λητώ να τον ξεγεννήσει. Από μικρή φάνηκε πως θα γινότανε πολύ τσαούσα ως Θεά καθώς μάλωνε με όλα τα θεόπουλα του Ολύμπου χώρια που είχε και πολύ βρώμικη γλώσσα. Ο μπαμπάς της ο Δίας βρήκε μαζί της μεγάλο μπελά. Κάποτε που τον απείλησε πως θα οργάνωνε ένα ρέιβ πέρτυ με extasis στο Όλυμπο εκείνος τα χρειάστηκε και την πήρε στην αγκαλιά του και της είπε "ζήτα μου ό,τι θέλεις κι εγώ θα στο κάνω". Τότε εκείνη του ζήτησε να παραμείνει για πάντα παρθένα κι ο Δίας της είπε "καλά". Εκείνη όμως αμέσως το μετάνιωσε αλλά κατάλαβε πως ήταν πλέον αργά. Έτσι, όταν μπήκε στην εφηβεία και της τη βάρεσε η αγαμία, άρπαξε ένα τόξο και ξαμολύθηκε ξεβράκωτη στα δάση. Εκεί όποιος τη συναντούσε κι άθελά του έβλεπε τον κώλο της, του άναβε μια με το τόξο στον αδόξαστο και τον άφηνε σέκο. Αν δεν μπορούσε κάποιον να τον προφτάσει, έβαζε τον αδελφό της και τον κανόνιζε εκείνος. Έτσι περνούσαν τα χρόνια και τα δυο αδέλφια καθαρίσανε τόσο κόσμο, που ο θείος τους ο Άδης έτριβε τα χέρια του.

   Ύστερα, μια μέρα που περπάταγε προβληματισμένη μέσα στο δάσος, συνάντησε τον Δημοσθένη Βεργή, που λουζόταν σε μια λίμνη. Όταν τον είδε να βγαίνει από τη λίμνη κι αντίκρισε το παλαμάρι του, την πιάσανε αμέσως τα κλάματα. Επειδή όμως ήταν αδύνατο να συνουσιαστεί μαζί του, ιδρύσαν το κόμμα της "Ένωσης Οικολόγων" και έκτοτε ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της προστασίας της άγριας Πανίδας και Χλωρίδας της χώρας. Συνάμα ανέλαβε να προστατεύει κι όλα τα υπό εξαφάνιση ζώα της Ελλάδας. Έτσι όταν ο Ηρακλής καθάρισε το τελευταίο εναπομείναν λιοντάρι στη Νεμέα, ζοχαδιάστηκε τόσο πολύ που θέλησε να τον γδάρει και να φορέσει το πετσί του στο κεφάλι της. Όμως επειδή ο ήρωας δεν μάσαγε εύκολα, και κράταε και στα χέρια του ένα θανατηφόρο ρόπαλο, έκανε την υπόθεση γαργάρα και στη θέση του σκότωσε τον Ωρίωνα, που κάποτε την είδε γυμνή κι από τότε τζάζεψε.

   Μια άλλη φορά, που κάποιος βασιλιάς ξέχασε να της προσφέρει μια θυσία, του 'στειλε στη χώρα του ένα άγριο γουρούνι που του τα 'κανε λίμπα. Τόσο άγριο ήταν εκείνο το γουρούνι, που πέσανε πάνω του όλοι οι ήρωες της εποχής για να το κάνουνε ζάφτι.

   Για να γλιτώσουνε οι άνθρωποι απ' τη μανία της, της χτίσανε έναν τεράστιο Ναό πέρα στην Έφεσσο, που αμέσως χαρακτηρίστηκε ένα από τα Εννιά Θαύματα του Κόσμου. (Καθόσον τα θαύματα ήτανε "εννιά" κι όχι "εφτά" όπως διαδίδουν οι ανιστόρητοι).

   Διαγραφή
  3. Όλα αυτά τα θεατρινίστικα και χαριτωμένα που κράζεις αγαπητέ, κάνεις ένα σοβαρό λάθος!

   Οι Ολύμπιοι Θεοί δεν ήταν φυσικές οντότητες, παρά ιδέες που οι πρόγονοι μας εμπνευστείκαν για να κάνουν έναν καλύτερο τύπο ανθρώπου, και τα κατάφεραν, είχαν βέβαια τις ανθρώπινες αδυναμίες τους, όπως ακριβώς ήταν και είναι οι άνθρωποι, ρώτα την μάνα σου να σε πει πόσα τσιμπούκια έχει κάνει, αλλά όπως είπα, ήταν ιδές, η φύση και μαρμάρινα είδωλα!

   Και όπως καταλαβαίνεις, τα μάρμαρα δεν αλληλογαμιούντε!
   Αλλά, η μαρία ήταν θνητή, έχει ζήσει, όπως και οι άλλες πουτάνες αγίες (πραγματικές καραπουτάνες) έζησαν, η μαρία λόγου χάρη, ήταν ένα πουτανίδιο που γαμιόταν για μια φασολάδα, τα παιδιά από το παρθένο (χι..χι..) άπλυτο μουνί της, τα πέταγε όπως η ποντικίνα τα ποντικάκια της!

   Τι τα ψάχνεις τι τα γυρευεις, για μένα είναι καλύτερα ο ελέυθερος έρωτας, από την αγαμία που εκραζαν οι κομπλεξικοι πρωτοχριστιανοί μπροστάρη την μισοριξιά τον σαούλ, θα ανεβάσω σχετικό άρθρο φακτς.

   Τώρα μη σου πω και για τους κηφήνες καλόγερους, εκεί ντε που βγαίνουν οι άγιοι χα..χα.. τριτοκοσμικές καταστάσεις η απόλυτη ακολασία το κέντρο τον πουσταράδων!

   Διαγραφή
  4. Όσο και να χτυπιέσαι, συμφωνείς μαζί μου ότι Ολύμπιοι Θεοί
   ΔΕΝ έχουν υπάρξει, απλώς ήταν ιδέες που έγιναν αγάλματα είδωλα.
   Αλλά η μελαχρινή κωλάρα της παρθένας χα..χα..χα.. από το δεξί αφτί παρθένα,
   έχει υπάρξει, πως να το κάνουμε, τον έπαιρνε λάχανο και τον έβγαζε κουνουπίδι!
   Για μια φασολάδα άνοιγε τα μελαχρινά της μπούτια!

   Διαγραφή
  5. ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΛΕΣ;

   Διαγραφή
 21. Τι Πατερακης και Πσορας εδω εχουμε μεγαλο νουμερο και το ονομα αυτου Ζαγκλα'ρ.
  Εχουμε να ευθυμησουμε με αυτο το ψυχοπαθες υποκειμενο τα μαλα οπως λεει και ο ποποτας!! ααα χα χα χααααααα!!! Στην Συκια να πατε και να τον δειτε οπως καθε χωριο που εχει και εναν μαλακα ε αυτος ειναι ο εκπροσωπος Μαλακας της ορεινης Συκιας!!! μιλαμε για μεγαλο Νουμερο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή