Η συγκλονιστική προφητεία του Αγίου Κοσμά για τον φοβισμένο πρωθυπουργό

Είναι μια από τις πλέον συγκλονιστικές προφητείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, η οποία φωτογραφίζει τόσο την εποχή μας, όσο και τα συμβαίνοντα στη χώρα μας.


Λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «..Τότε θά σάς βάλουν μεγάλους φόρους οι Ευρωπαίοι. Θά βάλουν φόρους καί στά παράθυρα καί στά χωράφια. Θά ξεκινήσουν νάρθουν γιά νά εισπράξουν τους φόρους. Δέν θά προφθάσουν όμως, γιατί θά γίνει πόλεμος…».

Στο περιοδικό «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» διαβάζουμε: Ο Άγιος Κοσμάς είπε: » Οί Τούρκοι θά ξανάρθουν μέχρι τό Ντουγρί!… «Επειδή όμως τοποθεσίες μέ τό όνομα «Ντουγρί» υπάρχουν καί σέ άλλα μέρη της Πατρίδος μας, δέν έδωσα καί τόση σημασία… Όταν π. Κωνσταντίνος Γιολδάσης ύπηρετούσε ως διάκονος εις τόν Ιερόν Ναόν της Ζωοδόχου Πηγής, Αγρινίου, σέ μιά συζήτηση, μού απεκάλυψε, ότι πρόκειται γιά τό Ντουγρί Τριχωνίδος, άρχισα νά ερωτώ…

Επισκέφθηκα γέροντας της περιοχής μας καί δή τής ορεινής Τριχωνίδος, καί άκουσα, σχεδόν τά ίδια, μέ αυτά πού μού διηγήθηκε ό κ. Μιχαήλ Γιολδάσης, κάτοικος Αγίας Βαρβάρας.

Ό κ. Μιχαήλ Γιολδάσης επί λέξει είπε:


«Όταν ήμουν στό δημοτικό Σχολείο ή γιαγιά μου και ό πάππους μου, μού μιλούσαν γιά τόν «Άγιο Παπουλάκη» πού πέρασε καί άπό τό χωριό μας. Ό Παντελής Καρόπουλος, ή Ζάρας, μας διηγείτο γεγονότα καί λόγια τού «Αγίου Παπουλάκη» που κι εκείνος τά ήκουσε από τόν παππού του, που ήταν αυτήκοος μάρτυς τών λόγων τού Αγίου Κοσμά, νέος τότε.

Έλεγε λοιπόν ότι:

Κάποτε κατεβαίνοντας από τό χωριό του, Μέγα Δένδρο, ό Άγιος Κοσμάς έφθασε στην Παραβόλα. Διψασμένος, ζήτησε από τους κατοίκους της Παραβόλας λίγο νερό νά ξεδιψάσει…

Οι Παραβολιώτες όμως δέν τού έδωσαν νερό από εκείνο που έπιναν, αλλά νερό από μία στέρνα… Ό Άγιος δέν τό γεύτηκε καί είπε:– Νερό νά μήν έχετε. Στά πόδια σας είναι τό νερό. Στά πόδια σας είναι το νερό, κι΄ εσείς δέν θάχετε δικό σας νερό. Κοίταξε κατά τη λίμνη καί τά βουνά ό Παπουλάκης καί είπε : » Νερό, Νερό…»Έφυγε διψασμένος καί προχώρησε καί έφθασε στην Ντέμη, τό σημερινό χωριό Καινούριο.

Κάθισε κάτω από ένα Πλάτανο μεγάλο. Οι κάτοικοι τού προσέφεραν νερό. Κάλεσε τότε τους Έλληνας τού χωριού νά έλθουν νά τους μιλήσει… Όμως, ήλθαν λίγοι…

Απορημένος τους ρώτησε:
– Γιατί δέν έρχονται καί οι άλλοι; καί τού απάντησαν:
– Άγιε Παπουλάκη φοβούνται μήπως ό Ντέμ, ή Άντέμ αγάς, που είναι εδώ, όταν μας δεί μαζεμένους θά μας κόψει ( τα κεφάλια )…
Τότε ό Άγιος Κοσμάς τους βεβαίωσε, ότι ό Ντέμ αγάς έφυγε απ’ εδώ καί βρίσκεται στό Ζαπάντι. Καί πρόσθεσε ο Άγιος:
– Θά ξανάρθουν οι Τούρκοι…

ΟΙ ΔΥΟ ΧΩΡΕΣ

Έν τω μεταξύ συγκεντρώθηκαν οι κάτοικοι καί ό Άγιος Κοσμάς τούς μίλησε καί τούς δίδαξε… Όταν τελείωσε τό Θείο λόγο του, οι κάτοικοι τόν ερώτησαν.

– Πότε, άγιε Παπουλάκη, θάρθουν οι Τούρκοι εδώ;
Κι΄ εκείνος απάντησε, βάζοντας μία εικόνα της Παναγίας μέσα στην κουφάλα τού Πλατάνου.
– «Όταν θά ξεραθεί αυτός ό Πλάτανος καί θά σμίξουν οι δυό χώρες, τότε οι Τούρκοι θάρθουν ατουφέκιστοι καί θά πιουν καφέ στό Ντουγρί».
-Καί πότε, Άγιε τού Θεού, θά σμίξουν οι δυό χώρες, καί ποιές είναι αυτές;
– «Σας είπα ότι, όταν ξεραθεί καί κοπεί ό πλάτανος καί σμίξουν οι δυο χώρες. Οι δυο χώρες είναι τό Βραχώρι καί ό τόπος πού πατάμε τώρα (ή Ντέμη). Τότε θά σάς βάλουν μεγάλους φόρους οι Ευρωπαίοι. Θά βάλουν φόρους καί στά παράθυρα καί στά χωράφια. Θά ξεκινήσουν νάρθουν γιά νά εισπράξουν τους φόρους. Δέν θά προφθάσουν όμως, γιατί θά γίνει πόλεμος…».

Έδώ καί αρκετά χρόνια τό 1974, ό πλάτανος ξεράθηκε… Οι κάτοικοι τού Καινούριου (Ντέμη), καλύπτοντας τό ρέμα, στην όχθη τού οποίου ήταν ό πλάτανος, έκοψαν τίς ρίζες τού δένδρου καί έριξαν τσιμέντα. Φυσικό ήταν, ό πλάτανος νά ξεραθεί, όποτε τόν έκοψαν…

Δίπλα ακριβώς από τόν πλάτανο καί τό ρέμα, κάποιος κάτοικος τού χωριού επονομαζόμενος Τασούλης, ανήγειρε τό σπίτι του καί στό ισόγειο άνοιξε καφενείο. Όταν έκλεινε αργά τό βράδυ τό καφενείο, γιά νά ανέβει στό σπίτι του, έβλεπε μία σκιά νά περιφέρεται, στον τόπο εκείνο. Κατ’ αρχάς φοβήθηκε…

Όταν τού είπαν, ότι έδώ ό Άγιος Κοσμάς στάθηκε καί ομίλησε, συγκινημένος καί εκδηλώνοντας την ευλάβεια του προς τόν Άγιο, έκτισε ένα εικόνισμα, ή Προσκυνητάρι καί έβαλε μέσα τήν εικόνα τού Αγίου Κοσμά. Άπό τότε δέν είδε ξανά τήν σκιά!!! Σήμερα τό καφενείο τό έχουν τά παιδιά του.

Τό δεύτερο «σημείο» τό όποιο έδωσε ό Άγιος Κοσμάς είναι

«Όταν θά ενωθούν οι δυό χώρες, Βραχώρι καί Ντέμη…».

Ήδη μέ τό σχέδιο «Καλλικράτης» τό Αγρίνιο καί τό Καινούριο (Ντέμη) έχουν γίνει ένας δήμος.

«Οι δύο χώρες, ενώνονται»!!!

Άλλοι γέροντες προσθέτουν στην ανωτέρω προφητεία τού Αγίου Κοσμά καί τούτα τά λόγια του:
«Αυτά θά γίνουν όταν θά είναι τά τέσσαρα 7, τά 3 Κ, καί ένα Π».

Προσθέτουν ακόμη οι Γέροντες, ότι ό Άγιος Κοσμάς είχε μαζί του τρία πράγματα: Ένα σκαμνάκι, στό όποιο ανέβαινε νά ομιλήσει, ένα σακούλι (που είχε μέσα βιβλία), καί ένα Σταυρό, τόν όποιο έστηνε καί κάτω άπό τή σκιά του ομιλούσε… Τά προφητικά λόγια τού Αγίου είναι φοβερά καί συγκλονιστικά! Τό δικό μας χρέος είναι νά ετοιμαζόμαστε, διότι «ό καιρός συνεσταλμένος έστι» καί «αί ήμερα πονηρά είσί…».

Σημειώσεις

Πράγματι η Παραβόλα, μέχρι πρότινος δέν είχε νερό…

Ό Δήμαρχος κ. Βασίλειος Καπέρδας, προέβη εις γεώτρηση εις τήν Παραβόλα, καί βρήκε ολόκληρο «Ποτάμι» νερό. Όχι μόνο εις ποσότητα άλλα καί εις άρίστη κατάσταση καί ποιότητα.

Άπό ευγνωμοσύνη προς τόν Άγιο Κοσμά, έκτισε εκκλησάκι εις τό «Ονομα τον Αγίου. Πόσον φωτισμένη και όντως αληθινή υπήρξε ή προφητεία τον Αγίου μας: «Κάτω άπό τά πόδια σας είναι ποτάμι νερό»!

Πηγή: Περιοδικό «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» πού εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλοακαρνανίας. Τεύχ. 14 τού 2010
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

22 σχόλια :

 1. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο μεγάλος της Εκκλησίας και του Έθνους μας

  Στις 24 Αυγούστου η αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Νεομάρτυρος, Εθνομάρτυρος και Ισαποστόλου αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Μιας μεγάλης προσωπικότητας, η οποία σημάδεψε με την παρουσία της και τη δράση της την πορεία της Εκκλησίας και του Γένους μας, σε μια από τις δυσκολότερες φάσεις της ιστορικής τους πορείας. Αλλά στις δύστηνες μέρες που περνάμε, πάψαμε να ατενίζουμε ψηλά και να βλέπουμε τα φωτεινά ορόσημα, που μας οδήγησαν και που μας οδηγούν στην εκκλησιαστική και εθνική μας πορεία. Ένα τέτοιο φωτεινό ορόσημο, υπήρξε και ο άγιος Κοσμάς, τον οποίο θέσαμε (και αυτόν) στο περιθώριο, με αποτέλεσμα να απολέσουμε τελικά τον προορισμό μας και να περιπλανόμαστε σε αδιέξοδους ατραπούς. Πηγαίνοντας, όμως, κόντρα στη «λογική» αυτής της εξωφρενικής περιθωριοποίησης, εμείς θέλουμε να τους τιμούμε, και η μικρή αυτή εργασία μας, αυτό το σκοπό θέλει να εξυπηρετήσει. Η μικρή μας αυτή αναφορά στον άγιο Κοσμά, είναι ένα ελάχιστο δείγμα, ότι υπάρχουν και εκείνοι που τον τιμούν!

  ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΔΩ : https://www.pemptousia.gr/2012/08/agios-kosmas-o-etolos-o-megalos-tis-ek/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θείας πίστεως διδασκαλία,
   κατεκόσμησας τὴν Ἐκκλησία,
   ζηλωτὴς τῶν Ἀποστόλων γενόμενος
   καὶ κατασπείρας τὰ θεία διδάγματα,
   μαρτυρικῶς τὸν ἀγῶνα ἐτέλεσας.
   Κοσμᾶ ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε,
   δωρήσασθαι ἠμιν τὸ μέγα ἔλεος

   Διαγραφή
  2. ****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

   Διαγραφή
 2. Άντε πάλι μια απ τα ίδια, με τα είπαμε δεν τα είπαμε?
  Ο κυριoς αυτός ήταν κάργα ανθέλληνας
  (ασφαλώς για αυτό έγινε και άγιος) και φιλότουρκος!
  Άκου τι λέει ρε Έλληνα και φρίξε, πολύ σίχαμα σε λέω!

  «Και εγώ αδελφοί μου, όπου αξιώθηκα και εστάθηκα εις αυτόν
  τον άγιον τόπον τον αποστολικόν, δια την ευσπλαχνίαν του
  Χριστού μας, εξέταξα πρώτον δια λόγου σας και έμαθα πώς
  με την χάριν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού, δεν
  είσθενε Έλληνες, δεν είσθενε ασεβείς, αιρετικοί, άθεοι,
  αλλ’ είσθενε ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί…».

  «Τριακόσιους χρόνους μετά την Ανάστασιν του Χριστού μας έστειλεν
  ο Θεός τον άγιον Κωνσταντίνον και εστερέωσε βασίλειον χριστιανικόν·
  και το είχαν χριστιανοί το βασίλειον 1150 χρόνους. Ύστερον το
  εσήκωσεν ο Θεός από τούς χριστιανούς και έφερε τον Τούρκον
  και του το έδωσε (το Βυζάντιο) δια ιδικόν μας καλόν, και το
  έχει ο Τούρκος 320 χρόνους. Και διατί έφερεν ο Θεός τον
  Τούρκον και δεν έφερεν άλλο γένος; Δια ιδικόν μας συμφέρον·
  διότι τα άλλα έθνη θα μας έβλαπτον εις την πίστιν, ο δε Τούρκος
  άσπρα (χρήματα) άμα του δώσης κάμνεις ο,τι θέλεις. Και δια να
  μη κολασθώμεν, το έδωσε του Τούρκου, και τον έχει ο Θεός τον
  Τούρκον ωσάν σκύλον να μας φυλάει».

  Η πάλαι ποτέ υπερήφανη Ελλάδα των φιλοσόφων, των ποιητών και
  των επιστημόνων κατάντησε να θεωρεί σήμερα τον περιφερόμενο
  μοναχό ως τον «μεγαλύτερο των Ελλήνων» και διδάσκαλο του
  Γένους, που δίδασκε: «Άκουσε, παιδί μου, να σου ειπώ.

  Η τελεια αγάπη είναι να πουλήσης όλα σου τα πράγματα, να τα
  δώσης ελεημοσύνη και να πηγαίνης και εσύ να εύρης κανένα
  αυθέντη να πουληθής σκλάβος. Και όσα πάρης, να τα δώσης όλα.
  Να μην κρατήσης ένα άσπρο (νόμισμα). Ημπορείς να το κάμης αυτό,
  να γίνης τέλειος;».

  Εμετός!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εεεπ παλι εδω ειναι ο Μαλακας ο Ζαγκλαρας? Γειασου ρε μαλακα Ζαγκλαρα καλα που εχουμε κι'έσενα κοπριτη και γελαμε λιγο με τις μαλακιες σου

   Διαγραφή
  2. Τέτοιες ωραίες ευγενικές κουβεντούλες,
   ΜΌΝΟ ένας χριστιανός μπορεί να εκφέρει.

   Μια αίρεση από τον εβραϊκό βόθρο,
   μόνο έτσι μπορεί να εκφράζεται!

   Διαγραφή
  3. η δικη σου η θρησκεια ποια ειναι
   αφου οπως γραφεις οι χριστιανοι σου φερνουν εμετο και οι εβραιοι ειναι βοθρος

   Διαγραφή
  4. Είμαι άθεος, αλλά σαν Έλληνας σέβομαι τα σεβάσματα των προγόνων μας και σαν
   γνώστης της ιστορίας μας μισώ τον χριστιανισμό (όχι τους χριστιανούς) για
   τα εγγληματα κατά της Ελλάδας και κατά επέκταση όλου του πλανήτη.

   Διαγραφή
  5. ΚΑΛΑ ΕΙΣΑΙ ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΑΣ ΖΑΓΚΛΑΡΑ. ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΛΕΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΤΟ ΣΑΚΑΤΑΜΕΝΟ ΣΟΥ ΒΡΩΜΙΚΟ ΜΥΑΛΟ ΝΑ ΔΙΑΛΑΛΕΙΣ ΟΤΙ ΣΑΝ ΑΡΧΑΙΟ-ΕΛΛΗΝΑΝ ΕΙΣΑΙ ΠΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΛΠ. ΤΩΡΑ ΤΙ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΛΕΣ ΡΕ ΜΑΛΑΚΑ? ΛΕΓΕ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΕΜΕΙΣ ΓΕΛΑΜΕ ΝΟΥΜΕΡΟ Ε ΝΟΥΜΕΡΟ.....ΠΟΥΦ ΠΟΥΦ

   Διαγραφή
 3. Μα δε μπορώ να καταλάβω τι τον μπούτσο μου Έλληνες είστε ρε χέστηδες,
  μας βρίζει ρε, μας λέει ότι ο θεός έφερε τον τούρκο για το δικό μας καλό!
  Εν μέρει έχει δίκιο, όλο το ιερατείο αυτό λέει, έκαναν τα πάντα να πνίξουν
  την επανάσταση του 21, γιατί εκτός από κάτι περιπτώσεις, δεν πίεσαν τους
  χριστιανούς να αλαξοπιστησουν και αυτό ήταν μια συμφωνία οθωμανών-χριστιανών,
  αφήστε μας στην πίστη μας και μείνετε όσο θέλετε στην Ελλάδα.
  Μα τόση ξεφτίλα ρε γαμώτο μου, ξυπνήστε ρε Έλληνες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. 400 χρόνια μας γαμούσαν οι τούρκοι, μας πήραν εδάφη, μας έσφαξαν, μας ατίμασαν,
  για το δικό μας καλό λέει ο χολερικός φιλότουρκος παπάς!

  Το "δικό μας" φυσικά ΔΕΝ αναφέρεται στην Ελλάδα, αλλά στην ορθοδοξία!
  Προκειμένου να επιζήσουν αυτοί και οι χοντροκωλάρες τους, θυσίασαν όλη την Ελλάδα!

  Ακριβώς όπως κάνει ο τσίπρας σήμερα, για να επιζήσει πολιτικά και
  να φυλάξει την καρέκλα του, να πάει να γαμηθεί η Ελλάδα!

  Καμία φορά στεναχωριέμαι πολύ και σκέφτομαι, μα αυτό μας αξίζει,
  πως είναι δυνατόν να υμνούμε τους σφαγείς μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ζαγκλαράς Στέλιος said

   Αύγουστος 15, 2017 στις 3:54 μμ
   Ως Στελιος Ζαγκλαρας κε ωσ ανθροπωσ το ομολογω ειμε καθαρμα κε σατανιστης

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ αυτόν το σχολιαστή, τον Ζαγκλαρά, γιατί με διασκεδάζει, και μάλιστα τζάμπα, μ' αυτά που γράφει.

   Διαγραφή
  3. My pleasure monsieur
   Αλλά τι ακριβώς σας διασκεδάζει?

   Μήπως το ότι μας γαμούσαν επί
   400 χρόνια οι τούρκοι θανκς το ορθοδοξία?

   Διαγραφή
  4. Ε ΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ? ΟΤΙ ΕΦΥΓΕ Ο ΕΝΑΣ ΜΑΛΑΚΑΣ ΜΠΑΤΙΡΟΓΥΦΤΟΣ ΠΣΟΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΥΣΤΟΓΕΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ο ΤΣΑΠΕΛΟΦΑΓΟΣ ΚΑΙ ΤΣΟΥΥΠ ΠΕΤΑΧΤΗΚΕΣ ΕΣΥ ΣΑΝ ΤΗΝ ΨΩΛΗ ΝΑ ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ ΡΕ ΜΑΛΑΚΑ!!

   Διαγραφή
  5. Δεν είναι δα και λίγο να βρίσκεις έναν που να σε διασκεδάζει κάθε μέρα και μάλιστα χωρίς να ξοδεύεις δεκάρα. Συνέχισε Ζηγκλάρα να μας διασκεδάζεις.

   Διαγραφή
 5. αμην λεγω ημυν αμαν λεγω ζαμαν θελω προφητες κουφες τυφλες σαπιογριες προφητησες θελω προφητειες να τις βαλω στις φυτειες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τώρα εξηγείται για πιο λόγο βρίζει
  ο δαιμονισμένος τους Χριστιανούς.
  Η παραδοχή οτι είναι σατανιστής
  τα λέει όλα.

  Ας θυμηθούμε τον Κατσούλα, ακόμη
  και μετά την πρώτη δίκη,
  προσπαθούσε να μυήσει νεαρά άτομα
  στα ιδανικά του Σατανά.
  Σε αυτά πιστεύει κι'άυτός.

  Όπως και ο Μπαλαντίνας, που έβλεπε
  το δράκο καθώς κατακρεούργησε την
  άτυχη Θώμη.Συνεπώς,το πραγματικό
  πρόσωπο αυτού του 'άνθρώπου'
  κυριαρχείται απο μίσος κατά των
  Χριστιανών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΕΑΚΙ ΟΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΛΕΠΡΟΙ ΨΩΡΙΑΡΗΔΕΣ
   ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΙ ΤΑ ΓΡΑΦΟΥΝΕ Ή ΑΜΩΜΥΜΑ Ή ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΟΥ ΠΩ ΜΙΑ ΤΡΕΛΟΓΡΙΑ ΕΡΩΤΟΧΤΥΠΗΜΕΝΗ

   Διαγραφή
 7. Σάββατο, 25 Αυγούστου 2018

  Συνέντευξη Σώρρα. Υπόσχομαι ότι θα κλάψετε από τα γέλια άμα το δείτε το ΒΙΝΤΕΟ!

  https://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2018/08/blog-post_861.html#more

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος


  H προσωπικότητα, που έγινε συνώνυμο της
  αντίστασης και του φωτισμού του γένους στην Β. Ήπειρο, στα δίσεκτα χρόνια της οθωμανικής δουλείας, ήταν ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο αποκαλούμενος και «Άγιος των Σκλάβων». Ο πατροκοσμάς ο Αιτωλός είδε το φως της ζωής στο Μ. Δένδρο της Αιτωλοακαρνανίας. Από νεαρή ηλικία, εκδήλωσε ξεχωριστή έφεση για την ορθοδοξία και τον Χριστιανισμό. Νέος έτσι κατέφυγε στο Άγιο Όρος, όπου και έλαβε εκκλησιαστικά μαθήματα στην Αθωνιάδα Σχολή. Κατόπιν εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, στην οποία και παρέμεινε για δυο δεκαετίες. Πάραυτα ανήσυχο πνεύμα και ανυπόταχτος καθώς ήταν και συναισθανόμενος το δράμα του γένους που στέναζε από τον «βαρύν και απαραδειγμάτιστον ζυγόν» της οθωμανικής δουλείας, έλαβε την απόφαση να φύγει από το Όρος και να ξεκινήσει αφότου πρωτίστως έλαβε την ευχή του πατριάρχη, την μακρά και μαρτυρική πορεία του, για την αφύπνιση του γένους.


  Γύρισε με ηθική ένταση, πάθος ελληνικό και απαρασάλευστη πίστη στην Ορθοδοξία, κάθε σπιθαμή της ελληνικής γης, όπου δονείτο ελληνική καρδιά και έσπειρε φλογισμένος στα ελληνόπουλα το σπόρο της ελευθερίας και της ελληνικής παιδείας. Από τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου, μέχρι και τις βορειοδυτικές άκρες της ηπειρωτικής επικράτειας, ο απαράμιλλος πατροκοσμάς φλόγιζε τις ελληνικές συνειδήσεις, με τις αξίες και τα ιδεώδη του έθνους. Απευθυνόμενος στον αδελφό του ιερομόναχο Χρύσανθο, για την εργώδη αυτή αλλά και ακανθώδη πορεία του θα γράψει «Έως τριάκοντα επαρχίας διήλθον, δέκα σχολεία ελληνικά εποίησα, διακόσια για κοινά γράμματα». Ο πατροκοσμάς ο Αιτωλός μπόλιασε με το ιδεοφόρο πνευματικά και διάστικτο από την αγάπη του Χριστού ηθικό σήμα του, τις ελληνικές συνειδήσεις και διατήρησε άσβεστο στα μαύρα και σκοτεινά χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, το πάθος για την ελληνική ελευθερία. Όμως ήταν θέμα χρόνου το εθνικά αναγεννητικό και ιεραποστολικό έργο του, να θορυβήσει τις τουρκικές αρχές, που ήθελαν πλέον τον θάνατό του παντί σθένει. Έτσι στις 24 Αυγούστου 1779, οι Τούρκοι κρέμασαν τον πατροκοσμά στο Κολικόντασι του Φίερι. Ήταν η τελευταία πράξη ηθικής προσφοράς του, στην μαρτυρική Βόρειοηπειρωτική γή, την οποία είχε τόσο λατρέψει και συνδέσει με την αφύπνιση και τον φωτισμό του γένους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ Ο ΚΟΣΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ!!!

  Γέροντας Παραμύθιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]