Ἄρα, εἶσαι ΠΡΟΔΟΤΗΣ τῆς ΠΑΤΡΙΔΟΣ!» διότι συμφώνως μὲ τὴν Νομικὴν ἐπιστήμην, ΜΟΝΟΝ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ δύναται νὰ πωλήση τὸν τίτλον!


«Δὲν γνωρίζεις διατὶ ἐπιμένουν εἰς τὴν Δημοκρατίαν Βαρντάρσκα νὰ ἐπιτὺχουν τὴν ἀναγνώρισίν της μὲ τὸ ὄνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδαν;
Ἁπλῶς, διότι συμφώνως μὲ τὴν Νομικὴν ἐπιστήμην, ΜΟΝΟΝ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ δύναται νὰ πωλήση τὸν τίτλον!    Ἄρα, εἶσαι ΠΡΟΔΟΤΗΣ τῆς ΠΑΤΡΙΔΟΣ!»

                                 

Κύριοι Βουλευτές,

Δείτε την κατωτέρω επιστολή Έλληνα προς τον κ. Τσίπρα.

Ἐπιστολὴ εἰς τὸν «Ἕλληναν»(;) Πρωθυπουργόν!

Εἰσαγωγή:

Τώρα πλέον εἰς τὴν δύσιν τοῦ βίου μου, λόγω τῆς γεννήσεώς μου τὴν 4ην Σεπτεμβρίου 1937 εἰς τὸν λιμέναν τοῦ Καυκάσου Τουαψὲ (ΕΣΣΔ), σοῦ ἀπο-στέλλω αὐτὴν τὴν ἐπιστολήν, τονίζοντας:

Κάποτε, εἰς παιδικὴν ἡλικίαν καὶ ἕως τὴν ἐνηλικίωσίν μου, ὑπῆρξα κομ-μουνιστής-ἰδεολόγος, χωρὶς ὅμως νὰ διαβάσω οὐδέποτε, Μάρξ, Λένιν, Στάλιν!

Ἀφοῦ ὑπηρέτησα, ὡς ἐθελοντής, εἰς τὰς τάξεις τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας (Ἀπρίλιον 1956 – Ἰούλιον 1959), οἱ γονεῖς μου καὶ ὁ νεώτερος ἀδελφός μου, ἀρχὰς Ἰουλίου 1959 ἀνεχώρησαν διὰ τὴν ΕΣΣΔ, ὡς τουρίστες, λαμβάνοντας πρόσκλησιν ἐκ τοῦ νεωτέρου ἀδελφοῦ τῆς μητρός μου Ἀλεξάνδρου Πολιτίδη.

Ὅταν ἐπέστρεψαν, εἶχαν λάβει τὴν σταθερὰν ἀπόφασιν νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὴν ΕΣΣΔ!  Τοιουτοτρόπως, τὸν Αὔγουστον τοῦ 1961 ἀναχωρήσαμε διὰ τὸν «Παρὰ-δεισον τῆς ΕΣΣΔ, ὅπου ἀμέσως κατάλαβα, πού εἴχαμε πέσει…

Τότε, δὲν ἐγνώ- ριζα τὴν ρωσικὴν γλώσσαν, ἀλλὰ ἐργαζόμενος εἰς τὴν Ἑλληνικὴν σύνταξιν τοῦ Κεντρικοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Μόσχας ἀπὸ 5ην Μαΐου 1962 ἕως 30ην Ἰουλίου 1976, τὴν ἔμαθα ἀρίστως καὶ τότε, διὰ πρώτην φορᾶν διάβασα Μάρξ, Λένιν καὶ Στάλιν!

Ὅταν τοὺς διάβασα, ἔγινα ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ, γνωρίζο-ντας πλέον ΔΙΑΤΙ!

Παραλλήλως δέ, ὑπῆρξα καθηγητὴς εἰς δύο ΑΕΙ τῆς Μόσχας: τὸ Κρατικὸν Ἰνστιτοῦτον Διεθνῶν Σχέσεων, ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἀποφοιτοῦσαν οἱ σοβιετικοὶ διπλωμάτες καὶ τὸ Πανεπιστήμιον «Φιλίας τῶν Λαῶν», Πατρὶς Λουμούμπα.

Ἃς περάσουμε ὅμως, «εἰς τὸ διὰ ταῦτα»:

Ἐσύ, ὅπως ὅλοι οἱ «ἀριστερούληδες», ἐξεκίνησες ἀπὸ τὴν ΚΝΕ, δηλαδὴ τὴν «Κοινὴν Δεξαμενὴν» τοῦ ΚΚΕ!

Γνωρίζεις ὅμως, πώς ὅταν εἰς τὴν Ἑλλάδαν ὑπῆρχεν Βασιλεία, ἐστηρίζετο εἰς τὸ ρητόν: «Ἰσχύς μου, ἡ ἀγάπη τοῦ Λαοῦ»!

Πῶς τότε, ἡ κυβέρνησίς σου, παραβλέποντας τὸ ρητόν τῆς Βασιλείας, ἀπεφάσισεν νὰ παραδώση τὸ ΟΝΟΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ εἰς τὴν Δημοκρατίαν Βαρ-ντάρσκα, παρὰ τὴν δήλωσιν τοῦ Ὑπουργοῦ Ἀμύνης ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ψηφίση κείμενον μὲ τὴν ὀνομασίαν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ἀλλὰ παραμένει, στηρίζοντας τὴν κυβέρνησίν σου;

Παρὰ τὴν κατ’ ἐσὲ «λογικὴν» Διακήρυξιν πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν λαὸν καὶ τὴν δικαιολογίαν ὅτι 140 χῶρες ἐδέχθησαν τὸν τίτλον τῆς Δημοκρατίας Βαρντὰρ-σκα, ὡς Μακεδονίαν,

Δὲν γνωρίζεις ὅτι ὁ ἑπόμενος Πρωθυπουργὸς αὐτῆς τῆς Δημοκρατίας, ἀκολουθώντας τὸ δικό σου παράδειγμα, μπορεῖ νὰ καθαιρέση τὰ συμφωνηθέντα μὲ ἐσέ;

Δὲν γνωρίζεις διατὶ ἐπιμένουν εἰς τὴν Δημοκρατίαν Βαρντάρσκα νὰ ἐπι-τὺχουν τὴν ἀναγνώρισίν της μὲ τὸ ὄνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδαν;

Ἁπλῶς, διότι συμφώνως μὲ τὴν Νομικὴν ἐπιστήμην, ΜΟΝΟΝ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ δύναται νὰ πωλήση τὸν τίτλον!

Ἄρα, εἶσαι ΠΡΟΔΟΤΗΣ τῆς ΠΑΤΡΙΔΟΣ!

Κώστας Μαυρόπουλος
Δημοσιογράφος-συγγραφεὺς Νέα Σμύρνη, 13 Ἰουνίου 2018
loading...
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger

2 σχόλια :

 1. Μην τους αφήσετε να πάρουν ούτε... ανάσα.

  http://ixnos.blogspot.com/2018/06/blog-post_26.html

  Κάντε έστω μια ελάχιστη προσωπική ενέργεια.
  Μέχρι να οργανώσετε τη μεγάλη ανατροπή - μακάρι - μπορείτε να συμβάλλετε με τη διαμαρτυρία σας στο γραφείο του Αλέξη 2106711000 του κ. Παυλοπουλου 2107283111
  του προεδ. Βουλης 2103708011 ή σε όποιον άλλον συνυπεύθυνο νομίζετε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΤΡΙΧΕΣ ΚΥΡΙΕ ! ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΟΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή