Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβροσίου - ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΚΟΝΤΟΝΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΚΟΝΤΟΝΗΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, 96
115 27 ΑΘΗΝΑΣ
E-mail: [email protected]

Εξοχώτατε κ. Υπουργέ,


Απευθύνομαι προς Υμάς σήμερα εξ ανάγκης!
Εξ ανάγκης, διότι κατέχετε τον θώκο του Υπουργού της Δικαιοσύνης και επομένως είσθε ο μόνος αρμόδιος για να μου λύσετε μια απορία, που αφορά το Νόμο περί Ρατσισμού.
Και λέγω εξ ανάγκης, καθ’ όσον η προς με συμπεριφορά Σας κατά τον μήνα Μάρτιον τρ. έ. ως Υπουργού της Δικαιοσύνης υπήρξεν ΟΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ!
Επαναλαμβάνω απαράδεκτος, καθ’ όσον όταν το Μονομελές Πλημμελειοδικείον Αιγίου με απήλλαξε της κατηγορίας για ένα «φτύστε τους» που έγραψα στο προσωπικό μου Blog και αναφερόμουνα στα Πολιτικά πρόσωπα πάσης πολιτικής αποχρώσεως, τα οποία είχαν ψηφίσει το Νόμο περί του Συμφώνου Συμβιώσεως των Ομοφυλοφίλων, Υμείς -με δημόσια παρέμβασή Σας, ζητώντας δηλ. τα Πρακτικά της Δίκης- κατωρθώσατε την ακύρωση της δι’ εμέ απαλλακτικής Αποφάσεως του Δικαστηρίου! Δηλ. προέβητε σε μια προσωπική ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ!
Την ίδια περίοδο στη Θεσσαλονίκη ελάμβανε χώραν μια παρόμοια δίκη με κατηγορούμενο τον Εξοχώτατο Υπουργό της Εθνικής Αμύνης κ Πάνο Καμμένο, επειδή ο κ. Υπουργός δημοσίως είχε παροτρύνει τους πολιτικούς του οπαδούς με το σύνθημα «λυντσάρετέ τον», εννοώντας τον άλλοτε Υπουργό κ. Πάχτα κλπ. Ήταν, λοιπόν, κατηγορούμενος με το ίδιο και ακόμη βαρύτερο κατηγορητήριο! Το Δικαστήριο εκήρυξεν ΑΘΩΟ τον κ. Υπουργό. Και πολύ σωστά!
Σεις, λοιπόν, ΔΕΝ ΕΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ κ. ΚΑΜΜΕΝΟΥ, όπως επράξατε για την ασημότητά μου! ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΣΘΕ ΔΙΚΑΙΟΣ και συνεπώς ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ!
Παρά ταύτα, αφού κατέχετε Υμείς τον θώκο αυτό, εξ ανάγκηςαπευθύνομαι προς Υμάς σήμερον και Σας ερωτώ:
Το Αποστολικό ανάγνωσμα σήμερα καταφέρεται κατά των Ομοφυλοφίλων και μάλιστα με λόγια ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ! Ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους χριστιανούς της Ρώμης, χρησιμοποιεί πολύ σκληρά λόγια για τους ομοφυλόφιλους της εποχής εκείνης, άνδρες και γυναίκες! ε
Ιδού το σχετικό απόσπασμα:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ,
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ, Α'(1) 18-27
᾿Αποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων, διότι τὸγνωστὸν τοῦ Θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς· ὁ γὰρ Θεὸς αὐτοῖςἐφανέρωσε…… ἀλλ᾿ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία· φάσκοντες εἶναι σοφοὶἐμωράνθησαν, καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐνὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν. Διὸ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς, οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.
Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαιαὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίωςδὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείαςἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσιτὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆςπλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες.
*******


Αγαπητέ κ. Υπουργέ,


Σας ερωτώ, λοιπόν, δημοσίως: Ως Ορθόδοξος Ιεράρχης, ταγμένος για να κηρύττω τον λόγο του Θεού στην ανθρώπινη Κοινωνία, μπορώ να μεταφέρω και να μεταφράσω τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου στους χριστιανούς της Επαρχίας μου;Μήπως ο Αντιρατσιστικός Νόμος το απαγορεύει;
Μήπως ξεσηκωθούν εναντίον μου οι Ομοφυλόφιλοι φίλοι Σας;
Μήπως αντιμετωπίσω και νέα Δικαστήρια;
Μήπως και πάλιν αναμειχθήτε, για να ακυρώσετε ενδεχομένως απαλλακτικές Αποφάσεις του Δικαστηρίου;
Τελικά ως Ιεράρχης έχω το δικαίωμα της ελευθερίας του Ευαγγελικού λόγου ή μήπως ΣΕΙΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ, οι μη διακρινόμενοι για την ευλάβειά Σας προς τον Θεό, σκέπτεσθε να προβείτε σε λογοκρισία των κειμένων της Καινής Διαθήκης;
Τελικά ως Έλλην Πολίτης έχω το δικαίωμα της ελευθερίας του σκέπτεσθαι και του λέγειν;
Τελικά ισχύει το Σύνταγμα, το οποίον κατοχυρώνει το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου;


· Σας ερωτώ:

1. Ισχύει το άρθρο 3 παράγρ. 1, το οποίον ορίζει:«Επικρατούσα θρησκεία εν Ελλάδι είναι η της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας….;
2. Ισχύει το άρθρο 3 παράγρ. 3, το οποίον ορίζει: «Το κείμενον της Αγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτον…»;
3. Ισχύει το άρθρο 4 παράγρ. 1, το οποίον ορίζει: « Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου»;
4. Ισχύει το άρθρο 14 παράγρ. 1, το οποίον ορίζει:«Έκαστος δύναται να εκφράζη και να διαδίδη προφορικώς, εγγράφως και διά του τύπου τους στοχασμούς του, τηρών τους Νόμους του Κράτους»;


Αγαπητέ κ. Υπουργέ,


Τελικά
· Θα επιτρέψω στους ιερείς μου να αναγνώσουν το παραπάνω κείμενο;
· Θα κηρύξω τον θείο λόγο και θα αναλύσω την παραπάνω διδασκαλία της Εκκλησίας;
· Θα καταδικάσω τις παρά φύσιν, ανώμαλες και συχαμερές σχέσεις ανδρός με άνδρα, γυναικός με γυναίκα κλπ;
· Έχω το δικαίωμα να είπω επί λέξει τα λόγια του Αγίου Αποστόλου Παύλου σε μετάφραση:


o Ενώ ισχυρίζονταν πως είναι σοφοί, έγιναν μωροί,
o Γι’ αυτό τους παράδωσε ο Θεός στις επιθυμίες των καρδιών τους σε ακαθαρσία,
o ώστε να ατιμάζουν τα σώματά τους μεταξύ τους,
αυτοί που μετάλλαξαν την αλήθεια του Θεού με το ψέμα,
o Γι’ αυτό τους παράδωσε ο Θεός σε ατιμωτικά πάθη,
o γιατί και τα θηλυκά τους μετάλλαξαν τη φυσική χρήση του σώματός τους στην αφύσικη,
o όμοια και οι αρσενικοί, αφού άφησαν τη φυσική χρήση του θηλυκού, κατακάηκαν από την όρεξή τους ο ένας προς τον άλλο, αρσενικοί με αρσενικούς, ενώ κατεργάζονταν άσχημες πράξεις.
o και λάβαιναν στους εαυτούς τους το μισθό που τους έπρεπε της πλάνης τους.


Με αγωνία, λοιπόν, θα περιμένω την απάντησή Σας.
Μετά τιμής και ευχών


+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αίγιον, 30 Μαΐου 2018
*************
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΜΑΣ


Αγαπητά μου Τέκνα εν Κυρίω,
Σήμερα, Τετάρτη μετά την εορτή της Κυριακής της Πεντηκοστής, στους ιερούς ναούς της Ορθοδοξίας μας αναγιγνώσκεται το παρακάτω κείμενο, το οποίον και σας παραθέτω εν μεταφράσει:Νεοελληνική Απόδοση
Η αμαρτία της ανθρωπότητας

«….Αποκαλύπτεται οργή Θεού από τον ουρανό πάνω σε κάθε ασέβεια και αδικία των ανθρώπων, που καταπνίγουν την αλήθεια με αδικία. Γιατί ό,τι είναι γνωστό για το Θεό είναι φανερό σ’ αυτούς. Επειδή ο Θεός τούς το φανέρωσε. Επειδή τα αόρατα χαρακτηριστικά του από την αρχή της κτίσης του κόσμου κατανοούνται και διαβλέπονται μέσω των δημιουργημάτων, όπως και η αιώνια δύναμή του και η θεία ιδιότητά του, ώστε αυτοί να είναι αναπολόγητοι. Γιατί, ενώ γνώρισαν το Θεό, ως Θεό δεν τον δόξασαν ή δεν τον ευχαρίστησαν, αλλά απατήθηκαν με τους μάταιους διαλογισμούς τους και σκοτείνιασε η ασύνετη καρδιά τους. Ενώ ισχυρίζονταν πως είναι σοφοί, έγιναν μωροί, και άλλαξαν τη δόξα του άφθαρτου Θεού με ομοίωμα εικόνας φθαρτού ανθρώπου και πτηνών και τετραπόδων και ερπετών. Γι’ αυτό τους παράδωσε ο Θεός στις επιθυμίες των καρδιών τους σε ακαθαρσία, ώστε να ατιμάζουν τα σώματά τους μεταξύ τους, αυτοί που μετάλλαξαν την αλήθεια του Θεού με το ψέμα, και σεβάστηκαν και λάτρεψαν την κτίση παρά τον Κτίστη, που είναι ευλογητός στους αιώνες. Αμήν.

Γι’ αυτό τους παράδωσε ο Θεός σε ατιμωτικά πάθη: γιατί και τα θηλυκά τους μετάλλαξαν τη φυσική χρήση του σώματός τους στην αφύσικη, κι όμοια και οι αρσενικοί, αφού άφησαν τη φυσική χρήση του θηλυκού, κατακάηκαν από την όρεξή τους ο ένας προς τον άλλο, αρσενικοί με αρσενικούς, ενώ κατεργάζονταν άσχημες πράξεις και λάβαιναν στους εαυτούς τους το μισθό που τους έπρεπε της πλάνης τους.
Πηγή:
www.ekklisiaonline/eyaggelia/o-apostolos-tetarti-30-ma....


KAI ΤΩΡΑ ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ, Α'(1) 18-27
᾿Αποκαλύπτεται ….ὀργὴ Θεοῦ ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων, διότι τὸγνωστὸν τοῦ Θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς· ὁ γὰρ Θεὸς αὐτοῖς ἐφανέρωσε. Τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺςἀναπολογήτους, διότι γνόντες τὸν Θεὸν οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν ἢεὐχαρίστησαν, ἀλλ᾿ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία· φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν, καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν. Διὸ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκα- θαρσίαν τοῦἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς, οἵτινες μετήλλαξαν τὴνἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇκτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.
Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖςἀπολαμβάνοντες.
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

30 σχόλια :

 1. Τι δεν είναι σωστό και αληθές από αυτά που γράφει ο Μητροπολίτης;
  Ας μας πει ένας αριστερός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι αλήθειες που λέει ζεματάνε την αδικία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Είναι όντως ένας πανάξιος ιερωμένος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. 1,29, 1,31, 1,32
  Ο ΙΔΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΟΚΩΛΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΦΥΓΟΣΤΡΑΤΟΥ ΥΒΡΙΣΤΗ, ΧΥΔΑΙΟΛΟΓΟΥ
  ΡΑΣΟΦΟΡΟΥ.

  ΣΦΟΥΓΓΟΚΩΛΑΡΙΟΣ:
  Βικιλεξικό
  εκείνος που καθαρίζει τον πισινό των ισχυρών προσώπων απο τις βρωμιές που παράγουν και (κατ’ επέκταση) ο γλείφτης, ο χαμερπής, ο κόλακας, το καρφί, το τσιράκι, ο αχυράνθρωπος που εκπροσωπεί τα αφεντικά, το παιδί για όλες τις δουλειές,.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τα επιχειρήματα του Αμβρόσιου βλέπω ότι δεν μπορεί να τα καταρρίψει κανείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μερικοί ακούνε τις λέξεις Ορθοδοξία και Πατρίδα και υποφέρουν, δεν τους πιάνει ύπνος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΜΟΝΟ ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΑΝ ΑΝΑΟΓΙΣΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΥΜΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΠΑΙΝΕΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. KALA TA ΛΕΣ ΠΑΠΑ ΑΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ. ΜΟΝΟ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ,


  ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΧΑΖΟΥΣ ΡΑΓΙΑΔΕΣ. ΟΙ ΜΑΓΚΙΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑΒΑΝΙ.

  ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΚΟΨΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΔΕΧΟΣΑΣΤΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΑΣ ΔΙΑΤΑΞΟΥΝ OI ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ.

  ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΚΟΜΑTΙΣΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 120 ;

  H ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.


  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕΣ ΠΟΤΕ ΠΑΠΑ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ, ΤΟ ΗΘΙΚΟ, ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΙNΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝΝΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 ;  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τώρα που άκουσαν εσένα ότι ζητείς την κατάργηση των κομμάτων, θα τα καταργήσουν αμέσως.

   Διαγραφή
  2. ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΤΗΜΕΝΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΟΧΙ ΕΓΙΝΕ ΝΑΙ ΤΟ 55% ΔΕΝ ΠΗΓΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ.

   ΟΜΩΣ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΒΓΑΛΑΝ ΟΤΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΕ ΗΤΑΝ 45%.

   ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΛΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΚΥΡΕΣ ΜΕ ΤΟΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΧΗ.


   ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΥΤΕ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΕΣ,

   Διαγραφή
 9. Χίλια εύγε στον Μητροπολίτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΕΥΓΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΒΕΣΤΙ ΝΑΙ.

  ΟΜΩΣ ΟΧΙ ΚΑΙ ΕΥΓΕ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΑΞΙΟΤΙΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΟΥ. ΕΛΕΟΣ ΡΕ ΡΑΓΙΑΔΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΥΦΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΤΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. εσενα 3.49 ακομα σε τσούζει το 150αρι που σου αρπαξε ο Σώρας.
  με την αφελεια που εχεις, καλα σου εκανε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΕΠΑΙΖΕ ΜΠΑΛΑ Ο ΠΡΕΖΕ.

   ΠΡΙΝ 18 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ.


   Διαγραφή
 12. ΜΕ ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΕΥΤΟΠΑΤΕΡΑΚΗ

  Η ψύχωση τις περισσότερες φορές ξεκινά αργά και ύπουλα. Αρχίζουν να σου συμβαίνουν αλλόκοτα πράγματα. Ασυνήθιστες σκέψεις στοιχειώνουν το μυαλό σου. Στην αρχή νομίζεις ότι όλα αυτά υπάρχουν μόνο στη φαντασία σου. Προσπαθείς να συμπεριφέρεσαι φυσιολογικά. Σταδιακά όμως, γίνεσαι όλο και πιο ανήσυχος και μπερδεμένος, χωρίς καλά – καλά να το καταλαβαίνεις. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν ξέρεις όμως τι ακριβώς.


  ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ


  Την πρώτη φορά, όταν εμφανίστηκαν τα σημάδια της ψύχωσης ξαφνιάστηκες. Το ίδιο και οι γονείς, τα αδέλφια και οι φίλοι σου. Η ψύχωση ξεκινά με διαφορετικό τρόπο στον κάθε άνθρωπο, τις περισσότερες όμως φορές εμφανίζεται με ένα συνδυασμό ήπιων συμπτωμάτων. Τώρα που ξέρεις, μπορείς να καταλάβεις ότι η εικόνα που παρουσίαζες όταν πρωτοαρρώστησες δεν ήταν παρά η κλασική εικόνα της ψύχωσης. Τότε όμως, εκείνα τα σημάδια σού φαίνονταν φυσιολογικά, σαν και αυτά που μπορεί να συμβούν στον οποιονδήποτε σε κάποια στιγμή της ζωής του. Όμως, καταστάσεις σαν τις παρακάτω αποτελούν συμπτώματα της ψύχωσης.

  Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: ... https://boro.gr/81278/psyxiatrikh-ta-shmadia-oti-kapoios-pasxei-apo-psyxwsh/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η..."ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ" ΣΕ ΜΑΡΑΝΕ "ΡΑΒΙΝΕ, ΓΙΑ ΤΟΝ "ΕΥΤΑΞΙΑ" ΚΑΙ ΤΟΝ "ΨΕΥΤΟΠΑΤΕΡΑΚΗ".

   ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΙ..."ΑΜΕΡΙΣΤΗ...ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ" ΣΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ "ΠΕΡΙΟΥΣΙΕ ΡΑΒΙΝΕ" ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ, ΧΩΡΙΣ..."ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ" ΑΝΑΛΥΣΗ...

   Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ:...https://[email protected]@@@@@@

   ΕΥΤΑΞΙΑΣ

   Διαγραφή
  2. ολο απειλες εισαι βλακα στο τελος θα μας κλασεις οσων δεν σας γουσταρουμε δηλαδη το 100% των ελληνων τους ορχεις
   αντε τωρα πηδα τη μαιμου και μας τα ξαναλες

   Διαγραφή
 13. Ο ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΦΤΥΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΧΤΑ ΑΛΛΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΛΥΝΤΖΑΡΕΤΕ ΤΟΝ ΠΑΧΤΑ. ΕΔΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ένας αρχαίος σοφός έλεγε το εξής:
   Οι νόμοι είναι σαν τον ιστό της αράχνης. Ο ιστός πιάνει τα μικρά έντομα, τα μεγάλα έντομα σχίζουν τον ιστό και φεύγουν.

   Διαγραφή
 14. Ορθοδοξία, Πατρίδα, Οικογένεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 6,14 ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΠΕΙ ΑΥΤΟ ΣΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ;

   Διαγραφή
  2. Πες το εσύ, γιατί εγώ δεν επισκέπτομαι γιατρούς. Δόξα τω Θεώ.

   Διαγραφή
 15. 6.47 ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ.
  ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ.
  ΜΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ, ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ.
  ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΖΩΟ, ΠΡΟΒΑΤΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσύ μήπως κρίνεις εξ ιδίων τα αλλότρια;

   Ορθοδοξία, Πατρίδα, Οικογένεια.

   Διαγραφή
 16. Ορθό-δοξος λοιπόν!
  Δηλαδή όλοι οι άλλοι, το 97,5% περίπου ή τα 6,5 δισ.
  των κατοίκων της γης, είναι λαθό-δοξοι.
  Μπράβοοοοο!
  Θαυμάζω την ταπεινότητα σου.
  Ξανασκέψου το.
  Σε κάθε πείπτωση νάσαι καλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. εσυ εισαι απαισιοδοξος ματαιοδοξος κα σωρροδειξος

   Διαγραφή
  2. Εμείς οι Έλληνες είμαστε Ορθόδοξοι. Αυτό σε ενοχλεί;;;
   Οι άλλοι λαοί (Εβραίοι, Ινδοί, Κινέζοι κ.λ.π.) πιστεύουν ό,τι γουστάρουν.

   Διαγραφή
  3. Σε πειράζει που ο Έλλην Κολοκοτρώνης ήταν Ορθόδοξος;
   Ξανασκέψου το.
   Σε κάθε περίπτωση νά'σαι καλά.

   Διαγραφή
  4. Μερικοί ακούνε τις λέξεις Ορθοδοξία και Πατρίδα και υποφέρουν, δεν τους πιάνει ύπνος.

   Διαγραφή
 17. Η ΒΛΑΚΕΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ.ΑΠΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο ΒΛΑΞ 8.51 ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΓΛΩΣΟΠΛΑΣΤΗ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΛΑΘΟΔΟΞΟΙ.ΒΛΑΚΟΥΛΗ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ,ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΛΠ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥΣ ΕΝΩ ΟΛΛΟΙ ΑΥΤΟΙ , ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΣΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΦΑΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ,ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ .ΕΛΠΙΖΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΛΟ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΣΥΜΠΑΘΕΣΤΑΤΕ ΗΛΙΘΙΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]