Με επιταγή του Σώρρα(!) πήγαν να σβήσουν χρέη στην Εφορία


Δεν πρόκειται για αστείο ή για ανέκδοτο. Παρά τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και την άσκηση δίωξης εναντίον του, ο Αρτέμης Σώρρας έχει ακόμη ένθερμους οπαδούς, που πιστεύουν ότι το "σύστημα" δεν τον αφήνει να σώσει τη χώρα και τους πολίτες της από το χρέος!Ενδεικτικά είναι τρία νέα περιστατικά που συνέβησαν σε εφορίες: Δύο οφειλέτες του Δημοσίου πήγαν στη ΔΟΥ Αχαρνών και ένας άλλος επιχειρηματίας στη ΔΟΥ Ηρακλείου Κρήτης, προσκομίζοντας την περιβόητη επιταγή 600 δισ. δολαρίων του επίδοξου "εθνοσωτήρα"! Με αυτήν ζήτησαν να εξοφλήσουν όλα τα χρέη τους...

Στις ΔΟΥ φυσικά τους είπαν ότι αυτό δεν γίνεται, καθώς δεν ισχύει η συγκεκριμένη επιταγή. Δεν πτοήθηκαν όμως και επέμειναν. Μετά την άρνηση της οικείας εφορίας να αποδεχτεί να χρεώσει τον λογαριασμό του Αρτέμη Σώρρα επιχείρησαν να βρουν το δίκιο τους στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στη ΔΕΔ προσφεύγουν όσοι θεωρούν ότι αδικήθηκαν από το αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου ή από κάποια υπηρεσία των εφοριών.

Έτσι, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι προσέφυγαν στη ΔΕΔ ζητώντας να γίνει δεκτή η εξόφληση των χρεών τους με χρέωση του λογαριασμού των 600 δισ. δολαρίων του κ. Σώρρα.

Και οι τρεις προσφυγές είναι όμοιες ως προς το επιχείρημα που επικαλούνται, δηλαδή την πληρωμή των χρεών τους με χρέωση του λογαριασμού του Αρτέμη Σώρρα. Οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται μάλιστα ότι είναι συνδικαιούχοι των 600 δισ. και ότι τα δικαιώματά τους «απορρέουν από τον κληρονομικό πλούτο του έθνους μας».

Το γαϊτανάκι των προσφυγών

Η πρώτη προσφυγή υποβλήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2017, από φορολογούμενη που υπάγεται στη ΔΟΥ Αχαρνών. Όπως αναφέρει η υπ. 1528 απόφαση της ΔΕΔ, η οποία εκδόθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2018, «η προσφεύγουσα με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή αιτείται την διαγραφή των ληξιπρόθεσμων ατομικών της οφειλών της ποσού ύψους 3.603,20 ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από τον πίνακα οφειλών, που έχει αναρτηθεί στην σελίδα της προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet της Α.Α.Δ.Ε., ισχυριζόμενη ότι έχει ήδη καταθέσει στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών την με αριθμό πρωτοκ. …………/6.12.2016 εξώδικη δήλωση- εντολή-εξουσιοδότηση περί είσπραξης των οφειλών της από λογαριασμό που έχει κατατεθεί από τον κο Αρτέμη Σώρρα ποσού 600 δισ. δολαρίων και στον οποίο δικαιούχος έχει καταστεί και η ίδια, καθώς τα δικαιώματά της που απορρέουν από τον κληρονομικό πλούτο του έθνους μας».

Για την υπόθεση, η ΔΕΔ ζήτησε και τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Κηφισίας.

Ακολουθεί το σκεπτικό της ΔΕΔ και καταλήγει:

«Επειδή ο προσβαλλόμενος πίνακας ατομικών οφειλών της προσφεύγουσας, που έχει αναρτηθεί στην σελίδα της προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet, από τον οποίο προκύπτει για την προσφεύγουσα συνολικό ποσό οφειλών ύψους 3.603,20 €, δεν εμπίπτει στο στάδιο προσδιορισμού του φόρου, δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη, έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και ως εκ τούτου στερείται εκτελεστότητας.

Συνεπώς, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή είναι απορριπτέα ως απαραδέκτως ασκηθείσα.

Αποφασίζουμε:

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 1.11.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου …………ενδικοφανούς προσφυγής της …………, ΑΦΜ …………ως απαράδεκτης. Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο».

Είναι η ίδια;

Η δεύτερη περίπτωση, αφορά φορολογούμενη που επίσης υπάγεται στη ΔΟΥ Αχαρνών. Ωστόσο επειδή στις αποφάσεις της ΔΕΔ, δεν αναγράφονται τα στοιχεία των φορολογουμένων που ασκούν προσφυγές ούτε καν οι αριθμοί πρωτοκόλλου, δεν είναι σίγουρο ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο.

Όπως γράφει η υπ. αρ. 1529 απόφαση της ΔΕΔ, που εκδόθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2018, «η προσφεύγουσα με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή που κατέθεσε στις 4 Δεκεμβρίου 2017 αιτείται την διαγραφή των ληξιπρόθεσμων ατομικών της οφειλών της ποσού ύψους 8.204,87 ευρώ, όπως αυτό προκύπτει τόσο από τον πίνακα οφειλών, που έχει αναρτηθεί στην σελίδα της προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet της Α.Α.Δ.Ε., όσο και από την με αριθμ. πρωτοκόλλου …………/9.11.2017 ατομική ειδοποίηση καταβολής-υπερημερίας της ιδίας ως άνω αρχής, προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς: Έχει ήδη καταθέσει στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών την με αριθμό πρωτοκ. …………/6.12.2016 εξώδικη δήλωση- εντολή-εξουσιοδότηση περί είσπραξης των οφειλών της από λογαριασμό που έχει κατατεθεί από τον κο Αρτέμη Σώρρα ποσού ύψους 600 δις δολαρίων Αμερικής και στον οποίο δικαιούχος έχει καταστεί και η ίδια, καθώς και από τα δικαιώματά της που απορρέουν από τον κληρονομικό πλούτο του έθνους μας».

Για την υπόθεση, η ΔΕΔ ζήτησε επίσης και τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Κηφισίας.

Η ΔΕΔ αποφάσισε: «Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 4.12.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου …………ενδικοφανούς προσφυγής της …………, ΑΦΜ …………, ως απαράδεκτης. Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο».

Ο Κρητικός επιχειρηματίας

Ακολουθεί η τρίτη περίπτωση, που αφορά σε υπόθεση οφειλέτη επιχειρηματία από την Κρήτη, που υπάγεται στη ΔΟΥ Ηρακλείου. Η αίτηση υποβλήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2017 και η ΔΕΔ, αφού προηγουμένως ζήτησε και τις απόψεις της ΔΟΥ Ηρακλείου, απόρριψε την προσφυγή, με την υπ. αρ. 1530 απόφαση που εκδόθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2018.

Η ΔΕΔ αναφέρει ότι:

«Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 15.11.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου …………ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «…………», ΑΦΜ …………, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Η προσφεύγουσα με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή αιτείται την διαγραφή των ληξιπρόθεσμων ατομικών της οφειλών της ποσού ύψους 43.823,00 ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από τον με ημερομηνία εκτύπωσης 27.10.2017 πίνακα οφειλών, που έχει αναρτηθεί στην σελίδα της προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet της Α.Α.Δ.Ε., ισχυριζόμενη ότι έχει ήδη καταθέσει στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ την με αριθμό πρωτοκ. …………/9.8.2016 εξώδικη δήλωση- εντολή-εξουσιοδότηση περί είσπραξης των οφειλών της από λογαριασμό που έχει κατατεθεί από τον κο Αρτέμη Σώρρα ποσού ύψους 600 δις δολαρίων Αμερικής και στον οποίο δικαιούχος έχει καταστεί και η ίδια, καθώς και από τα δικαιώματά της που απορρέουν από τον κληρονομικό πλούτο του έθνους μας.

Αποφασίζουμε Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 15.11.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου …………ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «…………», ΑΦΜ …………, ως απαράδεκτης.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο».


Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger

73 σχόλια :

 1. ΟΣΟΙ ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΝΑ ΘΙΞΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΣΙΔΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΚΤΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ$ ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΛΕΟΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200.000 ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΑ ΡΩΤΑΝΕ ΠΑΝΤΑ ΔΟΛΙΑ ΟΙ ΠΑΠΑΓΑΛΟΙ ΣΤΑ ΜΜΕ ΑΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΧΕΙ ΞΕΧΡΕΩΣΕΙ....

  ΦΥΣΙΚΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΞΕΧΡΕΩΣΕΙ Ο,ΤΕΡΜΑ Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΙΣΕΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ....

  ΕΚΕΙ ΠΑΓΩΝΕΙ ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ,ΜΠΡΟΣ ΓΚΡΕΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΡΕΜΑ,ΑΝ ΔΩΣΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΧΕ ΧΡΗΜΑ,Ο ΣΩΡΡΑΣ ΗΤΑΝ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΕ ΜΗ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΣΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΠΑΡΤΕ ΤΑ 600 ΔΙΣ$ ΝΑ ΕΥΗΜΕΡΙΣΕΙ Η ΕΛΛΑΣ,ΜΙΣΘΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΕΙΧΕ ΑΠΟΓΕΙΩΘΕΙ....

  ΟΜΩΣ ΟΛΟΣ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ 300 ΔΕΝ ΕΒΓΑΛΑΝ ΚΟΥΒΕΝΤΑ,ΠΙΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" ΘΕΛΗΣΑΝ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΚΡΥΜΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΕΧΟΥΝ ΑΦΟΥ ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΤΟ 2012 ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΕ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ$ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΣΩΡΡΑ...

  ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΜΗ ΣΤΑΜΑΤΑΤΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ «ΧΡΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ» ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ, ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΤΕ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΕΙΤΕ ΟΧΙ....ΑΝ ΦΥΣΙΚΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ,ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ ΑΚΟΜΗ,ΓΙΑΤΙ ΦΗΜΕΣ ΛΕΝΕ,Η ΠΙΑΤΣΑ ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΙ ΨΑΧΝΟΥΝ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ...ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΠΟΛΟ ΑΝ ΕΡΩΤΗΘΟΥΜΕ... �� ��

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ουστ ρε τουρκογυφταρια

   Διαγραφή
  2. Δ.Καζαμιας
   ΠΡΟΔΟΤΗ ΦΩΝΗΑΡΤΕΜΟΥΛΗ,ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΧΕΣ ΡΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΟΥ.

   Διαγραφή
  3. KAΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (ΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΚΡΑΤΕΙ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΒΡΑΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ 200 ΕΤΩΝ,
   ΕΞΩ ΑΠΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΕΣ,ΜΙΣΘΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΕΙ ΞΑΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2.300 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΩΝ...
   ΒΡΩΜΙΑΡΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΕΒΕΣΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ
   ΞΕΡΟΛΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΤΟΥ
   ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

   ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΣΚΥΛΟΦΑΡΑ ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΤΗΣ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ,ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΕΙΧΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΕΙΙΧΕ ΤΗΝ ΑΤΥΧΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ.

   ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΑΛΛΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΗΤΟΙ

   ΔΕΝ ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ , ΕΥΚΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΣΠΕΙΡΕΙ

   ΔΙΑΤΡΕΥΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙΑΛΛΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ


   ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΘΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΒΟΡΕΙΟΚΟΡΕΑΤΙΚΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

   ΑΛΛΑ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΚΑΛΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΑΚΟΥΣΕΙΣ ΑΚΟΥ ΠΑΛΙΟΜΟΥΤΡΟ.
   ΣΗΜΕΡΑ ΠΗΡΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΙΣ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ

   ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΠΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΕ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΑΝΤΕ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΣΒΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΙΣΧΡΟ

   Η ΕΛΛΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΒΡΑΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ 200 ΕΤΩΝ,ΕΞΩ ΑΠΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΕΣ,ΜΙΣΘΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΕΙ ΞΑΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2.300 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΩΝ

   ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΡΕΙΣ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
   ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΕΓΩ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΟΥΤΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ,ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΟΛΟΠΑΙΔΑ ΣΟΥ.
   ΑΛΛΑ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΚΑΛΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΑΚΟΥΣΕΙΣ ΑΚΟΥ ΠΑΛΙΟΜΟΥΤΡΟ.
   ΣΗΜΕΡΑ ΠΗΡΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΙΣ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ


   ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ
   ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΘΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ "ΣΑΝ ΞΥΠΝΗΣΕΙΣ ΜΟΜΟΜΙΑΣ Θ'ΑΡΘΕΙ ΑΝΑΠΟΔΑ Ο ΝΟΥΝΙΑΣ" ΟΣΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΚΟΡΙΖΙΚΑ ΑΥΤΑ ΟΥΤΕ ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ ΤΙ ΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΕ ΛΙΓΟ

   ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΒΡΑΙΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΑΥΤΗ ΧΩΡΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΩΣΤΕ ΣΤΗΝ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΣΩΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ,
   ΑΣΕ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΝ ΕΒΛΕΠΑΝ ΙΧΝΟΣ ΔΟΛΟΥ Η ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

   ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ Ν1 ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΛΑΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΕΧΕΙ ΠΩΛΗΣΕΙ ΜΑΝΖΤΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΡΚΕΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ

   ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ Ε.ΣΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΚΛΙΚΕΣ ΙΝΤΡΙΓΚΕΣ ΤΣΑΚΩΜΟΥΣ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΛΟΓΙΑ ΚΟΤΣΟΜΠΟΛΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥΝΤΑΣ
   ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΝ ΩΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ

   Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
   ΑΝΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙ
   ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΟΥ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

   Διαγραφή
  4. ΕΤΡΕΞΑΝ ΒΛΕΠΩ ΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΟΥΡΕΙΟΥΣ ΙΠΠΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΜΑΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΔΟΤΟΣΚΥΛΑ.

   ΟΥΤΕ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟΨΙΝ ΤΑ ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΙ ΑΕΡΑ ΚΟΠΑΝΙΣΤΟ ΒΑΡΑΝΕ ΠΟΥ ΑΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΕΙ ΠΑΡΩΝ...!!!

   ΟΠΟΤΕ ΤΑ ΑΦΗΝΩ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΝΑ ΓΑΒΓΙΖΟΥΝ ΑΦΟΥ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΛΕΩ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΣΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ,ΤΩΡΑ ΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ Η ΕΒΡΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΦΙΑΛΤΗΣ Η ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΚΥΛΙ....
   =====================================

   ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΚΙΝΩ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΛΕΓΕΤΕ "ΕΛΛΗΝΑΣ" ΝΑ ΜΗ ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ,ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΔΟΝΤΙΑ...

   "ΚΥΡΙΟΙ" ΔΗΜΑΡΧΟΙ...!!!!

   Η ΚΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΔΕΙΞΑΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΑΣ ΦΑΝΗΚΕ Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΕΙΣΤΕ ΥΠΗΡΕΤΕΣ...

   ΟΛΟΙ "Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Τ Ε",ΟΛΟΙ ΕΧΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΩΦΛΗΣΟΥΝ ΚΑΘΕ ΧΡΕΟΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ,ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕ ΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΜΩΝ,ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΚΟΜΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 196 ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙ 15ΕΤΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΚΙΝΕΙ ΠΛΑΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ....

   ΟΜΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΕΞΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ,ΕΣΥ. ΜΕ 400 ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ,ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΑΣ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΕ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΡΙΧΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΡΑΞΕΙ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΚΡΥΒΕΣΤΕ...!!!!

   ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΔΟΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΣ???

   ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑ "ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ" ΚΟΜΜΑ Η ΜΝΗΣΤΗΡΑΣ,ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ,ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΝΘΡΩΠΟΣ,ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΑΣ,ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΙΔΗΜΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙΑΣ ΤΩΝ ΒΟΘΡΟΚΑΝΑΛΩΝ,ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ,ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΕΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Η ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΛΗΘΕΙΑ...??

   ΜΗΠΩΣ ΟΛΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΓΙΑ ΣΑΣ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΨΕΛΙΣΕΤΕ ΛΕΞΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ??

   Διαγραφή
 2. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ. ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ. ΛΕΝΕ, ΛΕΝΕ, ΛΕΝΕ...ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3692/2008, ΕΝΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΛΗΘΙΝΟΙ, ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΟΣΟΙ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΕΞΩΔΙΚΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ -ΕΝΤΟΛΕΣ -ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΣΥΛΗΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΚΛΠ... ΑΡΑ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΡΕΜΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ. ΟΜΩΣ ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΠΟΥ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΑ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΝΑ ΚΥΒΕΝΡΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ. Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟΥΣ. ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δ.Καζαμιας
   ΞΕΦΤΙΛΑ ΦΩΝΗΑΡΤΕΜΟΥΛΗ,ΑΦΟΥ ΡΕ ΖΩΟ ΚΑΖΑΡΙΚΟ ΛΕΣ ΟΤΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΟΥ "ΑΝΗΚΟΥΝ",ΣΤΕΙΛΕ ΔΥΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ..ΖΩΟ,Ε ΖΩΟ

   Διαγραφή
  2. χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα
   χαχαχαχαχαχαχαχαχαχχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα
   τι να στειλει ο ξεβρακωτος??????????????????????????????λεφτα????????????????????????????
   χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχααχαχα

   Διαγραφή
  3. ΕΧΟΥΜΕ ΚΟΥΡΑΣΤΕΙ ΝΑ ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΗΓΟΥΜΕ,ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΑΡΕ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ,ΑΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΚΑΙ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΕΙΣΑΙ ΩΡΑΙΟΣ,ΑΝ ΟΧΙ ΕΧΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ,ΕΙΣΑΙ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΠΡΟΑΙΩΝΙΑ ΥΠΝΩΣΗ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΣΟΥ ΤΑ 200 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ,ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΤΑ ΜΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥ ΑΔΕΡΦΕ ΓΙΑΤΙ ΠΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ,ΔΕΝ ΣΟΥ ΦΤΑΙΜΕ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΕΙΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ…

   ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΒΟΥΝΟ ΕΞΩΔΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ Η ΕΛΛΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΕΣ,ΜΙΣΘΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΟΛΟΙ,ΝΑΙ ΚΑΛΑ ΑΚΟΥΣΑΤΕ «ΟΛΟΙ» ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ…!!!

   ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΧΩΡΑΣ ΟΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΝΑΜΕ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΕΣ,ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΣΒΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΣ,ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑΤΙ ΝΤΠ ΜΕ ΥΠΑΡΞΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ….

   ΤΟ ΑΡΘΡΟ 196 ΛΟΙΠΟΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ…
   ΕΧΕΙ 15ΕΤΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΚΙΝΕΙ ΠΛΑΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ....!!!!!

   ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
   ΑΡΘΡΟ 196 ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

   http://www.dsa.gr/e-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-196-%

   Διαγραφή
  4. ΑΡΘΡΟ 196 ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

   http://www.dsa.gr/e-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-196-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1

   Διαγραφή
 3. ΜΩΣ ΓΙΑ ΚΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΧΗ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΚΟΥΣΑΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΒΟΛΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ,ΗΧΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΝ ΜΕΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΜΩΣ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΜΕΝΟΥΝ

  ΤΕΛΙΩΣΑΤΕ ΡΑΒΒΙΝΙΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕΕΕΕΕ ΟΣΟ ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ ΦΥΓΕΤΕ ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΥΓΕΙΕΙΣ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΝΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΜΟΝΑΧΗ ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ DNA ΤΟΥ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΚΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΧΗ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΚΟΥΣΑΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΒΟΛΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ,ΗΧΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΝ ΜΕΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΜΩΣ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΜΕΝΟΥΝ

  ΚΑΙ ΕΝΑ ΘΑ ΘΕΛΕΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΣΚΟΝΗ ΝΑ ΜΗ ΒΡΩΜΙΖΕΤΕ ΑΚΟΜΗ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΤΟΥ ΧΩΡΑ

  ΕΧΕΙ ΠΙΑΣΕΙ ΠΑΝΙΚΟΣ ΤΑ ΥΒΡΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΓΝΩΡΙΖΙ Η ΦΟΥΣΤΟΦΑΡΑ ΟΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΕΨΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ 50.000 ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΧΑΣΟΥΝ ΟΛΑ,ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑΝ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΩΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΡΑΒΒΙΝΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δ.Καζαμιας
   ΣΩΡΡΑ,ΔΕΝ ΜΕ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΥΨΟΣ 1.46..ΜΕ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ 1.46 "ΥΠΑΝΘΡΩΠΟΣ"

   Διαγραφή
  2. Δημητρης Καζαμιας
   24 Απριλίου στις 9:51 π.μ. ·

   ΣΗΜΕΡΑ Ο ΛΙΠΟΤΑΚΤΗΣ ΦΩΝΗΑΡΤΕΜΟΥΛΗ-ΣΟΡΡΑΣ ΞΑΝΑΕΒΡΙΣΕ ΤΑ "ΑΜΕΑ",
   φτου σου ρεζιλη αντρα

   Διαγραφή
  3. ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΟΜΩΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΙΣΙΜΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΜΗΝΥΣΑΝ ΚΑΙ ΠΗΡΕ ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΧΑΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΧΕΡΙ ΓΙΑΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΕΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ Ε.ΣΥ. ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΑΛΛΑ ΔΙΑΤΡΕΥΛΩΣΑΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ...

   Διαγραφή
  4. «Στην υπό κρίση περίπτωση αποδείχθηκε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, δυνάμει αμετάκλητου πληρεξουσίου, τυγχάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δισ. ευρώ που ανήκει σε αλλοδαπή εταιρεία επενδύσεων με την επωνυμία Red Panther Limited που εδρεύει στο Λονδίνο.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   δηλαδη βασει αποφασης τα λεφτα ανηκουν σε εβραικη εταιρεια!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   η αλλοδαπη εταιρεια ομως ειναι θυγατρικη τουρκικης εταιρειας επενδυσεων!!!!!!!!!!!!!!!!καταλαβες ρε εβραικο πτωμα σταγακη γιατι σας κραζει ο καζαμιας για την τουρκικη πρεσβεια?????????????????
   Δ.Καζαμιας
   ΠΡΟΔΟΤΗ ΦΩΝΗΑΡΤΕΜΟΥΛΗ,ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΧΕΣ ΡΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΟΥ.

   Διαγραφή
 4. Ο ΑΡΘΟΡΓΡΑΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΛΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ. ΠΟΙΑ ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ ΒΡΕ ΑΣΧΕΤΕ;ΤΑ 600 ΔΙΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕΥΣΤΟ (ΑΜΕΣΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΚΑΤΑΤΕΘΗΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ)...ΤΟΣΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΧΕΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ. ΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΕΤΕ ΕΚΕΙ ΘΕΛΑΤΕ ΔΕΝ ΘΕΛΑΤΕ. ΣΑΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ...Η ΩΡΑ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ. ΣΑΣ ΠΑΙΖΕΙ ΣΑΝ ΤΗΝ ΓΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ, ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΦΝΙΔΙΑΣΜΟ ΤΟ ΘΕΜΑ. Η ΓΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΑΓΗ, ΔΙΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δημητρης Καζαμιας
   24 Απριλίου στις 2:13 μ.μ. ·
   ΣΩΡΡΑ,ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΥΛΙΚΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ...
   ..ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΑΝ ΟΤΙ ΑΣΧΟΛΗΣΑΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ,
   ΓΙΑΤΙ?
   ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ?
   ΕΓΩ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΟΥΤΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ,ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΟΛΟΠΑΙΔΑ ΣΟΥ.
   ΑΛΛΑ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΚΑΛΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΑΚΟΥΣΕΙΣ ΑΚΟΥ ΠΑΛΙΟΜΟΥΤΡΟ.
   ΣΗΜΕΡΑ ΠΗΡΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΙΣ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ,ΤΟ ΠΑΙΔΙΜΟΥ ΞΕΦΤΙΛΑ...ΑΥΤΟ ΔΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΣΤΕΡΕΙΣΑΙ ΑΝΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗ-ΔΙΟΣ.....ΚΟΨΕ ΤΑ ΑΡΧΗ-ΔΙΑ ΣΟΥ,,,ΔΕΝ ΣΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΑΝΑΝΔΡΕ
   ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΚΟΛΟΠΑΙΔΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΣ?

   ΕΙΜΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ,
   ΘΑ ΓΡΑΦΩ ΟΤΙ ΘΕΛΩ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΒΑΛΩ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΟΥ,
   ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΑΩ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΩ,
   ΘΑ ΠΡΑΤΩ ΟΤΙ ΘΕΛΩ,
   ΒΡΩΜΙΑΡΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΕΒΕΣΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ
   ΞΕΡΟΛΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΑΛΙΟΧΑΖΑΡΕ,ΑΝΑΡΧΗ-ΔΕ
   ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΕ ΕΧΩ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΑ ΠΑΛΛΙΑ ΜΟΥ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ, ΠΟΥ ΠΙΑΝΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΒΡΩΜΟΣΤΟΜΑ ΣΟΥ,ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ,,ΑΝΑΝΔΡΕ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΗ-ΔΟ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ.........
   ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ ΜΟΥ ΚΥΛΑΕΙ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΡΩΜΙΚΗ ΚΟΠΡΙΑ ΠΟΥ ΚΥΛΑ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ
   ΚΑΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ,
   ΑΛΗΤΗ ΤΣΙΡΑΚΙ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΗΡΘΕΣ ΜΕ ΤΥΡΙ ΤΑ 600 ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΟΛΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ,
   ΜΕ ΠΑΛΤΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΝ Ε.ΣΥ,
   ΠΑΡΤΑ ΚΑΙ ΒΑΛΤΑ ΣΤΟΝ Κ@@Ο ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΣΟΥ.
   Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ....
   ...ΑΝΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΗ-ΔΟ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ....ΣΕ ΦΤΥΝΩ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ....ΦΤΟΥ ΣΟΥ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...ΦΤΟΥ ΣΟΥ

   Διαγραφή
  2. ΕΝΑ ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΙΜΙΤΡΕΛΟ ΦΕΡΑΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΣΕΤΕ ΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΑΖΑΡΙΑ??

   ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ?? ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

   Διαγραφή
  3. πως δεν εχουμε ρε εβραικο πτωμα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   4 κακουργηματα εχουμε και εναν γυφτο να κρυβεται σαν τους ποντικους!!!!!!!
   καραγκιοζη σταγακη εβραιομασονε

   Διαγραφή
  4. ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΚΡΥΒΕΤΕ ΧΑΖΑΡΙΑ??

   ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ...

   ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΛΟΓΑΚΙΑ....

   ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΤ1 Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΔΗΛΩΣΕ ΠΟΥ ΙΧΝΟΣ ΨΕΜΑΤΟΣ Η ΑΝΑΚΡΙΒΙΑΣ ΕΧΑΝΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ,ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΟΤΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ,ΘΑ ΕΧΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑΚΙΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΜΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ....

   https://www.youtube.com/watch?v=qRumnZtK9_A&t=1s

   Διαγραφή
  5. Artemis Sorras ΠΡΟΣ ΠΑΡΤΑΛΙ ΡΑΚΟΣΥΛΕΚΤΗ ΖΙΓΚΟΛΟ ΨΕΥΤΗ ΠΡΑΚΤΩΡΑ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΔΗΘΕΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΤΣΑΡΛΑΤΑΝΟΣ ΓΕΛΟΙΟΣ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΑΚΟΥ ΜΕΛΧΕΣΕΔΕΚ ΑΕΙ ΣΤΑ ΔΙΑΛΑ ΠΑΠΑΡΑ ΚΛΟΟΥΝ ΜΑΥΡΟΡΑΣΟΦΟΡΕ ΠΟΥ ΤΟ ΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΜΑΣ ΚΑΜΙΑ ΥΠΕΡΗΛΙΚΗ ΚΟΚΟΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΣ ΚΛΕΒΕΙΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΡΕ ΞΕΦΤΥΛΑ ΠΟΥ ΔΗΘΕΝ ΟΡΚΙΣΤΗΚΕΣ ΣΤΟΝ ΟΡΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΖΩΩΟΟΟΟΟΟ ΦΡΙΚΟΥΛΑ ΨΥΧΑΚΙΑ ΤΙ ΣΚΑΤΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΙΣΑΙ ???

   ΕΜΕΙΣ ΣΕ ΚΑΝΑΜΕ ΡΕ ΖΩΟΟΟΟ ΟΥΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΧΕΣ ΟΥΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΧΕΣ ΟΥΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΧΕ ΕΓΩ ΕΔΩΣΑ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΟΥ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΥ900 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙΣ ΖΩΩΩΟΟΝΝΝ ΦΥΣΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΟΧΙ ΓΙΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΑΚΟΜΗ ΑΡΡΩΣΤΟ ΥΠΑΝΘΡΩΠΟ ΒΛΑΜΕΝΟ ΚΛΕΦΤΗ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΖΙΓΚΟΛΟ ΔΕΝ ΞΕΡΑΜΕ ΤΟ ΠΟΙΟΝ ΣΟΥ ΕΧΕΙΣ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΤΟΕΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΩΣ ΠΟΝΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΤΑ ΚΑΝΕΙΣ ΟΛΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΙΜΗ ΟΥΣΤ ΖΩΩΩΟΟΟΟ ΔΙΠΛΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΕΡΧΟΣΟΥΝΑ ΖΩΩΟΟ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΚΛΕΒΕΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥΛΟΝΤΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΛΗΠΕΙΑ ΕΛΛΑΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΟΟΟΟΟΟΟ ΟΥΤΕ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΖΩΩΩΟΟΟΟΟ ΚΛΕΦΤΗ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΠΟΥΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΣ ΝΕΡΑ ΥΔΡΟ ΜΑΤΖΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΖΩΟΟΟ ΠΗΓΑΙΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΟΛΟΥ ΤΟ ΡΑΣΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΨΕΣ ΚΑΙ ΠΗΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΑΔΑΝΔΑ ΗΡΘΕΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΕΛΙΚΑ ΕΜΕΙΣ ΚΑΝΑΜΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΜΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΠΗΡΑΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥΣ ΕΣΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΟΤΙ ΗΣΟΥΝ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΖΩΩΟΟΟΟΟΟ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΟΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΘΑ ΖΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΚΛΕΒΟΝΤΑΣ ΔΟΛΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΑΔΕΡΦΟΙ ΣΟΥ ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΑΥΤΟΙ ΣΕ ΘΕΛΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΣ ΠΟΥΣΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΔΩΣΑΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΕΚΘΕΣΟΥΜΕ ΖΩΟΟΟ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΘΑ ΣΕ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΛΟΔΕΡΝΕΙΣ ΖΩΩΟΟΟ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΣΠΑΜΕ ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΘΑ ΣΥΝΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΞΕΓΕΛΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΔΑΙΜΩΝΩΝ ΣΟΥ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΟΣΟΥΣ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΣ ΟΣΟΥΣ ΓΕΛΑΣΕΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΖΩΩΟΟΟΟΟ ΘΑ ΜΠΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΡΚΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΖΩΕΜΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΓΕΛΑΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΕ ΩΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΜΠΕΛΑ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΛΕΞΗΣ ΑΝΑΗΣ ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ»

   Διαγραφή
  6. ΤΟ ΒΟΔΙ Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΣΩΡΡΑΣ

   ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΙΕΡΕΑ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΟΡΚΙΖΕ ΤΙΣ ΓΕΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΣΧΑΡΙΑ

   ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ ΝΑΡΚΕΜΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ

   Διαγραφή
  7. ΑΧΑΧΑΧΑΧΑ
   Ο ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ ΟΥΡΑΚΟΤΑΓΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΪΜΟΥΔΟΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΛΑΚΩΝΟΝΤΑΙ

   ΑΧΑΧΑΧΑ
   ΕΥΘΥΜΟΥΜΕΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ ΤΗΣ Ε.ΣΥ.

   Διαγραφή
  8. ΚΑΝΕΝΑΝ ΙΕΡΕΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΕΒΡΑΙΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΟΣΟΙ ΙΕΡΟΜΕΝΟΙ ΗΡΘΑΝ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΑΡΚΕΤΟΙ, ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΟΤΑΝ ΒΓΑΛΑΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΔΗΛΩΣΑΜΕ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΓΜΕΤΑ (θρησκειες) ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ...

   Διαγραφή
  9. ΑΧΑΧΑΧΑ
   ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΔΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΗ;

   11/3/2015 ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ - ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΤΑ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
   https://www.youtube.com/watch?v=1NO4To91lH0

   ΑΧΑΧΑΧΑ
   ΕΥΘΥΜΟΥΜΕΝ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΩΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΣΙΡΚΟ ΤΟΥ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΥ ΜΠΑΤΙΡΟΓΥΦΤΟΥ.

   Διαγραφή
  10. Markos Stagakis

   ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΛΥΣΣΑΛΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΣΩΡΡΑ ΕΙΝΑΙ 100% ΕΒΡΑΙΟΙ Η ΕΦΙΑΛΤΕΣ...

   ΓΙΑΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΑΝ ΑΝΗΚΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΚΟΜΗ,ΑΓΝΟΙΑ,ΜΙΚΡΟΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΛΠ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΚΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΦΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΣΚΥΨΕ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙ, ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΙ'ΑΥΤΟΣ ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΩΡΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ,5-10-20 % ΝΑ ΤΗΝ ΠΕΤΑΞΕΙ ΣΤΑ ΑΧΡΗΣΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΥΛΟΒΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΣΩΡΡΑ...

   ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥ ΤΟ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ,ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΟΧΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΟΙΚ ΕΓΚΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΤΟ ΨΕΜΑ,ΤΑ ΕΧΕΙ ΣΕ ΜΗΔΕΝ ΧΡΟΝΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ,ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΕΝΑΝ ΣΩΡΡΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙ’ΑΥΤΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ (ΦΟΡΕΑ ΕΘΝΙΚΟ,ΟΧΙ ΚΟΜΜΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ,ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΛΜΟΥΣΕ ΚΑΝΕΙΣ ΟΧΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΚΟΥΜΠΙΣΕΙ ΑΛΛΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΡΡΑΣ ΝΑ ΠΡΟΦΕΡΕΙ,ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΣΚΕΥΩΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΘΩΩΘΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ1 ΔΗΛΩΣΕ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ…

   ΑΠΛΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙ ΤΟΥ,ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΑ ΜΑΤΙ ΠΡΟΣ ΣΩΡΡΑ ΜΕΡΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ...

   ΟΠΟΤΕ ΝΑΙ ΚΥΡΙΟΙ,Η ΕΒΡΑΙΟΙ Η ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΛΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ,ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕ ΨΥΧΗ ΟΥΔΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΡΑΒΑΝ ΘΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΓΙΑΤΙ ΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΣΑΠΙΛΑ ΓΥΡΩ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ,ΑΣ ΜΗΝ ΜΙΛΑΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ...!!!

   Διαγραφή
  11. ΤΟ ΨΕΜΑ ΣΟΥ ΕΡΠΕΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ,ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΛΥΣΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ..??

   ΕΙΠΕ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΑΓΙΑΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΝΕΡΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ,ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟ ΘΕΟ??

   ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΚΙΑ ΠΟΥ ΦΤΥΝΕΙΣ ΜΕ ΕΒΡΑΙΚΟ ΣΤΥΛΑΚΙ ΝΑ ΤΑ ΦΤΥΝΕΙΣ ΣΤΟΝ ΡΑΒΒΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΟΥ Κ.Ι.Σ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗ ΣΚΥΛΟΦΑΡΑ ΤΟΥΣ ΟΧΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ...

   ΤΡΕΜΕΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΤΗ ΦΑΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΛΕΨΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΦΡΑΓΚΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΧΤΥΠΟΥΝ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΠΟΥ ΞΑΝΑΦΕΡΝΟΜΕ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΤΗΡΟΥΣΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΑΧΗ ΟΤΑΝ ΕΚΑΝΑΝ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΕΣ...

   ΕΔΩ ΔΕΣ ΕΛΕΕΙΝΗ ΦΑΡΑ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΜΕ "ΑΥΤΑ" ΠΟΥ ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΘΕΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΑ ΕΛΑΝΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΟΝΑΧΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΙ ΠΟΥΣΤΗΔΕΣ ΕΙΧΑΜΕ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΑΤΕΣΤΕΨΑΝ...

   ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ ΟΡΚΟΜΟΣΙΑ...!!!!
   https://www.youtube.com/watch?v=jOM3DjqTY34&nohtml5=False

   ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΩΝ ΣΤΟΩΝ ΟΠΩΣ ΤΗ ΒΡΩΜΕΡΗ ΦΑΡΑ ΣΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΣΦΑΖΟΥΝ ΚΟΚΟΡΙΑ Η ΠΡΟΒΑΤΑ ΝΑ ΠΙΝΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΣΕΙΣ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΦΑΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΡΙΧΝΕΤΕ ΚΑΤΑΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΑΛΛΑ ΣΦΡΑΓΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΜΕ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ..!!!

   ΜΕΤΑ ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΧΑΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΡΑΒΒΙΝΟΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑ ΦΥΛΑΤΟΥΝ ΤΑ ΣΑΡΚΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΩ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΩ ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΕΠΙΚΛΙΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΙΕΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΕΙ,ΜΕ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑ ΡΑΒΒΙΝΙΑ..???

   ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΧΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΣΦΑΖΟΥΝ ΚΟΚΟΡΙΑ,ΑΡΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΝΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΔΙΑΟΛΟ??

   ΜΗΠΩΣ ΠΑΛΙ ΖΗΤΟΥΣΑΝ ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗΠΩΣ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥΣ..??

   Διαγραφή
  12. «Στην υπό κρίση περίπτωση αποδείχθηκε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, δυνάμει αμετάκλητου πληρεξουσίου, τυγχάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δισ. ευρώ που ανήκει σε αλλοδαπή εταιρεία επενδύσεων με την επωνυμία Red Panther Limited που εδρεύει στο Λονδίνο.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   δηλαδη βασει αποφασης τα λεφτα ανηκουν σε εβραικη εταιρεια!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   η αλλοδαπη εταιρεια ομως ειναι θυγατρικη τουρκικης εταιρειας επενδυσεων!!!!!!!!!!!!!!!!καταλαβες ρε εβραικο πτωμα σταγακη γιατι σας κραζει ο καζαμιας για την τουρκικη πρεσβεια?????????????????
   Δ.Καζαμιας
   ΠΡΟΔΟΤΗ ΦΩΝΗΑΡΤΕΜΟΥΛΗ,ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΧΕΣ ΡΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΟΥ.

   Διαγραφή
  13. ΑΚΟΜΗ ΚΑΖΑΡΙΑ ΠΑΡΑΜΙΛΑΤΕ???

   ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

   Διαγραφή
 5. Κωστας Μπαρλας

  ΔΛΔ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΣΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΤΕΛΕΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ;

  ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ;

  ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΚΑΛΩΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ. ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΎΝ ΕΩΣ ΤΟΤΕ ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΚΗΡΟΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ.

  ΑΣ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. πως θα πληρωθουν ρε 12θεο γιδι αφου ο μογγολογυφτας δεν εχει παραδωσει στο υποικ για εισπραξη τα ΄΄ομολογα''??????????
   γιδια ε γιδια!

   Διαγραφή
  2. ΤΙ ΛΕΣ ΤΩΡΑ ΤΑΚΗ....

   ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΤΡΕΛΑΘΕΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΕΙΠΑΝ
   Ο ΣΩΡΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΚΤΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ$??

   ΣΗΜΕΡΑ ΜΟΝΑΧΑ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΝΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ "ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ"..

   ΤΙ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΕ ΕΙΠΑΜΕ??

   ΕΒΡΑΙΟΣ Η ΠΟΝΤΙΚΟΣ??
   ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥ ΝΤΕΕΕ..!!

   Διαγραφή
  3. για ποσταρησε τις πραγματικες δικαστικες αποφασεις ρε εβραικο πτωμα!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  4. ΤΙ ΛΕΣ ΤΩΡΑ ΜΑΚΗ...

   ΣΕ ΕΧΕΙ ΒΑΡΕΣΕΙ Η ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΚΑΖΙ ΤΟΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ;
   ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΡΕΛΑΘΕΙ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΤΑΞΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΗΛΙΘΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΚΟΠΑΝΗΣΕ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ;

   ΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

   ΕΥΘΥΜΟΥΜΕΝ ΔΙΑΡΚΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΤΟΥ ΜΠΑΤΙΡΟΓΥΦΤΟΥ.

   Διαγραφή
  5. ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ...

   ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟ ΚΑΙ ΕΦΙΑΛΤΗ ΠΟΥ ΛΑΜΠΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2.300 ΧΡΟΝΙΑ,ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΙΚΗΤΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΑΜΕ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΕΣ...

   ΠΕΡΑΣΕ Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ...

   ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ,ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΜΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΑΝ ΤΟΥ ΡΙΞΕΙΣ ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΣΚΑΤΑ ΠΑΕΙ ΑΥΤΟ ΕΓΙΝΕ ΜΙΑ ΑΡΡΩΣΤΙΑ...

   ΣΤΟΝ ΔΙΑΟΛΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΣΕ ΛΙΓΟ,ΜΗΝ ΛΕΡΩΝΕΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ ΑΙΜΑ ΗΡΩΩΩΝ...!!!

   Διαγραφή
  6. «Στην υπό κρίση περίπτωση αποδείχθηκε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, δυνάμει αμετάκλητου πληρεξουσίου, τυγχάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δισ. ευρώ που ανήκει σε αλλοδαπή εταιρεία επενδύσεων με την επωνυμία Red Panther Limited που εδρεύει στο Λονδίνο.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   δηλαδη βασει αποφασης τα λεφτα ανηκουν σε εβραικη εταιρεια!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   η αλλοδαπη εταιρεια ομως ειναι θυγατρικη τουρκικης εταιρειας επενδυσεων!!!!!!!!!!!!!!!!καταλαβες ρε εβραικο πτωμα σταγακη γιατι σας κραζει ο καζαμιας για την τουρκικη πρεσβεια?????????????????
   Δ.Καζαμιας
   ΠΡΟΔΟΤΗ ΦΩΝΗΑΡΤΕΜΟΥΛΗ,ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΧΕΣ ΡΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΟΥ.

   Διαγραφή
 6. ΔΛΔ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΣΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΤΕΛΕΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ; ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ; ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΚΑΛΩΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ. ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΎΝ ΕΩΣ ΤΟΤΕ ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΚΗΡΟΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ. ΑΣ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΚΗΡΩΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΔΟΥ. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Η ΜΈΤΟΧΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. ΕΤΣΙ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ Η ΟΦΕΙΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΊ. ΕΑΝ ΟΧΙ ΕΧΕΙ ΑΠΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. πως θα πληρωθουν ρε 12θεο γιδι αφου ο μογγολογυφτας δεν εχει παραδωσει στο υποικ για εισπραξη τα ΄΄ομολογα''??????????
   γιδια ε γιδια!

   Διαγραφή
  2. ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΟΥΝ??


   ΤΙ ΛΕΣ ΤΩΡΑ ΤΑΚΗ....

   ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΤΡΕΛΑΘΕΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΕΙΠΑΝ
   Ο ΣΩΡΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΚΤΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ$??

   ΣΗΜΕΡΑ ΜΟΝΑΧΑ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΝΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ "ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ"..

   ΤΙ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΕ ΕΙΠΑΜΕ??

   ΕΒΡΑΙΟΣ Η ΠΟΝΤΙΚΟΣ??
   ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥ ΝΤΕΕΕ..!!

   Διαγραφή
  3. για ποσταρησε τις πραγματικες δικαστικες αποφασεις ρε εβραικο πτωμα!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  4. Βαλε εσυ τις ψευτικες βρε πορνικο με αδαμιαια περιβολη

   Διαγραφή
  5. ..................
   «Στην υπό κρίση περίπτωση αποδείχθηκε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, δυνάμει αμετάκλητου πληρεξουσίου, τυγχάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δισ. ευρώ που ανήκει σε αλλοδαπή εταιρεία επενδύσεων με την επωνυμία Red Panther Limited που εδρεύει στο Λονδίνο.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   δηλαδη βασει αποφασης τα λεφτα ανηκουν σε εβραικη εταιρεια!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   η αλλοδαπη εταιρεια ομως ειναι θυγατρικη τουρκικης εταιρειας επενδυσεων!!!!!!!!!!!!!!!!καταλαβες ρε εβραικο πτωμα σταγακη γιατι σας κραζει ο καζαμιας για την τουρκικη πρεσβεια?????????????????
   Δ.Καζαμιας
   ΠΡΟΔΟΤΗ ΦΩΝΗΑΡΤΕΜΟΥΛΗ,ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΧΕΣ ΡΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΟΥ.

   Διαγραφή
 7. ΑΧΑΧΑΧΑ

  Με επιταγή του Σώρρα(!) πήγαν να σβήσουν χρέη στην Εφορία....και τους την εβαλαν στον πατο  ΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ
  ΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

  ΕΥΘΥΜΟΥΜΕΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ ΜΕ ΤΑ ΗΛΙΘΙΑ ΓΥΦΤΟΓΙΔΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΛΑ ΣΩΡΡΑ ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΔΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΤΣΙ ΣΟΒΑΡΑ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΔΙΝΟΥΝ ΡΕΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΦΙΛΜ ΔΕΝ ΓΥΡΙΣΑΝΕ ΚΑΙ ΓΥΡΙΖΟΥΝΕ ΠΑΡΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 300 ΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΡΕΣ ΤΟΥ ΟΛΗ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΚΛΙΝΕΤΕ.
   ΤΩΡΑ ΑΜΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΛΟΥΜΕ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ Η ΜΑΛΛΟΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑΤΙ ΔΙΠΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΥΤΟΝ ΛΟΓΩ ΥΨΟΥΣ ΠΟΥ ΚΟΒΕΙ ΤΑ ΑΝΤΕΡΑ ΤΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΕΛΛΑΝΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟ Ε ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΔΡΟΜΟ ΟΛΟΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΕΨΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ? ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΑΝ ΖΟΥΣΕ Η ΜΑΛΛΟΝ ΑΝ ΕΙΧΕ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΟΤΙ Ο ΚΑΙΑΔΑΣ ΔΙΠΛΑ ΗΤΑΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ. ΜΟΛΙΣ ΤΟΝ ΒΛΕΠΑΝΕ ΤΟΝ ΠΙΘΗΚΑ ΑΡΠΑΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΔΑΡΑΚΙ ΚΑΙ ΣΒΙΙΝΓΚ ΠΕΤΑΓΜΑ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΔΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΡΔΟΒΟΥΛΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΤΑΝ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ. ΜΗΝ ΚΥΤΤΑΣ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΠΡΑΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ YAMASHINTA ΤΟΝ ΠΙΘΗΚΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΡΩΠΟΥΣ!! ΡΕ? ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ Ο ΠΙΘΗΚΑΣ ΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ!!! ΕΛΑ ΚΥΡΙΕ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΟΥ !!!

   Διαγραφή
  2. ΚΑΙ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΟΛΙΣ ΗΛΘΕ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 245 ΠΡΩΗΝ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΨΥΧΟΠΑΘΟΥΣ ΓΥΦΤΟΥ ΣΩΡΡΑ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΜΥΝΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΝΟ ΤΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΟΡΚΟΜΟΣΙΑ ΠΟΛΛΟΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ''ΜΕΤΑΛΑΒΙΑ''ΒΛΕΠΟΥΝ ΦΙΔΙΑ ΑΛΛΟΙ ΣΑΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΔΡΑΚΟΥΣ. ΕΝΑΣ Η ΔΥΟ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΦΕ ΧΕΛΩΝΕΣ (ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)

   Διαγραφή
  3. ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΒΡΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ????

   ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ .!!!!

   ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΚΟΥΛΙΚΙΑ ΕΙΧΑΜΕ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΕΒΑΝ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΜΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑ ΡΟΤΣΑΙΛΝΤ ΕΠΕΦΤΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΤΑΣΑΜΕ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ 50.000 ΘΥΜΑΤΑ...

   ΣΕ ΛΙΓΟ ΟΜΩΣ Η ΝΕΜΕΣΙΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥΥΥΥΥΥΥ ΔΟΥΛΕΙΑ,ΘΑ ΦΤΥΣΟΥΝ ΤΟ ΓΑΛΑ ΠΟΥ ΒΥΖΑΞΑΝΕ ΤΑ ΤΕΡΑΤΑ ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ..

   Διαγραφή
  4. «Στην υπό κρίση περίπτωση αποδείχθηκε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, δυνάμει αμετάκλητου πληρεξουσίου, τυγχάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δισ. ευρώ που ανήκει σε αλλοδαπή εταιρεία επενδύσεων με την επωνυμία Red Panther Limited που εδρεύει στο Λονδίνο.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   δηλαδη βασει αποφασης τα λεφτα ανηκουν σε εβραικη εταιρεια!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   η αλλοδαπη εταιρεια ομως ειναι θυγατρικη τουρκικης εταιρειας επενδυσεων!!!!!!!!!!!!!!!!καταλαβες ρε εβραικο πτωμα σταγακη γιατι σας κραζει ο καζαμιας για την τουρκικη πρεσβεια?????????????????
   Δ.Καζαμιας
   ΠΡΟΔΟΤΗ ΦΩΝΗΑΡΤΕΜΟΥΛΗ,ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΧΕΣ ΡΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΟΥ.

   Διαγραφή
  5. ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΠΑΝΙΚΟ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΜΕ ΛΟΓΑΚΙΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ, ΨΕΜΑ ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΟΛΙΟΤΗΤΑ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΟΥΛΑΝΕ,ΣΑΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΤΙ ΛΕΝΕ ΒΑΖΟΥΝ ΤΟΝ "ΕΒΡΑΙΚΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟ",ΔΕΝ ΤΟΛΜΟΥΝ ΟΜΩΣ ΝΑ ΠΟΥΝ ΛΟΓΟ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΨΙΝ ΑΠΟ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ,ΑΥΤΟΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΧΡΥΣΑΦΙΚΑ Η ΟΙΚΟΠΕΔΑ...ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

   ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΚΙΝΩ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΛΕΓΕΤΕ "ΕΛΛΗΝΑΣ" ΝΑ ΜΗ ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ,ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΔΟΝΤΙΑ...

   "ΚΥΡΙΟΙ" ΔΗΜΑΡΧΟΙ...!!!!

   Η ΚΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΔΕΙΞΑΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΑΣ ΦΑΝΗΚΕ Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΕΙΣΤΕ ΥΠΗΡΕΤΕΣ...

   ΟΛΟΙ "Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Τ Ε",ΟΛΟΙ ΕΧΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΩΦΛΗΣΟΥΝ ΚΑΘΕ ΧΡΕΟΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ,ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕ ΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΜΩΝ,ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΚΟΜΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 196 ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙ 15ΕΤΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΚΙΝΕΙ ΠΛΑΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ....

   ΟΜΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΕΞΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ,ΕΣΥ. ΜΕ 400 ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ,ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΑΣ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΕ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΡΙΧΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΡΑΞΕΙ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΚΡΥΒΕΣΤΕ...!!!!

   ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΔΟΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΣ???

   ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑ "ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ" ΚΟΜΜΑ Η ΜΝΗΣΤΗΡΑΣ,ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ,ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΝΘΡΩΠΟΣ,ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΑΣ,ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΙΔΗΜΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙΑΣ ΤΩΝ ΒΟΘΡΟΚΑΝΑΛΩΝ,ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΛΟΓΟΣ,ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΕΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Η ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΛΗΘΕΙΑ...??

   ΜΗΠΩΣ ΟΛΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΓΙΑ ΣΑΣ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΨΕΛΙΣΕΤΕ ΛΕΞΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ??

   Διαγραφή
 8. Ολοι σας καταφερεστε κατα αυτης της δομημένης προτασης. Καταθεστε λοιπον την δικη σας προταση να την δουμε. Να την αξιολογησουμε. Ολοι μαζι. Καντε το. Απο κριτικη και εβραιοσυμπεριφορες μπουχτησαμε. Νοημων ανθρωποι εισται!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ ΗΤΑΝ ΒΡΕΓΜΕΝΑ ΓΥΦΤΟΟΟΟΟΟΟ!!!!!!!!!!!
   ΑΜΕΡΙΚΗ -ΣΚΟΠΙΑ -ΕΛΛΑΔΑ ΒΡΑΧΗΚΑΝ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΣ???????????????????ΟΤΙ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΔΩΝΙΣ?????????????????????????????????ΣΚΟΤΩΣΑΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΔΩΣΕ Ο 12ΘΕΟΣ ΑΔΩΝΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΜΠΑΛΙΣΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ??????????????????????? Ο ΗΛΙΟΣ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΙ ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΑΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   ΓΙΑ ΣΑΣ ΤΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ''ΕΛΛΗΝΑ'' ΣΚΟΠΙΑΝΕ ΣΩΡΡΑ

   Διαγραφή
  2. νε ιμαστε νοοιμον

   Διαγραφή
 9. Χεχεχε εισε τελικα αδειος τενεκες. Ουτε μια πολιτικη προταση δεν μπορεις να αναπτυξεις. Οσο αναφορά για το τροπο που μιλας, θα σου πω κατι. Μπορεις να μιλας ετσι στην μανα σου στον πατερα σου στα παιδια σου στους φιλους σου συο ομογυρο σου στους ομοιους σου. Αλλα ως νοημων δεν μπορεις. Δηλωνεις απλα την ηληθιοτητα σου. Σε αυτο το επιπεδο θα με νικησεις λογο εμπειριας. Αρα αποχωρώ. Καλη συνεχεια στην ΗΛΗΘΙΟΤΗΤΑ ΣΟΥ.������

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. «Στην υπό κρίση περίπτωση αποδείχθηκε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, δυνάμει αμετάκλητου πληρεξουσίου, τυγχάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δισ. ευρώ που ανήκει σε αλλοδαπή εταιρεία επενδύσεων με την επωνυμία Red Panther Limited που εδρεύει στο Λονδίνο.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   δηλαδη βασει αποφασης τα λεφτα ανηκουν σε εβραικη εταιρεια!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   η αλλοδαπη εταιρεια ομως ειναι θυγατρικη τουρκικης εταιρειας επενδυσεων!!!!!!!!!!!!!!!!καταλαβες ρε εβραικο πτωμα σταγακη γιατι σας κραζει ο καζαμιας για την τουρκικη πρεσβεια?????????????????
   Δ.Καζαμιας
   ΠΡΟΔΟΤΗ ΦΩΝΗΑΡΤΕΜΟΥΛΗ,ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΧΕΣ ΡΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΟΥ.

   Διαγραφή
 10. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Η ΜΈΤΟΧΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. ΕΤΣΙ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ Η ΟΦΕΙΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΊ. ΕΑΝ ΟΧΙ ΕΧΕΙ ΑΠΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

  ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΠΡΑΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ YAMASHINTA ΤΟΝ ΠΙΘΗΚΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΡΩΠΟΥΣ!! ΡΕ? ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ Ο ΠΙΘΗΚΑΣ ΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

  ΣΕ ΕΧΩ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΑ ΠΑΛΛΙΑ ΜΟΥ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ, ΠΟΥ ΠΙΑΝΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΒΡΩΜΟΣΤΟΜΑ ΣΟΥ,ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ,,ΑΝΑΝΔΡΕ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΗ-ΔΟ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ.........
  ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ ΜΟΥ ΚΥΛΑΕΙ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΡΩΜΙΚΗ ΚΟΠΡΙΑ ΠΟΥ ΚΥΛΑ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ
  ΚΑΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ,
  ΑΛΗΤΗ ΤΣΙΡΑΚΙ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΗΡΘΕΣ ΜΕ ΤΥΡΙ ΤΑ 600 ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΟΛΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ,
  ΜΕ ΠΑΛΤΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΝ Ε.ΣΥ,
  ΠΑΡΤΑ ΚΑΙ ΒΑΛΤΑ ΣΤΟΝ Κ@@Ο ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΣΟΥ.
  Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ....
  ...ΑΝΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΗ-ΔΟ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ....ΣΕ ΦΤΥΝΩ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ....ΦΤΟΥ ΣΟΥ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...ΦΤΟΥ ΣΟ

  ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥ ΤΟ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ,ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΟΧΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΟΙΚ ΕΓΚΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΤΟ ΨΕΜΑ,ΤΑ ΕΧΕΙ ΣΕ ΜΗΔΕΝ ΧΡΟΝΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ,ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΕΝΑΝ ΣΩΡΡΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙ’ΑΥΤΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ (ΦΟΡΕΑ ΕΘΝΙΚΟ,ΟΧΙ ΚΟΜΜΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ,ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΛΜΟΥΣΕ ΚΑΝΕΙΣ ΟΧΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΚΟΥΜΠΙΣΕΙ ΑΛΛΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΡΡΑΣ ΝΑ ΠΡΟΦΕΡΕΙ,ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΣΚΕΥΩΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΘΩΩΘΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ1 ΔΗΛΩΣΕ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ…

  ΑΠΛΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙ ΤΟΥ,ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΑ ΜΑΤΙ ΠΡΟΣ ΣΩΡΡΑ ΜΕΡΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ...

  ΤΩΡΑ ΑΜΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΛΟΥΜΕ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ Η ΜΑΛΛΟΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑΤΙ ΔΙΠΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΥΤΟΝ ΛΟΓΩ ΥΨΟΥΣ ΠΟΥ ΚΟΒΕΙ ΤΑ ΑΝΤΕΡΑ ΤΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΕΛΛΑΝΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΣΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΤΕΛΕΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ; ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ; ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΚΑΛΩΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ. ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΎΝ ΕΩΣ ΤΟΤΕ ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΚΗΡΟΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ. ΑΣ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΚΗΡΩΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΔΟΥ. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Η ΜΈΤΟΧΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. ΕΤΣΙ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ Η ΟΦΕΙΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΊ. ΕΑΝ ΟΧΙ ΕΧΕΙ ΑΠΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

  Ε ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΔΡΟΜΟ ΟΛΟΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΕΨΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ? ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΑΝ ΖΟΥΣΕ Η ΜΑΛΛΟΝ ΑΝ ΕΙΧΕ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΟΤΙ Ο ΚΑΙΑΔΑΣ ΔΙΠΛΑ ΗΤΑΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ. ΜΟΛΙΣ ΤΟΝ ΒΛΕΠΑΝΕ ΤΟΝ ΠΙΘΗΚΑ ΑΡΠΑΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΔΑΡΑΚΙ ΚΑΙ ΣΒΙΙΝΓΚ ΠΕΤΑΓΜΑ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΔΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΡΔΟΒΟΥΛΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΤΑΝ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΕΔΩ ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΜΟΛΙΣ ΗΡΘΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΡΙΟ ΤΑ 600 TRIS $$$$$$ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΕΧΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑ ΟΣΟΙ ΜΕ ΠΙΣΤΕΨΕΤΕ ΣΕ 9666 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΩ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ MASTER CHEF ΘΑ ΠΑΩ ΚΑΙ ΣΤΟ SURVIVOR ΣΤΟ DANCING WITH THE STARS ΣΤΟ POWER OF LOVE ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΞΑΝΑ ΧΤΙΣΩ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΝΩ Ο ΘΕΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΤΟΤΕ ΟΛΟΙ ΘΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΥΝΑΤΕ ΚΑΙ ΓΩ ΘΑ ΣΚΟΡΠΙΖΩ ΤΑ TRIS

  ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ ΔΑΦΝΙ

  ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ

  ΑΗΡ ΑΗΡ ΑΗΡ ΚΑΤΩ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΑΝΩ Ο ΕΥΤΑΞΙΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΑΧΑΧΑΧΑΧΑ
  Ο ΣΑΛΕΜΕΝΟΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΦΤΙΧΑΝΕ ΤΡΕΛΟΚΟΜΕΙΑ
  ΑΧΑΧΑΧΑ

  ΕΥΘΥΜΗΣΑΜΕΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙΡΟΓΥΦΤΟΥ.

  Δεν ήταν διατεθειμένος να σιωπήσει. Ο διευθυντής τράπεζας και δημοτικός σύμβουλος Γόρτυνας, Γιώργος Χαριτάκης, άκουγε επί ώρες σενάρια που αψηφούσαν τη λογική. Μια ομάδα οπαδών και υποστηρικτών του αυτόκλητου «σωτήρα» Αρτέμη Σώρρα είχε εμφανιστεί στον δήμο των 20.000 κατοίκων τάζοντας αεροδρόμια, λιμάνια, ψυχιατρεία και ό,τι άλλο ποθούσαν οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αρκούσε, έλεγαν, μια υπογραφή του δημάρχου σε πληρεξούσιο με «μεταθανάτια ισχύ» για να αποδεσμευτεί μέρος μιας αμύθητης περιουσίας τρισεκατομμυρίων ευρώ.

  Οι αυτοαποκαλούμενοι επενδυτές, μεταξύ άλλων, φέρονται να είχαν προτρέψει τον δήμαρχο να γράψει σε ένα πρόχειρο χαρτί τι έργο θα ήθελε να χρηματοδοτήσουν και τα κεφάλαια θα έρρεαν «με το πάτημα ενός κουμπιού». Αυτά συνέβησαν στις 13 Νοεμβρίου 2013 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Γόρτυνας, νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Εκείνη την περίοδο παρόμοιες υποσχέσεις και συζητήσεις πραγματοποιούνταν μεταξύ εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τη Θράκη μέχρι την Πελοπόννησο.

  Οπως φαίνεται από τα πρακτικά δημοτικών συμβουλίων, ομάδες οπαδών του Σώρρα –σε κάποιες περιπτώσεις οι ίδιοι άνθρωποι– υπόσχονταν όπου και αν πήγαιναν αεροδρόμια και λιμάνια. Σε παρουσιάσεις που είχαν φτιάξει, χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο, μοίραζαν αυθαίρετα ποσά για έργα: 528 εκατ. ευρώ στον Δήμο Πειραιά για «υπόγεια κέντρα φύλαξης, καταφύγια πολιτικής άμυνας σε περίπτωση πολέμου», 80 εκατ. ευρώ στον Δήμο Επιδαύρου για «ειδικά έργα, όπως παγοδρόμια, πίστα Formula 1, θεματικά πάρκα», 300.000 ευρώ για κέντρο αποτοξίνωσης στους Λειψούς. Ζητούμενο, πάντα, ήταν η υπογραφή ενός δημάρχου.

  http://www.aftodioikisi.gr/koinonia/o-sorras-etaze-se-dimous-apo-aerodromia-mexri-psixiatreia/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ; ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΚΑΛΩΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ. ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΎΝ ΕΩΣ ΤΟΤΕ ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΚΗΡΟΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ. ΑΣ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΚΗΡΩΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΔΟΥ. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Η ΜΈΤΟΧΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. ΕΤΣΙ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ Η ΟΦΕΙΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕ

   ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ,ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΟΧΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΟΙΚ ΕΓΚΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΤΟ ΨΕΜΑ,ΤΑ ΕΧΕΙ ΣΕ ΜΗΔΕΝ ΧΡΟΝΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ,ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΕΝΑΝ ΣΩΡΡΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙ’ΑΥΤΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ (ΦΟΡΕΑ ΕΘΝΙΚΟ,ΟΧΙ ΚΟΜΜΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ,ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΛΜΟΥΣΕ ΚΑΝΕΙΣ ΟΧΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΚΟΥΜΠΙΣΕΙ ΑΛΛΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑΩΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ,
   ΑΛΗΤΗ ΤΣΙΡΑΚΙ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΗΡΘΕΣ ΜΕ ΤΥΡΙ ΤΑ 600 ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΟΛΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ,
   ΜΕ ΠΑΛΤΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΝ Ε.ΣΥ,
   ΠΑΡΤΑ ΚΑΙ ΒΑΛΤΑ ΣΤΟΝ Κ@@Ο ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΣΟΥ.
   Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ....
   ...ΑΝΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΗ-ΔΟ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ....ΣΕ ΦΤΥΝΩ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ....ΦΤΟΥ ΣΟΥ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...ΦΤΟΥ ΣΟΥ

   Διαγραφή
 13. ΜΠΡΟΣ ΓΚΡΕΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΡΕΜΑ,ΑΝ ΔΩΣΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΧΕ ΧΡΗΜΑ,Ο ΣΩΡΡΑΣ ΗΤΑΝ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΕ ΜΗ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΣΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΠΑΡΤΕ ΤΑ 600 ΔΙΣ$ ΝΑ ΕΥΗΜΕΡΙΣΕΙ Η ΕΛΛΑΣ,ΜΙΣΘΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΕΙΧΕ ΑΠΟΓΕΙΩΘΕΙ
  ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΣΚΥΛΟΦΑΡΑ ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΤΗΣ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ,ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΕΙΧΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΕΙΙΧΕ ΤΗΝ ΑΤΥΧΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ.

  ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΑΛΛΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΗΤΟΙ

  ΔΥΟ ΤΕΛΕΣΙΔΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΟΣΥΝΗΣ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΚΤΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ$ ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΛΕΟΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200.000 ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΑ ΡΩΤΑΝΕ ΠΑΝΤΑ ΔΟΛΙΑ ΟΙ ΠΑΠΑΓΑΛΟΙ ΣΤΑ ΜΜΕ ΑΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΧΕΙ ΞΕΧΡΕΩΣΕΙ....

  ΦΥΣΙΚΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΞΕΧΡΕΩΣΕΙ Ο,ΤΕΡΜΑ Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΙΣΕΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ....

  ΕΚΕΙ ΠΑΓΩΝΕΙ ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ,ΜΠΡΟΣ ΓΚΡΕΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΡΕΜΑ,ΑΝ ΔΩΣΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΧΕ ΧΡΗΜΑ,Ο ΣΩΡΡΑΣ ΗΤΑΝ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΕ ΜΗ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΣΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΠΑΡΤΕ ΤΑ 600 ΔΙΣ$ ΝΑ ΕΥΗΜΕΡΙΣΕΙ Η ΕΛΛΑΣ,ΜΙΣΘΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΕΙΧΕ ΑΠΟΓΕΙΩΘΕΙ....

  ΟΜΩΣ ΟΛΟΣ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ 300 ΔΕΝ ΕΒΓΑΛΑΝ ΚΟΥΒΕΝΤΑ,ΠΙΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" ΘΕΛΗΣΑΝ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΚΡΥΜΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΕΧΟΥΝ ΑΦΟΥ ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΤΟ 2012 ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΕ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ$ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΣΩΡΡΑ...

  ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΜΗ ΣΤΑΜΑΤΑΤΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ «ΧΡΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ» ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ, ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΤΕ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΕΙΤΕ ΟΧΙ....ΑΝ ΦΥΣΙΚΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ,ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ ΑΚΟΜΗ,ΓΙΑΤΙ ΦΗΜΕΣ ΛΕΝΕ,Η ΠΙΑΤΣΑ ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΙ ΨΑΧΝΟΥΝ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ...ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΠΟΛΟ ΑΝ ΕΡΩΤΗΘΟΥΜΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος4 Μαΐου 2018 - 10:11 μ.μ.
   ΕΔΩ ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΜΟΛΙΣ ΗΡΘΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΡΙΟ ΤΑ 600 TRIS $$$$$$ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΕΧΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑ ΟΣΟΙ ΜΕ ΠΙΣΤΕΨΕΤΕ ΣΕ 9666 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΩ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ MASTER CHEF ΘΑ ΠΑΩ ΚΑΙ ΣΤΟ SURVIVOR ΣΤΟ DANCING WITH THE STARS ΣΤΟ POWER OF LOVE ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΞΑΝΑ ΧΤΙΣΩ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΝΩ Ο ΘΕΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΤΟΤΕ ΟΛΟΙ ΘΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΥΝΑΤΕ ΚΑΙ ΓΩ ΘΑ ΣΚΟΡΠΙΖΩ ΤΑ TRIS

   ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ

   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ ΔΑΦΝΙ

   ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ

   ΑΗΡ ΑΗΡ ΑΗΡ ΚΑΤΩ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΑΝΩ Ο ΕΥΤΑΞΙΑΣ

   Διαγραφή
  2. Και οι τρεις προσφυγές είναι όμοιες ως προς το επιχείρημα που επικαλούνται.Οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται μάλιστα ότι είναι συνδικαιούχοι των 600 δισ. και ότι τα δικαιώματά τους «απορρέουν από τον κληρονομικό πλούτο του έθνους μας».   Η πρώτη προσφυγή υποβλήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2017, από φορολογούμενη που υπάγεται στη ΔΟΥ Αχαρνών. Όπως αναφέρει η υπ. 1528 απόφαση της ΔΕΔ, η οποία εκδόθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2018, «η προσφεύγουσα με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή αιτείται την διαγραφή των ληξιπρόθεσμων ατομικών της οφειλών της ποσού ύψους 3.603,20 ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από τον πίνακα οφειλών, που έχει αναρτηθεί στην σελίδα της προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet της Α.Α.Δ.Ε., ισχυριζόμενη ότι έχει ήδη καταθέσει στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών την με αριθμό πρωτοκ. …………/6.12.2016 εξώδικη δήλωση- εντολή-εξουσιοδότηση περί είσπραξης των οφειλών της από λογαριασμό που έχει κατατεθεί από τον κο Αρτέμη Σώρρα ποσού 600 δισ. δολαρίων και στον οποίο δικαιούχος έχει καταστεί και η ίδια, καθώς τα δικαιώματά της που απορρέουν από τον κληρονομικό πλούτο του έθνους μας».

   Για την υπόθεση, η ΔΕΔ ζήτησε και τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Κηφισίας.

   Ακολουθεί το σκεπτικό της ΔΕΔ και καταλήγει:

   «Επειδή ο προσβαλλόμενος πίνακας ατομικών οφειλών της προσφεύγουσας, που έχει αναρτηθεί στην σελίδα της προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet, από τον οποίο προκύπτει για την προσφεύγουσα συνολικό ποσό οφειλών ύψους 3.603,20 €, δεν εμπίπτει στο στάδιο προσδιορισμού του φόρου, δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη, έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και ως εκ τούτου στερείται εκτελεστότητας.

   Συνεπώς, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή είναι απορριπτέα ως απαραδέκτως ασκηθείσα. Δεν ήταν διατεθειμένος να σιωπήσει. Ο διευθυντής τράπεζας και δημοτικός σύμβουλος Γόρτυνας, Γιώργος Χαριτάκης, άκουγε επί ώρες σενάρια που αψηφούσαν τη λογική. Μια ομάδα οπαδών και υποστηρικτών του αυτόκλητου «σωτήρα» Αρτέμη Σώρρα είχε εμφανιστεί στον δήμο των 20.000 κατοίκων τάζοντας αεροδρόμια, λιμάνια, ψυχιατρεία και ό,τι άλλο ποθούσαν οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αρκούσε, έλεγαν, μια υπογραφή του δημάρχου σε πληρεξούσιο με «μεταθανάτια ισχύ» για να αποδεσμευτεί μέρος μιας αμύθητης περιουσίας τρισεκατομμυρίων ευρώ.

   Αυτά συνέβησαν στις 13 Νοεμβρίου 2003 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Γόρτυνας, νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Εκείνη την περίοδο παρόμοιες υποσχέσεις και συζητήσεις πραγματοποιούνταν μεταξύ εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τη Θράκη μέχρι την Πελοπόννησο.

   Η προσφεύγουσα με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή αιτείται την διαγραφή των ληξιπρόθεσμων ατομικών της οφειλών της ποσού ύψους 43.823,00 ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από τον με ημερομηνία εκτύπωσης 27.10.2017 πίνακα οφειλών, που έχει αναρτηθεί στην σελίδα της προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet της Α.Α.Δ.Ε., ισχυριζόμενη ότι έχει ήδη καταθέσει στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ την με αριθμό πρωτοκ. …………/9.8.2016 εξώδικη δήλωση- εντολή-εξουσιοδότηση περί είσπραξης των οφειλών της από λογαριασμό που έχει κατατεθεί από τον κο Αρτέμη Σώρρα ποσού ύψους 600 δις δολαρίων Αμερικής και στον οποίο δικαιούχος έχει καταστεί και η ίδια, καθώς και από τα δικαιώματά της που απορρέουν από τον κληρονομικό πλούτο του έθνους μας.

   Οπως φαίνεται από τα πρακτικά δημοτικών συμβουλίων, ομάδες οπαδών του Σώρρα –σε κάποιες περιπτώσεις οι ίδιοι άνθρωποι– υπόσχονταν όπου και αν πήγαιναν αεροδρόμια και λιμάνια. Σε παρουσιάσεις που είχαν φτιάξει, χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο, μοίραζαν αυθαίρετα ποσά για έργα: 528 εκατ. ευρώ στον Δήμο Πειραιά για «υπόγεια κέντρα φύλαξης, καταφύγια πολιτικής άμυνας σε περίπτωση πολέμου», 80 εκατ. ευρώ στον Δήμο Επιδαύρου για «ειδικά έργα, όπως παγοδρόμια, θεματικά πάρκα», 300.000 ευρώ για κέντρο αποτοξίνωσης στους Λειψούς. Ζητούμενο, πάντα, ήταν η υπογραφή ενός δημάρχου.

   Διαγραφή
  3. ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ Σ’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΕΡΙΑ..!!

   ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ,ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΟΥΤΟ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΑ 2.3 ΤΡΙΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΩΡΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ,ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ ΕΝΑ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΜΕ ΜΗΔΕΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΜΙΣΘΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ ΤΑ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΑΣ.

   ΔΗΜΟΙ….!!!
   ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΜΑΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2.300 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΒΡΑΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΑ 200 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ,ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΠΕΡΑΣΑΝ ΡΟΥΦΟΥΣΑΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣ,ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ ΕΧΟΥΜΕ ΙΕΡΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΩΡΑ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ…!!!

   ΤΗΝ ΜΙΖΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΘΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΤΑΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ ΑΦΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ.

   ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ,ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ ΘΕΛΕΙ ΜΟΝΟ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΜΑΣ…Ο Λ Α…!!!!

   https://www.youtube.com/watch?v=QwVi6hR5yOY&feature=share

   Διαγραφή
 14. EΛΑ ΓΙΩΡΓΟ?...ΕΕΠ ΕΛΑ ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ?...ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΣ ΓΙΩΡΓΟ ΜΕ ΠΗΡΕ ΠΡΙΝ ΜΙΑ ΩΡΑ ΤΗΛ Ο Κος ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΚΑΘΩΣ ΕΠΕΣΤΡΕΦΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΑΣΕ ΕΝΑ ΓΗΡΑΛΕΟΣ ΤΟΥ ΕΙΠΕ,ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜAΣ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΝΑ ΘΥΜΑΤΑΙ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΟΛΟΜ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΠΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΥΠΑΡΟ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΥ ΕΔΕΙΧΝΕ ΕΝΑ ΧΑΡΤΙ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΜΙΣΟΣΚΟΤΑΔΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΩΤΑΓΕ ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΗ Η ''ΠΙΤΑΓΗ'' ΕΤΣΙ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΤΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΞΩΦΛΑΕΙ ΕΝΑ ΔΑΝΕΙΟ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΕΦΟΡΙΑ ΓΙΑ 4-5 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΠΛΗΡΩΣΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ''ΠΙΤΑΓΗ'' ΕΝΑ ΤΣΑΠΕΛΟΣΗΜ ΟΟΩΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 900 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΝΕΑ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΜΑΥΡΙΔΕΡΟ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ?...ΚΥΤΤΑ ΑΡΓΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 7 ΤΟ ΒΡΑΔΑΚΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΥΣΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥΡΑΔΟΓΥΦΤΟΥ ΚΑΙ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΤΕΤΟΙΑ ΩΡΑ? ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ? ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΚΛΠ ΜΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ 10αρια ΑΒΑΝΤΑΔΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΘΕΝ ΜΟΛΙΣ ΤΕΛΕΩΣΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥΣ ΑΦΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΚΑΤΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΑΛΙΟΧΑΡΤΑ ΚΑΙ ΓΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΟΜΙΣΗΗ ΩΡΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΕΛΩΣΑ ΛΕΝΕ ΧΟΡΕΥΕΟΥΝ ΔΗΘΕΝ ΚΑΙ ΚΕΡΝΟΥΝ ΜΠΥΡΕΣ ΑΚΟΥΝΕ ΟΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΑΜΑΝ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΝΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΡΙΣΤΕ 3 ΜΠΥΡΕΣ ΜΕ ΚΕΡΑΣΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΞΩΦΛΗΣΕ ΚΙΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΕΠΑΝΩ ΨΗΝΕΤΕ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΩΣΕ ΤΟΥ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΑΠΕΛΟΣΗΜΟ ΝΑ ΠΑΡΕ ΤΗΝ ''ΠΙΤΑΓΗ'' ΑΙΝΤΕ ΤΥΧΕΡΕ ΚΙ'ΕΣΥ ΣΩΘΗΚΕΣ ΦΩΝΑΞΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΟΥ ΣΚΑΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ Ο ΧΩΡΙΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΑΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΞΗΜΕΡΩΣΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΠΡΩΙ ΠΡΩΙ ΤΟΥ ΕΙΠΑΝΕ ΚΙΟΛΑΣ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΚΑΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΒΑΝΤΑΔΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΕΔΒ ΠΑΠΑΣ ΕΚΕΙ ΠΑΠΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ ΒΑΛΤΕΕ ΒΕΛΤΕ ΕΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ....ΧΜΜ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟς ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΚΑΤΙ ΨΥΛΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟΝ ΖΩΣΑΝΕ ΤΑ ΑΣΠΡΑ ΦΙΔΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΗΣΕ ΚΑΙ ΕΠΙΑΣΕ ΤΟΝ Κο ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟ...ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΑΣ?...ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΕΟ ΤΣΑΠΕΛΟΠΙΤΑΡΙΔΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΙ ΑΣΕ ΜΗΝ ΤΟΥ ΠΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΛΑΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΥΡΙΟ ΝΑ ΡΩΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙ ΑΛΛΑ Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΜΗΤΡΟΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΝΑ ΠΑΩ ΠΡΩΙ ΠΡΩΙ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΩΝΩ ΘΑ ΕΛΘΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΑΣ Ε ΚΑΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΩΡΑΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΒΕΒΑΙ ΕΙΠΕ ΑΜΑ ΕΝΑΙ ΝΑ ΣΕ ΠΙΑΣΕΙ ΤΟ ΠΛΑΓΙΟ ΘΑ ΣΕ ΤΡΕΞΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΕΓΩ ΒΡΑΔΙΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΛΕΗΩ ΚΙΟΛΣ ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΡΩ ΚΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΑΝΕ ΚΑΤΣΙΚΑ....ΑΑΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑΑΑΑΑΑΑΑ ΑΑΧΧΧ ΜΕ ΕΚΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΗΣΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΕΙΛΙ ΠΑΝΑΘΕΜΣΕ ΧΑΑ ΧΑΑΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΕΓΩ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΟΝ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΛΕΠΙΔΑ ΞΕΡΕΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥς ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΘΩ ΜΗΝ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΕΣΑΙ...ΝΑΙ ΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΑΛΛΑ ΑΜΑ ΑΚΟΥΣ ΤΣΑΠΕΛΟΣΗΜΑ,ΚΑΙ ''ΠΙΤΑΓΕΣ'' ΠΑΛΙ ΚΟΛΥΒΑ ΘΑ ΦΑΜΕ...ΑΑΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑΑΑΑΑ Ε ΔΕΝ ΤΡΩΓΕΣΑΙ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΙΓΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΕΚΕΙ ΕΣΥ ΝΑ ΜΑΣ ΡΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΜΙΑ...ΒΕΒΑΙΑ ΒΕΒΑΙΑ Ο ΠΑΠΟΥΣ ΜΟΥ Ο ΜΑΣΤΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΑΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΑΚΟΥΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΤΣΑΠΕΛΑ ΤΗΝ ΤΣΑΠΕΛΑ ΕΓΙΝΕ Η ΓΚΟΥΡΛΙΟΥ ΣΑΜΠΡΕΛΑ....ΠΑΑΑΑΑ ΠΑΝΑΘΕΜΑΣΕ ΧΑΑΑΧ ΧΑΑΑΑΑΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΑΛΛO ΚΛΕΙΝΩ...salom....salom..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ανώνυμος4 Μαΐου 2018 - 10:11 μ.μ.
  ΕΔΩ ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΜΟΛΙΣ ΗΡΘΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΡΙΟ ΤΑ 600 TRIS $$$$$$ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΕΧΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑ ΟΣΟΙ ΜΕ ΠΙΣΤΕΨΕΤΕ ΣΕ 9666 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΩ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ MASTER CHEF ΘΑ ΠΑΩ ΚΑΙ ΣΤΟ SURVIVOR ΣΤΟ DANCING WITH THE STARS ΣΤΟ POWER OF LOVE ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΞΑΝΑ ΧΤΙΣΩ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΝΩ Ο ΘΕΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΤΟΤΕ ΟΛΟΙ ΘΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΥΝΑΤΕ ΚΑΙ ΓΩ ΘΑ ΣΚΟΡΠΙΖΩ ΤΑ TRIS

  ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ ΔΑΦΝΙ

  ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ

  ΑΗΡ ΑΗΡ ΑΗΡ ΚΑΤΩ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΑΝΩ Ο ΕΥΤΑΞΙΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΑΝ ΖΟΥΣΕ Η ΜΑΛΛΟΝ ΑΝ ΕΙΧΕ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΟΤΙ Ο ΚΑΙΑΔΑΣ ΔΙΠΛΑ ΗΤΑΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ. ΜΟΛΙΣ ΤΟΝ ΒΛΕΠΑΝΕ ΤΟΝ ΠΙΘΗΚΑ ΑΡΠΑΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΔΑΡΑΚΙ ΚΑΙ ΣΒΙΙΝΓΚ ΠΕΤΑΓΜΑ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΜΕΣΑ

  ΔΥΟ ΤΕΛΕΣΙΔΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΟΣΥΝΗΣ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΚΤΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ$ ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΛΕΟΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 800.000 ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΑ ΡΩΤΑΝΕ ΠΑΝΤΑ ΔΟΛΙΑ ΟΙ ΠΑΠΑΓΑΛΟΙ ΣΤΑ ΜΜΕ ΑΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΧΕΙ ΞΕΧΡΕΩΣΕΙ

  ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΠΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ YAMASHINTA ΤΟΝ ΠΙΘΗΚΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΡΩΠΟΥΣ!! ΡΕ? ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ Ο ΠΙΘΗΚΑΣ ΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

  ΣΕ ΕΧΩ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΑ ΠΑΛΛΙΑ ΜΟΥ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ, ΠΟΥ ΠΙΑΝΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΒΡΩΜΟΣΤΟΜΑ ΣΟΥ,ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ,,ΑΝΑΝΔΡΕ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΗ-ΔΟ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ.........
  ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ ΜΟΥ ΚΥΛΑΕΙ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΡΩΜΙΚΗ ΚΟΠΡΙΑ ΠΟΥ ΚΥΛΑ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ
  ΚΑΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ,
  ΑΛΗΤΗ ΤΣΙΡΑΚΙ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΗΡΘΕΣ ΜΕ ΤΥΡΙ ΤΑ 600 ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΟΛΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ,
  ΜΕ ΠΑΛΤΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΝ Ε.ΣΥ,
  ΠΑΡΤΑ ΚΑΙ ΒΑΛΤΑ ΣΤΟΝ Κ@@Ο ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΣΟΥ.
  Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ....
  ...ΑΝΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΗ-ΔΟ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ....ΣΕ ΦΤΥΝΩ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ....ΦΤΟΥ ΣΟΥ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...ΦΤΟΥ ΣΟ

  ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥ ΤΟ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ,ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΟΧΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΟΙΚ ΕΓΚΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΤΟ ΨΕΜΑ,ΤΑ ΕΧΕΙ ΣΕ ΜΗΔΕΝ ΧΡΟΝΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ,ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΕΝΑΝ ΣΩΡΡΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙ’ΑΥΤΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ (ΦΟΡΕΑ ΕΘΝΙΚΟ,ΟΧΙ ΚΟΜΜΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ,ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΛΜΟΥΣΕ ΚΑΝΕΙΣ ΟΧΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΚΟΥΜΠΙΣΕΙ ΑΛΛΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΡΡΑΣ ΝΑ ΠΡΟΦΕΡΕΙ,ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΣΚΕΥΩΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΘΩΩΘΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ1 ΔΗΛΩΣΕ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ…

  ΑΠΛΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙ ΤΟΥ,ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΑ ΜΑΤΙ ΠΡΟΣ ΣΩΡΡΑ ΜΕΡΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ...

  ΤΩΡΑ ΑΜΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΛΟΥΜΕ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ Η ΜΑΛΛΟΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑΤΙ ΔΙΠΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΥΤΟΝ ΛΟΓΩ ΥΨΟΥΣ ΠΟΥ ΚΟΒΕΙ ΤΑ ΑΝΤΕΡΑ ΤΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΕΛΛΑΝΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΣΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΤΕΛΕΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ; ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ; ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΚΑΛΩΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ. ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΎΝ ΕΩΣ ΤΟΤΕ ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΚΗΡΟΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ. ΑΣ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΚΗΡΩΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΔΟΥ. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Η ΜΈΤΟΧΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. ΕΤΣΙ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ Η ΟΦΕΙΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΊ. ΕΑΝ ΟΧΙ ΕΧΕΙ ΑΠΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

  Ε ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΔΡΟΜΟ ΟΛΟΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΕΨΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ? ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΑΝ ΖΟΥΣΕ Η ΜΑΛΛΟΝ ΑΝ ΕΙΧΕ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΟΤΙ Ο ΚΑΙΑΔΑΣ ΔΙΠΛΑ ΗΤΑΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ. ΜΟΛΙΣ ΤΟΝ ΒΛΕΠΑΝΕ ΤΟΝ ΠΙΘΗΚΑ ΑΡΠΑΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΔΑΡΑΚΙ ΚΑΙ ΣΒΙΙΝΓΚ ΠΕΤΑΓΜΑ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΔΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΡΔΟΒΟΥΛΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΤΑΝ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΑΧΑΧΑΧΑ
  Ο ΜΑΚΗΣ ΔΕΝ ΥΠΟΓΑΦΕΙ ΜΕ ΣΤΥΛΟ
  ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΜΕ Τ' @@ ΤΟΥ
  ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑΡΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ 20ΧΙΛΙΑΡΟ.

  ΑΧΑΧΑΧΑ
  ΕΥΘΥΜΗΣΑΜΕΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΤΟΥ ΜΠΑΤΙΡΟΓΥΦΤΟΥ.

  Απίστευτο κι όμως αληθινό. Ο δήμος Τροιζηνίας είχε υπογράψει με τον Αρτέμη Σώρρα πληρεξούσιο για επενδύσεις 2,3 δισ. Ευρώ.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμφωνία έχει και...μεταθανάτια ισχύ, ενώ επισφραγίστηκε με... δακτυλικά αποτυπώματα και σημάδια στο πρόσωπο!

  Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στο έγγραφο που βγήκε στη δημοσιότητα από το κανάλι Epsilon «oι υπογράφοντες αποδέχονται ότι απαιτείται μόνο ο Θεματοφύλακας – Αρτέμης Σώρρας να παρουσιαστεί ή να υποβάλει το παρόν αυθεντικό έγγραφο σε οποιαδήποτε νόμιμη ελληνική αρχή ή σε οποιαδήποτε διπλωματική υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών συνδεόμενο με ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης του, το διαβατήριο του σε ισχύ και να παρουσιάσει τα εκ γενετής σημάδια του όπως μια σχετικά μεγάλη ελιά μεγέθους 6-7 χιλ στο δεξί του μάγουλο, την αξιοσημείωτη σκιά σε σχήμα ελληνικής ακτογραμμής στο κάτω μέρος της κοιλιακής του χώρας και το κάτω μέρος του μέσου δακτύλου στο δεξί του χέρι που έχει μόνιμη δυσλειτουργία – αγκύλωση (δεν κάμπτεται), λόγω ατυχήματος σε νεαρή του ηλικία».

  Πηγή: Δήμος Τροιζηνίας: Πληρεξούσιο για επενδύσεις 2,3 δισ. ευρώ με Σώρρα με... μεταθανάτια ισχύ | iefimerida.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ΕΥΤΑΞΙΑ ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΟΥ ΤΑ ΖΑΛΙΣΕΣ


  ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ

  ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΕΛΑ ΓΙΩΡΓΟ?....ΜΠΑΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙ?...ΞΕΧΑΣΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΑΤΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΓΥΦΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΟ ΤΣΙΜΠΟΥΚΙ...ΣΑΝ ΤΙ ΕΙΠΕΣ?...ΣΑΝ ΤΟ ΤΣΙΜΠΟΥΚΙ ΔΙΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ,ΣΤΟΜΑ ΣΕ ΣΤΟΜΑ...ΑΑΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑΑΑΑΑΑΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΧΕ ΧΡΗΜΑ,Ο ΣΩΡΡΑΣ ΗΤΑΝ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΕ ΜΗ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΣΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΠΑΡΤΕ ΤΑ 600 ΔΙΣ$ ΝΑ ΕΥΗΜΕΡΙΣΕΙ Η ΕΛΛΑΣ,ΜΙΣΘΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΕΙΧΕ ΑΠΟΓΕΙΩΘΕΙ
  ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΣΚΥΛΟΦΑΡΑ ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΤΗΣ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ,ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΕΙΧΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΕΙΙΧΕ ΤΗΝ ΑΤΥΧΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ.

  ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΑΛΛΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΗΤΟΙ

  ΔΥΟ ΤΕΛΕΣΙΔΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΟΣΥΝΗΣ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΚΤΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ$ ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΛΕΟΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200.000 ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΑ ΡΩΤΑΝΕ ΠΑΝΤΑ ΔΟΛΙΑ ΟΙ ΠΑΠΑΓΑΛΟΙ ΣΤΑ ΜΜΕ ΑΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΧΕΙ ΞΕΧΡΕΩΣΕΙ....

  ΦΥΣΙΚΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΞΕΧΡΕΩΣΕΙ Ο,ΤΕΡΜΑ Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΙΣΕΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ....

  ΕΚΕΙ ΠΑΓΩΝΕΙ ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ,ΜΠΡΟΣ ΓΚΡΕΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΡΕΜΑ,ΑΝ ΔΩΣΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΧΕ ΧΡΗΜΑ,Ο ΣΩΡΡΑΣ ΗΤΑΝ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΕ ΜΗ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΣΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΠΑΡΤΕ ΤΑ 600 ΔΙΣ$ ΝΑ ΕΥΗΜΕΡΙΣΕΙ Η ΕΛΛΑΣ,ΜΙΣΘΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΕΙΧΕ ΑΠΟΓΕΙΩΘΕΙ....

  ΟΜΩΣ ΟΛΟΣ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ 300 ΔΕΝ ΕΒΓΑΛΑΝ ΚΟΥΒΕΝΤΑ,ΠΙΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" ΘΕΛΗΣΑΝ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΚΡΥΜΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΕΧΟΥΝ ΑΦΟΥ ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΤΟ 2012 ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΕ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ$ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΣΩΡΡΑ...

  ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΜΗ ΣΤΑΜΑΤΑΤΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ «ΧΡΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ» ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ, ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΤΕ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΕΙΤΕ ΟΧΙ....ΑΝ ΦΥΣΙΚΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ,ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ ΑΚΟΜΗ,ΓΙΑΤΙ ΦΗΜΕΣ ΛΕΝΕ,Η ΠΙΑΤΣΑ ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΙ ΨΑΧΝΟΥΝ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. «Στην υπό κρίση περίπτωση αποδείχθηκε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, δυνάμει αμετάκλητου πληρεξουσίου, τυγχάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δισ. ευρώ που ανήκει σε αλλοδαπή εταιρεία επενδύσεων με την επωνυμία Red Panther Limited που εδρεύει στο Λονδίνο.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   δηλαδη βασει αποφασης τα λεφτα ανηκουν σε εβραικη εταιρεια!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   η αλλοδαπη εταιρεια ομως ειναι θυγατρικη τουρκικης εταιρειας επενδυσεων!!!!!!!!!!!!!!!!καταλαβες ρε εβραικο πτωμα σταγακη γιατι σας κραζει ο καζαμιας για την τουρκικη πρεσβεια?????????????????
   Δ.Καζαμιας
   ΠΡΟΔΟΤΗ ΦΩΝΗΑΡΤΕΜΟΥΛΗ,ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΧΕΣ ΡΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΟΥ.

   Διαγραφή
 21. Ανώνυμος4 Μαΐου 2018 - 10:11 μ.μ.
  ΕΔΩ ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΜΟΛΙΣ ΗΡΘΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΡΙΟ ΤΑ 600 TRIS $$$$$$ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΕΧΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑ ΟΣΟΙ ΜΕ ΠΙΣΤΕΨΕΤΕ ΣΕ 9666 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΩ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ MASTER CHEF ΘΑ ΠΑΩ ΚΑΙ ΣΤΟ SURVIVOR ΣΤΟ DANCING WITH THE STARS ΣΤΟ POWER OF LOVE ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΞΑΝΑ ΧΤΙΣΩ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΝΩ Ο ΘΕΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΤΟΤΕ ΟΛΟΙ ΘΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΥΝΑΤΕ ΚΑΙ ΓΩ ΘΑ ΣΚΟΡΠΙΖΩ ΤΑ TRIS

  ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ ΔΑΦΝΙ

  ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ

  ΑΗΡ ΑΗΡ ΑΗΡ ΚΑΤΩ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΑΝΩ Ο ΕΥΤΑΞΙΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Μπατιρο ψωρογιδο αληθευει οτι...
  σε βαλανε στην λεκανη με την σταχτη και εκανεs ΠΟΥΥΟΥΟΥΦΦΦΦΦΦΦ;;;;;;

  Ν.ΒΡΑΧΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 600 ΤΑ δισ του ψωρρα Ή ΓΙΝΑΝΕ ΛΕΕΙ 800 ΤΡΙΣ? ΤΙΙΙΙΙ????
   ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΝΑΝ ΛΕΕΙ 500 ΤΡΙΣ, ΜΑΣΣ ΦΑΓΑΝΕ ΚΑΙ 300?
   ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΤΙ ΛΕΣ ΜΑΡΗ ?????????????????? ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΑΑΑ
   ΠΡΟΣΕΧΩΣ Η ΝΕΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΨΩΡΙΔΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΒΑΡΙΔΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΠΟΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΞΥΠΟΛΥΤΕΣ ΠΑΤΟΥΣΕΣ ΠΟΥ ΒΡΩΜΑΝΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΟΧΑ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥΣ,
   ΜΟΝΟ ΠΑΡΤΕ ΜΑΣΚΕΣ ΜΗ ΣΚΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΥΗ ΒΡΩΜΑ.. ΑΧΑΧΑΧΧΑΑΑΑ

   Διαγραφή