Αντισυνταγματική η αναδοχή παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια , ως μη αποδεκτή μορφή οικογένειας . Τι θα κάνει η Εκκλησία ;

Από τα παρακάτω θα καταλάβετε,  γιατί δεν αφήνουν να ιδρυθεί στην Ελλάδα Συνταγματικό δικαστήριο.  Συμβούλιο της επικρατείας ( ΣτΕ ) , Άρειος Πάγος και Ελεγκτικό Συνέδριο ( τα ανώτατα ακυρωτικά δικαστήρια δηλαδή ) , δεν έχουν την Ισχύ και το κύρος  ενός Συνταγματικού Δικαστηρίου .


Το άρθρο 21 παρ 1 του Συντάγματος ( για όποιον το σέβεται ) εγγυάται την οικογένεια ως κοινωνικό θεσμό . Ο πυρήνας αυτής της διάταξης «ορίζει » τη νόμιμη οικογένεια , δηλαδή εκείνη που ιδρύεται με νόμιμο γάμο ( θρησκευτικό ή πολιτικό) μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας σύμφωνα και με την βούληση του Συνταγματικού Νομοθέτη

Αναδοχή παιδιού έτσι , νοείται μόνο από νόμιμη και Συνταγματικά αποδεκτή οικογένεια .

Η διάταξη του άρθρου 4 παρ 2 του Συντάγματος στη συνέχεια , ορίζει την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων που αποτελούν ανδρόγυνο , ως θεμέλιο λίθο της οικογένειας ως θεσμού  . Έτσι , κι αυτή η διάταξη ορίζει ξεκάθαρα ότι νόμιμη οικογένεια είναι μόνο αυτή που δημιουργείται από δύο άτομα του αντιθέτου φύλου , αφού υπάρχει , ακριβώς για να τονίσει την ισότητα ατόμων διαφορετικού φύλου . Η  ισότητα μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου είναι δεδομένη και δεν απαιτείται να «επιβληθεί »με Συνταγματική διάταξη .

Η ανωτέρω όμως διάταξη ( 21 παρ 1 Συντ) , είναι ακόμα πιο ισχυρή αφού η θεσμική της εγγύηση συμπεριλαμβάνει και την φυσική οικογένεια ( χωρίς νόμιμο γάμο ) , και τούτο με σκοπό την προστασία της μητρότητας κα της παιδικής ηλικίας.

Για άλλη μια φορά συνεπώς , ο σκοπός του Συνταγματικού νομοθέτη  ορίζεται με «φόντο » την σχέση δύο ατόμων αντιθέτου φύλου αφού ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ προστατεύεται επαρκώς η μητρότητα ( έγγαμης ή άγαμης μητέρας ) και η παιδική ηλικία , και τούτο διότι ,  μόνο μέσα από αυτήν την φυσιολογική « συνεύρεση» μπορούν να προκύψουν εκείνα τα δεδομένα που θα  τύχουν Συνταγματικής προστασίας .

Στην συνέχεια , μια ακόμα διάταξη του Συντάγματος ( άρθρο 4 παρ 2 ) που ορίζει ότι « οι έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις» ξεκαθαρίζει ποια  είναι η μορφή της Συνταγματικά αποδεκτής οικογένειας , αφού δέχεται ότι γονείς ενός τέκνου – που έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις στην διατροφή και στην εκπαίδευσή του – μπορεί να είναι  Έλληνες και Ελληνίδες , ήτοι  γυναίκα και άνδρας από κοινού  και όχι μόνο γυναίκες ή μόνο άνδρες. 

Με άλλα λόγια , η ιδανική προστασία της παιδικής αθωότητας , είναι αυτή που ασκείται ταυτόχρονα από έναν άνδρα και μια γυναίκα . Αυτή  είναι η μόνη που προάγει την  ιδανικότερη  και την πλέον φυσιολογική ψυχική ισορροπία ενός παιδιού.

Είναι προφανές ότι βιολογικοί γονείς ενός τέκνου δεν μπορεί να είναι δύο άτομα του ίδιου φύλου .

Και εδώ πάμε στην ουσία της πολύκροτης αυτής υπόθεσης

Όλες οι ανωτέρω διατάξεις που προαναφέρθηκαν ( και όχι μόνο ) εγγυούνται θεσμικά ΚΑΙ την ανάδοχη οικογένεια που υφίσταται  όμως ( η αναδοχή παιδιού )  , είτε ύστερα από σχετική συμφωνία με τους φυσικούς γονείς ή τον επίτροπο , είτε ύστερα από δικαστική απόφαση .

Επιπλέον, ( σύμφωνα με  τα ανωτέρω ) η ανάδοχη οικογένεια σταματά να είναι νόμιμη και να έχει λόγο ύπαρξης με την ενηλικίωση τους παιδιού . Στο πνεύμα των Συνταγματικών αυτών διατάξεως είναι και τα άρθρα 1389 , 1393 , 1390  και 1529 επομ. του Αστικού μας Κώδικα .

Το Σύνταγμα με άλλα λόγια  είναι ξεκάθαρο, δεδομένο που αναδεικνύει την προφανέστατη μεθόδευση που τελέστηκε για να παραμεριστεί .

Αρχικά  πέτυχαν αναγνώριση της συμβίωσης  των ομοφύλων ζευγαριών με τις ευλογίες του ΣτΕ ( ακυρωτικό δικαστήριο και όχι δικαστήριο ουσίας ) που έπεσε στην παγίδα περί ατομικών δικαιωμάτων - καίτοι ο απώτερος σκοπός ήταν και η δυνατότητα αναδοχής  - και μετά ( έχοντας τούτο δεδομένο ) πέτυχαν την ψήφιση του πρόσφατου νόμου περί αναδοχής από ομόφυλα ζευγάρια

Μερικά συμπεράσματα που απορρέουν από το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο .

1-Η προστασία της παιδικής αθωότητας και της παιδικής ηλικίας είναι ανώτερη από το δικαίωμα ενός ομόφυλου ζευγαριού στη «μητρότητα»

2-Η πολιτεία υποχρεούται να προστατέψει τα παιδιά στο ανώτερο και ιδανικότερο  δυνατό επίπεδο  και όχι να μετακυλήσει αυτήν της την υποχρέωση ( για οικονομικούς λόγους ).

3-Εφόσον ο πολιτικός γάμος είναι ισότιμος με τον θρησκευτικό και η Εκκλησία δεν αναγνωρίζει γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών , παύει η νομική ισότητα πολιτικού και θρησκευτικού γάμου , άρα , προκύπτει νομικό ζήτημα αφού ,  ένα ομόφυλο ζευγάρι δεν έχει δικαίωμα να παντρευτεί με πολιτικό γάμο .

4-Η «σχέση» ενός ομόφυλου ζευγαριού που προχωρά σε αναδοχή ή υιοθεσία τέκνου δεν νοείται οικογένεια με βάση το Σύνταγμα , συνεπώς είναι μη αποδεκτή «μορφή» οικογένειας και ως εκ τούτου δεν παρέχει τα εχέγγυα για την ιδανική προστασία της παιδικής αθωότητας.

5-Μόνο η νόμιμη ή η  Συνταγματικά αποδεκτή οικογένεια μπορεί να προστατέψει την παιδική αθωότητα και αναγνωρίζει την μητρότητα

6-Πρέπει να υπάρξει συμφωνία με τους φυσικούς γονείς ή τον επίτροπο , είτε ύστερα από δικαστική απόφαση , για να «προχωρήσει » η αναδοχή τέκνου από ομόφυλο ζευγάρι .

7- Η συμβίωση ενός παιδιού σε περιβάλλον ομόφυλου ζευγαριού , του στερεί την δυνατότητα να «προσανατολιστεί» ελεύθερα , έχοντας στην διάθεση του όλες τις εκφάνσεις ενός οικογενειακού περιβάλλοντος.

Και μια ερώτηση . Πως θα επηρεάσει λέτε την ψυχολογία ενός 7αχρονου παιδιού η σκηνή , που πιάνει στα πράσα ( ανοίγοντας ξαφνικά την πόρτα της κρεβατοκάμαρας ) το ομόφυλο ζευγάρι που το μεγαλώνει , να κάνει άγριο σεξ ;

Τελικό συμπέρασμα που αναδεικνύει τον τραγέλαφο της υπόθεσης .

Σε δύο περιπτώσεις είναι συνταγματική η αναδοχή παιδιού από ομόφυλα ζευγάρια

Μόνο  όταν ένας άνδρας που «έγινε γυναίκα » και μια γυναίκα  που «έγινε» άνδρας  συνενωθούν ή συζούν , μπορούν να προχωρήσουν σε αναδοχή ή υιοθεσία τεκνού.

Μόνο  δύο ομόφυλα ζευγάρια αντιθέτου φύλου μαζί ( δύο άνδρες ομόφυλοι και δυο γυναίκες ομόφυλες ) που συζούν , μπορούν να προχωρήσουν σε αναδοχή ή υιοθεσία τεκνού .

Για την συνέχεια στην οθόνη σας ( εμείς εδώ σταματάμε γιατί έχουμε τάσεις για εμετό )  , δίνουμε το λόγο στους δικηγόρους και στην Εκκλησία . Να είστε σίγουροι πάντως ότι οι ψήφοι των ομόφυλων  ζευγαριών (2 ‰) , είναι μηδαμινοί μπροστά στους ψήφους των υπολοίπων .

ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

[email protected]

Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

9 σχόλια :

 1. ΔΕΝ ΤΟ'ΧΟΥΝ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΟΙ ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΟΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΒΑΤΕΣ.
  ΕΔΩ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΑΣΕΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ Η ΨΥΧΑΝΩΜΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ.
  ΚΙ ΕΝΩ ΟΛΑ ΙΣΟΠΕΔΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ,Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΠΑΛΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ Μ@Λ@ΚΕΣ Η ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ.
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΣ..!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δυστυχώς ο Ιερώνυμος συμπορεύεται με το καθεστώς των ανώμαλων. Αν περιμένετε τίποτε αντιδράσεις από την εκκλησία, μάλλον θα απογοητευτείτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΥΤΟΙ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ. ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ?????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΨΗΛΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΕΚΕΙ ΛΙΓΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΣΤΑΡΧΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΑΣ ΤΑ ΧΑΛΑΝΕ ΛΙΓΟ. ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΓΥΡΙΖΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΤΙΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΕΡΠΑΤΑΣ ΠΡΡΟΥΤΣ ΕΡΧΕΤΕ ΚΑΙ ΣΟΥ ΤΑ ΚΛΑΝΕΙ.Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΨΗΛΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΙΛΛΑΜΕ ΗΤΑΝ 2.17 ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ.
  Ε ΓΑΜΩ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΜΑΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ? ΤΟΝ TSI FUAN KSUN ΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΚΙΝΕΖΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.43 ΥΨΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΛΟΥΜΕ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ ΤΟΝ ΚΛΑΣΤΑΡΧΙΔΙΑ? ΑΨΗΛΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΤΥΧΟΥΝ !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. φαε πουτσα κι αστηνε
  κι αμα πεινασεις πιαστηνε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλιο πουτσο και στο χερι
   παρα βυζιτου στΆλγερι

   Διαγραφή
 6. τον παιρνω τον παιρνεις και παιζουμε τεννις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Βαλε μια καλαμαρια κανε και μια μυδια ξυπνησε το βραδυ ρουφα μου τ'αρκιδια

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]