(Σ)ΒΑΡΝΑ


Κώστα  Δημ. Χρονόπουλου 
(Αρθρογράφου -Σχολιογράφου)


-Κάθε συνάντηση τους αναποτελεσματική.
Κάθε ανάλυσή μας, περισσότερο προβληματική.
Ο καθένας μας προσπαθεί κάτι για να πει,
όμως το ανατολίτικο παζάρι στη Βάρνα είναι δύσκολο να αποτιμηθεί.


- Μάταια προσπάθησε η Ε.Ε με τον σουλτάνο να συνεννοηθεί,
να συνεφέρει τον επικίνδυνο τολμητία τον θρασύ.
Αλλά δεν διέθετε τα ... "καρύδια" για να του επιβληθεί.
Αναγκάστηκε να του δώσει χρήματα, να ηρεμήσει, να βολευτεί.

-Άλλωστε λεφτά ήθελε ο απαιτητικός ζήτουλας να προσποριστεί.
Απαγωγέας των δύο στρατιωτικών μας για λύτρα: την ανταλλαγή.
Εκβιαστής που τους δυστυχείς πρόσφυγες χρησιμοποιεί,
προκειμένου να επιτύχει -και- την προσέγγιση του την ευρωπαϊκή (;).

- Οι εκφυλισμένοι ευρωπαίοι πυγμαίοι δεν ανέσυραν το μεγάλο τους χαρτί:
δεν το απείλησαν πως πρέπει η κατοχή της Κύπρου να τερματιστεί!
Επειδή δεν νοείται Κράτος της ΕΕ να τελεί υπό ... "Συμμαχική Κατοχή",
από φιλική χώρα που θέλει να γίνει ευρωπαϊκή .

- Ηγετικοί "σβώλοι" συναντήθηκαν εκεί.
Ασημαντότητες  με ταυτότητα  διαφορετική.
Κάποιοι ουτιδανοί, τελειωμένοι, μικρονοικοί
κι άλλοι αλλοπαρμένοι "Δον Σουλτανίσκοι" παρανοϊκοί.

- Τι είδους καρπούς θα απέφερε μια μάζωξη  ΛΥΚΟΦΙΛΙΚΗ,
πέρα από μια ανήθικη συναλλαγή συμφεροντολογική;
Ίσως και μερικές χαμογελαστές φωτογραφίες, για δήθεν ατμόσφαιρα ... ιδανική,
προκειμένου να παραπλανώνται ανέντιμα οι λαοί;

- Είναι κρίμα η Δύση να μην έχει αντιληφθεί,
ότι κινδυνεύει άμεσα από την λαίλαπα την ισλαμική,
η οποία επελαύνει με μπροστάρη φασιστοισλαμιστή,
με στόχο η Ευρώπη να κατακτηθεί, να αλλοτριωθεί!...- ΥΓ Ε π ι β ά λ λ ε τ α ι  σ β ά ρ ν ι σ μ α  τ ω ν  "η γ ε τ ι κ ώ ν  σ β ώ λ ω ν" ν α   π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί , 
         γ ι α τ ί   η  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  τ ο υ ς  έ ν α ν τ ι  τ ο υ  Ι σ λ ά μ 
ε ί ν α ι   α ν ά ρ μ ο σ τ η , δ ο υ λ ι κ ή .
Ψ ο φ ο δ ε ε ί ς, σ υ μ β ι β α σ μ έ ν ο ι , π α ρ α δ ο μ έ ν ο ι !
 Έ χ ο υ ν   ή δ η   η τ τ η θ ε ί !...

loading...

Δεν υπάρχουν σχόλια :