Ας ανακαλέσουν επίσημα

Του Θωμά Ακρωτηριανάκη
Ματθ.26 : «59 Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριον όλον εζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατά του Ιησού όπως θανατώσωσιν αυτόν, 60 και ουχ εύρον· και πολλών ψευδομαρτύρων
προσελθόντων, ουχ εύρον. ύστερον δε προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες 61 είπον· ούτος έφη,δύναμαι καταλύσαι τον ναόν του Θεού και διά τριών ημερών οικοδομήσαι αυτόν. 62 και αναστάς ο αρχιερεύς είπεν αύτώ· ουδὲν αποκρίνη ; τί ούτοί σου καταμαρτυρούσιν ; 63 ο δε Ιησούς εσιώπα. και αποκριθείς ο αρχιερεύς είπεν αύτώ· εξορκίζω σε κατά του Θεού του ζώντος ίνα ημίν είπης ει συ εί ο Χριστός ο υιός του Θεού. 64 λέγει αυτώ ο Ιησούς· συ είπας· πλην λέγω υμῖν, απ᾿ άρτι όψεσθε τον υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού. 65 τότε ο αρχιερεύς διέρρηξε τα ιμάτια αυτού λέγων ότι εβλασφήμησε· τί έτι χρείαν έχομεν μαρτύρων ; ίδε νυν ηκούσατε την βλασφημίαν αυτού· 66 τί υμίν δοκεί ; οι δε αποκριθέντες είπον· ένοχος θανάτου εστί».
---Οι σημερινοί ραββίνοι,με τον πιο επίσημο τρόπο,ας ανακαλέσουν αυτό το «ένοχος θανάτου εστί»(«ένοχος είναι και πρέπει
να θανατωθεί»).
Υ.Γ. Δείτε τον Ιησού ενώπιον του Συνεδρίου των ραββίνων,από την
ταινία του Τζεφιρέλι «Ο Ιησούς από την Ναζαρέτ» 5.01.30 έως 5.06.30
Γράψτε το Σχόλιο σας
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]