Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ !

Είναι άφιερωμένη στά Άγια Πάθη καί στή Σταύρωση.....

Ό Ιωσήφ άπό Άριμανθαία μιά σπάναι μορφή, ήταν βουλευτής έκείνη τής έποχής, ένας κρυφός μαθητής τού Ίησού ό όποίος <τολμήσας είσήλθε πρός τόν Πιλάτον καί ήτήσατο τό σώμα τού Ίησού>


Τό ζήτησε, τό πήρε τό έθαψε, μέ μεγάλη άπλότητα άπό τήν μεγάλη του άγάπη πρός τόν νεκρό Διδάσκαλό του πού δέν δίσταζε να προσφέρει τίς τελευταίες τυ φροντίδες σ΄ αύτόν πού πιστεύει καταπλήσσοντας καί τό Πιλάτο καί τούς περί αύτόν....Αύτή είναι ήμέρα άποκάλυψης τού κακού. Ταυτόχρονα όμως, είναι καί ήμέρα λύτρωσης. ΄Η σταύ­ρωση τού Χριστού είναι ή πλήρης καί ύπέρτατη θυσία. Είναι άγάπη, εύσπλα­χνία, πηγή λύτρωσης.

΄Η καταδίκη μετατρέπεται σέ συγγνώμη, σέ ζωή.... Το πένθος χαρακτηρίζει την Μεγάλη Παρασκευή μετά και από τον θανάτου του Ιησού. Π

αρόλο που στο μυαλό των περισσότερων είναι μία μέρα που κυριαρχεί η λύπη, κάτι τέτοιο δεν ύφίσταται τελείως καθώς τό βράδυ μετά τήν περιφορά τού έπιταφίου , έρχονται οί πρώτες άναφορές γιά τήν ΄Ανάσταση Τού Κυρίου, λίαν πρωί τής μιάς τού Σαββάτου........       


                         Γεώργιος Στρουμπής.. 
Γράψτε το Σχόλιο σας
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

3 σχόλια :


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]