Τι απέγινε ο Λάζαρος μετά το θαύμα της Ανάστασής του

Όλοι γνωρίζουμε το θαύμα της Ανάστασης του Λαζάρου, όμως πόσοι από εμάς γνωρίζουμε τι απέγινε ο Λάζαρος μετά από αυτό; Πώς έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του, πού και πότε τελικά πέθανε;

Ο Λάζαρος, ο επονομαζόμενος Δίκαιος και Τετραήμερος, ήταν αδελφός της Μάρθας και της Μαρία, με τις οποίες ζούσε στη Βηθανία, κοντά στα Ιεροσόλυμα. Στο σπίτι τους είχε φιλοξενηθεί επανειλημμένα ο Χριστός, όταν περνούσε από την περιοχή, με κατεύθυνση προς την Ιερουσαλήμ.

Όπως ήταν φυσικό, το θαύμα της εγέρσεως του Λαζάρου εξέγειρε τους Ιουδαίους και «εβουλεύσαντο οι αρχιερείς, ίνα και τον Λάζαρον αποκτείνωσιν» (Ιω. ιβ΄ 9-11), καθότι ήταν το ζωντανό τεκμήριο του θαύματος. Ετσι ο Άγιος διωκόμενος από τους Ιουδαίους καταφεύγει στη νήσο Κύπρο, όπου τον συναντούν οι απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας και τον χειροτονούν πρώτον επίσκοπο Κιτίου.

Το αρχαίο Κίτιο, η πόλη του φιλοσόφου Ζήνωνος είχε τη μεγάλη τιμή να ευαγγελισθεί το λόγο της Αληθείας όχι από έναν απλό εργάτη του Ευαγγελίου αλλά από ένα προσωπικό φίλο του Κυρίου. Σύμφωνα με τον Άγιο Επιφάνιο επίσκοπο Κωνσταντίας της Κύπρου (367-403), ο δίκαιος Λάζαρος έζησε άλλα τριάντα χρόνια μετά την έγερσή του. «Εν παραδόσεσιν εύρομεν ότι τριάκοντα ετών ήταν τότε ο Λάζαρος ότε εγήγερται, μετά δε το αναστήναι αυτόν άλλα τριάκοντα έζησε, και ούτω πρός Κύριον εξεδήμησε κοιμηθείς».

Οι παραδόσεις τον θέλουν σκυθρωπό και αγέλαστο κατά την παρούσα ζωή, και αυτό οφειλόταν στα όσα είχε δει κατά την τετραήμερη παραμονή του στον Άδη. Οι ίδιες παραδόσεις αναφέρουν ότι δε γέλασε ποτέ στη ζωή του παρά μία φορά, όταν είδε κάποιον να κλέβει ένα πήλινο αγγείο και σχολίασε αποφθεγματικά: «το ένα χώμα κλέβει το άλλο».

Άλλη παράδοση συνδέει τον Άγιο με την Αλυκή της Λάρνακος (σημερινή ονομασία του Κιτίου). Στη θέση της Αλυκής υπήρχε τον καιρό του Αγίου ένα μεγάλο αμπέλι. Διερχόμενος μια μέρα από εκεί ο Άγιος, δίψασε και ζήτησε λίγο σταφύλι από τη γυναίκα-ιδιοκτήτη του αμπελιού. Εκείνη αρνήθηκε και για να την τιμωρήσει, μετέτρεψε θαυματουργικά το τεράστιο αμπέλι σε αλυκή. Η παράδοση αυτή επιβεβαιώνεται από τους εργάτες που συλλέγουν το αλάτι. Ισχυρίζονται ότι σκάβοντας βρίσκουν ρίζες και κορμούς αμπελιού. Λέγεται μάλιστα, πως στο μέσο της αλυκής βρίσκεται πηγάδι με γλυκό νερό, γνωστό ως «πηγάδι της «ρκάς» δηλ. της γριάς. Ο Συναξαριστης της Κωνσταντινουπόλεως, σχετικά με αυτή την παράδοση, αναφέρει ότι τη λίμνη διεκδικούσαν δύο αδέλφια, οι οποίοι ήρθαν σε έντονη ρήξη για την κατοχή της. Ο Άγιος «διά προσευχής εξήρανε και εις άλατος φύσιν αυτήν επήξατο».

Στα «Πάτρια» του Αγίου Όρους γίνεται άμεση σύνδεση της Κύπρου και του Αγίου Λαζάρου με τη Θεοτόκο και τον Άθωνα. Η μητέρα του Κυρίου, συνοδευομένη από τόν Ευαγγελιστή Ιωάννη, ήλθε στο Κίτιο, συνάντησε τον Άγιο Λάζαρο, στον οποίο μάλιστα δώρησε ωμοφόριο και επιμάνικα, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε τόν Άθω.

Σύμφωνα πάντα με τον Συναξαριστή της Κωνσταντινουπόλεως, ο Άγιος ετάφη σε μαρμάρινη λάρνακα η οποία έφερε την επιγραφή: «Λάζαρος ο τετραήμερος και φίλος του Χριστού». Η λάρνακα τοποθετήθηκε αργότερα σε έναν μικρό ναό.

Πέραν από την πληροφορία του αγίου Επιφανίου, σχετικά μέ τά τριάντα χρόνια της δεύτερης ζωής του Αγίου, η παλαιότερη, κατά τους ερευνητές, μαρτυρία για την παράδοση της παρουσίας του αγίου Λαζάρου στην Κύπρο αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη Ευβοίας, πρεσβύτερο και μοναχό του Πατριαρχείου Αντιοχείας (περι τό 744). Ο Άγιος σε ομιλία του «Εις τον τετραήμερον Λάζαρον» αναφέρει: «΄Εμοι γάρ είρηκεν γέρων τις περι του μακαρίου Λαζάρου πληροφορηθείς από γραφης τών αυτου υπομνημάτων, ότι εν Κύπρω τη νήσω επίσκοπος γενάμενος και τόν του μαρτυρίου στέφανον υπέρ Χριστου ανεδήσατο τόν δρόμον τελέσας και την πίστην τηρήσας και συν τώ Χριστώ αιωνίως αγάλλεται».

Όπως γίνεται φανερό, γύρω στα 744 στον χώρο της Αντιοχείας είναι γνωστή και διαδεδομένη η παράδοση για τον Άγιο Λάζαρο. Η πληροφορία για μαρτυρικό θάνατο του Αγίου είναι μοναδική και δεν συναντάται σε άλλους εκκλησιαστικούς συγγραφείς.

Η τριακονταετής παραμονή του αγίου Λαζάρου στον επισκοπικό θρόνο του Κιτίου είναι γνωστή και στον Άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη (759-826), ο οποιος αναφέρει εις τας Κατηχήσεις του: «Λαζάρου του μακαριωτάτου εορτάζωμεν τα μνημόσυνα, μαλλον δέ τά εγέρσια, Λαζάρου εκείνου τά τριάκοντα έτη ζήσαντος, ώς ο λόγος, και επισκοπήσαντος μετά την ανάζησιν».

Η ανακομιδη και μετάθεση του ιερού λειψάνου του αγίου Λαζάρου από το Κίτιο στην Κωνσταντινούπολη, η οποία τιμάται από την Εκκλησία τη 17ην Οκτωβρίου, έγινε κατά το έτος 899/900 μετά από εντολή του αυτοκράτορος Λέοντος Στ΄ του Σοφού.

Η μετάθεση του λειψάνου περιγράφεται λεπτομερώς σε δύο πανηγυρικούς λόγους που εκφώνησε μπροστά στο ιερό λείψανο παρουσία του αυτοκράτορος ο μαθητής του Μεγάλου Φωτίου, μητροπολίτης Καισαρείας Αρέθας (850-μετά το 932). Στον πρώτο Λόγο, ο λόγιος κληρικός εκθειάζει το γεγονός της αφίξεως του λειψάνου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ στο δεύτερο περιγράφει διεξοδικά την πομπή που σχηματίσθηκε, με τη συμμετοχή του αυτοκράτορα, για τη μεταφορά του λειψάνου από τη Χρυσούπολη στην Αγία Σοφία. Ο Λέων Στ΄, ως αντάλλαγμα της μεταφοράς του λειψάνου στην Κωνσταντινούπολη, απέστειλε χρήματα και τεχνίτες στην Κύπρο, όπου έκτισαν το μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου, ο οποίος διατηρείται ως σήμερα στη Λάρνακα. Εκτός τούτου οικοδόμησε μονή στην Κωνσταντινούπολη επ’ ονόματι του δικαίου Λαζάρου, όπου εναπόθεσε το ιερό λείψανο. Στην ίδια μονή μεταφέρθηκε αργότερα από την ΄Εφεσο και το λείψανο της αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Κατά τη βυζαντινή εποχή διατηρήθηκε το έθος να εκκλησιάζεται στη μονή κατά το Σάββατο του Λαζάρου, ο ίδιος ο αυτοκράτορας.

Το ιερό λείψανο του Αγίου πρέπει να μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με την παλαιά λάρνακα. Τούτο συμπεραίνεται από το ότι η μαρμάρινη λάρνακα, που εναπόκειται σήμερα κάτω από την αγία Τράπεζα του ομωνύμου ναού στη Λάρνακα, φέρει επιγραφή, σε μεγαλογράμματη γραφή, «ΦΙΛΙΟΥ» (ονομαστική: Φίλιος), ενώ η παλαιά «Λάζαρος ο τετραήμερος και φίλος του Χριστού». Στη σημερινή λάρνακα ανευρέθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1972 τμήμα του ιερού λειψάνου του δικαίου Λαζάρου μέσα σέ ξύλινη θήκη.

Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι οι Κιτιείς δεν πρέπει να είχαν παραδώσει ολόκληρο το λείψανο στον αυτοκράτορα αλλά το μεγαλύτερο μέρος του. Εξάλλου και ο Αρέθας στους Λόγους του δέν αναφέρεται σε άφθαρτο σκήνωμα αλλά σε «οστά » και «κόνιν». Εκτός αυτού ρωσική πηγή στη βιβλιοθήκη της Οξφόρδης αναφέρει ότι ένας Ρώσος μοναχός από το Μοναστήρι του Πσκώβ, που επισκέφθηκε κατά το 16ο αιώνα την πόλη της Λάρνακας, προσκύνησε τα οστά του αγίου Λαζάρου και πήρε μαζί του μικρό τεμάχιο από αυτά. Το τεμάχιο διαφυλάσσεται ως σήμερα στο παρεκκλήσιο του αγίου Λαζάρου, στη μονή Πσκώβ. Η δυνατότητα την οποία είχε ο Ρώσος μοναχός να προσκυνήσει τον Άγιο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η λάρνακα με τα εναπομείναντα λείψανα ήταν θεατή στους προσκυνητές τουλάχιστον ως το 16ο αιώνα. Αργότερα σε χρόνο που δεν προσδιορίζεται, οι Κιτιείς τα έκρυψαν κάτω από την αγία Τράπεζα όπου παρέμεινε μέχρι την ανεύρεσή της κατά το έτος 1972.
Απόσπασμα ομιλίας του Aρχιμανδρίτη Λαζάρου του Βατοπεδινού

ΠΗΓΗ: dogma.gr
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

30 σχόλια :

 1. μια αλλη παραδοση που ειναι και η επικρατεστερη
  λεει οτι ο Λαζαρος εγινε φανατικος οπαδος του αρτεμη σωρρα
  και διατηρει γραφειο της Ε ΣΥ στο Ισραηλ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΝΕΣΤΗΣΕ ΕΓΑΜΙΣΑΝ ΤΗΝ Μ...... ΚΑΙ ΠΕΤΑΧΤΙΚΕΣ ΕΣΕΙ ΟΡΘΟΔΟΞΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΜΑΛΑΚΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!!!!!!!! ΓΙΔΟΠΡΟΒΑΤΟ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ΓΙΑ ΠΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΟ ΜΙΛΑΣ, ΑΥΤΑ ΟΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΟΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. bΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ,ΤΕΤΟΙΑ ΚΤΗΝΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΙ ΤΟΥΡΚΟΣΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΟΓΑ@@@ΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΠΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ .ΣΙΧΑΜΕΡΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΧΑΡΗ ΣΤΑ ΖΩΟΦΙΛΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΣΥ ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ ΜΑΝΑ ΤΗ ΡΩΤΗΣΕΣ ΠΟΤΕ ΤΙΝΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΑ ΕΙΣΑΙ? ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΚΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΗΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΣΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΑΝΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙ ΑΚΡΗ.Α ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΞΗΓΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΠΟΥΤΑΝΙΑ.

   Διαγραφή
  2. 7:47 μ.μ.
   Εσένα σου είπαν ότι ο Χριστός και η διδασκαλία του είναι παραμύθια και το δέχτηκες.
   Μπορείς να μας πεις, αν αυτό που γράφει η Παλαιά Διαθήκη για τον Μέγα Αλέξανδρο είναι παραμύθι των Εβραίων; Περιμένω την απάντησή σου, μη γίνεις Λούης.

   '' Ο Αλέξανδρος, ο υιός του Φιλίππου, ο Μακεδών, έπειτα από την νίκην του εναντίον των Περσών, κατά την οποίαν ενίκησε τον βασιλέα των Περσών και των Μηδων Δαρείον, εξώρμησεν από την χώραν των Χετταίων και έγινε βασιλεύς αντί εκείνου εις τας χώρας αυτάς, αφού προηγουμένως είχε γίνει βασιλεύς ολοκλήρου της Ελλάδος.
   Διεξήγαγε πολλούς επιτυχείς πολέμους, έγινε κύριος πολλών φρουρίων και εθανάτωσε βασιλείς πολλών χωρών...''

   (Α ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ 1,2)

   Διαγραφή
  3. Εσύ που γράφεις σχόλιο ως ''Ο ΕΛΛΗΝ!'' μπορεί να έχεις καμιά σχέση με εμάς τους Έλληνες ή π.χ. με τους πατριώτες Έλληνες, όπως ο Κολοκοτρώνης;

   Κολοκοτρώνης:
   "Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να τη στερεώσετε, διότι, όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπέρ Πίστεως
   κι ύστερα υπέρ Πατρίδος".

   Διαγραφή
  4. ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ 8.17μ.μ.,

   ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ "ΑΤΥΧΗΣ" Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΥ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ "ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ", ΚΑΘ' ΟΤΙ ΑΥΤΑ ..."ΚΑΘΑΡΟΕΓΡΑΦΗΣΑΝ" ΑΠΟ ΕΒΡΑΙΟΥΣ "ΡΑΒΙΝΟΥΣ" ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΒΕΒΑΙΟΣ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ "ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ" ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ..."ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ", ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ..."ΜΠΛΟΦΑ"...

   ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ "ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ" ΚΑΘ' ΟΤΙ ΟΙ 166 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΕΣ" ΜΙΛΑΝΕ ΑΠΟ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥΣ. ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΔΕ ΟΤΙ, ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ "ΑΦΓΑΝΙΚΑ" ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ, ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ "ΦΙΓΟΥΡΕΣ" ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΘ' ΟΤΙ Ο "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" ΓΙ' ΑΥΤΟΥΣ ΗΤΑΝ Ο..."ΙΣΚΑΝΤΕΡ"...

   "ΑΤΗΧΗΣ" ΒΕΒΑΙΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΥ, ΣΤΑ ΤΩΝ..."(Α ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ 1,2)"...

   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ "ΕΚΚΛΗΣΙΑ Α.Ε.", ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ "ΜΑΚΚΑΒΑΙΟΙ" ΓΙΑ ΤΗΝ "ΦΥΛΗ" ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΝΑ ΔΩ ΑΝ ΘΑ ...ΞΑΝΑΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ...

   ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΕΤΣΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ..."ΠΟΙΟΙ" ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΑΝ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ...

   ΑΝΟΙΞΕ ΛΙΓΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ, ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ, ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ "¨ΧΡΙΣΤΟΥ" ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΦΙΛΟΣΟΦΟ, ΠΕΡΙΗΓΗΤΗ, ΕΜΠΟΡΟ, ΤΑΞΙΔΕΥΤΗ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΒΡΑΙΟ ΟΝΟΜΑΤΙ..."ΙΩΣΗΠΟ" ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΑ..."ΒΙΒΛΙΑ" ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΡΑΒΙΝΩΝ...

   ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΩ ΤΟΝ "ΘΕΟ" ΣΟΥ, ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΝ "ΥΠΑΡΞΗ" ΤΟΥ, ΘΑ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΚΑΙ ΕΓΩ.

   "ΘΑΥΜΑ" ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ..."ΘΑΥΜΑΖΕΙΣ", ΓΙΑΤΙ ΤΟ "ΒΛΕΠΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ, ΤΟ "ΒΙΩΝΕΙΣ" ΜΕ ΤΙΣ "ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ" ΣΟΥ, ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ "ΑΛΛΟ", ΕΙΝΑΙ "Π Α Γ Α Π Ο Ν Τ Ι Α", ΑΡΑ "Δ Ο Λ Ο"...

   ΑΡΑ ΠΑΠΑΔΕΣ, "ΙΕΡΑΡΧΕΣ", ΡΑΒΙΝΟΥΣ, ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ "ΘΕΟ-ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ", ΤΙΜΙΑ "ΞΥΛΑ", ΑΓΙΕΣ..."ΖΩΝΕΣ", "ΙΕΡΕΣ" ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΚΑΙ ΣΑΓΙΟΝΑΡΕΣ ΔΕΝ ΤΑ ΔΕΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΩ ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ "ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΟ" ΕΛΛΗΝΑ........

   ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΝΤΑ
   ΕΥΤΑΞΙΑΣ

   Διαγραφή
  5. ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΤΩΝ Ε.ΣΥ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΓΩΝΙΑ ΤΟ «Ε Ν Α» ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ,ΤΟΣΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΛΕΝΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΓΙΑ ΜΑΣ,ΙΣΩΣ ΒΡΕΘΕΙ ΤΟ «Ε Ν Α».

   ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΜΩΣ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ,ΜΗΝ ΜΑΣ ΔΕΙΞΕΙ ΤΟ ΤΡΕΛΟΧΑΡΤΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΦΥΓΕ ΤΟΥ ΠΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ….

   https://scontent.fath3-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30703765_1310872895723590_4978865027588936203_n.jpg?_nc_cat=0&oh=60a485aa7944c67252685db37b176949&oe=5B6F7D78

   Διαγραφή
  6. Προς ''ΕΥΤΑΞΙΑΣ'', δεν μπόρεσες να απαντήσεις στο ερώτημά μου. Δεν μπόρεσες να στηρίξεις ή να αποδείξεις την άποψη που εξεφράσθη ότι ''ΑΥΤΑ ΟΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΟΝ''.
   Τα όσα λες δεν απαντούν στο ερώτημα, αλλά είναι ''άλλα λόγια να αγαπιόμαστε''. Πιστεύω να κατάλαβες ότι ήττήθηκες κατά κράτος.

   Διαγραφή
  7. ΡΕ ΚΩΛΟΓΥΦΤΕ ΣΤΟ ΠΑΠΑΤΖΗΛΙΚΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΣΕ ΠΙΑΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ.
   ΜΑΣ ΑΡΧΙΣΕΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΣΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕΤΑ ΜΑΣ ΕΙΠΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΕΣ 2 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΛΕΓΕΣ ΟΤΙ ΑΞΙΖΟΥΝ 670 ΔΙΣ ΜΕΤΑ ΜΑΣ ΞΕΦΟΥΡΝΙΣΕΣ ΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΒΑΛΑΝ ΤΑ ΠΕΤΣΙΝΑ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.
   ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΕΣ ΡΕ ΚΩΛΟΓΥΦΤΕ...ΜΑΣ ΦΛΟΜΩΣΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΠΑΤΖΑ ΡΕ ΛΩΠΟΔΥΤΗ
   ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΤΑΝ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΚΑΙ ΓΥΡΝΟΥΣΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΕΥΕ ΜΑΣ ΕΙΠΕΣ.
   ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΗΛΙΘΙΟΙ ΕΥΤΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΣΕ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΟΥΝ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΝΑ ΑΡΧΗΓΟ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
   ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΗΛΙΘΙΑ ΖΩΑ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΣ ΞΕΒΡΑΚΩΤΟΣ ΓΕΛΟΙΟΣ ΠΑΠΑΤΖΗΣ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΚΡΥΒΕΣΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟ.
   ΚΑΙ ΑΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΗΛΙΘΙΑ ΓΥΦΤΟΓΙΔΑ ΓΙΑΤΙ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΤΑΝΕ ΕΞΩ ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΩΤΣΙΕΣ.

   Διαγραφή
  8. ΟΥΣΤ ΡΕ !!! ΗΛΙΘΙΟ ΜΟΓΓΟΛΟ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΕΚΦΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΗ ΑΣΤΟΙΧΕΙΩΤΕ ΜΑΛΑΚΑ

   Διαγραφή
  9. ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΦΙΛΕ 9.37 μ.μ.,

   ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝ, ΘΑ..."ΗΤΤΗΘΩ" ΚΑΤΑ...ΚΡΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ, ΠΟΛΥ ΔΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΝΑ ΓΙΝΩ..."ΛΟΥΗΣ"... ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ "Γ Ν Ω Σ Η" ΘΕΛΩ...

   ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΟΥ "ΑΥΤΑ ΟΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΟΝ"...

   ΠΡΩΤΑ ΑΠ' ΟΛΑ Η ΛΕΞΗ "ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ" ΣΗΜΑΙΝΕΙ..."ΙΣΤΟΡΙΑ" ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΠΟΙΑ...ΠΑΡΑ-ΜΥΘΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ...

   Η "ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ" ΠΟΥ ...ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η "ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ" ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΛΕΟΝ ..."ΣΥΛΛΕΧΤΗΚΑΝ" ΚΑΙ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΣΕ "ΒΙΒΛΙΟ" ΑΠΟ...ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΡΑΒΙΝΟΥΣ...

   ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΣ "ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ" ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ, ΑΝ ΠΟΤΕ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΘΑ ΓΥΡΙΣΕΙ Ο "ΝΤΟΥΝΙΑΣ"...ΑΝΑΠΟΔΑ...

   ΒΕΒΑΙΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ "ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ", ΜΟΝΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ...ΑΛΛΑ "ΚΕΙΜΕΝΑ" ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΡΑΒΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ...ΑΡΕΣΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ...

   ΦΙΛΕ ΜΟΥ 9.37 μ.μ., ΘΑ ΧΑΡΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ, ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΑ 164 "ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ", ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΟΥ ΔΙΔΑΞΑΝ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΟΙ..."ΦΩΤΕΙΝΟΙ" ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΑΣ...

   ΟΤΑΝ ΤΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ "ΣΧΟΛΙΑΣΕΙΣ", ΑΝ Ο ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΧΕΙ "ΑΝΑΓΚΗ" ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ..."ΘΡΗΣΚΕΙΑ", ΚΑΠΟΙΑ "ΙΕΡΑΤΕΙΑ", Η' ΚΑΠΟΙΑ..."ΘΑΥΜΑΤΑ"....

   ΑΥΤΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ "ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ", ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΗΝ "ΕΝ ΘΕΩ" ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ...ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑΝ ΤΑ..."ΙΕΡΑΤΕΙΑ" ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΟ ΜΑΣ..."ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ" ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΣ..."ΑΓΑΠΗΣ"..... ΠΟΥ ΣΤΟ ..."ΟΝΟΜΑ" ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ...

   ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΤΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ, ΟΙ ΙΔΙΟΙ "ΡΑΒΙΝΟΙ", ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΑΛΛΕΣ 6.500 ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΑΙ
   ..."θεους", ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ...ΛΕΜΕ...

   ΑΥΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

   ΕΥΤΑΞΙΑΣ

   Διαγραφή
  10. Δεν απαντάς στο ερώτημα. Είναι παραμύθια των Εβραίων αυτά που γράφονται για τον Μέγα Αλέξανδρο ή όχι;
   Επιτέλους, δεν μπορείς να καταλάβεις ένα τόσο απλό ερώτημα;

   Διαγραφή
  11. ΠΡΙΝ ΣΑΣ ΚΑΛΗΝΥΧΤΗΣΩ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΣΩ..."ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΜΕΝΟ" ΤΟΝ 10.26 μ.μ.,

   ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΕΝΑΓΩΝΙΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ...ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ "Β-ΡΟΜΑ",
   ΔΗΛΑΔΗ ΘΕΛΕΙ ΝΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΑ, ΝΑ...ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ, ΑΠΟ ΓΥΦΤΟΣ, ΣΚΑΤΟΓΥΦΤΟΣ, ΚΟΛΟΓΥΦΤΟΣ, ΑΡΚΟΥΔΟΓΥΦΤΟΣ, ΤΟΥΡΚΟΓΥΦΤΟΣ ΣΕ... "Β-ΡΟΜΑ". ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ, ΔΕ ΛΕΩ...

   ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΦΙΛΕ ΜΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΠΑΘΕΙ..."ΣΩΡΡΙΑΣΗ". ΠΑΝΤΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ
   ΤΟΝ ... "ΣΩΡΡΑ", ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΤΟΝ..."ΞΥΠΝΙΟ", ΟΤΑΝ ΤΡΩΣ ΠΑΛΙ ΤΟΝ..."ΣΩΡΡΑ" ΒΛΕΠΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ, ΟΤΑΝ ΠΙΝΕΙΣ ΠΑΛΙ ΤΟΝ..."ΣΩΡΡΑ" ΒΛΕΠΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ "ΧΕΣΤΡΑ" ΑΚΟΜΑ, ΠΑΛΙ ΤΟΝ ..."ΣΩΡΡΑ" ΒΛΕΠΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ...

   ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΚΑΝΩ ΚΙ' ΕΓΩ, ΑΠΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΜΑΙ, ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΧΕΙ ΣΗΚΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ "ΣΩΡΡΙΑΣΗΣ" ΠΟΥ ΣΕ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ...

   ΣΑΝ "ΓΙΑΤΡΙΚΟ" ΘΑ ΣΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ "ORIENT BANK",(ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ), ΣΤΗΝ ...ΟΛΑΝΔΙΑ, ΣΤΗΝ ...ΜΑΛΑΙΣΙΑ, ΤΗΝ ...ΣΥΡΙΑ κ.α., ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΟΥ ..."ΠΕΡΑΣΕΙ" ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΒΡΕ ΑΔΕΡΦΕ,
   ΝΙΣΑΦΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ..."ΣΩΡΡΑ".

   ΕΥΤΑΞΙΑΣ

   Διαγραφή
  12. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟ 11.45 μ.μ.,

   ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ "ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ", ΑΠΛΑ ΤΟ ΘΕΜΑ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ", ΒΙΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ "ΘΑΥΜΑΣΑΝ" ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ "ΒΙΩΣΑΝ" ΚΑΙ ΤΟ "ΕΞΙΣΤΟΡΗΣΑΝ"...ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΣΟΥ ΕΓΡΑΨΑ ΚΑΙ ΚΑΤΙ...
   "ΠΟΝΗΡΟ" ΚΑΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΣΕΞΕΣ...

   Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΦΗΣΕ "ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΑ" ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ, ΟΥΤΕ ...ΕΧΘΡΟΣ, ΟΥΤΕ ΦΙΛΟΣ... ΑΦΗΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΙΑΤΡΕΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, ΘΕΑΤΡΑ.....
   ΠΕΣ ΜΟΥ Ο "ΙΗΣΟΥΣ" ΤΙ ..."ΑΦΗΣΕ" ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ..."ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ" Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ?

   ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΜΙΑ..."ΕΠΙΣΤΟΛΗ"... ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ "ΜΙΛΗΣΑΝ" ΓΙΑ ΤΗΝ "ΥΠΑΡΞΗ" ΤΟΥ, ΗΤΑΝ ΟΙ
   .... "ΑΓΙΟΙ" ΠΑΤΕΡΕΣ...ΚΑΙ Ο...ΕΒΡΑΙΟΣ "ΦΛΑΒΙΟΣ ΙΩΣΗΠΟΣ"...

   ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ "ΜΑΘΕΙΣ" ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΤΟΤΕ "ΨΑΞΕ" ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ....
   "ΑΛΛΑ" ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ "ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ" ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ..."ΒΡΗΚΑΜΕ"...

   ΘΥΜΙΣΟΥ ΟΤΙ ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ, ΕΚΑΨΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΝ..."ΒΟΛΕΥΑΝ"...
   ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ, ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ..."ΑΛΛΑ"...ΚΑΛΟΠΑΙΔΑ, ΠΙΟ..."ΠΑΛΙΑ"...

   ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΦΙΛΕ ΜΟΥ

   ΕΥΤΑΞΙΑΣ

   Διαγραφή
  13. ΒΡΕ ΑΝΤΕ ΧΑΣΟΥ ΗΛΙΘΙΕ ΜΑΛΑΚΑ
   ΧΕΣΜΕΝΟ Σ' ΕΧΩ ΚΑΙ ΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΚΑΤΟΓΥΦΤΟ
   ΕΣΥ ΕΡΧΕΣΑΙ ΒΟΛΙΔΑ ΡΕ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΕ ΜΑΛΑΚΑ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣ ΖΑΛΙΖΕΙΣ ΤΑ ΠΑΠΑΡΙΑ ΠΟΤΕ ΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΑΤΟΓΥΦΤΟ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣ ΓΥΡΕΥΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ Τ' ΑΚΟΥΣΕΙΣ

   ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΡΕ ΠΑΝΗΛΙΘΙΕ ΜΑΛΑΚΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣΕ ΜΙΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕ 2 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΟΠΩΣ ΑΓΟΡΑΣΕ ΚΑΙ Ο ΓΥΦΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕ ΝΑ ΣΤΗΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΤΑ 670 ΔΙΣ ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.
   Η ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΧΑΑ ΣΤΑ 30 ΣΕΝΤΣ
   ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΟΥ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΠΑΝΥΒΛΑΚΑ

   ΕΧΕΤΕ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑΣ ΡΕ ΗΛΙΘΙΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΑΗΔΙΑ ΣΟΥΡΓΕΛΑ.

   Διαγραφή
  14. Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΦΗΣΕ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΜΑΟΡΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΜΑΟΡΙ ΤΑ ΕΔΩΣΑΝ ΣΤΟΝ ΣΚΑΤΟΓΥΦΤΟ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 50 ΔΙΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΚΑΝΕ.
   ΤΑ ΔΙΑΒΑΣΕΣ; ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ;
   Ε ΡΕ ΒΟΪΔΟΠΟΥΤΣΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΓΥΦΤΟΣ ΚΑΙ ΓΥΦΤΟΓΙΔΑ

   Διαγραφή
  15. Βρε ορνιο λεει για τον Μ.Αλεξανδρο για να κραξει παρακατω τους ισραηλιτες που ζουσαν σαν ειδολωλατρες δηλ Ελληνες,εσυ που χερεσαι με αυτο?..το να χρησιμοποιουνε ιστορικα γεγονοτα για να βγει το παραμυθι δεν παιζει?...και αφου εσυ λες οτι ειναι αληθεια για πες μας τι απο ολα αυτα εχει αποδειχτει επιστημονικως η αρχαιολογικα?....ο Αδαμ σου η Ευα ο Αβρααμ ο παππουσ σου,η κιβωτος,ο Σολομωντας, ο μωυσης,ο ισαακ,ο Χρηστος,τα θαυματα,η ανασταση?..και τι σχεση εχουν αυτα με τον Ελληνισμο?...και αφου ειναι αληθεια γιατι οι Θεοι των Ελληνων που εμφανιζονταν σε ιστορικα αποδεδειγμενα προσωπα ειναι ψεμματα?

   Διαγραφή
  16. ΕΙΣΑΙ ..."ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟΣ" ΜΑΘΗΣΕΩΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΑΜΟΣΑΥΡΕ 12.39 π.μ.,

   ΚΑΙ ΣΟΥ ΜΙΛΑΩ ΕΤΣΙ, ΓΙΑΤΙ ΜΑΛΛΟΝ ΕΤΣΙ...ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ...

   ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ "ΕΙΔΕΣ"? ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΙΣ ΚΑΨΕΙ "ΦΛΑΤΖΑ" ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ...ΑΛΛΑΓΗ?

   ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΔΕΝ ΤΑ..."ΒΛΕΠΕΙΣ"...

   ΕΦ' ΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ "ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ", ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΤΙ ΔΙΑΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ? ΕΝ ΕΤΕΙ 2018 ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ "ORIENT BANK", ΕΝΩ ΜΑΣ..."ΕΙΠΑΝ" ΟΤΙ "ΕΚΛΕΙΣΕ" ΤΟ...1936 ?

   ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο..."ΨΙΛΟΒΛΑΜΜΕΝΟΣ"?, ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ "ΤΣΟΥΡΕΚΙ" ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΠΑΡΙΕΣ ΣΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΑ...2 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ...ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΟΥ ΣΟΥ ΤΟ..."ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ" ΚΑΙ Η..."ΤΑΤΙΑΝΑ" ΧΑΖΟΥΛΗ...

   ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ, Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΙΔΗ ... "ΓΚΡΕΜΙΣΤΕΙ", ΓΙΑΤΙ ΔΙΣΤΥΧΩΣ "ΑΥΤΟΙ" ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ "ΜΕΤΟΧΕΣ" ΣΗΜΕΡΑ, ΕΙΝΑΙ Η..."ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ" ΤΟΥ ...κ. ΝΤΡΑΓΚΙ ΚΑΚΟΜΟΙΡΟΥΛΗ ΜΟΥ.

   ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΗΤΑΝ "ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ" ΣΕ..."ΧΡΥΣΟ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ..."ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕ" ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ...ΕΥΡΩΠΗΣ...

   ΑΛΛΑ ΕΣΥ...ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ..."ΑΠΟΨΗ" ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΠΑΣ ΤΑ ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ...

   ΕΥΤΑΞΙΑΣ

   Διαγραφή
 3. Η χριστιανική θρησκεία έχει καταφέρει να φυτέψει στον εγκέφαλο των οπαδών της, την συνομιλία μιας γυναίκας κι ενός φιδιού, ως πραγματικό γεγονός!

  Πρόκειται για την Εύα και τον "κατηραμένο όφη" και την "συνομιλία" τους στον Παράδεισο.

  Αν σκεφτεί λοιπόν κανείς, ότι υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν πως όντως συνέβη κάτι τέτοιο,
  τότε δεν χρειάζεται και μεγάλη προσπάθεια
  οι ίδιοι άνθρωποι να πειστούν ότι ανεστήθη κάποιος Λάζαρος,
  ότι άνοιξαν τα μνήματα και σηκώθηκαν "κεκοιμημένοι",
  ότι μετά την σταύρωση έγινε σεισμός και σκοτάδι σ ολη την Γη....

  Ματθαίος κεφ. 27 - 45,51,52,53.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Τίποτα δεν μπορεί να επιβληθεί καλύτερα στον κόσμο από τη μωρολογία. Όσο λιγότερο καταλαβαίνουν τόσο περισσότερο θαυμάζουν...".
   Γρηγόριος Ναζιανζηνός (χριστιανός θεολόγος και άγιος)

   "Αυτό το πιστεύω επειδή είναι απίστευτο!".
   Τερτυλλιανός (χριστιανός θεολόγος κι απολογητής).

   Αποκαλυπτικό!
   Μοναδική συνομιλία ανθρώπου με....γαϊδούρι!

   Αγία Γραφή

   «Και ο Κύριος άνοιξε το στόμα τού γαϊδουριού·
   και είπε στον Βαλαάμ:
   “Τι σου έκανα και με χτύπησες για τρίτη φορά τώρα;”.
   Και ο Βαλαάμ είπε στο γαϊδούρι:
   “Επειδή, με ενέπαιξες· είθε να είχα μάχαιρα στο χέρι μου, επειδή, τώρα θα σε θανάτωνα”. Και το γαϊδούρι είπε στον Βαλαάμ: “Δεν είμαι εγώ το γαϊδούρι σου, επάνω στο οποίο καθόσουν από την εποχή που με έχεις, μέχρι την ημέρα αυτή; Ήμουν ποτέ συνηθισμένο να κάνω έτσι σε σένα;”.
   Κι εκείνος είπε: “Όχι”»

   Αριθμοί, 22 : 28-30.

   Διαγραφή
  2. ΕΔΩ Ε ΣΥ ΠΙΣΤΕΨΕΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΟΠΛΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΤΣΙΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΙΔΑΡΟΥ ? ΑΡΑΓΕ ΕΧΕΙΣ ΝΟΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΧΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Η ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Η ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ

   Διαγραφή
  3. χα χα γελάω όταν σκέφτομαι σε ποιους τα γράφω όλα αυτά περί ανθρώπου βιουπολογιστή, περί ενός ειδώλου των αριθμών που νομίζει ότι ζει στον πλανήτη Γη και ονομάζεται άνθρωπος χα χα έλεος βρε Μορφέα σε ποιους νομίζεις ότι απευθύνεσαι; σε ποιους; σε ανθρώπους αληθινούς; καλό απόγευμα σε όλα τα είδωλα! και στο άλλο μου μισό που δημιούργησα το αληθινό μου νοητό όνειρο, μόνο τα λεφτά ακόμη βρε δε μπορώ να δημιουργήσω, αλλά που θα μου πας ρε εικονικέ δημιουργέ θα σου βρω το κρυμμένο σου μυστικό και σ'αυτό, και τότε θα σε αποκαθηλώσω εντελώς και θα σε αφήσω ξεβράκωτο να σε δοξάζουν ως θεό όλα τα είδωλα κι εγώ θα γελάω χα χα

   morfeas sky

   Διαγραφή
  4. Χάααααααααααααχαχαχα. Καλόοοοοοοο
   Ευθυμησαμεν και πάλιν

   Διαγραφή
  5. ΕΣΥ ΕΘΥΜΗΣΕΣ ΠΑΛΙ.ΜΑΛΛΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΑΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΣΟΥ...

   Διαγραφή
  6. 8:25 μ.μ.
   8:45 μ.μ.
   Εγώ δέχομαι ως αληθινά αυτά που γράφουν οι αρχαίοι Έλληνες ιστορικοί και συγγραφείς, ότι δηλαδή οι αρχαίοι ειδωλολάτρες θυσίαζαν στους βωμούς των θεών Έλληνες συμπολίτες τους.
   Δηλαδή διέπρατταν φρικτές ανθρωποθυσίες.

   Εσείς που δεν δέχεσθε τις αθώες ομιλίες με τα φίδια, δέχεσθε αυτά που γράφουν οι αρχαίοι συγγραφείς
   για τις φρικτές α ν θ ρ ω π ο θ υ σ ί ε ς;

   Διαγραφή
 4. 7:38 Πρώτο Σχόλιο .... Ωραίος !!!! .... χαχαχαχα χαχαχαχαχα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΓΙΑ ΤΟΝ..."ΦΙΛΤΑΤΟΤΑΤΟ" 8.44μ.μ.,

   ΑΠ' ΟΤΙ ΒΛΕΠΩ...ΘΑΥΜΑΖΕΙ Ο ...ΓΥΦΤΟΣ ΤΟΝ...(Β)ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠ' ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΑ "ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΑ ΑΘΙΓΓΑΝΙΛΙΚΙΑ" ΣΕ ΛΙΓΟ...

   ΑΣ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ ΚΙ' ΕΜΕΙΣ ΛΙΓΟ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΜΑΣ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΤΣΟΥΡΕΚΙ...

   ΕΥΤΑΞΙΑΣ

   Διαγραφή
  2. Ὁ πλανήτης σὲ ἀκολουθεῖ κατὰ τῶν παγκοσμίων προτύπων δυνάμεων και πρέπει νὰ συσπειρωθοῦν ὀπίσω σου γιὰ νὰ ἡττηθῇ ὁ ἰμπεριαλισμὸς τῶν τραπεζῶν και να σου δώσουν
   τα τρισεκατομμύρια 'πέτσινα'.Εἶσαι ὁ ἄξιος συνεχιστὴς
   του φρενοκομεῖου.

   Διαγραφή
 5. ΕΜΕΙΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΙΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ.ΟΙ ΑΘΕΟΙ,ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΠΙΣΥΤΕΥΟΥΝ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ.ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΥΒΡΙΖΟΥΜΕ,ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΛΟΙΔΩΡΟΥΜΕ.ΑΥΤΟΙ ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΜΑΣ ΥΒΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΟΙΔΩΡΟΥΝ?Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ.ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ.ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ.ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΙΣΟΣ?Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΓΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΓΕΙΑ ΖΩΗ ΤΟΥ.ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑ.Ο ΥΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΚΑΤΗΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΚΛΙΨΗ.ΑΛΛΩΣΤΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕς ΠΟΥ ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΟΙ ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΑΘΕΙΣΜΟΣ.ΚΑΙ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΥΒΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΥΒΡΙΖΟΥΝ.ΤΡΩΝΕ ΚΡΕΑΣ ΤΗΝ Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΛΟΙΔΩΡΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΚΤΛΠ ΕΝΩ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΤΟ ΤΙΜΟΥΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΕΧΩΒΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΘΠΛΙΚΟΥΣ.ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΕΟΙ.ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝΤΙΟΡΘΟΔΟΞΟΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΕΚ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΕΠΕΙ.
  ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΒΑΛΕ ΤΟ ΓΚΟΛ ΚΑΙ Η Η ΑΕΚ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.
  ΘΑΥΜΑ-ΘΑΥΜΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Loading...