Πανευρώπα - οι ρίζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στό βίντεο ἀκοῦστε τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου "ἐξουσιαστικά σχέδια τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀριστοκρατίας" τοῦ συγγραφέα Γρηγόρη Πέτρου. Τήν ἐκπομπή παρουσιάζει ὁ δημοσιογράφος - συγγραφέας Γιώργος Λεκάκης.


Κεντρική θέμα τοῦ βιβλίου "ἐξουσιαστικά σχέδια τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀριστοκρατίας" εἶναι τό φιλοσοφικό ἰδεολόγημα πού γράφτηκε τό 1923 ἀπό τόν Αὐστριακό πολιτικό καί ὑψηλόβαθμο ἐλευθεροτέκτονα Ριχάρδο Κουντενχόβε Καλλέργη, μέ τόν τίτλο Πανευρώπη. Ὁ πατέρας του ἦταν ὁ Αὐστριακός διπλωμάτης Heinrich von Coudenhove-Kalergi (μέ ρίζες ἀπό τήν βυζαντινή οἰκογένεια τῶν Καλλέργηδων) καί ἡ μητέρα του ἡ Γιαπωνέζα Mitsuko Aoyama θυγατέρα ἐμπόρου πετρελαῖου καί ἀντικῶν, μεγάλου γαιοκτήμονα στό Τόκυο.


Στό βιβλίο αὐτό ποῦ ἐξυμνεῖ μεταξύ τῶν ἄλλων τόν χριστιανισμό, τόν ἰουδαϊσμό, τόν σοσιαλισμό καί τον μποσελβικισμό, στηρίχθηκε ἐν μέρει καί ὁ Χίτλερ γιά τό δικό του ὄραμα τῆς ἐνοποιημένης Εὐρώπης μέ κοινό νόμισμα, κοινό οίκονομικό έλεγχο καί κατάργηση εθνών-κρατών! Οἱ βασικές ἰδέες τοῦ Αὐστριακοῦ μασσῶνου Κουτενχόβε Καλλέργη ἀναλύονται στό βιβλίο τοῦ Γρηγόρη Πέτρου. Τό βιβλίο Πανευρώπη εκδόθηκε το 1923 καί μετά ξανά τό 1932, 1965 καί 2004 ὑπό τήν ἐπιμέλεια τοῦ βουλευτή Νότη Μαριᾶ. Ἀκόμη καί σήμερα ὑπάρχει εὐρωπαϊκό ἴδρυμα μέ τό ὄνομα Κουντενχόβε Καλλέργη τό ὁποῖο κατά συστηματικά βραβεύει πολιτικούς πού ἐκφράζουν καί ὑλοποιοῦν τήν φιλοσοφία τῆς Πανευρώπης, μεταξύ τῶν ὁποῖων ὁ Κ. Τσάτσος, ὁ Ζ. Κ. Γιούνκερ, ὁ Β. Σόϊμπλε καί ἡ Α. Μέρκελ. Τό ἵδρυμα σήμερα διαθέτει παραρτήματα στίς περισσότερες εὐρωπαϊκές χώρες. Δέν διατηρεῖ παράρτημα στήν Ἑλλάδα καί τήν Ἁγγλία, διατηρεῖ ὅμως στήν Ἀλβανία, τό "Κόσσοβο καί τήν Μακεδονία (Vardarska)" !

Ἡ Πανευρώπη συμπεριελάμβανε τίς χῶρες...
Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία, Ρουμανία, Τσεχοσλοβακία, Σερβία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ελβετία, Φιλανδία, Δανία, Νορβηγία, Λιθουανία, Λετονία Εσθονία, Αλβανία, Λουξεμβούργο και Ισλανδία. Δεν συμπεριλάμβανε το σημερινό Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Πρέπει νά κλείσουν οἱ περιφερειακές βιομηχανίες τῆς Εὐρώπης ἐπειδή τό κόστος λειτουργίας τους εἶναι ἀσύμφορο. Μαζί μέ τά σύνορα τῶν χωρῶν ἐμποδίζουν τίς ἰδιοφυεῖς κεντρικές μεγαλοβιομηχανίες. Τά εὐρωπαϊκά κράτη εὐχαρίστως θά θυσιάσουν μέρος τῶν κυριαρχικῶν τους δικαιωμάτων γιά νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τήν πείνα καί τήν χρεωκοπία (σᾶς θυμίζει τόν λόγο τῆς Μπενάκη πρός τόν Παπούλια τό 2005;). Στήν Πανευρώπη θά ὀμιλοῦνται ὅλες οἱ ἐθνικές γλῶσσες, τά ἀγγλικά ὄμως ἀναγκαστικά θά ἦταν ἡ ἐπίσημη γλῶσσα.

Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ὁ ὁποῖος διετέλεσε μέλος τοῦ ὀργανωτικοῦ σχήματος τῆς Πανευρώπης μετά τήν προσέγγισή του μέ τόν Ἀτατούρκ τό 1930 ὑποστήριζε ὅτι ἡ Τουρκία θά πρέπει νά ἀποτελέσει μέρος τῆς Εὐρώπης ἐνῶ ὁ Κουντενχόβε – Καλλέργης πίστευε πώς ἡ Τουρκία ὠς χώρα ἀσιατική δέν εἶχε καμμία θέση στήν Πανευρώπη. Μάλιστα ὁ Βενιζέλος τοῦ ἐπεσήμανε ὅτι ἡ Ἑλλάδα θά μποροῦσε νά συνεργαστεῖ μέ τήν πανευρωπαϊκή πολιτική του κίνηση, μόνο ἐάν συμπεριλαμβανόταν καί ἡ Τουρκία. Τελικά ὁ Βενιζέλος ἔπεισε τον Κουντενχόβε – Καλλέργη, ὁ ὁποῖος σέ μεταγενέστερο ἔργο του συμπεριέλαβε καί τήν Τουρκία στήν Πανευρώπη.

Οἱ εὐρωπαϊκοί στρατοί πρέπει νά ἀφοπλιστοῦν. Τά σύνορα δέν θά ἔχουν καμμία σημασία. Οἱ ἐθνικές προπαγάνδες πρέπει νά τιμωροῦνται ὠς προδοσία τῆς ἰδέας τῆς Πανευρώπης.
Οἱ ἐπιχειρηματίες εἶναι οἱ ἠτέτες τῆς οἰκονομίας. Οἱ ἔμποροι εἶναι τά παράσιτα τῆς οἰκονομίας καί τῶν ἐπιχειρηματιῶν. Οἱ δημοσιογράφοι εἴναι σήμερα τό κέντρο τῆς κρατικῆς μηχανῆς, ὅπως ἤταν στήν ἀρχαιότητα οἱ ρήτορες πού μετακινοῦσαν τούς ψηφοφόρους. Ἡ δημοκρατία βασίζεται στήν αἰσιόδοξη προϋπόθεση πώς μία πνευματική εὐγένεια θα μποροῦσε νά γίνει διακριτή καί νά ἐκλεγεῖ ἀπό τήν πλειοψηφία τοῦ λαοῦ. Ἡ δημοκρατία εἶναι ἡ πρόσοψη τῆς πλουτοκρατίας. Ὁ μπολσεβικισμός (κομμουνισμός) θά κάνει τίς κοινωνικές ἀπαιτήσεις προσπελάσιμες ὅπως ἔκαναν τά Εὐαγγέλια τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ὁ μπολσεβικισμός θά μαλακώσει τίς καρδιές τῶν πλουτοκρατῶν.

Ὁ Χριστιανισμός καί ὁ σοσιαλισμός εἶναι τά διεθνή προϊόντα τῆς μεγαλούπολης καί κατασκευάστηκαν ἀπό τό ἴδιο κέντρο σκέψης. Ὁ Χριστιανισμός σημαίνει τήν μίξη, τόν εἰρηνισμό, τήν ἀγάπη, τήν συμπόνοια, τήν πραότητα. Σήμερα ὁ ἰουδαϊσμός καί ὁ Χριστιανισμός εἶναι οἱ ἐκπρόσωποι τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠθικῆς. Ὁ καπιταλισμός καί ὁ κομμουνισμός εἶναι ἀδέλφια. Τά ἐπιτελεῖα καί τῶν δύο συστημάτων στρατολογοῦνται ἀπό τόν πνευματικό ἠγέτη τῆς Εὐρώπης τούς Ἰουδαῖους, ἤ ἀλλιῶς τό λυκόφως τῶν εὐγενῶν. Μόλις μία νέα ἀληθινή εὐγένεια σχηματιστεῖ ἡ δημοκρατία θά ἐξαφανισθεῖ ἀπό μόνη της.

Οἱ ἄνθρωποι τῆς ὑπαίθρου εἶναι ὀπισθοδρομικοί, παγανιστές (πλησίον τῶν ἀρχαῖων των πολιτισμῶν), συντηρητικοί, ἀντιδραστικοί. Οἱ γαιοκτήμονες εἶναι ἀριστοκράτες τῆς βούλησης, ἄκαμπτοι, στρατιωτικοί, ἐνάντιοι στόν σοσιαλισμό, τόν διεθνισμό καί τήν δημοκρατία. Οἱ ἀστοί εἶναι δημοκράτες, κοσμοπολίτες, σοσιαλιστές, προοδευτικοί. Οἱ λόγιοι ἀστοί διακρίνονται ἀπό τήν εὐστροφία πνεύματος. Εἶναι οἱ ἀριστοκράτες τοῦ πνεύματος, οἱ σοσιαλιστές, ὑλιστές, προοδευτικοί, σκεπτικιστές καί πολύπλευροι. Τέτοιοι εἶναι οἱ δημοσιογράφοι.

Οἱ ἄνθρωποι τοῦ μέλλοντος θά εἶναι μιγάδες. Ἡ Εὐρώπη θά κατοικηθεῖ ἀπό τήν νέα εὐρω-ασιατική νεγροειδή φυλή. Ἡ διασταύρωση αὐτή τῶν φυλῶν θά δημιουργήσει νέο εἶδος ἀνθρώπου μέ χαρακτηριστικά τήν ἔλλειψη ἀναστολῶν, τήν ἀδυναμία βούλησης, τήν ἔλλειψη ἀνθεκτικότητας, τήν ἀσέβεια πρός τούς γονεῖς, ἀλλά καί τήν εὐστροφία, τούς ἀνοικτούς ὀρίζοντες, τήν ἔλλειψη προκαταλήψεων. Ἀντίθετα ἡ ἐνδογαμία δημιουργεῖ τό εἶδος τοῦ ἀνθρώπου μέ χαρακτηριστικά τήν ἀφοσίωση, τόν σεβασμό πρός τούς γονεῖς καί τόν θεσμό τῆς οἰκογένειας, τήν θρησκευτική πίστη. Ἐπίσης ἡ ἐνδογαμία δημιουργεῖ ἀνθρώπους μέ πεῖσμα, στενότητα ἀπόψεων, ὑποκειμενικότητα, ἀνθεκτικότητα, ἀλλά καί προκατάληψη. Ὁ παγανισμός δημιουργεῖ τήν ἐνδογαμία, τόν χωριατοβαρβαρισμό καί τόν ἐθνικισμό. Ἐκπρόσωποι τῶν παγανιστῶν εἶναι οἱ ἀξιωματικοί, οἱ γαιοκτήμονες, οἱ ἀποικιοκράτες καί γενικά οἱ διακεκριμένοι. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί  διακρίνονται γιά τήν ἐνεργητικότητά τους, τό μεγαλεῖο τους, τήν δόξα καί τήν τιμή τους. Εἶναι γενναῖοι, ἰσχυροί καί ἐλεύθεροι.

Τέλος ὁ Κουτενχόβε Καλλέργης πίστευε πώς οἱ Ἕλληνες εἶναι κράμα σλαβικοῦ, ἀλβανικοῦ καί γερμανικοῦ αἴματος. Γιά τόν Μέγα Ἀλέξανδρο ἔγραψε πώς ἦταν ἠμιέλλην καί πώς ὁ πατέρας του Φίλιππος ἐξελλήνισε τήν Μακεδονία.

vinyl-djs.blogspot.gr/
Γράψτε το Σχόλιο σας
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]