ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ!


ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΣ ΓΙΝΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΩΝ ΜΑΣ


ΒΙΝΤΕΟ
Έχει δημιουργηθεί μια ομάδα προσευχής στην Παναγία την Ελευθερώτρια για να ελευθερωθούν οι δύο στρατιωτικοί μας.
Έτσι κάθε βράδυ ο καθένας στο σπίτι του στις 22.30 ας ενώνει την προσευχή του με τους υπολοίπους.

 Προσευχόμαστε για να ελευθερώσει η Παναγία την Ελλάδα μας αλλά και τα δύο παλληκάρια μας που βρίσκονται αιχμάλωτα στην Τουρκία.


Η προσευχή που κάνουμε είναι η παράκληση στην Παναγία μας την Ελευθερώτρια. Αυτή την παράκληση σας παραθέτουμε πιό κάτω, ώστε όλη η χώρα να ενώνει κάθε βράδυ την προσευχή της μήπως και μας λυπηθεί ο Θεός....

Αν δεν μπορείτε να την διαβάζετε, βάλτε το βίντεο που βρίσκεται στο τέλος της ανάρτησης και στο οποίο την παράκληση τελεί ο  Πατήρ Φανούριος.

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
ΤΗΝ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗΝ
«ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΝ»

Ὁ Ἱερεύς·


Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν, πάντοτε· νῦν, καί ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών, καί τά πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν, καί ζωῆς χορηγός, ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καί καθάριστον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλῖδος καί σῷσον, Ἀγαθέ, τάς ψυχάς ἡμῶν.

Ὁ χορός· Ἀμήν

Ὁ ἀναγνώστης

ΨΑΛΜΟΣ ΡΜΒ΄ (142)

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου.

Καί μή εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετά τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν.

Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρός τήν ψυχήν μου· ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τήν ζωήν μου.

Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς, ὡς νεκρούς αἰῶνος, καί ἠκηδίασεν ἐπ’ ἐμέ τό πνεῦμά μου, ἐν ἐμοί ἐταράχθη ἡ καρδία μου.

Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων.

Διεπέτασα πρός σέ τάς χεῖράς μου· ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι.

Ταχύ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τό πνεῦμά μου.

Μή ἀποστρέψῃς τό πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ, καί ὁμοιω­θήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον.

Ἀκουστόν ποίησόν μοι τό πρωΐ τό ἔλεός σου, ὅτι ἐπί σοί ἤλπισα.

Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδόν ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρός σέ ᾖρα τήν ψυχήν μου.

Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε· πρός σέ κατέφυγον· δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τό θέλημά σου, ὅτι σύ εἶ ὁ Θεός μου.

Τό Πνεῦμά σου τό ἀγαθόν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ· ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με.

Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου, ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τήν ψυχήν μου, καί ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τούς ἐχθρούς μου. Καί ἀπολεῖς πάντας τούς θλίβοντας τήν ψυχήν μου, ὅτι ἐγώ δοῦλός σου εἰμί.

Καί πάλιν·

Εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου, καί μή εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετά τοῦ δούλου σου (δις).

Εἶτα

Τό πνεῦμά σου τό ἀγαθόν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ.

Δόξα Πατρί, καί Υἱῷ, καί ἁγίῳ Πνεύματι.  Καί νῦν, καί ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀλληλούϊα, (γ΄) Δόξα σοι ὁ Θεός.

Ἀλληλούϊα (γ΄) Δόξα σοι ὁ Θεός.

Ἀλληλούϊα (γ΄) Δόξα σοι ὁ Θεός. Ἡ ἐλπίς ἡμῶν, Κύριε, δόξα σοι.
ΔEΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ KAI TO BINTEO ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

1 σχόλιο :

 1. συμμετεχω στη προσευχη και παρακαλω
  την υπεραγια θεοτοκο να σωσει
  τα παιδια και να ερθουν με το καλο
  πισω στους γονεις τους

  οσο πιο πολλοι προσευχηθουμε
  τοσο πιο καλο κανουμε στα παλληκαρια μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]