Ανοίξτε τα μάτια σας και μην τρώτε παραμύθια για το όνομα των Σκοπίων !


Η κατάσταση που δημιουργήθηκε οπωσδήποτε είναι δυσάρεστη  για την Ελλάδα και μέχρι ένα βαθμό δικαιολογεί την σύγχυση στην κυβέρνηση, τους βουλευτές και τους Έλληνες γενικότερα.
Η απογοήτευση και η σύγχυση αυτή φαίνεται από τις διαφορετικές απόψεις σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει πλέον άλλη επιλογή από το να συμβιβαστεί και να δεχτεί για το κράτος των Σκοπίων ένα όνομα που να περιέχει τη λέξη "Μακεδονία".

Το όνομα δε "Νέα Δημοκρατία της Μακεδονίας- Σκόπια" παρουσιάζεται ανώδυνο ή τουλάχιστον λιγότερο επώδυνο από  το "Δημοκρατία της Μακεδονίας".

Όλα αυτά όμως είναι μόνο λογικοφανή  και δείχνουν άγνοια  του πραγματικού  προβλήματος που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και ο Ελληνισμός σχετικά με το όνομα του κράτους των Σκοπίων. Ενός προβλήματος που αφορά την (ιστορική, πολιτιστική, πολιτισμική, γλωσσική κλπ) υπόστασης της Ελλάδος, του έθνους και της φυλής των Ελλήνων και του Ελληνισμού. Μίας υπόσταση που πήρε  τεράστιες διαστάσεις με το εκπολιτιστικό έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου  και  θεμελιώθηκε ο σύγχρονος Δυτικός Πολιτισμός.

Οι Σλάβοι των Σκοπίων πρώτα από οτιδήποτε άλλο κάτω από τη λέξη "Μακεδονία" του κράτους τους διεκδικούν την κληρονομιά των αρχαίων Μακεδόνων.
Κατά τους ισχυρισμούς των Σκοπιανών το μακεδονικό έθνος έχει αυτόνομη 2.500 και πλέον ετών ιστορική διαδρομή και δεν είχε καλή σχέση και  συγγένεια με το ελληνικό έθνος αλλά βρίσκονταν σε διαρκή αντιπαλότητα με αυτό.
Συνέπεια αυτής της αντιπαλότητας είναι η τωρινή κατοχή μεγάλου μέρους του αρχαίου κράτους των Μακεδόνων, με πρώτη τη Θεσσαλονίκη και οι διαφόρου τύπου  διωγμοί που υπέστησαν  οι "Μακεδόνες" στις κατεχόμενες από την Ελλάδα περιοχές τους καθώς και η άρνηση της Ελλάδος να δεχθεί και να αναγνωρίσει το ελεύθερο τμήμα τους ως μακεδονικό κράτος.
Αυτή είναι η ουσιώδης και βασική διεκδίκηση των Σκοπιανών  την οποία, με την ενεργητικότητα που έχουν παρουσιάσει μετά το 1946, πέτυχαν να την καταστήσουν πειστική σε ένα τμήμα της διεθνούς κοινότητας.
Από αυτή τη βασική διεκδίκηση των Σκοπιανών και τις αλυτρωτικές σε βάρος των ελληνικών μακεδονικών εδαφών επιδιώξεις τους ασφαλώς προκύπτει απειλή κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδος!  Απειλή που σήμερα  με τις παρούσες  διεθνοπολιτικές συνθήκες μπορεί να μην είναι σοβαρή, αλλά υπό άλλες συνθήκες, οι οποίες ενδεχόμενος θα δημιουργηθούν στο άμεσο μέλλον είναι δυνατόν να γίνει πολύ  σοβαρή.
Ανεξάρτητα όμως  από το  πόσο η σκοπιανή διεκδίκηση μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή απειλή κατά της  Ελλάδος, και αν ακόμη εξασφαλιστεί ότι η απειλή αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ, το πρόβλημα παραμένει, και είναι η  από τους Σκοπιανούς αμφισβήτηση της υπόστασης του Ελληνισμού.

Κάθε χρήση του όρου "Μακεδονία" στην ονομασία του γειτονικού κράτους  αλλοιώνει την υπόσταση του Ελληνισμού. Αυτό είναι το πρόβλημα και σε αυτό το πρόβλημα η Ελλάδα πρέπει να απαντήσει.
Με βάση την τοποθέτηση  από τους Σκοπιανούς, (ότι αυτοί είναι απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων και συνιστούν ένα ξεχωριστό και διαφορετικό έθνος από το ελληνικό)  η αναγνώριση από την Ελλάδα  οποιουδήποτε ονόματος που θα εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία θα συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή της θέσης αυτής.  Η όποια ονομασία και ακόμη περισσότερο η  "Νέα Δημοκρατία της Μακεδονίας- Σκόπια" δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα άλλο από το ότι υπήρχε και άλλη "παλαιά" Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτή η παλαιά Δημοκρατία θα ισχυριστούν οι Σκοπιανοίι, (και θα έχουν δίκαιο σε αυτό) ήταν η FYROM  της οποίας η"Νέα Δημοκρατία της Μακεδονίας- Σκόπια" θα αποτελεί τη συνέχεια.
Με δεδομένο  ότι αυτοί εμφάνιζαν την ΠΓΔΜ ως το διάδοχο κράτος του κράτους των αρχαίων Μακεδόνων λογικό  θα είναι η "Νέα Δημοκρατία της Μακεδονίας" να αποτελεί τη συνέχεια του κράτους αυτού. Η προσθήκη στο όνομα του τοπικού προσδιορισμού "Σκόπια" δικαιώνει τον ισχυρισμό των Σκοπιανών ότι η περιοχή της πόλης των Σκοπίων αποτελούσε και αποτελεί εδαφικό τμήμα της γεωγραφικής περιοχής της Μακεδονίας.
Έτσι επιβεβαιώνεται ο βασικός ισχυρισμός τους ότι, το από αυτούς κατοικούμενο μακεδονικό τμήμα είναι το μόνο ελεύθερο στο οποίο "θα πρέπει" να προσαρτηθούν και τα σημερινά  "σκλαβωμένα" μακεδονικά τμήματα.
Σαφώς προκύπτει ότι το νεοεμφανισθέν όνομα όχι μόνο δεν θα σταματήσει  η δεν θα εξασθενήσει τους στρεφόμενους κατά του Ελληνισμού εξωφρενικούς ισχυρισμούς των Σκοπιαμών αλλά θα τους επιβεβαιώσει  και θα τους ενισχύει. Τους ενισχύει μάλιστα περισσότερο από άλλα γεωγραφικού προσδιορισμού ονόματα όπως Άνω ή Βόρεια Μακεδονία, Μακεδονία του Βαρδάρη και άλλα που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί.

Η εκ μέρους της Ελλάδος αναγνώριση του κράτους των Σκοπίων με το όνομα αυτό όπως και οποιοδήποτε άλλο που να εμπεριέχει τον όρο Μακεδονία αυτομάτως θα σημαίνει ότι οι Έλληνες αποδέχονται δύο χονδροειδέστατα και ασύστολα ψεύδη:

1. Ότι υπήρξε και υπάρχει μακεδονικό έθνος ξεχωριστό και μάλιστα αντίπαλο του έθνους των Ελλήνων.

2. Ότι οι Σλάβοι των Σκοπίων έλκουν την καταγωγή τους από τους αρχαίους Μακεδόνες.

Αν λοιπόν η κυβέρνηση αποδεχθεί τα παραπάνω θα σημαίνει   ότι συμβάλει   στην  ιστορικο-πολιτιστική εκθεμελίωση του Ελληνισμού.

Αυτή είναι η πραγματικότητα , αυτή ακριβώς η πραγματικότητα ήταν που διαπιστώθηκε από το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών το 1993, και αποφασίστηκε να μην γίνει αποδεκτό κανένα όνομα που θα αναφέρεται στη Μακεδονία. Μία απόφαση που επιβεβαιώθηκε πλήρως  από την οργιώδη ασύστολη προπαγάνδα των Σκοπιανών να πείσουν τη διεθνή κοινότητα !

Όσο και να μας πειράζει  η αναγνώριση του σκοπιανού κράτους από άλλες χώρες με το όνομα "Δημοκρατία της Μακεδονίας" αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί με την αυτοκαταστροφή που θα σημαίνει η από τους ίδιους τους Έλληνες απάρνηση της ιστορικής κληρονομιάς τους και της υπόστασης του Ελληνισμού.
Τα έθνη που θέλουν να συνεχίσουν την ύπαρξή τους στο βάθος του χρόνου όταν βρίσκονται σε δυσχερείς καταστάσεις  δεν απαρνούνται τον εαυτό τους ! Αυτό είναι που απομένει για την Ελλάδα στο πρόβλημα του ονόματος του κράτους των Σκοπίων, να αγωνιστεί για την επικράτηση της αλήθειας.
Στον αγώνα αυτόν κινήσεις τακτικής και ελιγμοί μπορούν να γίνονται αλλά αυτοί θα πρέπει  να συμβάλλουν στην επίτευξη του βασικού και σταθερού σκοπού που είναι η διατήρηση αλώβητης της υπόσταση του Ελληνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό πολλά μπορούν να γίνουν αρκεί οι Έλληνες να αφυπνιστούν, να συνειδητοποιήσουν την ουσία του προβλήματος, να αφήσουν κατά μέρος την ηττοπάθεια και να αποφασίσουν να αγωνιστούν.
Να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα όπλα του πολιτισμού και του πνεύματος που τους έχουν εφοδιάσει οι πρόγονοί τους, με πρώτους τους Μακεδόνες. Η ιστορία των Ελλήνων έχει δημιουργήσει στρατιές αλλοεθνών Ελληνιστών σε όλο τον κόσμο και μπορούν όχι μόνο να αποκρούσουν τα ψεύδη  των Σκοπίων αλλά να και να τους γελοιοποιήσουν, αυτούς και όλους εκείνους τους αχρείους που θέλουν να λέγονται πολιτισμένοι αλλά ο πολιτισμός τους εξαντλείται στην σκοπιμότητα, το ψέμα, την αυθαιρεσία, την ανηθικότητα και τη βία !
loading...
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger

23 σχόλια :

 1. Ο Τσίπρας χρησιμοποίησε ένα εθνικό ζήτημα με μικροκομματική διάθεση να στριμώξει τον αντίπαλο του.
  Έπαιξε κοινώς με τη φωτιά. Και τελικά άμαθος σε τέτοια ζητήματα και με έναν επικίνδυνο υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο Κοτζιά, που και στο παρελθόν πειραματίστηκε όπως για παράδειγμα με τα δανεικά που έψαχνε η Ελλάδα το 2015 σε Ρωσία, Κίνα και Ιράν, κάηκε.

  Γιατί το συλλαλητήριο της Κυριακής του γύρισε μπούμερανγκ.

  Σε έναν προφανή πολιτικό παλιμπαιδισμό, ο ΣΥΡΙΖΑ θυμήθηκε τις καταβολές του. Το 4% που έβριζε ως ακροδεξιούς όσους ανησυχούσαν για κάποιο εθνικό δίκαιο.


  Η Μακεδονία αλλά και όλη η Ελλάδα αυτή τη στάση της κυβέρνησης θα τη θυμηθούν στις κάλπες.


  Όπως θα θυμηθούν όλους εκείνους όπως τον Τσακαλώτο, την Αχτσιόγλου, τον Γαβρόγλου κλπ που ανέφεραν το 2008 τα Σκόπια ως Μακεδονία.

  Ούτε καν ως ..…Νέα Μακεδονία.

  Όπως οι οικογενειάρχες που πήγαν με τα παιδιά τους ή οι παλαίμαχοι της ζωής, τα νεαρά παιδιά, θα θυμηθούν ότι ο Τζανακόπουλος τους κατήγγειλε ως "φασίστες".


  Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρωθυπουργός για αλλού κίνησε κι αλλού πήγε.

  Όπου λοιπόν και να ποντάρισε ο Αλέξης Τσίπρας έχασε. Μόλις ο πρωθυπουργός θα ηττηθεί και θα περάσει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, όλοι τους με στόμφο θα αναλύουν και θα γράφουν για το πόσο "τα είχαν πει" και για το πόσο "καταστροφικός πρωθυπουργός ήταν........"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΩΡΑΙΑ ΔΗΛ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ?ΑΡΑ ΕΓΩ ΣΑΝ ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ ΨΙΛΟΧΕΣΤΗΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΚΕΔΟΝΙΑ!Ο ΘΗΒΑΙΟΣ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ?..ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΗΞΕΙ?ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ? ΔΗΛ ΑΝ ΚΑΝΩ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΟΡΘΟΝ Η ΤΩΡΑ ΓΙΝΟΜΑΙ ΓΡΑΦΙΚΟΣ? ΔΥΟ ΓΑΙΔΑΡΟΙ ΜΑΛΛΩΝΑΝΕ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΧΥΡΟΝΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΔΕΝ ΓΙΝΕΣΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΠΛΩΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΜΑΛΑΚΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟ ΤΟΜΑΡΙ ΚΑΙ ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΗΣ.ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΙΑ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΩΝ ΑΡΑΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΨΑΞΤΟ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΓΚΑΜΗΛΑΣ.ΠΑΝΤΩΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ,ΑΛΛΑ ΠΑΛΙ Η ΣΠΑΡΤΗ ΕΒΓΑΖΕ ΚΑΙ ΒΓΑΖΕΙ ΠΑΛΗΚΑΡΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ,ΤΩΡΑ ΑΝ ΞΕΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΣΟΥ.

   Διαγραφή
  2. ΓΙΕ ΜΟΥ ΜΗΝ ΤΣΑΝΤΙΖΕΣΕ ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ ΕΙΣΑΙ ΜΕ ΚΑΤΙ ΑΡΧΙΔΙΑ ΝΑ!!(ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΛΑΡΙΝΟ ΣΟΥ) ΑΠΛΩΣ ΠΑΠΑΡΑΚΟ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΝ ΚΟΙΤΑΕΙ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΤΙ ΠΟΡΝΙΤΣΕΣ ΣΑΝ ΚΑΙ ΕΣΕΝΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ!!ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΝ ΤΗΝ ΜΙΣΗ ΕΛΛΑΔΑ!...ΒΛΑΚΑΚΟ ΑΛΒΑΝΟΥΛΙ

   Διαγραφή
  3. ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ,ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ.ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΗ ΝΤΡΟΠΙΑΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ.ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ...

   Διαγραφή
  4. Σπαρτιατες,Αθηναιοι,Θηβαιοι,Θεσσαλοι,Κρητες,Μακεδονες κλπ ηταν ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ.
   Και Πακιστανοι που ζουν στη Λακωνια και δηλωνουν Σπαρτιατες,αλλα δεν εχουν ελληνικο DNA.
   Τωρα αν εσυ δεν εισαι απογονος Ελληνων,λυπαμαι.
   Βρες τι εισαι και υποστηριξε το. Θα νωσεις καλυτερα.

   Διαγραφή
  5. ΤΙ ΕΝΩΕΙΣ ΝΤΡΟΠΙΑΖΩ ΡΕ ΜΕΓΑΛΕ ΕΣΥ ΔΗΛ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΟΞΑΖΕΙΣ??..ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΝΝΟΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΥΤΕ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΔΕΝ ΕΒΛΕΠΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΛΕΠΑΝ ΣΑΝ ΓΕΝΟΣ ΣΑΝ ΘΕΟΓΟΝΙΑ ΣΑΝ ΓΛΩΣΣΑ ΗΘΗ ΕΘΗΜΑ ΓΙΑΥΤΟ ΚΑΙ -ΖΟΥΣΑΝ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΚΡΑΤΗ!ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΔΕΧΤΗΚΑΝ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΟΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ,ΠΟΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΗΤΑΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ,ΤΗΝ ΘΗΒΑ ΤΗΝ ΕΚΑΨΕ...ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΔΕΝ ΠΗΓΑΝ ΟΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝ ΞΕΡΕΙΣ ΛΙΓΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΤΙ ΕΛΕΓΕ ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ,ΣΠΑΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ ΑΙΩΝΙΟΙ ΕΧΘΡΟΙ,ΟΙ ΡΟΔΗΤΕΣ ΠΟΣΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΥΔΙΣΑΝΕ,ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΩΘΗΚΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΞΕΡΑΜΕ! ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ ΚΑΙ ΤΟΣΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ..ΕΧΩ ΚΑΠΟΥ ΑΔΙΚΟ?..ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΠΑΘΕΙΣ ΚΑΝΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ,ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΙΣ ΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΙ ΥΠΗΡΧΕ?ΕΡΕΙΠΕΙΑ...ΕΚΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΛΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ?... ΓΙΑΥΤΟ ΕΛΛΗΝΑΡΑ ΕΣΥ ΠΟΥ ΣΕ ΛΕΝΕ ΠΑΥΛΟ-ΜΑΡΙΟ-ΜΑΡΚΟ-ΛΟΥΚΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΙΩΑΝΝΗ-ΗΛΙΑ -ΧΡΗΣΤΟ-ΚΩΣΤΑ-ΙΩΣΗΦ-ΛΑΜΠΡΟ-ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ-ΕΦΗκ.λ ΕΣΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΣ ΟΤΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΣΥ ΠΟΥ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ,ΕΣΥ ΠΟΥ ΧΛΕΒΑΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΟΥΣ,ΕΣΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΣ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ,ΕΣΥ ΠΟΥ ΒΑΠΤΙΣΕΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ ΕΣΥ ΠΟΥ ΕΔΩ ΠΕΡΗΦΑΝΕΥΕΣΕ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΛΛΑ ΕΞΩ ΣΥΣΤΗΝΕΣΕ ΣΑΝ ΓΡΕΚΟΣ..ΕΣΥ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΙΟΥΔΑΙΚΟ ΠΑΣΧΑ ΤΡΕΧΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΙΣ,ΕΣΥ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥ ΣΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙΣ ΧΑΛΑΣΜΑΤΑ,ΕΣΥ ΠΟΥ ΤΑ ΜΝΗΜΙΑ ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΝΑ ΕΥΡΩ ΝΑ ΕΡΧΕΤΕ Ο ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ ΝΑ ΤΟΥ ΛΕΣ ΤΙ ΑΡΧΙΔΙΑ ΕΙΧΑΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΕΦΤΙΑΞΑΝ,ΕΣΥ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΑ ΓΛΩΣΣΑ ΤΙ ΛΕΣ ΝΕΚΡΗ,ΕΣΥ ΠΟΥ ΦΩΝΑΖΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ,ΕΣΥ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΙΣ ΟΡΔΟΘΟΞΙΑΣ ΒΡΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ(ΕΚΕΙ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΠΑΔΑΡΙΟ),ΕΣΥ ΠΟΥ ΠΡΟΤΗΜΑΣ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΟΥΣ,ΕΣΥ ΠΟΥ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ,ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΟΥΡΑΣ, ΕΣΥ ΠΟΥ ΤΟΥΣ "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙ" ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΕΠΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΟΥΤΕ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΞΕΡΕΙΣ,ΕΣΥ ΠΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΟΥ ΜΕΖΕΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΚΤΟ ΣΟΥ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΠΑΔΑΡΙΟ ΠΟΥ ΣΕ ΕΧΕΙ ΠΡΟΔΩΣΕΙ ΤΟΣΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ,ΕΣΥ ΛΟΙΠΟΝ ΕΛΛΗΝΑΡΑ ΠΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ?..ΓΙΑΥΤΤΟ ΚΑΛΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟΔΗΞΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Η ΟΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΜΕ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ,ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΜΑΣ..ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΒΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΣ...ΒΕΒΑΙΑ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑ ΣΤΟ ΛΕΩ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΣΟΥ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΕ ΠΟΤΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΘΑΝΟ!...ΟΠΟΤΕ ΜΕ ΤΟΣΟΥΣ ΝΕΝΕΚΟΥΣ ΓΥΡΩ ΜΑΣ ΕΓΩ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΟΙ ΝΕΟΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΡΕΚΟ ΡΩΜΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΤΕ ΚΑΘΕ ΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΘΥΜΗΖΕΙΣ ΤΟ ΠΟΙΟΝ ΣΑΣ...

   Διαγραφή
  6. ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΣΑΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ 'Η ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΟΥ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤΙΑΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ,
   ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ,
   ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΟΤΙ ΟΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΥΠΕΡΟΨΙΑ,ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ.(ΘΕΩΡΟΥΣΑΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΚΑ).
   ΑΝ ΚΑΙ ΕΥΣΕΒΕΙΣ,ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ ΤΟ ΑΓΝΟΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΗΓΑΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ.
   ΠΟΛΛΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΣΑΚΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕ ΜΙΛΙΟΥΝΤΑΙ ΜΙΑ ΖΩΗ,ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΛΦΙΑ,ΚΑΙ ΣΥΧΝΑ ΟΜΟΠΝΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΧΘΡΟ.
   ΑΝΑΛΟΓΙΖΕΣΑΙ ΠΟΣΟ ΑΝΟΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΡΩΤΑΕΙ Π.Χ. ΕΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΟΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ? ΘΑ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΣΑΜΕ Μ@Λ@Κ@Σ ΕΙΣΑΙ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ?

   Διαγραφή
  7. ΟΧΙ ΣΥΝΠΟΛΙΤΗ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΣΠΑΡΤΗ ΗΤΑΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΤΕΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΠΑΡΤΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΗΓΑΝ...ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΨΙΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΠΡΩΤΟΝ ΤΟΥΣ ΜΕΣΣΗΝΙΟΥΣ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΟΥΣΑΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥΣ? Η ΤΟ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΟΥΣΑΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ? ΚΑΙ ΔΗΛ ΑΝ ΠΧ ΤΟ 40 ΕΛΕΓΑΝ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ ΤΙ ΘΑ ΛΕΓΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ..ΤΟ ΟΤΙ ΔΗΛ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΑΝ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΤΙ ΤΟΥΣ ΕΙΠΑΝ? ΕΙΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ? ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΕΣΕΝΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΕΣ?...ΕΣΥ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΣΠΑΡΤΙΑΤΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΣΑΙ ΕΤΣΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΔΩΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ..ΟΠΟΤΕ ΤΙ ΘΑ ΛΕΓΑΜΕ ΟΤΙ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΗ 1 ΟΤΙ ΑΠΛΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕΣ ΕΚΕΙ 2 ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΑ ΗΘΗ Η ΓΛΩΣΣΑ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ 3 ΤΟ DNA...ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΤΑΞΕΙ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΑΛΛΑ ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ?..ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ?..TΡITON ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΧΕΙ ΑΙΜΑ ΜΕ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΑΥΤΟΝ ΤΙ ΤΟΝ ΛΕΜΕ?..ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΠΑΡΤΗ ΕΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΟΥΣ ΤΡΩΕΙ ΟΣΟ ΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ(ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ)ΓΙΝΕΤΕ ΜΙΛΑΕΙ ΟΣΟ ΠΟΙΟ ΚΑΘΑΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΧΑΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΗΜΑ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΛΛΑ ΤΟ DNA EINAI ΑΠΟ ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ ΕΚΕΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΦΙΛΕ ΛΕΩΝΙΔΑ??

   Διαγραφή
  8. "ΤΟ ΑΙΜΑ ΒΟΥΑ" ΛΕΜΕ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ.
   ΑΥΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 'Η ΤΗ ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ ΑΝ ΝΙΩΘΕΙ 'Η ΠΡΑΤΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ,ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΦΛΕΒΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΞΕΡΕΙ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ.
   ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΟΠΟΙΟΣ ΝΙΩΘΕΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ,ΜΑΛΛΟΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΕΛΛΗΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ.

   ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
   ΟΙ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ ΗΤΑΝ ΣΑΦΩΣ ΥΠΕΡΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ ΕΒΓΑΖΑΝ ΚΑΚΙΑ,ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ "ΕΡΙΧΝΑΝ" ΟΙ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ.
   ΦΥΣΙΚΑ ΟΜΩΣ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ.
   ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ DNA ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ (ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΧΗΜΑ ΤΟΥ).

   ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΝΙΩΘΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΜΙΛΑΕΙ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΙΜΑ,ΑΣ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΚΑΙ ΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΟΣΑ ΕΔΑΦΗ ΘΕΛΟΥΝ!

   Διαγραφή
  9. 12.31
   Οτι εισαι νεοπαγανιστης δεν μας ενδιαφερει!!!φερεμας ενα γραπτο αρχαιου ελληνα φιλοσοφου(σωκρατη πλατωνα αριστοτελη κλπ)που να μιλανε για τους "'ελληνες θεους""!!!!
   Που ειναι τωρα νεοπαγανιστη οι θεοι σου? Γιατι εφυγαν το 400 πχ?

   Διαγραφή
  10. 12:31

   ΡΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΧΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΟΨΙΜΩΝ 12ΘΕΪΣΤΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΕΤΣΙΝΑ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΓΥΦΤΟΑΠΑΤΕΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΣΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΣΑΙ ΓΕΛΑΣΜΕΝΟΣ.
   ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΖΥΓΟ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΑΝ 12ΘΕΪΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΜΟΓΓΟΛΟΓΥΦΤΟΙ.
   ΟΥΣΤ ΡΕ !!! ΛΩΠΟΔΥΤΗ ΓΥΦΤΟΚΑΤΣΑΠΛΙΑ ΑΠΑΤΕΩΝΑ


   Διαγραφή
 3. Δε πρέπει σε καμιά περίπτωση αναγνώριση από την Ελλάδα του τεχνιτού κράτους των Σκοπίων με την ονομασία Μακεδονία, κι ας την έχουν αναγνωρίσει όχι μόνο 200 χώρες αλλά και το σύμπαν ολόκληρο. Είναι ανοησία ολκής, σχεδιασμός τεμαχισμού από ξένα κέντρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. @@ 3:18 μ.μ.

  Ε.ΣΥ ΚΑΙ Ο ΨΩΡΡΑΣ ΤΟΝ ΠΕΡΝΕΤΕ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΕΧΟΥΝ ΣΚΥΛΙΑΣΕΙ ΟΠΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΩΦΟΔΕΞΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΨΩΦΟΑΡΙΣΤΕΡΑ.,ΤΑΣ ΒΟΘΡΟΚΑΝΑΛΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΜΑΥΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΣΟΥΝ ΤΟ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΦΤΖΟΝΤΑΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΟΣΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ.Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ.ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ.ΑΝ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΠΑΜΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΤΟΤΕ ΝΑΙ.Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΔΙΕΘΝΙΣΤΕΣ,ΑΘΕΟΥΣ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΟΛΩΨ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ.ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟ ΟΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΙΑΥΤΟ ΤΟ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΜΕΛΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ?ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΥΠΕΡΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΥΠΟΨΙΝ?Ε,ΑΕΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΟΛΟ ΑΛΗΤΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. στον 4.54
   ΦΙΛΙΚΑ,ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΩ ΟΤΙ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ,ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΘΙΑ,ΓΙ'ΑΥΤΟ ΗΞΕΡΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΔΩΣΕ ΣΤΟΝ ΞΕΡΞΗ.
   (ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ 300 ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΤΙΣΤΕΙ ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΑΘΟΣ ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΩ ΟΤΙ ΟΙ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ,ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ)!!!!!!!!
   ΑΥΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.ΒΕΒΑΙΑ ΑΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΣ, Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ.
   ΤΩΡΑ,ΠΟΣΟ ΕΛΛΗΝΑΣ ΗΤΑΝ...ΙΣΩΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΜΑΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ.(ΔΕΝ ΤΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΚΑΙ ΤΕST DNA)

   Διαγραφή
  2. ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΑΣΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ DNA ΓΙΑ ΚΑΝΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗΤΟΠΟΥΛΟ ΜΟΝΟ ΒΛΑΜΕΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΑ ΤΟ 2018 ΓΙΑ DNA2 ΟΤΑΝ ΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΣΦΑΓΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟ ΣΟΙ ΣΟΥ ΠΛΕΥΡΑ ΗΣΑΣΤΑΝ ΤΟΙΠΟΤΑ ΠΡΟΔΟΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΥΤΩΣΑΤΕ ΤΟΣΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ ΠΑΝΤΩΣ ΤΗΝ ΕΡΗΜΩΣΑΝΕ ΚΑΜΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑΡΙΑ ΦΟΡΕΣ ΤΟΣΟ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΟΥΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΩ ΠΡΟΣΚΥΝΑΝΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΟΣΙΟ ΝΙΚΩΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝΕ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΗ ΑΛΛΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΜΑΤΑΙΑ ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΤΥΣΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΝ ΓΑΜΑΤΑ! ΕΠΙΣΗΣ ΦΙΛΕ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ DNA ΤΟΝ ΠΑΛΛΑΜΗΔΗ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟ ΤΟΝ ΗΡΟΔΟΤΟ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΤΟΝ ΚΟΛΩΚΟΤΡΟΝΗ ΚΑΙ ΤΟΣΟΥΣ ΤΟΣΟΥ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΤΙ ΕΛΛΗΝΑΡΕΣ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΩΣΑΝ Η ΕΞΟΡΙΣΑΝ...

   Διαγραφή
  3. ΠΡΟΣ 12.59

   ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΜΕΙΞΕΙΣ.
   ΜΑΘΕ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΤΟ DNA ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ(ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΑΥΤΟ ΚΟΥΒΑΛΑΕΙ) ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΛΑΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΛΟΟΜΑΔΑ E1b1b ΤΟΥ Υ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ,ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ.(ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ,ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ).

   ΚΑΤ'ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ,ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΜΕΙΞΕΩΝ,ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΛΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟ ΤΥΠΟ.

   ΑΝΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΨΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.

   Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΑΣ,ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΜΑΣ. ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΤΩΡΑ ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΣΕ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΟΤΑΝ ΕΛΕΓΕ ΓΙΑ ΤΟ "ΓΕΝΟΣ"?

   ΟΙ ΚΑΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΜΕ,ΔΕΝ ΕΞΑΛΕΙΨΑΝ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ.
   ΓΙ'ΑΥΤΟ ΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΣ!

   ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΑ...ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ,ΚΑΛΟ ΑΓΩΝΑ

   Διαγραφή
  4. 12.59
   Γιατι δεν λες οτι ο γυφτοπροδοτης μπατιρογυφτας εγραφε εδω μεσα οτι θα κανει σε ολους ελληνες dna για να δει ποιος ειναι ελληνας???

   Διαγραφή
 6. Καλό είναι να σταματήσει το κλίμα της ηττοπάθειας στο συγκεκριμένο θέμα, που καλλιεργούν στον ελληνικό λαό.
  Εμείς ως χώρα κρατάμε το μαχαίρι κρατάμε και το πεπόνι στο θέμα των Σκοπιανών.
  Όλος ο κόσμος να τους αναγνωρίσει όπως θέλει, εάν εμείς αν δεν τους ονοματίσουμε όπως θέλουν και δεν τους αναγνωρίσουμε, τότε δεν έχουν τίποτε απολύτως!
  Δεν πρόκειται να γίνουν μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ πότε!
  Άρα οδεύουν προς διάλυση με ότι αυτό συνεπάγεται.
  Σε κάθε περίπτωση όμως η συμμετοχή όλων μας στο συλλαλητήριο της Αθήνας είναι επιβεβλημένη, για να καταλάβει το καθεστώς ότι δεν είμαστε πρόβατα προς σφαγή, αλλά θηρία ανήμερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ποιος εισαι ρε; Ο Μανουσος Μανουσακης;Ο Εβραιος με τη μυτη που τρυπαει σπιτια; Και αυτος στη Σπαρτη μενει και δηλωνει Λακωνας!!!!!!!!!!!
  Αι στο γεροδιαολο απο δω που θα μας κανεις και αναλυσεις Οβριε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και γω λακωνας ειμαι απογονος του λεωνιδα με τη βουλα παρακαλω ομως δεν φωναζω σαν να εχω βγει απο ψυχιατρειο
   κατανοητον;

   Διαγραφή
  2. Για τον 3.18 12.31 1.37 12.59 μιλαω. Αυτα τα ελεγε ο εβραιος μανουσος στο δημοτικο συμβουλιο

   Διαγραφή