Οι Αρχαίοι Έλληνες για τους Γονείς τους…!


Ο μεγάλος Φιλόσοφος Πρόκλος στο έργο του «Εις τας Πολιτείας Πλάτωνος Υπόμνημα, Β’ [συνέχεια], 174.  15 – 29» μας αναφέρει με ξεκάθαρο τρόπο την θεώρηση των Ελλήνων σχετικά με την θέση που έδιναν οι Έλληνες στους Γονείς τους και πως αυτούς τους τιμούσαν!

Γράφει ο Πρόκλος………
……….….οι γονείς μας είναι για εμάς αντίστοιχοι των ηγεμονικών θεών, όντας και αυτοί επικεφαλής της γένεσης και απεικόνιση των γενεσιουργών θεών, δημιούργησαν τα οχήματα και ακόμα απέδωσαν τα εξωτερικά πράγματα κατάλληλα προς τις περιοδικές κινήσεις των ψυχών.…..οι θεοί άλλωστε είναι πατέρες μας και οι πατέρες μας είναι για εμάς θεοί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αδελφοί των πατέρων μας ονομάστηκαν θείοι, βάσει του ότι οι πατέρες κατέχουν ως προς αυτούς τάξη θεών. ………..οι πατέρες είναι απεικονίσεις των θεών, οπότε είναι όμοια και τα δικά μας έργα που φανερώνουν ευσέβεια και προς τους δύο – καὶ γὰρ οἱ γονεῖς ἀνάλογον ἡμῶν ἄρχουσι θεοῖς, προεστῶτες καὶ αὐτοὶ τῆς γενέσεως καὶ τοὺς γενεσιουργοὺς ἐνεικονιζόμενοι θεούς, οἳ κατιοῦσιν ἡμῖν καὶ ὀχήματα ἐδημιούργησαν καὶ τὰ ἐκτὸς ἀπέδοσαν πρέποντα ταῖς περιόδοις τῶν ψυχῶν· διὸ τῆς αὐτῆς ἠξίωσεν μοίρας ἑκάτερα τά τε τῶν θεῶν καὶ τὰ τῶν γονέων, εὐσέβειάν τε καὶ δυσσέβειαν τὴν αὐτὴν ἀμφοτέροις ἀποδέδωκεν· ἐπεὶ καὶ οἱ θεοὶ πατέρες ἡμῶν καὶ οἱ πατέρες θεοὶ πρὸς ἡμᾶς. διὸ καὶ οἱ τῶν πατέρων ἀδελφοὶ θεῖοι προσηγορεύθησαν, ὡς τῶν πατέρων θεῶν πρὸς τοὺς ἀφ᾽ ἑαυτῶν τάξιν εἰληχότων· ἀπὸ γὰρ τῶν θεῶν ἡμᾶς οἱ πατέρες ὑπεδέξαντο προϊόντας······πατράσιν οἱ θεοὶ πα······ [ἀ]γάλματα θεῶν εἰσιν οἱ [πατέρες θνητὰ κ]αὶ ὅμοια τὰ εἰς ἀμφοτέρους [ὅσια καὶ] ἀνόσια ἔργα παρ᾽ ἡμῶν)· …..
Μάλιστα ο Πρόκλος στο έργο του «Εις τα Χρυσά έπη Πυθαγόρα υπόμνημα, 4» μας αναφέρει πως ο λόγος για τον οποίο ο Πυθαγόρας παραγγέλλει να τιμώνται οι γονείς είναι η ομοιότητα τους με τον δημιουργό  και το γεγονός ότι ο Θεός είναι γνωστός ως «Πατέρας». Αυτή η τιμή παίρνει τη μορφή της φροντίδας για την καλή τους κατάσταση και της αποφυγής οποιουδήποτε αδικήματος προς αυτούς στα όσα λέμε και στα όσα κάνουμε. Στην προσφορά προς αυτούς πνευματικής και σωματικής υποστήριξης. Και ότι πρέπει να επιδεικνύουμε υπακοή προς αυτούς αμέσως μετά την υπακοή προς τον θεό. Μια ασέβεια απέναντι στους γονείς είναι βιασμός της φύσης και της γονικής τάξης και καταπάτηση των κανονισμών του νόμου και της δικαιοσύνης, και επισύρει την οργή της θεϊκής τάξης. Ο Πλάτων αποτρέπει την κακομεταχείριση των γονιών όταν δεν έχει καλή αιτία, αλλά ακόμα και όταν έχει καλή αιτία.
Επίσης, ο Πλάτων στους «Νόμους, 717.b.7 – 718.a.3», σχετικά με τους γονείς μας, μας αναφέρει ότι ο άνθρωπος :
Αθηναίος : “… […]… Πρέπει να θεωρεί ότι όλα όσα απέκτησε και διαθέτει τα χρωστά σε εκείνους που τον γέννησαν και τον μεγάλωσαν, ώστε να τα χρησιμοποιεί πρόθυμα για την εξυπηρέτηση τους. Πρέπει να τους βοηθά με την περιουσία του, με τη σωματική του δύναμη και με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Έτσι ξεπληρώνει τις φροντίδες και τους κόπους που κατέβαλαν για αυτόν, το δάνειο δηλαδή που του έδωσαν όταν ήταν νέος, το οποίο έχουν μεγάλη ανάγκη στα γεράματά τους. Σε όλη του τη ζωή ο άνθρωπος οφείλει να μιλά με σεβασμό στους γονείς του, γιατί τα άστοχα και επιπόλαια λόγια τιμωρούνται αυστηρά. Όλες οι πράξεις μας παρακολουθούνται από την Νέμεσις, την άγγελο της Δίκης. Αν οι γονείς οργιστούν, ο νέος πρέπει να υποχωρεί και να τους αφήνει να ξεσπάσουν με λόγια ή με έργα, χωρίς να τους κρατά κακία. Πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι είναι φυσικό να θυμώνει ένας πατέρας όταν πιστεύει ότι το παιδί του τον αδικεί. Κι όταν τελευτήσουν [πεθάνουν] οι γονείς μας, πρέπει να τους κάνουμε την κάλλιστη και σωφρονέστατη ταφή αλλά χωρίς να υστερούμε σε όσα έφτιαχναν οι πρόγονοί μας για τους δικούς τους γονείς. Κάθε χρόνο οφείλουμε να τιμάμε την μνήμη τους και τους προσφέρουμε το μερίδιο που τους ανήκει από τα αγαθά που διαθέτουμε.
χρεῶν πάντων πρε σβύτατα, νομίζειν δέ, ἃ κέκτηται καὶ ἔχει, πάντα εἶναι τῶν  γεννησάντων καὶ θρεψαμένων πρὸς τὸ παρέχειν αὐτὰ εἰς ὑπηρεσίαν ἐκείνοις κατὰ δύναμιν πᾶσαν, ἀρχόμενον ἀπὸ τῆς οὐσίας, δεύτερα τὰ τοῦ σώματος, τρίτα τὰ τῆς ψυχῆς, ἀποτίνοντα δανείσματα ἐπιμελείας τε καὶ ὑπερπονούντων ὠδῖνας παλαιὰς ἐπὶ νέοις δανεισθείσας, ἀποδιδόντα δὲ παλαιοῖς ἐν τῷ γήρᾳ σφόδρα κεχρημένοις. παρὰ δὲ πάντα τὸν βίον ἔχειν τε καὶ ἐσχηκέναι χρὴ πρὸς αὑτοῦ γονέας εὐφημίαν  διαφερόντως, διότι κούφων καὶ πτηνῶν λόγων βαρυτάτη ζημία—πᾶσι γὰρ ἐπίσκοπος τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐτάχθη Δίκης Νέμεσις ἄγγελος—θυμουμένοις τε οὖν ὑπείκειν δεῖ καὶ ἀποπιμπλᾶσι τὸν θυμόν, ἐάντ᾽ ἐν λόγοις ἐάντ᾽ ἐν ἔργοις δρῶσιν τὸ τοιοῦτον, συγγιγνώσκοντα, ὡς εἰκότως μάλιστα πατὴρ ὑεῖ δοξάζων ἀδικεῖσθαι θυμοῖτ᾽ ἂν διαφερόντως. τελευτησάντων δὲ γονέων ταφὴ μὲν ἡ σωφρονεστάτη καλλίστη, μήτε ὑπεραίροντα τῶν εἰθισμένων ὄγκων μήτ᾽ ἐλλείποντα ὧν οἱ προπάτορες τοὺς ἑαυτῶν γεννητὰς ἐτίθεσαν, τάς τε αὖ κατ᾽ ἐνιαυτὸν τῶν ἤδη τέλος ἐχόντων ὡσαύτως ἐπιμελείας τὰς κόσμον φερούσας ἀποδιδόναι· τῷ δὲ μὴ   παραλείπειν μνήμην ἐνδελεχῆ παρεχόμενον, τούτῳ μάλιστ᾽ ἀεὶ πρεσβεύειν, δαπάνης τε τῆς διδομένης ὑπὸ τύχης τὸ μέτριον τοῖς κεκμηκόσιν νέμοντα”.

Συγγραφέας κειμένου : Κεφάλας Ευστάθιος [17-3-2008, ΕΛΛΑΣ]
loading...
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger

10 σχόλια :

 1. Nα δούμε τι λέει ο Πανάγαθος γιά τα παιδιά.

  Αγία Γραφή

  Δευτερονόμιο 21

  20 Εκεί οι γονείς θα είπουν στους πρεσβυτέρους και δικαστάς της πόλεώς των· Αυτός ο υιός μας είναι απειθής, φιλόνεικος και υβριστής, δεν υπακούει εις τα λόγια μας.......
  21 Οι άνδρες της πόλεως θα καταδικάσουν τον απειθή υιόν να εκτελεσθή δια λιθοβολισμού.

  Λευιτικόν 20
  9 Ανθρωπος, ο οποίος θα κακολογήση τον πατέρα του η την μητέρα του, να τυμωρηθή με θάνατον. Εκακολόγησεν ένας υιός τον πατέρα του η την μητέρα του; Είναι ένοχος θανάτου.

  Έξοδος 21
  15 Εκείνος που κτυπά τον πατέρα του η την μητέρα του, να τιμωρήται με θάνατον.

  Βλέπουμε ότι ο Πανάγαθος τιμωρεί με ΘΑΝΑΤΟ τα άτακτα παιδιά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ***************************************
   Εσύ δεν καταλαβαίνεις ντιπ.
   Όλα αυτά που γράφεις ανωτέρω

   1) είναι παραπλανητικά, διότι είναι αποσπασματικά και δεν αποδίδουν το πραγματικό νόημα,

   2) αφορούν τα ήθη και τα έθιμα των Εβραίων εκείνης της παλαιάς εποχής και δεν έχουν κ α μ ι ά σχέση με τα ήθη και έθιμα των Ορθοδόξων Ελλήνων.

   3) εάν οι Ορθόδοξοι Έλληνες εφάρμοζαν τα ήθη και τα έθιμα των Εβραίων της εποχής εκείνης,
   θα έπρεπε να λ ι θ ο β ο λ ο ύ ν κάθε άνθρωπο που
   πιστεύει στον Χ ρ ι σ τ ό, διότι οι Εβραίοι με βάση τα ήθη τους λιθοβόλησαν τον Άγιο Στέφανο που πίστεψε στον Χριστό ! ! !

   Υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ντιπ. Δεν καταλαβαίνουν δηλαδή ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ακολουθούν τον Χριστό και την Διδασκαλία του.
   Να αγαπάς τον πλησίον σου,
   να μη φονεύεις κ.λ.π.
   ****************************************

   Διαγραφή
 2. ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΟΜΩΣ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΚΤΥΠΟΥΝΕ ΚΑΙ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
  ΤΟΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ

  Ομιλεί ο πιστός Ιουδαίος (μέχρι και.....περιτομή υπέστη) Ιησούς.

  "Μη νομίσετε ότι ήρθα για να καταργήσω τον Νόμο του Μωυσή ή τη διδασκαλία των Προφητών. Δεν ήρθα για να καταργήσω αλλά για να συμπληρώσω.
  Συνεπώς σας διαβεβαιώ ότι, όσο υπάρχει ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα ή ένα κόμμα δεν θα αλλάξει στον νόμο, ώσπου το έργο μου να ολοκληρωθεί. Εκείνος λοιπόν που θα παραβεί μία από αυτές τις εντολές, που φαίνονται ασήμαντες, και θα διδάξει έτσι τους ανθρώπους, θα ανακηρυχθεί ασήμαντος στη βασιλεία των ουρανών.
  Εκείνος όμως που θα τηρήσει τις εντολές και που θα διδάξει την τήρησή τους, μέγας θα ανακηρυχθεί στη βασιλεία των ουρανών.
  Διότι σας λέγω επίσης και ότι αν η αρετή σας δεν ξεπεράσει πολύ αυτή των γραμματέων και Φαρισαίων, δεν θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ****************************************
   Εσύ δεν καταλαβαίνεις ντιπ.

   1) Ο Ιησούς γεννήθηκε από Εβραίους γονείς και οι γονείς του ετήρησαν τα ήθη και έθιμά τους, έκαναν περιτομή στο νεογέννητο παιδί τους. Κάνει κανείς Ορθόδοξος Χριστιανός περιτομή; Ακολουθεί δηλαδή κανένας Ορθόδοξος τα ήθη και έθιμα των Εβραίων εκείνης της εποχής.

   2) Οι 10 εντολές της Παλαιάς Διαθήκης, όπως λέει ο Χριστός στην ομιλία που παραθέτεις, ισχύουν ώσπου να ολοκληρωθεί το έργο του. Από εκεί και πέρα ο Χριστός συμπληρώνει τις παλαιές εντολές π.χ. ''τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου'' με τις νέες εντολές που περιλαμβάνονται στην Καινή Διαθήκη.
   Ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη τονίζει ότι την ουράνια βασιλεία θα κερδίσει όποιος τηρήσει τις ε ν τ ο λ έ ς του. Είναι ξεκάθαρος, τις δ ι κ έ ς του εντολές. Ιδού:

   Ματθ. 19,17 Εάν θέλεις να εισέλθεις στην αιώνιον ζωήν, τήρησε τις εντολές.
   Ματθ. 19,18 Λεγει σ' αυτόν· “ποίες;” Ο Ιησούς του είπε·“να μη φονεύσεις, να μη μοιχεύσεις, να μην κλέψεις, να μην ψευδομαρτυρήσεις,
   Ματθ. 19,19 τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Και να αγαπήσεις τον πλησίον σου, όπως τον ευατόν σου”.''

   (Δηλαδή αυτές οι εντολές οδηγούν τον πιστό στη βασιλεία των ουρανών)
   http://users.sch.gr/aiasgr/Kainh_Diathikh/Kata_Mathaion_Euaggelio/Kata_Mathaion_Euaggelio_kef.19.htm

   3) Όταν αρχίσεις να καταλαβαίνεις, γράψε με.
   **********************************************

   Διαγραφή
 4. Ο Πανάγαθος δεν αγαπά μόνον τα άτακτα παιδιά, αλλά και τα μωρά.

  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

  Βασιλείων 15

  2 Αυτά διατάσσει Κυριος ο παντοκράτωρ· Τωρα εγώ θα τιμωρήσω τους Αμαλικίτας δι' όσα εκείνοι έπραξαν εναντίον των Ισραηλιτών, όταν τους συνήντησαν καθ' οδόν, καθώς ανέβαιναν από την Αίγυπτον.


  3 Κανένα από αυτούς δεν θα λυπηθής αλλά θα φονεύσης όλους, από άνδρα έως γυναίκα, από νήπιον μέχρι και θηλάζον, από μοσχάρι μέχρι προβάτον, από καμήλαν μέχρι όνον”.


  Προσέκτε:

  3 Κανένα από αυτούς δεν θα λυπηθής αλλά θα φονεύσης όλους, από άνδρα έως γυναίκα, από νήπιον μέχρι και θηλάζον,.........!!!


  Τώρα τι έφταιξαν τα νήπια και τα θηλαζοντα μωρά, μόνον ο Πανάγαθος γνωρίζει.

  Ιωάννης 5 - 39
  Λόγια του Ιησού: "ερευνατε τας γραφας (προφανώς την Π. Διαθήκη) οτι υμεις δοκειτε εν αυταις ζωην αιωνιον εχειν και εκειναι εισιν αι μαρτυρουσαι περι εμου....."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι χριστιανοί να πιστεύουν ότι η Α. Γραφή, έχει ηθικοπλαστικά μηνύματα, ότι ο Θεός των Ιουδαίων είναι......"Πανάγαθος".
   Μία απλή όμως ανάγνωση της Αγίας Γραφής, όπως τα παραπανω αποσπάσματα του 1.52, 3.09, 7.14 καταρρίπτει αυτό.

   Οι χριστιανοί, στην συντριπτική τους πλειονότητα, δεν έχουν διαβάσει ποτέ στη ζωή τους, ούτε μια αράδα από το ιερό βιβλίο της θρησκείας τους. Απλώς καταπίνουν αμάσητο, ό,τι τους ταΐζουν, αυτοί που υποτίθεται ότι το έχουν διαβάσει (ιερατείο, θεολόγοι, κατηχητές), οι κατ΄επάγγελμα χριστιανοί δηλαδή.

   Διαγραφή
  2. **********************************************
   8:15 μ.μ.
   Ενώ εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ακολουθούμε τον Χριστό και την διδασκαλία του, εσύ μας μιλάς για τα ήθη και τα έθιμα των Εβραίων, όπως αυτά καταγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη.

   Όπως αντιλαμβάνομαι από την επιμονή σου να παρουσιάζεις σε σχόλιά σου τα ήθη και τα έθιμα των Εβραίων, προφανώς εσένα ενδιαφέρουν κι όχι εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, οπότε καλώς κάνεις και ασχολείσαι με την Παλαιά Διαθήκη.

   Σε επαινώ για το ενδιαφέρον που δείχνεις για την Παλαιά Διαθήκη. Εύγε.
   **************************************

   Διαγραφή
  3. απο μασονικα ζωα σατανολατρες στυλ σταγακη κλπ τι περιμενεις??????

   Διαγραφή
 5. Ο Κολοκοτρώνης π.χ. ως Ορθόδοξος Χριστιανός δεν έλεγε, όπως εσύ, κοιτάξτε πώς ζούσαν οι Εβραίοι στην αρχαιότητα, αλλά έλεγε τα εξής χριστιανικά λόγια:

  "Πρέπει να φ υ λ ά ξ ε τ ε την π ί σ τ η σας και να τη στερεώσετε, διότι, όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπέρ Πίστεως κι ύστερα
  υπέρ Πατρίδος".

  ΑπάντησηΔιαγραφή