Τι απέγινε ο Λάζαρος μετά το θαύμα της Ανάστασής του

Όλοι γνωρίζουμε το θαύμα της Ανάστασης του Λαζάρου, όμως πόσοι από εμάς γνωρίζουμε τι απέγινε ο Λάζαρος μετά από αυτό; Πώς έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του, πού και πότε τελικά πέθανε;

Ο Λάζαρος, ο επονομαζόμενος Δίκαιος και Τετραήμερος, ήταν αδελφός της Μάρθας και της Μαρία, με τις οποίες ζούσε στη Βηθανία, κοντά στα Ιεροσόλυμα. Στο σπίτι τους είχε φιλοξενηθεί επανειλημμένα ο Χριστός, όταν περνούσε από την περιοχή, με κατεύθυνση προς την Ιερουσαλήμ.

Όπως ήταν φυσικό, το θαύμα της εγέρσεως του Λαζάρου εξέγειρε τους Ιουδαίους και «εβουλεύσαντο οι αρχιερείς, ίνα και τον Λάζαρον αποκτείνωσιν» (Ιω. ιβ΄ 9-11), καθότι ήταν το ζωντανό τεκμήριο του θαύματος. Ετσι ο Άγιος διωκόμενος από τους Ιουδαίους καταφεύγει στη νήσο Κύπρο, όπου τον συναντούν οι απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας και τον χειροτονούν πρώτον επίσκοπο Κιτίου.

Το αρχαίο Κίτιο, η πόλη του φιλοσόφου Ζήνωνος είχε τη μεγάλη τιμή να ευαγγελισθεί το λόγο της Αληθείας όχι από έναν απλό εργάτη του Ευαγγελίου αλλά από ένα προσωπικό φίλο του Κυρίου. Σύμφωνα με τον Άγιο Επιφάνιο επίσκοπο Κωνσταντίας της Κύπρου (367-403), ο δίκαιος Λάζαρος έζησε άλλα τριάντα χρόνια μετά την έγερσή του. «Εν παραδόσεσιν εύρομεν ότι τριάκοντα ετών ήταν τότε ο Λάζαρος ότε εγήγερται, μετά δε το αναστήναι αυτόν άλλα τριάκοντα έζησε, και ούτω πρός Κύριον εξεδήμησε κοιμηθείς».

Οι παραδόσεις τον θέλουν σκυθρωπό και αγέλαστο κατά την παρούσα ζωή, και αυτό οφειλόταν στα όσα είχε δει κατά την τετραήμερη παραμονή του στον Άδη. Οι ίδιες παραδόσεις αναφέρουν ότι δε γέλασε ποτέ στη ζωή του παρά μία φορά, όταν είδε κάποιον να κλέβει ένα πήλινο αγγείο και σχολίασε αποφθεγματικά: «το ένα χώμα κλέβει το άλλο».

Άλλη παράδοση συνδέει τον Άγιο με την Αλυκή της Λάρνακος (σημερινή ονομασία του Κιτίου). Στη θέση της Αλυκής υπήρχε τον καιρό του Αγίου ένα μεγάλο αμπέλι. Διερχόμενος μια μέρα από εκεί ο Άγιος, δίψασε και ζήτησε λίγο σταφύλι από τη γυναίκα-ιδιοκτήτη του αμπελιού. Εκείνη αρνήθηκε και για να την τιμωρήσει, μετέτρεψε θαυματουργικά το τεράστιο αμπέλι σε αλυκή. Η παράδοση αυτή επιβεβαιώνεται από τους εργάτες που συλλέγουν το αλάτι. Ισχυρίζονται ότι σκάβοντας βρίσκουν ρίζες και κορμούς αμπελιού. Λέγεται μάλιστα, πως στο μέσο της αλυκής βρίσκεται πηγάδι με γλυκό νερό, γνωστό ως «πηγάδι της «ρκάς» δηλ. της γριάς. Ο Συναξαριστης της Κωνσταντινουπόλεως, σχετικά με αυτή την παράδοση, αναφέρει ότι τη λίμνη διεκδικούσαν δύο αδέλφια, οι οποίοι ήρθαν σε έντονη ρήξη για την κατοχή της. Ο Άγιος «διά προσευχής εξήρανε και εις άλατος φύσιν αυτήν επήξατο».

Στα «Πάτρια» του Αγίου Όρους γίνεται άμεση σύνδεση της Κύπρου και του Αγίου Λαζάρου με τη Θεοτόκο και τον Άθωνα. Η μητέρα του Κυρίου, συνοδευομένη από τόν Ευαγγελιστή Ιωάννη, ήλθε στο Κίτιο, συνάντησε τον Άγιο Λάζαρο, στον οποίο μάλιστα δώρησε ωμοφόριο και επιμάνικα, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε τόν Άθω.

Σύμφωνα πάντα με τον Συναξαριστή της Κωνσταντινουπόλεως, ο Άγιος ετάφη σε μαρμάρινη λάρνακα η οποία έφερε την επιγραφή: «Λάζαρος ο τετραήμερος και φίλος του Χριστού». Η λάρνακα τοποθετήθηκε αργότερα σε έναν μικρό ναό.

Πέραν από την πληροφορία του αγίου Επιφανίου, σχετικά μέ τά τριάντα χρόνια της δεύτερης ζωής του Αγίου, η παλαιότερη, κατά τους ερευνητές, μαρτυρία για την παράδοση της παρουσίας του αγίου Λαζάρου στην Κύπρο αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη Ευβοίας, πρεσβύτερο και μοναχό του Πατριαρχείου Αντιοχείας (περι τό 744). Ο Άγιος σε ομιλία του «Εις τον τετραήμερον Λάζαρον» αναφέρει: «΄Εμοι γάρ είρηκεν γέρων τις περι του μακαρίου Λαζάρου πληροφορηθείς από γραφης τών αυτου υπομνημάτων, ότι εν Κύπρω τη νήσω επίσκοπος γενάμενος και τόν του μαρτυρίου στέφανον υπέρ Χριστου ανεδήσατο τόν δρόμον τελέσας και την πίστην τηρήσας και συν τώ Χριστώ αιωνίως αγάλλεται».

Όπως γίνεται φανερό, γύρω στα 744 στον χώρο της Αντιοχείας είναι γνωστή και διαδεδομένη η παράδοση για τον Άγιο Λάζαρο. Η πληροφορία για μαρτυρικό θάνατο του Αγίου είναι μοναδική και δεν συναντάται σε άλλους εκκλησιαστικούς συγγραφείς.

Η τριακονταετής παραμονή του αγίου Λαζάρου στον επισκοπικό θρόνο του Κιτίου είναι γνωστή και στον Άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη (759-826), ο οποιος αναφέρει εις τας Κατηχήσεις του: «Λαζάρου του μακαριωτάτου εορτάζωμεν τα μνημόσυνα, μαλλον δέ τά εγέρσια, Λαζάρου εκείνου τά τριάκοντα έτη ζήσαντος, ώς ο λόγος, και επισκοπήσαντος μετά την ανάζησιν».

Η ανακομιδη και μετάθεση του ιερού λειψάνου του αγίου Λαζάρου από το Κίτιο στην Κωνσταντινούπολη, η οποία τιμάται από την Εκκλησία τη 17ην Οκτωβρίου, έγινε κατά το έτος 899/900 μετά από εντολή του αυτοκράτορος Λέοντος Στ΄ του Σοφού.

Η μετάθεση του λειψάνου περιγράφεται λεπτομερώς σε δύο πανηγυρικούς λόγους που εκφώνησε μπροστά στο ιερό λείψανο παρουσία του αυτοκράτορος ο μαθητής του Μεγάλου Φωτίου, μητροπολίτης Καισαρείας Αρέθας (850-μετά το 932). Στον πρώτο Λόγο, ο λόγιος κληρικός εκθειάζει το γεγονός της αφίξεως του λειψάνου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ στο δεύτερο περιγράφει διεξοδικά την πομπή που σχηματίσθηκε, με τη συμμετοχή του αυτοκράτορα, για τη μεταφορά του λειψάνου από τη Χρυσούπολη στην Αγία Σοφία. Ο Λέων Στ΄, ως αντάλλαγμα της μεταφοράς του λειψάνου στην Κωνσταντινούπολη, απέστειλε χρήματα και τεχνίτες στην Κύπρο, όπου έκτισαν το μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου, ο οποίος διατηρείται ως σήμερα στη Λάρνακα. Εκτός τούτου οικοδόμησε μονή στην Κωνσταντινούπολη επ’ ονόματι του δικαίου Λαζάρου, όπου εναπόθεσε το ιερό λείψανο. Στην ίδια μονή μεταφέρθηκε αργότερα από την ΄Εφεσο και το λείψανο της αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Κατά τη βυζαντινή εποχή διατηρήθηκε το έθος να εκκλησιάζεται στη μονή κατά το Σάββατο του Λαζάρου, ο ίδιος ο αυτοκράτορας.

Το ιερό λείψανο του Αγίου πρέπει να μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με την παλαιά λάρνακα. Τούτο συμπεραίνεται από το ότι η μαρμάρινη λάρνακα, που εναπόκειται σήμερα κάτω από την αγία Τράπεζα του ομωνύμου ναού στη Λάρνακα, φέρει επιγραφή, σε μεγαλογράμματη γραφή, «ΦΙΛΙΟΥ» (ονομαστική: Φίλιος), ενώ η παλαιά «Λάζαρος ο τετραήμερος και φίλος του Χριστού». Στη σημερινή λάρνακα ανευρέθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1972 τμήμα του ιερού λειψάνου του δικαίου Λαζάρου μέσα σέ ξύλινη θήκη.

Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι οι Κιτιείς δεν πρέπει να είχαν παραδώσει ολόκληρο το λείψανο στον αυτοκράτορα αλλά το μεγαλύτερο μέρος του. Εξάλλου και ο Αρέθας στους Λόγους του δέν αναφέρεται σε άφθαρτο σκήνωμα αλλά σε «οστά » και «κόνιν». Εκτός αυτού ρωσική πηγή στη βιβλιοθήκη της Οξφόρδης αναφέρει ότι ένας Ρώσος μοναχός από το Μοναστήρι του Πσκώβ, που επισκέφθηκε κατά το 16ο αιώνα την πόλη της Λάρνακας, προσκύνησε τα οστά του αγίου Λαζάρου και πήρε μαζί του μικρό τεμάχιο από αυτά. Το τεμάχιο διαφυλάσσεται ως σήμερα στο παρεκκλήσιο του αγίου Λαζάρου, στη μονή Πσκώβ. Η δυνατότητα την οποία είχε ο Ρώσος μοναχός να προσκυνήσει τον Άγιο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η λάρνακα με τα εναπομείναντα λείψανα ήταν θεατή στους προσκυνητές τουλάχιστον ως το 16ο αιώνα. Αργότερα σε χρόνο που δεν προσδιορίζεται, οι Κιτιείς τα έκρυψαν κάτω από την αγία Τράπεζα όπου παρέμεινε μέχρι την ανεύρεσή της κατά το έτος 1972.
Απόσπασμα ομιλίας του Aρχιμανδρίτη Λαζάρου του Βατοπεδινού
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

21 σχόλια :

 1. ΑΛΛΟΙΩΣ ΤΑ ΛΕΕΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ :

  1) ΟΤΑΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΦΩΝΑΞΕ ΤΟ ΔΙΑΒΟΗΤΟ : " ΛΑΖΑΡΕ ΔΕΥΡΟΝ ΕΞΩ ", ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΙΑ .....ΜΟΥΜΙΑ, ΤΥΛΙΓΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΚΡΙΚΟ ΣΟΥΔΑΡΙΟΝ.

  ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, ΕΤΡΕΞΑΝ ΜΕ ΛΑΧΤΑΡΑ ΝΑ ΤΟΥ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΟ ΣΟΥΔΑΡΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΓΚΑΛΙΑΣΟΥΝ, ΑΛΛΑ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΙΕΤΑΞΕ :

  " ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ..."

  ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ, Ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΦΥΓΕ, ΧΩΡΙΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΡΥΣΟΥΝ, ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΤΟΝ
  ΑΝΤΙΚΡΥΣΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ....

  ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕ ΟΤΙ ΗΤΑΝ Ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΚΕΙΝΗ Η ...ΜΟΥΜΙΑ ΠΟΥ ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ.

  2) Ο ΛΑΖΑΡΟΣ, ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΟ ΒΑΡΕΙΑ ΜΟΡΦΗ ΛΕΠΡΑΣ, ΤΗΝ ΛΕΓΟΜΕΝΗ " ΛΑΖΑΡΕΙΟ ΛΕΠΡΑ".

  ΔΗΛΑΔΗ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΠΡΑ ??

  ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ?

  Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ - ΣΑΠΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ.

  ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ κ. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ, ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΑΦΟΥ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΩΡΑ
  ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ??

  Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΘΕΥΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΑΛΥΠΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΛΕΗΤΑ
  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ, ΠΡΩΤΟΣ ΕΣΕΙΣ, κ. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ ....

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσενα μασονοσκυλο σταγακη σε θεραπευσαι ο ψωριαρης ο γυφτος απο τον καρκινο με το ελλανιο νερο που φερνει απο τον σειριο?

   Διαγραφή
  2. ****************************************
   Εσύ Αγγελική έχεις πλήρη άγνοια της Καινής Διαθήκης.

   1) Ο Ιησούς διέταξε να λ ύ σ ο υ ν τα υφάσματα που περιέβαλαν το σώμα και το πρόσωπο του Λαζάρου. Επομένως όλοι αντίκρισαν τον αναστηθέντα Λάζαρο.
   Σε προκαλώ να παραθέσεις το ακριβές κείμενο του Ευαγγελίου, για να διαψεύσεις τον εαυτό σου.

   2) Δεν αναφέρει πουθενά το Ευαγγέλιο ότι ο αναστηθείς Λάζαρος έπασχε από λέπρα.
   Σε προκαλώ να παραθέσεις το ακριβές κείμενο του Ευαγγελίου, για να διαψεύσεις τον εαυτό σου.
   **************************************

   Διαγραφή
  3. ΜΑΡΚΟΣ ΣΤΑΓΑΚΗΣ:ΜΑΣΟΝΟΣ ΕΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΣΤΑΡΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!!!!!
   ΕΤΣΙ ΠΑΤΕΡΑΚΗ??????

   Διαγραφή
 2. ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ...ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΑΖΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ,ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΤΑ,ΕΤΣΙ ΘΑ ΞΕΒΡΩΜΙΣΟΥΜΕ...

  ΤΩΡΑ ΘΑ ΠΕΙΤΕ ΤΟ ΠΩΣ ΜΕ ΤΑ ΣΚΑΤΑ ΘΑ ΞΕΒΡΩΜΙΣΟΥΜΕ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΣΚΕΨΗ,ΤΑ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΒΡΩΜΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΣΑΥΡΕΣ...

  ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΨΩΦΗΣΕΣ ΣΚΑΤΟΓΥΦΤΕ ΜΑΥΡΙΔΕΡΕ ΑΠΑΤΕΩΝΑ? ΔΙΝΕΙ ΠΡΑΜΑ Ο ΡΑΒΒΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΩΤΕ ΑΚΟΜΑ Ε? ΜΟΛΙΣ ΤΑ ΚΟΨΕΙ ΑΥΤΑ ΘΑ ΜΠΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ Ε ΕΚΕΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ....Ο ΤΡΕΛΟΠΟΥΤΣΑΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΟΝΤΕ ΓΙΟΥΦΤΑΚΟ....ΠΑΝΕ ΤΑ 150αρικα ΠΑΝΕ ΟΛΑ....ΣΕ ΞΕΣΚΙΣΕ Ο ΛΕΠΙΔΑΣ ΧΑ ΧΑ ΧΑΑΑΑΑΑΑ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΠΡΟΣ ΣΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΤΟΝ ΡΙΝΟ ΤΗΝ ΠΟΣΘΗ ΤΟΥ ΘΑ ΑΡΠΑΞΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΑΡΙΝΟ !!!! ΑΑΑ ΧΑ Α ΧΑΑΑΑΑΑΑ ΑΝΤΕ ΝΑ ΞΕΒΡΩΜΙΣΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΟΛΕΡΑ ΓΥΦΤΙΚΙΑ....ΓΚΟΥΡΛΙΟΥ ΓΚΟΥΡΛΙΟΥ ΚΡΑΑ ΚΡΑΑΑ

   Διαγραφή
  2. Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΡΙΞΕΙ ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΙΣ ΜΑΖΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΑ ΤΡΕΞΕΙ,ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑ ΧΘΕΣ ΘΑ ΨΑΞΩ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΝΑ ΤΟ ΒΡΩ,ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΧΙΑΣ ΚΑΖΑΚΗ,ΑΛΛΟ ΠΑΛΙ ΦΙΔΑΚΙ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑ ΤΖΩΡΤΖ ΣΟΡΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΟΤΑΝ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ ΣΕ Ρ/Σ ΝΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ...

   ΤΟΝ ΠΟΝΕΣΑΝ ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΡΕΧΕΙ ΕΥΓΕΝΙΚΑ ΝΑ ΜΑΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙ..

   ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΩ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΜΑΣ ΧΩΡΑ ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΡΑΙΙΚΗ ΛΕΠΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΚΗΝΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΒΡΩΜΙΖΕΙ...

   ΟΠΩΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΙΝΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑ ΠΙΑΤΟ ΣΚΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΕΓΙΝΕ ΜΙΑ ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΕΤΣΙ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΕΒΡΑΙΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ...

   ΟΥΣΤ ΛΕΠΡΕΣ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΕΨΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΑΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ 35.000 ΘΥΜΑΤΑ...

   ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΕΡΠΕΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΣΑΣ??

   ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ??

   Διαγραφή
  3. ΑΧΑΧΑΧΑ
   ΤΟ ΓΥΦΤΟΣΚΥΛΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΓΛΕΙΨΕΙ ΚΟΚΚΑΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΥΦΤΟ ΝΗΣΤΙΚΟ ΘΑ ΨΟΦΗΣΕΙ
   ΚΑΝΕ ΜΗΝΥΣΗ ΡΕ ΗΛΙΘΙΟ ΓΥΦΤΟΣΚΥΛΟ ΓΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
   ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΘΙΟΥΣ
   Η ΓΥΦΤΟΣΥΜΜΟΡΙΑ ΕΛΑΒΕ ΤΕΛΟΣ
   ΑΧΑΧΑΧΑ

   Ρόδος 16/12/2017
   Είναι γνωστό ότι ο απατεώνας Σώρρας βρήκε πολλούς υποστηρικτές και υποστηρίκτριες στο νησί μας.
   Βρήκε δηλαδή συμπολίτες μας με οικονομικά προβλήματα οι οποίοι πίστεψαν τις υποσχέσεις αυτής της
   προφανέστατης εγκληματικής σέχτας, που μέχρι σήμερα υφίσταται, και παρότι ο αρχηγός της είναι καταζητούμενος φυγάς, παραμένουν στο απυρόβλητο.
   Τώρα οι πολίτες με τα οικονομικά προβλήματα που πίστεψαν οτι με καταπετάσματα και όμόλογα ebay οτι θα έχουν ελπίδα να ξεχρεώσουν, μπήκαν μάλλον στο στόχαστρο της κυβέρνησης, αφού κατάσχουν και πλειστηριάζουν τις περιουσίες τους επιλεκτικά.

   Συγκεκριμένα, οπως ενημερωθήκαμε απο συμπολίτες μας, των οποίων κατάσχεσαν ήδη "ακατάσχετους λογαριασμούς" και έχουν μαυριστεί στις εφορίες, ενημερώθηκαν οτι οι περιουσίες τους, βγαίνουν με τυπικές διαδικασίες πρώτες στο 'ηλεκτρονικό σφυρί'.

   Παράλληλα οι υποστηρικτές φιλιππινέζες αγρίεψαν ,και ακόμα υποστηρίζουν τα ανυποστήρικτα ,σαν παραθρησκευτική οργάνωση όπως τους Ιεχωβάδες ψάχνουν έρμαια βασανισμένους,,πόρτα πόρτα , πουλώντας τα ίδια παραμύθια με πριν, όπως με την Απολλώνια τεχνολογία που πούλησαν στην ΝΑΣΑ ,μετά τα 3 τρις Αμερικανικά ομόλογα, έπειτα το παγκόσμιο καταπέτασμα, κτλ, ψαρεύοντας τους οπαδούς, με δόλωμα τους κακούς εβραίους προδότες πολιτικούς .

   Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω οδηγούμαστε στο συμπέρασμα οτι οι συμπολίτες μας που διώκονται είναι οι εξαπατημένοι και όχι οι απατεώνες της END η ΕΣΥ, και δεν πρέπει να τιμωρηθούν απ΄το κράτος ενορχηστρομένα, αλλά το κράτος και τα διοικητικά όργανα του πρέπει να τιμωρηθούν πρώτα, που άφησαν τους απατεώνες να εξαπατούν ανενόχλητοι, και μετά τους ημίτρελους ακόλουθους Σώρρα.

   Εδώ ένα άρθρο Ιωάννη Λαμπρόπουλου που κατατοπίζει,,,,

   https://eleusisdiagoridon.blogspot.gr/2017/12/blog-post_384.html?m=1

   Διαγραφή
  4. Σωστοτατος 7.20
   Ξεκιναμε με καρατζαφυρερ 12θεο αδωνι σαμαροαρχιδο και παναθηναικακια και τον εβραιομασονο σταγακη

   Διαγραφή
 3. Εγω πάλι, αυτό το "θαύμα" το είδα ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ!

  ΓΙΑΤΙ άραγε οι άλλοι τρείς δεν το αναφέρουν πουθενά;;; το θεώρησαν τόσο ασήμαντο; η ανάσταση ενός ανθρώπου δεν είναι κάτι το σημαντικό;

  Θα φταίω εγώ μετά, άν σκεφθώ: Μήπως ήταν επινόηση του Ιωάννη, σάν κι εκείνη τής "σφαγής τών νηπίων από τον Ηρώδη", την οποίαν ΜΟΝΟ Ο ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ;;;

  Παρεπιπτόντως, ο Ηρώδης και να ήθελε δεν μπορούσε να σφάξει τα νήπια, αφού σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία τού ρωμαϊκού κράτους,είχε αποβιώσει τέσσερα (4) χρόνια πρίν τη γέννηση τού Ιησού!!

  Μπόχα...κάτι βρωμάει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ****************************************
   Χαζά, άκρως χαζά τα ερωτήματα.
   Και το σημαντικότερο: Τα περί Ηρώδου που απεβίωσε δήθεν 4 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού, μυρίζει ''Μπόχα...κάτι βρωμάει...''
   Δες στη βικιπαίδεια πότε έζησε ο Ηρώδης:

   ''Ο Ηρώδης Αντίπας ή Ηρώδης Αντύπας (Ἡρῴδης Ἀντίπατρος) ήταν τετράρχης της Γαλιλαίας και της Περαίας (4 π.Χ.- 39)''.

   https://el.wikipedia.orgwiki/Ηρώδης_Αντίπας
   ***********************************

   Διαγραφή
  2. 5.35
   Η συνείδησή σου δεν σε προτρέπει να ζητήσεις συγγνώμην από τους αναγνώστες για το ψέμα που είπες, ότι τάχατες ο Ηρώδης πέθανε προ της γεννήσεως του Ιησού ; ; ; ; ;
   Για ποιο σκοπό είπες ένα τόσο μεγάλο ψέμα ; ; ; ;
   Νιώθεις καθόλου ντροπή γι' αυτό που είπες ; ; ; ;
   Απάντησέ μου.

   Διαγραφή
  3. ΜΑΣΟΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΤΡΟΠΗ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ! ΠΑΡΕ ΤΟ ΜΑΣΟΝΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΤΑΓΑΚΗ

   Διαγραφή
 4. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΙΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ..!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δες τα παραπάνω σχόλια, για να μάθεις ποιοι λένε παραμύθια της Χαλιμάς.

   Διαγραφή
  2. Οι αντιπαθούντες την Ορθοδοξία έσπασαν τα μούτρα τους.

   Διαγραφή
 5. Ανώνυμος16 Δεκεμβρίου 2017 - 5:26 μ.μ.
  Οταν πας σε επιχειρησεις των ΜΜΕ μουσικης τηλεοπτικης εφημεριδας ραδιοφωνου κ.λ.π να ζητησεις δουλεια σε ρωτανε τι εισαι διατεθειμενη/νος να κανεις για να πραγματοποιησεις το ονειρο σου.Ειναι μια ερωτηση κλειδι απο τη οποια εξαρταται η ανελιξη σου.Αν π.χ πεις οτι θα κανεις τα παντα για να πετυχεις τοτε ο υπευθυνος σου οριζει μια επιπλεον συναντηση για καφε η για φαγητο για να σου εκμυστηρευτει τα κολπα.Στο καφε η στο φαγητο σου αποκαλυπτει το μυστικο που δεν ειναι αλλο απο το να δωσεις οτι πολυτιμο θεωρεις προκειμενου να εξασφαλιστει τη σιωπη σου και τη αιωνια υπακοη σου.
  Εαν συμφωνησεις περνας στο δευτερο σταδιο που ειναι η συμμετοχη σου σε βιντεοσκοπημενο πλην ομως ακρως μυστικο παρτυ-οργιο.
  Στο τριτο σταδιο γινεσαι μαθητρια δλδ σου δινουν μερικα βιβλια να διαβασεις ωστε να πλουτισεις τις γνωσεις σου και να κεντραρεις τη αναζητηση σου.Παραλληλα εχεις διπλα σου τον μεντορα σου τον οποιο υπακουεις τυφλα.Σου μαθαινει τροπους συμπεριφορας σε σχεση με αλλους ανθρωπους,στο φαγητο στο ποτο κ.λ.π.
  Στο τεταρτο σταδιο περνας απο αξιολογηση δλδ σε ανοιχτη μαζωξη μιας σοβαρης φιλανθρωπικης εκδηλωσης υπαρχουν διεσπαρμενοι αγνωστοι σε σενα αξιολογητες οι οποιοι αφου ερθουν δηθεν ολως τυχαιως σε λεκτικη επαφη μαζι σου δινουν δια νευματος τη συγκαταθεση τους στον μεντορα σου.
  Στο πεμπτο σταδιο εχεις ηδη ξεκινησει τη αναριχηση.Διπλα σου ο συνθετης με το τραγουδι επιτυχια σε γνωστο μαγαζι πλαισιωμενη απο φιρμες που σε αγκαλιαζουν σαν αδερφη τους.Ολα τα περιοδικα τα ραδιοφωνα το φεισμπουκ η τηλεοραση παιζουν το ονομα σου και το τραγουδι σου.Καπου-καπου συμμετεχεις σε κανα οργιο ετσι για τη συντηρηση του προϊοντος οπως το λενε.
  Αιντε και εις ανωτερα κοπελια μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΑΝΤΕ ΝΤΕΕΕ ΤΣΑΣΠΕΛΟΓΙΟΥΦΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 20χιλιαρα ΣΚΑΤΟΑΠΑΤΕΩΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΑΖΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΕΚΑΝΕ ΤΑ ''ΧΑΡΤΙΑ'' ΒΕΒΑΙΑ ΣΤΗΝ ΜΑΥΡΟΚΥΛΟΤΟΥ ΠΟΥ ΑΡΠΑΖΕ ΤΑ 150αρια ΚΑΙ ΧΛΑΑΤΣΣ ΤΑΧΩΝΕ ΚΑΤΑΣΑΡΚΑ ΑΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΝΙ'ΤΣ ΚΑΙ ΜΑΣΑΓΕ Ο ΜΠΑΤΙΡΟΓΥΦΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΟΥΛΙΑ ΤΟΥΥ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΚΩΛΑΡΑΚΙ....ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΡΙΣΕΣ ΕΒΡΑΙΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΚΟΠΡΑΝΟ ΣΕ Gyftcoin ΘΑ ΜΟΙΡΑΖΕΣ ΕΙΠΕΣ ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΟ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΡΥΒΕΣΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΝΟΝΟ ΑΚΑΘΑΡΜΑ ΤΗΣ ΧΑΒΟΥΖΑΣ....ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΒΓΕΙΣ ΑΝ ΣΟΥ ΒΑΣΤΑΕΙ 4 ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΡΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΔΙΣ ΙΣΟΒΙΑ ΑΝΤΕ ΝΤΕΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΚΙΑ ΣΟΥ ΠΟΡΔΟΧΕΣΜΑ ΜΑΥΡΙΔΕΡΟ ....ΤΑ 150αρικα ΝΑ ΦΕΡΕΙΣ ΠΙΣΩ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΘΑ ΣΕ ΜΑΜΗΣΕΙ Ο Κος ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΛΕΠΙΔΑ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΝΤΡΙΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ..... ΝΤΡΙΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

  ΕΜΠΡΟΣ

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΕΚΕΙ;

  ΝΑΙ... ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ;

  ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΨΥΧΟΠΑΘΗ ΚΩΛΟΓΕΡΟ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΤΑ ΤΙΝΑΞΕΙ ΤΑ ΠΕΤΑΛΑ.
  ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΧΩΜΑ;
  ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΕΣ. ΤΥΛΙΓΜΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΣΕΝΤΟΝΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ.

  Α ΑΑ...ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΛΕΤΕ ΓΙ΄ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΪΚΟ ΤΟΝ ΣΚΑΤΟΓΕΡΟ ΤΟΝ ΜΑΡΚΟ
  ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΧΡΕΩΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ.
  ΤΟΝ ΠΕΤΑΜΕ ΞΥΠΟΛΗΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΚΟ ΤΟΝ ΣΚΕΠΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΜΠΑΖΑ ΚΑΙ ΞΕΜΠΕΡΔΕΥΕΤΕ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. ΟΠΟΥ ΝΑ 'ΝΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΞΕΒΡΩΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΓΩΝΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Giannis Paterakis

  ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

  - ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΔΕΝ ΓΥΡΝΑΕΙ ΠΙΣΩ

  https://www.youtube.com/watch?v=oUQawc-dfoo

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΤΑΓΑΚΗ.......... ΤΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΡΚΤΑΑΑΑ!!!!! ΤΑ ΔΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΗΓΑΝ ΣΤΟ ΣΕΙΡΙΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟ ΨΩΛΟΧΥΜΑ Ο ΓΥΦΤΟΧΙΜΠΑΤΖΗΣ!!!!!!!!!!!!
   ΕΒΡΑΙΚΟ ΜΟΥΝΟΠΑΝΟ ΑΘΕΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΠΗΡΕ

   Διαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]