ΣΕ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΓΥΦΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΝ 900 ΕΥΡΩ ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΝΟΥΝ 350

– ΠΕΤΟΥΝ ΕΞΩ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ
ΠΟΙΟΣ ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΕΒΑΛΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ;;-Μπορεί να μας πει τι όφελος έχει ο άνεργος που αναγκαστικά μένει στο ίδιο σπίτι ως φιλοξενούμενος με τον άλλον που εργάζεται κι έχει εισόδημα 10 χιλιάδες ευρώ;

Αδικίες σε βάρος εκατοντάδων χιλιάδων οικονομικά αδύναμων πολιτών προκαλούν οι ρυθμίσεις του ν. 4501/2017 για τα κριτήρια χορήγησης του «κοινωνικού μερίσματος», οι οποίες ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή.

Όπως προκύπτει από το κείμενο των ρυθμίσεων, ποσό κοινωνικού μερίσματος θα χορηγείται σε κάθε σύνολο ατόμων που συγκατοικούν σε κάποιο σπίτι, είτε αυτά συνιστούν μια τυπική οικογένεια, αποτελούμενη από τους γονείς και τα τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα), είτε μια απλή ομάδα συγγενών (π.χ., ενήλικα αδέλφια που κατοικούν μαζί σε ένα σπίτι, ανδρόγυνο που συγκατοικεί με γηραιούς γονείς τους οποίους φιλοξενεί, παππούδες ή γιαγιάδες που συγκατοικούν με φιλοξενούμενους εγγονούς κ.λπ.), εφόσον τα συνολικά εισοδήματά τους και η συνολική αξία όλων των περιουσιακών τους στοιχείων δεν υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια που προβλέπονται.


Δηλαδή, κάθε ομάδα ατόμων που συγκατοικούν θα λογίζεται ως ένα «νοικοκυριό» προς το οποίο θα χορηγείται ένα ποσό επιδόματος προσδιοριζόμενο ανάλογα με το ύψος του συνολικού ετήσιου εισοδήματος και τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων όλων των ατόμων του νοικοκυριού.

Όμως με αυτό τον τρόπο προσδιορισμού των δικαιούχων αποκλείεται ουσιαστικά ένας μεγάλος αριθμός φτωχών πολιτών από το δικαίωμα είσπραξης του κοινωνικού μερίσματος δεδομένου ότι σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι και άποροι γενικότερα ενήλικες οι οποίοι συγκατοικούν με τους γονείς τους ή με άλλους στενούς συγγενείς τους και στις φετινές φορολογικές δηλώσεις εμφανίζονται ως «φιλοξενούμενοι» στα σπίτια των οικείων τους.Επιπλέον υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις υπερηλίκων γονέων με πενιχρά ετήσια εισοδήματα που «φιλοξενούν» στα σπίτια τους τα ενήλικα τέκνα τους τα οποία έχουν εργασία, λαμβάνουν μισθούς και συντηρούν τους φτωχούς γονείς τους. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα συνυπολογίζονται αθροιστικά τα ετήσια εισοδήματα όλων των ατόμων που συγκατοικούν, οπότε αν τα αθροίσματα των εισοδημάτων είναι υψηλά και υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια, τότε τα «νοικοκυριά» στα οποία ανήκουν τα άτομα με τα πολύ χαμηλά ή και μηδενικά εισοδήματα δεν θα δικαιούνται κανένα ποσό μερίσματος.

Οι αποκλεισμοί χιλιάδων οικονομικά ασθενών πολιτών από το δικαίωμα είσπραξης του κοινωνικού μερίσματος θα πληθύνουν, αλλά και νέες αδικίες σε βάρος εκατοντάδων χιλιάδων άλλων φτωχών πολιτών θα σημειωθούν εάν στην εφαρμοστική υπουργική απόφαση για την καταβολή του μερίσματος, την οποία θα εκδώσει εντός των προσεχών ημερών, οριστεί ότι ως «ετήσιο εισόδημα» κάθε φυσικού προσώπου, που θα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του συνολικού ετήσιου εισοδήματος κάθε νοικοκυριού θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος και του τεκμαρτού εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή των αντικειμενικών δαπανών (τεκμηρίων) διαβίωσης.

Σε μια τέτοια περίπτωση, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και απλοί φορολογούμενοι με πάρα πολύ χαμηλά δηλωθέντα ετήσια εισοδήματα θα εμφανίζονται με πλασματικά υψηλά ετήσια τεκμαρτά εισοδήματα, πολύ μεγαλύτερα από τα πραγματικά.

Κι αυτό θα συμβεί επειδή το ελάχιστο ποσό τεκμαρτού εισοδήματος που θα λαμβάνεται υπόψη γι’ αυτούς θα ανέρχεται σε 5.000 ευρώ για τους έγγαμους και σε 3.000 ευρώ για τους άγαμους και στη συνέχεια θα αυξάνεται περαιτέρω κατά ποσά της τάξεως των 2.000-10.000 ευρώ με την προσθήκη των τεκμηρίων διαβίωσης για τα σπίτια στα οποία διαμένουν και για τα ΙΧ αυτοκίνητα που τυχόν κατέχουν.

Δηλαδή, τα ποσά ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση τα οποία θα κρίνεται το ύψος του μερίσματος που δικαιούνται θα προσδιορίζονται σε επίπεδα 5.000-15.000 ευρώ τη στιγμή που τα πραγματικά τους εισοδήματα είναι σημαντικά χαμηλότερα.

Το αποτέλεσμα θα είναι τα συγκεκριμένα νοικοκυριά και μεμονωμένα πρόσωπα, αντί να εισπράξουν ποσά μερίσματος της τάξεως των 450-900 ευρώ, που δικαιούνται κανονικά, είτε να ξεπεράσουν τα ισχύοντα για τις περιπτώσεις τους ανώτατα εισοδηματικά όρια και να μη λάβουν καθόλου κοινωνικό μέρισμα είτε να ανέβουν σε υψηλότερα κλιμάκια ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος στα οποία αντιστοιχούν ποσά μερίσματος σημαντικά μειωμένα, στα επίπεδα των 250-500 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 4501/2017, τα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια με βάση τα οποία θα χορηγηθούν τα ποσά της εφάπαξ εισοδηματικής ενίσχυσης υπό μορφή κοινωνικού μερίσματος είναι τα ακόλουθα:

1 Εισοδηματικά κριτήρια:

Ετήσιο εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ για νοικοκυριό με ένα ενήλικο μέλος προσαυξανόμενο, για κάθε νοικοκυριό με περισσότερα του ενός μέλη, κατά 4.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και κατά 2.250 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος.
2 Περιουσιακά κριτήρια:

α) Ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό συνολικής φορολογητέας αξίας μέχρι 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος. Το όριο των 120.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και μέχρι του ποσού των 180.000 ευρώ.
β) Κινητή περιουσία:
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος. Για τα νοικοκυριά με περισσότερα του ενός μέλη, το όριο των 9.000 ευρώ θα πολλαπλασιάζεται για κάθε επιπλέον μέλος πέραν του ενός, με τρόπο που θα προσδιοριστεί στην εφαρμοστική υπουργική απόφαση.
Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον παρακάτω μαθηματικό τύπο:

Ετήσιος τόκος = 9.000 ευρώ Χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού Χ μέσο καταθετικό επιτόκιο 2016 / 100.
3 Περιουσιακά τεκμήρια:
Εξαιρούνται από τη χορήγηση της εφάπαξ εισοδηματικής ενίσχυσης του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων στην τελευταία δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχουν δηλώσει:
ότι κατέχουν Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών παλαιότητας έως 10 ετών, πισίνες ή και σκάφη αναψυχής μήκους άνω των 5 μέτρων,
δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, για δίδακτρα ή και για οικιακούς βοηθούς και λοιπό υπηρετικό προσωπικό.
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

43 σχόλια :

 1. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΛΎΣΗ....ΘΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΡΝΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ....ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΑΡΟΚΑΘΛΟΥΣ ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΤΕΣ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΧΑΡΗΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΕΧΕΤΕ Ο ΑΤΙΜΟΣ ΑΠΛΥΤΟΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥΣ...ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΓΑΜΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΟΙ ΛΈΠΡΟΙ ΨΥΧΙΚΑ ΑΡΡΩΣΤΟΙ ΑΠΛΥΤΟΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΣΤΟ 3.5% ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ..ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΠΛΥΤΟΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΜΟ...ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ......ΘΑ ΣΑΡΩΣΟΥΜΕ ΕΙΤΕ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΕΙΤΕ ΟΧΙ.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΔΟΛΙΑ ΥΠΟΔΟΥΛΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΗ ΕΛΛΑΔΑ,ΚΑΛΛΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ...

  ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΑΝΑΓΚΗ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΝΑ ΑΚΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΟΤΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ...

  *Αλίμονό μας αν οι Έλληνες αποκτήσουν ενότητα και μόρφωση.
  Ουίνστον Τσόρτσιλ (1874-1947) Μέγας Άγγλος πολιτικός

  *Αν έλειπε ο εμφύλιος πόλεμος από τους Έλληνες θα κατακτούσαν ολόκληρο τον κόσμο.
  Όθων Βίσμαρκ (1815-1898) Γερμανός καγκελάριος λόγος 20.03.1890

  *Όλα τα πολιτισμένα έθνη είναι αποικίες της Ελλάδας.
  Σερ Henry Mein James Sumner (1822-1888) Βρετανός νομικός και ιστορικός του Δικαίου

  *Κανένας πολιτισμός δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί χωρίς το κοσμογόνο έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
  Χ. Μπένγκστον

  *Δεν θα είχαμε αποκτήσει πλήρη συνείδηση, δεν θα είχαμε γίνει πλήρως άνθρωποι, αν δεν είχε υπάρξει ποτέ ο ελληνικός πολιτισμός.
  Χ. Γ. Όντεν

  *Εκεί που οι έλληνες είχαν μέτρο, ποίηση και κάθε τι που γοητεύει και κοσμεί την ανθρωπότητα, εμείς έχουμε χυδαιότητα.
  Τόμας Πίκοκ

  *Η τελευταία λέξη της γης, όταν θα αφήνει την τελευταία της πνοή, θα είναι Ελλάς.
  Jean Richepin (1849-1926) πρόεδρος Γαλλικής Ακαδημίας και συγγραφέας

  *Η μοναδική θεραπεία για την κρίση που περνάει σήμερα ο πολιτισμός μας είναι η επιστροφή στην Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό. Η Ελλάδα είναι η πιο εκπληκτική χώρα, είναι το λίκνο του πολιτισμού.
  Pene Puaux ( )Γάλλος διανοητής, δημοσιογράφος, συγγραφέας

  *Δεν υπάρχει παιδεία χωρίς ελληνική γραμματεία.
  Λέων Νικολάϊεβιτς Τολστόι (1828-1910) Ρώσος συγγραφέας

  *Οι αρχαίοι Έλληνες πρώτοι μελέτησαν την κίνηση των πλανητών και την περιγραφή του ουρανού.
  Εντουάρντ Τάτον Λώρυ (1909-1975) Αμερικανός βιολόγος Νόμπελ Ιατρικής

  *Ότι κατασκευάζουμε στηρίζεται στις βάσεις που έθεσαν οι αρχαίοι Έλληνες και οφείλουμε σε αυτούς τον πρώτο όροφο του οικοδομήματος και κάποιες φορές και ολόκληρη την πτέρυγά του.
  Ιπολύτ Αντόλφ Ταιν (1828-1893) Γάλλος ιστορικός, κριτικός

  *Η ελληνική φυλή στέκεται ψηλότερα από κάθε άλλη, διότι έχει το προσόν να μην έπαψε ποτέ να είναι η μητέρα κάθε πολιτισμού. Το Ελληνικό Έθνος ηγεμονεύει της ανθρωπότητος.
  Βιλάμοβιτς Μέλεντορφ Ούλριχ (1849-1930) Γερμανός ιστορικός ακαδημημαϊκός

  *Όλοι οι άνθρωποι του πνεύματος στη Δύση θεωρούμε την Ελλάδα μητέρα μας. Και οι αρχαίοι Έλληνες είναι πατέρες μας.

  *Αυτό που χρειάζεται η Δύση είναι να ξαναγυρίσει στην αρχαία ελληνική γραμματεία.
  Ροζέ Γκαροντύ (1913- ) Γάλλος φιλόσοφος & ιστορικός

  *Η καταγωγή μας και οι ρίζες μας είναι ελληνικές. Μιχαήλ Γκορμπατσώφ (1931) Ρώσος πολιτικός

  *Η Ελλάδα ήταν και είναι το σχολείο του κόσμου.
  Δουρουϊ

  *Το παν ετέθη υπό των Ελλήνων
  Βέρνερ Γιαίγκερ(1888-1961) Γερμανός καθηγητής φιλολογίας

  * Σήμερα ο κόσμος ζει με την κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας.
  Τζ. Στόμπαρτ (…-…) Άγγλος καθηγητής Παν. Ιστορικός

  * Ελλάς, αυτό το όνομα δεν μπορεί να το προφέρει κάποιος χωρίς συγκίνηση.

  *Ως προς εμένα, οτιδήποτε κι αν συμβεί, θα πεθάνω Έλληνας.
  Φραγκίσκος Σατωμπριάν (1786-1848) Γάλλος συγγραφέας, ακαδημαϊκός

  *Η μνεία και μόνο του ονόματος της Ελλάδας προκαλεί τα υψηλότερα συναισθήματα και γεμίζει την καρδιά μας με ό,τι ευγενέστερο επιδέχεται η φύση μας.
  Ιάκωβος Μονρόε (1759-1831) Πρόεδρος ΗΠΑ διάγγελμα 3.12.1822

  * Οι Έλληνες δημιούργησαν δια πρώτη φορά αυτό που ονομάζουμε σκέψη.
  Μπρούνο Σνελλ (1896-1987) Γερμανός καθηγητής Παν. Αμβούργου

  *Ο Έλληνας επενόησε την φιλοσοφία εξ αιτίας των εξαιρετικών διανοητικών του ικανοτήτων.
  Φαρλάν Μπέρνετ (1899-1984) Αυστραλός καθηγητής Νόμπελ Ιατρικής 1960

  * Η Ευρώπη είναι θυγατέρα της Ελλάδας. Παντίτ Νεχρού (1889-1964) πρωθυπουργός Ινδίας

  *Ο ανθρώπινος τύπος και το ανθρώπινο πνεύμα έφτασαν στην τελειότητα τους στην Ελλάδα. Όλες οι Καλές Τέχνες, οι νόμοι, η θρησκεία, κλπ είναι επιτεύγματα των Ελλήνων. Όλοι ήμαστε Έλληνες.
  Πέρσυ Σέλλεϋ (1792-1822) μέγιστος Άγγλος ποιητής

  *Κινούμαστε με την πνοή του ελληνικού πνεύματος.
  Λατινικό γνωμικό

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΗΡΘΕ Ο ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΨΕΥΤΟΠΑΤΕΡΑΚΗΣ!ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΤΟ ΚΩΛΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΘΕΟ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑ ΜΟΥΛΕ

   Διαγραφή
  2. Αθεο νεκροφιλο χτικιο ο θεος σε σημαδεψε να καθεσαι σε αναπηρικο καροτσακι ρε ρουφιανε των εβραιων!καθησε με το λαπτοπ στα ποδια και γραψε αφου ουτε να κατουρησεις δεν μπορεις ρε σκατοψυχο πτωμα!αυτη ειναι η τιμωρια σου σκατογερε,να εισαι καθηλωμενος σε ενα καροτσακι και σε ενα πληκτρολογιο και να ποαταρεις μεχρι να ψοφησεις και να σε φανε τα σκουληκια

   Διαγραφή
  3. ΕΣΥ ΙΩΑΝΝΗ το ξέρεις πως είσαι Εβραίος; Το Ιωάννης θα το κουβαλάς μέχρι να πεθάνεις, έστω και αν κάνεις αίτηση να σε αποκαλούν Το Ιωάννης!

   Διαγραφή
  4. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥ ΜΑΡΚΟ
   ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΑΥΡΙΟ ΝΑ ΣΕ ΒΓΑΛΩ ΜΙΑ ΒΟΛΤΙΤΣΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΝΑ ΣΕ ΔΕΙ ΛΙΓΟ Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΨΑΡΙΑ..
   ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΜΟΥ Σ' ΕΧΟΥΝ ΠΕΤΑΞΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΛΙΓΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΓΙΝΕΙ ΣΑΝ ΨΟΦΙΑ ΜΑΪΜΟΥ;

   Διαγραφή
  5. 11.34 Πεταξε τον κ στη θαλασσα να ξεβρωμισει ο τοπος απο τη βρωμια,τη σκατιλα κ την αθεια του!Να εχουν κ τα ψαρακια φαγητο για κανενα μηνα!!Το παλιοχτικιο!

   Διαγραφή
  6. ΤΙ ΛΕΣ ΡΕ ΦΙΛΕ????? ΝΑ ΨΟΦΗΣΟΥΝ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΩΜΑ ΤΟΥ ΣΚΑΤΟΨΥΧΟΥ ΕΒΡΑΙΟΡΟΥΦΙΑΝΟΥ????
   ΑΣΤΟΝ ΝΑ ΨΟΦΗΣΕΙ ΣΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΤΟΥ Ο ΣΚΑΤΟΓΕΡΟΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΙ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ

   Διαγραφή
  7. ΜΗΝ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΕΥΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ
   ΜΕΙΝΕ ΗΣΥΧΟΣ
   ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΘΑ ΤΟΝ ΔΟΥΝ ΤΑ ΨΑΡΙΑ...

   Διαγραφή
 3. Ο Κολοκοτρώνης αγωνίσθηκε για Πατρίδα και Ορθοδοξία.
  Εμείς τι κάνουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αγωνιζομαστε οπως ο σημαδεμενος σταγακης ψευτοπατερακης να γινουμε αθεοι απατριδες χαφιεδες ρουφιανοι των εβραιων λεγοντας οτι ενας σεσημασμενος γυφτοαρχαιοκαπηλος πλαστογραφος πηρε 3 τρις απο τους εβραιους για ελευθερωσει την ελλαδα απο τους εβραιους!!!!!!!!!!!
   δεν φτανει που ειναι αναπηρος στο σωμα ειναι και αναπηρος στο μυαλο ο βρωμιαρης ο σκατογερος ο τουρκοπουστας που ειναι απογονος τουρκαλας πουτανας

   Διαγραφή
  2. γιατι οι εβραιοι εχουν κανει τοσες μηνυσεις στον πλευρη που τους βριζει ενω στον αναπηρο γυφτο και στον ψευτοπατερακη καμμια??????????????????????????????????
   γ ι α τ ι ??????????????
   για αναρωτηθειτε

   Διαγραφή
  3. γιατι η δηε αφηνει ακομα και μετα τα 4 κακουργηματα να ποσταρει το νεκροφιλο χτικιο ο ψευτοπατερακης τις αρχιδιες του αρχαιοκαπηλου ρομα??????????

   Διαγραφή
  4. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ=ΜΑΡΚΟΣ ΣΤΑΓΑΚΗΣ!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  5. Markos Stagakis
   πραγματικο ονομα σταγουκογλου(το εκανε σταγακης για να φαινεται κρητικος)!οι παπουδες του τουρκομογγολοι που ηρθαν στην κρητη το 1600 .χαφιες της ασφαλειας αθεος οπαδος της ανεξαρτησιας της κρητης!χαφιες και υπαλληλακος εβραιομασονων και αλλων ανθελληνικων κεντρων!!!!!!!
   γι'αυτο ποσταρει συνεχεια δηθεν αντιεβραικα ποστ διοτι ξερει οτι δεν του κανουν τιποτα

   Διαγραφή
  6. αυτος ο τουρκικος μουλος ο ανθελληνας αθεος υβριστης του χριστου και των ελληνων χριστιανων μας απειλει με φυλακισεις φωτιες θανα τους κλπ γιατι δεν πιστευουμε τον αλλο τουρκομογγολο ψωρρα!!
   ακου νεκροφιλο χτικιο σταγακι:
   το λιγοτερο που θα παθεις τουρκικε μουλε ειναι να ξυπνησουν οι χανιωτες ενα πρωι και να σε δουν με το κονταρι της σημαιας του φρουριου καρφωμενο στο κωλο σου εβραικο μουλοσπερμα που νομιζεις οτι μπορεις να βριζεις ελληνες εσυ ενας απογονος τουρκομογγολων που ηρθαν στην κρητη το 1600!
   μη σου πω τι θα γινει στο κορυδαλλο απο αυτους που καρφωνες στην αφαλεια σαν χρυσαυγητες ετσι νεκροφιλο πτωμα????????????

   Διαγραφή
  7. Stagakis ψευτοπατερακη:
   εσενα και τους εμμισθους ανθελληνες μυημενους σας ξερουμε!
   για να δουμε στο κορυδαλλο ανθελληνικα σκουπιδια θα εχετε "πλατες απο πολυ ψηλα" η θα σας βγαλουν οι 4 σε κασα????????
   μουνοπανο τουρκοσπορο αρχιδι σκατογερε που τολμας να βριζεις τους ελληνες εσυ ενας νεκροφιλος μουλος μαζι με το αλλο γυφτικο αρχιδι τον μογγολογυφτα!!!!!
   θυμησου τι σου ειπα για το κονταρι του φρουριου τουρκοπουτανας θρεμα

   Διαγραφή
  8. ΜΠΡΑΒΟ ΡΕ ΦΙΛΕ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΚΟΣΠΟΡΟ ΜΟΥΛΟ ΤΟΝ ΣΤΑΓΑΚΗ.
   ΕΤΣΙ ΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ ,ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΕΙ,ΓΙΑΤΙ Η ΔΗΕ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΙΑΝΕΙ ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ
   ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ ΧΑΦΙΕΔΕΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΩΝ

   Διαγραφή
  9. ΣΩΣΤΟΣ !!!
   ΑΥΤΟΣ Ο ΜΑΛΑΚΑΣ ΕΙΝΑΙ
   ΝΤΡΙΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ....ΝΤΡΙΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
   ΜΙΛΑΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ ΠΟΝΗΡΙΔΗ

   Markos Stagakis
   29 Νοεμβρίου στις 1:53 μ.μ. ·

   ΝΤΡΙΝΝΝΝΝΝ…ΝΤΡΙΝΝΝΝΝΝ

   ΕΜΠΡΟΣ…

   ΒΑΣΙΛΗ ΓΕΙΑ ΣΟΥ,Ο ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ ΕΙΜΑΙ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ??

   ΚΑΛΑ ΕΣΥ??

   ΒΑΣΙΛΗ ΕΜΑΘΑ ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑΧΩΡΕΘΗΚΑ,ΔΕΝ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΕΝΑ,ΣΕ ΕΙΔΑΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ ΝΑ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΕΙΣ ΚΙ’ΟΛΑΣ….

   ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΒΑΣΙΛΗ,ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΑΠΟ ΜΕΝΑ??

   ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΑΡΤΗ ΣΟΥ,ΔΕΚΑΔΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΦΟΡΙΕΣ,ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΣΒΗΝΩ ΤΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΣΟΥ,ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΒΑΣΙΛΗ ΕΣΥ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟ??

   ΕΙΧΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΣ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΝΩ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ,ΣΕ ΘΕΩΡΩ ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΟ ΜΟΥ ΡΕ ΒΑΣΙΛΗ..

   ΣΟΥ ΒΟΛΕΨΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΑΔΕΡΦΗ ΣΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΙ'ΑΣ ΜΗ ΜΟΥ ΕΚΑΤΣΕ,ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗ ΑΔΕΡΦΕ ΜΟΥ.

   ΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥ
   ΕΚΛΕΙΣΕ Ο ΦΟΥΣΤΗΣ,ΜΟΥ ΤΟ ΕΚΛΕΙΣΕ??

   Διαγραφή
  10. ΒΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Ο ΕΒΡΑΙΟΠΡΑΚΤΟΡΑΣ Ο ΚΩΛΟΓΕΡΟΣ ΓΙΑ ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΑΕΙ LIKES ΣΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΑ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΥΦΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΟΣ

   Panagiotis Apostolopoulos Ευάγγελέ ξέρεις ποιανού είναι
   Η εταιρία ? ?
   Του Αρτέμη
   Έκανε μεταβίβαση και πληρεξούσιο στον εαυτό του
   υπάρχει κ ένας Άγγλος από πίσω
   Για κοίταξε το αυτό
   Μου αρέσει!
   · Απάντηση · 10 Νοεμβρίου στις 8:36 μ.μ. · Τροποποιήθηκε
   Διαχείριση
   Evangelos Konstantakakos
   Evangelos Konstantakakos Ξέρω και είναι Εβραίος Άγγλος το πληρεξούσιο το έχω στα χέρια μου και δεν χωράει καμία αμφιβολία διότι είναι έγγραφο με υπογραφές και σφραγίδες συμβολαιογράφου. Θα γυρίσω σπίτι μου και θα σας το δημοσιεύσω. Τώρα ώμος πάω να δω την δικηγόρο μου για τους εδώ απατεώνες. Όλοι θα κριθούν.
   Μου αρέσει!
   · Απάντηση ·
   3
   · 10 Νοεμβρίου στις 8:33 μ.μ.
   Διαχείριση
   Evangelos Konstantakakos
   Evangelos Konstantakakos Φίλε μου καλέ, Παναγιώτη, Θέλω να προσέχεις αυτά που γράφω. Βεβαίως και υπάρχει Άγγλος Εβραίος που ήταν ιδιοκτήτης της Red Panther. Δεν υπάρχει αμφιβολία καμία, τα έχω ελέγξει με τις αγγλικές αρχές, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κάνεις αυτά που γράφω. Τα στοιχεία τα γν ρξζω από καρό αλλά τώρα θεωρώ είναι η κατάλληλη για σγκγμη να το γράψω να το αναφέρω και να είστε όλοι συγουροι ότι σε εκείνα τα ποσά βασίζεται ο Αρτεμης Σωρρας για τις πληρωμές.
   Μου αρέσει!
   · Απάντηση · 10 Νοεμβρίου στις 8:44 μ.μ.
   Διαχείριση
   Panagiotis Apostolopoulos
   Panagiotis Apostolopoulos Το ήξερα ότι έπεσα μέσα για τον Εβραίο που είναι από πίσω
   ΝΑ ΕΊΣΑΙ ΠΆΝΤΑ ΚΑΛΆ ΆΡΧΟΝΤΑ ΕΊΣΑΙ ΌΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΆ ΛΈΜΕ

   Διαγραφή
  11. ΟΙ ΧΑΦΙΕΔΕΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΜΑΣ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΩΤΗΡΕΣ ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΕΣ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΣΠΟΡΟΙ ΜΟΥΛΟΙ

   Διαγραφή
  12. ΤΟΝ ΠΛΕΥΡΗ ΤΟΝ ΒΡΙΖΟΥΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΧΟΡΟ! ΤΑ ΕΒΡΑΙΟΑΡΧΙΔΑ

   Διαγραφή
  13. το μουνι της μανας του της τουρκοπουτανας ειναι το αρχιδι.
   παλιοχαφιε των εβραιων τουρκοσπορε μουλε σταγακη ψευτοπατερακη

   Διαγραφή
  14. Stagaki ψευτοπατερακη παλιο νεκροφιλο χτικιο σε μαθαμε!πας να κρυψεις το οναματακι σου απογονε τουρκοπουτανας τσατσας??????????

   πουστογερε ανθελληνα γαμω το σπιτι σου αρχιδι και την εγκληματικη συμμορια των εβραιων αντιχριστων και του τουρκομογγολου αρχαιοκαπηλου κοντοπουτανου μοναρχιδου ψωρρα

   Διαγραφή
  15. ΔΕΝ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΚΑΛΑ ΣΗΜΕΡΑ
   ΑΥΤΗ Η ΓΕΡΟΝΤΟΚΟΡΗ Η ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑ ΕΧΕΙ ΚΑΚΟ ΜΑΤΙ
   ΘΑ ΠΕΤΑΧΤΩ ΕΔΩ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΓΥΦΤΙΣΣΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΑΡΔΙΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ Ε.ΣΥ. ΝΑ ΜΕ ΞΕΜΑΤΙΑΣΕΙ..

   Γιάννης Καλογερόπουλος
   13 ώρες ·

   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΥ :
   ΕΙΔΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑ, ΞΕΚΑΤΙΝΙΑΣΜΑ, ΞΟΡΚΙΣΜΟ, ΞΕΣΥΝΤΟΝΙΣΜΑ, κλπ

   Διαγραφή
  16. ΣΩΣΤΟΟΣ
   ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΝΑ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟ ΓΙΔΙ ΝΑ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ 3 ΤΡΙΣ???
   ΦΥΣΙΚΑ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΥΦΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ

   Διαγραφή
  17. κοιταξτε τα προφιλ τους στο φβ.
   αθεοι αντιχριστοι χλευαζουν μεχρι σιχαμαρας οτιδηποτε εχει σχεση με τον χριστο και την παναγiα και οποιος δεν ειναι μαζι τους ειναι εχθρος τους με πρωτο και καλυτερο τον σταγακη που το παιζει ψευτοπατερακης!
   ο απoγονος της τουρκοπoυτανα που τωρα το παιζει κρητικος απο τα χανια ο γερομουλος ο νεκροφιλος

   Διαγραφή
  18. ΤΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΚΩΛΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΡΙΚΙΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΒΡΙΖΕΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΔΩ ΜΕΣΑ

   Διαγραφή
  19. ΚΑΤΙ ΞΕΡΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΛΕΕΙ
   ΑΓΑΠΟΥΛΑ ΤΗΝ ΚΟΥΚΟΥΛΑ...ΓΙΑ ΝΑ ΡΟΥΦΙΑΝΕΨΩ ΣΤΟΝ ΓΥΦΤΟ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΜΟΥ

   Γιάννης Καλογερόπουλος εντολη του αρχηγου της Ελληνων συνελευσις: ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ .... Ο ΕΝΑΣ ΝΑ ΗΧΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ !!!

   Διαγραφή
  20. Ψευτοπατερακη -Σταγακη για πες μας ποσες μυνησεις σας εχουν κανει οι Εβραιοι στην εγκληματικη συμμορια?Να σου πω εγω?Κ Α Μ Ι Α !!!!!Γιατι????Γιατι εισαστε ενα τσουρμο ανθελληνες εβραιοπουλημενα τομαρια!

   Διαγραφή
  21. ΡΕ ΤΟΝ ΕΧΩ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ ΤΟΝ ΧΤΙΚΙΑΡΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΠΟΥΣΤΟΓΕΡΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΝ ΕΙΧΑ ΦΟΥΝΤΑΡΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΛΛΑ ΕΙΠΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΓΑΡΙΣΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΡΑ

   Ανώνυμος29 Οκτωβρίου 2017 - 1:24 π.μ.

   ΧΤΙΚΙΑΡΗ ΓΙΩΡΓΟΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΣ ΜΩΡΗ ΠΟΥΣΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΙΑΤΣΑ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΞΑΝΑΒΡΙΣΕΙΣ ΜΑΝΑ ΜΟΥΛΟΣΠΕΡΜΑ ΘΑ ΕΡΘΩ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΟ ΓΑΜΗΣΩ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥΤΑΝΟΓΕΝΝΗMA.

   ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΟΥΣΤΗ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
   https://www.facebook.com/markos.stagakis

   Διαγραφή
  22. ο μουλος βριζει τις μανες των αλλων γιατι η δικια του ηταν πουτανα!ετσι παει φιλε

   Διαγραφή
  23. ΓΙΑΤΙ Ο ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΠΙΑΝΕΙ ΤΟΝ ΣΤΑΓΑΚΗ ΨΕΥΤΟΠΑΤΕΡΑΚΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΥΒΡΙΣΗ ΞΕΝΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ???????
   ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΤΣΙ ΝΕΚΡΟΦΙΛΟ ΖΟΜΠΙ????

   Διαγραφή
  24. 3 ΛΟΥΓΚΡΕΣ ΕΚΑΝΑΝ ΜΗΝΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥΣΤΗΔΕΣ!
   ΕΔΩ ΤΟ ΝΕΚΡΟΦΙΛΟ ΚΑΡΜΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ ΒΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΟΥΝΙΕΤΑΙ ΦΥΛΟ!ΕΤΣΙ ΨΕΥΤΟΠΑΤΕΡΑΚΗ????????ΜΗΠΩΣ ΣΕ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΗΝΥΣΗ??????
   ΤΟΥΡΚΟΣΠΟΡΟ ΠΤΩΜΑ

   Διαγραφή
  25. καλα λεει καποιος πιο πανω οτι θελει το χτικιο καρφωμα στο κονταρι και βολτα στο παλιο λιμανι στα χανια

   Διαγραφή
  26. ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΗΡΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΣ ΠΟΥΣΤΟΓΕΡΟΣ ΣΗΜΑΔΕΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΕΒΡΙΖΕ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΟΠΟΙΟΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΜΟΥΛΟ ΤΗΣ ΓΥΦΤΙΑΣ ΤΟΝ ΨΩΡΙΑΡΗ ΤΟΝ ΜΟΓΓΟΛΟΓΥΦΤΑ

   Διαγραφή
 4. Giannis Paterakis

  ΜΗΠΩΣ ΚΑΝΕΝΑ ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΟ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΜΟΝΟ ΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟΔΙΑΡΟΙΑ ΤΟΛΜΑΕΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ ΣΤΑ ΣΠΛΑΧΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΤΑΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ..

  ΘΑ ΤΟ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΑΡΑΓΕ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΝΤΙΚΟΣ??

  ΑΣ ΜΕ ΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟΤΕ...!!!

  ΑΝ ΟΧΙ,ΑΣ ΑΡΕΙ ΤΟΝ ΚΡΕΒΑΤΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ,ΕΔΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΥΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΙΖΟΥΝ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΝΑΠΗΡΟ ΜΟΥΛΟΣΠΕΡΜΑ ΣΤΑΓΑΚΗ ΨΟΦΑ ΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΣΟΥ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΓΥΦΤΟ ΕΒΡΑΙΟΠΟΥΛΗΜΕΝΟ ΣΚΑΤΟΨΥΧΟ ΧΤΙΚΙΟ

   Διαγραφή
 5. Giannis Paterakis

  ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΔΟΛΙΑ ΥΠΟΔΟΥΛΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΗ ΕΛΛΑΔΑ,ΚΑΛΛΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ...

  ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΑΝΑΓΚΗ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΝΑ ΑΚΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΟΤΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ...

  *Αλίμονό μας αν οι Έλληνες αποκτήσουν ενότητα και μόρφωση.
  Ουίνστον Τσόρτσιλ (1874-1947) Μέγας Άγγλος πολιτικός

  *Αν έλειπε ο εμφύλιος πόλεμος από τους Έλληνες θα κατακτούσαν ολόκληρο τον κόσμο.
  Όθων Βίσμαρκ (1815-1898) Γερμανός καγκελάριος λόγος 20.03.1890

  *Όλα τα πολιτισμένα έθνη είναι αποικίες της Ελλάδας.
  Σερ Henry Mein James Sumner (1822-1888) Βρετανός νομικός και ιστορικός του Δικαίου

  *Κανένας πολιτισμός δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί χωρίς το κοσμογόνο έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
  Χ. Μπένγκστον

  *Δεν θα είχαμε αποκτήσει πλήρη συνείδηση, δεν θα είχαμε γίνει πλήρως άνθρωποι, αν δεν είχε υπάρξει ποτέ ο ελληνικός πολιτισμός.
  Χ. Γ. Όντεν

  *Εκεί που οι έλληνες είχαν μέτρο, ποίηση και κάθε τι που γοητεύει και κοσμεί την ανθρωπότητα, εμείς έχουμε χυδαιότητα.
  Τόμας Πίκοκ

  *Η τελευταία λέξη της γης, όταν θα αφήνει την τελευταία της πνοή, θα είναι Ελλάς.
  Jean Richepin (1849-1926) πρόεδρος Γαλλικής Ακαδημίας και συγγραφέας

  *Η μοναδική θεραπεία για την κρίση που περνάει σήμερα ο πολιτισμός μας είναι η επιστροφή στην Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό. Η Ελλάδα είναι η πιο εκπληκτική χώρα, είναι το λίκνο του πολιτισμού.
  Pene Puaux ( )Γάλλος διανοητής, δημοσιογράφος, συγγραφέας

  *Δεν υπάρχει παιδεία χωρίς ελληνική γραμματεία.
  Λέων Νικολάϊεβιτς Τολστόι (1828-1910) Ρώσος συγγραφέας

  *Οι αρχαίοι Έλληνες πρώτοι μελέτησαν την κίνηση των πλανητών και την περιγραφή του ουρανού.
  Εντουάρντ Τάτον Λώρυ (1909-1975) Αμερικανός βιολόγος Νόμπελ Ιατρικής

  *Ότι κατασκευάζουμε στηρίζεται στις βάσεις που έθεσαν οι αρχαίοι Έλληνες και οφείλουμε σε αυτούς τον πρώτο όροφο του οικοδομήματος και κάποιες φορές και ολόκληρη την πτέρυγά του.
  Ιπολύτ Αντόλφ Ταιν (1828-1893) Γάλλος ιστορικός, κριτικός

  *Η ελληνική φυλή στέκεται ψηλότερα από κάθε άλλη, διότι έχει το προσόν να μην έπαψε ποτέ να είναι η μητέρα κάθε πολιτισμού. Το Ελληνικό Έθνος ηγεμονεύει της ανθρωπότητος.
  Βιλάμοβιτς Μέλεντορφ Ούλριχ (1849-1930) Γερμανός ιστορικός ακαδημημαϊκός

  *Όλοι οι άνθρωποι του πνεύματος στη Δύση θεωρούμε την Ελλάδα μητέρα μας. Και οι αρχαίοι Έλληνες είναι πατέρες μας.

  *Αυτό που χρειάζεται η Δύση είναι να ξαναγυρίσει στην αρχαία ελληνική γραμματεία.
  Ροζέ Γκαροντύ (1913- ) Γάλλος φιλόσοφος & ιστορικός

  *Η καταγωγή μας και οι ρίζες μας είναι ελληνικές. Μιχαήλ Γκορμπατσώφ (1931) Ρώσος πολιτικός

  *Η Ελλάδα ήταν και είναι το σχολείο του κόσμου.
  Δουρουϊ

  *Το παν ετέθη υπό των Ελλήνων
  Βέρνερ Γιαίγκερ(1888-1961) Γερμανός καθηγητής φιλολογίας

  * Σήμερα ο κόσμος ζει με την κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας.
  Τζ. Στόμπαρτ (…-…) Άγγλος καθηγητής Παν. Ιστορικός

  * Ελλάς, αυτό το όνομα δεν μπορεί να το προφέρει κάποιος χωρίς συγκίνηση.

  *Ως προς εμένα, οτιδήποτε κι αν συμβεί, θα πεθάνω Έλληνας.
  Φραγκίσκος Σατωμπριάν (1786-1848) Γάλλος συγγραφέας, ακαδημαϊκός

  *Η μνεία και μόνο του ονόματος της Ελλάδας προκαλεί τα υψηλότερα συναισθήματα και γεμίζει την καρδιά μας με ό,τι ευγενέστερο επιδέχεται η φύση μας.
  Ιάκωβος Μονρόε (1759-1831) Πρόεδρος ΗΠΑ διάγγελμα 3.12.1822

  * Οι Έλληνες δημιούργησαν δια πρώτη φορά αυτό που ονομάζουμε σκέψη.
  Μπρούνο Σνελλ (1896-1987) Γερμανός καθηγητής Παν. Αμβούργου

  *Ο Έλληνας επενόησε την φιλοσοφία εξ αιτίας των εξαιρετικών διανοητικών του ικανοτήτων.
  Φαρλάν Μπέρνετ (1899-1984) Αυστραλός καθηγητής Νόμπελ Ιατρικής 1960

  * Η Ευρώπη είναι θυγατέρα της Ελλάδας. Παντίτ Νεχρού (1889-1964) πρωθυπουργός Ινδίας

  *Ο ανθρώπινος τύπος και το ανθρώπινο πνεύμα έφτασαν στην τελειότητα τους στην Ελλάδα. Όλες οι Καλές Τέχνες, οι νόμοι, η θρησκεία, κλπ είναι επιτεύγματα των Ελλήνων. Όλοι ήμαστε Έλληνες.
  Πέρσυ Σέλλεϋ (1792-1822) μέγιστος Άγγλος ποιητής

  *Κινούμαστε με την πνοή του ελληνικού πνεύματος.
  Λατινικό γνωμικό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΣΥ ΡΕ ΑΠΟΓΟΝΕ ΤΟΥΡΚΑΛΑΣ ΠΟΥΤΑΝΑΣ ΣΤΑΓΑΚΗ ΓΙΑΤΙ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ? ΡΟΥΦΙΑΝΕ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΑΝΑΠΗΡΟ ΠΤΩΜΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ ΝΑ ΨΟΦΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ ΣΙΧΑΜΕΝΟ ΕΒΡΑΙΟΧΤΙΚΙΟ

   Διαγραφή
  2. Ρε παιδια αφηστε τον ανθρωπακο στην ησυχια του,αφου αυτη την ευχαριστηση εχει μονο!!!Να γραφει 24 ωρες το 24ωρο στο λαπτοπ.Ουτε να βγει εξω μπορει,ουτε να περπατησει,ουτε να δει το φως του ηλιου!Ολη του η ζωη ειναι το λαπτοπ!Απο κει μιλαει με τον σκαντζοχοιρο τον τουρκογυφτα,απο κει παιρνει εντολες απο τους ραββινους,απο κει του στελνει ο ραββινος τα τυποποιημενα τι θα γραψει κ απο εκει θα το χτυπησει ηλεκτρικο ρευμα κ θα ψοφησει κ θα τον φανε τα σκουληκια!Λυπηθειτε το σακατη!!!

   Διαγραφή
 6. Σταγιδακη Πατεράκη βάλε μια κουραδα στο κωλαρακι που στο πηδάει το Ψαράκη .....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Η ΠΟΡΝΗ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΓΥΦΤΙΣΑ ΕΙΝΑΙ. ΑΥΤΗΝ ΕΧΕΙ Ο ΚΩΛΟΓΥΦΤΟΣ. ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ? ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΡΩΜΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΦΑΕΙ ΚΑΜΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΗ ΩΣ ΜΕΛΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. ΑΥΤΗ Η ΠΟΥΤΑΝΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΤΟΝ ΒΟΘΡΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥΣ. ΠΗΓΑΝΕ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΡΙΧΝΑΝΕ ΠΙΑΤΑ ΜΕ ΠΑΤΣΑΔΕΣ...ΡΕ ΡΙΧΤΟΥ ΕΚΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΜΠΙΤΗΣΕΤΕ ΠΟΥ ΞΕΣΚΙΣΕ ΤΟΣΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΡΕ ΤΟ ΜΟΥΛΟΓΥΦΤΟΣΠΕΡΜΑ ΑΚΟΜΑ ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΟΥΘΝΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΓΛΟΙΩΔΗ ΦΑΤΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΟΥ ΚΩΛΑΡΑΚΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΚΛΕΨΕΙ ΝΑ ΚΑΤΣΑΣΤΡΕΨΕΙ Ο ΣΚΑΤΟΓΥΦΤΟΣ Ο ΒΡΩΜΕΡΟΣ...ΡΟΥΦΙΑΝΕ ΚΛΕΦΤΗ ΘΑ ΣΕ ΜΑΜΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΥΦΤΙΣΑ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΚΕΙ ΘΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΒΡΩΜΙΚΙΑ ΖΩΗ ΣΑΣ ΡΟΥΦΙΑΝΟΣΚΥΛΑ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]