Τι είναι η μεγάλη αρπαγή της Εκκλησίας; – Θα γίνει λίγο πριν τα έσχατα χρόνια;

Περί Δευτέρας Παρουσίας:

1. Θα γίνει ξαφνικά, σαν «κλέφτης μεσ’ τη νύκτα» (Ματθαίος: κδ’ 42-44β)

2. Θα είναι εκλεκτική. «ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίνεται», [μτφ. άλλος αρπάζεται άλλος αφήνεται (Ματθαίος: κδ’ 27, 40-41)].

Στη χριστιανική εσχατολογία, η Μεγάλη Αρπαγή (αγγλιστί: rapture), αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία και ειδικά στον ερχομό του Χριστού και την ανάσταση των νεκρών, καθώς και στην »αρπαγή» των δικαίων που βρίσκονται εν ζωή και την ανάληψή τους στους Ουρανούς. Η χρονική στιγμή της αρπαγής, δηλαδή αν θα γίνει πρίν, κατά τη διάρκεια ή μετά τον ερχομό του Ιησού, διαφέρει ανάλογα το δόγμα. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τοποθετείται παράλληλα με τον 2ο ερχομό του Χριστού. Η θεωρεία γύρω από τη Μεγάλη Αρπαγή, βασίζεται σε αποσπάσματα από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, τη 1η και τη 2η προς Θεσσαλονικείς επιστολή, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη και στη 1η προς Κορινθίους επιστολή.

Ως θεολογικό ερώτημα, έχει απασχολήσει χιλιάδες χριστιανούς και έχει προκάλεσει πρωτοφανή σύγχυση στη σημερινή εποχή. Το ερώτημα αυτό περιστρέφεται γύρω απο τον τρόπο με τον οποίο ο Χριστός θα έρθει πίσω σε αυτόν τον κόσμο στο τέλος. Πολλοί έχουν οδηγηθεί στο να πιστεύουν οτι ο Χριστός θα επιστρέψει μυστικά. Τι συμβαίνει σχετικά με τη μυστική αρπαγή της εκκλησίας; Ενας μεγάλος αριθμός χριστιανών έχει εκτεθεί σε αυτήν την ερμηνεία της προφητείας και τους έχει προκαλέσει σύγχυση.

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η επιστροφή του Ιησού θα γίνει σε δύο διαφορετικές στιγμές. Πρώτα, θα έλθει μυστικά για να συναντήσει την εκκλησία στον αέρα και να την οδηγήσει στον ουρανό και κατόπιν, επτά χρόνια μετά θα έλθει φανερά με δύναμη και δόξα. Μεταξύ αυτών των δύο γεγονότων, ο αντίχριστος θα πάρει την εξουσία και θα λάβει χώρα η μεγάλη δοκιμασία. Ο Ιησούς υποσχέθηκε να είναι μαζί με την εκκλησία Του μέχρι το τέλος του κόσμου αν είχε την πρόθεση να έρθει επτά χρόνια πριν το τέλος και να τη φέρει κοντά Του, η υπόσχεση Του αυτή δεν θα είχε κανένα νόημα.

Στο 24ο κεφ. του κατά Ματθαίου ευαγγελίου γίνεται λόγος για τη συντέλεια του κόσμου και για την Β’ Παρουσία, εκεί αναφέρεται ότι θα έλθει ο Χριστός γεμάτος δόξα με όχημα τα νέφη όψονται τον υιόν του ανθρώπου. Ματθ. κδ΄30˙ Το θέαμα θα είναι συγκλονιστικό η εμφάνιση του Κυρίου θα έχει ανυπέρβλητο μεγαλείο πάνω από κάθε φαντασία˙ πριν εμφανιστεί ο Χριστός θα προβάλει γεμάτος φως και δόξα ο Σταυρός ο οποίος ονομάζεται σημείον του υιού του ανθρώπου:τότε φανήσεται το σημείον του…και αυτός ο λόγος υπάρχει στο ίδιο χωριό. Ματθ. κδ’30. Πρώτα αναφέρεται η εμφάνισις του Τιμίου Σταυρού και κατόπιν γεμάτη δόξα και δύναμη εμφάνισις του Κυρίου επί των νεφελών του ουρανού και τα δυο στο 30οστίχ ο(Ματθ. κδ΄30). Στον επόμενο στίχο τον 31ο, αναφέρεται ότι άγγελοι με βροντερά σαλπίσματα θα διατρέξουν όλη την Γη και θα συγκεντρώσουν όλους τους δίκαιους.

Σε όλη την Γη, στα 4 σημεία του ορίζοντος, οι άγγελοι, υπό τον ήχο σάλπιγγος μεγάλης, ισχυρών σαλπισμάτων, θα κάνουν έργο επιλογής. Θα διαλέγουν τους καλούς και εκλεκτούς ανθρώπους. Μπορεί σε ένα κατάστημα σε ένα γραφείο να βρίσκονται τέσσερις άνθρωποι, οι άγγελοι παίρνουν τους δυο και αφήνουν του άλλους δυο ή παίρνουν τους τρεις και αφήνουν τον ένα ή παίρνουν τον ένα και αφήνουν τους δυο.

Σε ένα σπίτι υπάρχει μια οικογένεια με πέντε άτομα, τους δυο γονείς και τα τρία παιδιά, και εκεί θα γίνει διαχωρισμός, εάν υπάρχει σε αυτό το σπίτι ένας καλός, αυτόν μόνο θα παραλάβουν οι άγγελοι [Τότε δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ· ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίνεται, δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει εν τω μύλω, μία παραλαμβάνεται και μία αφίνεται”. (Ματθαίος: κδ’ 38-41)]. Όλα αυτά γίνονται την ημέρα της Β΄ Παρουσίας,το τονίζουμε αυτό, διότι οι αιρετικοί τα τοποθετούν σε προηγούμενο χρόνο.


Στο 17οκεφ. του ευαγγελιστού Λουκά που γίνεται λόγος για την ημέρα του υιού του ανθρώπου, περιγράφεται καθαρά, ότι κατ’ αυτήν την ημέρα θα γίνει η επιλογή (Λουκ ιζ΄34-36) οι άγγελοι θα αρπάζουν τους εκλεκτούς και αυτό θα γίνει μια φορά την ημέρα της Β’ Παρουσίας.

Στο 17ο κεφ. του Λουκά αυτό φαίνεται ολοκάθαρα, λίγους στίχους πιο πάνω τονίζεται ότι αυτά γίνονται όταν θα εμφανιστεί γεμάτος αστραφτερή δόξα ο Χριστός( Λουκ ιζ΄24). Οι άγγελοι θα συγκεντρώσουν όλους του εκλεκτούς συγχρόνως θα αναστηθούν και όλοι οι νεκροί όλοι οι εκλεκτοί συγκεντρωμένοι από τους αγγέλους και όλοι οι δίκαιοι από αυτούς που θα αναστηθούν θα αποτελέσουν ένα σύνολο αναρίθμητων ανθρώπων του οποίους στην συνέχεια θα παραλάβουν νεφέλες και θα τους οδηγήσουν προς τον ουρανό για να προϋπαντήσουν τον Κύριο ο οποίος έρχεται πάνω στις νεφέλες. Αυτή είναι η αρπαγή της εκκλησίας. Οι άγγελοι συγκεντρώνουν και οι νεφέλες αρπάζουν όλα αυτά γίνονται όταν ηχούν οι σάλπιγγες την Β΄ Παρουσίας.

Αυτές τις σάλπιγγες μπορούμε να τις ονομάσουμε και σάλπιγγες της αναστάσεως στο 15ο κεφ Α’ Κορινθίους, ο απ. Παύλος σημειώνει ότι μόλις ακουστεί η θεϊκή σάλπιγγα θα γίνει ανάστασις των νεκρών, δηλαδή ενώ οι άγγελοι μετά σάλπιγγος, φωνής μεγάλης, (Ματθ κδ΄31) θα συγκεντρώνουν τους εκλεκτούς που θα βρουν επάνω στην Γη, συγχρόνως αυτή η σάλπιγγα θα σημαίνει την ανάσταση όλων των νεκρών, το λέγει ξεκάθαρα ο απ. Παύλος σαλπίσει και οι νεκροί εγερθήσονται άφθαρτοι και ημείς αλαγησόμεθα (Α’ Κορινθ ιε’ 52), θα ηχήσει η σάλπιγγα και όλοι οι νεκροί θα αναστηθούν θα έχουν άφθαρτο σώμα και συγχρόνως θα αλλαγεί και θα γίνει άφθαρτο το σώμα όλων των ζωντανών. Εκείνη την ημέρα νικάτε οριστικά ο θάνατος και η φθορά, και όλα γίνονται υπό τον ήχο της σάλπιγγος της Β΄ Παρουσίας.

Στην Α’ προς Θεσσαλονικείς επιστολή ο απ. Παύλος δίνει και μερικές λεπτομέρειες, λέγει ότι καθώς θα ηχήσει η σάλπιγγα, την ονομάζει σάλπιγγα Θεού, και καθώς θα ανασταίνονται οι νεκροί, οι άνθρωποι που πέθαναν με πίστη και αφοσίωση στον Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι. Δηλαδή αν πρώτοι είναι να μπουν σε ένα μεγάλο χώρο κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν όλοι αλλά ορισμένοι έχουν σειρά προτεραιότητος, (Α’ Θεσσ δ΄16) ο Κύριος μόλις ηχεί η σάλπιγγα της Β’ Παρουσίας ο Κύριος κατεβαίνει από τον ουρανό οι νεκροί ανασταίνονται με πρώτους στην σειρά τους πιστούς και όπως τονίζεται στο ευαγγέλιο του Ματθαίου κδ’ 31 υπό τους ήχους αυτής της σάλπιγγος συγκεντρώνονται από τους αγγέλους όλοι οι εκλεκτοί της Γης.


«Άλλος αρπάζεται άλλος αφήνεται»(Ματθαίος: κδ’ 27, 40-41). Jan Luyken, 1795

Όπως ερμηνεύει και ο μεγάλος διδάσκαλος και εξηγητής της Αγίας Γραφής ο Ιερός Χρυσόστομος, οι άγγελοι συγκεντρώνουν και οι νεφέλες αρπάζουν, όλα αυτά κατά την ημέρα της Β’ Παρουσίας. Όλα αυτά όταν ηχήσει η σάλπιγγα της Β’ Παρουσίας αυτή τη σάλπιγγα το ευαγγέλιο του Ματθαίου την ονομάζει σάλπιγγα φωνής μεγάλης, (κδ’21), η πρώτη προς Θεσσαλονικείς επιστολή την ονομάζει σάλπιγγα Θεού(δ’16), η Α’ προς Κορινθίους την ονομάζει,έσχατην σάλπιγγα, δηλαδή τελευταία σάλπιγγα (ιε’52), όταν θα ηχήσει η εσχάτη σάλπιγγα, την ίδια στιγμή, ακαριαίως, σε μια ματιά, όσο κάνει να ανοιγοκλείσει το βλέφαρο, εν ατόμω εν ριπή οφθαλμού, θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί άφθαρτοι.

“Διότι καθώς εν ταις ημέραις ταις προ του κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθ’ ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν, και δεν ενόησαν, εωσού ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ· ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίνεται, δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει εν τω μύλω, μία παραλαμβάνεται και μία αφίνεται”. (Ματθαίος: κδ’ 38-41)
Πηγές: Αντιαιρετικό Εγκόλπιο

ekklisia.heliohost.org
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

18 σχόλια :

 1. Γιατί δεν πρέπει να πιστεύουμε τους απατεώνες ,όπως σωστά γράφει ο κ.κ. Ρούσος ανάδελφος Νεοκλής .
  1. Ο Χριστιανισμός, όπως και κάθε άλλη καταστροφική θρησκεία, είναι ένας μύ- θος, δηλαδή ένα ψέμα. Προήλθε ως μεσσιανική εσχατολογική και αποκαλυ- πτική αίρεση από την απάνθρωπη Ιουδαϊκή θρησκεία.
  2. Οι βλακείες και τα καμώματα των δύο αυτών θρησκειών συνέβαλαν τα μέγι- στα στη δημιουργία και στην εξάπλωση της νεώτερης κατά 600 χρόνια Μου- σουλμανικής μάστιγας.
  3. Ο Χριστιανισμός είναι το μεγαλύτερο κακό, η χειρότερη συμφορά που συνέβη ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας και το χειρότερο κακό στον ανθρώπινο πολιτισμό. Είναι ένοχος για τις περισσότερες και μεγαλύτερες καταστροφές, πολέμους και εγκλήματα και βασανιστήρια που έγιναν ποτέ. Ο μουσουλμανι- σμός ακολουθεί από κοντά.
  4. Δεν υπάρχει καμία ιστορική απόδειξη για την ύπαρξη του Ιησού Χριστού, καθώς και του αποστόλου Παύλου. Όλα βασίζονται σε γραπτές και άγραφες παραδόσεις των Χριστιανών (οι οποίοι έχουν αποδειχθεί ότι είναι οι μεγαλύ- τεροι παραχαράκτες της ιστορίας, καταστροφείς αντικειμενικών στοιχείων, κλπ.). Οι παραδόσεις αυτές είναι γεμάτες με αντιφατικές αφηγήσεις, λανθασ- μένα ιστορικά στοιχεία, δεν έχουν καμιά συνέπεια στη θεωρία και στην πρά- ξη, κλπ. Έτσι δεν μπορεί να βγει κάποιο πιθανό συμπέρασμα έστω και κάπως αμφίβολο.
  5. Η Βίβλος ολόκληρη, όπως και η παράδοση, η γραμματεία των πατέρων, και οι αποφάσεις συνόδων και συμβουλίων βρίθουν από: Αντιφάσεις, βία, θηριωδί- ες, λάθη ιστορικά και επιστημονικά, βλακείες, ανοησίες, παραλογισμούς, κλπ. Μόνο μια σχιζοφρενής λογική μπορεί να καταπιεί όλα αυτά τα αλλοπρόσαλ- λα, τα οποία και αποδεικνύουν τη ψευδή υπόσταση του Χριστιανισμού.
  6. Τα ίδια λίγο ή πολύ ισχύουν και για τις άλλες θρησκείες.
  7. Βλέπετε όμως, «η βλακεία δεν νικιέται». Για να τη νικήσεις χρειάζονται επι-
  χειρήματα. Τα επιχειρήματα χρειάζονται λογική. Η βλακεία όμως δεν έχει λο-
  γική.
  8. Ακόμα: «Οι λαοί πιστεύουν περισσότερο στ’ αυτιά τους παρά στα μάτια
  τους». Δυστυχώς κανένας δεν ερευνά, αλλά όλοι χάφτουν ό,τι ακούνε, από μωρά παιδιά μέχρι τον τάφο, από διαφόρους απατεώνες οι οποίοι εκμεταλλεύ- ονται την άγνοια, τον φόβο, την αδυναμία, τη δυστυχία, κλπ.
  9. Έτσι έχουν δυστυχώς τα πράγματα. Γι’ αυτό λοιπόν: «Να γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει.»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΦΙΛΕ ΑΝΩΝΥΜΕ 2.56, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΩ ΤΟΝ ΕΙΡΜΟ ΣΟΥ.
   ΕΓΩ ΜΟΝΟ ΜΙΑ "ΑΡΠΑΓΗ" ΞΕΡΩ.
   ΜΑΣ ΑΡΠΑΞΑΝ ΜΕ ΒΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ.
   ΜΑΣ ΑΡΠΑΞΑΝ ΤΟ ..."ΧΡΥΣΙΟΝ".
   Ο ΚΑΛΟΣ "ΘΕΟΥΛΗΣ" ΜΑΣ ΤΟ ΕΧΕΙ ΠΕΙ "ΣΤΕΓΝΑ". ΕΜΟΥ ΤΟ ΧΡΥΣΙΟΝ, ΕΜΟΥ ΤΟ ΑΡΓΥΡΙΟΝ.
   5,4 ΤΡΙΣ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ" Α.Ε. ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΦΤΟΥΝ ΑΠ' ΤΟΝ 5ο ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ.
   Ε Υ Λ Ο Γ Ι Σ Ο Ν
   ΕΥΤΑΞΙΑΣ

   Διαγραφή
  2. https://www.youtube.com/watch?v=GOrbwZmJ5Fs
   Γ.Φουρακης λιγο πριν πεθανει:Ολοι οι δηθεν αρχαιοελληνιστες ειμαστε απατεωνες κ πληρωμενοι πρακτορες απο τους μασωνους να πληξουμε το χριστιανισμο!!!
   ------------------------------------------------------------------------------
   Ο μεγαλυτερος Ελληνας 12θεος ομολογει οτι ειναι πληρωμενοι απο τους μασωνους!Ενας απο δαυτους ειναι κ αυτος ο γυφτοχιμπατζης ο Σωρρας,πιστος υπηρετης των εβραιομασωνων.

   Διαγραφή
 2. * Στα μέρη όπου επικράτησε ο Χριστιανισμός έκανε τα πάντα μαντάρα. Τα 

  πράγματα έγιναν τρισχειρότερα από ότι ήταν πριν! Από την χριστιανική θεολο- γία, γραμματεία και δογματική κατά εποχές και κατά τόπους προέκυψαν:
  * 1)  Άνευ Προηγουμένου Δεισιδαιμονία 

  * 2)  Σατανολογία 

  * 3)  Δαιμονολογία 

  * 4)  Διαβολικά τάγματα 

  * 5)  Προστάτες άγγελοι 

  * 6)  Αγγελικά τάγματα 

  * 7)  Εξορκισμοί 

  * 8)  Αγιασμοί 

  * 9)  Εσχατολογία 

  * 10)  Φόβος 

  * 11)  Τρόμος 

  * 12)  Αναχωρητισμός 

  * 13)  Ερημιτισμός 

  * 14)  Στηλιτισμός 

  * 15)  Μοναχισμός 

  * 16)  Ενίοτε Ευνουχισμός 

  * 17)  Αντισεξουαλισμός 

  * 18)  Αντιερωτισμός 

  * 19)  Παρθενία 

  * 20)  Μισογυνισμός 

  * 21)  Αγαμία 

  * 22)  Ανωμαλία 

  * 23)  Παιδεραστία 

  * 24)  Μυστικά Όργια 

  * 25)  Εμμονή αμαρτίας 

  * 26)  Μυστικοκοπάθεια 

  * 27)  Νεύρωση 

  * 28)  Καχυποψία 

  * 29)  Ενοχή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. * 30)  Απομονωτισμός 

  * 31)  Αντικοινωνικότης 

  * 32)  Συμπλεγματισμός 

  * 33)  Πόνος 

  * 34)  Θλίψη 

  * 35)  Φόνος 

  * 36)  Καταστροφή 

  * 37)  Αθλιότητα 

  * 38)  Απαξία 

  * 39)  Βασανιστήρια 

  * 40)  Βία 

  * 41)  Θάνατος 

  * 42)  Εξοντωτικοί Νόμοι 

  * 43)  Αγραμματοσύνη 

  * 44)  Αντιεπιστημονικότης 

  * 45)  Κατάπτωση των Τεχνών 

  * 46)  Απόρριψη της Φιλοσοφίας 

  * 47)  Οπισθοδρόμηση 

  * 48)  Καταρράκωση της Προσωπικότητας 

  * 49)  Νηστεία 

  * 50)  Βρωμιά 

  * 51)  Απλυσιά 

  * 52)  Αρρώστια 

  * 53)  Ευχέλαια 

  * 54)  Παραλήρημα 

  * 55)  Μισαλλοδοξία 

  * 56)  Κατήφεια 

  * 57)  Δυστυχία 

  * 58)  Εκμετάλλευση 

  * 59)  Αιρέσεις Διχοστασίες και Σχίσματα 

  * 60)  Σφαγές 

  * 61)  Εξοστρακισμός 

  * 62)  Απόλυτος ρατσισμός 

  * 63)  Αφορισμός 

  * 64)  Ανάθεμα 

  * 65)  Καταναγκασμός 

  * 66)  Εκφοβισμός 

  * 67)  Παραλογισμός 


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το μεγαλυτερο κακο ειναο οι πληρωμενοι μασονοπαρακτορες των εβραιων που προσπαθουν ματαια να χτυπησουν τον λογο του μοναδικου θεου μας του χριστου!παρτε ενα δειγμα νεοπαγανοσρη σατανολατρη πιο πανω

   Διαγραφή
 4. * 6)  Η χριστιανική θεολογία έρχεται σε αγεφύρωτη αντίθεση προς κάθε αρχή, ση- μείο, επιτυχία, έκφανση, δραστηριότητα, επιστήμη, φιλοσοφία, τέχνη και επί- τευγμα του Ελληνικού και του Ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. 

  * 7)  Πρόκειται για θεολογία και δογματική: Ανοησίας, αντιφάσεως, τρέλας, σχιζο- φρένιας, ακαταστασίας, λάθους, ψεύδους, στρεψοδικίας, αοριστίας, υπεκφυ- γής, γενικολογίας, συγκαλύψεως, παραλογισμού, θηριωδίας, φόβου, εκφοβισ- μού, καταναγκασμού, πολλών κακών, απαξίας της εδώ ζωής και του κόσμου, καταστροφής, εσχατολογίας, αποκαλύψεως, θαυματοποιίας, αιωνίου τιμωρίας ή ανταμοιβής, μισαλλοδοξίας, αντιγνώσεως, αντιεπιστήμης, αντισοφίας, αντι- φιλοσοφίας, πένθους, εναντίον κάθε χαράς της εδώ ζωής. Αλλού άλλα είναι θέσεις και αλλού τα ίδια αντιθέσεις! Αλλού άλλα επιτρέπονται και αλλού τα ίδια απαγορεύονται! Άκρη δεν βρίσκεις! Παντού αλλοπρόσαλλη, στρεψόδικη, κλπ. 

  * 8)  Αποτέλεσμα όλης αυτής της αλλοπρόσαλλης, καταστροφικής, αντιφατικής, ακατάστατης, μισαλλοδόξου, εσχατολογικής, κλπ, θεολογίας ήταν ο κατακερ- ματισμός του Χριστιανισμού, από τον πρώτον αιώνα μέχρι και σήμερα, σε χι- λιάδες αιρέσεις οι οποίες στο παρελθόν αλληλοσπαράχτηκαν χειρότερα από 
τα άγρια θηρία με τρομακτικές διαχρονικές συνέπειες για ολόκληρη την ανθ- ρωπότητα και τον πολιτισμό. Σήμερα, ενώ η κάθε χριστιανική αίρεση επιμένει ότι αυτή και μόνον πρεσβεύει την ορθή και αληθινή χριστιανική πίστη και όλες οι άλλες είναι εσφαλμένες, όλες τους τελούν εν ειρήνηι λυκοφιλίας λόγω αλλοτρίων αιτίων, συμφερόντων και επιβιώσεως! Επίσης η άκρατη και συνε- χής μισαλλοδοξία οδήγησε τους Χριστιανούς να κατασπαράξουν ή να εξαφα- νίσουν πλείστους όσους λαούς και πολιτισμούς οι οποίοι δεν επείθοντο από το χριστιανικό κήρυγμα αλλά ηρκούντο σε μια ήσυχη συνύπαρξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Θεολογία
  1) Το μήνυμα του Χριστιανισμού, η θεολογική καταξίωσή του, είναι ένα ανό- ητο παραμύθι για να φοβερίζει τα μωρά παιδιά και να καταντά μωρά τους με- γάλους. Αυτό είναι: «Η σωτηρία από την διαρκή οργή του Παναγάθου και Παν- τοδυνάμου Θεού Γιαχβέχ, ο οποίος καταράστηκε και καταδίκασε όλη την δημι- ουργία του και εις πάντας τους αιώνας, ένεκα του προπατορικού αμαρτήματος που διέπραξαν οι μυθικοί πρωτόπλαστοι Αδάμ και Εύα κάπου 6500 χρόνια πριν! Κλπ.». (Παύλος: Πρός Ρωμαίους 5: 14, 6: 23, Α ́ Πρός Κορινθίους 15: 22, 45, Β ́ Πρός Κορινθίους 11: 3, Α ́ Πρός Τιμόθεον 2: 13-14, όλες οι επεξη- γήσεις των Πατέρων, κλπ.) Αν κανείς αμφιβάλει ότι αυτό είναι παραμύθι, δεν έχει παρά να σκεφτεί και να κρίνει λιγάκι αυτή την θεολογική δικαιολογία, να μελετήσει τα πορίσματα των επιστημών διά την ηλικία της γης και της εξελί- ξεως τού ανθρώπου επ’ αυτής, να μελετήσει τα πέντε πρώτα κεφάλαια της Γε- νέσεως για να διαπιστώσει την τρομακτικότατη ασυναρτησία που υπάρχει εκεί μέσα, και ακόμα να μελετήσει τα Ασσυριακά, Βαβυλωνιακά, Ινδικά, Αιγυπτι- ακά, Ελληνικά και Ερμητικά έπη και μυθολογίες. Όσον αφορά την δημιουργία του κόσμου, ο Θεός Γιαχβέχ εδημιούργησε το σύμπαν και τον άνθρωπο, πριν 6500 χρόνια περίπου, έτσι χάρη γούστου. Κάποια στιγμή βαρέθηκε να είναι μό- νος του και αποφάσισε να δημιουργήσει την παρέα του για να ασχολείται μαζί της και να της μεταδώσει την ευτυχία του! (Ευτυχία; Άλλο τίποτα...!). Από τότε όχι μόνο δεν είναι πια μόνος του, αλλά πριν 2000 χρόνια περίπου έγινε και τρι- αδικός. Επειδή όμως η Εύα και ο Αδάμ έφαγαν από τον καρπό του δένδρου της γνώσεως του καλού και του κακού ο πανάγαθος Θεός που είναι όλος αγάπη ορ-
  γίστηκε σε τέτοιο βαθμό που καταράστηκε όλη την δημιουργία του απ’ άκρη σ’
  άκρη και από τότε πάει και η ευτυχία...
  * 2)  Βασίζεται στην υφαρπαγή, παρεξήγηση, διαστροφή και επί τούτου κακοποίη- ση των Εβραϊκών Γραφών, οι οποίες με τη σειρά τους δεν είναι τίποτα το σπουδαίο και κατά μέγα μέρος αποτελούν οικτρή συρραφή μωριών, βαρβαρο- τήτων, θηριωδιών, αντιφάσεων, αντιεπιστημονισμού, και όλο το κακό συνα- πάντημα. 

  * 3)  Βασίζεται στον Ιησού Χριστό ο οποίος όχι μόνο δεν έχει ιστορικώς αποδειχθεί ότι υπήρξε ποτέ έστω ως κάποιος απλός ή ασήμαντος άνθρωπος, αλλά επιστη- μονικώς και ιστορικώς αποδεικνύεται πλήρως ότι ο Ιησούς Χριστός των Ευ- αγγελίων είναι μύθος, δηλαδή κατασκευασμένο ψέμα! Δηλαδή μιλάμε, θεολο- γούμε και επιχειρηματολογούμε στο κενό. 

  * 4)  Η αρχική θεολογία του Χριστιανισμού (για δύο αιώνες περίπου) ήταν άμεσα εσχατολογική. Δεν ησχoλείτο δηλαδή με τη θεoλoγική θεώρηση των εσχάτων, αλλά με τo άμεσο τέλoς τoυ κόσμoυ το οποίο βρισκόταν πρo των θυρών και θα συνέβαινε εντός ολίγου. Συνεπώς δεν χρειαζόταν καμία κοινωνική πρόνοια και αντιμετώπιση του αύριο. Η κυριαρχία του κόσμου ανήκε στον σατανά, στους διαβόλους του και στην αμαρτία. Έτσι ο άρχων της δικαιοσύνης θα εμ- φανιζόταν λίαν συντόμως για να αποκαταστήσει τα κακώς κείμενα. Η αποτυ- χία της αμέσου αυτής εσχατολογίας, ανάγκασε τους χριστιανούς να την ανα- βάλουν στο άγνωστο απώτερο μέλλον. 


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μασονε κανε μια βολτα απο τη στοα να παρεις το μεροκαματακι σου 12θεο αγραμματο γιδι

   Διαγραφή
  2. ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΣΥΝΑΡΤΗΣΙΕΣ ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΚΑΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΤΑΡΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑ

   Διαγραφή
  3. "ΒΑΦΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ...ΘΕΟΥ"...ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
   "ΑΡΡΑΒΩΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ... ΘΕΟΥ"...ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΧΟΡΕΥΕ ΤΟΥ ΙΣΑΙΑ
   "ΑΠΕΘΑΝΕ Ο ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ...ΘΕΟΥ"...ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ "ΑΓΚΑΛΙΑ" ΤΟΥ...ΑΒΡΑΑΜ
   ΔΗΛΑΔΗ "ΑΥΤΟΣ" ΠΟΥ ΣΕ ΕΦΤΙΑΞΕ "ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ" ΚΑΙ "ΟΜΟΙΩΣΗ", ΔΗΛΑΔΗ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ "ΘΕΟ" ΣΕ ΘΕΛΕΙ... ΔΟΥΛΟ.
   ΠΑΛΙ Ο ΤΣΑΠΕΛΑΣ ΕΚΑΝΕ ΤΟ "ΘΑΥΜΑ" ΤΟΥ. ΠΟΛΥ "ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΟΣ"...ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
   ΑΦΟΥ ΣΑΣ ΤΟ ΕΧΩ ΠΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΚΟΦΤΕ ΤΟ ΡΙΜΑΔΙ, ΑΦΟΥ ΣΑΣ ΠΕΙΡΑΖΕΙ, ΝΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΝΑ ΤΟ ΦΟΥΜΑΡΕΤΕ?
   ΕΥΤΑΞΙΑΣ

   Διαγραφή
  4. Καλυτερα να φουμαρουμε το λιβανι της εκκλησιας το οποιο κανενας δε σου επιβαλλει με το ζορι,παρα να φουμαρουμε την εβραικη σου αρχιδια κ τα χαπια του Λαμπρακη που πουλαγες στα μπαλαντινακια!Οσο για το Ισραηλ εκει πηγες κ προσκυνησες κ σου εδωσαν κ το πληρεξουσιο στην δικη με τον Αδωνη!Τι να μας πεις τωρα ρε εβραιοαρχιδο?

   Διαγραφή
  5. https://www.youtube.com/watch?v=GOrbwZmJ5Fs
   Γ.Φουρακης λιγο πριν πεθανει:Ολοι οι δηθεν αρχαιοελληνιστες ειμαστε απατεωνες κ πληρωμενοι πρακτορες απο τους μασωνους να πληξουμε το χριστιανισμο!!!
   ------------------------------------------------------------------------------
   Ο μεγαλυτερος Ελληνας 12θεος ομολογει οτι ειναι πληρωμενοι απο τους μασωνους!Ενας απο δαυτους ειναι κ αυτος ο γυφτοχιμπατζης ο Σωρρας,πιστος υπηρετης των εβραιομασωνων.

   Διαγραφή
  6. ΡΕ 12ΘΕΕ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΗ ΓΥΦΤΟΜΟΓΓΟΛΕ,ΠΟΣΤΑΡΕΙΣ ΤΩΡΑ ΣΑΝ ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΕ ΠΙΑΣΕΙ Η Δ.Η.Ε.???

   Διαγραφή
  7. ΡΑΒΙΝΕ ΤΣΑΠΕΛΑ 6.46-6.52-6.55,
   ΜΗΝ ΜΟΥ ΣΤΡΕΣΣΑΡΕΣΑΙ ΚΑΙ ΠΑΘΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΙΜΕ ...ΑΤΕΛΕΙΩΤΑ.
   ΤΟ ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΙΡΩΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΝΗ ΤΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΚΟΥΛΙΚΑΝΤΕΡΕΣ ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΟΥ.
   ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ...ΣΥΝΧΩΡΕΜΕΝΟ ΦΟΥΡΑΚΗ, ΑΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΛΑ ΜΑΣ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΑΝΗΚΕ ΣΤΗΝ "ΟΜΑΔΑ Ε"? ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ "ΟΜΑΔΑ Ε", ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ? ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ "ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ". ΑΡΑ ΠΕΣΤΑ ΑΛΛΟΥ ΤΣΑΠΕΛΑ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΜΕΝΑ ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΣ.
   ΤΩΡΑ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ "ΠΛΗΡΩΘΩ" ΓΙΑ ΝΑ "ΠΛΗΞΩ" ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ, ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΠΛΑΚΑ. ΤΙ ΝΑ ΠΛΗΞΩ ΒΡΕ ΜΑΣΤΟΥΡΙΑ, ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΠΟΥ ΦΛΟΜΩΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Σ' ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ?
   ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ "ΘΕΟΥΛΗ" ΣΑΣ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ. ΓΙΑ ΤΟΣΟ ΦΤΗΝΙΑΡΗ Μ' ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕ ΜΕ ΠΙΤΟΥΡΑ? ΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ, ΑΣΧΟΛΙΟΜΑΣΤΑΝ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΧΗΔΕΣ, ΘΑ ΤΟ ΘΕΩΡΟΥΣΑ ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ...ΞΕΠΕΣΜΟ.
   ΡΟΥΦΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΣΥΧΙΑ ΣΟΥ ΤΑ...ΛΙΒΑΝΙΑ ΣΟΥ ΚΙ' ΑΣΕ ΕΜΑΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΜΑΣ.
   ΕΥΤΑΞΙΑΣ

   Διαγραφή
  8. Ακου γυφτοευταξια ψευτοπατερακη μογγολογυφτα κλπ κλπ κλπ,το χριστιανισμο κ το λογο του Θεου τον επιβαλλει στον εαυτο σου η λογικη,την οποια εσυ σαν καθυστερημενο κ διανοητικα αναπηρο 12θεο διποδο δεν εχεις!Διοτι εαν ειχες δεν θα ποσταριζες εχθες τρεις αρχιδιες τη μια πισω απο την αλλη που τα μπουρδουκλωσες εβραιοαρχιδο!Το τι ζωο εισαι δειχνουν οι πραξεις σου.Εβραικα πληρεξουσια,πλατες απο τους Εβραιους,ηλιθιοτητες κ νεοπαγανισμο.Αλλα μετα θελεις να ενωθουν οι ορθοδοκοι Ελληνες μαζι σου,τους οποιους βριζεις εδω γιατι ειναι χριστιανοι!!!!Τετοια πιθηκοειδη λογικη μονο ενας αναπηρος τσιγγανος σαν κ εσενα την εχει!!!Οσο για τον Φουρακης ηταν σε οποια ομαδα ηθελε,δικαιωμα του.Οπως βλεπεις κ στο βιντεο ο ιδιος λεει στην τελευταια του συνεντευξη πριν πεθανει οτι ολοι οι δηθεν αρχαιοελληνιστες ειμαστε πληρωμενοι απο τους μασωνους για να πληξουμε τον χριστιανισμο!Τωρα οσο για την αρχαια Ελλαδα,ενας σιχαμενος μογγολογυφτας,ενας καταδικασμενος αρχαιοκαπηλος(σε επιασαν με το αγαλμα στην πλατη να το πηγαινεις για πουλημα)δεν εχει θεση σε εκεινο τον πολιτισμο!Θα ησουνα ο πρωτος υποπψηφιος για τον Καιαδα!Μιλας εσυ για αρχαιο ελληνικο πολιτισμο που εκλεβες τα αρχαια κ τα πουλαγες!!!!Αντε κ πηδησου εβραικο αριδι 12θεε νεοπαγανιστη!Επισημα στην Ελλαδα εισαστε δηλωμενοι 3.000 12θεοι κ 9.500.000 χριστιανοι ορθοδοξοι.Θελεις τιποτα αλλο να μας πεις ρε γυφτικο γιδι???Προτιμαω να φουμαρω το λιβανι παρα τα χαπια του Λαμπρακη κ τη σκοπιανοπρεζα,ξερεις απο τα σκοπιανομαγαζα στα Σκοπια.Ζ ω ο !!!!!!!!
   ΥΓ.Δεν μας ειπες αποσυντεθηκε ο κυτταρικος ιστος της Βικης,του Θεοδωροπουλου κ του Καλογεροπουλου που παρεβηκαν τον ορκο στον πολεμαρχο Ψωρρα???Α ρε γελοιε γυφτε!!χαχα αχαχα χα αχ αχ αχ!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  9. ΠΡΟΧΘΕΣ ΒΡΗΚΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟΣΥΝΤΗΘΕΜΕΝΑ ΠΤΩΜΑΤΑ,ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ????ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΡΕΝΗΚΑΝ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΑΡΧΟ ΓΥΦΤΟ????ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑΧ ΧΑΧ ΧΑ ΧΑ����������������������!!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
 6. Kai omos prote sxoliasti 2.56 me to sxolio sou apedeikses xoris na to theleis tin yparksi kai to alithes ton logon tou Xristou. Apokaleis tous xristianous vlakes.Pisteveis stin mi yparksi tou Xristou k.t.l. O Xristos eipe prin 2000 xronia oti prin ti deftera parousia tha xathei i pisti kai oi xristianoi tha xlevazontai kai esy egrapses to sxolio sou gia na to apodeikseis.

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]