Ποιοί και πως λεηλάτησαν τις εισφορές των συνταξιούχων

Γράφει ο Μιχάλης Ραμπίδης

Ο Συνήγορος του Πολίτη με το από 3.7.2017 δελτίο τύπου, επανέλαβε την αρχική θέση που είχε διατυπώσει στο από 6.8.2013 πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής και τις επισημάνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ότι
«ο τρόπος υπολογισμού της κράτησης, αρχικά 4% και από 1.7.2015 6% υπέρ του κλάδου ασθενείας, ήταν εσφαλμένος και νομικά αβάσιμος». Με το ακράδαντο επιχείρημα ότι για τον υπολογισμό των εισφορών, δεν λαμβάνονταν υπόψη οι διαδοχικές μειώσεις των συντάξιμων αποδοχών, που επιβλήθηκαν με τους νόμους 4024/2011, 4051/2012, & 4093/2012 και τις δεσμευτικές διατάξεις του νόμου 2084/1992 (αναλυτικά στις σημειώσεις του παρόντος άρθρου).

Με τελευταίο έγγραφό του ο Υφ/ργός Κοιν. Ασφαλίσεων κ Πετρόπουλος, με αρ. πρωτ. 1368091/17-10-2017 ζητά από όλες τις περιφερειακές δομές του ΕΦΚΑ έως το μεσημέρι της 20-10-2017 να απαντήσουν στην Γεν. Δ/νση Πληροφορικής αναλυτικά τις οφειλές προς τους δικαιούχους συνταξιούχους, με προφανή σκοπό την επιστροφή τους.
Ποιοι όμως, πως & πότε λεηλάτησαν τις εισφορές; Οι «ληστές» χτύπησαν μεμονωμένα στην αρχή δυο φορές και την τρίτη όλοι μαζί, έδωσαν «νόμιμα» την χαριστική βολή.

1η Ληστεία: Έγινε από την «εθνοσωτήρια» κυβέρνηση ΓΑΠ με «εκτελεστικούς βραχίονες» τους αρμόδιους Υπ. Εργασίας Ανδρέα Λοβέρδο και Υφ/ργό Κοιν. Ασφαλίσεων Γιώργο Κουτρουμάνη. Ξεκίνησε από 1.1.2012 και αφορούσε τους συνταξιούχους μόνο του ιδιωτικού τομέα. Η κλοπή συνεχίσθηκε από την κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμα (Υπ. Ερ. Γ. Κουτρουμάνης από 11/11/2011), με τον ίδιο ζήλο και τους ίδιους ρυθμούς! Η ίδια τακτική ακολουθήθηκε και με την υπηρεσιακή κυβέρνηση Πικραμένου (Υπ. Ερ. Αντ. Ρουπακιώτης) από 16/5/2012 έως και τον Ιούνιο που παρέδωσε. Η Νέα κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου με πρωταγωνιστές τώρα το δίδυμο των δούρειων ίππων (από το Συνδ. Κίνημα) Βρούτση-Κουτρουμάνη, συνέχισε την κατ’ εξακολούθηση ληστεία στον ιδιωτικό τομέα, που κράτησε μέχρι την ψήφιση-εφαρμογή του νόμου 4387/2016 (Ν. Κατρούγκαλου). Μετά την ψήφιση του 4387/Ιούνιος 2016 και για 4 μήνες συνεχίσθηκε η παράνομη παρακράτηση, επεστράφη όμως αμέσως μετά σε όλους του θιγέντες, με την μορφή αναδρομικών.

2η Ληστεία: Έγινε από την κυβέρνηση των «σωτήρων» Σαμαρά-Βενιζέλου και για τους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα. Αντί να επανέλθουν στη νόμιμη τάξη και να παρακρατούν εισφορές όχι επί των μικτών αλλά επί των καταβαλλόμενων συντάξεων στον ιδιωτικό τομέα, «έβαλαν χέρι» και στους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα που αρχικά η παρακράτηση εισφορών διενεργείτο στο καθαρό ποσό. Ο τότε Αναπλ. Υπ. Οικονομικών Χρ. Σταικούρας με το 116931/0092/7-8-2013 έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης-Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας & Διεθνών Σχέσεων του Υπ. Οικονομικών, αποφάσισε οι κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη του δημοσίου να διενεργούνται επί του ακαθαρίστου ποσού της μηνιαίας βασικής σύνταξης και των πάσης φύσεως ακαθαρίστων ποσών που συγκαταβάλλονται με αυτή, χωρίς να λάβουν υπόψη τους τις σχετικές περί του αντιθέτου ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Αντίθετη άποψη είχε και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που την επεσήμανε με την ξεκάθαρη διατύπωση: «δεδομένου ότι μετά τις μειώσεις αυτές το ακαθάριστο ποσό της βασικής σύνταξης είναι ένα πλασματικό, μπορεί να κριθεί αρνητικά στις περιπτώσεις που οι συνταξιούχοι προσφύγουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο», χωρίς φυσικά να εισακουσθεί.

3η Ληστεία (νόμιμη): Το καλοκαίρι του 2015 όταν πλέον ήταν φανερό ότι οι παρακρατήσεις των εισφορών επί των μικτών αποδοχών είναι στον αέρα και δεν μπορούν να συνεχιστούν, με την ψήφιση του Ν. 4336/2015 παρ2.5 σελ. 1020 (αποκαλούμενου και 3ου μνημονίου, που ψηφίστηκε από πέντε (5) κόμματα και 222 βουλευτές) επικυρώθηκε ισόβιο χαράτσι με την αύξηση εισφορών στις κύριες συντάξεις από 4% σε 6% στις Επικουρικές (1,3 εκατ. συντάξεις) από 0 σε 6% και 6% στο άθροισμα των (περισσοτέρων) συντάξεων! Από τότε, νόμιμα πλέον με το ισόβιο χαράτσι υπέρ του Κλάδου Ασθενείας που επέβαλλαν σε 2,7 εκ. περίπου συνταξιούχους, ουσιαστικά φόρτωσαν το συνολικό κόστος της περίθαλψης στους ίδιους.
Συμπερασματικά για τους συνταξιούχους του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ από 1-1-2012 και για τους συνταξιούχους του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ από 1-10-2013 έως την 30η Ιουνίου 2016 για όλους, παρακρατούσαν παράνομες εισφορές υπέρ του Κλάδου Ασθενείας.

Από τις δυο πρώτες ληστείες υπολογίζεται ότι πάνω από 1 εκατ. Συνταξιούχοι απώλεσαν περισσότερα από 250 εκ. ΕΥΡΩ από 500 έως 3.000 ΕΥΡΩ ο καθένας, πέρα από της καθ’ αυτού αλλεπάλληλες- ισοπεδωτικές μειώσεις που υπέστησαν. Αν η κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο αρμόδιος Υφ/ργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ Πετρόπουλος επιστρέψει τα κλοπιμαία, τότε θα αποτρέψει μια ακόμα κλοπή από τα έξοδα προσφυγών των συνταξιούχων στα δικαστήρια. Υπέρ των επιστροφών χωρίς καμία νομική ή διοικητική ενέργεια τάχθηκε και η γ.γ. Κοιν. Ασφάλισης κ Στ. Βρακά, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα παραγραφής τους.

Υπογραμμίζουμε ότι οι εισφορές αυτές δεν φορολογήθηκαν και επομένως πιθανή επιστροφή τους (έντοκη;) θα σημάνει και τη φορολόγηση του επιστρεφόμενου ποσού, επί του ποσοστού φορολόγησης κάθε έτους για τον καθένα ξεχωριστά.

Σημειώσεις: Συγκεκριμενοποίηση μειώσεων των ληστρικών νόμων
Ν. 4024/2011 Άρθρο 1 παρ. 1 περ α. Από 1.11.2011 στους συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας, μειώνεται κατά 40% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Η κατά τα ανωτέρω μείωση διακόπτεται από την πρώτη του επόμενου μήνα από εκείνο κατά τον οποίο συμπληρώνεται το 55ο έτος της ηλικίας. Όσοι δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω μείωση, μειώνεται κατά 20% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης τους που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ.
Ν.4051/12 Άρθρο 1 παρ 1 περ 1.α. Από 1.1.2012 για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, γενικά, αναπροσαρμόζεται με μείωση κατά 12% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ.
Ν. 4093/12 Άρθρο 1 παρ. 1 περ. α. Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων, άνω των 1.000 ευρώ, που καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, μειώνεται ως εξής: Για συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων:

αα. Άνω των 1.000,00 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.

ββ. Από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.

γγ. Από 2.000,01 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.

Ν. 2084/1992 (Ν. Σιούφα) Άρθρο 35 παρ. 5. Η εισφορά για την ασφάλιση ασθένειας συνταξιούχων φορέων κυρίας ασφάλισης και του Δημοσίου ορίζεται σε ποσοστό 10% επί των καταβαλλόμενων συντάξεων και κατανέμεται κατά 4% σε βάρος των συνταξιούχων και 6% σε βάρος του φορέα συνταξιοδότησης. Το ποσοστό εισφοράς για την ασφάλιση ασθένειας συνταξιούχων δύναται να ανακαθορισθεί με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,; ύστερα από αναλογιστική μελέτη.
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

5 σχόλια :

 1. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ 20 Οκτωβρίου 2017 - 9:36 π.μ.

  Η δική μας πρόταση προϋποθέτει προστατευτισμό υπέρ της εγχώριας παραγωγής. Αυτή θα περιορίσει δραστικά τις ελαστικές εισαγωγές, όπως π.χ. τις εισαγωγές μέσων διατροφής, οι οποίες ανέρχονται αυτή τη στιγμή γύρω στα 5,5 δις ευρώ. Δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη για εισαγωγές διατροφής, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Οι ανελαστικές εισαγωγές (καύσιμα, βιομηχανικά και φαρμακευτικά είδη) ανέρχονται γύρω στα 25 δις ευρώ κατ' έτος. Αυτές οι εισαγωγές δεν θα περιοριστούν αντίθετα θα αυξηθούν αν υπάρξει ώθηση στην παραγωγή.
  Επαρκεί το συνάλλαγμα; Πρώτα-πρώτα πρέπει να δούμε τι διαθέσιμα υπάρχουν στην κεντρική τράπεζα, την Τράπεζα της Ελλάδας. Κι αυτά δεν είναι μόνο όσα συναλλαγματικά διαθέσιμα μας αναγνωρίζει επίσημα το ευρωσύστημα, αλλά το σύνολο των διαθεσίμων της Τράπεζας σε ρευστό και τίτλους του εξωτερικού. Πόσα είναι αυτά; Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΤτΕ, η Τράπεζα της Ελλάδας διαθέτει επενδύσεις σε ομόλογα του εξωτερικού που ανέρχονται 61,3 δις ευρώ (2ο τρίμηνο 2017). Τα ομόλογα αυτά διατέθηκαν στην ΤτΕ μέσα από το πρόγραμμα αγοράς τίτλων της ΕΚΤ και είναι ομόλογα μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών και πολυεθνικών. Η ρευστοποίησή τους με μια μεστοσταθμική αξία 60% της ονομαστικής τους στη δευτερογενή αγορά μπορεί να αποδώσει γύρω στα 37 δις ευρώ.
  Ταυτόχρονα, πάλι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΤτΕ, στο εξωτερικό βρίσκονται 62,6 δις ευρώ σε καταθέσεις και τραπεζογραμμάτια που ανήκουν κυρίως στις εγχώριες τράπεζες. Μιλάμε για άμεσα διαθέσιμο ρευστό χρήμα στο εξωτερικό, δηλαδή σε συνάλλαγμα.
  Τέλος, πάλι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΤτΕ, οι εγχώριες τράπεζες διαθέτουν ως επενδυτικό χαρτοφυλάκιο σχεδόν 41 δις ευρώ σε ομόλογα του εξωτερικού. Με δεδομένο ότι οι υπάρχουσες τράπεζες οφείλουν να εκκαθαριστούν και να περάσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους στο δημόσιο προκειμένου να δημιουργηθούν νέες τράπεζες, τα ομόλογα εξωτερικού που διαθέτουν μπορούν άνετα να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ενισχυθεί η συναλλαγματική θέση της κεντρικής τράπεζας.
  Συνολικά το σύνολο των φορέων της ελληνικής οικονομίας διαθέτει σε απαιτήσει στο εξωτερικό πάνω από 222,8 δις ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2017. Ειλικρινά, με τέτοιου τύπου απαιτήσεις στο εξωτερικό μπορεί στα σοβαρά κάποιος να θεωρήσει ότι θα μας λήψει το συνάλλαγμα για την μετάβαση της ελληνικής οικονομίας στο εθνικό κρατικό νόμισμα; Ούτε κατά διάνοια.


  Όπως και να έχει το νέο εθνικό κρατικό νόμισμα της Ελλάδας οφείλει - τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, μέχρι η εγχώρια παραγωγή και η παραγωγικότητα της εργασίας αποκτήσουν υψηλούς ρυθμούς ανόδου - να μην είναι διαθέσιμο στις αγορές συναλλάγματος. Πρώτα και κύρια, γιατί δεν χρειάζεται να είναι. Δεν πρόκειται να επιτραπεί στις εγχώριες τράπεζες να παίζουν στις forex. Αν θελήσουν συνάλλαγμα, θα είναι υποχρεωμένες να απευθυνθούν στην κεντρική τράπεζα, στην οποία θα έχει απαγορευτεί να διάθεση του νέου νομίσματος σε επενδυτές συναλλάγματος.
  Οι εμπορικές συναλλαγές της χώρας, ειδικά στον τομέα της βιομηχανικής τεχνολογίας, αλλά και των αμυντικών συστημάτων, δεν είναι καθόλου αναγκαίο να συνάπτονται με συνάλλαγμα. Τουλάχιστον σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι διακρατικές συμφωνίες είναι συνήθεις. Ενώ ο αντιπραγματισμός στο διεθνές εμπόριο είναι μια συνήθης πρακτική ανάμεσα σε χώρες. Π.χ. η Ινδονησία ανανεώνει εκ βάθρων των εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεών της μέσα από διακρατικές συμφωνίες με τη Ρωσία, όπου πάνω από το 50% θα γίνει με αντιπραγματισμό.
  η συνεχεια...
  http://dimitriskazakis.blogspot.gr/2017/10/blog-post_18.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΣΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ.
   ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ Κο ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΤΑΞΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΟΔΕΙΚΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

   Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΑΡΧΗΓΕ ΤΙΜΙΕ ΑΝΔΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ'ΟΛΑ ''ΑΝΘΡΩΠΟΣ''
   ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΠΟΛΛΑ Η ΠΑΤΡΙΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΗΛΘΕ Η ΣΤΙΓΜΗ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΙΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΦΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΕΜΠΡΟΣ Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ.

   ΤΕΡΜΑ ΟΙ ΤΣΑΠΕΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΛΑΒΙΕΣ! ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ
   ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΩΣ ΕΠΙ ΓΟ ΠΛΕΙΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ. ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΤΣΑΠΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΩΣΤΕ ΤΟΝ ΑΞΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΑΡΧΗΞΓΕ!! Ε.ΠΑΜ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΠΑ'Μ.....

   Διαγραφή
  2. η πρωην αμετακλητη λεει οτι εισαι διαχειριστης κεφαλαιων 600 δις δολ. που ανηκουν στην αλλοδαπη εταιρεια red panther limited ναι η οχι?????

   Διαγραφή
  3. σου εδωσε η red panther limited πληρεξουσιο οτι εισαι διαχειριστης καφαλαιων 600 δις δολ. που της ανηκουν?????????

   Διαγραφή
  4. η red panther limited ειναι θυγατρικη τη ςmaan guarantee holdin anonim tuksavul ναι η οχι?

   Διαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]