ΠΩΣ Η ΜΑΥΡΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΠΡΟΩΘΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΩΣ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Η Παλαιά Διαθήκη αποτελεί σύνολο βιβλίων που είναι μέρη της Αγίας Γραφής και θεωρείται ως τμήμα της Ορθοδοξίας , το οποίο αναφέρεται στην συμφωνία του Γιαχβέ με τον λαό του Ισραήλ και στην συνδιαλλαγή του με αυτόν.


Αποτελείται από κείμενα τα οποία αρχικά αναφέρονται στην δημιουργία του κόσμου και σε θέματα αναφορικά γύρω από αυτόν και στην συνέχεια αναφέρονται σε γεγονότα που επηρέασαν τον λαό των Εβραίων και για το πως κατέκτησαν την περιοχή στην οποία σήμερα βρίσκεται το κράτος τους.
Ως σύγγραφεας της αναφέρεται ο Μωυσής ο οποίος έγραψε και τα πρώτα 5 κύρια βιβλία που ονομάζονται συνοπτικά ως Πεντάτευχος και μεταφράστηκε από 72 ραβίνους ( κατά σύμπτωση τόσοι είναι και βασιλείς των Νεφελίμ ) ,από τα Εβραικά στα Ελληνικά , οι οποίοι έκαναν ταυτόχρονα και την μεγάλη παράφραση βασικών σημείων των κειμένων όπως η παράλειψη ή η αλλαγή των όρων Νεφελίμ και Ελοχίμ για να κρύψουν την ύπαρξη αυτών των όντων από τον κόσμο.

Είναι όμως η Παλαιά Διαθήκη κείμενο που γράφτηκε από τον Μωυσή πράγματι ή μήπως αποτελεί κείμενο το οποίο και δεν γράφτηκε τότε αλλά και είναι ελληνικής προελεύσεως και συγκεκριμένα του Ερμή Τρισμέγιστου ;

Και εαν αυτό ισχύει τότε γιατί ο Θεοδόσιος δεν όρισε ως βιβλία τα οποία πρέπει να διαβάζονται , αυτά που έχουμε από Ερμή και τις Σίβυλλες ;

Αυτά θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο που επιμελήθηκε ο Δημήτρης Παπαδούδης για την Αθέατη γνώση.

Θα ξεκινήσουμε λοιπόν κάνοντας πρώτα αναφορά στον … Μέγα Θεοδόσιο .

Επρόκειτο για ένα άτομο Εβραικής καταγωγής προερχόμενο από την Ισπανία που όταν έγινε αυτοκράτορας στην προσπάθειά του να μην αφήσει τον Χριστιανισμό να πάρει τα ελληνικά κείμενα που αναφέρονται στον Χριστό , στην Παναγία και σε άλλα θέματα απαγόρευσε το να διαβάζονται τέτοιου είδους βιβλία αλλά και να θανατώνεται όποιος το κάνει.

Μάλιστα τέτοιο ήταν το μίσος που έτρεφε για τον Ελληνικό πληθυσμό της περιοχής που με εντολή του και με αφορμή την θανάτωση ενός ανθρώπου από Έλληνες της Θεσσαλονίκης έδωσε εντολή και σκοτώθηκε πλήθος 17.000 ανθρώπων στον Ιππόδρομο της πόλης.

Στην σύνοδο της Λαοδικείας που συγκάλεσε ο ίδιος , αποφασίστηκαν επίσης τα βιβλία που θα αποτελούσαν την Παλαιά Διαθήκη.

Αυτά είναι σύμφωνα με το κείμενο της συνόδου.

α’ Γένεσις κόσμου
β’ Ἔξοδος ἐξ Αἰγύπτου
γ’ Λευϊτικὸν
δ’ Ἀριθμοί
ε’ Δευτερονόμιον
ς’ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ
ζ’ Κριταί, Ῥούθ· η’ Ἐσθήρ
θ’ Βασιλειῶν πρώτη καὶ δευτέρα·
ι’ Βασιλειῶν τρίτη καὶ τετάρτη·
ια’ Παραλειπομένων πρῶτον καὶ δεύτερον·
ιβ’ Ἔσδρας πρῶτον καὶ δεύτερον·
ιγ’ Βίβλος Ψαλμῶν ρν’·
ιδ’ Παροιμίαι Σολομῶντος·
ιε’ Ἐκκλησιαστής·
ις’ Ἆσμα ᾀσμάτων·
ιζ’ Ἰώβ·
ιη’ Δωδεκαπρόφητον·
ιθ’ Ἡσαΐας·
κ’ Ἱερεμίας καὶ Βαρούχ, Θρῆνοι καὶ ἐπιστολαί·
κα’ Ἰεζεκιήλ·
κβ’ Δανιήλ.

Όπως βλέπετε αυτά τα βιβλία προτιμήθηκαν ως αυτά που έπρεπε να αποτελούν μέρος των επίσημων Γραφών της Εκκλησίας , τα οποία όμως όπως έχουμε ήδη πει σε παλαιότερο άρθρο, ουσιαστικά υμνούν τις σφαγές των Ελλήνων από τους Εβραίους και όχι μόνο, και δείχνουν το πραγματικό πρόσωπο του Γιαχβέ.

Λόγω του ότι δεν ήθελε το κατεστημένο της εποχής να διαβάζονται οι ελληνικές γραφές , προτίμησε αυτά ο Θεοδόσιος αντί για κείμενα των Σιβυλλών για παράδειγμα που αναφέρονται με ξεκάθαρα λόγια για τον ερχομό του Χριστού και για τον ένα Θεό , τα οποία κείμενα τα έκρυψαν και έπεισε τον κόσμο ότι δεν πρέπει να διαβάζονται.

Η σύγχρονη μετάφραση των 72, δεν είναι η πραγματική, αλλά παραποιημένη από το ιερατείο του Θεοδόσιου, με εντολές της Μαύρης Αδελφότητας των Νεφελίμ να εξαφανιστεί οποιαδήποτε ελληνική γραφή.

Για τον λόγο αυτό, απέκρυψε τα πολύ σημαντικά κείμενα του Ερμή καθώς όχι μόνο αυτός λέει πράγματα ίσως και περισσότερα από τους Σιβυλλικούς χρησμούς , αλλά έπρεπε να κρατηθούν μυστικά , καθώς όπως ο Μανέθωνας και ο Στοβαίος αναφέρουν, ο Μωυσής αντέγραψε τμήματα από τα βιβλία του Ερμή και όταν αυτά εξαφανίστηκαν, έμειναν ως πρωτότυπα κείμενα αυτά ενώ στην πραγματικότητα η Παλαιά Διαθήκη στο αρχικό τμήμα της αποτελεί αντιγραφή από τον Ερμή.

Τέλος , υπάρχουν πολλά κείμενα που σημειώνουν ότι δεν πρέπει να διαβάζεται η ορισμένη από τον Θεοδόσιο Παλαιά Διαθήκη καθώς οδηγεί στην απώλεια αλλά η Καινή Διαθήκη κι αυτό δηλώνεται από τον Απόστολο Παύλο , ο οποίος συγκεκριμένα στην Πρός Γαλάτας επιστολή αναφέρει τα εξής.

Όπως θα δείτε και μόνοι σας ο Απόστολος Παύλος προτρέπει να μην ασχολούμαστε τόσο με την Παλαιά Διαθήκη που οδηγεί στην απώλεια αλλά να ακολουθούμε τον δρόμο πρός την πύλη της ζωής που δείχνει ο Χριστός και η Καινή Διαθήκη.

Γι αυτόν τον λόγο σας παραθέτω το κείμενο από την Πρός Γαλάτας επιστολή όπου αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής.

Ως δούλη αναφέρει την Παλαιά Διαθήκη και ελεύθερη την Καινή Διαθήκη.

21 Λέγετέ μου, όσοι θέλετε να είστε κάτω από το νόμο, το νόμο δεν ακούτε;

22 Γιατί είναι γραμμένο ότι ο Αβραάμ είχε δύο γιους, έναν από τη δούλη και έναν από την ελεύθερη.

23 Αλλά αφενός ο γιος από τη δούλη έχει γεννηθεί κατά σάρκα, αφετέρου ο γιος από την ελεύθερη μέσω υπόσχεσης.

24 Τα οποία είναι αλληγορικά. γιατί αυτές είναι δύο διαθήκες: αφενός η μία προήλθε από το όρος Σινά και γεννά για δουλεία, η οποία είναι η Άγαρ.

25 Και το Άγαρ είναι το όρος Σινά στην Αραβία. και αντιστοιχεί στην τωρινή Ιερουσαλήμ, γιατί είναι δούλη μαζί με τα τέκνα της.

26 Αφετέρου η άνω Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη, που είναι μητέρα μας.

27 Γιατί είναι γραμμένο: Να ευφρανθείς, στείρα που δε γεννάς! Ξέσπασε με χαρά και φώναξε δυνατά, εσύ που δεν έχεις ωδίνες! Γιατί πιο πολλά είναι τα παιδιά της εγκαταλειμμένης από όσα είχε αυτή που έχει τον άντρα.

28 Εσείς όμως, αδελφοί, είστε τέκνα υπόσχεσης καθώς ο Ισαάκ.

29 Αλλά όπως ακριβώς τότε, εκείνος που γεννήθηκε κατά σάρκα καταδίωκε εκείνον που γεννήθηκε κατά Πνεύμα, έτσι και τώρα.

30 Αλλά τι λέει η Γραφή; Βγάλε έξω τη δούλη και το γιο της. Γιατί δε θα κληρονομήσει ο γιος της δούλης μαζί με το γιο της ελεύθερης.

31 Γι’ αυτό, αδελφοί, δεν είμαστε παιδιά της δούλης, αλλά της ελεύθερης.
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

18 σχόλια :

 1. Πιστεύω εις ένα Θεόν,μοναδικόν και μονοπρόσωπον,ετέρου δε Θεού μη όντος ·
  παντοκράτορα,ποιητήν του παντός και των ανθρώπων εις πολλούς πλανήτας
  τού Γαλαξίου και των άλλων γαλαξιών ·
  πάντων των ανθρώπων πατέρα-μητέρα ·
  εμφυτεύοντα αυτοίς εκ γενετής την επίγνωσιν του ηθικού νόμου ·
  και αυτών δίκαιον μετά θάνατον κριτήν και τιμωρόν ·
  και πάντων αυτών εν τέλει αποκαταστάτην εις ζωήν αιώνιον,τελειωμένης και ανηλιγμένης διά της θεοενσωματώσεως .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. "....τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, τῶν ἁγίων ἐνδόξων προπατόρων ἡμῶν Ἀβραάμ, Ἰσαάκ καὶ Ἰακώβ...."
  λένε με κάθε ευκαιρία οι ιερείς μας.

  Πως είναι δυνατόν να απορρίψουμε τους προγόνους μας;
  Μάλλον άθεος είσαι κ. συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. *****************************************
   Πόσες φορές σου απέδειξα ότι πουθενά στα κείμενα της Εκκλησίας δεν υπάρχει η φράση:
   ''τῶν ἁγίων ἐνδόξων προπατόρων ἡ μ ῶ ν Ἀβραάμ, Ἰσαάκ καὶ
   Ἰακώβ...."

   Υπάρχει η φράση:
   ''τῶν ἁγίων ἐνδόξων προπατόρων Ἀβραάμ, Ἰσαάκ καὶ Ἰακώβ...."

   Μόνος τα γράφεις αυτά ή σου τα πασάρουν άλλοι;
   Ιδού το κείμενο της Εκκλησίας που σε διαψεύδει πατόκορφα:
   ''τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, τῶν ἁγίων καὶ ἐνδόξων προπατόρων, Ἀβραάμ, Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ
   (Δέν υπάρχει η λέξη ''ημών'' μετά τη λέξη ''προπατόρων'', γιατί οι Έλληνες δεν είχαν ως προπάτορες τους Εβραίους).

   http://prayer.enavasi.gr/content/επιμνημόσυνη-δέηση
   *******************************************

   Διαγραφή
  2. *********************************************
   Το χριστιανικό Βυζάντιο έκανε ένα φοβερό κακό.
   Κατήργησε την φ ρ ί κ η των ανθρωπθυσιών της ειδωλολατρίας.

   Διαβάστε τι λένε αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς για τις ανθρωποθυσίες. Ενδεικτικές αναφορές:

   1) Παυσανίας
   Ομιλεί για θυσία βρέφους στον Δία.

   2) Φύλαρχος
   Ομιλεί για ανθρωποθυσίες πριν από τις εκστρατείες.

   3) Πλούταρχος
   Ομιλεί για καταδίωξη γυναικών από ιερείς.

   4) Πλούταρχος
   Ομιλεί για ανθρωποθυσία στον Διόνυσο.

   Πηγή (Διαβάστε λεπτομερείς αναφορές και κείμενα):
   http://antexeistinalitheia.gr/ta-eschi-ke-i-anthropothisies-tis-dode/
   *********************************************

   Διαγραφή
  3. ****************************************
   1) Καλόν είναι να πεις, γιατί ο Θεοδόσιος σκότωσε ανθρώπους στον ιππόδρομο (7.000 πολίτες). Πήρε εντολή από τους Ορθοδόξους να σκοτώνει οποιονδήποτε συναντήσει στον ιππόδρομο;;; Στον ιππόδρομο δεν υπήρχαν χριστιανοί θεατές;;; Οποιοδήποτε μένος του οποιουδήποτε ανδρός μπορεί να το χρεωθεί η Ορθοδοξία;

   Τι γράφουν οι ιστορικοί:

   Στην "Ιστορία του Ελληνικού έθνους" της "Εκδοτικής Αθηνών" ρητά αναφέρεται πως:
   ''Την άνοιξη του 390 ο Θεοδόσιος δημοσίευσε ένα νόμο που τιμωρούσε με θάνατο την ομοφυλοφιλία. Βασιζόμενος στο κείμενο αυτό ο Βουθέριχος ....φυλάκισε έναν δημοφιλή ηνίοχο. Οργισμένος ο όχλος....κατακρεούργησε τον στρατηγό. Ο θυμός που κατέλαβε τον Θεοδόσιο ...ήταν τρομερός....και διέταξε να περικυκλώσει ο στρατός τον ιππόδρομο ...και να σφάξει όλους τους θεατές. Για την διαταγή μετανόησε, αλλά η ανάκλησή της έφτασε στη Θεσσαλονίκη αφού είχαν σφαγεί 7.000 πολίτες''.

   ''Όταν ο επίσκοπος έμαθε αυτό που συνέβη, εμπόδισε τον αυτοκράτορα να εισέλθει στον ναό και τον επέπληξε, λέγοντας του ότι ήταν ανάξιος να είναι μέλος της Εκκλησίας και να συμμετέχει στα Ιερά Μυστήρια μέχρι να κάνει δημόσια μετάνοια.
   (Παυλίνου, Βίος Αμβροσίου, 7)
   **********************************

   Διαγραφή
 3. ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΛΙΓΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΠΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΝΑ ΠΑΕΙ,ΝΑ ΤΑ ΕΛΕΓΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΠΙΘΗΚΟΥ ΛΙΓΟ ΘΑ ΜΕ ΕΝΟΙΑΖΕ ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΕ ΕΧΟΥΝ ΤΑΙΣΕΙ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΠΙΤΑΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ ΚΑΙ ΤΟΣΑ ΑΛΛΑ ΠΑΕΙ ΠΟΛΥ...

  ΟΛΟ ΤΟ ΖΩΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΝ ΜΑΖΕΥΤΕΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΧΩΡΑΝΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΤΑΝΚΕΡ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΝΩΕ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΜΙΑ ΚΙΒΩΤΟ ΜΕ ΞΥΛΑ ΠΟΥ ΧΩΡΕΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ...

  ΜΠΡΑΒΟΟΟΟΟ!!!!!

  ΜΕΤΑ ΠΩΣ ΤΑ ΒΡΗΚΕ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΖΕΨΕ ΠΕΣΤΕ ΜΟΥ ΕΒΡΑΙΟΙ,ΕΒΓΑΛΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΣΤΑ ΒΡΑΧΕΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΗΝ ΤΑΔΕ ΗΜΕΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΙΣΕΙ??

  ΑΥΤΟΣ ΕΙΧΕ ΞΑΜΟΛΗΘΕΙ ΣΤΗ ΓΥΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΖΕΨΕ??

  ΡΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΧΟΡΤΑΡΑΚΙ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΤΑΙΣΕΙ Η ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΦΑΡΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ??

  ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΘΑ ΗΤΑΝ,Ο ΝΩΕ..!!

  ΚΑΛΩΣ ΤΟΝ ΓΑΙΔΑΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΙΔΟΥΡΙΤΣΑ ΤΟΥ,ΕΠ ΕΠ ΕΔΩ ΑΥΤΑ ΚΟΜΜΕΝΑ ΚΥΡΙΕ ΓΑΙΔΑΡΕ,ΔΕΝ ΘΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΜΑΜΙΣΙΩΝΑ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΓΙΑΤΙ ΒΛΕΠΩ ΤΟ ΠΡΑΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ....

  ΚΑΛΩΣ ΤΑ ΧΕΛΩΝΑΚΙΑ ΜΑΣ,ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΠΑΤΕ ΕΡΧΕΣΤΕ??
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ,ΝΩΡΙΣ ΗΡΘΑΤΕ,ΤΡΕΧΑΤΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΑΛΛΟΝ...

  ΚΑΛΩΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΟΥ,ΠΙΘΗΚΑ ΚΑΙ ΠΙΘΗΚΙΝΑ,ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΘΑ ΣΑΣ ΚΕΡΑΣΩ,ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ,ΤΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ,ΩΡΑΙΑΑΑΑ..

  ΤΩΡΑ ΠΑΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ,ΠΡΩΙΝΟ ΕΧΕΙ ΣΤΙΣ 7 ΤΟ ΠΡΩΙ....

  ΕΠΟΜΕΝΟΣ....!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΤΟΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΜΗΔΕΝΙΖΕΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ,ΟΠΟΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΦΤΙΑΧΝΑΝ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ,ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΑΦΑ...

   ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ,ΠΕΡΑΣΕ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ...

   ΜΕΤΑ ΕΦΕΥΡΑΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ,ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ...ΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΕΣ ΟΠΩΣ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ,ΜΠΙΣΟΝ ΤΣΙΟΥΑΟΥΑ,ΠΕΚΙΝΟΥΑ Η ΤΑ ΖΩΑ ΑΥΤΑ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΠΙΘΗΚΟΥ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΛΕΕΙ Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΔΑΡΒΙΝΟΣ,ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΑΝ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΟΙ ΑΤΥΧΟΙ..

   ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΦΑΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΟΛΟΥ,ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ,ΤΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΔΕΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ...

   Διαγραφή
  2. ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΒΡΑΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ;;;

   ΕΜΕΙΣ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΧΤΗΚΑΜΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΓΙΝΕ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ, ΕΚΤΡΑΠΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗΚΑΜΕ ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΙΟΥΔΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΡΦΩΜΑ ΚΑΙ ΤΥΦΛΩΘΗΚΑΜΕ.

   ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΤΙΣΤΗΚΕ Η ΠΑΡΑΓΚΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΟΡΦΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΜΗ.

   ΟΙ "ΠΤΩΧΟΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ", ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙΣ, ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ, ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗ "ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ"...

   ΟΙ ΠΟΝΗΡΟΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΘΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΝΕ, ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΑΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ, ΘΑ ΤΡΙΒΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ, ΚΡΥΦΑ...ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΣΤΑ ΦΑΝΕΡΑ...

   ΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ, ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ, ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ, ΒΑΠΤΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ".....ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΛΑΟΥ ΙΣΡΑΗΛ." ΠΑΝΤΡΕΥΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΗΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝ, ΣΤΗΝ ΝΕΚΡΩΣΙΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ, ΤΟΝ ΘΕΟ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΑΝΑΠΑΥΘΕΙ, Ο ΝΕΚΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΕΙΣ "...ΤΑΣ ΑΓΚΑΛΑΣ ΤΟΥ “ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ” ΑΒΡΑΑΜ" ...

   ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΗ ΒΡΕΘΩ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ Η ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΜΙΑΡΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΥΘΜΕΝΟ ΜΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ??

   ΑΡΚΕΤΑ ΜΑΣ ΑΡΜΕΞΕ Η ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ,ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΩΝ ,ΤΩΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΠΑΔΑΡΙΩΝ...

   Διαγραφή
  3. ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΠΛΗΣΙΑΖΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΜΑΣ ΠΕΡΑΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΕΒΡΑΙΟΔΟΥΛΟΥΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΛΙΓΑ ΤΑΛΑΝΤΑ ΕΔΙΝΑΝ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΤΗΝ ΞΕΣΚΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ....

   ΑΡΚΕΤΟ ΧΟΡΤΑΡΑΚΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΦΑΕΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ??

   1700 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΞΕΝΑ ΧΕΡΙΑ ΥΠΟΔΟΥΛΟΣΗ Η ΕΛΛΑΣ…
   ΤΟΣΟ ΚΟΣΤΙΣΕ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΑΣ..

   19.000.000 ΣΦΑΓΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
   ΤΟΣΟ ΚΟΣΤΙΣΕ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΑΣ..

   Διαγραφή
  4. O ομαδικός τάφος των 17.000 δολοφονημένων Ελλήνων από τον Θεοδόσιο Α΄
   Στον ανασκαφικό χώρο της Μοναστηριού στην Θεσσαλονίκη ανακαλύφθηκε τμήμα του ομαδικού τάφου των 15.000 δολοφονημένων από τον Θεοδόσιο Α’. Πρόκειται περί κοινοταφίου και όχι περί κανονικών ταφών δεδομένης της πλήρους απουσίας κτερισμάτων.
   «Τους θέρισαν όλους! Σαν καλαμιές στον θερισμό. Μέσα σε λίγες ώρες έσφαξαν 15.000 άνδρες. γυναίκες, παιδιά γέροντες….» γράφει ο Θεοδώρητος Κύρου στην «Εκκλησιαστική Ιστορία».

   Η σφαγή στον Ιππόδρομο της Θεσσαλονίκης στα 390 από τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον επονομαζόμενο «Μέγα» και «Άγιο», σηματοδοτεί την έναρξη του Μεσαίωνα για την πόλη μας.

   Πρόκειται για ήττα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, θέτοντας εκτός νόμου την πατροπαράδοτη θρησκεία των ευσεβών προγόνων μας και έδωσε εντολή να αφανιστούν όλα τα αρχαία μνημεία της πόλης.
   Όσοι επιμένουν να λατρεύουν τους Θεούς των πατέρων τους καταγγέλλονται ως «παράφρονες και αγριάνθρωποι», στιγματίζονται, κατακεραυνώνονται από την θεϊκή κατάρα και εξοντώνονται από τον ίδιο τον αυτοκράτορα που εκτελεί…Ουράνιες εντολές!
   Συγχρόνως χάνουν όλα τα δικαιώματα τους ως πολίτες της Αυτοκρατορίας, οι περιουσίες τους δημεύονται και τα παιδιά τους πουλιούνται σκλάβοι.
   ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΦΩΤΟ…..
   https://ellasellas.wordpress.com/2016/07/09/o-%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-17-000-%ce%b4%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%bf%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%bb/

   Διαγραφή
  5. *********************************************
   Το χριστιανικό Βυζάντιο έκανε ένα φοβερό κακό.
   Κατήργησε την φ ρ ί κ η των ανθρωπθυσιών της ειδωλολατρίας.

   Διαβάστε τι λένε αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς για τις ανθρωποθυσίες. Ενδεικτικές αναφορές:

   1) Παυσανίας
   Ομιλεί για θυσία βρέφους στον Δία.

   2) Φύλαρχος
   Ομιλεί για ανθρωποθυσίες πριν από τις εκστρατείες.

   3) Πλούταρχος
   Ομιλεί για καταδίωξη γυναικών από ιερείς.

   4) Πλούταρχος
   Ομιλεί για ανθρωποθυσία στον Διόνυσο.

   Πηγή (Διαβάστε λεπτομερείς αναφορές και κείμενα):
   http://antexeistinalitheia.gr/ta-eschi-ke-i-anthropothisies-tis-dode/
   *********************************************

   Διαγραφή
  6. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΑ ΞΑΝΑΓΡΑΦΤΕΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΡΑΒΒΙΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΧΩΡΑΕΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΚΑΙΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΣΕΤΕ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ...

   ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ !!

   1) Υπαρχει πολυ μεγαλο μυστηριο γυρω απο το προσωπο του χριστου και τουτο διοτι μια τοσο σημαντικη προσωπικοτητα που χωρισε την ιστορια του κοσμου στην προ και μετα την γεννηση του περιοδο , δεν αναφερεται απο καμια αλλη ιστορικη πηγη πλην των ευαγγελιων !!

   2)Οι διαφοροι ιστoρικοι της εποχης ενω ειναι πολυ λαλιστατοι για ασημαντες προσωπικοτητες , για τον χριστο και τα θαυματα του δεν ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ουτε μια λεξη !!!

   3) Οι συγχρονοι ερευνητες , μας βεβαιωνουν οτι η Ναζαρετ δεν ΥΠΗΡΧΕ την εποχη του χριστου !! Και οπωσδηποτε ομως κατασκευαστηκε απο το ιερατειο για να παρουσιαζει ΔΗΘΕΝ ιστορικα γεγονοτα της νεας θρησκειας !!

   4) Ο Ευαγγελιστης Ματθαιος παρουσιαζει τον χριστο απογονο του Ναθαν , γιου του Δαβιδ !! Ενω ο Λουκας απο τον αλλο γιο του Σολομοντα και τα γενεαλογικα δεντρα διαφερουν τελειως !!
   Αυτη ειναι η θεοπνευστια των Ευαγγελιων ??

   5 ) Οι ευαγγελιστες πως ηξεραν τι ονειρο ειχε δει ο ασημαντος μαραγκος Ιωσηφ // [ Μακαριοι οι μη ιδοντες και πιστευσαντες ]
   ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΑΓΑΜΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΧΩΝΕΥΕΤΑΙ !!!!
   Και γιατι το ονειρο ενος εβραιου μαραγκου να γινει θρησκεια των Ελληνων ???

   6) Η αμειλικτη πραγματικοτητα ρωταει !! Που βρεθηκαν 14.000 αρσενκα παιδια κατω των 2 ετων και εσφαγησαν απο τον Ηρωδη , σε μια περιοχη που δεν ειχε ουτε 50.000 κατοικους ?
   Και πως ενα τετοιο ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ οι ιστορικοι εκεινης της εποχης [ Τακιτος , Σουετωνιος , Ιωσηπος ] ουδεν ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ????

   7) Ο Ματθαιος αναφερει οτι ο Ηρωδης πεθανε το 4 προ χρονολογησεως . Μηπως ξαναζωντανεψε ??

   8 )Ο Λουκας γραφει οτι ο χριστος γεννηθηκε το 7 μετα χρονολογησεως !! Ποτε τελος παντων γεννηθηκε αυτος ο χριστος ??? [ Αυτη ειναι η θεοπνευστια των ευαγγελιων ] !!!
   Οι λεγομενες λοιπον γραφες και τα ιερα ευαγγελια γραφουν ΑΣΥΝΑΡΤΗΣΙΕΣ , και μετα απο αυτα θελουν να μας ΠΟΥΝ οτι ειναι και ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΑ!!!!!!!!!

   Αυτα και αλλα πολλα ο νεοελληνας της παγκοσμιας διανοησης τα εχει ΚΑΤΑΠΙΕΙ ΑΜΑΣΗΤΑ !!!

   Διαγραφή
  7. ΕΝΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΥΡΙΟ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΤΩΡΑ, ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝΕ ΙΔΡΥΣΕΙ ΤΟ ΔΟΓΜΑ.......

   ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ, ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ....

   ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΚΑΤΕΣΦΑΞΑΝ......

   ΕΑΝ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΣΟΥ, ΕΧΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΤΟΝ ΝΙΚΗΣΕΙΣ....

   ΔΕΛΦΟΙ VS ΣΙΩΝ....

   ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ....

   https://scontent.fath3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p24x24/20728363_469723793397814_4608722745783317451_n.jpg?oh=dfccf12e4d1ccda069f3279477fbb812&oe=5A46C72E

   Διαγραφή
  8. Γιάννης Βαρδάκης
   Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΤΗΝ "ΕΣΤΗΣΑΝ" -ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ- (ΒΛΕΠΕ ΓΕΝΕΟΚΤΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΧΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ) ΕΙΧΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΚΟΠΟ ...
   ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΩ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ...
   ΚΟΙΝΩΣ ΝΑ ΠΕΣΟΥΜΕ ΣΕ ΛΗΘΗ https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AE%CE%B8%CE%B7_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)

   ΤΟΤΕ ΕΙΧΑΝ ΤΟ ΠΑΝΩ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΒΡΙΖΑΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ...
   ΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΨΑΛΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΜΗΛΟΥΜΕΝΗ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΑΜΕ !!
   ΒΕΒΑΙΑ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ... ΟΠΟΤΕ ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ...
   ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ... https://ellaniapili.blogspot.gr/2015/09/blog-post_623.html?spref=fb

   Διαγραφή
  9. Νικόλαος Γεωργιάδης

   ΤΟ 1947-48, ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΣΤΟ ΚΟΥΜΡΑΝ, ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ.

   ΤΑ ΜΟΙΡΑΣΑΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΟΥΝ.
   ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ.
   ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΤΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΕΝΑ ΨΙΘΥΡΙΣΜΑ ΠΩΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΟΥΣΕ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ.

   ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ, ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΓΙΟ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ.

   ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ, ΟΙ ΌΠΟΙΟΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΕΣ, ΕΒΓΑΛΑΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗΣΑΝ. ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΤΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
   ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ. ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΙΕΡΕΙΣ (ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ), ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΟ, ΑΦΗΣΑΝ ΝΑ ΕΝΝΟΗΘΕΙ ΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΟΥ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ, ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΗΤΑΝ… ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ! ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ, ΕΡΕΥΝΑ ΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΙΕΣ, ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ.

   ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟ 1971, ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, «ΕΛΕΑΝΝΑ» ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΔΩ.
   ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΠΗΡΕ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΙΝΑΧΤΗΚΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ.

   ΣΩΘΗΚΑΝ Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ, ΟΙ ΌΠΟΙΟΙ ΔΙΕΦΥΓΑΝ ΜΕ ΒΑΡΚΑ.
   ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΑΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ, ΑΓΝΩΣΤΟ.
   ΚΑΗΚΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕΤΕΦΕΡΑΝ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΑΝ, ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΙΝΑΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΕΡΙ ΜΠΟΟΥΤ.

   Le mond ΚΑΙ Provencal du Dimanche ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙ ΑΥΤΟ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΣΙΓΗ
   ΤΟ ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ: Η ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ ΕΛΕΑΝΝΑ
   http://alfeiospotamos.gr/?p=29025

   Διαγραφή
 4. THA IPARHI PALEA k NEA DIATHIKI!!! OSO THA IPARHUN ILITHII ME EGEFALIKI MALAKITIDA!!!!!!!! OTI MAS EDIDAXAN STA SHOLIA k STA KATIHITIKA!!! ITAN MIA PLISI EGEFALU!!!!!!!!!!!!! GI AFTO SIMERA I EVREOMASONI k I EVREORASOFORI TIS ARHIEPISKOPIS ANAPAVONTE ME IREMIA DIOT I POLIETI PLISI EGEFALU EDESE GERA STA PIMNIA TUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! XIPNISTE k EREVNISTE TIS GRAFES NA MATHETE POS EDIDAHTIKAME MITUS!!!!!!!!!!!!!!!!! OHI ISTORIA!!! XIPNISTE ZOA!!! XIPNISTE GIDOPROVATA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EVREOSKULIKIA TIS ILLUMINATI STO MANDR REEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ερωτήματα προς τον αρθρογράφο:
  1) Ποιος ιστορικός αναφέρει ότι ο Θεοδόσιος σκότωσε στον ιππόδρομο 17.000 (!) Έλληνες επειδή μισούσε τους Έλληνες;
  2) Αφού ο Θεοδόσιος μισούσε τόσο πολύ τους Έλληνες, γιατί δεν σκότωνε όλους τους κατοίκους του Βυζαντίου που αποτελούνταν από Έλληνες;
  3) Ποιος ιστορικός αναφέρει ότι ο Θεοδόσιος ήταν Εβραίος;
  4) Σε ποιο χωρίο του έργου του αναφέρει ο Στοβαίος ότι ο Μωυσής αντέγραψε τμήματα από τα βιβλία του Ερμή;
  5) Πουθενά στα κείμενα του Αποστόλου Παύλου δεν υπάρχει προτροπή να μην ασχολούμαστε με την Παλαιά Διαθήκη. Πού υπάρχει αυτή η προτροπή; Το κείμενο που παρέθεσες περιλαμβάνει τέτοια προτροπή;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Δ' :
  21 Λέγετέ μοι οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι· τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε; 22 γέγραπται γὰρ ὅτι ᾿Αβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. 23 ἀλλ' ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας. 24 ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα. αὗται γάρ εἰσι δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν ῎Αγαρ· 25 τὸ γὰρ ῎Αγαρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ ᾿Αραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν ῾Ιερουσαλήμ, δουλεύει δὲ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς· 26 ἡ δὲ ἄνω ῾Ιερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶ μήτηρ πάντων ἡμῶν.
  27 γέγραπται γάρ· εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ρῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα. 28 ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ ᾿Ισαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐσμέν. 29 ἀλλ' ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκε τὸν κατὰ πνεῦμα, οὕτω καὶ νῦν. 30 ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς· οὐ μὴ γὰρ κληρονομήσει ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας. 31 ῎Αρα, ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα, ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]