Ῥούσσης κατὰ Βαξεβάνη σημειώσατε…

Ἡ «κόντρα» αὐτῶν τῶν δύο ξεκίνησε …ἀδιευκρινήστως καὶ ὁπωσδήποτε ἦταν κάπως …ἔντονη.
Ὁ μουσιοῦ ντὲ βαξεβανῆ, ποὺ ἐν μέσῳ κρίσεως καὶ οἰκονομικῆς καταῤῥεύσεως καὶ ἰσοπεδώσεως τῶν πάντων ἐπέτυχε, μὲ τὸν ἀγῶνα του, νὰ ἐκδόσῃ μίαν νέα ἐφημερίδα, ἔκανε μίαν (ἀνυπόγραφο μέν) δημοσίευσιν δέ, πρὸ ἡμερῶν, κατὰ τὴν διάρκεια ἑνὸς ἀκόμη ἀποκλεισμοῦ τοῦ Νίκου Ῥούσση, ἀπὸ τὸ δημοκρατικότατον φατσοβιβλίον. Ἡ ἐν λόγῳ δημοσίευσις ἔτυχε μεγάλης προβολῆς καὶ πολλοὶ ἦσαν αὐτοὶ ποὺ ἔτριβαν τὰ χέρια τους, διότι, ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε, αὐτὸς ὁ Ῥούσσης ὅταν ξεμπροστιάζῃ, ξεμπροστιάζει… Καὶ ξεμπροστιάζει δίχως ἀναστολές.
(Κι αὐτὸ τοῦ τὸ χρωστᾶμε ὅλοι μας, ἐφ΄ ὅσον μόνον ἀπὸ βαρύτατα προδομένους, βαθύτατα προσβεβλημένους κι ἀπέραντα ἀδικημένους -καὶ καλὰ πληροφορημένους- Ῥούσσηδες, Χατζησσάβες, Ἀγγελάκηδες ἔχουμε νὰ μαθαίνουμε κάτι. Οἱ ἄλλοι σιωποῦν, διότι ἀκόμη ἐλπίζουν… κάπου… γενικῶς!!! Ἢ γιατὶ εἶναι βαθειὰ χωμένοι κάπου… εἰδικῶς… Ἢ γιατὶ ἔχουν κάποια ἀνταλλάγματα… συγκεκριμένως…!!!)

Στὸ ἐν λόγῳ λοιπὸν δημοσίευμα, ὅπου …ξεχέζει κανονικότατα τὸν Ῥούσση ὁ μουσιοῦ ντὲ βαξεβωνί, ἀποκαλώντας τον «βόθρο τοῦ πληκτρολογίου», παρουσιάζονται καὶ σχόλια τοῦ Νίκου Ῥούσση, τὰ ὁποία προβάλλονται δημοσίως καὶ ἀπευθύνονται πρὸς πάσαν κατεύθυνσιν, ἀνεξαρτήτως «κομματικῆς» καὶ «ἰδεολογικῆς» ταὐτότητος. Εἶναι ἂλλως τὲ πανθομολογούμενον, πὼς ὁ Ῥούσσης ὑβρίζει «θεοὺς καὶ δαίμονες», ἔχοντας σαφῶς τοὺς λόγους του, ἀλλὰ καὶ τὶς …πληροφορίες του!!! Κι αὐτό, τὸ ὅ,τι ἔχει πληροφορίες, πολὺ «τσούζει»!!!πηγὴ

Ἐννοεῖται πὼς τὸ παραπάνω κείμενον εἶναι ἀνυπόγραφον ἀλλὰ εἶναι τοῖς πάσι γνωστὸν πὼς «κουτὶ τῆς Πανδώρας» καὶ μουσιοῦ ντὲ βαξεβανῆ εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτόν.

Μὲ τὸν μουσιοῦ ντὲ βαξεβανῆ ἔχουμε ξανὰ ἀσχοληθῇ παλαιώτερα, ἀλλὰ γιὰ ἄλλο ζήτημα. Ἦταν τότε ποὺ διαβάζοντας τὰ περὶ καταγγελίας του καὶ καταθέσεώς του καὶ ἰσχυρισμοῦ του γιὰ προσπάθεια δολοφονίας του, «πέσαμε» ἐπάνω σὲ ἕναν ἀποκαλυπτικότατον κείμενον, γιὰ τὸ ὁποῖον δὲν ἀπήντησε ὁ μουσιοῦ ντὲ βαξεβανῆ, παρὰ τοῦ ὅ,τι ἦταν δημοσιευμένο καί, σαφῶς τὸν …ἀπεκάλυπτε ἀπὸ τὴν ἀνάποδη, καταῤῥίπτοντας τοὺς ἰσχυρισμούς του, μὲ ἁπλές, λογικὲς ἐρωταπαντήσεις.


«…Κρατάω την τελευταία πρόταση. Το κείμενό σας που αναπαριστά την ενέδρα ξεκίνησε με 3 σκυλιά και τελειώνει με 3 σκυλιά και μάλιστα ΑΓΡΙΑ όπως εσείς ο ίδιος τα χαρακτηρίζετε… Κατά την αφήγησή σας όμως αυτά τα 3 άγρια σκυλιά δεν υπήρχαν πουθενά, ήταν στην κυριολεξία ανύπαρκτα, κάτι που δεν είναι κοσμοθεωρητικά δυνατό διότι δυνάμεθα να ελέγχουμε τους ανθρωπογενείς παράγοντες όχι όμως και να διοικούμε το ζωικό βασίλειο. Κύριε Βαξεβάνη θα βρεθούν πολλοί κακόπιστοι άνθρωποι σαν εμένα όπου διαβάζοντας προσεκτικά το άρθρο θα διαπιστώσουν πως όλο το θέμα στην πραγματικότητα μπορεί και να μην έγινε ποτέ. Κι αν μη τι άλλο η εμμονή με την παρουσία των ζώων και την περίεργη – ανεξιχνίαστη εξαφάνισή τους τις πιο κρίσιμες – πολύτιμες στιγμές θα έκαναν αρκετούς αναγνώστες να συμπεράνουν πως μάλλον είναι η μοναδική ελληνική αφήγηση όπου ο συγγραφέας της έγινε πραγματικό «Ρεζίλι των Σκυλιών»!!!…

Τὸ ἐν λόγῳ δημοσίευμα ὅμως τοῦ μουσιοῦ ντὲ βαξεβανῆ ἀπεδείχθη ΑΚΡΩΣ παραπλανητικό, ἐφ΄ὅσον ἄλλο ἡ ἔρευνα κι ἄλλο οἱ διώξεις. Οἱ ἀνακριτικὲς ἀρχὲς διενεργοῦσαν ἔρευνες.
Ὁ …ἔγκριτος δημοσιογράφος ὅμως …πρόλαβε τοὺς ἀνακριτές, ἔβγαλε τὰ δικά του συμπεράσματα καὶ στὴν συνέχεια τὰ δημοσίευσε, πιέζοντας οὐσιαστικῶς τὴν δικαιοσύνη νὰ …συμφωνήσῃ μαζύ του.
Μὰ καὶ δίχως νὰ συμφωνήσῃ ἡ δικαιοσύνη, ἡ λάσπη ἦταν ἤδη ἀρκετή…»
Ἔγκριτε δημοσιογράφε Κώστα Βαξεβάνη, μήπως …ΔΕΝ μᾶς τά λές καί πολύ καλά γιά τήν ΕΥΠ;
Μήπως ὁ Βαξεβάνης μᾶς εἶπε ΠΟΛΛΑ ψέμματα;
Ὑπόθεσις «ἐκτέλεσις Βαξεβάνη». Μῦθος ἤ πραγματικότης;

Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ὁ μουσιοῦ ντὲ βαξεβανῆ εἶχε ἤδη δημιουργήσῃ περιῤῥέουσα ἀτμόσφαιρα ἀμφιβολίας, γιὰ τὴν εἰλικρίνειά του…
…ἐφ΄ ὅσον γιὰ λόγους …τΣΥΡΙΖΑϊκῆς μικροκατακαϋμένης πολιτικῆς ἀλλοιώνει ἢ ἀποκρύβει πληροφορίες σὲ ὅλα τὰ δημοσιογραφικὰ μέσα ποὺ διαθέτει (λεπτομέρειες ἐδῶ):

…ἤ, ἐφ΄ ὅσον τὴν μία ἦταν τοῦ «δὲν πληρώνω» καὶ τὴν ἐπομένη ἔγινε τοῦ «ὅλα νὰ τὰ πληρώσετε»…


Ὁδηγίες ἀποφυγῆς ἤ πληρωμῆς τοῦ ΕΝΦΙΑ;

…ἤ, ἐφ΄ ὅσον θεωροῦσε πὼς ἔφταιγαν οἱ μ@λάκες γιὰ τὶς φωτιές, ἀλλὰ οὐδέποτε οἱ ἐμπρηστές, οἱ πράκτορες καὶ ὁ «στρατηγὸς ἄνεμος»…


Ὅταν ἡ παραπληροφόρησις …«δικαιολογοῦσε» τὴν καταστροφὴ τῆς Ἑλλάδος!!!


…ἀλλὰ μετὰ ἄλλαξε γνώμη, ἐπὶ τΣΥΡΙΖΑ (!!!), θεωρώντας πλέον πὼς τὶς φωτιὲς δὲν τὶς σβήνουν οἱ πρωθυπουργοὶ καὶ οἱ ὑπουργοί, ἄρα κακῶς κατηγοροῦν, κάνοντας φθηνὸ λαϊκισμό, τὴν ἀνυπαρξία κυβερνητικῆς ὀντότητος, ἐφ΄ ὅσον οἱ τΣΥΡΙΖΑῖοι εἶναι πάντα ἀθῷοι γιὰ τὰ πάντα.πηγὴ

Τέλος πάντων, αὐτὸς εἶναι ὁ μουσιοῦ ντὲ βαξεβανὴ κι ἐὰν μᾶς ἀρέσῃ.
Ἐὰν δὲν μᾶς ἀρέσῃ, διαγράφουμε ἀπὸ τὶς δημοσιεύσεις του ὅσα δὲν μᾶς γουστάρουν καὶ τὸν εἰδωλοποιοῦμε, ἔτσι, γιὰ πλάκα.

Αὐτὸς λοιπόν, ὁ μουσιοῦ ντὲ βαξεφανῆ, πού, κατὰ τὸν Στέφανο Χῖο, ἔκλεψε τὸ θέμα τῆς ὑποθέσεως γεωργιάδου, ποὺ ἐμπλέκετο μὲ τὴν παιδεραστία…
Οἱ «καλοὶ δημοσιογράφοι» δὲν ἀσχολοῦνται μὲ τὰ …βίτσια τῶν πολιτικῶν!!! (3)

…ἐχαρακτηρίσθη ἀπὸ τὴν «ἐφημερίδα τῶν συντακτῶν» ὡς «πάτος τῆς δημοσιογραφίας»:


Οἱ «καλοὶ δημοσιογράφοι» δὲν ἀσχολοῦνται μὲ τὰ …βίτσια τῶν πολιτικῶν!!! (3)

Ἄποψίς τους σαφῶς… Ὄχι βέβαια δική μας… Ἐμεῖς ἁπλῶς ἀναπαράγουμε τὶς ἀπόψεις ὅλων αὐτῶν καί, κατὰ περίπτωσιν, παραθέτουμε καὶ κάποιες ἀποδείξεις τῶν δικῶν μας ἰσχυρισμῶν, ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἀλήθεια ἢ μὴ τῆς ὁποιασδήποτε εἰδήσεως.

Σήμερα ὅμως τὸ θέμα μας δὲν εἶναι σκέτο ὁ μουσιοῦ ντὲ βαξεβανῆ ἀλλὰ ἡ σύγκρουσις Ῥούσση-μουσιοῦ ντὲ βαξεβανῆ…
Ἔχουμε καὶ λέμε λοιπόν, βάσει αὐτῶν ποὺ ἐδημοσίευσε ὁ Ῥούσσης πάντα…:
ΠΡΟΣΕΧΩΣ
Στο Roussomento
«Ειναι πράκτορας της ΕΥΠ ο Βαξεβάνης;»


Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η …Βικιπίντια για την πάρτη του, ο Κώστας Βαξεβάνης, γεννήθηκε το 1966, στην Αγία Παρασκευή Λέσβου, ξεκίνησε την δημοσιογραφική του καριέρα στον Ριζοσπάστη, το 1988, και αργότερα συνεργάστηκε και με άλλες εφημερίδες, όπως η Ελευθεροτυπία, η Καθημερινή, το Ποντίκι και το Βήμα.


Επειδή εγώ αυτήν την νυφίτσα της δημοσιογραφίας δεν την θυμάμαι, υπάρχει ένας, ΕΝΑΣ ΡΕ, που να μπορεί να επιβεβαιώσει ότι, μετά το 1988 συνεργάσθηκε ο Βαξεβανης μ’ αυτές τις εφημερίδες και τι είδους συνεργασία είχε.
Γιατί εγώ τότε, ήμουν και στο Βήμα και στο Ποντίκι…
*~*~*


Τον Ιανουάριο του 2017 κι’ ύστερα από κάτι μαγκιές που έκανε εναντίον των δημοσιογράφων του Πρώτου Θέματος, που είχε αβαντάρει κατά κόρον τον πρωθυπουργό του προεκλογικά, οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας τον ξευτίλισαν, γράφοντας δημόσια ότι:
«Ξεκινάμε με μία ιστορία για τον γνωστό Βαξεβάνη, που οι παλαιότεροι εξ ημών στο «ΠΘ» την ζήσαμε και μας «έμεινε», έτσι για να το(ν) γλεντήσουμε. Ήταν εκεί στο 2006, όταν ο Κωστάκης, νέος και ζωηρός ρεπόρτερ ήρθε και ζήτησε δουλειά, εμφανίζοντας, ως αποδεικτικό της αξίας του, ένα έτοιμο γραμμένο, «αποκαλυπτικό», όπως το έλεγε ο ίδιος, ρεπορτάζ από τα άδυτα της ΚΥΠ. «Έχω φοβερές πηγές εκεί, μπαινοβγαίνω και τους ξέρω όλους» επέμενε, εξηγώντας ότι το ρεπορτάζ που έφερε ήταν για το πώς οι ΚΥΠατζήδες με τα βαλιτσάκια παρακολουθούν τον κόσμο».
Παρουσίασε και σχετικά σχέδια ως ντοκουμέντο – είχε μάλλον από τότε μανία με τα κυπατζίδικα ντοκουμέντα. Είχε ξενίσει τότε η τόση εμμονή του με την Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών – ΚΥΠ, – άλλωστε το ρεπορτάζ του δεν ήταν βέβαιο ότι μπορούσε να δημοσιευθεί, καθότι παρέπεμπε σε πρακτόρικες μεθόδους – αλλά η Διεύθυνση είπε να του δώσει μία ευκαιρία.
Όμως, δύο ημέρες μετά ο Βαξεβάνης έρχεται στην εφημερίδα, ωχρός και αναστατωμένος και ζητάει να αποσύρει το ρεπορτάζ, επικαλούμενος ότι ένας ΚΥΠατζής έμαθε τις κινήσεις του και απειλούσε, λέει, να τον… τελειώσει. Με τα πολλά τα παρακάλια, πήρε πίσω το «ρεπορτάζ» του και έκτοτε από μακρυά κι ούτε κουβέντα.»

ΜΠΑΙΝΟΒΓΑΊΝΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΞΕΡΩ ΟΛΟΥΣ, είχε πεί ο Βάξ.
Ειναι πράκτορας της ΕΥΠ ο Βαξεβάνης;;;
Εμένα ρωτάτε ρε; Ν’ απαντήσει ο Ρουμπάτης, που τον είχε υπάλληλο στον Σκάϊ το 1992.
*~*~*

*Οταν, επί Χούντας, έγινε το μακελειό στην «Νεράϊδα», με τέσσερις κωλόμπατσους μαχαιρωμένους από τον Κοεμτζή για την «παραγγελιά», μία ηλίθια δημοσιογράφος ζήτησε από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση, να της δώσει μίαν εξήγηση κι’ αυτός την έκλασε λέγοντας: «Πού να σου εξηγώ…;»
* Οταν μέσα στην λίστα Λαγκάρντ, που δημοσιεύσε τότενες ο Βαξεβάνης, εμφανίσθηκε και το όνομα του Γιώργου Τράγκα, αυτός χωρίς να ρωτηθεί δήλωσε ότι η λίστα αυτή αποτελεί «πλαστό, μαγειρεμένο προϊόν εγκλήματος», υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι «όλες αυτές οι ιαχές, και οι θριαμβολογίες για όλα αυτά τα ονόματα που έπεσαν στην απόχη είναι η προέκταση μιας βρωμερής, τρισάθλιας και σκοτεινής ιστορίας που έγινε πίσω από τους τοίχους μυστικών υπηρεσιών».

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, επαναλαμβάνω.
Είναι ο Βαξεβάνης πράκτορας της ΕΥΠ;
*~*~*

Θά εἶχε τήν καλοσύνη λοιπόν ὁ μουσιοῦ ντέ βαξεβανῆ νά ἀπαντήσῃ σχετικῶς μέ:
Τό πότε ἀκριβῶς ἠργάσθη στόν ὀργανισμό τοῦ ΔΟΛου καί στό Ποντίκι;
Τό πῶς καί πότε, βάσει τῶν ὅσων καταγγέλλουν συνάδελφοί του, ξεκίνησε ἡ συνεργασία του μέ τήν ΚΥΠ/ΕΥΠ;
Τό ἐάν εἶναι ἀληθής ἡ δημοσιευθείσα ἀπό αὐτόν «λίστα Λαγκάρντ»;
Τό ἐάν πράγματι φταίει ὁ κακός σχεδιασμός τοῦ …«στρατηγοῦ ἀνέμου» ἤ οἱ ἀνίκανοι πολιτικάντηδες (κατὰ περίπτωσιν) γιά τίς πυρκαϊές;
Τό ἐάν ἡ ἀπάντησις πού ἔλαβε διαδικτυακῶς, ἡ ὁποία ἀπεκάλυπτε πὼς ἡ καταγγελία του γιὰ προσπάθεια δολοφονίας του, ἦταν τοὐλάχιστον …ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου, ἔχει παίξῃ ῥόλο στά δικαστήρια πού ἐπηκολούθησαν καί μέ ποιά ἀποτελέσματα;
Τό ἐάν πράγματι προσεπάθησαν νά τόν δολοφονήσουν πράκτορες τῆς ΕΥΠ ἤ ἦταν ὅλο αὐτό κάτι …ἄσχετον, πρό κειμένου νά ἀποκρυβῇ κάτι πολύ μεγαλύτερον καί νά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τίς θέσεις τους ὅλοι αὐτοί πού ἐπεδίωκαν κάτι καλό γιά τήν χώρα;

Αὐτὰ εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ εὔλογα ἐρωτήματα ποὺ ἀνακύπτουν.
Ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον ἀπαντηθοῦν, θὰ ἐπανέλθουμε μὲ πιὸ συγκεκριμένα καὶ ἐπὶ (τῆς κάθε οὐσίας) ἐρωτήματα.

Γιὰ τὴν ὥρα ἀναμένουμε γιὰ νὰ δοῦμε πῶς θὰ ἐξελιχθῇ ἡ σύγκρουσις Ῥούσση – μουσιοῦ ντὲ βαξεβανῆ, πάντα ἐναγωνίως, διότι, μεταξύ μας, μίαν ἀγωνία τὴν ἔχουμε. Θὰ μᾶς στοιχίσῃ ἰδιαιτέρως τὸ νὰ ἀποκαλυφθῇ κάποια …παραδοξότης καὶ ὁποιαδήποτε προπαγάνδα, πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔχει δημοσιεύσῃ ὁ «ἔγκριτος δημοσιογράφος» μας μουσιοῦ ντὲ βαξεβανῆ’, διότι ἐμεῖς θέλουμε νὰ πιστεύουμε πὼς ἔχουμε δημοσιογράφους κι ὄχι δημοσιοκάφρους.

Ἐσεῖς τί λέτε;

Φιλονόη
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

1 σχόλιο :

  1. Το "Αποχετευτικό Δίκτυο της Ελλάδας": ΒΟΘΡΟΙ

    ΑπάντησηΔιαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]