Τι γίνεται τελικά με την ευχή της Εκκλησίας για αλλαγή φύλου;

Πότε επιτρέπεται και γιατί δεν αφορά στην αλλαγή φύλου που ζητούν οι προοδευτικοί και η ΛΟΑΤ κοινότητα

Πριν από δυο εβδομάδες με αφορμή τον σάλο από την ψήφιση του νομοθετήματος για την αλλαγή φύλου από τα 15 είχε ανοίξει μια επιμέρους συζήτηση για την σχετική ευχή που έχει η Εκκλησία.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος πραδέχτηκε πως υπάρχει ευχή στην Εκκλησία για την αλλαγή φύλου.

Επειδή όμως το θέμα έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και πληθαίνουν οι ειρωνείες και οι σαρκασμοί επιβάλλονται κάποιες διευκρινίσεις!
Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία αντικρούει τους ισχυρισμούς ότι έχει μια ευχή για τους ανθρώπους που αλλάζουν φύλο.

Κύκλοι της ΛΟΑΤ κοινότητας επικαλούνται το Εγκόλπιον-Ευχολόγιο, Β’ Έκδοση 1985, του Τιμόθεου Ματθαιάκη, Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας όπου υπάρχει η ευχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας «Εις ονοματοθεσίαν νέαν επί αλλαγή φύλου». (βλεπε φωτογραφικα)Ωστόσο, ανώτεροι ορθόδοξοι αξιωματούχοι απορρίπτουν τους ισχυρισμούς υποστηρίζοντας ότι η προσευχή αναφέρεται σε σπάνιες περιπτώσεις όταν τα παιδιά γεννήθηκαν χωρίς πλήρη όργανα του φύλου τους ή για τα γεννηθέντα ερμαφρόδιτα. Δεν ήταν, όπως πολλοί επικρίνουν, μια προσευχή για τα άτομα που αλλάζουν φύλο.


Ο πατήρ Πέτρος Χιρς, καθηγητής στο Ορθόδοξο Θρησκευτικό Κέντρο της Αγίας Τριάδας στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι η προσευχή «συντίθεται για την αντιμετώπιση των παιδιών που έχουν γεννηθεί με αμφιβολία ή για σύγχυση ως προς τα σεξουαλικά όργανα και μετά από ιατρική αξιολόγηση θεωρήθηκε ότι έχουν διαγνωστεί εσφαλμένα και ήταν ιατρικά «διορθωμένα» στο πιο κυρίαρχο από τα δύο φύλα τους”.

Μιλώντας στο ιστολόγιο christiantoday τόνισε : “Εάν σε έναν άνθρωπο αφαιρέθηκε λάθος όργανο κατά τη γέννησή του και ανατράφηκε ως λάθος φύλο από την οικογένειά του, δεν είναι ακατάλληλο να έχεις μια προσευχή που όχι μόνο αναφέρει την επιτυχία της αποκαταστατικής χειρουργικής επέμβασης αλλά και τον ψυχολογικό αντίκτυπο της «αλλαγής» στο βιολογικό φύλο και την ταυτότητά του”.

«Εάν αυτή είναι η πρόθεση, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πράγματι, αυτό θα ήταν το αντίθετο από όσα επεξεργάζονται οι υποστηρικτές των αλλαγών φύλου » συμπληρώνει.Επίσης ο σημερινός μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνα Γεώργιος, έγραψε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ότι η προσευχή αφορούσε «τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις παιδιών που γεννήθηκαν με βιολογική σεξουαλική σύγχυση, με ατελές ή διπλά φυλετικά όργανα»και «αφορά μόνο τα βρέφη μετά την αποκατάσταση μιας σεξουαλικής επιπλοκής», σύμφωνα με το ιστολόγιο, Orthodox Christian.
Εἰς ὀνοματοθεσίαν νέαν ἐπὶ ἀλλαγῇ φύλου

Πανάγαθε καὶ Πολυεύσπλαχνε Κύριε, ὑπερούσιε καὶ ὑπέρθεε, ὁ μόνος ἀναλλοιώτως καὶ ἀϊδίως ὑπάρχων, ὁ ὤν εἰς τοὺς αἰῶνας, Οὗ ἡ δόξα ἀκατάληπτος καὶ τὸ ἔλεος ἀμέτρητον, ὁ κατασκευάσας πᾶν γένος ἀνθρώπων, κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τῇ Σῇ εἰκόνι τιμήσας τὸν ἄνθρωπον καὶ ἀναμορφώσας εἰς εἶδος καὶ κάλλος, ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος εὐπρεποῦς, ὁ ποιήσας ἄρσεν καὶ θῆλυ καὶ θέμενος ἑκάστῳ ἰδίαν μορφὴν καὶ ὑπόστασιν, ὁ γινώσκων τὸ ἀσθενές τῆς ἡμετέρας φύσεως καὶ εἰδὼς τὴν ἡλικίαν καὶ προσηγορίαν ἑκάστου, ὁ διδοὺς πᾶσιν ὀνόματα πρὸς διάκρισιν, τῷ οἰκείῳ γένει προσήκοντα καὶ τὴν προσωπικότητα καὶ ἀξίαν ἐπισημαίνοντα.
Αὐτός, Δέσποτα, ὁ τῇ σωτηριώδει Σου οἰκονομίᾳ τὸ ἀσθενὲς ἡμῶν καὶ πτωχὸν περιβαλλόμενος φύραμα, πρόσδεξαι ἐν τῇ ὤρᾳ ταύτῃ τὸν δοῦλόν Σου (δεῖνα ἤ τὴν δούλην Σου), ὡς προσεδέξω Πέτρον τὴν πρωτοκορυφαῖον, τόν ποτὲ Κηφᾶν, υἱὸν Ἰωνᾶ, τὰς κλεῖς αὐτῷ δοὺς τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας, Παῦλον δὲ τὸν ἀοίδιμον, τὸν ποτὲ Σαούλ, δι’ ἀποκαλύψεως κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ σκεῦος ἐκλογῆς ἀναδείξας. Καὶ κατάπεμψον αὐτῷ (αὐτῇ) τὴν χάριν Σου τὴν ἐπουράνιον, ἐπὶ τῇ ἐπελθούση ὀργανικῇ μεταλλαγή τοῦ φύλου, ὅτι ἡ τῆς φύσεως βιολογικὴ ἀλλοίωσις ἔργον θαυμαστὸν ἐστὶ τῆς πανσεθνοῦς δεξιᾶς Σου καὶ τῆς ἀνεξιχνιάστου βουλῆς Σου, ἡμεῖς δἐ, τὸ καινὸν τοῦτο καὶ παράδοξον ἐκπληττόμενοι, ὁμολογοῦμεν τὴν χάριν, κηρύττομεν τὸν ἔλεον καί, τὰ μεγαλεῖά Σου διηγούμενοι, τὴν Σὴν ἄφατον φιλανθρωπίαν δοξάζομεν.
Χαρίτωσον τὸν δοῦλον Σου (δεῖνα ἤ τὴν δούλην Σου …) ἐν τῷ Σῷ ἁγιασμῷ καὶ ἀξίωσον αὐτὸν (αὐτὴν) τηρεῖν τὸ ἴδιον σκεῦος ἄσπιλον καὶ ἀμώμητον καὶ φυλάττειν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ βαπτίσματος ἄσυλον καὶ ἀμόλυντον, ὅπως προκόπτῃ, ὡς τέκνον Φωτός, ἐν τοῖς παραγγέλμασί Σου καὶ ἐν εὐσεβείᾳ καὶ πίστει τελέσῃ τὸν ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς χρόνον, δόξαν Σοι ἀναπέμπων (ἀναπέμπουσα) πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτού (αὐτῆς).
Πρεσβείαις τῆς Παναχράντου Μητρός Σου, τῶν φωτοειδῶν Ἀρχαγγέλων, τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων καὶ πάντων Σου τῶν Ἁγίων. Ἀμήν.

ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ
ΜΗΤΡΟΠ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ
ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ

ΕΚΔΟΣΙΣ Β’
ΑΘΗΝΑΙ 1985

Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

2 σχόλια :

 1. MULOSPORI "ELLINES" DEN IPARHI KAMIA PROSEFHI GIA TUS PUSTIDES I TIS LEZVIES!!! O EVREOMASONOSATANISTIS IERONIMOS, SAS DULEVI k DEN TO EHETE KATALAVI!!!!!!!!!!!! O NOMOS GIA TA 15 k I KATARGISIS TON THRISKEFTIKON DEN INE TU A.TSIPRITOGLU MONOMEROS, INE EN SINENESI ME TON IERONIMO k TON IKUMENIKO PAPAPATRIRHI VARTHOLOMEO!!!!!!!! PANTA SAS ARESI NA AFTOPROVALESTE OS EXIPNI k EXIPNOTERI MA PANTA APODIKNIESTE ILITHII TON ILITHIOTERON TU GALAXIAMAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I ARHIEPISKOPI APOTELITE APO RASOFORUS EVREOMASONUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GI AFTO STAMATISTE NA PROSKINATE TO PETRARHIDITUS k XEHITHITE OLOI MAZI SAN MIA GROTHI ME ROPALA k SKOTONETE OPIOS SAS ANTISTEKETE ALIOS ISTE HAMENI!!!!!!!!!!!!! SAN HAMENI PU ISTE STON MALOKO KANAPE ME TON PUTSO k FRAPEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πιστεύω εις ένα Θεόν,μοναδικόν και μονοπρόσωπον,ετέρου δε Θεού μη όντος ·
  παντοκράτορα, ποιητήν του παντός και των ανθρώπων εις πολλούς πλανήτας
  αυτού και των άλλων γαλαξιών ·
  πάντων των ανθρώπων πατέρα-μητέρα ·
  εμφυτεύοντα αυτοίς εκ γενετής τον ηθικόν νόμον ·
  και αυτών δίκαιον μετά θάνατον κριτήν και τιμωρόν ·
  και πάντων αυτών εν τέλει αποκαταστάτην εις ζωήν αιώνιον,τελειωμένης και ανηλιγμένης διά της θεοενσωματώσεως .

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]