Οι εικόνες της πορείας των Μουσουλμάνων στο κέντρο της Αθήνας είναι ενδεικτικές, αλλά δημιουργούν ερωτήματα για την νέας Ελλάδα που που δημιουργείτε την ώρα που
κάποιοι κάνουν επίκληση στην ανεξιθρησκία ενώ κάποιοι άλλοι ζητούν την αφαίρεση της προσευχής και των εικόνων από τα σχολεία.

Οι Μουσουλμάνοι όμως όπου και αν βρίσκονται ακόμα και φιλοξενούμενοι στην χώρα μας, διεκδικούν με φανατισμό την θρησκευτικότητα τους.