Είναι ο Ιουδαϊσμός «μονοθεϊστική θρησκεία»;

Εάν ρωτήσετε τυχαία εκατό άτομα για το τι νομίζουν ότι είναι ο Ιουδαϊσμός, θα σας πουν ότι είναι η θρησκεία των Εβραίων η οποία βασίζεται στην Παλαιά Διαθήκη. Θα σας πουν επίσης ότι είναι μία μονοθεϊστική θρησκεία και μπορεί να σας πουν ότι είναι μία από τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες, (ή αβρααμικές θρησκείες). Οι άλλες δύο είναι ο Χριστιανισμός και ο μουσουλμανισμός. Μπορεί να σας πουν επίσης ότι ιουδαϊσμός και Χριστιανισμός έχουν «πολλά κοινά», αφού και ο Χριστιανισμός δέχεται την Παλαιά Διαθήκη, ενώ κάποιοι μπορεί να πουν ότι και οι δύο θρησκείες πιστεύουν «στον ίδιο Θεό». Εάν πάτε μάλιστα στην Αμερική, θα ακούσετε πολλούς να μιλάνε για τις «κοινές» “judeo-christian” παραδόσεις. Οι υποστηρικτές της ιουδαιο-χριστιανικής αντίληψης θεωρούν ότι ο Χριστιανισμός είναι «ο κληρονόμος του Βιβλικού Ιουδαϊσμού». [Διάβασε εκτενέστερα: Ο μύθος της κοινής «ιουδαιο-χριστιανικής παράδοσης» – Μέρος 1ο και Μέρος 2ο]. Πάνω σε αυτές τις δημοφιλείς και κοινώς αποδεκτές απόψεις οικοδομείται τόσο ο οικουμενισμός, όσο και ο χριστιανικός σιωνισμός, και έτσι ενισχύεται ο θρησκευτικο-πολιτικός βραχίονας της νέας τάξης. Μέσω της θεωρίας ότι «όλοι στον ίδιο θεό πιστεύουμε» (ειδικά οι οπαδοί των «μονοθεϊστικών» θρησκειών) οικοδομείται ο οικουμενισμός και μέσω της θεωρίας περί «περιούσιου λαού» και «κοινού Θεού» (του Αβραάμ) οικοδομείται ο χριστιανικός σιωνισμός, αρκετά διαδεδομένος στην Δύση, ειδικά μεταξύ των προτεσταντών, που σφυρηλατεί χρόνια τώρα συνειδήσεις, με πρώτες και καλύτερες εκείνες των θρησκευτικών και πολιτικών ηγετών έως και «πλανηταρχών», με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Είναι όμως αλήθεια ότι ο Ιουδαϊσμός είναι μονοθεϊστική θρησκεία και ότι, όπως «ρομαντικά» πιστεύουν πολλοί, είναι η θρησκεία της Παλαιάς Διαθήκης;

Όχι, ο Ιουδαϊσμός δεν είναι η θρησκεία της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιουδαϊσμός είναι η θρησκεία των Φαρισαίων και βασίζεται στο Βαβυλωνιακό Ταλμούδ. Η εβραϊκή Καμπάλα (Cabala), είναι η καρδιά του Ταλμουδικού Ιουδαϊσμού, ο οποίος είναι παγανιστικός από την αρχή μέχρι το τέλος. Να τι αναφέρει η εβραϊκή εγκυκλοπαίδεια (Jewish Encyclopedia) του 1905:

«Οι διδασκαλίες του χασιδισμού … βασίζονται σε δύο θεωρητικές αντιλήψεις: (1) στον θρησκευτικό πανθεϊσμό… και (2) στην ιδέα της κοινωνίας μεταξύ Θεού και ανθρώπου … η οποία υιοθετήθηκε από την Καμπάλα … ότι όχι μόνο η Θεότητα είναι αυτή που επηρεάζει τις πράξεις του ανθρώπου , αλλά και ότι ο άνθρωπος ασκεί επιρροή στη θέληση και τη διάθεση της θεότητας. Κάθε πράξη και λέξη του ανθρώπου παράγει μια αντίστοιχη ‘δόνηση’ στις ανώτερες σφαίρες. Από αυτή τη σύλληψη προκύπτει η κύρια πρακτική αρχή του χασιδισμού – η κοινωνία με το Θεό με σκοπό την ένωση με την πηγή της ζωής και την επίδρασή της».

Το Ταλμούδ, περισσότερο από κάθε άλλο βιβλίο, καθόρισε τον Ιουδαϊσμό, ώστε ο ραβίνος Ben Zion Bokser παραδέχθηκε, «Ο Ιουδαϊσμός δεν είναι η θρησκεία της Βίβλου» (Judaism and the Christian Predicament, 1966, p.159). Είναι το Ταλμούδ που καθοδηγεί τη ζωή και το πνεύμα του εβραϊκού λαού.
Ο ραβίνος Rabbi Stephen S. Wise, ο οποίος ήταν ο αρχιραβίνος των ΗΠΑ, το ξεκαθάρισε : «Η υιοθέτηση του Βαβυλωνιακό Ταλμούδ, σηματοδοτεί το τέλος των αρχών του Ιουδαϊσμού».

Στο βιβλίο “Judaism’s Strange Gods” (Οι Παράξενοι Θεοί του Ιουδαϊσμού), ο Michael Hoffman, αναλύει το πώς ο Ιουδαϊσμός «δεν είναι η θρησκεία της Παλαιάς Διαθήκης ή του Θεού του Ισραήλ, αλλά ότι οι θεοί του Ιουδαϊσμού αποτελούνται από το Ταλμούδ, την Καμπάλα και τη φυλετική αυτο-λατρεία».

Ο Hoffman περιγράφει ότι είναι το Ταλμούδ και όχι η Αγία Γραφή, που αποτελεί το ερμηνευτικό σύστημα του ορθόδοξου Ιουδαϊσμού. Σύμφωνα με τον Robert Goldenberg, Καθηγητή Ιουδαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης: «Το Ταλμούδ ήταν η Τορά. Σε ένα παράδοξο που καθόρισε την ιστορία του Ιουδαϊσμού, το Ταλμούδ ήταν η προφορική Τορά και ως εκ τούτου έγινε η σαφέστερη δήλωση που ο Εβραίος μπορούσε να ακούσει ως τον λόγο του Θεού». … Το Ταλμούδ παρείχε τα μέσα καθορισμού του τρόπου με τον οποίο ο Θεός ήθελε όλους τους Εβραίους να ζουν, σε κάθε τόπο και ανά πάσα στιγμή. Ακόμη και αν οι λεπτομέρειες του νόμου έπρεπε να αλλάξουν για να ανταποκριθείς σε αυτές τις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν, ο σωστός τρόπος για να προσαρμοστείς βρίσκονταν στο Ταλμούδ και τα σχόλια του … Το Ταλμούδ αποκάλυπτε τον Θεό να μιλάει στο Ισραήλ και έτσι το Ταλμούδ έγινε ο δρόμος του Ισραήλ προς τον Θεό».

Αλλά ας ακούσουμε έναν σημαντικό Εβραίο διανοούμενο να αναφέρεται στο θέμα αυτό. Είναι ο Ισραήλ Σαχάκ, από το αποκαλυπτικό βιβλίο του «Εβραϊκή Ιστορία – Εβραϊκή Θρησκεία» και από το κεφάλαιο Ορθοδοξία και Ερμηνεία. Ο Σαχάκ ισχυρίζεται ότι πολλοί καλοπροαίρετοι άνθρωποι έχουν μια λανθάνουσα αντίληψη για τον κλασσικό ιουδαϊσμό. Ιδού τι λέει:

Μία από τις πιο διαδεδομένες πλάνες είναι ότι η εβραϊκή θρησκεία είναι και ήταν πάντα μονοθεϊστική….

Αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι ο βιβλικός, αλλά ο κλασικός ιουδαϊσμός- και είναι απολύτως σαφές, αν και πολύ λιγότερο κατανοητό γενικότερα, ότι ο τελευταίος, κατά τους τελευταίους αιώνες της ύπαρξής του, απείχε πολύ από τον καθαρό μονοθεϊσμό. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για τα αυθεντικά δόγματα που επικρατούν στον σημερινό ορθόδοξο ιουδαϊσμό και αποτελούν την άμεση συνέχεια του κλασικού ιουδαϊσμού. Η παρακμή του μονοθεϊσμού προέκυψε από την εξάπλωση του εβραϊκού μυστικισμού (καβαλισμός), που αναπτύχθηκε τον 12° και τον 13° αιώνα και, μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα, είχε επικρατήσει σχεδόν ολοκληρωτικά σε όλα τα κέντρα του ιουδαϊσμού. Ο εβραϊκός διαφωτισμός, που ανεδύθη από την κρίση του κλασικού ιουδαϊσμού, χρειάστηκε να πολεμήσει ενάντια σ’ αυτόν το μυστικισμό και την επιρροή του, περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο. Και όμως, στη σύγχρονη εβραϊκή ορθοδοξία, η Καμπάλα διατήρησε την πρωτοκαθεδρία, ιδίως μεταξύ των ραβίνων. Επί παραδείγματι, το κίνημα Γκους Εμουνίμ (Gush Emunim, ορθόδοξο μεσσιανικό σιωνιστικό κίνημα που ιδρύθηκε από τον ραβίνο Tzvi Yehuda Kook το 1974) εμπνέεται σε μεγάλο βαθμό από καβαλιστικές ιδέες.

Η γνώση και η κατανόηση αυτών των ιδεών είναι λοιπόν αναγκαία για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί χωρίς αυτές δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τις αληθινές πεποιθήσεις του ιουδαϊσμού στα τέλη της κλασικής του περιόδου. Δεύτερον, διότι αυτές οι ιδέες παίζουν ένα σημαντικό πολιτικό ρόλο στη σύγχρονη εποχή, στο μέτρο που αποτελούν μέρος του πνευματικού οπλοστασίου πολλών θρησκευόμενων πολιτικών, περιλαμβανομένων των περισσοτέρων ηγετών του Γκους Εμουνίμ, και έχουν μια έμμεση επιρροή σε πολλούς σιωνιστές ηγέτες όλων των κομμάτων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αριστεροί σιωνιστές.

Σύμφωνα με τον καβαλισμό, το σύμπαν εξουσιάζεται όχι από ένα θεό, αλλά από αρκετές θεότητες που διαφέρουν ως προς τον χαρακτήρα και την επιρροή τους, και οι οποίες εκ- πηγάζουν από μια θολή, μακρινή Θεότητα (την Πρωταρχική Αιτία). Παραλείποντας τις πολλές λεπτομέρειες, μπορούμε να συνοψίσομε το σύστημα ως εξής. Από τη Θεότητα, προήλθαν, ή γεννήθηκαν, πρώτα ένας αρσενικός θεός, που ονομάζεται «Σοφία» ή «Πατέρας», και κατόπιν μια θηλυκή θεά που ονομάζεται «Γνώση» ή «Μητέρα». Από τον γάμο αυτών των δύο, γεννήθηκε ένα ζευγάρι νεότερων θεών: ο Υιός, που φέρει επίσης πολλά άλλα ονόματα όπως «Μικρό Πρόσωπο» ή ο «Ιερός Ευλογημένος» και η Κόρη, που ονομάζεται επίσης «Κυρία» (ή «Ματρονίτ», μια λέξη λατινικής προέλευσης), «Σεχινά», «Βασίλισσα» κ.τλ. Αυτοί οι νεώτεροι θεοί πρέπει να ενωθούν, αλλά η ένωσή τους παρεμποδίζεται από τις μηχανορραφίες του Σατανά, που, σε αυτό το σύστημα, είναι μια πολύ σημαντική και ανεξάρτητη προσωπικότητα. Η Θεότητα επιχείρησε τη Δημιουργία για να τους επιτρέψει να ενωθούν αλλά, εξ αιτίας της Πτώσης, βρέθηκαν πιο χωρισμένοι παρά ποτέ, και μάλιστα ο Σατανάς κατάφερε να έλθει πολύ κοντά στη θεία Κόρη, ακόμα και να την βιάσει (είτε φαινομενικά είτε στην πραγματικότητα, οι απόψεις διίστανται ως προς αυτό). Η δημιουργία του εβραϊκού λαού επιχειρήθηκε ακριβώς για να γεφυρωθεί το ρήγμα που προκάλεσαν ο Αδάμ και η Εύα, και αυτό επετεύχθη για λίγο κάτω από το όρος Σινά: ο αρσενικός θεός Υιός, τον οποίο ενσαρκώνει ο Μωϋσής, ενώθηκε με τη θεά Σεχινά. Δυστυχώς, η αμαρτία του Χρυσού Μόσχου προκάλεσε την εκ νέου διάσπαση των θεοτήτων και μόνο η μεταμέλεια του εβραϊκού λαού διόρθωσε τα πράγματα ως ένα βαθμό. Κατά ανάλογο τρόπο, κάθε περιστατικό της βιβλικής εβραϊκής ιστορίας συνδέεται με την ένωση ή τον χωρισμό του θεϊκού ζευγαριού. Η κατάκτηση, από τους Εβραίους, της Παλαιστίνης, που ανήκε στους Χαναναίους, και η ανέγερση του πρώτου και του δεύτερου Ναού ευνοούν ιδιαίτερα την ένωσή τους, ενώ η καταστροφή των Ναών και η εξορία των Εβραίων από τα άγια χώματα αποτελούν απλά εξωτερικές εκφράσεις όχι μόνο του θεϊκού χωρισμού αλλά και μιας αληθινής «εκπόρνευσης με παράξενους θεούς». Η Κόρη υποτάσσεται κυριολεκτικά στην εξουσία του Σατανά, ενώ ο Υιός, εγκαταλείποντας τη σύζυγό του, παίρνει διάφορα θηλυκά σατανικά πλάσματα στο κρεβάτι του.Το καθήκον των ευσεβών Εβραίων είναι να αποκαταστήσουν με τις προσευχές και τις θρησκευτικές πράξεις τους την τέλεια θεϊκή ενότητα, με τη μορφή της σεξουαλικής ένωσης των αρσενικών και θηλυκών θεοτήτων. Έτσι, πριν από τις περισσότερες τελετουργικές πράξεις, που κάθε ευσεβής Εβραίος πρέπει να εκτελεί πολλές φορές κάθε μέρα, απαγγέλλεται η εξής καβαλιστική ευχή: «Προς χάριν της [σεξουαλικής] συνεύρεσης του Αγίου Μακαρίου και της Σεχινά του…» Οι πρωινές προσευχές, επίσης, ρυθμίζονται έτσι ώστε να προωθούν αυτή τη σεξουαλική ένωση, έστω και στιγμιαία. Τα διαδοχικά μέρη της προσευχής αντιστοιχούν μυστικιστικά στα διαδοχικά στάδια της ένωσης: σε ένα σημείο, η θεά πλησιάζει με τις θεραπαινίδες της, σε ένα άλλο ο θεός βάζει το χέρι του γύρω από τον λαιμό της και χαϊδεύει το στήθος της, και τελικά υποτίθεται ότι ολοκληρώνεται η σεξουαλική πράξη.

Άλλες προσευχές ή θρησκευτικές πράξεις, κατά την ερμηνεία των καβαλιστών, έχουν σκοπό να εξαπατήσουν διάφορους αγγέλους (που έχουν επινοηθεί ως δευτερεύουσες θεότητες με κάποιο βαθμό ανεξαρτησίας) ή να εξευμενίσουν τον Σατανά.

Ένα άλλο παράδειγμα προσευχής: και πριν και μετά από ένα γεύμα, ο ευσεβής Εβραίος οφείλει να πλύνει τελετουργικά τα χέρια του, προφέροντας μια ειδική ευχή. Στη μία από αυτές τις περιπτώσεις, λατρεύει τον Θεό, προωθώντας τη θεϊκή ένωση του Υιού και της Κόρης, αλλά στην άλλη, λατρεύει τον Σατανά, στον οποίο τόσο πολύ αρέσουν οι εβραϊκές προσευχές και οι τελετουργικές πράξεις που, όταν του προσφέρονται μερικές από αυτές, βρίσκεται απασχολημένος και παύει να ενοχλεί τη θεία Κόρη. Οι καβαλιστές πιστεύουν μάλιστα ότι μερικά από τα ζώα που θυσιάζονταν στον Ναό προορίζονταν για τον Σατανά. Για παράδειγμα, οι ευνουχισμένοι ταύροι, που θυσιάζονταν κατά τη διάρκεια της επταήμερης εορτής του Mishkan («Εορτή της Σκηνής»), ήταν αφιερωμένοι στον Σατανά, ως αρχηγό όλων των μη Εβραίων, για να τον κρατούν πολύ απασχολημένο ώστε να μη μπορεί να επέμβει την όγδοη ημέρα, οπότε η θυσία αφιερωνόταν στον Θεό.

Για τη σωστή κατανόηση του ιουδαϊσμού, τόσο κατά την κλασική του περίοδο όσο και στην τρέχουσα πολιτική επιρροή του στη σιωνιστική πρακτική, επιβάλλεται να πούμε ότι το καβαλιστικό σύστημα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί μονοθεϊστικό, εκτός αν είμαστε έτοιμοι να θεωρήσομε επίσης μονοθεϊστικές» θρησκείες τον ινδουισμό, την ύστερη ελληνορωμαϊκή θρησκεία ή ακόμα και τη θρησκεία της αρχαίας Αιγύπτου.
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

27 σχόλια :

 1. Ιουδαϊσμός = Γιαχβεδισμός. Οι Εβραίοι σκόπιμα προσπαθούσαν να συνδέσουν και να "λερώσουν" τον χριστιανισμό που ήταν κατ εξοχήν ελληνοχριστιανισμός και τον Ιησού Χριστό με τον Ιουδαϊσμό και τον θεό τους Γιαχβέ (αρσενοθύλη), όσο υπάρχουν όμως Έλληνες χριστιανοί θα τους ξεσκεπάζουν και θα τους κυνηγάνε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γιατί μου σβήσατε το σχόλιο, Ιουδαϊσμός = Γιαχβεδισμός (μάρτυρες του Γιαχωβα, αυτοί που μοιράζουν την προπαγάνδα τους σε φυλλάδια, "ΣΚΟΠΙΑ" , "ΞΥΠΝΑ") Ο χριστιανισμός ξεκίνησε ως έλληνοχριστιανισμός έγινε παραχάραξη με τα χρόνια για να προσπαθήσουν να τον κάνουν ιουδαιοχριστιανισμό, δεν θα τους περάσει κανείς χριστιανός δεν πιστεύει σοβαρά στη παλαιά διαθήκη, το χρονολόγιο του λαού των Ισραηλιτών, ούτε στα αίσχη που περιγράφει και χαρακτηρίζονται ως χριστιανικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  2. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ...

   Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΕΨΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΟΡΘΙΟΙ ΜΙΛΟΥΣΑΜΕ...

   Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΒΛΗΘΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...

   1700 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΞΕΝΑ ΧΕΡΙΑ ΥΠΟΔΟΥΛΟΣΗ Η ΕΛΛΑΣ…
   ΤΟΣΟ ΚΟΣΤΙΣΕ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΑΣ..

   19.000.000 ΣΦΑΓΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
   ΤΟΣΟ ΚΟΣΤΙΣΕ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΑΣ..

   Διαγραφή
  3. Εσύ του Σώρρα που βρίσκεις IP μου έσβησες το πρώτο σχόλιο; μήπως δουλεύεται μαζί; Ας ψάξουν οι χριστιανοί να βρουν πια είναι η αλήθεια δεν θα μας την πουν οι δωδεκαθεϊστές που λατρεύουν τον Βούδα τι ισχύει. Είδα τον Σώρρα στην συνέντευξη στο Σρόιτερ στον ALPHA και διπλά του αγαλματίδια του Βούδα και νόμιζα μιλάει κάποιος φακίρης με κοστούμι.

   Διαγραφή
  4. αγραμματος γυφτος, μη δινεις σημασια
   ουτε και αυτος ξερει που πιστευει
   και οι δωδεκαθεϊστες τον φτυνουν
   καθε εξαμηνο αλλαζει και θρησκεια, αναλογα που βρισκει τηγανι για να γλειψει...

   Διαγραφή
  5. ΙΣΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΙΝ ΣΑΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΙΑ ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΕ ΑΡ-ΠΡΩΤ 6199/ 4/09/2015 ΠΡΟΣ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΟΙΚ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΞΗ ΟΤΙ ΛΕΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΩΤΗ ΧΩΡΑ ΣΕ ΙΣΧΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ http://alfeiospotamos.gr/?p=18373 ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑ-ΧΡΩΜΑ-ΔΟΓΜΑ ΕΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΟΝΑΧΑ ΣΤΟΧΟ,ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΜΑΣ ΕΛΛΑΣ ΝΑ ΜΗ ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ...!!!

   ΚΑΝΕΝΑΝ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ,ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΝΩΧΛΕΙ,ΟΥΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΝΩΧΛΕΙ ΑΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΕΛΑΔΑ ΑΚΟΜΗ...

   ΣΑΣ ΠΕΙΡΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΝΤΙΚΑΚΙΑ ΕΤΣΙ??

   ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΑ ΔΑΓΚΩΜΑΤΑ,ΠΡΟΑΙΩΝΙΑ ΑΡΕΤΗ ΣΑΣ ΑΛΛΩΣΤΕ,ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΙΣΤΕ ΝΕΚΡΑ,ΤΕΖΑ...!!!

   ΟΜΩΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΧΑΤΕ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΕΤΕ,ΣΗΜΕΡΑ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΥΤΟΣ ΣΑΣ ΕΡΙΞΕ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΑΜΕ ΤΗΝ ΜΟΥΣΟΥΔΑ ΞΑΝΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΝΑ ΞΕΠΡΩΒΑΛΕΙ ΟΠΩΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ...

   ΤΙ ΛΕΤΕ ΤΩΡΑ,200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ,ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΨΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΚΕΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ??

   ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΕ ΣΕ ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ.ΒΑΛΤΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ....

   Διαγραφή
  6. ουστ !!! ρε ξεφτιλομπατιροπουστα
   που να τα βρεις τα εργαλεια
   σου τα 'φαγαν οι αρουραιοι στον υπονομο που κρυβεσαι

   Διαγραφή
  7. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  8. ΔΗΛΑΔΗ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΠΟΝΤΙΚΑΡΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΚΕΣ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗΔΕΝ ΧΡΟΝΟ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΤΟ ΨΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΝ ΔΟΥΝ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ...

   ΠΕΣΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΩΡΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΕΣΥ Ο ΞΥΠΝΙΟΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ...

   ΠΕΣ ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ...!!!!

   Διαγραφή
  9. ΒΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΟΣ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ.
   ΤΟ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΟΤΑΝ ΣΕ ΞΕΤΡΥΠΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΣΑΙ ΓΕΛΟΙΕ ΦΥΓΟΠΟΙΝΕ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΓΚΑΣΤΡΩΣΕΙ Ο ΑΡΑΠΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ.

   Διαγραφή
  10. ΑΛΛΟ ΣΕ ΡΩΤΗΣΑ ΠΟΝΤΙΚΑΡΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙΣ....

   ΞΑΝΑΔΕΣ ΤΙ ΡΩΤΗΣΑ...

   ΔΗΛΑΔΗ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΠΟΝΤΙΚΑΡΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΚΕΣ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗΔΕΝ ΧΡΟΝΟ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΤΟ ΨΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΝ ΔΟΥΝ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ...

   ΠΕΣΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΩΡΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΕΣΥ Ο ΞΥΠΝΙΟΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ...

   ΠΕΣ ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ...!!!!

   Διαγραφή
  11. ΣΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ
   ΒΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΟΣ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ.

   ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟ ΕΞΗΓΩ ..
   ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ ΨΕΥΤΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΕΞΩΔΙΚΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΦΕΛΕΙΣ ΣΟΥ ΤΑ ΕΧΩΣΕ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΚΑΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΕ ΦΙΛΟΔΩΡΗΣΕ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΗΣ ΚΑΙ ΞΕΒΡΩΜΙΣΕ Ο ΤΟΠΟΣ.
   ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΤΩΡΑ ΟΣΟ ΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟ ΓΕΛΟΙΕ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΕ ΞΕΤΡΥΠΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ.

   Διαγραφή
  12. ΠΑΛΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΣΤΡΑΒΟ Ο ΠΟΝΤΙΚΑΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΓΑΛΕΙ ΑΚΟΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΟΓΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΦΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΑΣΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ...

   ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ….!!!!
   ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΚΟΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ…

   https://scontent.fath4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/21105825_10212699227509674_1044347756640181859_n.jpg?oh=f2092bc5f51829fd6dc8c34e9f3aa5ee&oe=5A4345C5

   ΥΓ
   ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΜΩΣ,ΔΕΣ ΤΗΣ ΞΑΝΑ...

   ΔΗΛΑΔΗ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΠΟΝΤΙΚΑΡΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΚΕΣ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗΔΕΝ ΧΡΟΝΟ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΤΟ ΨΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΝ ΔΟΥΝ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ...

   ΠΕΣΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΩΡΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΕΣΥ Ο ΞΥΠΝΙΟΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ...

   ΠΕΣ ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ...!!!!

   Διαγραφή
  13. ΤΑ ΦΟΥΜΑΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΠΟΥΡΕΔΕ ΣΟΥ ΣΤΑ ΛΙΓΟΣΤΑ ΓΥΦΤΟΓΙΔΑ ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ.
   21.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
   ΛΕΓΕΤΑΙ ΥΠΕΡΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
   ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΣ ΟΤΙ Ο ΚΩΛΟΣ ΣΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΑΝ ΤΗΣ ΜΑΪΜΟΥΣ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΞΕΜΥΤΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟ
   ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΘΑ ΣΕ ΠΕΙΣΕΙ.

   Διαγραφή
  14. ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΟΠΩΣ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΤΟ ΛΙΒΑΝΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ Ο ΠΟΝΤΙΚΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ...

   ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ ΧΑΙΡΕΤΗΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΗΛ ΠΕΦΤΟΥΝ ΒΡΟΧΗ ΣΤΟ ΑΣΤ-ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΥΣΑΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΙ ΕΙΧΕ ΠΕΙ,ΟΤΙ ΑΝ ΜΕ ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ ΘΕΛΩ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ...

   ΕΤΣΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΡΩΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΣΤΕΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ,ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΕΑ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΙΣΟΠΕΔΩΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ....

   ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ??

   ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΟΥ ΓΛΥΤΩΣΕΙΣ,ΘΕΛΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΕ ΤΡΕΧΩ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ,ΞΑΝΑΔΕΣ...!!!!

   ΔΗΛΑΔΗ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΠΟΝΤΙΚΑΡΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΚΕΣ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗΔΕΝ ΧΡΟΝΟ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΤΟ ΨΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΝ ΔΟΥΝ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ...

   ΠΕΣΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΩΡΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΕΣΥ Ο ΞΥΠΝΙΟΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ...

   ΠΕΣ ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ...!!!!

   Διαγραφή
  15. ΕΓΩ ΣΤΟ ΛΕΩ
   ΤΩΡΑ ΑΝ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΕΙΣΑΙ ΗΛΙΘΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

   Η ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΟΥ ΣΑΝ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΑΔΟΞΑ
   ΑΠΕΔΕΙΧΘΕΙΣ Ο ΠΙΟ ΓΕΛΟΙΟΣ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

   ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟ Ή ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΣΑΝ ΙΣΟΒΙΤΗΣ ΟΤΑΝ ΞΕΤΡΥΠΩΣΟΥΝ

   Διαγραφή
 3. ΝΑ ΑΥΤΟΣ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟ ΔΕΞΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΤΣΙΔΑΚΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΣΑΠΕΛΟΦΑΓΟΣ Ο ΣΦΟΥΓΟΚΩΛΗΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ ΑΠΑΤΕΩΝΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Υπάρχουν κάποιοι που μοιράζουν εφημερίδες με τον τίτλο "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ" (με χρώμα γαλάζιο ανοιχτό σαν τη σημαία του Ισραήλ), αλλά χριστιανοί δεν είναι αν γυρίσει κάποιος την φυλλάδα εφημερίδας στο οπισθόφυλλο πάνω δεξιά γράφει "ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ" με μικρά γράμματα όπως τα έχουν οι τραπεζίτες για να εξαπατούν τον κόσμο. Επίσης μην παίρνετε αγία γραφή που μοιράζουν οι επιτήδειοι έξω από πανεπιστήμια και μετρό που λένε ότι είναι και στην δημοτική. Υπάρχουν τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία ότι θα το πάρουν από έναν άγνωστο πλασιέ είναι επίφοβο για παραχάραξη του βιβλίου. Επίσης μην παίρνεται από πλανόδιους βιβλία για το θεό, αν το τσεκάρετε και γράφει για Αβρααμ, Ισσάκ, Ιακωβ κλπ είναι μάρτυρες του Γιαχωβά. Τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία έχουν τους βίους των αγίων με 2 -3 Ε, γιατί να πάρεις κάτι άγνωστο από έναν άγνωστο και να τα μάθεις όλα λάθος. Αν σας πλησιάσουν κάτι κουστουμαρισμένοι νέοι ομοιόμορφα ντυμένη και ντουέτο-2 μαζί, σαν ασφαλιστές ζωής μοιάζουν, είναι σαϊεντολόγοι καμία σχέση με τον Ιησού Χριστό παρόλο που θα σου λένε ότι ο Χριστός ήταν μόνο άνθρωπος και οι απόγονοί του είναι οι εκλεκτοί και θέλουν να τους μάθεις και εσύ, μην τους πιστέψεις, θα σας έλεγα μην κάθισετε καν να τους ακούσετε θα μιλάνε ακατάπαστα, αφορμή ψάχνουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μη το σβήσεις, θα το ξάνα γράψω.Η εφημερίδα "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ" που διανέμουν δωρεάν σε μετρό, πλατείες κλπ είναι αιρετικοί, αν την γυρίσει κάποιος στο οπισθόφυλλο γράφει "ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ" και στο εξώφυλλο έχει γαλάζιο χρώμα και εικονίδιο έναν λουτήρα για να νίπτουν τα χέρια τους σαν τον Πόντιο Πιλάτο. Μην παίρνετε βιβλία για τον Θεό από αγνώστους με άγνωστο περιεχόμενο, αν τα ανοιξετε μέσα και γράφει για Ιακώβ, Αβραάμ, Ισσάκ και άλλα Ιουδαϊκά ονόματα είναι η Ιουδαϊκό ή των Ιαχωβάδων το ίδιο είναι. Τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία έχουν χριστιανικά βιβλία οι βίοι των αγίων κάνουν 2 με 3 Ευρώ από τα τσάμπα και λάθος τον πλανόδιων. Οι Σαϊεντολόγοι κυκλοφορούν ανά 2 είναι νέα παιδιά συνήθως και κουστουμαρισμένα και ομοιόμορφα ντυμένα σαν να είναι ασφαλιστές και με χαρτοφύλακα. Θα σου λένε ότι ο Χριστός ήταν άνθρωπος και ότι θα σου δείξουν τους περιούσιους απόγονους του που ζουν σήμερα, ψάχνουν αφορμή να σου πιάσουν κουβέντα και σου μιλάνε ακατάπαυστα και εναλλάξ, ξεκινάνε με ερώτηση του στυλ θες να μάθεις για την καταγωγή του Θεού, αν τους ξεκινήσεις την κουβέντα καλύτερα γύρνα και φύγε θα λένε μονίμως τα δικά τους και δεν θα βρεις και άκρη, μονόλογος. Επίσης κάτι βιβλία σε βιβλιοπάγκους όπως θεότητες Σίβα, πως να μιλάς με πνεύματα και νεκρονομικών μην τα παίρνεται με τα δαιμονικά βιβλία μπορεί να καταλήξει κάποιος στον δαιμονισμό ή στην αυτοκτονία και στις δύο περιπτώσεις ο δαίμονας εξουσιάζει το σώμα και αδρανοποιεί το πνεύμα. Μακριά από σεμινάρια εσωτερισμού και διαλογισμό σε εισάγουν στην αίρεση της "ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ". Μην παρακολουθείται γκουρού που κάνουν αδιανόητα πράγματα όπως να στέκονται στον αέρα, αν αναρωτιέστε πως δείτε της χειρονομίες τους κάνουν το 666 και τους βοηθάει ο δαίμονας, προσοχή ο γκουρού έχει δώσει την ψυχή του στο δαίμονα και τον βοηθάει, άρα μακριά από αυτά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΟΙ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΠΑΤΗΡΟΓΥΦΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ.

  ΕΚΔΟΣΕΙΣ 'ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ'

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤΟ "ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ" ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΧΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΝΤΙΚΑΡΕ ΓΙΑ ΔΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΧΑ ΓΡΑΨΕΙ...

   ΘΥΜΑΣTE ΤΟΤΕ ΤΟΥΣ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙ ΣΥΝΘΗΜΑ ΜΕΡΙΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ???

   ΤΙ ΦΩΝΑΖΑΝ ΘΥΜΑΣTE???

   ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΦΩΝΑΖΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΕΙ ΝΑ ΚΑΕΙ ΤΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ Η ΒΟΥΛΗ Η ΟΧΙ???

   ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ Ο ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥΤΗΣ???
   Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ???

   ΑΚΟΥΣATE ΚΑΜΙΑ ΛΕΞΗ ΓΙ’ΑΥΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΥΣ???
   ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΑ,ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΕΚΑΝΕ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΤΑ ΞΕΝΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑΝΟΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΚΙ’ΑΥΤΟΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΘΑ ΕΚΑΝΕ…..

   ΑΝ ΤΟΤΕ ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΔΙΚΑΙΑ ΦΩΝΑΖΕ ΠΡΟΔΟΤΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΡΕ ΔΡΟΜΟ ΠΟΣΕΣ ΜΕΡΕΣ ΘΑ ΕΜΕΝΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ???
   ΜΙΑ,ΔΥΟ ΤΡΕΙΣ ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ….

   ΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΗΜΕΡΟΒΡΑΔΙΑΖΟΤΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΟΥΡΛΙΑΖΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΥΝΘHΜΑΤΑ???
   ΤΑ ΧΡΥΣΑΥΓΟΥΛΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΥ ΕΔΙΝΑΝ ΣΤΗ ΜΑΖΑ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΑΥΤΟ???
   http://www.youtube.com/watch?v=KVHXxTD4eyo

   ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΗΤΑΝ ΧΑΜΕΝΟ ΓΙΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΚΑΤΑΛΑΒATE ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΑΒΑΝΤΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ ΓΑΠ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ,ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΚΑΝΙΚΙΑ ΤΗΣ ΝΤΠ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ ΤΑ ΒΓΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ???

   ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΦΟΥ ΤΟΥΣ ΠΟΥΛΟΥΣΑΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΤΟ «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ» ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΣΕ ΤΟΣΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΑΥΤΗ Η ΧΙΤΛΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ…

   ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΙΣΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ….
   ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΚΡΑΤΙΑ,Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΣΥΖYΓΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΜΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΩ,ΠΕΡΑΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΟ «ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ»…. 😀😀😀

   ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ!!!
   ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΑΜΠΑ!!

   Διαγραφή
  2. ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΟΧΤΩ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ ΤΟΥ ΛΕΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΟΥ.
   ΟΤΑΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΣΟΒΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΘΑ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΛΩΠΟΔΥΤΗ.

   ΗΛΙΑΣ

   Διαγραφή
 7. Ια! Κθούλου φθαγκν! Φ ’νγκλούι μγκλου ’ναφ Κθούλου Ρ ’λυέ βγκαχ-ναγκλ φτάγκα-”

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Χλιουτς εκανε με ναζι η εκ βαφης ξανθια ντιζεζ Η' κατηγοριας απο τον μαυρο γατο της τρουμπας και πεταξε εξω μισο βυζακι για να δελεασει τον μπαρμπα μουχλα που μολις ηλθε για να καταθεσει τα ''χαρτια'' στην αρμοδια χαρτοφτιαχτρα καθαριστρια - δικηγορο ετσι ωστε να ριξει το ΔΕΚΑΡΙΚΟ στο χαρτοκουτι μπαινοντας και κατοπιν το 150ρικο για τα 20.000 ευρω που θα λαβει απο το ''καταπλασμα που διαθετει σε τραπεζες της Αμερικης ο τσαπελοφγος....στο βαθος ο βραχυσωμος μαυριδερος ρομα παρακολουθουσε με γερακισιο ματι μια την ντιζεζ μην τυχον και τσιμπησει κανενα δεκαρικο και το χωσει στο σουτιεν της οσο και την καθαριστρια μην κρυψει κανενα 150ρι στην κυλωτα της....παρτε μια τσαπελιτσα παρτε ελεγε περιφεροντας εναν δισκο γεματο τσαπελες και τσαπελοπιταριδια ο πατερ ω μουν ακης με την φαλακρα του να γυαλιζει σκορπωντας και αυτος χαμογελα...στο βαθος καθοταν ο 72χρονος μπαρμπα χλεμπουρας απο τα τσουκαλεικα πανω σε ενα πλαστικο καφασι και αναλογιζοταν προσπαθντας να μασησει την συκομαιδα που του προσφεραν ρεε? λες να ειναι ολα αυτα μαλακιες και να την πατησα?...ΖΕΥ ΑΗΡ ΑΗΡ στην αλλη ακρη ελαμβανε μερος μια ακομα τελετη ορκομοσιας νεων μελλων
  της ελληνων συνευρεσης απο τον τσαπελοφαγο μαυριδερο ρομα..με γοργα βηματα αρχισαν ηδη οι πρωτοι
  νεο-ορκισθεντεσ να κατευθυνονται προς τις τουαλλετες μετα την ποσιν του θαλασσιου υδατος και ηρχισαν να ακουγονται τα πρωτα πορδοκλανιδια.....ο αντιλλαλοσ ηταν αχος βαθυς απο τις χεστρες ενω συριγμοι ηγουοντο απο τα ηδη εκπεταχθεμτα περικλανιδια των ορκισθενων με παραλληλη εκτοξευση των σωθικων τους μεχρι γεμιστα κολοκυθακια που ειχαν φαει πριν 4 ημερες εξηρχοντο το δε αχχχ ητο κοινο απο ολα τα στοματα...αλλη μια πετυχημενη συγκεντρωση ο βραχυσωμος μαυριδερος ρομα ελαμπε απο ικανοποιηση περι τα 76 150ρικα μετρησε και καμια 120-130 Δεκαρικα...καλα πηγαμε και σημερα μονολογουσε ...καλα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΤΟΝ ΓΥΦΤΟ ΤΟΝ ΕΦΑΓΕ Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΤΙΝ ΞΑΝΑΔΕΙΤΕ. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΣ ΑΠΑΤΕΩΝΙΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ. Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΑΡΠΑΞΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΑ ΚΑΤΑΧΩΝΙΑΣΑΝ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΧΛΑΑΤΣΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΑΝΕ ΣΑΝ ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΨΑΧΝΕΤΕ ΤΟΝ ΜΠΑΤΗΡΟΦΥΦΤΟ. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟΝ ΖΕΥ ΝΑ ΤΟΥ ΚΑΝΕΤΕ....ΔΙΑ΄Σ ΣΧΩΡΕΣΤΟΝ ΠΑΕΙ ΞΕΒΡΩΜΙΣΑΜΕ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]