Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Υπεύθυνος για το νέο διαστημικό σταθμό να είναι ο κ. Καρανίκας ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά να στέλνει στα τσακίδια τα λαμόγια τους επενδυτές

Ρε σύντροφοι, αφού ο Στρατούλης (βοήθεια με σκοτώνουν) και ο Φίλης (το όρθιο κήτος ή όρθιο γουρούνι αν προτιμάτε) συμφωνούν με τους αρχαιολόγους  νομίζω ότι
όλη η έκταση του Ελληνικού πρέπει να χαρακτηριστεί αρχαιολογικός χώρος και κατάλληλος μόνο για απογείωση και προσγείωση των διαστημοπλοίων (αρχαίων ή σύγχρονων) του κ. Παππά(ρη) του μεγάλου υπουργού μας. Υπεύθυνος για το νέο διαστημικό σταθμό να είναι ο κ. Καρανίκας ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά να στέλνει στα τσακίδια τα λαμόγια τους επενδυτές

αναγνωστης

4 σχόλια :

 1. ΚΑΡΑΜΙΚΑΣ ΚΑΡΑΜΙΚΑΣ....ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΙ ΛΕΝΕ ΚΑΡΑΜΙΚΑ ΤΟΝ Π@ΥΤΣΟ...ΤΗΝ ΠΛΑΚΩΣΕ ΄ΛΕΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΜΙΚΑ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο καρανίκας είναι ο μόνος πραγματικά άξιος για την θέση αυτή. θα υπογράφει και ως UFO KARANIKAS μάλιστα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΣΟΥΡΓΕΛΟ.Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΟΥΡΓΕΛΩΝ.ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΤΗΚΑΝΕ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΠΛΥΤΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ.ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή