Ερμής Τρισμέγιστος: Οι επτά Ερμητικές αρχές

Οι Αρχές της Αλήθειας είναι Επτά, όποιος τις γνωρίζει, κατανοητώς, κατέχει το Μαγικό Κλειδί με το άγγιγμα του οποίου όλες οι Θύρες του Ναού ανοίγουν πετώντας.


Το Κυμβάλειον

Οι Επτά Ερμητικές Αρχές, πάνω στις οποίες ολόκληρη η Ερμητική Φιλοσοφία βασίζεται, είναι οι ακόλουθες:

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ και του ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΥΣ.

Αυτές οι Επτά Αρχές θα συζητηθούν και εξηγηθούν καθώς προχωρούμε με αυτά τα μαθήματα. Μια μικρή εξήγηση για το καθένα, ωστόσο, μπορεί επίσης να δοθεί σε αυτό το σημείο.

Α. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
΄΄ΤΟ ΟΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΥΣ, Το Σύμπαν είναι Νοητικό.΄΄

Αυτή η Αρχή εμπεριέχει την αλήθεια ότι ΄΄ Όλα είναι Νούς. ΄΄ Εξηγεί ότι ΤΟ ΟΛΟΝ {το οποίον είναι η Ουσιαστική Αλήθεια συνεπάγεται όλων των εξωτερικών εκδηλώσεων και φαινομένων τα οποία είναι γνωστά με όρους όπως ΄΄ Το Υλικό Σύμπαν ΄΄, τα ΄΄ Φαινόμενα της Ζωής ΄΄ ΄΄ Ύλη ΄΄ ΄΄ Ενέργεια ΄΄ και, κοντολογίς, όλα όσα είναι φαινόμενα των φυσικών μας αισθήσεων} είναι ΠΝΕΥΜΑ το οποίο καθαυτό είναι ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ και ΑΜΟΛΥΝΤΟ, αλλά το οποίο μπορεί να θεωρείται και να εκφράζεται σαν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ, ΑΠΕΙΡΟ, ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΝΟΥΣ.

Επίσης εξηγεί ότι όλος ο φαινόμενος κόσμος ή σύμπαν είναι απλά μια Νοητική Δημιουργία του ΤΟ ΟΛΟΝ, η οποία υπόκειται στους Νόμους των Δημιουργημένων Πραγμάτων, και ότι το σύμπαν, σαν ολότητα, και στα μέρη του ή στις μονάδες, έχει τη δική του ύπαρξη στο Νού του ΤΟ ΟΛΟΝ, στον οποίο Νού εμείς ΄΄ζούμε και κινούμαστε και έχουμε την ύπαρξή μας.
΄΄ Αυτή η Αρχή, εγκαθιστώντας τη Νοητική Φύση του Κόσμου, εύκολα εξηγεί όλη την ποικιλία των νοητικών και ψυχικών φαινομένων τα οποία απασχολούν τόσο μεγάλο τμήμα της προσοχής του κοινού, και τα οποία, χωρίς αυτή την εξήγηση, είναι ακατανόητα και χρήζουν επιστημονικής θεραπείας. Η κατανόηση αυτής της μεγάλης Ερμητικής Αρχής της Πνευματικότητας ενθαρρύνει κάποιον πρόθυμα να αδράξει τους νόμους του Πνευματικού Κόσμου, και να εφαρμόσει τους ίδιους στην ευημερία του και την πρόοδό του. Ο Ερμητιστής Μαθητής καθίσταται ικανός να εφαρμόσει ευφυώς τους μεγάλους Πνευματικούς Νόμους, αντί να τους χρησιμοποιήσει με ευκαιριακό τρόπο.

Με το Κλειδί όλων των κλειδαριών στην κατοχή του, ο μαθητής μπορεί να ξεκλειδώσει τις πολλές πόρτες του νοητικού και ψυχικού ναού της γνώσης, και να εισέλθει το ίδιο ελεύθερα και έξυπνα. Αυτή η Αρχή εξηγεί την αληθινή φύση της Ενέργειας, Δύναμης, και Ύλης, και γιατί και πώς όλες αυτές είναι υποδεέστερες από την Κυριαρχία του Νου.

Ένας από τους παλαιούς Ερμητιστές Διδασκάλους έγραψε, πολλούς αιώνες πριν ΄΄Αυτός που αρπάζει την αλήθεια της Πνευματικής Φύσης του Κόσμου είναι καλά προοδευμένος Στο Μονοπάτι για την Κυριαρχία.΄΄ Και αυτά τα λόγια είναι τόσο αληθινά σήμερα όσο και τον καιρό που είχαν πρωτογραφεί. Χωρίς αυτό το Κλειδί για όλες τις κλειδαριές, η Κυριαρχία είναι αδύνατη, και οι μαθητές χτυπούνε μάταια τις πολλές πόρτες Του Ναού.

Β. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
΄΄Ως άνω, ούτως κάτω, ως κάτω, ούτως άνω.΄΄- – Το Κυμβάλειον.

Αυτή η Αρχή εμπεριέχει την αλήθεια ότι υπάρχει πάντα Ανταπόκριση ανάμεσα στους νόμους και τα φαινόμενα των διαφόρων επιπέδων της ύπαρξης και της ζωής. Το αρχαίο Ερμητικό αξίωμα αναπτύσσεται μ’ αυτά τα λόγια ΄΄Ως άνω, ούτως κάτω, ως κάτω, ούτως άνω.΄΄ και το άρπαγμα αυτής της Αρχής δίνει σε κάποιον τα μέσα για τη λύση πολλών σκοτεινών παράδοξων, και απόκρυφων μυστικών της Φύσης. Υπάρχουν πεδία από τη γνώση μας, αλλά όταν εφαρμόζουμε την Αρχή της Ανταπόκρισης σ’ αυτά είμαστε ικανοί να κατανοήσουμε κατά πολύ ότι διαφορετικά θα ήταν άγνωστο σε μας.

Αυτή η Αρχή έχει συμπαντική εφαρμογή και εκδηλώνεται, στα διαφορετικά πεδία του υλικού , νοητικού, και πνευματικού σύμπαντος – – είναι ένας Οικουμενικός Νόμος. Οι αρχαίοι Ερμητιστές θεωρούσαν αυτή την Αρχή σαν ένα από τα περισσότερο σημαντικά νοητικά εργαλεία το οποίο ο άνθρωπος ήταν ικανός να χρησιμοποιήσει για να θέσει κατά μέρος τα εμπόδια που κρύβουν τη θέα του Αγνώστου. Στη χρήση του ακόμη και η απόσπαση του Βέλου της Ίσιδας σε σημείο μια βιαστική ματιά του προσώπου της θεάς να μπορεί να ιδωθεί. Ακριβώς όπως η γνώση των Αρχών της Γεωμετρίας καθιστούν ικανό τον άνθρωπο να μετρήσει μακρινούς ήλιους και τις κινήσεις τους, ενώ είναι καθισμένος στο παρατηρητήριό του, τοιουτοτρόπως η γνώση της Αρχής της Ανταπόκρισης ενδυναμώνει τον άνθρωπο να αιτιάται ευφυώς από το Γνωστό στο Άγνωστο. Μελετώντας τη μονάδα, αντιλαμβάνεται τον αρχάγγελο.

Γ. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ
΄΄Τίποτα δεν μένει ακίνητο, όλα κινούνται, όλα δονούνται.΄΄-
-Το Κυμβάλειον.

Αυτή η Αρχή εμπεριέχει την αλήθεια ότι όλα είναι σε κίνηση, όλα δονούνται, τίποτα δε μένει ακίνητο, γεγονότα τα οποία η Σύγχρονη Επιστήμη επικυρώνει, και τα οποία κάθε νέα επιστημονική ανακάλυψη αναμένεται να επαληθεύσει. Και ακόμη αυτή η Ερμητική Αρχή είχε δηλωθεί ξεκάθαρα χιλιάδες χρόνια πρίν, από τους Διδασκάλους της Αρχαίας Αιγύπτου.

Αυτή η Αρχή εξηγεί ότι η διαφορά ανάμεσα στις διαφορετικές εκδηλώσεις της Ύλης, Ενέργειας, Νού, και ακόμα Πνεύματος, απορρέει σε μεγάλο βαθμό ποικίλες αξίες Δόνησης. Από ΤΟ ΌΛΟΝ, που είναι Αγνό Πνεύμα, μέχρι κάτω στην πιο πυκνή μορφή Ύλης, όλα είναι σε δόνηση- -όσο υψηλότερη η δόνηση, τόσο υψηλότερη η θέση στην κλίμακα.
Η δόνηση του Πνεύματος είναι σε τόσο άπειρο βαθμό έντασης και ταχύτητας ώστε είναι πρακτικά ακίνητο-όπως ένας γρήγορα περιστρεφόμενος τροχός φαίνεται να είναι ακίνητος. Και στο άλλο άκρο της κλίμακας, υπάρχουν σκοτεινές μορφές ύλης οι δονήσεις των οποίων είναι τόσο χαμηλές ώστε να μοιάζουν ακίνητες.

Ανάμεσα σ’ αυτούς τους πόλους, υπάρχουν εκατομμύρια εκατομμυρίων διαφορετικών βαθμών δόνησης. Από τα ζωντανά κύτταρα και το ηλεκτρόνιο, το άτομο και το μόριο, τους κόσμους και τα σύμπαντα, όλα είναι σε δονούμενη δράση. Αυτό είναι επίσης αληθινό στα επίπεδα της ενέργειας και της δύναμης {αλλά οι οποίες είναι διαφορετικών βαθμών δόνησης}, και επίσης στο νοητικό επίπεδο {του οποίου οι θέσεις εξαρτώνται από τις δονήσεις},και ακόμη περισσότερο στα πνευματικά επίπεδα.

Η κατανόηση αυτής της Αρχής, με τις κατάλληλες διατυπώσεις, ενδυναμώνει τον Ερμητικό μαθητή να ελέγξει τις δικές του νοητικές δονήσεις όπως επίσης και αυτές των άλλων. Οι Διδάσκαλοι επίσης εφαρμόζουν αυτή την Αρχή στην κατάκτηση των Φυσικών φαινόμενων, με ποικίλους τρόπους. ‘’Αυτός που κατανοεί την Αρχή της Δόνησης, έχει αρπάξει το σκήπτρο της δύναμης,’’ λέει ένας απ’ τους παλαιούς συγγραφείς.

Δ. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΩΣΗΣ
‘’Όλα είναι Διπλά, όλα έχουν πόλους, όλα έχουν το ζεύγος τους των
αντιθέτων, ίδια και ανόμοια είναι το ίδιο, αντίθετα και ολόιδια είναι
φυσικό, αλλά διαφορετικά σε βαθμό, τα ακραία απαντώνται, όλες οι
αλήθειες είναι αλλά μισές αλήθειες, όλα τα παράδοξα μπορούν να
εναρμονισθούν.’’ – – Το Κυμβάλειον.

Αυτή η Αρχή εμπεριέχει την αλήθεια ότι ‘’όλα είναι διπλά’’, ‘’όλα έχουν δύο πόλους’’, ‘’όλα έχουν το ζεύγος των αντιθέτων τους,’’ όλα των οποίων ήταν παλαιά Ερμητικά αξιώματα. Εξηγεί τα αρχαία παράδοξα, που έχουν μπερδευτεί τόσο πολύ, τα οποία έχουν δηλωθεί ξεκάθαρα ως ακολούθως: ‘’Θέσις και αντίθεσις είναι όροι ταυτόσημοι στη φύση, αλλά διαφορετικοί σε βαθμό’’, ‘’ τα αντίθετα είναι τα ίδια, διαφέροντας μόνο σε βαθμό’’, ‘’τα ζεύγη των αντιθέτων μπορούν να εξισορροπηθούν’’, τα ακραία συναντώνται’’, όλα είναι και δεν είναι, την ίδια στιγμή’’, ‘’όλες οι αλήθειες είναι αλλά μισές αλήθειες’’, ‘’κάθε αλήθεια είναι μισό-ψέμα’’, ‘’υπάρχουν δύο πλευρές σε όλα,’’ κλπ., κλπ., κλπ.

Εξηγεί ότι σε όλα υπάρχουν δύο πόλοι, ή δύο αντίθετες απόψεις, και ότι ‘’τα αντίθετα’’ είναι στην πραγματικότητα μόνο τα δύο άκρα του ίδιου πράγματος, με πολλούς διαφορετικούς βαθμούς ανάμεσά τους. Για να διευκρινίσουμε: Το Θερμό και το Ψυχρό,ΑΝ και ‘’αντίθετα,’’ είναι στην πραγματικότητα το ίδιο πράγμα, η διαφορά συνίσταται μερικά σε βαθμούς του ίδιου πράγματος. Κοιτάξτε το θερμόμετρό σας και διαπιστώστε αν μπορείτε να ανακαλύψετε που τελειώνει το ‘’θερμό’’ και αρχίζει το ‘’ψυχρό’’. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως ‘’απόλυτη θερμότητα’’ ή ‘’απόλυτο ψυχρό’’- -οι δύο όροι ‘’θερμότητα’’ και ‘’ψύχος’’ απλά υποδηλώνουν διαφορετικές διαβαθμίσεις του ίδιου πράγματος, και αυτό το ‘’ίδιο πράγμα’’ που εκδηλώνεται σαν ‘’θερμότητα’’ και ‘’ψύχος’’ είναι μερικώς μια μορφή, ποικιλία, και βαθμός της Δόνησης.

Έτσι ‘’θερμότητα’’ και ‘’ψύχος’’ είναι απλά οι ‘’δύο πόλοι’’ αυτoύ που ονομάζουμε ‘’Θερμοκρασία’’- -και τα φαινόμενα που ακολουθούν αμέσως μετά είναι εκδηλώσεις της Αρχής της Πόλωσης. Η ίδια Αρχή εκδηλώνεται στην περίπτωση του ‘’Φωτός και του Σκότους,’’ στα οποία ισχύει το ίδιο πράγμα, η διαφορά συνίσταται στους ποικίλους βαθμούς ανάμεσα στους δύο πόλους των φαινόμενων. Που το ‘’σκοτάδι’’ σταματά, και το ‘’φως’’ ξεκινά;

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο ‘’Μεγάλο και το Μικρό’’; Ανάμεσα στο ‘’Σκληρό και το Μαλακό’’; Ανάμεσα στο ‘’Μαύρο και το Άσπρο’’; Ανάμεσα στον ‘’Δραστήριο και στον Αδρανή’’; Ανάμεσα στον ‘’Θόρυβο και την Ησυχία’’; Ανάμεσα στο ‘’Υψηλό και το Χαμηλό’’; Ανάμεσα στο ‘’Θετικό και το Αρνητικό’’; H Αρχή της Πόλωσης εξηγεί αυτά τα παράδοξα, και καμιά άλλη Αρχή μπορεί να την αντικαταστήσει.

Η ίδια Αρχή λειτουργεί στο Νοητικό Πεδίο. Ας πάρουμε ένα θεμελιώδες και ακραίο παράδειγμα-αυτό της ‘’Αγάπης και του Μίσους,’’ δύο διανοητικές καταστάσεις προφανώς συνολικά διαφορετικές. Και όμως υπάρχουν βαθμοί Μίσους και βαθμοί Αγάπης, και ένα μέσο σημείο στο οποίο χρησιμοποιούμε τους όρους ‘’Επιθυμώ ή Αντιπαθώ,’’ οι οποίοι επισκιάζονται ο ένας με τον άλλον ώστε σταδιακά μερικές φορές είμαστε σε άγνοια εάν ‘’επιθυμούμε’’ ή ‘’αντιπαθούμε’’ ή ‘’κανένα από τα δύο.’’

Και όλα είναι απλές διαβαθμίσεις του ίδιου πράγματος, όπως θα αναγνωρίσεις αλλά εάν εξετάσεις για μια στιγμή. Και, ακόμη περισσότερο από αυτό {και θεωρείται μεγάλης σημασίας από τους Ερμητιστές}, είναι δυνατόν να αλλάξει τις δονήσεις του Μίσους σε δονήσεις της Αγάπης, κάποιος στο νου του, και στους νόες των άλλων.

Πολλοί από σας, που διαβάζουν αυτές τις γραμμές, είχαν προσωπικές εμπειρίες ακούσιας ταχείας μεταβολής από την Αγάπη στο Μίσος, και το αντίστροφο, στη δική σας περίπτωση και αυτή των άλλων. Και θα αντιληφθείτε επομένως την δυνατότητα αυτού να ολοκληρώνεται από τη χρήση της Θέλησης, μέσω των Ερμητικών διατυπώσεων.

‘’Το Καλό και το Κακό’’ δεν είναι παρά οι πόλοι του ίδιου πράγματος, και ο Ερμητιστής αντιλαμβάνεται την τέχνη της μετάλλαξης του Κακού σε Καλό, μέσω της εφαρμογής της Αρχής της Πόλωσης.

Εν τάχει, η ‘’Τέχνη της Πόλωσης’’ καθίσταται μια φάση της ‘’Νοητικής Αλχημείας’’ γνωστή και εφαρμοσμένη από τους αρχαίους και σύγχρονους Ερμητικούς Διδασκάλους. Η κατανόηση των Αρχών θα καταστήσει ικανό κάποιον να αλλάξει την Πόλωσή του, όπως επίσης και αυτή των άλλων, εάν θα αφιερώσει το χρόνο και τη μελέτη αναγκαία για την κυριαρχία της τέχνης.

Ε. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ
‘’Όλα ρέουν, έξω και μέσα, όλα έχουν τις περιόδους των,
όλα τα πράγματα έχουν άνοδο και πτώση, η αμφιταλάντευση του
εκκρεμούς εκδηλώνεται σε όλα, το μέτρο της ταλάντευσης προς
τα δεξιά είναι το μέτρο της ταλάντευσης προς τα αριστερά, ο ρυθμός
εξισορροπεί.’’ – -Το Κυμβάλειον.

Αυτή η Αρχή εμπεριέχει την αλήθεια ότι σε όλα εκδηλώνεται ένα μερίδιο κίνησης, προς και από, μια εισροή και εκροή, μια ταλάντευση πίσω και εμπρός, μια κίνηση-σαν το εκκρεμές, μια άμπωτης και παλίρροια, μια μεγάλη παλίρροια και μια μικρή παλίρροια, ανάμεσα στους δύο πόλους οι οποίοι υπάρχουν σε συμφωνία με την Αρχή της Πόλωσης που περιγράφηκαν πριν μια στιγμή.

Υπάρχει πάντα μια δράση και μια αντίδραση, μια πρόοδος και μια υποχώρηση, μια ανατολή και μια δύση. Αυτό είναι στις υποθέσεις του Σύμπαντος, ήλιοι, κόσμοι, άνθρωποι, ζώα, νούς, ενέργεια, και ύλη. Αυτός ο νόμος εκδηλώνεται στην δημιουργία και την καταστροφή των κόσμων, στην άνοδο και την πτώση εθνών, στη ζωή όλων των πραγμάτων, και τελικά στις διανοητικές καταστάσεις του ανθρώπου {και είναι με αυτόν ότι αργότερα οι Ερμητιστές βρίσκουν την κατανόηση της Αρχής περισσότερο σημαντική}.

Οι Ερμητιστές έχουν αρπάξει αυτήν την Αρχή, βρίσκοντας τη συμπαντική εφαρμογή της, και έχουν επίσης ανακαλύψει κάποια μέσα για να ξεπεράσουν τα αποτελέσματά της στον εαυτό τους με τη χρήση των κατάλληλων εννοιών και μεθόδων. Εφαρμόζουν το Νοητικό Νόμο της Ουδετεροποίησης. Δεν μπορούν να ακυρώσουν την Αρχή, ή να την αναγκάσουν για να πάψει τη λειτουργία της, αλλά έχουν μάθει πώς να δραπετεύσουν τα αποτελέσματά της επάνω στον εαυτό τους ως ένα βαθμό ανάλογα με την Κυριαρχία στην Αρχή.

Έχουν μάθει πώς ΝΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ, αντί να ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ αυτον. Σε αυτή και σε παρόμοιες μεθόδους, συνίσταται η τέχνη των Ερμητιστών. Ο Κυρίαρχος των Ερμητικών πολώνεται στο σημείο στο οποίο επιθυμεί να στηριχτεί, και εξουδετερώνει έπειτα τη ρυθμική ταλάντευση του εκκρεμούς που θα έτεινε να τον φέρει στον άλλο πόλο.

Όλα τα άτομα που έχουν επιτύχει οποιοδήποτε βαθμό Αυτοκυριαρχίας το κάνουν αυτό ως ένα βαθμό, λίγο πολύ ασυναίσθητα, αλλά ο Κυρίαρχος το κάνει αυτό συνειδητά, και με την χρήση της Θέλησής του, και επιτυγχάνει έναν βαθμό νηφαλιότητας-ισορροπίας και διανοητικής σταθερότητας σχεδόν αδύνατης στην πεποίθηση εκ μέρους των μαζών που ταλαντεύονται προς τα πίσω και προς τα εμπρός όπως ένα εκκρεμές.

Αυτή η Αρχή και αυτή της Πολικότητας έχουν μελετηθεί προσεκτικά από τους Ερμητιστές, και οι μέθοδοι, αντίδρασης, εξουδετέρωσης, και ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ τες μορφοποίησαν ένα σημαντικό μέρος της Ερμητικής Διανοητικής Αλχημείας.

ΣΤ. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΤΙΑΤΟΥ
«Κάθε Αιτία έχει την Επίδρασή της, κάθε Επίδραση έχει την Αιτία της, όλα συμβαίνουν σύμφωνα με το Νόμο η Πιθανότητα είναι μόνο ένα όνομα για το Νόμο που δεν αναγνωρίζεται, υπάρχουν πολλά επίπεδα αιτιότητας, αλλά τίποτα δεν δραπετεύει το Νόμο.»– Το Κυμβάλειον.

Αυτή η αρχή εμπεριέχει το γεγονός ότι υπάρχει μια Αιτία για κάθε Επίδραση, μια Επίδραση από κάθε Αιτία. Εξηγεί ότι: «Όλα συμβαίνουν σύμφωνα με το Νόμο», ότι τίποτα πάντα «απλά συμβαίνει» ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πράγμα όπως την πιθανότητα, ότι ενώ υπάρχουν διάφορα επίπεδα του Αιτίου και του Αιτιατού, η ανώτερη εξουσιάζει – τα χαμηλότερα επίπεδα, ακόμα τίποτα ποτέ δεν δραπετεύει εντελώς από το νόμο.

Οι Ερμητιστές αντιλαμβάνονται την τέχνη και τις μεθόδους της ανύψωσης πάνω από το συνηθισμένο επίπεδο του Αιτίου και του Αιτιατού, ως ένα βαθμό, και νοητικώς ανυψούμενοι σε ένα υψηλότερο επίπεδο γίνονται Αιτίες αντί αποτελέσματα. Οι μάζες των ανθρώπων φέρονται εμπρός, υπάκουες στο περιβάλλον, οι θελήσεις και οι επιθυμίες άλλων ισχυρότερων από τους ίδιους, η κληρονομικότητα, οι εισηγήσεις, και άλλες εξωτερικές αιτίες που τους κινούν περίπου όπως τα πιόνια στη σκακιέρα της ζωής.

Αλλά οι Κυρίαρχοι, ανέρχονται στο ανώτερο επίπεδο, εξουσιάζοντας τις διαθέσεις τους, τους χαρακτήρες, τις ιδιότητες, και τις δυνάμεις, καθώς επίσης και το περιβάλλον που τους περιβάλλει, και γίνονται Εισηγητές αντί πιόνια. Βοηθούν ΝΑ ΠΑΙΧΤΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, αντί να παίζεται και να κινείται από θελήσεις άλλων και του περιβάλλοντος. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ την Αρχή αντί να είναι τα εργαλεία της.

Οι Κυρίαρχοι υπακούουν την Αιτιολογία των ανώτερων επιπέδων, αλλά βοηθούν ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΘΕΙ το επίπεδό τους. Όλες οι Ερμητικές Αρχές έχουν αλληλεπίδραση με σχέση Αιτίου-Αποτελέσματος. Η Αιτία «έρχεται εντός και εκτός των δεσμών», με το Αποτέλεσμα. Όλες τις εκδηλώσεις είναι μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος. Η Αιτία και το Αποτέλεσμα αντλεί τη φύση του από τη συνουσία της δημιουργίας.

Σε αυτήν την δήλωση υπάρχει συμπυκνωμένος έναν πλούτος Ερμητικής γνώσης-αφημένης να διαβαστεί από όποιον μπορεί.

Ζ. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ»Το γένος είναι σε όλα, όλα έχουν τις Αρσενικές και τις Θηλυκές τους Αρχές, το Γένος εκδηλώνεται σε όλα τα Επίπεδα. «– Το Κυμβάλειον.

Αυτή η αρχή ενσωματώνει την αλήθεια ότι υπάρχει ΓΕΝΟΣ που φανερώνεται σε όλα — οι αρσενικές και θηλυκές αρχές πάντα σε έργο. Αυτό ισχύει όχι μόνο στο Φυσικό Επίπεδο, αλλά για το Διανοητικό και ακόμη και το Πνευματικό Επίπεδο. Στο Φυσικό Επίπεδο, η Αρχή εκδηλώνεται ως φύλο, στα υψηλότερα Επίπεδα λαμβάνουν υψηλότερες μορφές, αλλά η αρχή είναι πάντα η ίδια.

Καμία δημιουργία, φυσική, διανοητική ή πνευματική, δεν είναι δυνατή χωρίς αυτήν την Αρχή. Μια κατανόηση των νόμων της θα ρίξει φως σε πολλές όψεις ενός θέματος που έχει περιπλέξει τα μυαλά των ανθρώπων. Η Αρχή του Γένους λειτουργεί πάντα στην κατεύθυνση της γέννησης, της αναγέννησης, και της δημιουργίας. Όλα, και κάθε πρόσωπο, περιλαμβάνουν τα δύο Στοιχεία ή τις Αρχές, ή αυτήν την μεγάλη Αρχή, μέσα σε αυτό, αυτόν ή αυτήν.

Κάθε Αρσενικό περιέχει και το Θηλυκό Στοιχείο, όπως κάθε Θηλυκό περιέχει και την Αρσενική Αρχή. Εάν θα κατανοούσατε τη φιλοσοφία της Νοητικής και Πνευματικής Δημιουργίας, Γέννησης, και Αναγέννησης, θα πρέπει να κατανοήσετε και να μελετήσετε αυτή την Ερμητική Αρχή. Περιέχει τη λύση πολλών μυστηρίων της Ζωής. Σας προειδοποιούμε ότι αυτή η αρχή δεν έχει καμία αναφορά σε ευρεία βάση, ολέθριες και υποβαθμισμένες λάγνες θεωρίες, διδασκαλίες και πρακτικές, οι οποίες διδάσκονται υπό τους πομπώδεις τίτλους, και που είναι ευτελισμός της μεγάλης φυσικής αρχής του Γένους.

Τέτοιες αναγεννήσεις βάσεων των αρχαίων κακόφημων μορφών φαλλισμού τείνουν να καταστρέψουν το μυαλό, το σώμα και την ψυχή, και η ερμητική φιλοσοφία έχει ηχήσει πάντα τη σημείωση προειδοποίησης ενάντια σε αυτές τις υποβιβασμένες διδασκαλίες που τείνουν προς τη σφοδρή επιθυμία, την ακολασία, και τη διαστροφή των αρχών της Φύσης. Εάν επιδιώκετε τέτοιες διδασκαλίες, πρέπει να πάτε αλλού για αυτές — Ο Ερμητισμός δεν περιέχει τίποτα για σας σύμφωνα με αυτές τις γραμμές. Στον καθαρό, όλα τα πράγματα είναι καθαρά στη βάση, όλα τα πράγματα είναι βάση.

To κυμβάλειον είναι αρχαίο κείμενο το οποίο λέγετε ότι προέρχεται από τον Ερμή τον τρισμέγιστο, μεγάλο δάσκαλο του εσωτερισμού . Λέγετε << τρισμεγιστος >> διότι σύμφωνα με τον μύθο έχει αφήσει τρεις φορές την ευτυχία και την ειρήνη των εσωτερικών κόσμων, για να ενσαρκωθεί και να βοηθήσει και να καθοδηγήσει τον άνθρωπο στον εσωτερικό δρόμο. Για αυτό και ταυτίζετε με τον αρχαίο Έλληνα θεό Έρμη ο οποίος ήταν και ο σύνδεσμος μεταξύ θεού και ανθρώπων [ ο αγγελιοφόρος των θεών ] Το κυμβαλειον διασώθηκε από << τρεις μύστες >> οι οποίοι ανέλαβαν αυτή η διδασκαλεία να φτάσει στους ανθρώπους . Λέγεται επίσης ότι το κυμβαλειον είναι ένα από τα λίγα χειρόγραφα τα οποία διασωθήκαν από την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας πριν την καταστροφή.
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

9 σχόλια :

 1. Εφαρμόζοντες τηναρχή της δόνησης δράτομεν το πέος και δια της αρχής του ρυθμού προκύπτει απτό αποτέλεσμα πόλωσης,διά της εκσπερματώσεως συνεπεία της αρχής αιτίου αιτιατου και της πληρώσεως του κρανιακού κενού επιιτυγχάνεται η πνευματικότης του γένους των ηλιθίων πιστών του θεού ερμή του τρισμέγιστου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΚΕΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΥΣ...

  Τα ονόματα των Oλύμπιων Θεών είχαν συμβολικές σημασίες – Δείτε ποιες

  Ο Όλυμπος = το ιερό όρος της Ελλάδας και του Αρχαίου Κόσμου.


  Ετυμ: Όλυμπος = Ολόλαμπος, κατοικία των Θεών. Ουράνιος χώρος ή θόλος αξεπέραστης ομορφιάς. Τον Όλυμπο ονομάζουν ακόμη Αιγλήεντα ( = φωτεινός, λαμπερός), Πολυδειρά ( = πολυχάρανδρο ), Αιπύδα ( τραχύ, απότομο, ψιλό ) , Γέρο – Όλυμπο ( = Ιερό Όλυμπο ).

  Οι Θεοί του Ολύμπου ήσαν σύμβολα και όχι είδωλα. Οι πρώτοι Θεοί, δημιουργήθηκαν από την εξέταση του αχανούς σύμπαντος.
  Η αναζήτηση της κοσμογονίας, στηρίχθηκε σε δύο βασικές και απόλυτα λογικές σκέψεις:

  α) Ο υλικός κόσμος: Γη, Ουρανός, Σύμπαν, δεν μπορεί να προυπήρχε. Η δημιουργία του δεν έγινε από το μηδέν, ούτε χωρίς γεννήτορα.

  β) Ο γεννήτορας της Ζωής και του Σύμπαντος: Πρέπει να είναι Ών, με ανώτερη και ανεξάντλητη μυστηριακή δύναμη, που επέβαλε παγκόσμια αρμονία και κυβερνά με Σοφία.

  Και κατέληξαν: Το Ανώτερο Όν είναι το Πυρ – Φως = Ήλιος που ονόμασαν Θεό – Φαέθωνα και με τα άλλα στοιχεία της φύσης, αέρα – νερό – χώμα συνθέτουν όλες τις υλικές και πνευματικές υπάρξεις.

  Ας δούμε τώρα την συμβολική σημασία των Θεών…

  Δίας – Ζευς = = δύναμις, αρμονία ( αρχική αιτία των πραγμάτων ).

  Ποσειδών = ισορροπία των υγρών στοιχείων, για να υπάρχει ζωή.

  Απόλλων = θερμότητα για την επιβίωση του ανθρώπου και της φύσης. ( Ήλιος, Φως , Θεός του Φωτός ).΄

  Ηφαιστος = τέχνη, διαμόρφωση και εξευγενισμός των στοιχείων του κόσμου. Άρης = ανδρική και πατριαρχική κηδεμονία.( θεός του πολέμου).

  Έρμής = γνώση και σοφία για να ολοκληρωθεί ο νους του ανθρώπου. Αγγελιοφόρος των πνευματικών θεικών βουλών, αλλά και της διακίνησης του εμπορικού πλούτου και θεός του εμπορίου.

  Ήρα = υποσυνείδηση , σύζυγος του Δία για να διατηρείται η αρμονία και η πληρότητα. Θεά των γυναικών και της οικογένειας.

  Δήμητρα = θεά της γεωργίας, η μεγαλύτερη μητέρα που αγκαλιάζει το παιδί της και δεν μπορεί να το αποχωριστεί.

  Εστία = θεά της οικίας, της ζεστασιάς του σπιτιού, η ζεστή φλόγα που ολόγυρά της συγκεντρώνεται η οικογένεια.

  Αθηνά = υπερσυνείδηση , θεά της γνώσης και της σοφίας. Αλεξίκακη, ειρηνική, ηθικότατη, παρθένα.

  Άρτεμις = θεά της αξιοπρέπειας. Προστάτης των ζώων απο τις επιβουλές των μνησίκακων ανθρώπων, αλλά και του κυνηγιού.

  Αφροδίτη = θεά της γονιμότητας και της ομορφιάς. Ενώνει αρμονικά το θηλυκό με το αρσενικό και διαιωνίζει το είδος του.

  Οι Θεοί των Ελλήνων είναι εγκόσμιοι και όχι " εξωγήινοι >>, είναι δυνατοί, χαμογελαστοί, ωραίοι και προπαντός << άνθρωποι >>. Η ταυτόχρονη και απανταχού παρουσία του θείου είναι βαθειά ριζωμένη στην ψυχή του Έλληνα που βλέπει την ουσία του παντού, χωρίς ωστόσο να το φοβείτε. Οι θεοί είναι γεννήτορές του και φίλοι του, είναι οι ελπίδες και τα ιδανικά του προς τα οποία τείνει να εξομοιωθεί. Δεν είναι άναρχοι και άμετροι, αλλά υπόκεινται στον Νόμο, του οποίου τα μέτρα κατά τον Ηράκλειτο << κανείς δεν μπορεί να υπερβεί "

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΛΑ ΓΙΩΡΓΟ?....ΕΛΑ...ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΑ ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ ΟΤΙ ΤΕlΙΚΑ ΤΟΝ ΦΑΓΑΝΕ ΤΟΝ ΓΥΦΤΟ ΤΑ ΥΠΟΟΙΠΑ ΜΕΛΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ.....ΣΩΩΠΑΑ!!! ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ!!!!...ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΠΕ ΚΑΙ Ο Κος ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΞΑΙΧΩΝ ΕΝΤΙΜΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ Ε ΤΩΡΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΗΔΗ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΛΛΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΛΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΝ - ΔΙΑΤΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ....ΚΑΛΑ Η ΑΝΑΚΡΙΣΗ ΤΕΛΕΙΩΣΕ?....ΠΟΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ ΒΡΕ ΓΙΩΡΓΟ? ΠΟΙΑ ΑΝΑΛΚΡΙΣΗ? ΦΕΡΑΝΕ ΣΕΡΝΟΙΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΠΡΙΤΗ ΑΥΤΟΝ ΞΕΡΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΟΝΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΣΩΒΡΑΚΟ ΑΠΛΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΥΡΜΑ ΑΑ ΜΑΑ ΜΟΥΥ ΚΑΤΙ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΕΛΕΓΕ ΤΟΝ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑΣΑΝΕ ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΤΟΥ ΕΙΠΑΝ?...ΕΕ ΝΑΙ ΕΓΩΩ...ΚΑΛΑ ΥΠΕΓΤΡΑΨΕ ΕΔΩ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗΝ ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΚΛΕΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΥΠΝΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΝΩΤΑΥΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΠΙΔΑ Ο ΟΠΠΟΙΟΣ ΕΚΟΨΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΥΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΛΠΙΔΑ.....ΠΩΩΩ ΟΩΩΩ ΜΠΡΑΒΟ ΜΠΡΑΒΟΟ ΑΝΤΕ ΝΑ ΑΠΟΝΜΕΙΘΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΛΙΓΗ ΔΙΚΑΙΩΣΥΝΗ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΒΡΩΜΙΑ Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΥΡΕΣΗ ΑΚΟΥ ΣΥΝΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ ΟΙ ΧΩΡΙΚΟΙ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΝ ΝΑΡΚΩΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΚΟΥΜΠΑΓΑΝ ΤΑ 150αρικα ΣΤΗ ΚΑΘΑΤΡΙΣΤΡΙΑ-ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΜΑΥΡΟΚΥΛΩΤΟΥ ΠΟΥ ΧΛΑΑΑΤΣΣ ΕΧΩΝΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΑΡΚΑ ΑΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΝΙ'ΤΣ ΚΑΙ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΥΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΨΑΝ ΟΤΙ ΞΕΧΡΕΩΣΑΝ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΚΡΕΜΙΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΥΡΙΑ ΑΛΛΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΚΙΑ ΕΒΓΑΖΕ ΚΑΙ ΤΣΑΠΕΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΤΙΝΑΖΕ ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΝΟ....ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΤΣΙ ΕΓΙΝΕ ΝΑΙΙΙ Ε ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΝΑ ΤΑ ΒΡΤΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΛΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΑΡΙΤΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΙ ΜΑΚΑΡΙΤΗ ΤΟΥ ΣΑΠΙΟΥ ΣΩΡΡΑ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΦΑΝΑΝΕ Ε ΤΩΡΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΘΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΧΩΡΙΑΤΕΣ......ΝΑΙ ΝΑ ΚΑΛΑ ΤΑ ΛΕΣ ΚΑΛΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΣΤΟΝ ΤΣΑΠΕΛΟΦΑΓΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΑΦΛΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΤΙΣ ΤΣΑΠΕΛΕΣ......ΑΝΤΕ salom....salom.. ΚΑΛΑ ΡΕ ΓΙΩΡΓΟ ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΝ'Ι ΕΙΧΕ Η ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΧΩΝΕ ΤΟΣΑ 150αρια ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΝΙ'ΤΣ?....ΞΕΡΩ ΕΓΩ.....

   Διαγραφή
 3. Χρήστος Παπαδόπουλος
  ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΨΩΡΙΑΣΗ
  Οι ορθόδοξοι ηδονίζονται να τους αποκαλούν ποίμνιο, προβατα,δουλους ,αμαρτωλούς ,γιδια και ότι άλλο περιλαμβάνει το ζωικό βασίλειο.

  Στερούνται πάσης επαφής με το φυσικό τους περιβάλλον την φυσική τους καταγωγή και ως τούτο έχουν μια ενφυτικη κάκια προς τα υπόλοιπα όντα όπου η συμπεριφορά τους είναι απάνθρωπη,

  Εναι νας δογματικός όχλος χωρίς καμία ικανότητα σκεψης, δογματικός συρφετός χωρίς καμια θεσμική ικανότητα αντιλήψεις
  Αυτά τα πρόβατα εορτάζουν το 1821 μαζί με αυτούς που έβαλαν από την πίσω πόρτα τους τούρκους στην πόλη.

  Μαζί με αυτούς που αφόριζαν κάθε επανασταση…

  Μαζι με αυτούς που ήταν η ποιο πιστοί συνεργάτες των
  τουρκων…

  Μαζι με αυτούς που έχουν την ευθηνή για τα 500 χρόνια σκλαβιάς ..
  Αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο στην ιστορια σε ότι αφορά την διάρκεια υποδουλωσης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έτσι πέθανε ο μεγαλύτερος παγκόσμιος πολιτισμός, αυτός που είδε πρώτος το φως του ήλιου στη γη.Αυτός που εκπολίτισε όλους τους λαούς.

   Έτσι πέθανε ο μέγας φωτοδότης ελληνικός πολιτισμός, με μια τραγική φωνή, πνιγμένη στο αίμα της ανθρώπινης αχαριστίας και μιαρής αδικίας.

   Έτσι απάνθρωπα έσβησε ο μέγας φωτοδότης ελληνικός λόγος.

   Και λέει ο γερμανός φιλόσοφος Νίτσε «δεν αποκάμνω να αναπολώ αυτούς τους έλληνες στοχαστές, που κάθε ένας τους είχε μια ασύλληπτη ιδιαιτερότητα».
   Με το χαμό των ελλήνων και τον θάνατο του ιδιοφυούς πνεύματος τους έπεσε το σκότος εις όλη την γη.
   Η ανθρώπινη ιστορία μπήκε στον Μεσαίωνα, στους αιώνες του σκότους.
   Ο Ελλαδικός χώρος εκεί που κάποτε έσφυζε από ζωή, και χαρούμενες γιορτές ερήμωσε, τεράστιες περιοχές έμειναν ακατοίκητες, και όπου συναντούσες οικισμούς εκεί βασίλευε η θλίψη και ο μαρασμός.

   Οι ολυμπιακοί αγώνες, τα Νέμεα, τα Ίσθμια, τα Πύθια, τα Παναθήναια σταμάτησαν.

   Οι ποιητικοί και θεατρικοί αγώνες δεν ξανάγιναν.

   Τα στάδια και τα θέατρα έρημα, έμειναν βουβοί μάρτυρες, του λαμπρού παρελθόντος, και με τις κουκουβάγιες που τα κατοίκισαν να θρηνούν ολονυχτίς, την πνευματική και πολιτισμική κατάντια των Ελλήνων.

   https://skeftomasteellhnika.blogspot.gr/2017/07/blog-post_898.html

   Διαγραφή
  2. ΤΑ 10αρικα ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΠΟΥΤΑΝΟΣΠΕΡΜΑ ΠΟΡΝΗΣ ΓΥΦΤΙΣΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΕΠΙΠΤΥΞΕΩΣ ΜΕ ΤΥΧΑΙΟ ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑ ΕΝΑΝΤΙ 5 ΔΡΑΧΜΩΝ ΚΑΙ ΗΔΟΝΗΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟ ΣΓΥΦΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΣΑΠΕΛΑ ΜΑΖΙ ΑΝΑΚΑΤΩΜΕΝΟ

   Διαγραφή
  3. ΡΕ ΜΑΛΑΚΟΚΑΥΛΗ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΧΕΙΣ ΝΑ ΓΑΜΗΣΕΙΣ ΩΡΕ ΤΡΙΜΑΛΑΚΑ??????????????
   ΑΣΕ ΤΟ Κ/Β ΚΑΙ ΒΓΕΣ ΕΞΩ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΣΦΕΝΤΟΝΑ ΑΠΤΗ ΠΟΛΛΗ ΜΑΛΑΚΙΑ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ, ΤΑΚΟΥΣ ΤΙ ΣΟΥ ΛΈΩ?????? ΤΟ ΠΕΤΣΑΚΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΒΙΡΣΟΔΕΨΕΙΟ ΜΙΛΑΜΕ, ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΤΡΑΜΠΑΡΙΦΑ ΒΑΛΕ ΤΗ ΤΡΙΠΛΗ ΤΑΡΙΦΑ ΧΑΧΑΧΑΑΧΑΑΑΑ

   Διαγραφή
 4. ΡΕ ΔΙΑΟΛΟΣΠΕΡΜΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΧΕΙΣ ΧΑΣΕΙ ΠΕΝΤΕ ΑΙΩΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΑΝ ΔΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 200 ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΤΟΥ ΓΕΝΗΘΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΑΙΩΝΕΣ ΚΑΤΕΔΙΩΚΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΦΑΖΑΝ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΖΙ ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΑ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΑ ΤΕΡΑΤΑ -ΚΑΘΕ ΚΟΥΣΟΥΡΙ ΚΑΙ ΘΕΟΣ.ΑΛΛΑ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΣΜΟΥ ΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΙΣΙΑ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΞΕΡΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΚΟΝΤΑ 2000 ΧΡΟΝΙΑ ΖΥΜΩΘΗΚΕ ΚΙ ΕΓΙΝΕ ΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΥΠΟΥΛΑ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΕΤΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΔΟΛΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΑΣ.ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΣΤΑΙ ΣΑΝ ΑΓΓΕΛΟΙ.ΔΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΛΥΚΟΙ ΜΕ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΛΑ Α Ν Θ Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αρρωστος ;;; Κάτι έπαθε ο Πατεράκης για να γράφει με μικρά και όχι με κεφαλαία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]