ΠΕΡΙ ΦΥΛΟΥ

Γράφει ο Υποναύαρχος Στέλιος Φενέκος

Ακούγοντας τις υπεκφυγές και τις γελοιότητες που εκφράστηκαν στο κοινοβούλιο από κάποια κόμματα και πολλούς βουλευτές, ας προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε τις έννοιες.
Η αποσαφήνιση αυτή θα μας δείξει και τις αναγκαιότητες που δημιουργούνται για εκσυγχρονισμό της κοινωνικής συμβατικότητας και του θεσμικού πλαισίου.
Ας ξεκινήσουμε από την βασική εννοιολογική κατηγοριοποίηση:
• κοινωνικό φύλο, ψυχικό φύλο, βιολογικό φύλο, έμφυλη ταυτότητα
• σεξουαλικός προσανατολισμός / σεξουαλικές προτιμήσεις.

• Άντρας & αρσενικό - γυναίκα & θηλυκό
• Διεμφυλικά άτομα, transgender & transsexual
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ: αναφέρεται σε κατεστημένους κοινωνικούς ρόλους. Σε αυτό περιλαμβάνονται όλες οι κοινωνικές συμπεριφορές και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που θεωρούνται ευρέως ότι κυριαρχούν και εκφράζουν το κάθε φύλο (στάση σώματος, τρόπος ομιλίας, συμπεριφοράς, περπατήματος, χρήση γλώσσας, ντύσιμο κλπ). Οι κανόνες του κοινωνικού φύλου είναι αυστηρότατοι και μεγάλη μερίδα της κοινωνίας πιστεύει ότι δεν επιτρέπεται να καταπατηθούν. Στην ουσία το κοινωνικό φύλο είναι δευτερογενές στοιχείο το οποίο προέκυψε μέσα από την εξέλιξη της κοινωνίας και τις ανάγκες της επί χιλιάδες χρόνια, εκκινώντας όμως από την ατελή (όπως αποδεικνύεται σήμερα) αρχική, δυαδική βιολογική διάκριση. Το κοινωνικό φύλο μας συνήθως συμφωνεί με το επιφανειακό βιολογικό φύλο στο οποίο μας καταχώρησαν όταν γεννηθήκαμε, επειδή υπάρχουν τα εξωτερικά γεννητικά όργανα που χαρακτηρίζουν το θηλυκό από το αρσενικό.
ΨΥΧΙΚΟ ΦΥΛΟ: αναφέρεται στον αυτοπροσδιορισμό ενός ατόμου, με βάση την εσωτερική ψυχική επίγνωση (ταυτότητα φύλου). Μπορεί δηλαδή ένα άτομο να έχει π.χ. αντρικό βιολογικό φύλο, ωστόσο στοιχεία κοινωνικής συμπεριφοράς ή έκφρασής να πηγάζουν από εσωτερική/ψυχική τάση του να ανήκει περισσότερο στο γυναικείο κοινωνικό φύλο.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΥΛΟ: προσδιορίζεται από την ανατομία του αναπαραγωγικού συστήματος ενός ατόμου. Το φύλο δηλαδή στα οποία μας κατέταξαν κατά τη γέννηση, το οποίο επιφανειακά προσδιορίζεται από την ανατομία των εξωτερικών γεννητικών οργάνων, τα οποία χαρακτηρίζουν το θηλυκό από το αρσενικό. Όμως αυτό μπορεί να μην είναι το πραγματικό βιολογικό φύλο, το οποίο προσδιορίζεται γενετικά από τα χρωμοσώματα ΧΧ και ΧΥ.
ΔΙΑΦΥΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ άτομα (intersexed): Χαρακτηρίζονται από τη διαφορετική φυσιολογία τους, όπου μπορεί να υπάρχει ή να μην υπάρχει ανατομικός προσδιορισμός φύλου. Υπολογίζονται σε 1% του πληθυσμού. Ένα διαφυλικό άτομο γεννιέται ανατομικά με περισσότερα χρωμοσώματα φύλου από τα δύο που κυριαρχούν στους περισσότερους ανθρώπους, για παράδειγμα με χρωμόσωμα φύλου της μορφής ΧΧΥ, ΧΧΧ, ΧΥΥ, ΧΧΧΥ, ΧΧΥΥ, Χ0 κλπ (υπάρχουν περί τους 30 διαφορετικούς συνδυασμούς), ή με δυο αναπαραγωγικά όργανα εκ των οποίων το ένα από δύο είναι μερικώς ανεπτυγμένο. Επίσης συμπεριλαμβάνονται άτομα με ΧΧ και ΧΥ χρωμοσώματα που έχουν σύνδρομα AIS, CAΗ, PAIS, MKHK κλπ. Μια γυναίκα μπορεί να ανακαλύψει ότι έχει αντρικά χρωμοσώματα και ένας άντρας γυναικεία, (συνήθως σε τυχαίο έλεγχο), χωρίς ποτέ να έχει τεθεί θέμα του κοινωνικού ή του βιολογικού τους φύλου. Ή μπορεί να μην το ανακαλύψουν ποτέ. Τα περισσότερα διαφυλικά άτομα μεγαλώνουν κατά σύμβαση ως αγόρια ή κορίτσια, γιατί αυτό λέει η εξωτερική εμφάνιση και τα γεννητικά τους όργανα. Μπορεί όμως κάποια στιγμή να «επαναστατήσουν» απέναντι στο φύλο στο οποίο τα έχουν κατατάξει.
ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΑ ΑΤΟΜΑ: Στη Βιολογία, ερμαφρόδιτος είναι ένας οργανισμός που έχει γεννητικά όργανα που συνδέονται φυσιολογικά και με το θηλυκό και με το αρσενικό φύλο. Για τον άνθρωπο είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται η λέξη ίντερσεξ, δεδομένου ότι η χρήση της λέξης ερμαφρόδιτος είναι κοινωνικά, "επιστημονικά και κλινικά προβληματική προβληματική" . Μια συνήθης πρακτική ( η οποία συνεχίζεται ακόμα όπου δεν έχει απαγορευθεί νομικά) για τα παιδιά με διπλά ή ασαφή εξωτερικά γεννητικά όργανα, ήταν να χειρουργούνται ή να τροποποιούνται ορμονικά για να αποκτήσουν αποδεκτά έμφυλα χαρακτηριστικά από την κοινωνία (τους γονείς κυρίως). Ωστόσο, αυτή η πράξη θεωρείται αμφιλεγόμενη, χωρίς αποδείξεις ότι έχει καλή έκβαση. Αυτή η τροποποίηση του φύλου με μη-αναστρέψιμες θεραπείες μπορεί να μην είναι επιθυμητή από το ίδιο το άτομο όταν φτάσει στην εφηβεία ή στην ενηλικίωση του.
TRANSGENDER ΑΤΟΜΑ: , ο οποίος αφορά όλα τα άτομα που δεν μπορούν να ταυτιστούν με το φύλο που τους αποδόθηκε κατά την γέννηση. Οι λόγοι μπορεί να είναι ψυχολογικοί, βιολογικοί είτε γενετικοί.
TRANSSEXUALή ΦΥΛΟΜΑΤΑΒΑΤΙΚΑ: ο όρος είναι μία κατηγορία του όρου-ομπρέλα “transgender” χρησιμοποιείται ως επιθετικός προσδιορισμός και όχι ως ουσιαστικό και αναφέρεται στα άτομα που αυτοπροσδιορίζονται με το αντίθετο φύλο, από εκείνο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννησή τους και προχωρούν σε ιατρική βοήθεια (ορμονοθεραπεία ή εγχείριση ανάπλασης γεννητικών οργάνων) για να αλλάξουν τα γενετικά τους χαρακτηριστικά, και τα οποία προτιμούν την προσφώνηση transsexual από το transgender. Τα transsexual άτομα κάποιες φορές αναφέρονται με κατευθυντικούς όρους, όπως "θηλυκό-σε-αρσενικό" (female-to-male/FTM) και "αρσενικό-σε-θηλυκό" (male-to-female/MTF).
Τα trans άτομα, επίσης, δεν πρέπει να συγχέονται με τα intersexed . Τα αίτια του τρανσεξουαλισμού μελετώνται επί δεκαετίες και σύγχρονες μελέτες τον αποδίδουν κυρίως σε βιολογικούς και γενετικούς παράγοντες.
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: Η δεύτερη πιο βασική πεποίθηση που έχουν οι άνθρωποι για τον εαυτό τους είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός (sexual orientation), δηλαδή ποιο φύλο προτιμούν για ερωτικούς συντρόφους (ομο-, ετερο- ή αμφι-φυλόφιλος προσανατολισμός). Η προτιμήσεις αυτές μπορούν να πηγάζουν από κοινωνικούς -ψυχολογικούς – βιολογικούς και γενετικούς λόγους και μπορούν να εμφανίζονται σε όλα τα φύλα.
ΕΜΦΥΛΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια ταυτότητα φύλου (gender identity, επίσης έμφυλη ταυτότητα). Η έμφυλη ταυτότητα διαμορφώνεται από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Οι γονείς, η ευρύτερη οικογένεια και γενικότερα η κοινωνία, αντιμετωπίζουν τα άτομα με βάση τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του βιολογικού τους φύλου όπως τους έχει αποδοθεί όταν γεννηθήκαν και προσπαθούν να τα εντάξουν στο ένα ή στο άλλο φύλο (πολλές φορές με επιβραβεύσεις ή και τιμωρίες, όταν η συμπεριφορά τους δεν ταυτίζεται με τα χαρακτηριστικά του φύλου που τους έχει αποδοθεί).
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Στις περισσότερες μη προηγμένες κοινωνίες ακόμη και στις περιπτώσεις όπου έχει λάβει χώρα χειρουργική επέμβαση στα διεμφυλικά άτομα, δεν αναγνωρίζεται η επιθυμία του αυτό-προσδιορισμού του φύλου τους, ούτε βέβαια τα εργασιακά τους δικαιώματα αλλά και τα κοινωνικά, τα οποία δεν κατοχυρώνονται και δεν προστατεύονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξώθησή τους σε παράνομες πράξεις είτε σε πορνεία, ώστε να εξασφαλίσουν το βιοπορισμό τους.
Οι πλέον προηγμένες κοινωνίες του κόσμου σήμερα αναγνωρίζουν στα διεμφυλικά άτομα (intersexed) την δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού ώστε να μπορούν να ζουν και λειτουργούν με τη νέα τους ταυτότητα φύλου όπως επιθυμούν.
Δημιουργείται συνεπώς η απαίτηση επί τη βάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αναγνωρισθεί η δυνατότητά τους ( υπό προϋποθέσεις για την δική τους προστασία και για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης) να μπορούν να επιλέξουν το φύλο που επιθυμούν να αναφέρεται στα οιαδήποτε έγγραφα, χωρίς να έχει επέλθει οπωσδήποτε χειρουργική επέμβαση ή οιαδήποτε αναπλαστική θεραπεία.
ΚΑΤΑΛΗΓΟΝΤΑΣ
Όπως συνεπώς γίνεται φανερό και αποδεικνύεται επιστημονικά πλέον, το κοινωνικό φύλο δεν ακολουθεί απαραίτητα το βιολογικό φύλο, αλλά και ότι υπάρχει ανάγκη αναγνώρισης του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού του φύλου (όπως είπαμε υπό προϋποθέσεις, για την δική τους προστασία αλλά και για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης) .
Και αυτό δεν έχει να κάνει με τις σεξουαλικές προτιμήσεις των ατόμων, (οι οποίες μπορεί να ποικίλουν σε όλα τα φύλα), αλλά καθαρά με τις βιολογικές και γενετικές διαφορές οι οποίες όπως έχει αποδειχθεί κυριαρχούν στο πως νοιώθει εσωτερικά και εκφράζεται κάθε άτομο όσον αφορά το φύλο του.
Γράψτε το Σχόλιο σας
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]