Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - 29-8-2017

ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

  • ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ / ΕΤΟΣΠΟΣΟ ΔΙΣ ΕΥΡΩ
    2015121 δις ευρώ
    2016100,8 δις ευρώ
    1ο 6ΜΗΝΟ 201799,5 δις ευρώ

ΟΛΕΙΛΕΣ Δ.Ο.Υ.
ΠΟΣΟ ΔΙΣ ΕΥΡΩ
2015
73,8 δις ευρώ
1ο 6ΜΗΝΟ 2017
95,1 δις ευρώ

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΠΟΣΟ ΔΙΣ ΕΥΡΩ
2015
95,1 δις ευρώ
1ο 6ΜΗΝΟ 2017
105 δις ευρώ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΠΟΣΟ ΔΙΣ ΕΥΡΩ
2015
160 δις ευρώ
1ο 6ΜΗΝΟ 2017
Πάνω από 260 δις ευρώ
ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΟΣΟ ΔΙΣ ΕΥΡΩ
2015
76,442 δις ευρώ
2016
80,613 δις ευρώ
2017
80,777 δις ευρώ
2018 (ΠΡΟΒΛΕΨΗ)
82,559 δις ευρώ
ΠΗΓΗ : ΠΕΦΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου