Πρόγραμμα ΝΕΣΤΩΡ - Η πιο win-win πολιτική πρόταση, που υποβλήθηκε ποτέ και την εθαψαν !

Λέγομαι Αλέξης Παπαδόπουλος και είμαι ο Εμπνευστής και Πνευματικός Ιδιοκτήτης των Προγραμμάτων «Νέστωρ» και «Μικρός Νέστωρ».

Παραθέτω (προς δημοσιοποίηση και ενημέρωση του Ελληνικού Λαού) σύντομη παρουσίαση του προγράμματος «Νέστωρ», τονίζοντας ότι παραμένω Πνευματικός του Ιδιοκτήτης (με κατοχυρωμένα τα σχετικά Πνευματικά Δικαιώματα) και δεν επιτρέπω σε κανέναν την χρήση του, χωρίς την δική μου γραπτή συναίνεση.

Στην συνέχεια, καταγγέλλω κορυφαίους πολιτικούς παράγοντες για συγκάλυψη!


Το Πρόγραμμα


Σύντομη Περιγραφή Προγράμματος «Νέστωρ»


Το Πρόγραμμα «Νέστωρ» είναι ένα εξόχως ευρηματικό πρόγραμμα, που μπορεί να μετατρέψει το πρόβλημα του πλεονάζοντος προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα σε μοχλό υπερ-ανάπτυξης, που θα καταστήσει τη χώρα Αναπτυξιακό Παράδεισο. Πρόκειται για ένα Υψηλής Ενθάρρυνσης Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Δημοσίων Υπαλλήλων.


Συγκεκριμένα, δίδεται στους Δημοσίους Υπαλλήλους ένα εκχωρίσιμο δικαίωμα φορολογικής ασυλίας σε περίπτωση που ενταχθούν στο Πρόγραμμα.

Η φορολογική ασυλία, τους δίδεται για διάστημα 10 ετών και για κέρδη έως €1,000,000 ανά έτος.


Το δικαίωμα αυτό μπορούν να το κρατήσουν είτε για επιχειρηματική δραστηριότητα, που θα ασκήσουν οι ίδιοι, είτε μπορούν να το εκχωρήσουν σε «Εταιρεία-Επενδυτή», που θα συγκεντρώσει και άλλα όμοια δικαιώματα, για να ασκήσει εκείνη επιχειρηματική δραστηριότητα. Κατ’ ουσία αναμένεται όλοι οι δικαιούχοι να το εκχωρήσουν, προκειμένου να αποκομίσουν άμεσο και σταθερό όφελος. Η Επιχειρηματικότητα θεωρείται ότι απέχει μακράν από όσους επέλεξαν να γίνουν δ/υ.


Για την εκχώρηση του δικαιώματος, ο δικαιούχος παραιτηθείς δημόσιος υπάλληλος (δ/υ) λαμβάνει σταθερή αμοιβή €40,000 ετησίως. Η αμοιβή αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενοίκιο, που του καταβάλλεται για την ενοικίαση/εκχώρηση του δικαιώματος φορολογικής ασυλίας. Ο εκχωρών το δικαίωμα δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με την «Εταιρεία-Επενδυτή». Την όλη διεκπεραίωση και εξασφάλιση του αρχικού δικαιούχου (δ/υ) αναλαμβάνει η Πολιτεία μέσω του Προγράμματος «Νέστωρ».Το Πρόγραμμα «Νέστωρ» τρέχει ταυτόχρονα μέσα από δύο αρμόδια υπουργεία (Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ΥΠΑΝ), προκειμένου να ελέγχεται τόσο η αποφόρτιση του Δημοσίου Τομέα όσο και η πολυπόθητη Ανάπτυξη.

Το πρώτο υπουργείο καθορίζει:


τα κριτήρια συμμετοχής (φίλτρα) για τους δ/υ (πχ ειδικότητες, υπουργεία, ηλικίες, τρόπο πρόσληψης κλπ)

το πλήθος συμμετοχής. Πχ αναγγέλλεται το πρόγραμμα για 1,000 θέσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις για κάποια από τα παραπάνω αναφερθέντα κριτήρια. Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής με ηλεκτρονικό τρόπο, οπότε τηρείται χρονική σειρά υποβολής αίτησης. Οι «Εταιρείες-Επενδυτές» έρχονται να απορροφήσουν δικαιώματα κατά σειρά υποβολής. Όταν απορροφηθεί ποσοστό περίπου 90% από τους συμμετέχοντες, μπορεί να αναγγελθεί το επόμενο πρόγραμμα…Το δεύτερο υπουργείο (ΥΠΑΝ) καθορίζει:Την επιχειρηματική δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) των «Εταιρειών-Επενδυτών», που θα συμμετάσχουν στο εκάστοτε Πρόγραμμα «Νέστωρ». Δηλαδή το ΥΠΑΝ επιλέγει τις δραστηριότητες, που θα ήθελε να αναπτύξει στην Ελλάδα.

Προτείνονται οι εξής βιομηχανικοί κλάδοι:

Αμυντική Βιομηχανία

Πληροφορική

Νανοτεχνολογία

Βιοτεχνολογία

Επεξεργασία νερού

Πράσινη Ενέργεια, αφορά εγκαταστάσεις & βιομηχανική παραγωγή εξοπλισμού.

Κυματική Ενέργεια (Blue Energy), >>

Αιολική Ενέργεια, >>

Ανακύκλωση, >>

Εξόρυξη Υδρογονανθράκων

Κατασκευή Γεωργικών Μηχανημάτων

Ναυπήγηση Σκαφών Αναψυχής

Κατασκευή-Αξιοποίηση Μαρίνων

Καθώς και τους εξής τομείς παροχής υπηρεσιών:

Παραγωγή Λογισμικού


Τράπεζες, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα


Μεσίτες Χρηματοδοτήσεως Ιδ. Εταιρειών


Επίσης, όσον αφορά τις «Εταιρείες-Επενδυτές», το πρόγραμμα από τον σχεδιασμό του προβλέπει:


85% Ελάχιστη Ποσόστωση Ελλήνων Πολιτών, που θα απασχολούνται ως εργαζόμενοι στην «Εταιρεία-Επενδυτή» (για την κάλυψη της Ανεργίας των Ελλήνων)


80% Ελάχιστη Ποσόστωση Συνόλου Αποδοχών (συμπεριλαμβανομένων και τον μπόνους), που θα καταβάλλονται σε Έλληνες Πολίτες (για τη διασφάλιση του ενδεχομένου να μεταφέρονται δυσανάλογα μεγάλα ποσά σε “golden boys”, ξένης υπηκοότητας).


Διασφάλιση Ελάχιστου Μισθού για τους Έλληνες Εργαζομένους στα €1,200 μηνιαίως (καθαρές αποδοχές), ποσόν ικανοποιητικό για αξιοπρεπή διαβίωση. Ο Ελάχιστος Μισθός, όπως όλοι οι μισθοί στην «Εταιρεία-Επενδυτή», αναπροσαρμόζεται τιμαριθμικά κάθε χρόνο.


Εξασφάλιση του αρχικού δικαιούχου (που εκχωρεί το δικαίωμά του) για ολόκληρη τη 10ετία, με κατάθεση εγγυητικής Τραπέζης, για την ετήσια καταβολή της αμοιβής του (€40,000).


Παρακολούθηση της Εταιρείας από Ορκωτό Λογιστή.


Όσον αφορά τον εκχωρούντα το δικαίωμά του (δ/υ), προβλέπονται τα εξής:

Αυτοτελής φορολόγηση της αμοιβής του (€40,000 ετησίως), με φορολογικό συντελεστή 20%.

Καταβολή της αμοιβής του σε ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό, όπου κανείς (τράπεζες/δημόσιο/ιδιώτης) δε θα μπορεί να κατάσχει το παραμικρό ποσόν.

Συνέχιση της κοινωνικής του ασφάλισης στον ίδιο φορέα, με αυτόματη αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών, μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης.

Δια βίου αποκλεισμός του δικαιούχου από επαναπρόσληψή του στο Δημόσιο.

Ο δικαιούχος, ακόμη και μετά την εκχώρηση του δικαιώματός του, είναι ελεύθερος να ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα (φυσικά χωρίς περεταίρω φορολογική ασυλία, αφού αυτή εκχωρήθηκε).

Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Προγράμματος


Πλεονεκτήματα


Μείωση Δημόσιου Τομέα χωρίς Κοινωνικό Πρόβλημα. Οι δ/υ δεν απολύονται, αλλά αποχωρούν εθελοντικά.


Το Κόστος της Μείωσης του Δημοσίου Τομέα καλύπτεται από τρίτους (ξένους επενδυτές), χωρίς να επιβαρύνει πλέον τους αποχωρούντες Δημοσίους Υπαλλήλους, ούτε το Δημόσιο Προϋπολογισμό, ούτε καλύπτεται από περεταίρω Δανεισμό της χώρας. Με άλλα λόγια μετατρέπει ένα υπάρχον μεγάλο πρόβλημα σε εργαλείο ανάπτυξης και αυτό το κάνει εντελώς ανέξοδα…


Προσέλκυση Νέων Επενδύσεων (οι οποίες δεν θα έρχονταν στη χώρα, εάν δεν έβρισκαν τη συγκεκριμένη προσφορά φοροαπαλλαγής στα κέρδη τους). Στην πράξη, οι εταιρείες έχουν φορολογικό κόστος 4% (=40,000/1,000,000) αντί φορολογικού συντελεστή 29%.

Προσδίδει ανάπτυξη στη χώρα και συνάδει με τη γενικότερη κατεύθυνση των Δυτικών Οικονομιών, που είναι να φορολογεί λιγότερο το Εισόδημα των Επιχειρήσεων, αλλά αποβλέπει σε μεγαλύτερα Έσοδα από την είσπραξη του ΦΠΑ.


Καλύπτει το πρόβλημα της Ανεργίας, αφού οι νέες επενδύσεις προσφέρουν πολλές νέες θέσεις εργασίας σε Έλληνες Ιδιωτικούς Υπαλλήλους (βλ. ενότητα 1.4., Αποτελέσματα).


Δεν τίθεται θέμα απώλειας Φόρου Εισοδήματος από τις Νέες Επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν στη χώρα, αφού αυτές (ως «Νέες») δεν υπήρχαν καν πριν την εφαρμογή του μοντέλου. Με άλλα λόγια, απώλεια μπορεί να υπάρξει σε κάτι που διαθέτουμε και όχι σε κάτι που δεν διαθέτουμε…

Ο δικαιούχος που έχει ενοικιάσει/εκχωρήσει το δικαίωμά του και επιθυμεί περεταίρω αύξηση των αποδοχών του, μπορεί (καθότι δεν έχει πλέον την ιδιότητα του δ/υ) να ασκεί και άλλη εργασία ως ελεύθερος επαγγελματίας (χωρίς όμως να κάνει εκεί πάλι χρήση του προνομίου του) ή να έχει έμμισθη εργασία στον ιδιωτικό τομέα.


Το Πρόγραμμα «Νέστωρ» είναι ένα ευέλικτο εργαλείο αποσυμφόρησης του Δημοσίου Τομέα, αφού το αρμόδιο υπουργείο (υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης) που θα το χειρίζεται, μπορεί να διαμορφώνει τα κριτήρια συμμετοχής σε αυτό (κριτήρια που αφορούν τους προς αποχώρηση Δ/Υ) σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του.


Υπάρχει από την Πολιτεία η δυνατότητα επιλογής δραστηριοτήτων στις οποίες να προσανατολιστεί η Ανάπτυξη της χώρας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, που ορίζει τα κριτήρια συμμετοχής των «εταιρειών-επενδυτών», καθορίζει πλήρως τις δραστηριότητες, που θα πρέπει να έχει η «εταιρεία-επενδυτής» για να μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Νέστωρ». Πρόκειται για άλλη μια ευελιξία του Προγράμματος.

Δίνεται τέλος στο φαινόμενο του «Κοινωνικού Αυτοματισμού», όσον αφορά την διαμάχη μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων και ιδιωτικών υπαλλήλων, ελ. Επαγγελματιών κλπ. Και οι δύο πλευρές αποχωρούν από τη διαμάχη ικανοποιημένες. Πρόκειται δηλαδή για λύση win-win…!


Η Ανάπτυξη που φέρνει το Πρόγραμμα «Νέστωρ», δεδομένης μιας προσεκτικής πολιτικής στο Μεταναστευτικό, ανεβάζει τη ζήτηση στην Αγορά Εργασίας, με αποτέλεσμα την άνοδο των μισθών στους ιδιωτικούς υπαλλήλους και την άνοδο των αμοιβών στους ελεύθερους επαγγελματίες.


Μειονεκτήματα


Ενδέχεται να θεωρηθεί από τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, ότι το μοντέλο είναι προκλητικά ευνοϊκό για τους δημοσίους υπαλλήλους και υπεύθυνο για άλλη μια κοινωνική αδικία. Με την λήξη όμως της διαμάχης μεταξύ εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (βλ 10ο & 11ο πλεονέκτημα, στην προηγούμενη ενότητα), το πρόβλημα αναμένεται να αποσβεσθεί στη γέννησή του…


Με το πρόγραμμα αυτό ενθαρρύνεται η έλευση στην Ελλάδα μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών περισσότερο, απ’ ότι η δημιουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όμως, η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι το ζητούμενο σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα ελεύθερης οικονομίας με κατεύθυνση «κοινωνικού φιλελευθερισμού», ενώ η ανάπτυξη μεγάλων πολυεθνικών είναι το ζητούμενο σε ένα πρόγραμμα με «νεοφιλελεύθερη» κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά όμως, παράλληλα με τις μεγάλες εταιρείες, που θα κάνουν χρήση των πλεονεκτημάτων που παρέχει το πρόγραμμα «Νέστωρ», θα αναπτυχθούν και οι μικρότερες εταιρείες, που στο παρόν Πρόγραμμα καταγράφονται ως «εξωτερικοί συνεργάτες». Αν για παράδειγμα, έλθει να επενδύσει στην χώρα, μια μεγάλη εταιρεία Πληροφορικής, στο μέγεθος της IBM, τότε θα έχουν επιπλέον δουλειά (άρα και τζίρο) πολλά επαγγέλματα ακόμα, που θα είναι «εξωτερικοί συνεργάτες» της πολυεθνικής. Για παράδειγμα, θα ζητηθούν υπηρεσίες μηχανικών και πολλών επαγγελμάτων της οικοδομής (για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας), νομικών συμβούλων, φοροτεχνικών, μέχρι οδηγών ταξί (για εξυπηρέτηση εργαζομένων/επισκεπτών) και γειτονικών καταστημάτων μικρογευμάτων. Θα ζητηθεί ακόμη η προμήθεια κάποιων πρώτων υλών από την εγχώρια αγορά κλπ…


Πρόγραμμα «Μικρός Νέστωρ»


Το πρόγραμμα «Μικρός Νέστωρ» είναι συμπληρωματικό του προγράμματος «Νέστωρ», αλλά μπορεί να λειτουργήσει είτε μεμονωμένα είτε συμπληρωματικά με το πρόγραμμα «Νέστωρ». Έχει σχεδιασθεί για να αποζημειώσει (μερικά) τους ήδη απολυμένους του Δημοσίου ή ακόμη και απολυθέντες από τον Ιδιωτικό Τομέα, από εταιρείες που κλείνουν με κυβερνητική παρέμβαση (πχ εργαζόμενοι στα ΜΜΕ).

Η διαφορά εδώ είναι ότι το ίδιο δικαίωμα φορολογικής ασυλίας (€1,000,000 Χ 10 έτη) εκχωρείται όχι σε έναν δικαιούχο, αλλά σε ζεύγος δικαιούχων. Ο κάθε δικαιούχος (από το εν λόγω ζεύγος) λαμβάνει ως αμοιβή εκχώρησης δικαιώματος το ποσόν των €20,000 ετησίως.


Αποτελέσματα Προγράμματος «Νέστωρ»

Στην 2η έκδοση (σχετικά πρόσφατη), υπολογίστηκε με ρεαλιστικούς υπολογισμούς, η επίπτωση ενδεχόμενης λειτουργίας του Προγράμματος επάνω στο ΑΕΠ, στην αναλογία Δημ. Χρέους προς ΑΕΠ, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στα καθαρά έσοδα που απoφέρει στο Ελληνικό Δημόσιο, σε ορίζοντα δεκαετίας. Ιδού λοιπόν τα αποτελέσματα, μόνο από τη χρήση του Προγράμματος «Νέστωρ» (χωρίς δηλαδή τη χρήση του Προγράμματος «Μικρός Νέστωρ», που έτσι κι αλλιώς είναι αισθητά μικρότερης επίπτωσης):


Για ενδεχόμενη συμμετοχή/απορρόφηση εθελουσίας εξόδου σε πλήθος 310,000 δημοσίων υπαλλήλων, σε βάθος 10ετίας, με την εξής κατανομή:

Η μεταβολή του ΑΕΠ και η αναλογία Δημοσίου Χρέους προς ΑΕΠ (με έτος αναφοράς το 2013, οπότε το ΑΕΠ ήταν 184,70 δις Ευρώ) δίνεται στον ακόλουθο Πίνακα:Τα δε γραφήματα που αντιστοιχούν στον προηγούμενο πίνακα έχουν ως εξής:
Στο τελευταίο γράφημα, φαίνεται ότι μετά το 2ο έτος εφαρμογής, η αναλογία «Χρέος/ΑΕΠ» πέφτει σε ποσοστό χαμηλότερο του 60%, ποσοστό που οι κορυφαίοι οικονομολόγοι του πλανήτη, αναγνωρίζουν ως όριο βιωσιμότητας δημοσίου χρέους (όχι το 120%, όπως συχνά ακούμε από τα Ελληνικά ΜΜΕ)…
Στον αμέσως επόμενο πίνακα, δίνονται τα άμεσα έσοδα (κέρδη) του Δημοσίου από την εφαρμογή του Προγράμματος «Νέστωρ» (με τη συγκεκριμένη συμμετοχή/απορρόφηση):


Υπολογίστηκε επίσης ότι:


Τέλος, υπολογίστηκαν οι νέες θέσεις εργασίας, που δημιουργούνται:


Προφανώς, καλύπτεται πλήρως το πρόβλημα της Ανεργίας στη Χώρα μας και πρέπει να δοθεί μάλιστα προσοχή στην επιλογή εθνικότητας/κουλτούρας του εργατικού δυναμικού, που θα εισαχθεί στη Χώρα, προκειμένου να υπάρξει συμβατότητα και αφομοίωση από την Ελληνική Κοινωνία, για μια ειρηνική συνύπαρξη. Προτείνεται να αποφευχθούν μουσουλμανικά στοιχεία και να προτιμηθούν Χριστιανικοί πληθυσμοί από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ…

Καταγγελία

Το παρόν πρόγραμμα, που καταφανώς διασώζει την Ελλάδα από την οικονομική κρίση και την μετατρέπει σε Αναπτυξιακό Παράδεισο, έχει δοθεί προς αξιολόγηση στην πολιτική ηγεσία του τόπου, αλλά αδικαιολόγητα και κατά προκλητικό τρόπο αγνοήθηκε και μάλιστα ερήμην του Ελληνικού Λαού, ο οποίος θα είχε ήδη πάψει να υποφέρει από την κρίση, αν εφαρμοζόταν το πρόγραμμα όταν εδόθη.


Πιο συγκεκριμένα:

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε από εμένα σε προσυνέδριο των ΑΝΕΛ (Πάτρα, 03/2013), αφού προηγουμένως το είχα ανά χείρας του κ. Π. Καμένου, στο γραφείο του στη Βουλή. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι το 2013, το Πρόγραμμα υφίστατο μόνο ως κεντρική ιδέα (Concept), χωρίς μετρήσεις αποτελεσμάτων (κοστολόγηση) από ενδεχόμενη εφαρμογή του.


Στην πλήρη μορφή του(*), δόθηκε προς αξιολόγηση στη Νέα Δημοκρατία τον 07/2014, με αριθμό πρωτοκόλλου. Από τη ΝΔ ειπώθηκε ότι «χάθηκε» και ξαναδόθηκε τον 10/2014 (με δεύτερο αριθμό πρωτοκόλλου). Επισυνάπτονται οι δύο αριθμοί πρωτοκόλλου, με τις ημερομηνίες παράδοσής τους…

Δεν επιτεύχθηκε καμία συνάντηση μεταξύ κάποιου στελέχους της ΝΔ και εμού μέχρι την 02/12/2014, οπότε και ζήτησα ακρόαση από το διευθυντή του γραφείου του τότε Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συνάντηση έγινε στο Υπουργείο και παρουσίασα το Πρόγραμμα στον εν λόγω διευθυντή, ο οποίος βρήκε το πρόγραμμα ιδιαίτερα αξιόλογο και μου υποσχέθηκε να με καλέσει ξανά για παρουσίαση στον κ. Μητσοτάκη. Πέραν του αντιγράφου, που ενεχείρησα στον διευθυντή, μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες, απέστειλα το λογισμικό υποστήριξης του Προγράμματος στο υπηρεσιακό/υπουργικό email (βλ. εδώ). Στις μέρες που ακολούθησαν, ο διευθυντής δεν με κάλεσε ποτέ και δεν εμφανίστηκε ποτέ στις τηλεφωνικές μου κλήσεις.


Στις αρχές Ιανουαρίου, λόγω της εργασίας μου πάνω στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, μου έγινε πρόταση από την γραμματεία παραγωγικών φορέων της ΝΔ, να συμμετάσχω σε αυτήν. Αποδέχθηκα την πρόταση, αποβλέποντας σε μια ευκαιρία προσέγγισης της ηγεσίας του κόμματος για παρουσίαση του Προγράμματος. Τότε συνειδητοποίησα δύο πράγματα:


Το πρόγραμμα δεν είχε φθάσει ποτέ στον πρόεδρο του κόμματος.


Το πρόγραμμα δεν επρόκειτο ποτέ να φθάσει στον πρόεδρο, αφού δεν υπήρχε ομαδικό πνεύμα και ο καθένας φρόντιζε μόνο για την προσωπική του πολιτική ατζέντα.


Στα μέσα Ιουλίου του 2015, μεσούσης της κρίσης λόγω δημοψηφίσματος, ζήτησα συνάντηση με τον κ. Θεοδωράκη, διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού (κ. Τσίπρα). Πράγματι, ο κ. Θεοδωράκης με δέχθηκε, του παρουσίασα το πρόγραμμα (στην πρώτη του έκδοση*), αλλά μου απέκλεισε το ενδεχόμενο υιοθέτησής του, διότι το πρόγραμμα προέβλεπε την μείωση του Δημοσίου (αν και αυτή γινόταν εκούσια) και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε με τίποτα να μειωθεί το Δημόσιο. Το γεγονός, ότι η μείωση ήταν επ’ ωφελεία της Ανάπτυξης και επ’ ωφελεία των αποχωρούντων, φαίνεται να μην έπαιζε κανένα ρόλο στην σκέψη του π/θ…!!! Επισυνάπτω τα emails, που πέρασα στο γραφείο του π/θ, μερικές ημέρες πριν την εκεί επίσκεψή μου.


Κάποιοι λοιπόν, χρωστούν εξηγήσεις στον σκληρά δοκιμαζόμενο Ελληνικό Λαό, διότι κουκούλωσαν εντελώς προκλητικά και απαράδεκτα τη λύση, που τους δόθηκε!

-----------

(*) Σημ: Το Πρόγραμμα δόθηκε στην κυβέρνηση ΝΔ (2014) και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (2015), σε πρώτη του έκδοση, η οποία χρησιμοποιούσε υπερσυντηρητικές τιμές στις παραμέτρους της και εμφάνιζε αποτελέσματα περίπου στο ήμισυ, αυτών που εμφανίζονται στην εδώ παρουσίαση, αποτελέσματα βέβαια διόλου ευκαταφρόνητα Η εδώ παρουσίαση αποδίδει τα αποτελέσματα της δεύτερης έκδοσης, που βασίζεται σε εντελώς ρεαλιστικές τιμές παραμέτρων.
Γράψτε το Σχόλιο σας
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]