Από τα "ηλεκτρονικά κοράκια" ποιος θα μας προστατέψει;

Το παρόν άρθρο γεννήθηκε από την εξής απορία: Εντάξει, τους πλειστηριασμούς σήμερα τους αποτρέπουν οφειλέτες και "συλλογικότητες" εισβάλλοντας στα Ειρηνοδικεία και ασκώντας βία τουλάχιστον λεκτική προς τους συμβολαιογράφους. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί πώς θα προστατευθούν; Εάν διενεργεί τον πλειστηριασμό ο συμβολαιογράφος, γιατί το ιδιωτικό του γραφείο θα είναι πιο προστατευμένο από το Ειρηνοδικείο;

Στις έως σήμερα νομοθετικές ρυθμίσεις το κρίσιμο αυτό ζήτημα δεν φαίνεται να διευκρινίζεται. Διακεκριμένος συμβολαιογράφος απάντησε σε σχετικό ερώτημα του γράφοντος ότι "δεν θα υπάρχει πρόβλημα διότι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα διενεργείται μέσα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από την εταιρία που έφτιαξε το λογισμικό". Εάν ισχύει η παραπάνω απάντηση, φαίνεται ότι ούτε οι ίδιοι οι συμβολαιογράφοι έχουν συνειδητοποιήσει πλήρως ότι το κρισιμότατο για την κοινωνία αντικείμενο των πλειστηριασμών ουσιαστικά αφαιρείται από την αρμοδιότητά τους.

Ο θεσμός των αναγκαστικών πλειστηριασμών εξυπηρετεί υπέρτερα κοινωνικά συμφέροντα. Κρίσιμο εν προκειμένω για το δημόσιο συμφέρον είναι, όχι εάν ο συμβολαιογράφος θα διεκπεραιώνει τυπικά την κατακύρωση με βάση το αποτέλεσμα ενός πλειστηριασμού που δεν έχει διενεργήσει ο ίδιος, αλλά το αν η ίδια η διενέργεια του πλειστηριασμού θα είναι νόμιμη.

Ο αναγκαστικός πλειστηριασμός ακινήτων αποτελεί κεντρική έκφανση του κράτους
δικαίου με διττό στόχο. Πρώτον, να διασφαλίζει την είσπραξη των απαιτήσεων, διαφυλάττοντας την οικονομική σταθερότητα, την ασφάλεια των συναλλαγών μεταξύ ιδιωτών ή επαγγελματιών, την είσπραξη απαιτήσεων του δημοσίου, αλλά και την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος και συνακόλουθα την αποταμίευση της κοινωνίας. Δεύτερον, να διασφαλίζει ότι η ακίνητη περιουσία δεν θα ιδιοποιείται αυθαίρετα από παρανομούντες επιτήδειους: Καθώς ο αναγκαστικός πλειστηριασμός προκαλεί ακούσια αποξένωση του ιδιοκτήτη από την περιουσία του, αυτό πρέπει να γίνεται μόνον υπό κατάλληλες νομοθετικές διασφαλίσεις.

Κεντρική διασφάλιση αποτελεί ότι ο πλειστηριασμός διενεργείται όχι από οποιαδήποτε κρατική αρχή, αλλά από τη δικαστική εξουσία. Τούτο δεν συμβαίνει μόνον στην Ελλάδα. Στη Γερμανία π.χ., της οποίας το νομικό σύστημα αποτελεί εν πολλοίς πρότυπο για την Ελλάδα, ο αναγκαστικός πλειστηριασμός διενεργείται από τα Ειρηνοδικεία. Η ανάθεση του σοβαρού αυτού ζητήματος στη δικαστική εξουσία με τις εγγυήσεις που αυτή περιβάλλεται (προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία), εγγυάται με τη σειρά της τη σύννομη διεκπεραίωση της αναγκαστικής αποξένωσης του ιδιοκτήτη από την περιουσία του.

Στην Ελλάδα ο αναγκαστικός πλειστηριασμός ανατίθεται έως σήμερα σε συμβολαιογράφους, ήτοι επαγγελματίες νομικούς λειτουργικά ενταγμένους στη δικαστική εξουσία και υπαγόμενους σε άμεση εισαγγελική εποπτεία. Η διαφορά από το γερμανικό μοντέλο δικαιολογείται ενδεχομένως από την ανάγκη ταχείας διεκπεραίωσης των διαδικασιών, χωρίς τις καθυστερήσεις που θα προκαλούσε η ανέκαθεν όχι ταχεία ελληνική δημοσιοϋπαλληλία. Οι συμβολαιογράφοι ανταποκρίθηκαν ιστορικά με επιτυχία στο ρόλο, διασφαλίζοντας την ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων δανειστή και οφειλέτη. Μεμονωμένες, ευχερώς εντοπίσιμες εξαιρέσεις που κατά καιρούς είδαν το φως της δημοσιότητας αποτελούν την εξαίρεση που επιβεβαίωνε τον κανόνα: Ουδέποτε αμφισβητήθηκε η συλλογική ηθική επάρκεια των συμβολαιογράφων για τη διενέργεια των πλειστηριασμών.

Αφορμή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στάθηκαν συνεπώς αποκλειστικά οι "συλλογικότητες" που τον τελευταίο καιρό ματαιώνουν συστηματικά τους πλειστηριασμούς.

Εάν όμως οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί δεν θα διενεργούνται πια από εκπροσώπους της δικαστικής εξουσίας, αλλά από ιδιωτική εταιρία, έστω και με σύμπραξη διοικητικής αρχής, ποιες εγγυήσεις θα παρέχονται για τη νομιμότητα της διαδικασίας;

Διατυπώνεται το επιχείρημα ότι με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό θα εκλείψει το φαινόμενο των "κορακιών". Τούτο είναι αμφίβολο. Καταρχάς με τη μεταφορά της διενέργειας στους χώρους των Ειρηνοδικείων το 2008 τα "κοράκια" δεν εξαφανίστηκαν μεν, όμως η δράση τους περιορίσθηκε κάπως και κατέστη πρακτικά ευχερέστερη η πρόσβαση σε λοιπούς ενδιαφερόμενους. Δεύτερον, τα "κοράκια" είναι φυσική συνέπεια της κοινωνικής κυνικότητας που είναι ως ένα βαθμό αναγκαία, προκειμένου να μπορεί να "πετάξει" κανείς κάποιον έξω από την ιδιοκτησία του. Αυτή η δυστυχώς απαραίτητη για τη λειτουργία του κράτους δικαίου διεργασία, δεν είναι για "καλά παιδιά". Αυτό δεν θα αλλάξει με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Τρίτον, τα "κοράκια" παρενέβαιναν μεν στη διαδικασία περί τον πλειστηριασμό, αλλά όχι στην ίδια τη διαδικασία του πλειστηριασμού.

Με την ανάθεση όμως της διαδικασίας του πλειστηριασμού σε ιδιωτική εταιρία, έστω και σε σύμπραξη με διοικητική αρχή, αλλά χωρίς την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, εγείρονται ερωτήματα γύρω από την εγκυρότητα της ίδιας της διαδικασίας αναγκαστικής εκποίησης. Η ηλεκτρονικότητα της διαδικασίας δεν μειώνει, αλλά αντιθέτως αυξάνει τα ερωτήματα: Αν τα "κοράκια" γίνονταν αντιληπτά δια γυμνού οφθαλμού, στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό τυχόν παρατυπίες ή παρανομίες θα αφήνουν ηλεκτρονικά μόνον ίχνη, προσβάσιμα αποκλειστικώς από ειδικούς και εντοπίσιμα μόνον κατόπιν έρευνας.

Δεν μνημονεύουμε καν την ασφάλεια των διαδικασιών από εξωτερικές επιθέσεις (χάκερς) που επιτίθενται αποτελεσματικά μέχρι και σε στρατιωτικά ηλεκτρονικά συστήματα.

Η ηλεκτρονικοποίηση καταξιωμένων και σταθερών θεσμών συνιστά καθαυτή καλοδεχούμενη εξέλιξη. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός όμως, έτσι όπως φαίνεται να σχεδιάζεται, δεν αποτελεί ηλεκτρονικοποίηση υπάρχοντος θεσμού, αλλά αντικατάσταση του σημερινού θεσμού από έναν καινούργιο, εκτός της δικαστικής εξουσίας και εν πολλοίς εκτός του κρατικού μηχανισμού – στο βαθμό που η πραγματική διενέργεια της εκπλειστηρίασης θα γίνεται από ιδιωτική εταιρία.

Το ανησυχητικότερο είναι ότι η θεσμοθέτηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών δεν έγινε κατόπιν ωρίμου προβληματισμού και αποφάσεως της οργανωμένης κοινωνίας, αλλά έρχεται ως αντίδραση στις ματαιώσεις πλειστηριασμών από οφειλέτες και "συλλογικότητες". Το ερώτημα όμως είναι: Αδυνατούσε η εκτελεστική εξουσία να προστατεύσει τους φυσικούς πλειστηριασμούς στις αίθουσες των δικαστηρίων; Γιατί θα μπορεί να προστατεύσει τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς; Η αδυναμία στην πρώτη περίπτωση και η μη αδυναμία στη δεύτερη περίπτωση μοιάζουν λιγότερο πραγματικές και περισσότερο προσχηματικές, υποδεικνύοντας πολιτική επιλογή της εκτελεστικής εξουσίας για μεταφορά ενός τόσο κρίσιμου ζητήματος από τη δικαστική εξουσία σε ιδιωτική εταιρία.

Αν πάλι τα "κοράκια" ήταν πρόβλημα, τα "ηλεκτρονικά κοράκια", ενεργώντας πια εκτός του πλαισίου της δικαστικής εξουσίας, μπορεί να αποδειχθούν σοβαρότερο πρόβλημα. Οφειλέτες και "συλλογικότητες" που νομίζουν ότι προστατεύουν την περιουσία τους αντιδρώντας στους φυσικούς πλειστηριασμούς, εξωθούν τα πράγματα στο να μπορούν να χάνουν όχι μόνον οι ίδιοι, αλλά ίσως και οποιοσδήποτε ανυποψίαστος πολίτης την περιουσία του με συνοπτικές διαδικασίες. "Με το πάτημα ενός πλήκτρου".

Το θέλουμε αυτό ως κοινωνία; Θα είναι η ιδιοκτησία το ίδιο ασφαλής στην εποχή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών όπως παλαιότερα; Το ερώτημα είναι πολλαπλά κρίσιμο, όχι μόνον για λόγους θεσμικούς – δικαιοκρατικούς, όχι μόνον για την προστασία του επενδυτικού περιβάλλοντος, αλλά κυρίως επειδή δυνητικά αφορά τον καθένα μας.

* Γεώργιος Ι. Μάτσος - Δ.Ν., Δικηγόρος
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

25 σχόλια :

 1. ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΠΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΣΑΣ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΟ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 600 ΔΙΣ$ ΚΑΙ 2.3 ΤΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΔΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ...

  ΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΣΑΣ ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΗΓΗΣΟΥΝ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΤΩΡΑ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ,ΤΕΛΙΩΝΟΝΤΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ,ΕΧΕΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΑΝ ΤΟ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ...

  ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Ε.ΣΥ. ΣΕ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΗΛ.

  http://alfeiospotamos.gr/?page_id=13930

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΝΤΕ ΓΑΜΗΣΟΥ ΡΕ ΜΑΛΑΚΑ ΜΑΣ ΤΑΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΘΕΤΟ

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος8 Ιουλίου 2017 - 11:48 μ.μ.
   ΚΡΑΤΑΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ 9.500.000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΡΕ ΕΒΡΑΙΚΑ ΑΡΧΙΔΙΑ???? 3.000 12ΘΕΟΙ ΜΑΛΑΚΕΣ????? ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΙΡΟΓΥΦΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΗ ΠΛΑΤΗ????ΘΑ ΜΑΣ ΚΛΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΡΧΙΔΙΑ ΖΩΑ!!!!

   Ανώνυμος8 Ιουλίου 2017 - 11:49 μ.μ.
   ΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΑΣ ΕΚΑΝ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΤΑ ΑΡΧΙΟΜΥΡΙΑ ΤΟΥ ΨΩΡΙΑΡΗ-ΧΛΕΜΠΟΝΙΑΡΗ-ΚΛΑΣΟΜΠΑΝΙΕΡΑ-ΜΠΟΥΧΕΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΠΟΥΤΣΑΣ...
   ΠΑΡΤΕ ΤΑ ΚΑΙ ΒΑΛΤΕΤΑ ΣΤΗΝ ΚΩΛΑΘΡΑ ΣΑΣ ΧΑΧΑΧΑΧΑΑΧΑΧΑΑΑΑΑΑ
   Ε ΜΑ ΠΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΩΛΟΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΤΡΕΛΙΑΡΗ ΧΑΣΟΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΥΤΣΑΣ ΒΩΖΝΥ ΠΟΥ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΞΕΡΕΙ ΟΛΗ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΛΑΚΑ..ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΗΛΙΘΙΟΣ ΛΕΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΚΑ......

   Ανώνυμος8 Ιουλίου 2017 - 11:51 μ.μ.
   ΠΑΝΤΩΣ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12ΘΕΩΝ ΕΒΡΑΙΟΡΟΥΦΙΑΝΩΝ ΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΩΝ ΦΥΛΑΚΟΒΙΩΝ

   Διαγραφή
  3. ΤΟ ΟΠΛΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΠΑΡΩΔΙΑ ΕΡΗΜΗΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΑΝ ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΗΣΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΛΩΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΝ ΔΙΑΛΕΓΑΝ ΤΗΝ 17/5 ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΝΑ ΑΠΕΡΓΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΦΩΝΑΖΕΤΕ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ,ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ...

   ΑΥΤΑ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΑΝ ΟΛΩΣ ΤΥΧΑΙΩΣ ΔΕΝ ΑΠΕΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΑΝ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ,ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΕΛΕΙΝΟΙ ΑΣ ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ "ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ" ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΦΕΡΑΤΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ 30.000 ΘΥΜΑΤΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΠΛΟΥΤΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ…

   Διαγραφή
  4. ΟΡΜΗΣΕ Η ΕΒΡΑΙΚΗ ΛΕΠΡΑ ΝΑ ΔΑΓΚΩΣΕΙ??

   ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩ,ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΑ ΤΗΝ ΛΕΜΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΟΤΙ ΚΑΚΟ ΕΧΕΙ ΒΡΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΣ ΑΠΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ,ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΒΛΕΠΑΜΕ ΤΗΝ ΜΟΥΣΟΥΔΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΝΑ ΞΕΠΡΟΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΕΧΡΙ "ΑΥΤΗ" ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ...

   ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΛΙΓΟ ΝΑ ΞΕΦΕΥΓΕ,ΟΙ ΥΑΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΝΙΑ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΞΕΣΚΙΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΥΤΟΝ,ΕΚΑΝΕ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ,ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΧΕΙ ΠΛΟΥΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ 300 ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΟΝ ΑΓΝΟΗΣΑΝ,ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΜΗΝΥΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ...

   ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ,ΜΜΕ,ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥΣ,ΕΣΗΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΔΟΝ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ,ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΩΝΟΥΛΕΣ ΑΝΤΙΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΣ,ΦΙΔΑΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΑ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ, ΑΔΙΑΦΟΡΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΒΑΛΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΤΗΣ ΛΑΣΠΗΣ,ΤΗΣ ΕΙΡΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΛΕΥΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΠΑΡΞΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΓΛΥΤΩΣΕΙ...

   ΟΜΩΣ ΡΑΒΒΙΝΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΤΟΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ, ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΕΚΑΝΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ...
   http://alfeiospotamos.gr/?p=18373

   ΜΕ ΚΟΝΤΑ 400 ΣΧΕΔΟΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ,ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΛΕΟΝ ΟΛΟΙ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝ,ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ…

   ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ Ο ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ ΣΤΟ ΣΚΑΙ ΕΙΠΕ….!!
   ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ…
   ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΕ,ΜΗ ΤΗΝ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ…!!!!

   Διαγραφή
  5. ΜΕΤΑ ΑΠΟ 11 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ,Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ,ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΜΕΣ!!

   Αθανασία Γεωργοσοπούλου (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
   ΔΥΟ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΕΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ...

   ΔΥΟ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ. ΔΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ...
   ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ , ΟΥΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΛΕΞΟΥΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ.ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΛΟΙΠΟΝ ΕΧΘΕΣ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΠΕΣ....
   ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΚΑΡΤΑ.

   ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΣΑΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ,ΔΕΝ ΕΙΣΕΦΕΡΑΝ ΕΓΓΡΑΦΑ.

   ΔΕΝ ΑΝΤΕΛΕΞΑΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.

   ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΞΑΝΑΠΕΙ , ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΥΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ.

   Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΛΕΥΡΑ ΣΩΣΤΟΣ, ΑΚΡΙΒΗΣ, ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ....
   ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΚΟΥΣΟΝ....

   Ο ΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΡΩΤΗΣΕ ΤΟΝ ΜΑΡΤΥΡΑ ΜΑΣ ΤΟ ΕΞΗΣ:

   ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ :ΚΙ ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ, ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ????

   ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΜΑΣ: ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΡΩΤΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΣ...ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ Ο ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΡΑ, ΕΠΕΙΔΗ ,ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ,ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΧΕΤΕ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ!!!!!!!!!!!!!

   ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.......................ΣΙΩΠΗ ΞΑΝΑ

   ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ...
   ΜΕΤΑ ΑΠΟ 11 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ ΑΠ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΙ ΕΦ'ΕΞΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ....

   ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΜΕΣ,ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΜΑΣ....

   ΕΓΩ ΜΙΛΗΣΑ.
   ΕΣΕΙΣ ΠΡΑΞΤΕ ΑΝΑΛΟΓΩΣ !!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  6. ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ??????
   ΤΟΝ ΜΑΡΤΗ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΤΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΕΥΤΟΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙ ΕΓΙΝΕ????
   ΔΕΙΞΑΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΒΩΣΝΥ???

   Διαγραφή
  7. ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΔΑΓΚΩΝΕΙ Η ΕΒΡΑΙΚΗ ΛΕΠΡΑ??

   ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΑΧΑ ΤΗΝ ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΣΤΟΝ ΣΩΡΡΑ ΟΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΙ'ΟΛΑΣ...

   Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΕΒΡΑΙΕ ΜΕ ΛΥΣΣΑ ΕΔΩ ΜΑΣΑ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΣΕ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ ΑΛΛΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΤΡΕΜΕΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΤΑ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΕΨΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΣΥΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΑΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ...

   ΜΕΤΑ***********************!!!!!

   ΦΥΓΕ ΡΕ ΦΟΥΣΤΗ ΑΠΟ ΕΔΩ,ΕΧΟΥΜΕ ΚΡΑΤΟΣ Η ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ??
   ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΕ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΟΙΚ-ΕΓΚΛΗΜΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΟΓΟΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗΔΕΝ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΤΟ ΨΕΜΑ…

   ΕΝΑΣ ΣΩΡΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ,ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕ ΟΤΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΖΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΝΑΙ Η ΟΧΙ??

   ΠΟΣΑ ΛΕΠΤΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΚΑΘΕ ΣΩΡΡΑΣ ΑΝ ΕΙΧΕ ΙΧΝΟΣ ΔΟΛΟΥ Η ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΕΙ ΠΟΛΙΤΕΣ??
   ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΝΑΙ Η ΟΧΙ??

   ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ Μ@ΛΑΚΑ ΝΑ ΒΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ??
   ΦΥΓΕ ΡΕ ΦΟΥΣΤΗ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΛΑ ΕΔΩ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΑ ΛΕΠΤΑ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/1/2017 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ON LINE 84 ΧΩΡΕΣ??

   ΑΡΚΕΤΑ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΕΠΑΙΞΑΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΕΧΕΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΠΛΟΥΤΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΩΩΩΩΩΡΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΑ ΤΟΥΣ,ΟΥΣΤ ΒΡΩΜΙΑΡΗΔΕΣ…

   ΕΛΑ ΕΔΩ ΥΠΟΥΡΓΕ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΤΩΡΑ,ΜΗΝ ΚΡΥΒΕΣΑΙ..!!!

   Διαγραφή
  8. Νικη Σιμογλου

   ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΑΥΤΑ ΧΑΡΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΙ......

   ΤΩΡΑ ΘΕΩΡΩ ΠΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΖΗΤΗΤΑ ΚΑΝ
   ΠΗΡΕ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΨΗΛΑ
   ΚΙ ΑΛΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ*****

   https://scontent.fath3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s480x480/20707945_483327702036326_8221443573780565553_n.jpg?oh=c3b8e14cffa16728b695474584537a4b&oe=5A28E42C

   Διαγραφή
  9. ΠΕΣ ΤΟΥ ΠΙΘΗΚΟΜΟΥΡΗ ΜΟΓΓΟΛΟΓΥΦΤΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΑΕΙ ΠΟΛΥ ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΛΑΣΕΙ ΤΑ ΑΡΧΙΔΙΑ ΚΑΛΑ!

   Διαγραφή
  10. ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΡΧΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΟΓΓΟΛΟΓΥΦΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ???????
   ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ
   ΖΩΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

   Διαγραφή
  11. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΦΟΥΣΚΩΣΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΕΙΜΑΡΟΣ ΝΑ ΤΑ ΠΝΙΞΕΙ ΤΑ ΧΤΙΚΙΑ...

   ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΞΕΒΡΑΚΩΤΕΣ ΠΟΥΤΑΝΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΝΑ ΧΑΡΤΑΚΙ,ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΚΟΥΝΑΝΕ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΝ ΚΟΛΑΡΑ ΤΟΥΣ😀😀😀

   ΠΑΡΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΜΩΡΕ ΡΑΒΒΙΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑΡΗ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΦΟΥΣΤΙΔΩΝ,ΕΚΕΙ ΚΟΥΝΗΘΕΙΤΕ ΟΣΟ ΘΕΛΕΤΕ,ΟΧΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΝΤΩΝ "ΕΛΛΗΝΕΣ"..!!!

   Διαγραφή
  12. Ανώνυμος4 Ιουλίου 2017 - 7:51 π.μ.
   ΑΝΘΡΩΠΕ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΛΕΓΕΣΑΙ ΚΑΙ ΝΟΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝ ΜΗΝ ΕΥΤΕΛΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ. ΑΝ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΕΙΧΕ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΕΣΩΖΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΕΣΕΝΑ.
   ΑΝΘΡΩΠΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΥΤΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΟΥ ΕΧΕΙΣ ΣΚΑΤΑ ΑΝ Ο ΓΥΦΤΟΣ ΕΙΧΕ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΣΟΥ ΔΕΚΑΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑΕΥΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΔΕΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΕΙΧΕ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΕΗ.
   ΑΝΘΡΩΠΕ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΛΕΓΕΣΑΙ ΚΑΙ ΝΟΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΑΠΑΤΕΩΝΟΣ ΑΝΟΙΞΕ ΠΡΩΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΣΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΕ ΤΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΑ ΑΜΥΘΗΤΑ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ Ο ΠΑΠΑΤΖΗΣ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΑΤΑΠΙΝΕΙΣ ΑΜΑΣΗΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΠΟΥ ΣΕ ΤΑΪΖΕΙ.

   ΞΥΠΝΑ ΑΝΘΡΩΠΕ ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΤΟ ΛΙΓΟΣΤΟ ΜΥΑΛΟΥΔΑΚΙ ΣΟΥ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΚΑΙ ΜΗΝ ΓΙΝΕΣΑΙ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΥ ΓΕΛΟΙΟΥ ΓΥΦΤΟΑΠΑΤΕΩΝΟΣ.

   Διαγραφή
 2. ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΠΕΙΔΗ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΑΙΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΣΤΑΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΔΥΣΤΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,
  ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ, ΕΝΟΧΛΗΣΕ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΖΟΜΠΙ ΚΑΙ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ
  ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ, ΠΟΥ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ...ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ !!!

  ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ ΣΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ!

  ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗ, ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ.

  ΒΡΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΛΥΣΗ : Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η !

  ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ κ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ?? ΔΕΝ ΤΟ ΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΟΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΙ
  ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΒΕΙ ΟΙ ΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ !

  Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΗΤΑΝ ΕΠΙ ΣΑΜΑΡΑ : ΝΟΜΟΣ 4174/2013

  Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΠΙ ΤΣΙΠΡΑ : ΝΟΜΟΣ 4336/2015

  ΟΥΤΕ Η ΖΩΗ ΜΑΣ, ΟΥΤΕ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΑΣ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΑΣ, ΟΥΤΕ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ!

  Θ' ΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΑΚΟΜΗ Ν' ΑΡΠΑΞΟΥΜΕ ΞΥΛΑ- ΜΑΔΕΡΙΑ & ΠΕΤΡΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΕΝΕΚΕΔΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ?

  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ?

  ΜΟΝΟΝ ΕΤΣΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΡΕΜΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΩΜΑΛΑ ΔΞΞΙΟ-ΑΡΙΣΤΕΡΟ-ΚΕΝΤΡΩΑ ΚΤΗΝΗ ΚΑΙ ΖΟΜΠΙ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΤΗΝ
  ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΟΥΣ !

  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 86 "ΠΕΡΙ ΑΣΥΛΙΑΣ " ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ !

  ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΜΑΣ ΑΜΥΝΑ ....

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μόνο με την ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ έρχεται η Ελευθερία και η τελική ΝΙΚΗ.!!!!

   Το Ε.ΠΑ.Μ. έχει ως σκοπό να ενώσει όλους τους Έλληνες πολίτες που αγαπούν την Πατρίδα τους και θέλουν επιτέλους να την δουν ελεύθερη από κάθε λογής εξάρτηση από εγχώρια και ξένα συμφέροντα. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γίνει αυτό, είναι με την ενδυνάμωση του Λαού μας, έτσι ώστε να μπορέσει να απαιτήσει τα αυτονόητα.
   Για τον σκοπό αυτό, χρειάζεται να οργανωθούν όσοι περισσότεροι συμπατριώτες μας.

   Το Ε.ΠΑ.Μ. χρειάζεται όλους εσάς να έρθετε να σας γνωρίσουμε και να γίνετε μέρος του Μετώπου ώστε να αγωνιστούμε στις κρίσιμες και ιστορικές στιγμές που ζούμε.
   Δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση, αλλά κάτι πολύ βαθύτερο.
   Είναι φανερό πλέον ότι κάτι πρέπει να γίνει από εμάς τους πολίτες.
   Οργανωμένα, Ε Λ Α ! https://epamhellas.gr/?page_id=52924

   ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΣΠΡΗ ΜΕΡΑ..!!!
   ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ...ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ...!!!

   Δημήτρης Καζάκης : «Είναι ο τρόπος για να αποδείξουμε ότι δεν θα κάνουμε πίσω από τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις.
   Ερευνούσαμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα την καλύτερη, κατά το δυνατόν, νομική δέσμευση έναντι του ελληνικού λαού. Το Ε.ΠΑ.Μ. δεν έχει κανένα πρόβλημα να υιοθετήσει μια σκληρή δέσμευση για να πεισθούν οι Έλληνες ότι οι πολιτικές και οικονομικές προτάσεις μας θα ισχύσουν σε κάθε περίπτωση.»
   https://epamhellas.gr/?page_id=66647

   «Η Νομική Δέσμευση» του Ε.ΠΑ.Μ. στον Ελληνικό λαό
   Τη νομική δέσμευση ενώπιον του ελληνικού λαού ψήφισαν οι σύνεδροι του 5ου Συνέδριου του ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ στο κλείσιμο την Κυριακή 3 Ιουλίου 2016, σε περίπτωση που εκλεγεί και αναδειχθεί στην εξουσία.

   Στη ΔΕΣΜΕΥΣΗ τους αναφέρεται «Ότι τυχόν αδυναμία υλοποίησης των δεσμεύσεων υπό ομαλές συνθήκες «μη εμπόλεμης κατάστασης ή φυσικής καταστροφής», εντός τριμήνου από την ανάληψη κυβερνητικών ευθυνών θα έχει ως συνέπεια την ΑΜΕΣΗ και καθολική ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ των μελών του Ε.ΠΑ.Μ. που κατέχουν θέσεις κυβερνητικής και κοινοβουλευτικής ευθύνης».

   Παράλληλα η ηγεσία του Ε.ΠΑ.Μ. και οι εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο του Μετώπου αποδέχονται την δήμευση του συνόλου των περιουσιακών τους στοιχείων υπέρ του ελληνικού λαού, ως ποινική ρήτρα για την αθέτηση ή καταπάτηση των δεσμεύσεών τους.

   Διαγραφή
  2. ΔΕΝ ΘΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΟΥΝ ΟΥΤΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΧΙΑ ΚΑΖΑΚΗ,ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ Νο2 ΠΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΑΙΚΙΣΤΗ ΑΚΟΥΣ ΟΤΙ ΑΡΕΣΕΙ ΣΤΑ ΑΥΤΑΚΙΑ ΣΟΥ,ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΝΙΩΘΑ ΤΟ ΠΙΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΕΣ ΦΙΔΙ ΠΟΥ ΕΡΠΕΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΜΑΤΑ..

   ΝΑ ΠΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝΙΣΤΗ ΚΑΖΑΚΗ ΠΟΥ ΣΕ ΕΒΑΛΕ ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΤΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΑΜΑΛΟΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΝΟΕΙΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΣΕ ΚΑΛΟΥΝ,ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΥ ΖΗΤΑΕΙ ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ,ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ,ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ,ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΕΣ...

   ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΑΠΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΗ ΧΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΥΘΕΙ ΣΤΑΓΟΝΑ ΑΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

   ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Ο ΠΑΡΑΝΟΙΚΟΣ ΚΑΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΜΕ ΤΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ,ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΟΥΠΟΥΝΙΑ ΓΙΑΤΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΑΠΑΛΑ,ΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΘΑ ΤΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΩΡΕΣ...

   ΚΑΤΩ ΤΑ ΡΟΛΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ,ΚΑΝΕΙΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ,ΜΟΝΟ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΠΟΝΙΑ,ΤΕΡΜΑ ΟΙ ΕΙΣ-ΕΞ ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ,ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΦΑΕΙ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ,ΑΝ ΔΕΝ ΣΕ ΦΤΑΝΕΙ ΕΝΑ ΠΙΑΤΟ ΡΥΖΙ ΜΕ ΚΟΥΠΟΝΙΑ...

   ΑΝ ΠΕΙ ΟΤΙ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΠΟΥ ΣΩΣΤΑ,ΟΛΟΙ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ,ΑΥΤΟ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΕΣ ΝΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΟΥ ΦΑΓΑΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ,ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΓΕΙΤΟΝΑ,ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ Ο ΣΟΡΟΣ..

   ΤΙ ΛΕΕΙ ΜΩΡΕ Ο ΛΑΙΚΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΙΚΟΣ ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ,ΤΙ ΛΕΕΙ??

   ΕΣΥ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΙΣ ΖΑΛΙΣΕΙ ΣΤΙΣ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΙΣ??
   ΕΙΠΑΜΕ,ΚΑΝΕ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑΣ ΚΙ'ΟΛΑΣ Η ΣΕ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΜΑΛΟΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΒΟΡΕΙΟΚΟΡΕΑΤΗΣ...

   Διαγραφή
  3. ....

   Το Ε.ΠΑ.Μ. έχει ως σκοπό να ενώσει όλους τους Έλληνες πολίτες που αγαπούν την Πατρίδα τους και θέλουν επιτέλους να την δουν ελεύθερη από κάθε λογής εξάρτηση από εγχώρια και ξένα συμφέροντα. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γίνει αυτό, είναι με την ενδυνάμωση του Λαού μας, έτσι ώστε να μπορέσει να απαιτήσει τα αυτονόητα.
   Για τον σκοπό αυτό, χρειάζεται να οργανωθούν όσοι περισσότεροι συμπατριώτες μας.....

   ΝΑ ΑΓΙΑΣΕΙ Ο ΣΤΟΜΑΣ ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΕ ΜΟΥ ΚΑΛΕ ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΙΑ ΧΡΑ ΤΑ ΕΙΠΕΣ...ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΑ ΔΕΙ ΠΡΟΚΟΠΗ Η ΧΩΡΑ ΜΑ ΤΟ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟ ΝΑ ΘΑΝΑΤΩΣΕΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΓΥΦΤΟ ΚΑΙ ΤΑ 3-4 ΚΑΡΙΟΛΟΚΟΠΡΑΝΑ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΒΕΒΑΙΑ) ΠΟΥ ΣΤΗΣΑΝΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΜΤΗΝ ΑΓΡΑΜΜΑΤΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΑΤΑΡΕΩΝ ΠΟΥ ΗΛΘΑΝ ΚΑΙ ΜΠΛΑΣΤΡΩΙΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ!!! ΑΚΟΥ 5 ΕΚΑ. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΟΙ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΟΥΤΕ 9 ΕΚΑΤ, ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!! ΓΙΑΥΤΟ ΤΡΥΓΗΣΕ Ο ΓΥΦΤΟΣ Ο ΜΑΥΡΟΣ ΓΥΦΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ!! ΗΘΕΛΑΝ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ ΟΙ ΣΚΑΤΟΧΩΡΙΑΤΗΔΕΣ ΚΑΙ ΠΗΓΑΝ ΣΑΝ ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΕΔΙΝΑΝ ΤΑ 150αρια ΓΙΑ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΛΙΓΟ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΚΥΛΩΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΝΑΣ ΠΟΡΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΠΟΥ ΧΛΑΑΑΤΣΣ ΤΑΧΩΝΕ ΣΤΟ ΜΝΙ'ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΧΛΙΟΥΥΤΣΣ ΜΟΛΙΣ ΕΜΠΑΙΝΑΝ ΜΕΣΑ...ΕΕ ΝΑΙ ΕΙΧΕ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΜΝΙ'.....ΘΑΝΑΤΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΥΣΤΗ ΤΟΝ ΓΥΦΥΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΣΥΜΜΠΡΙΑ ΤΟΥ!!! ΜΟΛΙΣ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΔΙΣ ΙΣΟΒΙΑ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΘΑ ΚΡΕΜΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΦΥΆΚΗ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΙΑ...ΘΑΝΑΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ... ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ.....

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος4 Ιουλίου 2017 - 12:35 π.μ.
   Giannis Paterakis4 Ιουλίου 2017 - 12:19 π.μ.
   ---------------------------------------------------------------------------------
   ,ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΔΕΣΕΙ ΜΕ "ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ" ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ξερετε τι εστι αμετακλητη;)
   ---------------------------------------------------------------------------
   ΓΥΦΤΕΕΕΕ.......ΒΑΛΕ ΤΗ ΓΥΦΤΙΣΑ ΝΑ ΣΟΥ ΜΑΘΕΙ ΠΩΣ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ
   ΥΓ
   ΟΤΑΝ ΘΑ ΣΕ ΦΕΡΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΘΑ ΔΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΟΣ ΓΥΦΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΤΟ

   Διαγραφή
  5. Ανώνυμος8 Ιουλίου 2017 - 11:49 μ.μ.
   ΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΑΣ ΕΚΑΝ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΤΑ ΑΡΧΙΟΜΥΡΙΑ ΤΟΥ ΨΩΡΙΑΡΗ-ΧΛΕΜΠΟΝΙΑΡΗ-ΚΛΑΣΟΜΠΑΝΙΕΡΑ-ΜΠΟΥΧΕΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΠΟΥΤΣΑΣ...
   ΠΑΡΤΕ ΤΑ ΚΑΙ ΒΑΛΤΕΤΑ ΣΤΗΝ ΚΩΛΑΘΡΑ ΣΑΣ ΧΑΧΑΧΑΧΑΑΧΑΧΑΑΑΑΑΑ
   Ε ΜΑ ΠΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΩΛΟΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΤΡΕΛΙΑΡΗ ΧΑΣΟΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΥΤΣΑΣ ΒΩΖΝΥ ΠΟΥ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΞΕΡΕΙ ΟΛΗ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΛΑΚΑ..ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΗΛΙΘΙΟΣ ΛΕΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΚΑ......

   Ανώνυμος8 Ιουλίου 2017 - 11:51 μ.μ.
   ΠΑΝΤΩΣ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12ΘΕΩΝ ΕΒΡΑΙΟΡΟΥΦΙΑΝΩΝ ΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΩΝ ΦΥΛΑΚΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΩΝ ΜΟΥΚΟΣΚΥΛΩΝ ΓΑΜΗΜΕΝΑ ΚΑΘΘΙΚΙΑ

   ΣΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ, ΤΟ ΓΑΜΗΣΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΘΑ ΤΟ ΦΑΤΕ ΕΤΣΙ ΚΙΑΛΛΙΩΣ...

   Διαγραφή
  6. Ανώνυμος8 Ιουλίου 2017 - 11:36 μ.μ.
   ΘΑ ΣΟΥ ΠΟΥΜΕ ΑΝ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΚΙΕΣΥ ΑΝ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙΝΑΙ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΙΟΛΗ ΤΗΝ ΚΛΑΣΟΜΠΑΝΙΕΡΑ ΠΟΥ ΠΗΓΕς ΚΑΙ ΚΡΥΦΤΗΚΕ ΑΝΤΙ ΝΑ ΓΓΕΙ ΣΑΝ ΑΝΤΡΑΣ ΚΙΑ ΝΑ ΑΝΥΤΙΠΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ο ΛΕΧΡΙΤΗΣ ΣΟΥ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΕΕΕΕ??????????????

   Ανώνυμος8 Ιουλίου 2017 - 11:37 μ.μ.
   ΕΛΑ ΜΩΡΗ ΗΛΙΘΙΑ ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΗ ΓΥΦΤΟΠΟΥΤΑΝΑ ΑΝ ΤΟΛΜΑΣ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΓΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ.
   ΚΑΘΕΤΩΣ ΘΑ ΜΠΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ ΘΑ ΒΓΕΙΣ ΞΕΚΩΛΙΑΡΑ.

   Ανώνυμος8 Ιουλίου 2017 - 11:38 μ.μ.
   ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΟ 120, ΕΣΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΦΑΣΙΚΟ ΜΑΛΑΚΙΟ ΣΟΥ???????????
   ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΑΝ ΑΝΤΡΑΣ ΝΑ ΠΕΙ ΕΔΩ ΕΙΜΑΙ???????????

   Διαγραφή
  7. Ανώνυμος8 Ιουλίου 2017 - 11:33 μ.μ.
   Ανώνυμος8 Ιουλίου 2017 - 11:26 μ.μ.
   ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙΣ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΡΕ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΣΚΑΤΟΓΥΦΤΕ ΔΕΙΞΕ ΜΑΣ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ.
   ΚΑΙ ΜΕ 1% ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΑ 2.8 ΤΡΙΣ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΕΡΕΙ ΤΟΚΟΥΣ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ 140 ΔΙΣ.
   ΚΑΙ ΣΥ ΡΕ ΞΕΒΡΑΚΩΤΕ ΠΑΠΑΤΖΗ ΑΠΑΤΡΕΩΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΡΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΤΗΣ ΓΥΦΤΟΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΥΒΕΣΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ 45.000 ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΥΜΠΑΡΟ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΑΞΙ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΦΑΓΕΣ.
   ΟΥ !!! ΝΑ ΧΑΘΕΙΣ ΓΕΛΟΙΕ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΚΑΙ ΣΥ ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΙΘΙΑ ΣΟΥΡΓΕΛΑ ΠΟΥ ΣΕ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ

   Ανώνυμος8 Ιουλίου 2017 - 11:28 μ.μ.
   ΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΗΛΙΘΙΟΣ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΥΠΕΡΒΕΙ ΚΑΘΕ ΟΡΙΟ
   ΣΑΛΤΑ ΚΑΙ ΓΑΜΗΣΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΙΑΣΩ ΘΑ ΣΕ ΞΕΚΩΛΙΑΣΩ ΗΛΙΘΙΕ ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΤΑ
   ΕΛΑ ΠΕΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΕΡΧΕΣΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΠΙΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΩΡΡΑ, ΕΡΧΕΣΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΒΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΦΤΥΟΥΥΝΕ, ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΣΑΡΕΕΣΕΙ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΩΡΗ ΚΟΥΦΑΛΑ ΕΒΡΑΙΑ ΛΟΥΓΚΡΑ??????????

   Ανώνυμος8 Ιουλίου 2017 - 11:35 μ.μ.
   ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ 12ΘΕΟ ΖΩΟ???? ΘΑ ΤΟΝ ΜΑΘΕΙΣ ΑΠΕΞΩ ΣΤΟ ΚΕΛΙ 120 ΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ!!! ΣΕ ΞΑΝΑΡΩΤΑΜΕ ΑΝΑΠΗΡΕ ΓΥΦΤΕ ΠΟΤΕ ΘΑ ΦΕΡΕΙΣ ΤΑ ΚΛΕΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΦΣΟΡ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ ΝΑ ΤΑ ΔΩΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΣΤΟΥΣ ΕΞΑΠΑΤΗΘΕΝΤΕΣ???

   Διαγραφή
  8. Ανώνυμος8 Ιουλίου 2017 - 11:26 μ.μ.
   ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙΣ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΡΕ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΣΚΑΤΟΓΥΦΤΕ ΔΕΙΞΕ ΜΑΣ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ.
   ΚΑΙ ΜΕ 1% ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΑ 2.8 ΤΡΙΣ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΕΡΕΙ ΤΟΚΟΥΣ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ 140 ΔΙΣ.
   ΚΑΙ ΣΥ ΡΕ ΞΕΒΡΑΚΩΤΕ ΠΑΠΑΤΖΗ ΑΠΑΤΡΕΩΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΡΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΤΗΣ ΓΥΦΤΟΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΥΒΕΣΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ 45.000 ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΥΜΠΑΡΟ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΑΞΙ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΦΑΓΕΣ.
   ΟΥ !!! ΝΑ ΧΑΘΕΙΣ ΓΕΛΟΙΕ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΚΑΙ ΣΥ ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΙΘΙΑ ΣΟΥΡΓΕΛΑ ΠΟΥ ΣΕ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ

   ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΚΟΠΕΛΑΡΑ ΜΑΣ, ΤΙ ΣΟΥ ΚΑΟΥΝΕ ΟΙ ΑΣΧΕΤΟΙ, ΜΩΡΕ ΜΑΥΤΑ ΠΙΥ ΤΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ ΜΑΣ ΘΑ ΦΥΓΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΕΙ ΕΔΨ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΓΕΛΑΜΕ??????? ΧΑΧΑΧΑΑΧΑΑΑΑΑΑ

   Διαγραφή
  9. Ανώνυμος12 Ιουλίου 2017 - 1:13 μ.μ.
   ΠΩΣ ΠΑΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ 21.000 ΣΕΛΙΔΩΝ;
   ΣΕ ΠΟΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΙ;
   ΑΝ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΣΕΝΑ ΤΟ ΗΛΙΘΙΟ ΖΩΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΝΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ ΚΑΘΙΚΙ.
   ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΟΥ ΕΧΩ ΦΕΡΕΙ ΔΕΚΑΔΕΣ. ΑΝ ΕΣΥ ΕΝΑ ΘΕΟΤΥΦΛΟ ΠΟΡΩΜΕΝΟ ΗΛΙΘΙΟ ΓΙΔΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΙ.

   ΚΑΛΟΜΕΛΕΤΑ ΚΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΓΥΦΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΗ ΑΠΑΤΕΩΝΑ
   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΕΔΩΣΕ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ 21.000 ΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΧΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ.
   ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΣΥΜΜΟΡΙΤΗ ΞΕΒΡΑΚΩΤΟ ΓΥΦΤΟΑΤΕΩΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
   ΔΕΣ ΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΕ ΤΙΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΣΟΥ ΝΑ ΤΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΠΑΡΕΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΚΑΘΙΚΙ

   Στις 25 Απριλίου 2002, ο Αρτέμης Σώρρας καταδικάζεται με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών (μαζί με έναν ακόμη) για υπεξαίρεση και απόπειρα πώλησης αρχαίων.

   Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 173-174-175-176-177/2002 απόφαση, η έφεση κηρύχθηκε απαράδεκτη και επιβλήθηκε στον Αρτέμη Σώρρα του Βασιλείου και της Ολυμπίας καταδίκη του σε συνολική ποινή φυλάκισης επτά μηνών εξαγοράσιμη προς 1.500 δραχμές ημερησίως για τα παραπάνω αδικήματα, που έγιναν στην Πάτρα τον Οκτώβριο του 1995 και του επιβλήθηκαν επίσης τα δικαστικά έξοδα της πρωτόδικης απόφασης που ήταν 25.000 δραχμές

   Λίγα χρόνια μετά και συγκεκριμένα στις 24 Ιουνίου με την υπ' αριθμ. δικαστική απόφαση 1302/2005 ο Αρτέμης Σώρρας και η σύζυγός του καταδικάζονται με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πατρών σε φυλάκιση 8 μηνών έκαστος, με τριετή αναστολή για πλαστογραφία μετά χρήσεως.

   Για την ίδια υπόθεση ο Αρτέμης Σώρρας και η σύζυγός του έχουν κι άλλη καταδικαστική απόφαση στις 24 Ιουνίου 2005, πάλι από το Τριμελές Εφετείο Πατρών, αλλά για διαφορετικά αδικήματα. Με την υπ' αριθμ. δικαστική απόφαση 1303-1304/2005 και οι δύο καταδικάζονται σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών. Ο Αρτέμης Σώρρας για ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία και η Βάια Ρούγκλιου, η σύζυγός του, για χρήση πλαστού εγγράφου.

   Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε εφετειακή απόφαση με την οποία ο επιχειρηματίας Αρτέμης Σώρρας και η σύζυγός του Βάια καταδικάστηκαν για απόπειρα εκβίασης, συκοφαντική δυσφήμηση και ψευδή καταμήνυση από κοινού, σε βάρος του δικηγόρου και κουμπάρου τους.

   Ειδικότερα, από το Τριμελές Εφετείο Πατρών ο Αρτέμης Σώρρας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 28 μηνών με τριετή αναστολή για τα εν λόγω τρία αδικήματα τα οποία τελέστηκαν στην Πάτρα και η σύζυγός του -από το ίδιο δικαστήριο- για τα ίδια αδικήματα καταδικάστηκε σε φυλάκιση 24 μηνών με τριετή αναστολή.

   Σε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών χωρίς αναστολή και πενταετή στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων καταδικάστηκαν, ερήμην, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Πάτρας, ο Αρτέμης Σώρρας και η σύζυγός του με την κατηγορία της υπεξαίρεσης σε βαθμό κακουργήματος. μάτων καταδικάστηκαν, ερήμην, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Πάτρας, ο Αρτέμης Σώρρας και η σύζυγός του με την κατηγορία της υπεξαίρεσης σε βαθμό κακουργήματος.

   Διαγραφή
  10. ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΝΑΝ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ,ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΛΕΝΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ,ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΞΕΦΟΡΤΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΔΕΝ ΣΑΣ ΚΟΦΤΕΙ,ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΑΝΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΣΩΡΡΑ,ΚΑΜΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΕΜΟΥΝ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ...

   ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΒΟΥΛΩΣΑΝ,ΟΜΩΣ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΝΑ ΤΑ ΞΑΝΑΦΕΡΝΟΥΝ...

   http://www.ksipnistere.com/2017/08/blog-post_270.html

   ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΛΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ ΡΑΒΒΙΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΕΟΝ,ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΣΑΣ ΕΠΕΣΑΝ ΚΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ,ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ΘΕΡΙΣΕΙ,ΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕ 30.000 ΘΥΜΑΤΑ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΖΗΤΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΣΗ,ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ...

   Διαγραφή
  11. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΣΕ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΕΒΡΑΙΚΟ ΚΟΡΑΚΙ ΑΓΟΡΩΝ Η ΓΝΩΣΤΗ GOLDMAN SACHS ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ,ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΗΝ ΣΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ,ΝΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΕΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΧΗΣ ΤΟ 50% ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ,ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΙΣ ΦΗΦΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΙΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ….

   ΟΛΑ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΑ,ΟΛΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΑΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΟΛΟΥ ΚΑΙ ΔΕΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΣΕ ΕΦΕΡΑΝ ΣΗΜΕΡΑ..

   ΚΑΖΑΚΗΣ-ΕΠΑΜ-ΜΑΣΟΝΙΑ

   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΧΙΑ ΠΟΥ ΕΡΠΕΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ.

   https://www.youtube.com/watch?v=CcUEvIqblI8&feature=share

   Διαγραφή


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]