Γιατί ἡ βασιλική οἰκογένεια μᾶς ἀπέκρυψε πώς οἱ νύφες της εἶναι ἑβραῖες;

Χάθηκαν οἱ Ἑλληνίδες;
Χάθηκαν οἱ Γερμανίδες; Οἱ Ἀγγλίδες;
Τελείωσαν μήπως οἱ πριγκίπισσες στόν πλανήτη;Ἔπρεπε, ὅλως …«τυχαίως» καί ὅλως …«συμπτωματικῶς» νά εἶναι καί οἱ δύο ἑβραῖες;
Καί τοῦ Παύλου καί τοῦ Νικολάου;
Τς τς… Δὲν κάνει… Τί βασιλεῖς καί πρίγκιπες φιλοδοξοῦν νά εἶναι;; Τοῦ Ἰσραῆλ ἤ τῆς Ἑλλάδος;Καὶ καλὰ ἡ μία… Καί οἱ δύο νύφες …«περιούσιες»;

Ἀφορμὴ γιὰ νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸ θέμα ἦταν κάτι …τυχαῖον.
Κάπου διάβασα κάτι γιὰ κάποιον κύριο Μίλλερ. Ἕναν πολὺ πλούσιο κύριο Μίλλερ…
Λίγη ἀναζήτησις στὸ διαδίκτυο καὶ ἔπεσα στὸν πολὺ πλούσιο μπαμπᾶ τῆς Μαρὶ Σαντᾶλ Μίλερ (Marie Chantal, Crown Princess of Greece), τὸν κύριο Ῥόμπερτ Γουώρεν Μίλερ (Robert Warren Miller).

Ὁ κύριος Ῥόμπερτ Μίλερ εἶναι ἕνας πάρα πολὺ πλούσιος κύριος. Μὰ πάρα πολύ.
Τὸ ὄνομά του συχνὰ ἐμφανίζεται μέσα στὰ ὀνόματα τῶν ἐπενδυτῶν ἐκείνων, μὲ ἤ χωρὶς ἐρωτηματικά, εἰσαγωγικὰ καὶ σχόλια.Στοχεύει, ὁρμᾶ, …ἐπενδύει καὶ ἀφήνει πίσω του …συντρίμια.
Καὶ φυσικά, βάσει αὐτῶν ποὺ διαβάζουμε στὴν βικιπαιδεία, εἶναι ἕνας σκληρότατα ἐργαζόμενος κύριος ποὺ οἱ καλὲς …συγκυρίες καὶ ἡ τύχη καὶ ἡ καλή του καρδιὰ τοῦ χάρισαν κάτι δισεκατομμυριάκια…
(Μόνον σὲ ἐμᾶς δὲν …βγαίνει τόσο παραμυθένια ζωὴ καὶ πληρώνουμε πάντα ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ μάρμαρα, ἰδίως γιὰ κάθε κύριο Μίλλερ…!!!)
Ἐπεὶ δὴ ὅμως οἱ ἐποχές μας εἶναι ὁλίγον …πονηρές…
Κι ἐπεὶ δὴ τὸ χρῆμα, τὸ πολὺ χρῆμα, δὲν τὸ συναντοῦμε συχνὰ στὰ χέρα μὴ …«περιουσίων», ξεκίνησα τὸ ψάξιμο.

Δυστυχῶς, ὅπως θὰ διαπιστώσετε κι ἐσεῖς, ἐὰν δὲν εἶχε συμπεθερέψη μὲ τοὺς Γλύξμπουργκ κι ἐὰν δὲν εἶχαμε ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, μία …ὑποψία γιὰ κάθε …«περιούσιο», ὡς λαός, δὲν θὰ εἶχε λόγους ὁ κύριος Μίλλερ νὰ κρύψῃ κάτι. Τὸ ἔγραφε ὁ κύριος Μίλλερ πὼς εἶναι ἑβραῖος, διότι, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι, καμάρωνε γιὰ αὐτό…
Τώρα ὅμως, μὲ βασιλεῖς καὶ πρίγκιπες στὸ συμπεθεριό, δὲν γίνεται… Ἔπρεπε νὰ χαθοῦν τὰ ἴχνη τῆς καταγωγῆς του, διότι δὲν κάνει νὰ γνωρίζουμε ἐμεῖς, οἱ χαχόλοι, πὼς αὔριο ἤ μεθαύριο ἤ τέλος πάντων σὲ κάποιο χρονικὸ διάστημα, ὅταν ὁ Νικόλαος θὰ ὁλοκληρώση τὸ κόμμα του, ἤ ὅταν ὁ Παῦλος θὰ λοξοκυττάξη πρὸς τὰ (πρώην) βασιλικὰ ἀνάκτορα, πρῶτες κυρίες ἀν τὶ Ἑλληνίδων θὰ εἶναι ἑβραῖες…
Ἤ, ἀκόμη χειρότερα, ἐὰν αὐτοὶ δὲν προωθηθοῦν, ἀλλὰ μᾶς φορτώσουν τοὺς διαδόχους τους, ἑβραιόπαιδα ξεκάθαρα πλέον, ὡς ὑποψηφίους κυβερνῆτες στὸ μέλλον, δὲν θὰ πρέπη νὰ γνωρίζουμε πὼς ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ …«περιουσίους».
Τί χαχόλοι θά ἤμασταν ἐάν γνωρίζαμε;
Καὶ φυσικὰ ὁ κύριος Μίλλερ, γιὰ νὰ μὴν …κάψῃ τοὺς συμπεθέρους, τοὺς γαμβρούς του καὶ τὰ ἐγγόνια του, καὶ πάντα γιὰ τὸ …καλό μας, ἔσπευσε νὰ μὲ ἐπιβεβαιώσῃ. Ἀσκεναζὶ στὴν καταγωγή του μέν, κρυμμένη ἡ καταγωγή του δέ… Πιὸ …«περιούσιος» δὲν γίνεται, ἀλλὰ νὰ μὴν τὸ …λὲν καὶ τὸ μάθουμε ἐμεῖς…!!!
Robert Warren Miller

Κι ἔτσι δικαιολογεῖ κι αὐτὸς τὸ χρῆμα του, ἀλλὰ κι ἐγὼ τὴν …πετριά μου!!!
(Ἀλήθεια; Γιατί ντρέπονται; Γιατί τό κρύβουν;)
Τέλος πάντων…
Ἐφ΄ ὅσον τὴν μία πλευρὰ τὴν εἴδαμε, τὴν καμαρώσαμε, βεβαιωθήκαμε πὼς ὅλα ἔχουν καλῶς καὶ πὼς φιλοδοξοῦν, δίχως προσχήματα, ἑβραῖοι νὰ μᾶς κυβερνήσουν, γιὰ ἀκόμη μία φορά, εἶπα νὰ ἐρευνήσω καὶ τὴν ἄλλην πλευρά. Τὴν Τατιάνα…
Τατιάνα Βπλάτνικ λοιπόν. (Princess Tatiana of Greece and Denmark).
Ἡ Τατιάνα εἶναι καθαρὴ καθαρὴ ἑβραία. Καμαρώνει γιὰ αὐτό.
Καὶ ὁ Νικόλαος δίπλα της φυσικά, ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ πρίγκηψ τῆς Ἐλλάδος δηλώνει καὶ πρίγκηψ τῆς Δανίας, μαζὺ μὲ τὴν Τατιάνα του.


Καὶ τὰ παιδάκια τους θὰ πάρουν τῆς μανούλας τους τὸ αἷμα, τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς κατευθύνσεις…
Καὶ πολὺ καλῶς θὰ κάνουν…
Ἐμεῖς ὅμως τί φταῖμε;
Δέν μᾶς ἔφθαναν τόσοι …«περιούσιοι» ἔως σήμερα; Ἔπρεπε νά μᾶς τούς φορτώσῃ καί ἡ …βασιλική οἰκογένεια;
Προκαλεῖ ἐντύπωσιν ὅμως ἡ ἐμμονή, ἀνᾲ τοὺς αἰῶνες, στὶς ἐνδογαμίες τους.
Βασιλεῖς, πρίγκιπες, δόγηδες, βαρῶνοι, δοῦκες, λόρδοι μεταξύ τους καὶ μόνον ἀναπαρήγοντο καὶ πολλαπλασιάζοντο…
Τὸ ἴδιο καὶ οἱ ἑβραῖοι, μόνον μεταξύ τους… Μόνον μὲ ἐνδογαμίες πορεύοντο…
Ἔτσι κατάφεραν καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δὲ νὰ κρατήσουν τὸ «αἷμα τους καθαρό». Οἱ μὲν παρέμειναν «γαλαζοαίματοι» καὶ οἱ δὲν …«περιούσιοι»!!!
Τώρα τὸ ἀλλάζουν καὶ μᾶς προκύπτουν ἀνταλλαγὲς γενετικοῦ ὑλικού…
Δῆλα δή, κατὰ πῶς θέλουν νὰ βλέπουμε, οἱ ἐνδογαμίες αἰώνων μᾶς τελείωσαν.
Ἤ μήπως …ὄχι;;;
Ὁπωσδήποτε εἶναι προσωπικὴ ἐπιλογὴ ὁ σύντροφος. Μὰ τὸ νὰ κρατήσουν κρυφὴ τὴν καταγωγή του εἶναι προσβλητικὸ καὶ γιὰ τὴν νοημοσύνη μας ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἰδίους.
Τέλος…
Ἐδῶ ποὺ φθάσαμε καὶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἐξελλίσσονται τὰ γεγονότα, ἕνα ἔχω νὰ πῶ.
Οἱ …«σωτῆρες» μας χαμογελοῦν, χαιρετοῦν, τάζουν, συμπαρίστανται, αὐτοπροβάλλονται, ὀργανώνονται…
Ἀντιλαμβανόμεθα πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα λέγονται ἤ ἀποκαλύπτονται, ποὺ σαφῶς ΔΕΝ εἶναι γιὰ τὸ δικό μας καλό…
Ὅμως…
Θά μποροῦσαν μήπως, ἐφ΄ ὅσον ἔχουν τὰ …μέσα, νά φέρουν τούς συμπεθέρους τους κατά τά μέρη μας, πρό κειμένου νά ῥίξουν πραγματικά χρήματα στήν ἑλληνική ἀγορά; Ὄχι μὲ τὸν τρόπο ποὺ συνηθίζουν νὰ …ἐπενδύουν, ἀλλὰ νά…
…σὰν προσωπικὴ χάρη στὶς φιλόδοξες θυγατέρες τους.
Ἔτσι γιὰ νὰ σᾶς …συγχωροῦμε τὰ ἀποθαμένα σας βρέ.
Φιλονόη
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

8 σχόλια :

 1. Βεβαίως και πρέπει να φέρουν φρέσκο χρήμα ετσι οισυμπέθεροι ή όποιοι κι αν είναι έτσι γιά να έχουν να πορεύονται τα εγχώρια κα(0)λόπαιδα τύπου Ακη και λοιπών να επιδιδονται στο εθνικό σπορ της ρεμούλας και της αρπαχτής.Σχέδιο Μαρσαλ-τα φάγανε,επιδοτήσεις και εισροές από ΕΕ τα φάγανε και τα βγάλανε και τώρα που βγήκαμε στη ζητιανιά μας φταίνε όλοι οι άλλοι.Μαλάκας λαός που του φταίνε όλοι.Καταδικάζουμε και κατηγορούμε τους κλέφτες που κλέψανε περισότερα από εμάς και τους ζηλεύουμε γιατί δεν μπορέσαμε να τους ξεπεράσουμε.Κυρία μου ο κλέφτης κατέχει τον τίτλο ανεξαρτήτως ποσού.Οποιος ιδρώνει σ αυτόν τον τόπο είναι κορόιδο κι όποιος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του στο κράτος είναι μαλάκας.Δυστυχώς αυτή είναι η κυρίαρχη άποψη στο μπουρδέλο που ζούμε(και συγνώμη απο την συμπαθή τάξη των πορνών και των νταβατζήδων που αν μη τι άλλο έχουν οργάνωση) Για όλα τα παραπάνω λοιπόν σκασμός κυρία αρθογράφε που σε πείραξε ηκαταγωγή της γυναίκας του οποιουδήποτε και σίγουρα δεν είσαι ρατσίστρια όπως σου έμαθαν να λές!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΠΟΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΑΠΟΚΡΥΒΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΙ Η ΣΙΟΝΙΣΤΕΣ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ , ΚΑΘΕ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΩΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΥΡΙΣΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ,ΑΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΡΘΟΔΟΞΑ ΝΕ ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ , ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ , Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΓΝΗΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. 11:25.. ΚΑΛΑ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕΣ, ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ..ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΘΗΚΕΣ!!

  ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΠΕΙΡΑΞΕ ΠΟΥ Η ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ ΕΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ;

  ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΠΟΥ Ο "ΚΟΚΟΣ" ΕΠΕΛΕΞΕ, ΟΛΩΣ ΤΥΧΑΙΩΣ(;) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ "ΠΕΡΙΟΥΣΙΟ ΛΑΟ";

  ΒΕΒΑΙΑ, ΑΥΤΟ ΤΟ "ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΣ", ΚΑΤ΄ΕΣΕ ΔΕΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΕ ΡΑΤΣΙΣΜΟ!!

  ΡΕ, ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ..ΤΟΥ ΛΩΤ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΝΑΝΟΣ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΕΙΡΑΧΘΗΚΕΣ;

  ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ:

  ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝ, ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΑ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ...ΟΛΩΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΣ!!!

  ΤΟΙΣ ΝΟΥΝ ΕΧΟΥΣΙΝ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. μα αφου και οι ιδιοι ειναι εκφυλισμενοι ειναι Εβραιοι τουρανιοι σιωνιστες,προδοτες και δουλοι των αποστατων,τι περιμενατε προκοπη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ε ΚΑΙ Ο ΜΠΑΤΗΡΟΓΥΦΤΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΣΑΠΕΛΟΦΑΓΟ ΣΑΜΠΩΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αυτοί ήθελαν να βασιλεύουν σε ΕΛΛΗΝΕΣ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΑΦΟΥ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ Ε Β Ρ Α Ϊ Κ Η ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΕΒΡΑΪΚΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ Ε Κ Λ Ε Ψ Α Ν ΛΕΛΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΘΝΗ, ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΑΝ Ε Β Ρ Α Ι Ε Σ ΝΥΦΕΣ, ΚΟΡΟΪΔΑ ΕΙΝΑΙ ?

  Η ΜΗΠΩΣ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΕΥΤΟ-ΚΛΑΙΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ? ΤΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΑΣΕ ΑΓΑΠΑΕΙ !

  ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ , ΑΦΟΥ ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ ΕΒΡΑΙΕΣ ΝΥΦΕΣ, ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΧΑΡΑΜΟΦΑΗΔΕΣ ΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ.

  ΑΠΟΡΙΑ : ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ, ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΜΕ ΑΛΛΟΦΥΛΟΥΣ- ΑΛΛΟΦΥΛΕΣ, ΤΟ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.

  ΣΥΝΕΠΩΣ, ΟΙ "ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ " ΓΑΜΠΡΟΙ" ΑΣΠΑΣΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ-ΛΗΣΤΡΙΚΟ ΔΟΓΜΑ.

  ΧΑΡΑΜΟΦΑΗΔΕΣ ΓΟΝΟΙ, ΚΑΝΑΤΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ? Σ Ι Γ Ο Υ Ρ Α !!

  ΠΑΛΙΟ-ΤΟΜΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ ΚΑΪΖΕΡ, ΑΦΟΥ Η ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΗΤΑΝ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΤΟΥ !

  ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ, ΟΙ ΛΑΟΙ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΖΑΝ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΝ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ....ΓΑΛΑΖΙΟ ΑΙΜΑ !

  ΣΗΜΕΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΑΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΝΗΘΕΙΑ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ....

  ΕΙΔΑΤΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ?? ΙΔΙΟΣ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑΣ ΕΓΙΝΕ -ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΟΣ !

  ΦΥΣΙΚΟ, ΑΦΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟ-ΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ .....

  ΑΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ .

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. 5.53 Η είσαι πολύ μαλάκας και δεν καταλαβαίνεις ή συγγαταλέγεσε στην κατηγορία πατεράκη.Ηλίθιε που νομίζεις ότι κάνεις πνεύμα αποκαλώντας όποιον δεν μπορείς να καταλάβεις εβραίοΤσογλάνια του διαδικτύου που βγάζουν τη βρώμα της ψυχής τους.Αεί σιχτίρ πιά με τη μαλακία που σε δέρνειΘρασύδειλο αρχίδι που αυτοικανοποιείσε βρίζοντας ότι δεν κατανοεί το σκατόμυαλο σου

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]