Οι κατασχέσεις τονώνουν τις εισπράξεις

ΤτΕ: Βελτιωμένη την τελευταία διετία η εισπραξιμότητα φόρων παρά τη μείωση των εισοδημάτων και την αύξηση των επιβαρύνσεων

Η βελτίωση της εισπραξιμότητας των φόρων συνέβαλε σημαντικά στην επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος το 2016, το οποίο βέβαια ενισχύθηκε και από τις αυτόματες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών.

Ωστόσο, το ποσοστό της εισπραξιμότητας των φόρων, δηλαδή των φόρων που βεβαιώνονται και εκείνων που εισπράττονται, παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών υπολείπεται σε πολλές περιπτώσεις εκείνης του έτους 2010. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το 2010 οι φόροι δεν είχαν ακόμη αυξηθεί δραματικά όπως στη συνέχεια, ενώ τα εισοδήματα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων ήταν σαφώς υψηλότερα σε σύγκριση με τα σημερινά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα εισοδήματα έχουν μειωθεί κατά μέσο όρο 35%-40%, ενώ αντίθετα οι φόροι (εισοδήματος και κεφαλαίου) έχουν αυξηθεί, με αποτέλεσμα η πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων να είναι εξαιρετικά δύσκολη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που έχει επεξεργαστεί η Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΛΛπροκύπτει πως η εισπραξιμότητα (δηλαδή οι εισπράξεις φορολογικών εσόδων προ επιστροφών) ως ποσοστό των βεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεων (μετά τις διαγραφές) στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ήταν χαμηλότερη του έτους 2010. Ειδικότερα, το 2010 εισπραττόταν το 92,28% του φόρου εισοδήματος που βεβαιωνόταν, ενώ το 2016 εισπράχθηκε το 91,33%. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το 2010 ήταν εντελώς αντίστροφη η αναλογία εισοδήματος και φορολογικών υποχρεώσεων και ήταν ευκολότερο για το νοικοκυριό να πληρώσει τους φόρους εισοδήματος.
Η σχέση εισοδήματος και φορολογικής επιβάρυνσης αντιστράφηκε στα επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να μειώνεται το ποσοστό της εισπραξιμότητας. Όσο αυξάνονταν οι φορολογικές επιβαρύνσεις, τόσο μειωνόταν η εισπραξιμότητα των φόρων. Ενδεικτικά, το 2011 η εισπραξιμότητα μειώθηκε στο 91,55%, το 2012 έπεσε στο χαμηλότερο ποσοστό, στο 84,88%, λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν, το 2013 αυξήθηκε στο 89,59%, το 2014 διαμορφώθηκε στο 88,24%, το 2015 αυξήθηκε στο 91,68% και το 2016 υποχώρησε ελαφρά στο 91,33%. Δεδομένου ότι από το 2012 και μέχρι το 2016 οι φόροι εξακολούθησαν να αυξάνονται και τα εισοδήματα να μειώνονται, η βελτίωση της εισπραξιμότητας αντανακλά τη σχεδόν καθολική εφαρμογή των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και ποσών εις χείρας τρίτων, μέσω των οποίων εισπράττονται αναγκαστικά οι φόροι που δεν πληρώνονται εμπρόθεσμα.

Η βελτίωση των τελευταίων ετών

Στη διετία 2015-2016 η εισπραξιμότητα βελτιώθηκε συγκριτικά με το 2014 λόγω των κατασχέσεων. Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, που αναλύει τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα έτη 2015 και 2016 παρατηρείται βελτίωση στο ποσοστό εισπραξιμότητας σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη σε αρκετές κατηγορίες φόρων. Αναλυτικότερα, το 2015 παρατηρείται αύξηση της εισπραξιμότητας σε πέντε κατηγορίες φόρων, στην πλειονότητα των οποίων η εισπραξιμότητα διατηρήθηκε ή ενισχύθηκε το επόμενο έτος.

Μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών φόρων, η εισπραξιμότητα του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΦΕΦΠ) παρουσίασε το 2015 τη μεγαλύτερη αύξηση έναντι του 2014 (κατά 3,44 ποσοστιαίες μονάδες), εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία των εσόδων, δεδομένης της βαρύτητας της εν λόγω κατηγορίας στο σύνολο των άμεσων και έμμεσων φόρων (συνιστά περίπου το 17%-18%). Αύξηση παρουσίασε και η εισπραξιμότητα των φόρων περιουσίας (κατά 1,02 ποσ. μον.), εξέλιξη επίσης ιδιαίτερα σημαντική λόγω της αυξανόμενης βαρύτητας αυτών των εσόδων στο σύνολο των άμεσων και έμμεσων φόρων (7,3% το 2015, έναντι 0,9% το 2010).

Το 2016 το ποσοστό εισπραξιμότητας βελτιώθηκε σε περισσότερες κατηγορίες φόρων (έξι έναντι δύο έως πέντε τα έτη 2010 έως 2015). Μάλιστα, η αύξηση του ποσοστού εισπραξιμότητας ήταν πιο ευμεγέθης, καθώς υπερέβαινε τη μία ποσοστιαία μονάδα σε κάθε υποκατηγορία φόρου. Αξιοσημείωτη ήταν η μεταβολή στην εισπραξιμότητα του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων (ΦΕΝΠ), που κατέγραψε αύξηση κατά 3,50 ποσ. μον. έναντι του 2015 και κατά 2,20 ποσ. μον. έναντι του μέσου όρου της περιόδου 2010-2015. Η εξέλιξη αυτή είναι συνεπής με το προοδευτικά αυξανόμενο μερίδιο των εσόδων από τον ΦΕΝΠ στο σύνολο των άμεσων και έμμεσων φόρων (από 6,6% το 2015 σε 8,4% το 2016).

Ακόμη, σημαντική άνοδος της εισπραξιμότητας καταγράφηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στους φόρους περιουσίας (κατά 5,91 ποσ. μον.). Η αύξηση συνοδεύθηκε από την αύξηση των ταμειακών εισπράξεων κατά 11,8%, αυξάνοντας το μερίδιο των φόρων περιουσίας στα συνολικά έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους στο 7,6%. Επίσης, το 2016, μετά από πέντε χρόνια συνεχούς πτώσης, καταγράφηκε αξιόλογη άνοδος της εισπραξιμότητας (κατά 1,46 ποσ. μον.) στα έσοδα από ΦΠΑ λοιπών προϊόντων. Η βελτίωση της εισπραξιμότητας συνδυάστηκε και με την άνοδο των ταμειακών εισπράξεων ΦΠΑ λοιπών προϊόντων κατά 11,4% σε σχέση με το 2015, καθώς και με αύξηση της βαρύτητας των εν λόγω εσόδων στο σύνολο των άμεσων και έμμεσων φόρων σε 22% από 21,1% το 2015.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το ΓΛΚ, τα ποσοστά εισπραξιμότητας των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (ΦΕΦΠ και ΦΕΝΠ) δεν επηρεάζονται από χρονικές υστερήσεις μεταξύ εισπράξεων και βεβαιώσεων. Το 2016 παρατηρήθηκε αύξηση των εισπράξεων περίπου κατά 1 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας (περίπου το 85,7% ή 920,5 εκατ. ευρώ) αποδίδεται στη μεταβολή της φορολογικής πολιτικής και στις μακροοικονομικές εξελίξεις. Ακολούθως, σημαντικό μερίδιο της αύξησης των εισπράξεων από τον ΦΕΝΠ (περίπου το 14,3% ή 153,5 εκατ. ευρώ) το 2016 αποδίδεται στην αύξηση της εισπραξιμότητας λόγω μεγαλύτερης φορολογικής συμμόρφωσης.

Στην περίπτωση των φόρων εισοδήματος φυσικών προσώπων, παρά τη σημαντική άνοδο των εισπράξεων το 2016 κατά περίπου 299,6 εκατ. ευρώ, το ποσοστό εισπραξιμότητας υποχώρησε ελαφρά έναντι του 2015, παραμένοντας σε επίπεδο υψηλότερο από το μέσο όρο της περιόδου 2010-2015. Ένα έτος νωρίτερα, η αύξηση του ποσοστού εισπραξιμότητας είχε θετική συμβολή στα έσοδα, παρά την υποχώρηση των εισπράξεων από τον εν λόγω φόρο κατά το οικείο έτος. Τα ποιοτικά συμπεράσματα της ανάλυσης για την παρατηρούμενη βελτίωση της εισπραξιμότητας το 2016 επιβεβαιώνονται από τους Κρίσιμους Δείκτες Παρακολούθησης (ΚΔΠ) της απόδοσης της φορολογικής διοίκησης έναντι των στόχων του 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και ειδικότερα από τον δείκτη εισπραξιμότητας έναντι παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους, ο οποίος αυξήθηκε κατά 51% σε σύγκριση με το 2015.

Η περαιτέρω άνοδος του ποσοστού εισπραξιμότητας των βεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεων μπορεί να συντελέσει σε διατηρήσιμη αύξηση των φορολογικών εσόδων. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και στον περιορισμό της ανάγκης νέων δημοσιονομικών παρεμβάσεων.

Εντατικοποίηση ελέγχων και διασταυρώσεων

Σύμφωνα με την ΤτΕ, μέτρα υπέρ της αναβάθμισης της φορολογικής διοίκησης και της ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης μπορούν να συμβάλουν σε περαιτέρω αύξηση του ποσοστού εισπραξιμότητας των φορολογικών εσόδων. Υποστηρικτικά προς την κατεύθυνση αυτή λειτουργούν μεταξύ άλλων η εντατικοποίηση των ελέγχων, η ηλεκτρονική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα ηλεκτρονικά συστήματα του υπουργείου Οικονομικών, η διεξαγωγή εκτεταμένων διασταυρώσεων μεταξύ εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων και η διεύρυνση των κλάδων επαγγελματιών για τους οποίους θα είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Η θεσμοθέτηση και υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων και η περαιτέρω ενίσχυση των δράσεων ενδυνάμωσης της φορολογικής διοίκησης και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού που είναι ήδη σε ισχύ αναμένεται να αυξήσουν το ποσοστό εισπραξιμότητας, συντελώντας σε διατηρήσιμη αύξηση των φορολογικών εσόδων. Μια τέτοια εξέλιξη συνεπάγεται δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών και καθιστά την προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης κοινωνικά δικαιότερη, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο το ποσοστό αποδοχής της από την κοινωνία. Παράλληλα, τονίζει η έκθεση της ΤτΕ, περιορίζεται η ανάγκη λήψης νέων μέτρων στην πλευρά των εσόδων και των δαπανών για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων, τα οποία έχουν συσταλτική επίδραση στην οικονομία.
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

8 σχόλια :

 1. Μέχρι να μη μείνει πέτρα στην πέτρα, όλα για τους λαθρομετανάστες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ:ΒΑΛΤΕ ΤΟΥΣ ΦΡΕΝΟ ΠΡΙΝ ΠΑΤΗΣΟΥΝ ΓΚΑΖΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ....
  Thomas Kofinis

  ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΕΝΑ ΕΠΙΚIΝΔΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΖΩΗΣ !!!
  ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΘΕΑΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΛEIΣΤHΡΙΑΣΜΟΥΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΕΝΤΟΣ 2ΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑΞΕ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ......

  ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ??? ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΝΟΗΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ????

  ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ???

  ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ???

  ΤΗΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ???

  ΠΟΙΑ Η ΛΥΣΗ ???

  ΤΟ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ??

  ΟΠΩΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΚΟΥΩ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΣ ???

  ΟΧΙ....ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ.ΟΧΙ...!!!

  Η ΛΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕI.....ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ...ΘΑ ΤΟ ΛΥΣΟΥΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ !!!

  ΓΙ ΑΥΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ.....ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΑΣ ΛΟΓΩ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ...ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΈΛΕΥΣΙΣ ..ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΡΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΩΣ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΙΣ 4/9/2015 ΜΕ ΤΗΝ 6199 ΑΠΟΦΑΣΗ !!!!

  ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΦΟΥ ΔΩΣΕΤΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ..ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΩΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΕΟΝ ΜΕΣΩ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΥΤΟΧΘΩΝ ΕΛΛΗΝ ΙΘΑΓΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ !!!!!

  ΚΑΙ ΕΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΣΟΥ.....ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3691 /2008 .....ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ-ΕΓΓΥΡΟΤΗΤΑ-ΚΑΤΟΧΗ-ΠΟΘΕΝ ΈΣΧΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜEΑ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ !!!!!

  ΒΑΛΤΕ ΤΟΥΣ ΦΡΕΝΟ ΠΡΙΝ ΠΑΤΗΣΟΥΝ ΓΚΑΖΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ....

  ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΞΥΠΝΑΕΙ ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ...ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ.......ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΠΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ....!!!!!!

  ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΘΕΣΗ.....ΠΡΙΝ ΣΑΣ ΒΓΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΘΕΣΗ""(ΣΠΙΤΙ)ΣΑΣ. ..... .....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤΟΥΣ ΡΗΜΑΞΕ Ο ΜΠΑΤΗΡΟΓΥΦΤΟΣ. ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΠΑΝΕ ΣΥΝΝΕΦΟ.
   ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΗΔΑΝΕ ΚΑΙ ΚΡΕΜΙΟΥΝΤΑΙ ΑΙΝΤΕ ΓΛΥΤΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ? ΕΠΑΘΕ Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΠΟΥΡΤΣΟΥΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΛΑΠΑΡΑΝΕΙΚΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΠΑΡΕΛΥΣΕ Ο ΜΙΣΟΣ ΣΤΡΑΒΩΣΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΟΥΤΕ ΜΙΛΑΕΙ ΟΥΤΕ ΛΑΛΑΕΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΛΟΤΑΑ....ΛΟΤΑΑ....ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΝΟΗΜΑ ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΕΛΥΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΣΤΙΣ ΒΕΓΓΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΥΡΕΣΗΣ ΟΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΔΙΔΟΝΤΟ ΤΣΑΠΕΛΕΣ ΚΑΘΩΣ ΕΡΙΧΝΑΝ ΤΑ 10αρικα ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΚΟΥΤΙ ΘΑΥΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΟΒΥΖΟΥ ΤΗΣ ΕΚ ΒΑΦΗΣ ΞΑΝΘΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΑΣ ΠΛΕΟΝ ΝΤΙΖΕΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΓΑΤΟΥ ΤΗΣ ΤΡΟΥΜΠΑΣ ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΣΤΡΙΦΟΓΥΡΙΖΕ ΒΖΙΙΝΝΝ ΒΖΖΙΙΝ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΡΠΑΖΕ ΤΑ 10αρικα ΟΠΩΣ ΕΙΠΑΜΕ. ΜΕΤΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΟΡΚΟΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΞΗΓΗΣΕ ΟΠΟΥ ΑΦΟΥ ΕΠΙΝΑΝ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΑΒΙΑ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΧΑΠΙΑ ΜΑΤΣΟΥΡΩΤΙΚΑ LABRAKI MADE IN USA ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΤΣΙΡΛΙΖΟΝΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΤΕΘΕΤΑΝ ΤΟ 150αρι ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΤΡΙΣΤΡΙΑ -ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΠΟΥ ΚΑΘΟΤΥΑΝ ΣΕ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΥΛΩΤΑ ΑΡΠΑΖΕ ΤΑ 150αρια ΚΑΙ ΧΛΑΑΤΣΣ ΤΑΧΩΝΕ ΚΑΤΑΣΑΡΚΑ ΣΤΟ ΜΝΙ'ΤΣ Ε ΑΥΤΟ ΕΞΗΓΗΣΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΑΡΕΣΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΣΤΕΚΟΤΑΝΕ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝΕ ΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΚΥΛΟΤΑ ΟΜΙΛΟΥΣΕ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΥΡΤΣΟΥΛΙΑ. ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΩΣ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ ΕΣΥ ΑΦΟΥ ΠΗΓΑΤΕ ΜΑΖΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΛΕΣ ΕΦΥΓΕΣ ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ?....ΑΑ ΕΓΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΟΝΟ ΕΝΑ 10αρικο ΕΔΩΣΑ ΣΤΟΝ ΓΥΦΤΟ ΠΟΥ ΝΑΝΑΙ 10 ΟΙ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΣΑΠΕΛΑ ΕΦΑΓΑ ΟΛΟ ΚΙ'ΟΛΟ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΑΚΟΥΣΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Κο ΚΑΗΓΗΤΗ ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΤΙ ΓΝΩΣΤΟ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ ΠΗΓΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΤΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΥΝΕΣΤΣΕ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΜΑΚΡΥΑ. ΕΓΩ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΝ ΑΚΟΥΣΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΑΣ ΗΛΘΕ ΚΑΙ ΛΑΚΙΣΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΑ ΧΑΠΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΣΑΠΕΛΣ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΘΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΕΙΔΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΕ ΤΟΥ ΤΟΥ ΗΛΘΕ ΤΟ ''ΠΛΑΓΙΟ'' ΠΟΥ ΛΕΝΕ Ε ΕΙΧΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΤΗΝ ΚΥΛΩΤΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ ΦΩΝΑΖΕΙ ΚΑΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΑΛΛΑ ΤΙ? ΕΧΕΙΣ ΩΡΑΙΑ ΚΥΛΟΤΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΙ Η ΝΑ ΣΟΥ ΓΑΜΗΣΩ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΤΗΝ ΚΥΛΩΤΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ....ΑΧΧ ΤΙ ΠΑΘΑΜΕ ΜΟΝΟΛΟΓΟΥΣΑΝ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ ΧΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΠΑΕΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΥΟΝ ΑΝΡΩΠΟ ΜΑΣ!!! ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΥΡΕΣΗΣ....ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΕΠΙΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΕΣΑ ΝΑ ΨΩΦΗΣΕΙ Ο ΓΥΦΤΟΣ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΑΣ....ΛΟΟΤΑΑΑ ΛΟΟΤΑΑ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΟΣ Η ΕΝΑΓΩΝΙΑ ΚΡΑΥΓΗ ΤΟΥ ΑΘΩΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ..

   Διαγραφή
  2. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΙΧΕ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΤΑ ΣΠΛΑΧΝΑ ΤΗΣ ΚΡΥΜΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΣΩΡΡΑ Η ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΑΛΛΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...

   ΔΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΦΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΠΕΤΟΥΝ ΑΓΓΕΛΟΙ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ,ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΠΕΣ ΣΤΙΣ ΜΑΖΕΣ ΚΡΥΜΜΕΝΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΘΡΑΣΣΟΣ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΟΙ ΠΟΝΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ...

   ΤΟΣΟ ΑΙΣΧΡΟΙ,ΤΟΣΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ...

   ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΝΑ ΨΕΚΑΖΟΥΝ ΑΝΤΙΝΟΗΣΗ ΤΙΣ ΜΑΖΕΣ ΠΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΚΙ'ΑΥΤΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΛΙ ΜΑΣ ΑΦΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΕΣΚΥΒΑΝ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΛΛΑ,ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΗΣ...

   ΟΜΩΣ ΤΟ ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑΚΙΑ ΠΗΔΑΝΕ ΤΗΝ ΜΑΝΤΡΑ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΛΙΟΝΤΑΡΑΚΙΑ,ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΤΡΟΜΑΖΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΡΕΜΕΙ Η ΓΗ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥ....

   Διαγραφή
  3. ΕΒΡΑΙΚΗ ΛΕΠΡΑ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ,ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΒΡΩΜΙΚΑ ΛΕΣ ΣΤΙΣ 10 ΛΕΞΕΙΣ 20 ΨΕΜΑΤΑ ΣΙΧΑΜΕΡΟ ΕΡΠΕΤΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ...

   ΕΛΛΗΝΑ ΑΔΕΡΦΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΤΟΛΜΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΙΣΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΟΥ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΑΝ ΤΟ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΜΠΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟ ΤΑ 400 ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΕΚΕΙ ΑΔΕΡΦΙΑ ΣΟΥ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΣΟΥ ΕΞΗΓΗΣΟΥΝ ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΒΡΑΙΚΟ ΜΑΓΑΖΑΚΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ 500 ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΠΟΥ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙΚΑ ΦΤΑΝΕΙ ΜΟΝΟ 20 ΕΥΡΩ...

   ΕΚΕΙ ΠΑΓΩΝΕΙ ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΙΣΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ...

   ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. !!

   Ilias Basakiotis
   Επειδή χτές δε φαίνονταν καλά ....σας τα ξαναδίνω ...λοιπόν ...η διαδικασία είναι ως εξής για να πάρεις ενημερότητα .....εφόσον έχεις καταθέσει την εντολή πληρωμής .... καταθέτεις το έγγραφο Α9 στην εφορία με τα στοιχεία σου ζητώντας φορολογική ενημερότητα ....αν σου απαντήσουν όπως στο χειρόγραφο ....τότε ξανασυμπληρώνεις το Α9 ζητώντας εκ νέου ενημερότητα λέγοντάς τους ότι τη θες για κάθε νόμιμη χρήση, όπως να σου απαντήσουν ΓΡΑΠΤΩΣ για ποιό λόγο δεν αναφέρεται η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ που έχεις καταθέσει -όπως επίσης γιατί δεν εκτελείται η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ....σε περίπτωση που αρνηθούν να σου δώσουν τους λές ότι θα καταθέσεις μήνυση , επειδή αρνούνται να σου δώσουν .... σε πέντε μέρες παίρνεις ενημερότητα για ένα μήνα ....κερδίσαμε μια μάχη ...ο πόλεμος έχει πολλές μάχες ακόμη ...προχωράμε αδερφια....

   ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ,ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΦΟΡΙΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ….

   http://newradiofmb.blogspot.gr/2016/11/blog-post_24.html

   Διαγραφή
  4. ΕΜΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ ΣΤΑ ΜΑΡΜΑΡΕΝΙΑ ΑΛΩΝΙΑ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΠΟΤΕ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΕΣ,ΟΠΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΙΧΝΟΣ ΔΟΛΟΥ Η ΑΠΑΤΗΣ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΛΛΑΒΕΙ...

   ***ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΘΕΛΕΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ.***

   ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ 20.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΦΜ,ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ,ΤΑ 600 ΔΙΣ$ ΚΑΙ ΤΑ 2,3 ΤΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΩΡΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΝΑ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΗ ΓΗ ΤΟΥΣ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ, ΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ, ΕΙΝΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΤΙ ΛΕΜΕ...

   ΤΕΤΡΑΜΕΛΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΧΕΙ 80.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΘΕ ΧΡΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑ,ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2,5 ΧΙΛ ΧΡΟΝΙΑ ΛΗΘΗΣ..

   ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΝΑ ΤΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟ....!!!!

   ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΤΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΕ ΦΥΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΝΟΜΙΜΑ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΑΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΒΟΥΛΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ..!!!

   ΠΩΣ ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΟΕΦΙΑΛΤΕΣ ΑΥΤΟ ΣΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΠΟΤ....ΚΑΛΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ??

   ΑΥΤΟ ΤΟΛΜΑΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙ ΝΑ ΤΟ ΓΡΑΨΕΙ Η ΝΑ ΤΟ ΠΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΝΕ ΟΛΟΙ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ??

   ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟ 90% ΤΙ ΛΕΤΕ??

   Διαγραφή
  5. ΝΑΙΙΙ!!!! ΝΑΙ ΜΑΛΑΚΑ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΛΕΠΡΕ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΘΑ ΞΕΡΑΣΕΙΣ ΤΑ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΗ!!!! ΘΑ ΣΑΣ ΓΑΜΗΣΕΙ Ο Κος ΚΑΗΓΗΤΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΈΣΤΗ ΣΟΥ ΓΥΦΤΕ ΜΑΥΡΕ ΜΠΑΤΗΡΗ ΚΛΕΦΤΗ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΑΑ ΓΕΜΑΤΕ ΣΚΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟ ΟΠΟΥ ΚΡΥΒΕΣΑΙ ΘΑ ΣΕ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΦΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΥΦΤΙΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΑ ΨΩΦΗΣΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ!!! ΑΠΟΦΑΣΙΑΝ ΝΑ ΜΗ ΣΕ ΣΤΕΙΛΛΟΥΝ ΣΤΙΣ ΦΥΛΚΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΛΟΥΤΣΟ ΘΑ ΕΙΧΕΣ ΠΕΑΝΕΙ ΣΕ 3 ΜΕΡΕΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΤΟΝ ΒΙΑΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥ.. ΘΑ ΣΕ ΑΦΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΟΠΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΘΑ ΣΕ ΓΑΜΑΝΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΤΑ ΚΩΛΟΒΑΡΔΟΥΛΑ ΣΟΥ ΓΥΦΤΟ ΜΠΑΤΗΡΟΓΥΦΤΕ ΠΟΥ ΕΙΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΝΟΠΑΝΟ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΛΚΗΣ.... ΓΚΟΥΡΛΙΟΥ ΓΕΡΑ ΤΑ ΟΥΝΟΧΕΙΛΑ ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΙΣ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑΑΑΑΑΑΑΑ !!!!! ΕΣΥ ΚΑΡΙΟΛΑ ΓΥΦΤΙΣΑ ΓΚΟΥΡΛΙΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ ΚΑΡΙΛΟΛΑ ΓΤΑΦΕΙΣ ΟΤΙ ΓΡΑΓΦΕΙΣ Ο ΩΥΦΤΟΣ ΤΗΣ γ ΔΗΜΟΤΙΛΥ ΕΟΙΒΑΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΠΑΣ ΜΕΣΑ ΘΑ ΤΙΝΑΞΕΙ ΜΠΙΕΛΑ ΤΟ ΜΟΥΝΟΒΑΡΔΟΥΛΟ ΣΟΥ ΚΑΡΙΟΛΑ ΕΚΑΝΕΣ ΤΟΝ ΓΥΦΤΟ ΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΤΡΩΓΑΤΕ ΛΟΓΩ ΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ...ΘΑ ΠΛΕΘΑΝΕΙΣ ΜΩΡΗ ΓΑΜΙΟΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΚΑΙ Ο ΓΥΦΤΟΣ ΜΟΛΙΣ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΛΚΗ ! ΝΕΚΡΟΥΣ ΘΑ ΣΑΣ ΒΡΟΥΝ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΑΣ..ΤΕΛΈΙΩΑΤΕ ΑΛΗΤΙΚΙΑ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ!! 40 ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΡΙΞΕΙ Ο ΛΕΠΙΔΑΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΜΠΟΡΔΕΛΟΓΥΦΤΟΙ ΑΛΗΤΕΣ....ΟΥΥΣΤ ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΑ ΑΛΗΤΕΣ ΟΥΥΥΣΤ ....ΘΑΝΑΤΟΣ...ΘΑΝΑΤΟΣ.....

   Διαγραφή
 3. xaxaxaxaxaxaxaxa ευθυμησαμεν παλι με τις μαλακιες που γραφονται

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]