ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Όλα τα ελληνικά κόμματα και οι πολιτικές οργανώσεις.

ΔΕΙΤΕ Λίστα Κομμάτων και Πολιτικών Οργανώσεων
Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας

Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας (Α.Σ.Κ.Ε.)

Ακηδεμόνευτη Δημοκρατία

Ανεξάρτητοι Έλληνες
Αντιμνημονιακοί Πολίτες
Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας (Ε.Κ.Α.Δ.)
Ευρωπαικό Αντιμνημονιακό Μέτωπο
Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών
Πυρίκαυστος Ελλάδα

Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.)
Αριστερή Ανασύνθεση (ΑΡ.ΑΝ.)
Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.)
Αριστερή Συσπείρωση
Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κίνημα Ελλάδας (Ε.Κ.Κ.Ε.)
Κομμουνιστική Ανανέωση
Νέο Αριστερό Ρεύμα (Ν.Α.Ρ.)
νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση (ν.Κ.Α.)
Οικολόγοι Εναλλακτικοί
Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας – Σπάρτακος
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (Σ.Ε.Κ.)

Γέφυρες
Δημιουργία, Ξανά!
Δράση
Ευρώπη – Οικολογία
Φιλελεύθερη Συμμαχία

Δημοκρατική Αναγέννηση

Δημοκρατική Αριστερά – Προοδευτική Συνεργασία
Δημοκρατική Αριστερά (ΔΗΜ.ΑΡ.)
Ελεύθεροι Πολίτες
Κίνηση για μια Νέα Σοσιαλδημοκρατική Συμφωνία

Δημοκρατική Περιφεριακή Ένωση (Δ.Π.Ε.)

Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη

Δραχμή – Δημοκρατική Κίνηση Πέντε Αστέρων
Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα
Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα

Δρόμος Ελλήνων

Εθνική Ελπίδα

Εθνικό Μέτωπο

Ελευθερία

Ελιά – Δημοκρατική Παράταξη
Δυναμική Ελλάδα
Μεταρρυθμιστική Αριστερά
Νέοι Μεταρρυθμιστές
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
Πολιτεία 2012
Πρωτοβουλία Β’
Ριζοσπαστική Κίνηση Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας (ΡΙ.Κ.Σ.ΣΥ.)
Συμφωνία Νέα Ελλάδα

Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες

Έλληνες Οικολόγοι

Ελληνική Λαϊκή Δημοκρατική Απελευθέρωση (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.)

Ελληνική Πολιτεία

Ελληνικό Κίνημα Σωτηρίας της Ελλάδας (ΕΛ.ΚΙ.ΣΩ.ΕΛ)

Ελλήνων Δεσμός

Ελλήνων Πολιτεία

Ελλήνων Πρωτοβουλία

Ελπίδα Πολιτείας

Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (Ε.ΠΑ.Μ.)

Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό
Δημοκρατική Ένωση Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δημοκρατικό Κίνημα «Ισχυρή Ελλάδα»
Δυνατή Ελλάδα
Ελεύθεροι Έλληνες
Ελληνικό Πατριωτικό Ενωτικό Κίνημα
Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση (Νέα ΜΕ.Ρ.Α.)
Πατριωτικό Δίκτυο Αφύπνισης (ΠΑΤΡΙ.Δ.Α.)
Υπέρβαση
Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος

Ένωση Κεντρώων

Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κόμμα (Ε.Κ.Κ.)

Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα – Τροτσκιστές (Ε.Ε.Κ.)

Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και την Εικαστική Συγκρότηση (Κ.Ο.Τ.Ε.Σ.)

Κίνημα Δεν Πληρώνω

Κίνημα Εθνικής Αντίστασης

Κίνηση Ανεξάρτητων Πολιτών

Κίνηση για την Ανασύνταξη του ΚΚΕ 1918–55

Κίνηση Επαναστατικής Αριστεράς

Κοινωνία – Πολιτική παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια

Κοινωνία Αξιών
Δημοκρατικοί

Κοινωνικός Σύνδεσμος

Κολλάτος – Ανεξάρτητο Πολιτικό Κίνημα – Οικολογικό Ελληνικό

Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών (Κ.Ε.Κ.)

Κόμμα Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας

Κόμμα Νέων

Κόμμα Φιλελευθέρων

Κομμουνιστική Οργάνωση «Ανασύνταξη»

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.)

Λαϊκές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων (Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.)

Λαϊκή Αντίσταση – Αριστερή Αντιιμπεριαλιστική Συνεργασία
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (μαρξιστικό-λενινιστικό) (Κ.Κ.Ε. (μ-λ))
Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μ-Λ Κ.Κ.Ε.)

Λαϊκό Κίνημα

Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ.)
Οικολόγοι Ελλάδας

Νέα Γραμμή

Νέα Δημοκρατία (Ν.Δ.)
Δημοκρατική Συμμαχία (ΔΗ.ΣΥ.)

Νέα Ελλάδα

Νέο Κόμμα

Ξεκίνημα – Σοσιαλιστική Διεθνιστική Οργάνωση

Οικολόγοι Πράσινοι
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας

Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του Κομουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (Ο.Α.Κ.Κ.Ε.)

Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας – Εργατική Πάλη

Ουράνιο Τόξο

Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα

Παναθηναϊκό Κίνημα

Πατριωτική Ένωση – Ελληνική Λαϊκή Συσπείρωση (ΕΛ.ΛΑ.Σ.)
Εθνικός Λαϊκός Σχηματισμός (Ε.ΛΑ.Σ.)
Κίνημα Πολιτικής Αλήθειας
Κόμμα Εθνικής Σωτηρίας (Κ.Ε.ΣΩ.)

Πατριωτικό Μέτωπο

Πειρατές – Αμεσοδημοκρατικό Κίνημα Ελλάδας

Πράσινοι – Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία

Σοσιαλιστική Εναλλακτική Πρόταση

Σοσιαλιστικό Κόμμα

Συμμαχία για την Ελλάδα

Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.)
Ανανεωτική Κομμουνιστική Οικολογική Αριστερά (Α.Κ.Ο.Α.)
Αντικαπιταλιστική Πολιτική Ομάδα (Α.Π.Ο.)
Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα (ΔΗ.Κ.ΚΙ.)
Διεθνιστική Εργατική Αριστερά (Δ.Ε.Α.)
Ενεργοί Πολίτες
Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου (Ε.ΔΗ.Κ.)
Ενωτικό Μέτωπο
Η Κοινωνία Πρώτα
Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς (Κ.Ε.Δ.Α.)
Κοινωνική Συμφωνία
Κόκκινο
Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.)
Νέος Αγωνιστής
Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας
Ομάδα Ρόζα
Ριζοσπάστες
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας (ΣΥΝ)

Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας

Σχέδιο Β’
Αυτοδύναμο Κίνημα Επαναστατικής Πολιτικής (Α.Κ.Ε.Π.)
Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής (Μ.Α.Α.)

Τελεία

Το Ποτάμι

Φίλοι του Ανθρώπου

Χριστιανική Δημοκρατία

Χρυσή Αυγή
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

2 σχόλια :

 1. ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ...
  Καζάκης: Πατριωτική - Δημοκρατική κυβέρνηση ΕΠΑΜ (1)
  https://www.youtube.com/watch?v=tJgeJOx7HB0

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. δεν τα εχεις σωστα ..ειναι ορισμενα που εχουν διαλυθει εδω και καιρο ενω εχουν προστεθει και πολλα καινουρια

   Διαγραφή


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]