Οι αλλαγές στα μισθολόγια στρατιωτικών, αστυνομικών, πυροσβεστών, λιμενικών και λοιπών δημοσίων λειτουργών

Εγκύκλιος του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη: Τι αλλάζει στις αποδοχές ενστόλων, ιατρών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακών, καθηγητών ΑΤΕΙ, ερευνητών και διπλωματικών υπαλλήλων.


Τις εκ βάθρων αλλαγές στη δομή των ειδικών μισθολογίων των στρατιωτικών, των αστυνομικών, των λιμενικών, των πυροσβεστών, των ιατρών του ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών καθηγητών, των καθηγητών ΑΤΕΙ, των ερευνητών, των διπλωματικών υπαλλήλων και πολλών άλλων κατηγοριών δημοσίων λειτουργών, οι οποίες επήλθαν με τον ν. 4472/2017 αποκαλύπτει εγκύκλιος 77 σελίδων που απέστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης σε όλες τις συναρμόδιες για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων υπηρεσίες των υπουργείων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο, οι αλλαγές που προβλέπει ο νόμος 4472/2017 δεν προκαλούν μειώσεις αποδοχών για όσους δημοσίους λειτουργούς έχουν καταταγεί ή διοριστεί μέχρι 31-12-2016, αλλά μόνο για όσους έχουν καταταγεί/διοριστεί ή κατατάσσονται/διορίζονται από την 1η-1-2017 και μετά προβλέπουν τα άρθρα 123-127 του πρόσφατα ψηφισθέντος από τη Βουλή πολυνόμου 4472/2017.

Τι αλλάζει για τους ενστόλους

Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο, με τα άρθρα 123-127 του ν. 4472/2017, το μισθολογικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος αναμορφώνεται, αναδρομικά από την 1η-1-2017, στα εξής σημεία:

1) Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας κατατάσσονται σε 4 μισθολογικές κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους, τον διοικητικό βαθμό και τα έτη υπηρεσίας.

Στην κατηγορία Α΄, στην οποία υπάρχουν 35 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 1.155 έως 4.200 ευρώ το μήνα, κατατάσσονται τα στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) ή από αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, οι απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενοι στο Σώμα των αξιωματικών και τα κοινά Σώματα από την ονομασία τους ως αξιωματικών, οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και οι αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.

Στην κατηγορία Β΄, στην οποία υπάρχουν 28 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 985 έως 2.445 ευρώ το μήνα, κατατάσσονται οι υπαξιωματικοί, ανθυπασπιστές και αξιωματικοί που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Σ.Υ.), οι αξιωματικοί του ν.δ. 649/1970, οι υπαξιωματικοί, ανθυπαστυνόμοι και αντίστοιχοι και οι αξιωματικοί που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς οι αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων.

Στην κατηγορία Γ΄, στην οποία υπάρχουν 22 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 939 έως 2.109 ευρώ το μήνα, κατατάσσονται τα στελέχη με προέλευση από Ε-ΠΟΠ – Ο.Π.Υ.- ΕΜΘ – ΕΠΥ, καθώς και το προερχόμενο από την κατηγορία Δ΄ αστυνομικό προσωπικό.Στην κατηγορία Δ΄, στην οποία υπάρχουν 18 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 953 έως 1.686 ευρώ το μήνα,  κατατάσσονται οι Ειδικοί Φρουροί  και οι Συνοριακοί Φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.

2) Καταργούνται για την πλειοψηφία των αξιωματικών και υπαξιωματικών τα εξής επιδόματα:α) χρόνου υπηρεσίας,β) εξομάλυνσης,γ) ειδικής απασχόλησης,δ) επιτελικής ευθύνης καιε) ειδικών συνθηκών.

3) Οι βασικοί μισθοί των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας ορίζονται σε μεγαλύτερο ύψος από το ισχύον σήμερα λόγω της ενσωμάτωσης του καταργούμενου χρονοεπιδόματος.

4) Στην πλειοψηφία των αξιωματικών και υπαξιωματικών θα καταβάλλονται πλέον μόνο ο βασικός μισθός και 2 επιδόματα:

α) το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας που διαφοροποιείται ανά διοικητικό βαθμό και προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των στελεχών

β) το επίδομα θέσης ευθύνης κλιμακούμενο από τον βαθμό του Ταγματάρχη (και αντιστοίχων) και άνω, με προϋποθέσεις που θα καθοριστούν σε εγκύκλιο του ΓΛΚ.

5) Καταργείται το καθεστώς των μισθολογικών προαγωγών. Αν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31-12-2016, η διαφορά διατηρείται ως «προσωπική». Για τον υπολογισμό της «προσωπικής διαφοράς» δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή. Επίσης, για τον υπολογισμό της «προσωπικής διαφοράς» δεν λαμβάνονται υπόψη:

α) το μηνιαίο επίδομα των 100 ευρώ το οποίο χορηγείται στα στελέχη που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα  στο Νομό Έβρου και στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και Σαμοθράκης, καθώς και στο ένστολο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο στη Σκύρο. β) τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία) που παρέχονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Σε κάθε περίπτωση, η «προσωπική διαφορά» θα μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών πλην της χορήγησης  παροχών και επιδομάτων που εξαιρούνται της ανωτέρω σύγκρισης.Ουσιαστικά, όσοι θα λαμβάνουν την «προσωπική διαφορά» θα εγκλωβιστούν στις ίδιες αποδοχές για πολλά χρόνια, καθώς οι όποιες αυξήσεις χορηγούνται στους βασικούς τους μισθούς, λόγω μετάβασης σε επόμενα μισθολογικά κλιμάκια ή λόγω βαθμολογικών προαγωγών απλώς θα μειώνουν την «προσωπική διαφορά». Με τον τρόπο αυτό θα χάνονται τα οφέλη από τις μισθολογικές προαγωγές και ωριμάνσεις. Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές υψηλότερες από αυτές που ελάμβανε ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31-12-2016, η προκαλούμενη αύξηση καταβάλλεται σε μία δόση αν δεν υπερβαίνει το ποσό των 20 ευρώ και σε 4 ισόποσες ετήσιες δόσεις αν υπερβαίνει το ποσό των 20 ευρώ. Για όσους κατατάχθηκαν για πρώτη φορά στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας από τη 1η-1-2017 μέχρι και σήμερα οι συνολικές αποδοχές τους, εφόσον με βάση τις διατάξεις των άρθρων 123-127 του ν. 4472/2017 για το νέο μισθολόγιο διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που λαμβάνουν σήμερα,  θα περικοπούν κατά τα ποσά των αρνητικών διαφορών που προκύπτουν, καθώς αυτοί δεν δικαιούνται να λαμβάνουν την «προσωπική διαφορά», επειδή δεν ελάμβαναν αποδοχές στις 31-12-2016!Όσοι θα καταταγούν από δω και στο εξής στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας θα λαμβάνουν τις αποδοχές που προκύπτουν με βάση τις διατάξεις των άρθρων 123-127 του ν. 4472/2017 για το νέο μισθολόγιο χωρίς να δικαιούνται την «προσωπική διαφορά».

Σύμφωνα με αναλυτικά παραδείγματα, από τις παραπάνω αλλαγές στο μισθολόγιο των ενστόλων θα προκύψουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

* Συνταγματάρχης με 29 έως 30 χρόνια υπηρεσίας (κατηγορία Α, κλιμάκιο 10) με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, έγγαμος με 3 τέκνα, σε θέση ευθύνης θα δικαιούται να λαμβάνει ονομαστικές μικτές συνολικές αποδοχές ύψους 3.255 ευρώ, έναντι 3.414 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από τις καταβαλλόμενες σήμερα κατά 159 ευρώ!

* Αντισυνταγματάρχης με 27 έως 28 χρόνια υπηρεσίας  (κατηγορία Α, κλιμάκιο 13) με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, έγγαμος με 4 τέκνα, χωρίς θέση ευθύνης θα δικαιούται να λαμβάνει ονομαστικές μικτές συνολικές αποδοχές ύψους 2.905 ευρώ, έναντι 3.036 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από τις ισχύουσες σήμερα κατά 131 ευρώ!

* Ταγματάρχης με 21 έως 22 χρόνια υπηρεσίας (κατηγορία Α, κλιμάκιο 20) με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, έγγαμος με 2 τέκνα, χωρίς θέση ευθύνης, θα δικαιούται να λαμβάνει ονομαστικές μικτές συνολικές αποδοχές 2.315 ευρώ, έναντι 2.350 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από αυτές που του καταβάλλονται σήμερα κατά 35 ευρώ!

* Ταγματάρχης με 19 έως 20 χρόνια υπηρεσίας (κατηγορία Α, κλιμάκιο 22) με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, έγγαμος με 1 τέκνο, χωρίς θέση ευθύνης, θα δικαιούται να λαμβάνει ονομαστικές μικτές συνολικές αποδοχές 2.155 ευρώ, έναντι 2.203 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από αυτές που του καταβάλλονται σήμερα κατά 48 ευρώ!

* Λοχαγός με 14 χρόνια υπηρεσίας (κατηγορία Α, κλιμάκιο 27) με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, άγαμος, χωρίς θέση ευθύνης θα δικαιούται να λαμβάνει ονομαστικές μικτές συνολικές αποδοχές 1.695 ευρώ, έναντι 1.855 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από αυτές που του καταβάλλονται σήμερα κατά 160 ευρώ!

* ΕΠΟΠ Λοχίας με 12 χρόνια υπηρεσίας (κατηγορία Γ, κλιμάκιο 18), με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, έγγαμος με 1 τέκνο, θα δικαιούται να λαμβάνει ονομαστικές μικτές συνολικές αποδοχές 1.439 ευρώ, έναντι 1.659 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από αυτές που του καταβάλλονται σήμερα κατά 220 ευρώ

Οι παραπάνω διαφορές αποδοχών θα συνεχίσουν να καταβάλλονται στους δικαιούχους ως «προσωπικές διαφορές».

Όμως, όπως ήδη προαναφέραμε, για όσους έχουν καταταγεί ή κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας από την 1η-1-2017 και μετά δεν ισχύουν οι «προσωπικές διαφορές», οπότε οι συνολικές αποδοχές που θα προκύψουν από τις παραπάνω διατάξεις θα είναι, στις περισσότερες των περιπτώσεων, μειωμένες σε σχέση με τις αποδοχές που λαμβάνουν τώρα ή σε σχέση με τις αποδοχές που θα ελάμβαναν αν είχαν καταταγεί το 2016 ή λίγα ακόμη χρόνια νωρίτερα.

Σύμφωνα με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, από την εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσεων δημιουργούνται οι ακόλουθες στρεβλώσεις και αδικίες:

α) μεταξύ ομοιοβάθμων, με τα ίδια έτη υπηρεσίας, αλλά διαφορετικής κατηγορίας καταβάλλονται διαφορετικού ύψους αποδοχές,

β) η προσωπική διαφορά είναι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μεγαλύτερη στο χαμηλόβαθμο προσωπικό με πολλά ή λίγα έτη υπηρεσίας, στους άγαμους και στους διαζευγμένους,

γ) υπάρχουν περιπτώσεις αξιωματικών που δε θα λάβουν ποτέ αύξηση και δε θα αποσβέσουν ποτέ την προσωπική διαφορά, αφού θα αποστρατευτούν με αυτή,

δ) υπάρχουν περιπτώσεις αξιωματικών που η μισθολογική τους εξέλιξη σταματά στα είκοσι 29 έτη υπηρεσίας,

ε) το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, ενώ μειώνεται αντίστοιχα όσο κατεβαίνει κάποιος στην ιεραρχία των βαθμών, αυξάνεται για την τελευταία κατηγορία δικαιούχων και όταν η εν λόγω κατηγορία προάγεται λαμβάνει μικρότερο επίδομα και ποτέ στο μέλλον δε θα λαμβάνει το αρχικό ποσό!

στ) δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας για τη μισθολογική εξέλιξη των κλιμακίων τους,

ζ) ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση πτυχίου δεν λαμβάνεται υπόψη στη μισθολογική εξέλιξη, πλην των περιπτώσεων απόκτησης ιατρικής ειδικότητας, εφόσον αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης καιη) σε κάποιες περιπτώσεις αξιωματικών οι νέες αποδοχές τους θα είναι μικρότερες από τα επίπεδα του 2012.
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

4 σχόλια :

 1. ΦΩΝΗ ΤΣΑΠΕΛΑΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. φαντασου ποσες πουτσες εγλυψε η κακομοιρα η μανα σου για να εισαι τοσο χαρουμενος με την ηρωινη που αγορασες - μαστπυριασες και να... πετας μες'την χαρα νεκροφιλε ηρωινομανη πετρελ. που η σουφρα σου ολο τον πουτσο θελ !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ολοι ξερουμε οτι η Ελλας ειναι μικρη χωρα και αντιμετωπιζει στον περιγυρο της ΤΕΡΑΣΤΙΟΥΣ κινδυνους.Απαιτειται κατα την γνωμη μου πληρης και εξ ολοκληρου αναδιαρθρωση της οργανωτικης δομης των Ενοπλων Δυναμεων.Δεν μπορει να συντηρουνται δομες στο στρατευμα δημοσιουπαλληλικου τυπου.Για να το πω αλλιως:Αν το στρατευμα δεν αναδιαταχτει συμφωνα με την καλως εννοουμενη Ελληνικη νοοτροπια αν κατα το κοινως λεγομενο δεν παρει αναποδες οργανωτικες στροφες δυστυχως με συμβατικους τροπους θα ειναι πολυ δυσκολο να ανασχεσουμε την πλημμυριδα των πιθανως συνασπισμενων εχθρων μας.Ενω θα μπορουσαμε!Οι ενστολοι για παραδειγμα δεν θα αποκτησουν ΠΟΤΕ τον σεβασμο και την αποδοχη απο τον Ελληνικο λαο οσο συνεχιζουν να τον εκμεταλλευονται βγαινοντας νεοτατοι στην συνταξη και με ενα καρο προνομια.Ειναι προαπαιτουμενο μιας ισχυρης και εποτρεπτικης αμυνας το στρατευμα να ειναι στην κορυφη της εκτιμησης και του σεβασμου του λαου.Κατα την γνωμη μου δεν ειναι και υπαρχει προβλημα.....Θα πρεπει η Ελληνικη πολιτεια επιπροσθετα των μονιμων στελεχων να επαναθεσπισει την ενοπλη εθνοφυλακη των συνορων (μη αμοιβομενη-μονο για πατριωτες) την εθελοντικη στρατευση ειδικων δυναμεων(μη αμοιβομενη-μονο για πατριωτες) και ταυτοχρονα σε εποχες οπως οι σημερινες επισης εθελοντικα αυτοδιοικουμενα ενοπλα σωματα(μη αμοιβομενα-μονο για πατριωτες) υπαγομενα απευθειας στο ΓΕΕΘΑ.Δια βοης εκλογη των πολεμικων ηγετων.Η Ελλας υπο Πρωσσικο συστημα στρατιωτικης διοικησης δυστυχως ΔΕΝ μπορει να πολεμησει.Η μπορει πλημμελως.Πρεπει να επανεφευρουμε τον αρχεγονο πατριωτικο ψυχισμο και την αμεση δια βοης δημοκρατια στο στρατευμα σε ειδικα πολεμικα σωματα.Ας μελετησουμε και λιγο τον Ξενοφωντα!Αλλιως αντι για πολεμιστες θα εκτρεφουμε Λουδοβικους ΔΥ και πασσαδες με γαλονια!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Kαλα εσενα ρε Σαπιε κωλοπεταγμα πουτανας ΜΗΤΡΑΣ που μοιραζε Οδηγητη τι δουλεια εχεις με τον ηρωινομανη νεκροφιλο που γαμιεται η μανα του για μια γραμμη ηρωινης?....Ρεεε? μπας και πηδουνται μαζι? παιρνεις και εσυ ρε Σαπιε ηρωινη?....ουυυ γαμω το σοι σου μαλακα.....

   Διαγραφή


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]